Schilder brengt bruid met hoogwerker naar trouwzaal in gemeentehuis Tholen Plaatselijk nieuws VERSTOPT? Jan Noom zegt ja tegen Smurdiekse Marjolein Bevelander 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 19 april 2012 EHBO-diploma Koninginnedag Bevrijdingsavond Verkoop drukkerij Nieuwe kerkbestuurders Feest bij AVC Moederontbijt Nieuwe single Ars Musica Doelman wint Wandelvierdaagse Van Wezel wint Jeugd EHBO Koninginnedag Ges/ac/if in eigen slagerij Jeugdconcert Euterpe Expositie Kettelerij Kabouterpad Extra lichtmasten RIOLERING/AFVOER Bel Riooltechniek Tholen 0166-60 44 00 Doemiddag succes Rommelmarkt Vogels kijken Koninginnedag Koperen jubileum Spullen inleveren Kika krijgt 1976 euro -3 Botsing met trailer Sportweek Jaar vergadering Philippuslandt Nuis bij aubade ZOA Zwemmend redden Fietsdriedaagse later Predikant bedankt Geerts in beroep I Agenda Tholen Alle 38 kinderen uit groep 8 van de Eben-Haëzerschool hebben dinsdag hun EHBO-diploma behaald. De uit slag werd bekendgemaakt nadat alle kinderen een praktijk- en theorie-exa men hadden afgelegd. De namen van de geslaagden: Inge Bazen, Lisa Bol- luijt. Alinda van de Breevaart. Jordie Dekker, Stephan Dekkers, Marieke Klippel. Aron de Korte, Pieter van Oudenaarde. Bram Polak, Judith Ver- hage, Fréderique Verheul, Adriaan Zwagemaker. Ard-Jan Aarnoudse, Leon Akershoek, Teun Akershoek, Johan van Ast. Anne-Marije van Bel len, Caroline van den Berge. David Bruijnzeel, Jacolijn Burger, leke-Jan de Heer, Erik-Jan Klok, Esther Kraal, Reinier Lindhoud, Bernd Maljaars, Jesse Meijer. Litske Moerland. Rutger Neele. Anne-Marije de Pater. Suanne Polderman. Julia Priester, Bram van de Sande, Liza Schot. Bram van der Slikke, Jasper van der Welle, Jonat han van der Welle. Jorian Zoeteweij en Julian Zwaai. Stichting STAD heeft het Koningin nedagprogramma bekend gemaakt. De reveille wordt dit jaar voor het eerst ten gehore gebracht vanaf ko renmolen De Hoop. Onder muzikale begeleiding van Concordia vindt de aubade plaats op de Markt. Op sportpark De Bent (Tholense Boys) organiseren scholen en verschillen de verenigingen een spelletjesoch tend voor de jeugd. Aansluitend aan deze ochtend wordt er een ballon nenwedstrijd gehouden. Op de Oes terputten organiseert de stichting dit jaar voor de derde keer een zes kamp. Deze begint om twee uur. Meedoen kan met een team van zes personen vanaf 15 jaar. Kinderen kunnen op de Oesterputten ook po nyrijden en spelen op het springkus sen. Ook is er een puzzeltocht. In de avonduren staat er een fietsversier- wedstrijd op het programma. Het Christelijk Thools Mannenkoor Rehoboth, onder leiding van Cees 't Jonk en organist Bram Bout. doet za terdag 5 mei mee aan de bevrijdings- en oranjezangavond in Middelburg. De avond begint om half acht in de Lange Jan. Ook mannenkoor Ethan uit Yerseke verleent zijn medewer king aan de avond. Dominee C. van Krimpen heeft die avond de leiding in handen. De executieveiling van de failliette drukkerij Dieleman heeft 24.400 euro opgebracht. Veilingbedrijf Van Beu- sekom uit Baarn verkocht de inventa ris in opdracht van curator mr. B. van Leeuwen en ABN Amrobank. die een pand- en hypotheekrecht heeft. De Chinese Weihai vierkleurenpers le verde met 16.000 euro het meest op, een opklapbaar transportkarretje met 5 euro het minst. Met negentien bie dingen via de internetveiling was de meeste interesse voor de papiersnij machine, die 4350 euro opbracht. Ook voor stalen stellingen was er met achttien biedingen behoorlijke animo, maar dé opbrengst was maar 305 eu ro. Op 35 objecten werd helemaal geen bod uitgebracht, waaronder een tweekleurendrukpers. In verband met de malaise in de grafische branche is het aanbod van drukkerij-inventaris heel