'Je legt er je gevoel in, dat wat je het diepste raakt' Daphne Vlot gaat gesprek aan met haar onderwerpen 2 Beeldende kunst, muziek en poëzie OVERBEEKE AN DI1KE Bal w Cafetaria De Lunch Zestiende editie kunstroute Tholen op 28 en 30 april DEURLOO www.contant.eu STAD THOLEN WieleR Kunstcentrum I holen HOPMANS &GEENSE MAKELAARDIJ O.G. Jansen Tholen B.V. carrosserie elenbaas www.elenbaas.nl LEUNIS Autobedrijf Eervolle vermelding voor gedicht van Frits Simons Werken met gebruikte en natuurlijke materialen m De D\oemenha\ ontwerp en drukwerk VIXBf* FA. CONTANT bovag Van 't HOF ALUMINIUM EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 19 april 2012 Moed geven Bruiloften Gekke draai Grote kast THOLEN TWEEWIELERCENTRUM THOLEN alle cursussen starten in mei BON II GlORNO Voor de lekkerste snacks, friet en softijs! Boekhandel "OOSTDIJK" Mossel-, zeevishandel en traiteur E: zelandaise@zeelandnet.nl Autobedrijf Eskes BEN VAN DER HEIDEN zieri horen Naai-, Borduur- Breimachines Breimachinegarens www.abstholen.nl Slim bezig. Wij wensen u een fijne kunstroute OPENINGSTIJDEN www.fixetsintmaartensdijk.nl www.fixethalsteren.nl MAKELAARS www.autobedrijfbal.nl J.A. GEILINGS, keurslagerij Langeweg19 I 4697 RE Sint-Annaland T: 0166-65 80 10 I F: 0166 - 65 80 15 E: info@geuzetransport.nl W: www.geuzetransport.nl %/tholen de thoolse courant www.eendrachtbode.nl 12 Hij is er zeer door verrast. Frits Simons krijgt een eervolle vermel ding voor het gedicht dat hij voor de Kunstroute geschreven heeft. Een sonnet. Dromen heet het, naar het thema van de Kunstroute. Het 7-koppige bestuur van de Kuns troute kende hem de eervolle vermelding toe. Sinds vorig jaar wordt er een gedicht van het jaar gekozen en een eervolle vermel ding gegeven. Henk Boer heeft het gedicht van het jaar gewon nen. Het komt een jaar lang op de website van de Kunstroute te staan. Simons krijgt een attentie tijdens de opening van de Kunstroute, maar kan dan niet aanwezig zijn. Zijn gedicht is dan wel te lezen in de tuin van de Grote Kerk. Daar is de 57-jarige Simons ook mee verbonden. Hij schrijft gedichten in het kerkblad van de Hervormde gemeente en al twee keer in de Kerkbode. Het wordt goed gelezen, zegt hij. „Ik krijg geregeld reacties. Mensen houden me wel eens aan op straat." Simons schrijft nog niet zo lang in dicht vorm. Het kwam eigenlijk voort uit een depressie. Hij zocht psychiatrische hulp en is vanaf die tijd gaan schrijven. Als een methode om zijn ervaringen, ge voelens en gedachten te verwerken. „Dat ging eigenlijk vanzelf. Ik schreef ook alles met een vulpen uit. Dan kom je beter tot rust." Simons is weer hele maal hersteld, vertelt hij. Tot 2010 was hij verbonden aan het Calvijn College in Tholen als leraar geschiedenis en Ne derlands. Hij zat 34 jaar in het onderwijs. Nu werkt hij als corrector bij AGF Boek hout in Tholen, leest alle teksten van de drie digitale nieuwsbrieven en het AGF-vakblad De Primeur (dat maande lijks verschijnt) na op spelling en stijl. Schrijven is hem niet vreemd. Simons schreef eerder een boek Drugssmokkel in de Dordogne. Gebaseerd op verhalen die hij aan de leerlingen vertelde. Uitge geven in eigen beheer, maar schrijft nu vooral poëzie. En dan vooral sonnetten, twee strofen van vier regels en twee van drie. „Ik las ze wel eens voor aan mijn vrouw en aan familieleden. Er werd positief op gereageerd." In zijn poëzie zit