Es van der Vlies vindt winst dictee speciaal, maar aantal fouten te groot Ondanks ophef over zorgpremie Thoolse VVD er twee leden bij Women in Rock verruilt zonder subsidie grote zaal voor café DÉ SPECIALIST IN ZONNE-ENERGIE Kosten en baten Rammegors Philippuslandt blij met 975 euro voor opknappen weegbrug Twee cabaretiers in Haestinge 'Struisvogelpolitiek SGP en ABT' Donderdag 8 november 2012 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Flupland.se Mireille Quist houdt Thoolse eer hoog Bijna lege zaal [Öt JH| Energy ÏWm Systems Ze had erop gehoopt, vertelt winnares Es van der Vlies-van Dijke van het Groot dictee der Thoolse taal. En ze vindt het vooral speciaal omdat haar woonplaats Sint Philipsland het thema was. Maar 43 fouten, dat valt de 85-jarige toch tegen. Beide voorgaande keren bleef ze onder de dertig, zegt ze. De derde editie van het Thools dictee is vrijdag in De Vossenkuil in Oud- Vossemeer opnieuw een avondje gezellig bezig zijn met dialect. ,,Ik heb volop genoten", zegt burgemees ter Nuis, die de winnares de wisseltrofee Thools Taai ent overhandigt. Ons ouwe durp Weegbrug Tekst dictee Ermina de Rooij uit Sint-Annaland mag een minuut gratis winkelen Spetteren Secretaris Rien Hoek hoogst verbaasd over aanmeldingen Frisse ploeg Stemvee Erg ingrijpend Stemmen van lezers Electrica, met zangeres Mireille Quist uit Sint Philipsland, zorgt voor een gevulde zaal en veel reacties van het publiek. Of er een negende editie van het Women in Rock festival komt, is nog onzeker. De stichting Tholen Rockt krijgt volgend jaar geen subsidie meer van gemeente en provincie voor de organisatie vanwege bezuini gingen. Zaterdag werd voor de achtste keer het concert met vrouwen in de hoofdrol gehouden in Meulvliet in Tholen. In het rockgenre zijn vrouwen over het algemeen ondervertegenwoordigd. Met meer dan 200 honderd bezoekers was het festival beter bezocht dan vorig jaar. Er is nog hoop voor een volgende editie. „Het blijft altijd kriebelen", zegt mede-organisator Ton van Riet uit Sint-Maartensdijk. Een moge lijkheid is om het festival voort te zetten in een kleinere opzet. Bij voorbeeld in een café waar dan heel de avond bandjes spelen. De feestzaal van Meulvliet was za terdag overwegend gevuld met dra gers van zwarte T-shirts van rock bands. Lang haar hebben de liefhebbers van de elektrische gita- renmuziek lang niet allemaal meer. Naarmate het later werd, ging het in de zaal steeds meer naar bier rui ken. Iedere band werd aangekondigd door Esther Vroegop uit Poortvliet. Zij heeft ook al een aantal keren op het festival gespeeld met de band Tears of Blood, die overigens niet meer bestaat. De eerste band. Dirty Denims, speelde eigen muziek met twee dames op de voorgrond. Ze speelden vol overgave in een nog bijna lege zaal. De band kon na het concert in Tholen gelijk door naar Haarlem. Daar moest zij later op de avond nog een keer optreden voor waarschijnlijk meer publiek. De tweede band was de gothic me tal band Mindshade. Deze band was ongetwijfeld de hardste band van de avond, maar was niet in de originele bezetting. De bassist en grunter waren als invaller aange trokken. Kenmerkend voor deze band is de combinatie van grunts en vrouwelijke, af en toe haast opera achtige zang. Dit kwam zeker tot zijn recht wanneer zij tegelijkertijd zongen. Electrica was de band die voor de aanwezige Tholenaren niet onbe kend is. Gitarist Ingmar Westdorp uit Sint-Annaland heeft de band verlaten. Hij werd vervangen door Conrad Hultermans uit Bergen op Zoom, bekend van de band 666 the Nightmare. Het vertrek van West dorp maakte zangeres Mireille Quist uit Sint Philipsland de enige Thoolse deelneemster van het festi val. Electrica speelt hardrock co vers. Het repertoire varieert van de Foo