Weet U het al BRESTAN speciale prijzen VERSE EIEREN PLUIMVEEBEDRUF DE BOED Brilmonturen H. V. d. Giize grasmachine Fa. J. Arensman 13.95 17-95 18,95 23,90 7,-- 18.50 iHetDumppaleis Dit mag U niet missen GESLOTEN VnN RUMPT n.v. Fa. L. W. OVERWEEL MODEHUIS l Black and Decker kinderwagen |Flamingo f 2 75 iGeraniums f 1.35 Bosje Iresïa's. f 1.15 HOECHST wat BOSLAND Zelflbeciiening platen wisselaar omea |rlt Verkcrice II!: p? t WINKEL- JUFFROUW CAMPFENS ONFECTIE WESTDIJR 22 Telefoon 2i90 iSlIDDELHABNIS IVihkelmeisje Is reclame takkerij Zwanenburg {tint 8 - Middelharnii Telefoon 21S1 TE KOOP: N 'ameshoeden erzamelaar f MUNTEN Wordt U grijs? Wilt U een mooi gazon? W. Akershoek OUD GEWEER ■lil Bloemenhuis MARGRIET 6i^ siiperlesM^ De tijd lieeft HOECHST in liet gelijk gesteld I van "TIN" MANEB FARBWERKE HOECHST AG. "TIN" MANEB AARDAPPELZIEKTE MANEB-BRESTAN BRESTAN SUPER "TIN" MANEB Deze produkten zijn de originele "TIN" MANEB - bevattende bestrijdingsmiddelen, waarmee dus de grootste ervaring is opgedaan! MANEB-BRESTAN BRESTAN SUPER van HOECHST HOECHST>^ HOLLAND Ny.;J\nister5Jam Mill Mil "miLIIIIILÜII.||^|^^^^^MWTI1MMnrfBaF*''-''''**'''°V<W>HiW*''"' Alle Hoechst producten zijn verkrijgbaar bij DEN BOMMEL - Tel. (01871) 381-481 Thans vullen wij onze zomer-kollektie steeds aan met LEUKE DAMES JAPONNEN prijzen vanaf LEUKE ZOMERBLOUSE vanaf - ^b 3 DAMESROKKEN vanaf I ^a 3 LEUKE KINDER JACKS Speciale vakantie prijzen. 20 fijnsmalcende eieren X EEN SLEUTELHANGER GRATIS j ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦5 aanbiedingen DOE HIERMEE UW VOOKDEEL Bij aankoop van een boormachine onge acht welke, krijgt U een handcirkelzaagstuk van 29,75 voor Voordeel: 22,75 'n TIP VOOR VADERDAG 2e. Ieder die een Black and Decker boor machine heeft. Bijpassend Zaaghulpstuk van 29,75 voor WONING Geref. Gemeenten Predikbeurten MIDDELHARNIS Op vrijdag 2 juni 1967 is ons bedrijf Runnptstad- personeelsvereniging Stad aan 't Haringvliet Telefoon 01871 - 202 Weer eens wat anders: dit ondergoed. Leuk, modern, charmant en chic. Camisole 4.50/ slip 3.15. Voorstraat 1 MELISSANT - TeL 01877-502 i!!l' tidag 26 mei 1967. lymLIE-BERICHTEN 1917 - 1967 iV op 1 juni a-s- en'onze geliefde ou- ers en grootouders M. C. Noorthoek en E. Noorthoek- den Braber e dag te herdenken, at zij 50 jaar geleden oor de band des hu- relijks werden ver enden. lat de Heere hen in un verdere levens vond' nabij moge we en is de wens van un dankbare kinde en en kleinkinderen. m.s. Gruno: L J. den Braber- Noorthoek j. B. den Braber Bruinisse: G. Noorthoek N Noorthoek- V. d. Bos St. Philipsland: M. C. Noorthoek- Noorthoek C. Noorthoek Vlissingen: J. A. V. d. Male- Noorthoek M. B. V. d. Male en kleinkinderen. !t. Philipsland, 1 juni 1967. )ostdijk 52 „E I L A N D E N - N I E U W S" Blulz. 3 De nieuwste modellen Zonnebrillen met Optische glazen, en de hele koUektie Polaroid zonnebrillen. v.h. Fa. Hartogs Opticien - Middelliarnis zijn be- Te koop met radio en platen, kast- model. Te bevragen bij: J. Rossen Nieuwstraat 59 Middelliarnis J kt GRASMAAIMACHINES MOTOR-MAAIERS gebo- En het slijpen van al uw ar in machines. jsty idelharnis, Tel. 2564 ook !uwe Tonge, Tel. 415 keest. 