een godsdienstig element. Je legt je gevoel er in, dat wat je het diepste raakt. Dat is dat Christus mijn Heiland is. Maar dat leg ik er niet duimendik bovenop. Het mag er niet van alle kanten af spatten." Het is voor hem een ma nier om God te eren en er andere mensen mee te helpen. Mensen moed geven, troost bieden. In het gedicht Dromen stelt de dichter een aantal vragen. Waarom hij zou dromen van een wereld zonder haat, van een wereld zonder strijd? Hij zoekt naar een antwoord en vindt dat ook. Si mons wil het sonnet nu nog niet prijsgeven. Dan is de verrassing eraf, zegt hij. In het sonnet Dro men laat de dichter de zinnen rijmen, maar dat hoeft lang niet altijd, zegt hij. „Ik let meer op het metrum en ik hanteer ook wel vrije vormen van zes en drie regels. „Maar het sonnet vind ik het mooist. Modernere vormen probeer ik wel eens, maar die komen bij de lezers niet zo over. Ik schrijf voor een christe lijk publiek en die houden meer van de sonnetvorm. Maar het gaat mij echt om de inhoud." De gedichten komen niet vanzelf. De dichter gaat er voor zitten. „Soms komt er iets in je op. Dan ga ik er ook voor zit ten, want anders raak ik het kwijt. Maar je moet er wel voor in de stemming zijn. Soms gaat het heel vlot en schrijf ik in een half uur een gedicht. Soms zit ik te tobben. Dan loopt het metrum niet." Als het klaar is, laat Simons zijn werk even liggen. Na een dag of twee kijkt hij er nog eens naar. Laat het zijn vrouw le zen of zijn zoon Patrick die een bedrijfje is begonnen in het schrijven en cor rigeren van tekst. „Het beste is om het hardop te lezen. Dan hoor je beter of het loopt." Nu de dichter regelmatig met zijn werk naar buiten treedt, krijgt hij ook opdrachten om gelegenheidsgedich ten te maken. Bij ziekte of jubilea of bruiloften. Dat zijn dan wel betaalde opdrachten. „Mensen sturen me een mailtje met gegevens over de persoon of personen in kwestie. Bij een trouwe rij laten ze bijvoorbeeld weten hoe ze aan elkaar gekomen zijn. Dat is heel leuk om te doen." Ze geeft oude meubeltjes een twee de kans. Vaak met een gekke draai. Humor. Een knipoog. Daphne Vlot uit Sint-Annaland knutselt al zolang ze zich herinnert. Ook uit natuurlijke materialen maakt ze mooie dingen. Een stuk van een boomtak wordt een kapstok. Tijdens de Kunstroute in Tholen zijn haar werkstukken te zien in molen De Hoop. „Ik ben altijd bezig om dingen te maken" vertelt Daphne Vlot. Ze heeft het van geen vreemde: „Mijn moeder en broer hebben ook gouden handjes." Ze is kunsthistorica. En ze volgde de bloemenvakopleiding, met de nadruk op flo rale vormgeving. Dat laatste is terug te zien in haar werk. Florale motieven zijn aan gebracht op fotolijstjes, of op houten oppervlakken geplakt. „Gemaakt uit vilten onderzetters en foamstickers", zegt de Sint-Annalandse. Tijdens haar opleiding experimenteerde ze veel met het maken van meubels en met natuur lijke materialen. „Met medestudenten heb ik veel meubelkunst geëxposeerd." Daphne komt uit Rotterdam, maar heeft op Tholen haar draai gevonden en wil er niet meer weg. In het huisje aan de Hoenderweg heeft ze haar ei gen atelier: Werkplekke an 't uus. Daar geeft ze ook workshops. Hergebruik van materialen is de rode draad in Daphnes werk. „Spulletjes gooi je niet zomaar weg, vind ik. Je kunt er een ander blij mee maken. Dat is een beetje mijn insteek: dat mensen er op die manier naar gaan