Fighters tot Iron Maiden. In de band zit ook medeorganisator Pier re Bouwens uit Halsteren. Naast een festival organiseren, kan hij ook goed drummen. Electrica ontving veel reacties van het publiek. Bij deze band was de zaal het meest gevuld. De twee hoofdacts waren tributebands. Vamp Halen deed een ode aan de Amerikaanse band Van Halen. Die band werd gevormd door twee van oorsprong Nederlandse broers. En ook Vamp Halen bestaat deels uit familie. De zangeres, gitarist en drummer komen uit hetzelfde ge zin. De bassist was geen familielid en hij leek een invaller te zijn. Hij las zijn partijen namelijk van een tablet. Het leverde gelukkig geen statische houding op. Opvallend was dat de zangeres het publiek in het Engels toesprak en verschillen de malen benadrukte dat ze vrou wenondergoed verkocht met het bandlogo als opdruk. De laatste band Bad Obsession speelde covers van Guns 'n Roses. De zangeres was net als bij de laat ste groep het enige vrouwelijke bandlid. De muziek van Guns 'n Roses was voor velen bekend. Daarom was de band een goede af sluiter van de avond. De organisatie had er dit jaar voor gekozen om niet te breed te programmeren. Ze hadden vooral rockbands aange trokken om een meer select publiek aan te trekken. Niek de Kok 18) uit Tholen bezocht voor het eerst het Women in Rock festival. Hij vindt het een leuk festival, wel had hij liever meer bands zoals Mindshade willen horen. Hij houdt meer van het hardere gitaarwerk. Ook vindt hij het jammer dat op rock- of me- talfestivals niet veel vrouwelijk schoon is. In 2007 is de overstap gemaakt naar Meulvliet in Tholen. De eerste twee edities werden in Haestinge in Sint-Maartensdijk gehouden. Me deorganisator Ton van Riet uit Sint- Maartensdijk legt uit dat Tholen een betere locatie is. Hij zegt dat de accommodatie van Meulvliet ge schikter is, in het bijzonder de feestzaal. In Haestinge was er toen enkel de gymzaal, maar ook de eer ste edities van het festival in Tho len werden in de sportzaal van Meulvliet gehouden. De feestzaal heeft een goede akoestiek. De organisatie wilde dit jaar ook meer standjes met allerlei spulletjes zoals cd's en sieraden. Dat is niet gelukt. „Ze zijn bang dat ze niks verkopen", zegt Van Riet. Ook heeft een aantal vrijwilligers het af laten weten. Daarom waren de gar derobe en wc onbemand. Ondanks de tegenvallers was het drukker dan vorig jaar. Er werden meer dan 200 kaartjes verkocht. Nieuwiandseweg 5 i 4697 RK I Sint-Annaland 0166 - 6543 35 I www.bcon-energysystems.nl Advertentie I.M. Zoals verwacht, worden de bezwa ren tegen de verzilting van het Ram megors verworpen, stond er vorige week op de voorpagina van de Een- drachtbode. Daar heb je dus het be wijs dat de groene maffia de provin cie ook in zijn macht heeft. En dat die hele inspraakprocedure een was sen neus was. Die is gevoerd om er gewoon nog een democratisch tintje aan te geven. Daar trappen de bur gers wel in, denken ze. Inmiddels geeft de provincie wel toe, dat - zoals ik al eerder zei - dit hele plan geen oplossing is voor de zand- honger. En ja, de leefomgeving gaat er wel degelijk op achteruit, zoals de heemkundekring uit Sint-Philipsland aanvoerde, want er gaat heel veel na tuur verloren, waaronder zo'n 132 soorten vogels, waaronder zeldzame. En dat niet alleen, Fluplanders, ook jullie Prins Hendrikpolder loopt ge vaar als het Rammegors eenmaal on der water is gezet. Als je de plannen bekijkt, links ernaar en ook een uur durende video van het gebied staan op internet, zie je dat ze zelfs het plan hebben om de oprit naar jullie brug op palen te zetten? In 2010 schreef ik al. Sint-Philipsland weer een eiland? Waarom geen natuur- toets gemaakt met kosten en baten qua leefomgeving van en voor mens en dier? Een natuurtoets is nodig