groot. H. Aarnoudse Azn. en J.C. Bazen zijn door de leden van de Gereformeerde Gemeente gekozen tot ouderling. M. Geluk en A.P. de Vries werden geko zen tot diaken. Alle vier hebben ze hun benoeming aangenomen. Ze wor den zondagavond bevestigd door ds. J. Schipper. Volleybalclub AVC '87 kan zaterdag rekenen op 90 deelnemers aan de reü nie voor het 25-jarig bestaan van de vereniging. Dat zijn de aanmeldingen tot nu. maar dat mogen er nog meer worden wat de jubileumcommissie betreft. Het programma wordt gehou den in Meulvliet en begint om vijf uur met een kinderdisco en aansluitend een huldiging van de kampioenen van het afgelopen jaar. Om half zeven is er een diner, waarna om acht uur het officiële gedeelte begint. Verder is er vertier en om elf uur is er de trekking van de loterij. Kinderen kunnen hun moeder op moederdag trakteren op een gratis ontbijt op bed door mee te doen aan een kleurplaatactie van de onderne mersvereniging. De kleurplaat is op te halen bij de deelnemende winkeliers. Naast inkleuren moeten de kinderen op de achterzijde van de plaat schrij ven waarom zij vinden dat hun moe der het ontbijt verdient. De kleurpla ten kunnen tot en met 10 mei wonden ingeleverd bij de C1000 aan de Post weg en de volgende dag wordt de prijswinnaar gebeld die op 12 mei het ontbijtje kan serveren. Het Thoolse zangduo Anita en Ed komt begin volgende maand met een nieuwe single met als titel: 'mijn le ven zou niets zijn'. Aanleiding voor het nieuwe nummer is dat het echt paar 27 mei dertig jaar getrouwd is. Anita en Ed zijn zondag 29 april te zien bij televisieprogramma De 25 leukste internetsterren op SBS6. Ook komt de AVRO televisieopnames ma ken voor een nieuw programma dat dit najaar wordt uitgezonden. Instrumentaal ensemble Ars Musica geeft zaterdag 19 mei om acht uur een concert in de Hervormde kerk. Het ensemble speelt werken van onder an dere Bach. Strauss. Haydn en Mozart. Ook spelen de musici enkele duetten. Sonja Doelman heeft donderdag de wedstrijd van klaverjasclub Stad Tho len ruimschoots gewonnen. Ze haalde 5122 punten, 112 meer dan Corry Moeliker die met 5099 punten tweede werd. Kleiner was het verschil tussen de nummers twee en drie. Han Visser werd met 5068 punten derde. Aad Volwerk haalde 5020 punten en werd vierde. De top vijf werd afgesloten door Peter Luten met 5017 punten. De klaverjasclub speelt haar wedstrij den in café Hof van Holland. Wandelsportclub Vosmeer organiseert van maandag 21 tot en met donderdag 24 mei de wandelvierdaagse. Starten kan iedere avond tussen half zeven en zeven uur vanuit de voetbalkantine van v.v. Vosmeer aan de Bou Kooy- manstraat. De routes zijn vijf of tien kilometer lang en geschikt voor kin derwagens. Onderweg krijgen wande laars een versnapering aangeboden. Drie avonden meelopen is voldoende voor een herinnering aan de Vosmeer- se vierdaagse. Op de laatste avond worden de deelnemers feestelijk ont haald door muziekvereniging OVM. Diezelfde avond kunnen wandelaars hun medailles ophalen op sportpark de Vossenberg. Leo van Wezel is de winnaar van de bekercompetitie bij biljartvereniging De Treffers. Hij nam het in de finale op tegen Han van Daalen. Leo speel de een constante partij, terwijl Han een mindere start kende. Op een der de van de partij was Han, dankzij een hoogste serie van elf caramboles, weer langszij gekomen en was de spanning terug. Van Daalen kon deze lijn niet doorzetten, waardoor Van Wezel in 35 beurten en een hoogste serie van zes caramboles de finale naar zich toe trok. De troostfinale ging tussen Robert de Jonge en Arno Deurloo. In deze partij móest Amo ondanks een hoogste serie van zeven tien caramboles en een gemiddelde van 3,11 de winst aan Robert laten, in achttien beurten met een gemiddelde