6 uur (01875) 207. ;ezeld -------------------------------- idruk grote dag vonds often, een een vagen zijn lacht- chter )laats. Gevraagd: n ■i.C. Bosland tetèrweg 22 - Ouddorp 5 lieerlijke tompoezen slechts 1,29 200 gram fijne taaie esmacroontjes voor 93 et. en 5 fijne Amanda's voor 99 et. LUXE Volkswagen 1954 Bromfiets Zündapp Sparta bromfiets C. RIEMENS Voorstraat 74 - Stellendam uur Har- 30UW- 6 uur -Oer. Geref. ;fkind uur Buit- Rem. (ge- ir ds. f. van kerk- ur ds. e kas ur le- Bergh m. 10 ds. J. Vliet. ur ds. M. A. ur ds. is. D. lezen Extra Ger. ird te 9.30 Gem. k van ur ds. Troeg- kerk- uur ur ds. erka- icher- ur Ie- Herv. breur ng. ur ds. Ver voor Kerk Scha- tsdra- i.30 u. 6 uur )r het Ger [eeder ;en ir le- uur Us. H. STOFFEN Baby-artikelen Blouses en vele artikelen. J. Vermaas-Boeter Zandpad 16 Middelharnis Te koop: in goede staat, lage prijs. Brieven onder no. 2994 bureau van dit tlad. aagt te koop alle soorten iderlandse en buitenland- ief uw adres op aan het reau van dit blad. wordt beslist bezocht. Drie minuten borstelen met Crème Marchal en wèg zijn Uw grijze haren! Voor 15 cent per week be houdt U de natuurlijke haarkleur. Ook verkrijg baar in diepzwart. Gratis folder bij: Drogisterij J. P. BOEKHOUDT Zandpad 148, Middelharnis Koopt dan een bij Ouddorp - Telefoon 390 i«*i?i Wie .verkoopt mij een (jacht of infanterie) of ander wapen, voor wanddecoratie. Mi#* ook graag in contact gebracht met verza- Zandpad 70 A. GRINWIS Middelharnis Tel. 2025 OUDDORP Telefoon 371 pwl De gunstige kombinatle-mogelijkheid is een uitvinding van de Middelen op basis van worden thans algemeen erkend als de beste ter bestrijding van de Reeds in 1961 werd in Nederland geïntroduceerd, spoedig gevolgd door eveneens een kombinatie-middel op basis van (gekoncentreerd) Profiteer van deze ervaring en verlang uitdrukkelijk en/of afd. Agrarische Chemikaliën Postbus 284 Tel. 020-237373 Wegens de opening van ons nieuvir pluimveehok NU bij aankoop van Onze eieren zijn NIET DUURDER, maar wel van topkwaliteit! ledere dag VERS verkrijgbaar bij uw melkhan- delaar of kruidenier (herkenbaar aan het raam biljet). KROMMEWEEGJE 1 TEL. (01875) 357 NIEUWE TONGE MIDDELHARNIS te koop ruime (2 ond. 1 kap) bouwj. 1965. Royale woonk. 7.50 x 3.50, 3 slaapk. vaste trap n. zol der, douche, mod. keuken, schuur, voor-, zij- en ach tertuin. 38.000,— k.k. Inl. (01870) 2264. Zondag 28 mei. ezelinge 9.30, 2 en 6 uur ds. C. Ha- ick Borssele 9.30, 2 en 6 uur lezen Go§s 9.30 en 6 uur ds. A. F. Hon- [W> 2 uur lezen 's Gravenpolder 10, 2 en 6 uur lezen Hoedekensker- I 9-30, 2 en 6 uur lezen Krabben- ike 9.30 (H.A.) 2 (H.D.) en 6 uur ds. f Hage Kruiningen 9.30, 2 en 6 uur sen Nieuwdorp 9.30, 2 en 6 uur sen Nisse 9.30, 2 en 6 uur student Boe* Rilland Bath 9.30, 2 en 6 uur sen,— Wemeldinge 10 en 4.30 uur ?en Wolfaartsdijk 9.30, 2 en 6 uur zen Yerseke 9.30, 2.30 en 6 uur ?en. OORD BEVELAND: Colijnsplaat 10, en 6 uur lezen Kamperland 10, 2.30 B uur lezen Korgene 10, 2.30 en 6 ir lezen. EXTRA DIENSTEN: Borssele dinsdag 30 mei 7.30 uur ds. Wisse 's Graven polder dinsdag 30 mei ds. P. Blok van Dirksland Nieuwdorp woensdag 31 mei ds. Wisse. ST. PHILIPSLAND Burg. Stand over de maand apr. '67. Geboren: Elizabeth, dochter van J. Verwijs en C. v. d. Male; Nehemia J. J. zoon van G. Walpot en J. v. d. Reest; Arie D. C, zoon van D. C. Pronk en E. Vink; Adriaan, zoon van A. Verwijs en W. Hoeflaken. Overlijden: Jannetje van der Male, oud 78 jaar, e.v. M. Nelisse. Ingrekomen; A. v. d. Werken van Bo degraven; M. van Strien van Fijnaart. VertroJcfcen: C. Gunter (wed. v. Be- veren) naar Westerschouwen; J. van Bergeijk (wed. de Ronde) naar Ba- rendrecht. T.V. 748,— af 100,— oude T.V. 648,— Cadeau draagbare radio a 209,—. C. DE MOOIJ Voorstr. 16 Middelharnis Tel. 2059 wegens het jaarlijks uitstapje van de 100 gram gelderse f f109 100 gram boterhamworst i f i i -1 ■I I 2 kg ANDIJVIE l||ï\«'.. 1.— 1 kg POSTELEIN l ƒ0,50 500 gram EXPORT TOMATEN 0,85 TELEFOON 371 OUDDORP

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1967 | | pagina 3