als het vermoeden bestaat dat de ingre pen een effect hebben op bestaande natuurwaarden. In het geval dat er beschermde planten- of diersix>rten in het plangebied voorkomen, is een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Bij elk bouwproject wordt dat onder zocht en kan de bouw zelfs stilleg gen en nu zwijgen we er maar over? Of zijn de provincie. Rijkswaterstaat en de groene maffia, waaronder de Zeeuwse milieu farizeërs, horende doof en ziende blind? Dan wordt het lachen met dit nieuwe kabinet, dat ineens kwam met een plan om de provinciale staten maar op te heffen en terug te brengen naar 5 landsdelen. Toen hun blauwe, pluche zetels in gevaar kwamen en hun baantjescircus, waar ze o.a. met hun vriendjespolitiek Siebe Kramer, voorzitter van Nationaal Park Oos- terschelde hebben gemaakt, ja toen kwamen ze wel in het geweer. De democratie werd bedreigd en nog meer van dergelijke kreten, alsof de burger dat gelooft, zoals de burger ook geen politici geloven als die zeg gen, reken die euro maar niet om naar guldens, want het verschil wat je denkt dat er is, zit gewoon tussen je oren. De burger weet dat politici meer lui steren naar lobbyisten die dikwijls nog door de belastingbetalers gesub sidieerd moeten worden van dezelf de politici, zoals de groene maffia en andere graaiers. Prima geregeld ka binet, wij blijven toch wel Zeeuwen, maar dat zooitje ongeregeld in Mid delburg zijn we dan wel mooi kwijt. Cees Boogaart, Oud-Vossemeer. De toeschouwers genieten van het publieksspel petje op petje af, rond uitdrukkingen in dialect. Links op de voorgrond Wim Fase, die als winnaar uit de bus kwam. Sint Philipslandse Es van der Vlies heeft zich veel in het dialect ver diept. Onder meer in een werk groepje binnen de heemkundekring Philippuslandt. Ze vond het dictee, dit keer samengesteld door Anja Neele-Kempeneers die het ook voorlas, niet echt moeilijk. Daarom is ze ook wat verbaasd over het gro te aantal fouten. De nummer twee, Comeel Droogers uit Oud-Vosse- meer, had 44 fouten, en Jo Verhage uit Tholen werd met 45 fouten der de. Vooraf vertelde Henriëtte op den Brouw namens de jury dat élke fout afzonderlijk geteld zou worden, ook als het betreffende woord vaker voorkwam in de tekst. Verder werd gelet op het hoofdlettergebruik bij straatnamen. Uitgangspunt voor de Zeeuwse spelling was de Schrief- wiezer van de Zêêuwse Dialectverê- nigieng. In de schoolbankjes in het Vosse- meerse dorpshuis zaten twintig deel nemers. Net zoveel als vorig jaar en drie meer dan bij de eerste editie. De meeste kwamen van Sint Philipsland en uit Oud-Vossemeer: Gerard Noorthoek, Ben de Rooij en Es van der Vlies uit Sint Philipsland; Gert- Jan Boudeling en Peter Hoek uit An na Jacobapolder; Corneel Droogers, Margreet Havermans, Frans Hom mel, Jacoline de Reus, Hans Rogge band, Rachella Slokkers en Benja min Suurlant uit Oud-Vossemeer; Jeanet Deurloo, Jaap Hage, Jo Ver hage en Marijke de Wilde uit Tho len; Anco Fase, Kees Fase en Katie van Winkelen uit Sint-Annaland; Anton Bijnagte uit Sint-Maartens dijk. Zij kregen als attentie een zeep je in de vorm van een Zeeuwse knop. Op de tribunes volgden zo'n 75 be langstellenden het dictee. Een groot deel van hen schreef mee. Toen aan het einde de juiste tekst werd door genomen, klonk er af en toe geroe zemoes. Dat begon al bij de eerste zin, want velen hadden Ramp - waarmee de watersnood uit I953 wordt bedoeld - niet met een hoofd letter geschreven. Ook Konehinne- dag bleek een lastige, met de h in het midden. Hier is de jury bij het sa menstellen niet helemaal consequent geweest. Want in 'verênigienge' en 'brugge' hoor je die h ook, maar is voor de schrijfwijze met g gekozen. De burgemeester, die ook mee schreef, vertelde dat de kennis van het fonetisch