van twee de derde plaats opeiste. De uitslag van het bekertoernooi: 1Leo van Wezel; 2. Han van Daalen; 3. Ro bert de Jonge; 4. Amo Deurloo. In de reguliere competitie werden nog twee inhaalpartijen gespeeld. Deurloo speelde met twintig caramboles de hoogste serie, de kortste partij in 22 beurten en met 3.091 het hoogste ge middelde. De uitslagen van de inhaal partijen: T. de Reus-A. Deurloo 6,833-10; W. Bosch-R. de Jonge 9,75-10. Sint-Annaland Stavenisse het college van burgemeester en wet houders van Epe ongegrond ver klaard. Alle 23 kinderen uit groep 8 van de Rehobothschool hebben hun EHBO- diploma gehaald. Het examen werd afgenomen door Klazina Uijl. Kin deren hebben voorafgaand twintig theorie- en evenzoveel praktijklessen gevolgd. De 23 geslaagden zijn: Marjolein Vlot. Emma van Haaften, Ardjan Mol, Aart de Waal, Adriaan van Lingen, Johan den Braber. Ma rieke van Steenis, Martine de Rijke, Ema de Koster, Nadine van Eenen- naam, Willem-Jan van Eenennaam, Bram de Bree, Wiebe van de Bos, Rens Ponsteen. Marco van Haaften, Elian van Klaveren, Kathleen Potap- pel, Gerbert Eerland. Wim Dane. Sander van Kersbergen, Corwin Dekker, Naomi den Braber en Ma- thilde de Vos. Stichting Actief Stavenisse verzorgt maandag 30 april de Koninginnedag. Die begint om half tien bij dorpshuis De Stove, waarna om kwart voor tien een aubade volgt. Verder organiseert de stichting om kwart over tien kin derspelen op het plein en om half drie een zeskamp in de Voorstraat. In schrijven voor deelname aan de zes kamp kan vooraf bij Sanne Piasmans, tel. 720380. Maandag 23 april t/m zaterdag 28 april Malse bieflappen 500 gr. 6,00 Wienerschnitzel 500 gr. 3,95 Drumsticks naturel of gemarineerd 500 gr. €2,95 Gekruid varkensfilet in braadzak met groenten en kruidenboter 750 gr. 6,95 Kookworst uit eigen keuken 150 gram 1,20 Mosterdrollade 100 gram 1.35 Beenhamsalade 100 gram 1,20 Saucijzenbroodjes 5 halen 4 BETALEN Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 I I I I I I I I I I I Sint-Maartensdijk Vanavond om zeven uur geven onge veer honderd basisscholieren een mu zikaal optreden in Haestinge. Daar brengen ze het verhaal van het jonge tje Wieger ten gehore. De fanfare van muziekvereniging Euterpe begeleidt de kinderen. Leo Troost presenteert de avond. Na afloop van het concert kan het publiek, onder begeleiding van een ervaren muzikant, zelf een in strument uitproberen. Het jeugdcon cert is de afsluiting van ruim drie maanden lang oefenen. Cindy Ver sluis van Euterpe liet de basisscholie ren uit Poortvliet. Scherpenisse, Sint- Maartensdijk en Stavenisse in die periode kennismaken met verschillen de muziekinstrumenten. Kunstwerken van de Thoolse kunste naar Jan Kettelerij zijn vanaf deze week iedere donderdag, vrijdag en za terdag te zien in hotel Kom. Kettelerij toont daar werken van Albast. Dat is een lichtdoorlatende steen. Zijn wer ken zijn vormgegeven in abstracte or ganische vormen. Nog tot in de nazo mer is zijn expositie te zien in het hotel. De kunstenaar exposeert regel matig in galerieën. Hij werkt zowel naar eigen ontwerp als in opdracht van klanten. Staatsbosbeheer organiseert woens dag 2 mei een kabouterroute voor kleuters. De natuurgids vertrekt om half twee vanaf Scaldis Naturalis voor een zogeheten kabouterroute. Dat is een kennismakingstocht door de na tuur. De kleuters maken deze tocht onder begeleiding van hun ouders en de natuurgids. De route duurt onge veer anderhalf uur. Op 4 mei kunnen kinderen tot tien jaar zich verzamelen aan de Kastelijnsweg. Dan vertrekt er wederom om half twee 's middags een natuurgids voor een wandeltocht. Ditmaal door het dorpsbos/landgoed- bos. De gids vertelt over de planten en dieren in de natuur. Ouders zijn welkom, ook de hond mag aange lijnd mee. Deze tocht duurt eveneens anderhalf uur. Aanmelden kan vooraf bij VVV Tholen. tel. 663771. Het gemeentebestuur is bereid om 16.193 euro uit te trekken voor het plaatsen van vier gebruikte lichtmas ten op het tweede wedstrijdveld op sportpark Haestinge. Dat moet bij dragen aan een oplossing voor het ca paciteitsprobleem waarmee voetbal club Smerdiek en korfbalvereniging Emergo kampen. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren. www.biooltechniektholen.nl Advertentie I.M. Basisschool De Rieburch kan terug blikken op een succesvolle doemid- dag. Heel de middag zijn de basis scholieren in de weer geweest met verschillende knutseltechnieken. Het thema was dit jaar 'sprookjes'. En dat was terug te zien in de creaties die de kinderen in elkaar geknutseld had den. De sprookjestentoonstelling werd goed bezocht. Op het school plein heeft de ouderraad een rommel- mark gehouden. De rommelmarkt van de Roemenië- commissie heeft zaterdag 2586 euro opgebracht. Dat bedrag gaat naar het Roemeense dorp SekelykalDe com missie stopt met het organiseren van rommelmarkten. Spullen die niet zijn verkocht, worden op zaterdag 28 april tussen negen en twaalf uur te gen bodemprijzen aangeboden. Ook zijn er die ochtend plantjes te koop. Hoewel de rommelmarkt stopt, blijft de boekenmarkt in de toekomst be staan. Scherpenisse Staatsbosbeheer organiseert zaterdag samen met natuurvereniging Tholen een voorjaarsexcursie in de Scherpe- Advertentic I.M. nissepolder. De excursie gaat om half twee van start vanaf de voormalige kruising Platteweg/Gatweg/Schoon- dorpseweg. Een deskundige van Staatsbosbeheer verzorgt de rondlei ding door Plan Tureluur, zoals het ge bied officieel heet. In dit gebied strij ken in het voorjaar veel vogels neer om er te broeden. Op dit moment zit ten er veel kievitten. grutto's, schol eksters, tureluurs en meeuwen. Waar grote concentraties vogels verblijven, zijn ook vaak buizerds, kiekendieven en haviken. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. De hond mag aange lijnd mee. Aanmelden kan bij VVV Tholen. tel. 663771. De Oranjevereniging houdt de Ko ninginnedagactiviteiten dit jaar op het wozoco terrein aan de Laban Deurloostraat. De dag begint om elf uur met een rondgang van versierde fietsen, trekkers en kinderwagens door het dorp. Aansluitend volgt een aubade en opening. Verder kunnen kinderen die dag meedoen aan ver schillende spelletjes. Ook is er een fietstocht van 25 kilometer. Deze begint om half twee. Het vertrek punt is het Holland Huis. Afsluitend is er om half zes een barbecue en muzikale act. J.G. Kleppe en W. Kleppe-Heijboer hebben hun koperen jubileum als kostersechtpaar herdacht in de Gere formeerde Gemeente. Al 12,5 jaar zijn ze iedere zondag, en ook voor de verenigingsactiviteiten, in de weer om alles voor de erediensten, cate chisaties, e.d. in goede banen te lei den. mende week verschillende sportacti viteiten. Uiteenlopend van een workshop basketbaai tot boksen, een zumba-marathon, boogschieten en een sportmiddag met onder andere een stormbaan en springkussen. Doel van de sportweek is om mensen in beweging te krijgen. In 2011 werden door heel het land ruim 5000 sportac tiviteiten georganiseerd met maar liefst 700.000 deelnemers. Bruikbare spullen inleveren voor de rommelmarkt van 16 juni kan iedere zaterdag tussen elf en twaalf uur bij de familie Heijboer aan de Paasdijk- weg 16. De opbrengst van de rom melmarkt is bestemd voor de Her steld Hervormde Kerk. De jenaplanschool schenkt de stich ting Kika (kankerbestrijding bij kin deren) 1976 euro. Half februari werd hiervoor een sponsorloop gehouden, waaraan 55 leerlingen van groep 5 tot en met 8 deelnamen. Predikbeurten Sint-Philipsland