PLANTENVERKOOP GRANDIOZE KLUSACTIE VRIJ 20 APRIL ZA 21 APRIL de gehele dag KORTING OP AL UW AANKOPEN!! www.eendrachtbode.nl deJonge /9<?0 www.autodejonge.nl xir een greep uit onze occasions: U komt toch ook vrijdagavond? AUTO Over wilde bijen, hommels en zweefvliegen Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 A Roselina Francois Babijn over o u d e re na tijdens Multimate VIP-avnnd APK, ONDERHOUD REPARATIE ALLE MERKEN zwakkeren en ProvSstaten kustverdediging Provincie maakt mogelijk VERHUUR 9-PERS00NSBUS IDEAAL VOOR EEN DAGJE UIT OF VAKANTIE Actie alleen geldig bij Forrnido, Ceciliaweg 10, 4697 RV Sint-Annaland Kijk ook op onze website Duurzaam gewoon doen: duurzaam bouwen evenement Kom ook naar de Statenvergadering Provincie Zeeland Van Steenis Auto's ▼VISSER&VISSER Wat is uw volgende stap? AUTODEMONTAGE- BEDRIJF AD STOUTEN B.V. Wilt u op een leuke manier wijzer worden? 3.900,- 4.900,- 19.900,- 9.900,- 2.900,- 10.900,- €11.400,- 14 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 19 april 2012 j 25% Meebouwen aan bijenhotel De aftrap op 21 april wordt gecombineerd met een btoesemfietstocht in het Bevelandse landschap waar aan u kunt deelnemen. Deze fietstocht start bij het Fruitteeltmuseum in Kapelle en stopt halverwege bij het fruitbedrijf van Kees Schipper waar u deelneemt aan de Zeeuwse aftrap van het Jaar van de Bij. Hier kunt u onder andere meebouwen aan een bijenhotel. Verder kunt u er kennis maken met imkers, die u uitleg geven over de bijen. Gedeputeerde Sjoerd Heijning: 'Door publiekelijk aandacht te vragen voor bio diversiteit, willen we mensen bewust maken van de flora en fauna in de eigen leefomgeving, de effecten van het eigen handelen hierop en wat jezelf kunt doen om te helpen aan het behoud ervan.' Meer weten? Voor de nota Zeeland biodivers! Natuurlijke variatie in de regio en meer over het Jaar van de Bij kijkt u op http://www.zeeland.nl/natuur_milieu/ Voor informatie en aanmelding bloesemfietstocht neemt u contact op via telefoon 0113- 34 49 04, e-mail: info@fruitteeltmusêum of www.fruitteeltmuseum.nl. Op 3 mei kunt u alles te weten komen over duurzaam bouwen, duurzaam inkopen, duurzame bouwma terialen en Cradle-to-Cradle.- gebruikte materialen van een oud product gebruiken voor een ander pro duct. Tijdens het evenement Duurzaam gewoon doen vindt u alle informatie, zowel op de beursvloer als via verschillende sprekers. Hoogleraar Duurzaamheid Herman Wijffels is dagvoorzitter. Sprekers zijn Anne-Marie Rakhorst, onder nemer en auteur van 'De winst van duurzaam bouwen'. Zij praat over ondernemerschap en duurzaam heid. Jacques Reijniers, hoogleraar Duurzaamheid bij Nyenrode Business Universiteit, vertelt over duur zaam inkopen. Op de beursvloer presenteren verschillende bedrijven hun duurzame producten en diensten. Hebt u zelf een duurzaam project, product of ontwikkeling gerelateerd aan de bouw? Dan kunt u ook deelnemen aan de beursvloer. Het congres en de beurs vinden plaats op het Zwin College in Oostburg van 15.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via www.zeeland.nl/verkort/duurzaamisgewoondoen, daar vindt u ook het com plete programma. Ouderen en zwakkeren De rode draad in zijn leven is dat hij opkomt voor ouderen en zwak keren in de samenleving. 'Onze ouders verdienen respect en een onbezorgde oude dag. Zij hebben ons per slot van rekening grootgebracht en voor ons gewerkt. Wij hebben dus een verantwoordelijkheid naar deze doel groep. Maar ook mensen die, door wat voor omstandigheden dan ook, tussen wal en schip zijn geraakt, moeten we steunen en een goed toekomstperspectief bieden.' Francois maakt zich daarom onder andere sterk voor de voedselbanken. 'Sta eens stil bij het feit dat een ongeluk jezelf ook kan overkomen met als gevolg dat je daardoor niet meer kunt werken. Voordat je het beseft kun je dus zelf ook afhankelijk worden van een voedselbank.' Kustverdediging van groot belang 'De dijk is maar zo sterk als zijn zwakste schakel, daarom is de vei ligheid van de Zeeuwse dijken zo belangrijk voor mij. Een overstro ming als in 1953 mag nooit meer voorkomen.' Het onderhoud van de dijken wordt uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland is toezichthouder. Daarom wil hij ook voorkomen dat het Waterschap zijn onafhankelijkheid ver liest. 