schrift hem van pas was gekomen. ,Je schrijft gewoon op wat je hoort. Ik versta het Thools wel, maar schrijven is lastig. En ik leer nog elke keer als ik bij mensen thuis kom." Terwijl de jury de dictees nakeek, verzorgde het ensemble Toeval een muzikale bijdrage. Het had speciaal voor de gelegenheid het van The Dubliners bekende Dirty old town voorzien van een Zeeuwse tekst met als nieuwe titel: Ons ouwe durp. Daarna werd met de zaal het spel petje op petje af gespeeld. Zeeuwse uitdrukkingen passeerden de revue en het publiek moest de juiste bete kenis raden. Natuurlijk kwam daar bij ook de 'Fluplandse mogge' voor bij. Na 35 uitdrukkingen waren nog vijf mensen in de race voor de mand met Thoolse producten. Zij moesten de leeftijd van burgemeester Nuis raden om uit te maken wie de win naar werd. Wim Fase uit Oud-Vosse meer wist het precies: 65 jaar. Deze avond werd ook nog een che que uitgereikt. Heemkundekring Philippuslandt kreeg 975 euro - deels uit de kaartverktxip en het rondgaan met de pet bij het publiek, en deels van het Rithofonds - voor het opknappen van de oude weeg brug in het dorp. „We zijn buitenge woon verrast. Voelen ons heel erg gesterkt met deze steun en weten weer waar we het voor doen", zei voorzitter Fons Vleghels in een re actie. Hij lichtte het project kort toe voor de zaal, en zei ook dat hij als spreker van het Bergse dialect meer dere woorden uit het dictee had her kend. Presentator Rien Tholenaar bedank te aan het einde van de avond de ju ry, die de correctie met vijf leden moest klaren: Rie Rosmolen-Murre, Hannie Droogers, Henriëtte op den Brouw, Anja Neele en Anita Goede- gebuure. Om uiteenlopende redenen waren Riet Krijger, Lea Rijstenbil en Nel Slager verhinderd. Flupland vö de Ramp. D'r is de leste tied vee te doe gewist over de weegbrugge van Flupland en dat is te begriepe. want die mö bluuve. 't Is een herinneriengspunt dat a bie Flupland 'oört. Vlakbie de weegbrugge 'ao je 't pak'uus, daer wier graen, aerepels en kunsmis opgesloge. Een jaer of wat geleeje 'eit 'r oak spraeke van gewist a de kaoie geslo te zou woöre. Je mot 'r toch nie an dienke a dat zougebeure. Vroeger reeje de boerewaegens of en an mee suukerpeeën, aerepels en graen. Alles wier mee d'and gelost, zwaer werk was dat 'oö. In die jaeren stonge d'r op d'n Oös- diek een 'eêle rij 'uuzen en oak wat wienkeltjes d'r tussen. 't Eêne 'uus mee de voordeure nae d'n diek, mè d'r waere oak 'uuzen daer a je vanaf d'n Duif in most. Wienkeltjes waere d'r in 't 'eêle durp te vinden, soms zomè in een ziekaemertje of een achter'uusje. Op de Voorstraete. dae weunden j' op stand. Dae was oak café de Druuvetros, d' ontmoetiengsplekke vo de riekere mensen. Vlakbie de meule stong 't Wachtje, noe is dae 't ouwemannekotje. In 't Karreveld weunden d' errebei- ers. Achter d' uuzen stonge de vaerekes- koten en de plee was oak buuten. 't Was een gemoedelijk buurtje, de mensen 'ielepe mekaore a 't noodig was. Vanaf 't Schooldreefje nae de Voor straete was een prachtig laentje, 't Kerkdreetje wier dat genoemd. Meziekverênigieng Concordia, die a dit jaer 'onderdentien jaer bestaet, speelden daer mee Konehinnedag op de meziektente. De weegbrugge woör opgeknapt en daer bin me op Flupland blie mee. Ermina de Rooij heeft tijdens de koopavond op vrijdag in Sint-Annaland een minuut gratis winkelen gewonnen bij de Cl000 supermarkt. De actie van ondernemersvereniging Activa is één van de middelen om de koop avond meer in de schijnwerpers te zetten. De Rooij mocht aan het einde van de koopavond haar slag slaan in de supermarkt van Bert Slingerland aan de Spuistraat. Ze vloog met haar winkelwagen langs de schappen en dat leverde haar voor 67415 euro aan boodschappen op. Vanzelfsprekend was ze daarmee in haar nopjes. Activa