Poortvliet Op de Lageweg is woensdag rond kwart voor acht 's ochtends een 32- jarige automobiliste uit de gemeente Tholen op een stilstaande trailer ge reden. Ze zag het gevaarte vermoede lijk over het hoofd vanwege de laag staande zon. De vrouw is ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht en overgebracht naar een huisarts. Haar auto raakte beschadigd. Deze is weggetakeld. De trailer had nage noeg geen schade. Sportvereniging BePsport houdt voor het derde jaar op rij de nationale sportweek. De aftrap is vrijdagoch tend om kwart voor negen in de gym zaal. De vereniging organiseert ko- Heemkundekring Philippuslandt houdt donderdag 26 april om half acht haar jaarlijkse algemene leden vergadering. Dat doet zij in het ver enigingsgebouw van de Hervormde Gemeente aan de Schoolstraat. Annet de Ruyter geeft een presentatie over het milieu vanuit Bijbels perspectief. Han Quist verzorgt die avond een fo topresentatie over Sint Philipsland en Anna Jacobapolder in vroeger tijden. In aanloop naar Koninginnedag orga niseert de gelijknamige werkgroep zaterdag 28 april een Oranjebal met muziek. Dat begint om negen uur in café 't Durp. Maandagochtend 30 april om acht uur start de Koningin nedag met een vlagwedstrijd. De win naar maakt kans op een taart. Mu ziekvereniging Concordia trommelt er vervolgens om half negen op los. De fanfare vertrekt en eindigt bij De Wimpel. Burgemeester Nuis woont vervolgens de aubade bij. Nieuw dit jaar is de speurtocht 'Rare dingen' in het dorpshuis. Deze is speciaal be doeld voor kinderen. Ook dit jaar ont breekt de zeskamp niet. Die vindt om half één plaats op de Tramput aan de Deensestraat. Teams strijden om de eerste plaats. Inschrijven kan bij café 't Durp en voetbalvereniging No- ad'67. Op het schoolplein van de Ko ningin Julianaschool. het pleintje bij de brandweer en in een deel van de Achterstraat is een vrijmarkt/kinder braderie. Die begin) om één uur. Aan het eind van de middag start er een autopuzzeltocht vanaf de brandweer kazerne. De rit duurt een uur. Door de enthousiaste inzet van haar collectanten heeft de stichting ZOA in Tholen het mooie bedrag van 1822,62 euro ontvangen. Coördina tor DJ. Geluk-van Burg uit Tholen zegt iedereen die hieraan zijn of haar bijdrage heeft geleverd harte lijk dank. Liesbeth de Vos. student aan de oplei ding Toerisme en Recreatie van de Zoomvliet Hotelschool in Bergen op Zoom, heeft het certificaat 'Zwem mend redden voor zwembaden' be haald. Zwemonderwijzeres Jackeline Mijnsbergen reikte vrijdag het certifi caat uit. Studenten aan deze opleiding worden opgeleid voor een baan in de vrijetijdssector. In deze branche is water niet weg te denken. Het is daar om belangrijk dat ze voorbereid zijn op noodsituaties. De fietsdriedaagse van WHS is dins dagavond vanwege het slechte weer afgelast. Toch waren er vijf deelne mers die zich bij de start op de Waaije hadden aangemeld, maar volgens Ed dy van Ast was het niet te doen. „Er was veel wind en het regende, maar het is dan gewoon niet leuk." De fietsdriedaagse wordt nu in september gehouden, aldus Van Ast. Er zijn rou tes van 15 en 20 kilometer. Ds. D.W. Tuinier heeft bedankt voor het beroep dat de Gereformeerde Ge meente op hem had uitgebracht. W. Geerts is gisteren in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Hij is tegen een dwangsom om de bewo ning van een bijgebouw aan de Hoge- kampseweg 5 in Vaassen te staken. In een eerder beroep van 12 mei 2010 werd het verzoek voor bewoning door Jan Noom uil Scherpenisse en Marjolein Bevelander uit Sint-Maartensdijk komen op de hoogwerker naar de trouwzaal. „Een boer komt met zijn tractor, een vracht wagenchauffeur met zijn vrachtwagen, een schilder komt met de hoogwerker naar het