kijken. Dat dingen die nog bruikbaar zijn, niet klak keloos worden weggegooid." Daphne struint rommelmarkten en braderieën af, bezoekt tweedehands- en kring loopwinkels. „Er zit vaak zoveel moois tussen." Natuurlijke materialen vindt ze aan de kant van de weg, en in het bos of op het strand. „Je ontwikkelt er een ge voel voor." Ziet ze bruikbare spullen bij het grofvuil staan, dan gaat ze er op af en vraagt of ze het mag hebben. „Heel leuk is dat vaak. En op een gegeven moment gaan mensen jóu aanspreken." Van kleine krukjes tot grote kasten, Daphne Vlot heeft het staan. Als bij haar een idee gerijpt is over een bepaald stuk, gaat ze er mee aan de slag. „Ik praat met mijn onderwerpen, ga het ge sprek aan", legt ze uit. De Sint-Annalandse vindt het leuk om, door er over te praten, het te laten zien, mensen die op een meubelstuk zijn uitgekeken duidelijk te ma ken dat het een ander plekje kan krijgen. „Met behulp van een techniek of een kleurtje geef je het een ander uiterlijk." Ze toont een zitbank, die ze heeft gemaakt uit een houten ledikant. Een ander stuk van datzelfde ledikant is gebruikt voor een krukje, maar dan met een bijzondere uitstulping aan het zitgedeelte. „Ik geef er een gekke draai aan." Ze heeft ook een zitmeubel staan met de hengsels van een emmer eraan. Een ander eenvoudig krukje met zwartleren zit ting schilderde Daphne blauw, en ze bekleedde de zitting met een blauwgeruite boerenhand doek. Ook een buffetkast heeft een blauw kleur tje gekregen en is vanbinnen met stof bekleed. Een ander kastje is met krijtverf en was behandeld, waardoor het vrij moderne meubel een oude uitstraling heeft gekregen. Het boerse, Scandinavi sche spreekt de kunstenares aan. „Daar komen de kleuren, zoals het blauw, uit voort. Het moet fris zijn, en schoon." Haar werk slaat aan, er zijn geregeld ko pers voor. Materialen worden zo goedkoop moge lijk aangeschaft. „Dat is erg belangrijk. Het moet toegankelijk zijn voor mensen met een smalle beurs. Dat zij in staat zijn om iets leuks, iets kunstzinnigs, aan te schaffen. In feite is elk stuk uniek." Over het algemeen werkt Daphne met water gedragen verf. „Dat is duurzaam en past bij mijn uitgangspunt om gerecyclede materialen te gebruiken." Kleine schilde rijtjes maakt ze ook, met acrylverf. Daphne Vlot kende de Kunstroute als geïnteresseerde bezoeker, en meldde zich als deelnemer aan na het lezen van een oproep in de krant. Ze kijkt er naar uit. In molen De Hoop heeft ze een ruim te van zo'n vijf bij vijf meter te vullen. Bij na alles uit haar atelier zal er te zien zijn. „Precies weet ik het nog niet. Maar in ieder geval komt er een heel grote kast te staan, die ik ter plekke opknap. Dan kunnen bezoekers me ook bezig zien", zegt de Sint-Annalandse. ✓yw/j''ff/ff/ Bebouwdendam 5-7 4691 EH Tholen T: 0166 - 60 63 00 VOORHEEN TERLOUW www.atelier28.net tel: 06 38 90 44 26 www.bongiorno.nl Kerkstraat 17 4691 CD Tholen I T: 0166 - 60 41 85 j U'zoekt een beëdigd makelaar/taxateur op het eiland Tholen! Hans Hopmans Molenvlietsestraat 5 4691 BT Tholen T: 0166 - 60 35 25 I: www.hopmansengeense.nl e-mail: adres: info@jansentholen.nl www.jansen tholen .nl Machinebouw Laswerk Verspanende bewerkingen Superflnishing walsrollen VLamspuiten Industriële automatisering Industrieel technisch Elektrotechnisch onderhoud installateur Slabbecoornweg 51 Tel. 0166-601090 4691 RZ Tholen Fax 0166-604257 