houdt deze maand nog een Sinter klaasactie en in december een w intermarkt. (Advertentie LM) Twee cabaretiers met hun eigen pro gramma in één voorstelling. De stichting Uit op Tholen geeft het pu bliek twee voor de prijs van één op vrijdag 16 november. Om kwart over acht treden Martijn Oosterhuis en Thijs Kemperink op in Haestinge in Sint-Maartensdijk. Oosterhout brengt een try-out van zijn voorstel ling No Surrender en Kempering staat op de bühne met Achteraf Be keken. Martijn Oosterhuis is één van de eerste stand-up comedians van ons land en won als cabaretier in 1997 de persoonlijkheidsprijs op Cameretten. Bij het grote publiek is Martijn bekend door zijn medewer king aan het televisieprogramma De Lama's van BNN. Thijs Kemperink verhaalt als plattelandsjongen over zijn eerste verre reizen naar wereld steden als Almelo, Hengelo en En schede en een familievakantie naar Noord-Frankrijk. Thijs Kemperink ontdekt Nederland en Nederland ontdekt Thijs. Kan hij de verleidin gen van de grote stad weerstaan of prefereert hij de lucht van verse gier? Met een mooi Twents accent neemt Thijs u mee op zijn hilarische reis door ons land. Kaarten zijn ver krijgbaar via uitoptholen.nl. ABT-fractievoorzitter Han van 't Hof richtte zijn pijlen in de com missie bestuurszaken verschillende keren op de SGP, tijdens de bespre king van de gemeentebegroting. Zo wierp hij de staatkundig gerefor meerden voor de voeten, aan struis vogelpolitiek te doen. Van 't Hof doelde op het betoog van Rien Klippel, die Haagse ontwikkelin gen en maatregelen noemde waar door gemeenten het moeilijk krij gen. Volgens ABT kun je niet naar andere overheden blijven wijzen. „Wij zeggen: wat kunnen we er zelf aan doen, met onze eigen beslissin gen", aldus Van 't Hof. Klippel kaatste de bal terug. „U stemt tegen de kadernota, terwijl u weet dat we verder moeten!" Van 't Hof her haalde dat het beleid in Tholen ge maakt moet worden. En de kader nota, daar stemde ABT tegen omdat ze niet akkoord kan gaan met de verhoging van de onroerende zaak belasting. Ook over de onkruidbestrijding botsten de twee. ABT wil dat het gras in de straten beter wordt aan gepakt. Het ziet er niet uit, vond Van 't Hof. Maar volgens Klippel heeft Tholen het in Zeeland prima voor elkaar. „Rijd dan maar eens door bijvoorbeeld de Voorstraat in Stavenisse. Het gaat om de veilig heid", reageerde de ABT'er. die het gevaar noemde van doorschuiven op nat gras. Wethouder Van Dis gaf aan dat de gemeente voortdurend zoekt naar methoden die effect heb ben. „We hebben oog voor andere aanpakken." Haar cultuurhistorische gebouwen kostten de gemeente vorig jaar ruim 170 mille, bijna 13.000 euro méér dan was begroot. Oorzaak was dat meer ambtelijke tijd nodig was voor de afwikkeling van molenrestauraties, het opstellen van subsidieverzoeken en onderhoud aan de molen in Stavenisse. Als er dinsdag verkiezingen zou den zijn gehouden dan zou de VVD nagenoeg zijn gehalveerd, blijkt uit een steekproef van TNS NIPO. Het resultaat van de com motie die bij de liberalen is ont staan over de zorgpremie die in het regeerakkoord met de PvdA van het inkomen afhankelijk wordt gemaakt. Het leidde ook tot opzeggingen van het lidmaat schap, maar bij de afdeling Tho len meldden zich juist twee nieu we leden aan. Secretaris Rien Hoek uit Stavenisse was er volledig door verrast. „Toen ik maandag de envelop van de ka mercentrale kreeg, dacht ik dat het opzeggingen zouden zijn. Ik stond er van te kijken dat het aanmeldin gen waren. Ik had het niet verwacht na de commotie die over het regeer akkoord is ontstaan." Tholen wijkt dus kennelijk af van het landelijke beeld. Hoek is er blij mee. Het brengt het aantal leden op 53. „We hebben nooit veel leden gehad op Tholen, maar ten opzichte