gemeentehuis", volgens Johan Noom. Zijn zoon Jan (22), medefirmant in zijn schilders bedrijf in Sint-Maartensdijk, gaf vrijdag het jawoord aan Marjolein Bevelander (20) uit Sint-Maartensdijk. De hoogwerker was het idee van de bruid, die zelf schoenenverkoop ster is bij O'moda in Zierikzee. „Ze wilde iets speciaals doen en Jan verrassen", zei Johan. Zo stond er een met verfblikken, rollers, verf- emmer en andere schildersattributen ver sierde hoogwerker klaar om het bruidspaar de laatste meters naar het gemeentehuis in Tholen te laten afleggen. Jan wist wel hoe zo'n apparaat werkt en kwam in volle vaart en al toeterend naar de ingang gereden. Bert van Eenennaam verbond de twee in de echt. Het huwelijk werd daarna kerkelijk bevestigd in de Gereformeerde Gemeente in Scherpenisse door dominee E. Bakker. Het paar gaat in Scherpenisse wonen, de plek waar Jan van daan komt. Zondag 22 april THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Jansen, Tholen. 18.30 u. ds. Vernooij, Stolwijk, aan- gepase dienst catechesegroep Sien. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. kand. Van Asperen. 15 u. ds. v.d. Bas. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. v.d. Zee. GEREF. KERK 10 u. dhr. Versteeg, Tholen, jeugd dienst.. CHR. GEREF. KERK 10 en 15.30 u. ds. Van't Spijker. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Schipper. 14.30 u. leesdienst. di 24/4 19.30 u. ds. Karens. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. v.d. Wiel. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. v.d. Linde. Rotterdam. 18.30 u. ds. Scheurwater. GEREF. KERK 10 u. ds. Den Hollander, Oostkapel- le. CHR. GEREF. KERK 10 en 15.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10,14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK zo 9.30 u. woord-, gebed- en com munieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Versluis. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Juffer, Nieuwe Tonge. 15.30 u. ds. Van Estrik, Goedereede. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Quist, Scheveningen. 18 u. ds. Van Ginkel. Goes. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. ds. Zwartbol. 14 u. leesdienst. wo 25/4 19.30 u. ds. Zwartbol. SINT-MA ARTENSDIJ K HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Den Ouden. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Scheurwater, Oud-Vosse- meer. 19 u. dhr. Baas,Zonnemaire. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Lohuis, H.D. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Bakker. 14 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. leesdienst. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Blom, Kaatsheuvel. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. GEREF. GEM. 10,14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. De Kruijf, Oud-Alblas. 17 u. ds. v.d. Plas, Zwijndrecht. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (BV.) 10 en 18 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Van het Maalpad. THOLEN 21 apr Jubileumavond AVC '87, Meulvliet, 18 u. 21 apr Nationale kledingactie Dor cas, Regentessestr. 50,9.30-12 u. 1 en 2 mei Voetbaltweedaagse JVOZ. Tholense Boys. 2 mei Gesprekskring met Mieke Punt, NPB, 10 u. 12 mei Reünie Regenboogschool, 14.30-17 u. OUD-VOSSEMEER 21 apr Sam Pari: Country Roots, Uit op Tholen. Vossenkuil, 20.15 u. 21 apr Nationale kledingactie Dor cas, Molenstraat 24.9.30-12 u. SINT-ANNALAND tot eind okt Exposities langste mer klap en In en om de boerderij. Meestoof, di t/m za 14-17 u. 21 apr Nationale, kledingactie Dor cas. Ring 44,9.30-12 u. STAVENISSE 21 apr Nationale kledingactie Dor cas, Voorstr. 25,9.30-12 u. 5 mei Voorjaars- en kinderrommel markt W(x»rd en Daad, v.d. Lek de Clercqplein,9-14 u. SINT-MAARTENSDIJK 21 apr Nationale kledingactie Dor cas, Regentessestr. 