'Wanneer het Waterschap als een extra bestuurslaag bijvoor beeld bij de Provincie zou worden ondergebracht, kunnen er ten aanzien van onderhoud en kosten andere financiële en economische, afwegingen gemaakt worden en ik ben bang dat dat onze veiligheid niet ten goede komt.' Op vrijdag 20 april vindt de openbare Provinciale Statenvergadering plaats in het provinciehuis vanaf 09,30 uur. Zie ook: ps.zeeland.nl Colofon Redactie: afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland Opmaak: Prepress Provincie Zeeland Fotografie: Lucien Kalle linseclenflatl Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met de mensen van het informatie centrum. Via de e-mail infocentrum<&eeland.nl of per telefoon op 0118- 63 14 00. Of schrijf naar Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 2 mei 2012. Provinciewerk leest u ook via nieuws.zeeland.nl/provinciewerk. Verkoop nieuw en gebruikt Reparatie - Onderhoud - APK Wasplaats voor auto's Schakelweg 2A 4695 RD Sint-Maartensdijk Tel: 0166 - 66 23 97 Fax: 0166 - 66 22 75 REPARATIE-ADRES Voor al uw schades, reparatie en vervanging glasschades Tevens steunpunt ZLM reparateur klasse Stoofstraat 52 4693 RA Poortvliet T: 0166-61 2435 E: info@autodejonge.nl Provincie Informatierubriek van de Provincie. Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS Ondernemen is plannen maken, bouwen aan de organisatie. Neemt u binnenkort grote of kleine beslissingen? Visser Visser en Willemsen Accountancy in Oosterland staan u terzijde. Met dienstverlening die een stap verder gaat. Bel (0111) 643 586 om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen. tJF Een stap vtrder grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen, van alle merken inkoop van sloop- en schadeauto's afgifte van origineel R.D. W.-vrijwarings- bewijs, lid van A.R.N. Ringweg 1A, Oosterland Tel. 0111-4821 30 Stevlnweg 11 THOLEN Tel. 0166-604418 www.multimate.nl Bi) ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor dag- en avondopleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen. U kunt denken aan: Kantoor- en managementopleidingen 1 Administratief Medewerker start 26 april en 14 mei 1 Financieel Administratief Medewerker start 26 april I Commercieel Administratief Medewerker start 26 april 5ecretare5seopleiding start 22 en 30 mei li Medisch secretaresse start 22 mei en 21 augustus 1 Management Assistente start 21 mei 1 Middle Management start 16 mei Wij zijn erkend opleider voor L550 kantooropleidingen, flemas managementopleidingen en de Associatie voor boekhoudopleidingen. Wij sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegespek mogelijk. per weekend €159,- per week €449,- Coaching Officemanagement Lorentzweg 20 4691 5R THOLEM Telefoon: 0166-603036 E-mail: info@roselina.nl Internet: www.roselina.nl orrriB: u II'* Zeeland ■mmhmmmi per dag <89,- Insectenflat Heemtuin Axel. Overleven in dorpen en steden Biodiversiteit wordt ernstig bedreigd. De aantasting ervan en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigen uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen. Kees Veldkamp is voorzitter van de Neder landse Bijenhouders Vereniging in Zeeland: 'Bestuivers als wilde bijen, hommels en zweefvliegen zor gen niet alleen voor de bevruchting in de land- en tuinbouw, maar zorgen ook voor de bessen en rozen- bottels voor de vogels en de nootjes voor de%kleine knaagdieren. Op het platteland is er weinig voedsel voor de bijen te halen. Grote velden met graan, aardappelen, bieten en grasland leveren geen nectar of stuifmeel op en daarnaast wordt elk onkruid kapot gespoten. Daardoor zijn de wilde bijen op het platte land uitgestorven. Maar in de dorpen en steden waar nog volop nectar en stuifmeel dragende bomen en planten zijn, kunnen bestuivers goed overleven.' Profiel: Francois Babijn is Statenlid voor de 'Partij voor Zeeland' sinds maart 2011. Ook is hij fractievoorzitter en gemeenteraadslid van 'Lijst Babijn' in Sluis. Hij is gebo ren in Waterlandkerkje en is Zeeuw in hart en nieren. Hij woont samen met zijn moe der (84) in Oostburg en is van "beroep", zoals hij dat zelf zegt, politicus. Hij combineert dat met mantelzorg voor zijn moeder en handel in aande len en opties. Zijn passie is fotografie en zijn andere vrijetijdsbestedin gen zijn hardlopen, moun- tainbiken, schaken en het kweken van rozen. Provincie Zeeland draagt actief bij aan de economische groei, ont wikkeling en innovatie van Zeeland. In het Omgevingsplan 2012- 2018 beschrijft de Provincie wat zij de komende jaren doet om onze provincie op het gebied van economie, woon-en werkklimaat, water en landelijk gebied te versterken. Het is dus het provinciaal beleidsplan voor ruimte, milieu, water en natuur. Benieuwd waar Provincie Zeeland op deze gebieden werk van maakt? U kunt het Ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2Q1Z-20-18: iKrachtig Zeeland downloaden via: s n -. www.zeeland.nl/verkort/omgevingsplan 2012 is internationaal uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. De Zeeuwse aftrap vindt plaats op 21 april vanaf 13.30 uur op het fruitbedrijf van Kees Schipper (Lurpseweg 5) in Kapelle en vraagt aandacht voor de situ atie van de bij. Deze aftrap is een samenwerking tussen Provincie Zeeland en diverse betrokkenen en wordt georganiseerd in het kader van de provinciale nota Zeeland biodivers! waarin het behoud van het Zeeuwse soortenrijkdom centraal staat.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 14