van 2010 groeien we. Toen hadden we er 41 Hoek vindt dat de ophef over de zorgpremie in de media erg opge blazen wordt. „Het zal best zorg wekkend zijn, maar eerst moeten de cijfers maar eens bekend zijn." De secretaris is verder wel te spreken over de coalitie van VVD en PvdA „Als twee grootste partijen zul je je verantwoordelijkheid moeten dra gen. Ze zijn tot elkaar veroordeeld en moeten het samen proberen. Maar de start is niet leuk. Daar heb ben ze zich een beetje in vergist." Volgens Hoek was van een lange formatie uitgegaan. „Maar het ging heel snel; ze wilden met grote stap pen snel thuis zijn." Vooral het ni velleren via de zorgpremie stuit de liberalen tegen de borst. „Het is een ommezwaai voor de VVD. Dat is even slikken. Ik welke mate er geni velleerd wordt, zal de tijd leren. De zorgkosten waren voorheen ook al hoog. Dat zal wel een zorg blijven." Volgens Hoek gaat de politiek nog een 'warme periode' tegemoet. Hij drukt het nog voorzichtig uit. Zeker nu er geen meerderheid in de Eerste Kamer voor dit onderdeel is. „Er zal nog wel heel wat water door de Schelde moeten stromen." Volgens Hoek is er bij Stavenisse nog ruimte genoeg. „Dan zetten ze de sluizen maar wat verder open." VVD-raadslid Gré Boelhouwers verwacht dat het in de PvdA ook wel eens zou kunnen gaan spetteren als de gevolgen zichtbaar worden voor mensen die ontslagen worden. Het is geven en nemen, zegt ze over de ophef die is ontstaan na het be kend worden van het akkoord. Boelhouwers vindt dat er een hype is ontstaan over de berekeningen van de zorgpremie voor de midden- en hogere inkomens. „Natuurlijk vragen leden zich af waarom dit zo heeft kunnen gebeuren. Maar zo lang niet precies duidelijk is wat de gevolgen zijn voor iedereen moeten we gewoon even afwachten." Ze vindt wel dat er slecht is gecom municeerd door Rutte en Samsom. „Dat is jammer. Het zijn zulke leu ke jongens die het nu gaan probe ren." Dat niet alle afspraken tussen de liberalen en de sociaaldemocra ten bij iedereen op begrip kan reke nen, noemt ze logisch. „Het is een compromis van VVD en PvdA. Dat hoeft niet slecht te zijn. Liever met de PvdA dan met de SP in een rege ring." Boelhouwers heeft er wel vertrouwen in, maar ziet ook in dat er nog genoeg dossiers zijn om het hoofd over te breken. „Ik kan me voorstellen dat er bij de PvdA over de gevolgen van de WW, als je na één jaar al in de bijstand komt. ook ophef ontstaat." Volgens haar leek het zo goed te gaan tussen Rutte en Samsom: „Een snelle start en dan zoveel ophef. Ik denk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Punt is dat ze met dit voorstel over de zorgpremie geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. CDA, D66 en SP hebben al een monster verbond gesloten om het tegen te houden. Veel VVD-stemmers zijn niet blij doordat de cijfers zo sterk verschillen; bij welk inkomen moet je voor welke zorg meer gaan beta len. Om dat uit te werken, is nog een hele klus." Ze verwacht dat er een compromis uit zal komen. Net zoals het hele regeerakkoord een compromis is. Ze had rust verwacht na de turbu lente tijden met de PVV als gedoog- partner. „Maar het lijkt er niet erg op. Het volk heeft echter gesproken. VVD en PvdA zullen het samen moeten doen." Ze vindt de nieuwe bewindslieden die maandag beëdigd zijn een 'leu ke en frisse ploeg'. ,,A1 benijd ik WD-raadslid Ore' Boelhouwers vindt Rutte en Samsom 'zulke leuke jongens.' 