50,9-12 u. 24 apr Seniorenwandelen, Ooster- scheldestappers, Haestinge, 13.30 u. 2 mei Kabouterpad. kinderexcursie Staatsbosbeh., Scaldis Naturalis, 13.30 u. 4 mei Dierenvriendjespad, kinder excursie Staatsbosbeh., Scaldis Na turalis. 13.30 u. SCHERPENISSE 21 apr Vogelen in Scherpenissepol- der, excursie Staatsbosbeh., start eind Platteweg, 13.30 u. 21 apr Nationale kledingactie Dor cas, Scaldisstr. 23,9.30-12 u. POORTVLIET 20 t/m 27 apr Sportweek bij Bep, div. locaties. 21 apr Reünie jenaplanschool, 15- 18 u. 21 apr Nationale kledingactie Dor cas, Stoofstr. 7,9.30-12 u. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8u..zaenzo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof8,za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u.. Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: BIB verloskundi gen Steenbergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u. p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 06-12257399. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens- dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein l.Goes). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 14-17 u. en ma 18.45-19.45 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u., tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. VRIJWILLIGE THUISZORG/ STEUNPUNT MANTELZORG Jeugd- en Jongerenwerk Servicebu reau, 0166-668200. CHR. THUISZORG Curadomi, tel. 0166-667337. INDICATIESTELLING (CIZ) Hof van Tholen 2, Tholen, tel. 088- 7891480. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIËNTEN VER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 653146 of 06-21534176; Vrij willige thuiszorg 0166-662264. VRIJWILLIGERS PALLIATIE- VE TERMINALE ZORG WEST BRABANT THOLEN Postbus 334, 4600 AH Bergen op Zoom, tel. 06-51498069. www.vptz- westbrabanttholen.nl HET KLAVERBLAD 1KG, 0113-249490. ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-platform, 0113-249315, ma t/m vr9,30-ll.30u. LEGER DES HEILS Radda Bamenstraat 9, Sint-Maartens dijk, tel. 0166-610194, openingstij den: di en do 13.30-16 u. en le zater dag v.d. maand 10-12 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551: kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. KINDEROPVANG KOBALT Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0164-273633. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 668200. STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-9009. KAMER VAN KOOPHANDEL Di 24 april 9-12 u. UWV gemeente huis Tholen. afspr. 0118-673501 HOOG WATERSTAN DEN Donderdag 19 t/m vrijdag 27 april donderdag 19 3.27 -15.49 vrijdag 20 4.02 - 16.24 zaterdag 21 4.37-16.54 zondag 22 5.09 - 17.24 maandag 23 5.39 - 17.57 dinsdag 24 6.12 -18.27; woensdag 25 6.44 -18.54 donderdag 26 7.12 -19.27 vrijdag 27 7.47 -20.02 za 21/4 8.20 u. NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI teU)900-9771. SINT PHILIPSLAND 21 apr Nationale kledingactie Dor cas, Voorstr. 40.9.30-12 u. 26 apr Ledenvergadering Philippus landt. heemkundekring, veren.geb. Hervormde Gemeente, 19.30 u. BERGEN OPZOOM 19 apr Het Ie-Kuu-team: Musics kids Iamateurvoorstelling, Maagd, 19.15 u. 19 apr Lezing Bertha Hertogh, over botsing islam en christendom ?n 1951, Markiezenhof, 19-21 u. 20 apr Leesgroep klassieke engelse literatuur, café Helena, 19-21 u. 20 apr New cool collective, de Maagd, 20 u. 20 apr Live karaoke, café de Schor re, 22.30 u. 20 en 21 apr De Goot, toneel. PhoeT nix, vestzaktheater, vr 20 u., za 15 en 20 u. 21 apr Rapalje: Celtic kNights II, muziek, de Maagd, 20 u. 22 apr Hekseneiland, toneel, de Stoelemat, 14 u. 22 apr Hippe Gasten, gebouw-T, 15 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 2