55ste, dan komt hij niet meer aan het werk. Dat zal veel druk op de mensen zetten. Dit is echt een VVD-standpunt." Met een andere manier van het berekenen van de ziektekosten heeft Kettelerij geen moeite. „Er wordt beter gedacht aan de zwakkeren in de samenleving. Dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Ik ben niet tegen nivelleren. De bedragen zullen echt gemiddeld moeten worden. Dat is niet goed uitgelegd." Op het voorcongres was de sfeer goed, zegt hij. „Er waren geen ver wijten. Iedereen beseft dat er bezui nigd moet worden. Een kabinet van twee partijen is sterker dan wanneer het uit meerdere partijen bestaat. Het geeft minder onrust. We moeten er nu voor zorgen dat we er vier jaar tegenaan gaan." De ploeg die aan getreden is, getuigt volgens Kettele rij van kennis en daadkracht. „Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Raadslid Henk Nieuwenhuis is ook niet naar het congres geweest. „Nee. niemand van ons. Het was ja of nee zeggen. Echt wat veranderen kon je toch niet. En ik heb geen zin om me als stemvee te laten gebrui ken." Volgens Nieuwenhuis kun je lang en breed over het regeerak koord spreken, maar heeft dat nu nog niet veel zin. „Het is een kwes tie van geven en nemen. De VVD verliest aan links, wij aan rechts. Dat is altijd zo bij het vormen van een coalitie." Volgens Nieuwenhuis is de commotie bij de VVD over het inkomensafhankelijke zorgpremie overdreven. „Ze vergeten er een be paald bedrag af te trekken. Ik moet er wel om lachen dat de VVD'ers meteen gaan bellen. Kijk eerst eens rustig hoe het valt." Volgens hem is het belangrijker dat er nu een stabiele regering aan de macht is. Met de VVD en de PvdA aan het roer, heeft Nieuwenhuis daar wel vertrouwen in. „Ik zie ook geen andere mogelijkheid. Over links is het niet mogelijk en over rechts ook niet. Dat is maar ander halfjaar goed gegaan. Laat dit kabi net het maar proberen. De laatste vier hebben de rit niet uitgezeten." Nieuwenhuis zegt vooral vertrou wen te hebben in de ploeg ministers en staatssecretarissen die maandag op de trappen van paleis Ten Bosch stond. „Behalve Opstelten op justi tie dan. Die is wel een beetje te oud, vind ik." Justitie is volgens hem met Fred Tee ven een rechts bol werk." Opvallend is dat Nieuwen huis dezelfde kijk heeft op Opstel ten als Boelhouwers. En ook Nieuwenhuis zegt ingenomen te zijn met een PvdA- figuur als Tim mermans op buitenlandse zaken die 'wel zes of zeven talen' spreekt. minister Edith Schippers van ge zondheidszorg niet. Die krijgt een zware dobber over de zorg." De vi ce minister-president Lodewijk As- scher noemt ze een leuke man die het goed zal doen tussen Rutte en Samsom. „Het is alleen de vraag of Ivo Opstelten daar nog bij hoort. Hoe oud is die man eigenlijk? Met Fred Teeven als staatsecretaris een lekker stel op justitie." PvdA' er Timmermans op buiten landse zaken vindt ze een hele ver betering ten opzichte van Uri Ro senthal. „Een aimabel man die zijn talen goed spreekt. Ik heb wel ver trouwen in de ploeg. Maar het zal een zware taak worden om het re geerakkoord op een goede manier aan de man te brengen." Voorzitter Jan Kettelerij van de PvdA-afdeling Tholen is zaterdag niet op het congres van zijn partij in Den Bosch geweest. Wel de avond ervoor naar Breda. Naar het 'voor congres' waar Hans Spekman en Diederik Samsom het akkoord toe lichtten en er vragen konden wor den gesteld. Kettelerij zat naast een PvdA-delegatie uit Breda met wie hij samen vragen formuleerde. Over het budget voor ontwikkelingssa menwerking waar nu drastisch in wordt gesneden. „Het gaat nu niet alleen meer om hulp maar ook om handel. Er wordt gekeken of de eco nomie van een land ermee vooruit komt. Ondanks dat we flink moeten bezuinigen, is Nederland een heel rijk land. Ik vind het zwak om op die post te bezuinigen." Ook de in greep in de WW noemt Kettelerij. „Erg ingrijpend. Daar stoor ik me aan. Zeker in deze moeilijke tijd. Als iemand ontslag krijgt na zijn Henk Nieuwenhuis (PvdA) vindt commotie over zorgpremie over dreven.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2012 | | pagina 9