Aannemingsbedrijf P. J.J. Deurioo BV Energieweg 17 4691 SE Tholen T: 0166 - 60 70 25 DEURLOO AANNEMINGSBEDRIJF F: 0166 - 60 7026 DROMEN Paasdijkweg 11 4693 RE Poortvliet T: 0166 - 61 23 10 E info@aannemingsbedrijf-deurioo.nl fc www.aannemingsbedrijf-deurtoo.nl NIEUWBOUW VERBOUW UTILITEITSBOUW ONDERHOUD Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet -roB»** Raiffeisenstraat 2, 4697 CG Sint Annaland-— T: (0166) 61 25 09 F: (0166)61 29 12 <^f E: info@overbeeke.nl www.overbeeke.nl jg-sa verzekeringen financiële diensten hypotheken pensioenen Tot ziens in onze zaak Slachtveld 11 Tholen T: 0166 - 60 27 bO ™°lEH ,0 eendr<**fiwe9 Het centrum van de stad Tholen staat op zaterdag 28 en maandag 30 april voor de zestiende keer in het teken van kunst. Deze Kunstroute staat geheel in het teken van het thema 'Dromen'. Op die dagen kan van 11.00 tot 18.00 uur in diverse - vaak- monumentale panden, kerken en molens genoten wor den van beeldende kunst, muziek en poëzie. In de Gasthuiskapel en de daarbij behorende tuin exposeren gastkunste- naars Wilma Vermeij en Mariëlle Braanker. Wilma ontwerpt vormen met strakke lijnen,die worden afgewisseld met holle en bolle vlakken. Haar in spiratiebron heeftvoor haar gevoel, de beoogde spanning er al inzitten. Om deze maximaal tot uitdrukking te laten komen vervormt en overdrijft zij bepaalde delen, zodat de spannende kern voor iedereen zichtbaar wordt. Zij gebruikt kunststoffen omdat dit materiaal weerbestendig is, licht en heel strak afgewerkt kan worden. Mariëlle is al bijna 25 jaar werkzaam als professioneel beeldend kunstenaar. Ze is op het idee gekomen om met glas te gaan werken, toen ze een stapel tje glas zag liggen, gewoon van een gebroken vensterruit. Daarvoor was ze altijd bezig met tekenen en schilderen en andere beeldende vormen. Maar nadat ze met glas ging werken is ze daar nooit meer mee opgehouden. De exposities van de gastkunstenaars zijn te bezichtigen in de Gasthuiskapel tot en met 4 mei van 13.00 tot 17.00 uur. Op de Kunstroutedagen van 11.00 - 18.00 uur. De kunstroute kent ook dit jaar weer een grote verscheidenheid aan muzikale inbreng. Men kan gaan genieten van lers-keltische muziek van de band Tyr- conell en een optreden van het shantykoor Zeevrouwen Oog-Tij. Dit zijn 40 vrouwen, die hun eigen draai geven aan zeeliederen. Beide optredens vinden plaats in de r.k. kerk. In het oude stadhuis zal de nieuwe formatie Viva la mu sics uit Tholen, optreden. Zij zullen licht klassieke muziek ten gehore brengen. Ook zal er akoestische, vocale jazz te beluisteren zijn, gebracht door de band East of the Sun uit Vlissingen. Niet te vergeten op beide dagen kan men van het orgelspel gaan genieten in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerkten geho re gebracht door de organisten Rinus Griep, Eric Brander en Wim van Kempen. Ook liefhebbers van poëzie worden getrakteerd op prachtige gedichten tij dens deze kunstroute. In de tuin van de Grote Kerk staan de poëzie-inzendin- gen opgesteld. Ook is in deze kerk een tentoonstelling te bewonderen van de leerlingen, kunstenaars in de dop, van deThoolse basisscholen. Flyers met de expositieadressen, muziekprogramma en gegevens van de kunstenaars en musici zijn in de voorverkoop voor 2,-- te koop bij de boek handels Dieleman en Oostdijk, Slijterij Tholen Stad, de Wereldwinkel, Kapsa lon Pieter Verhoeff en het Havenkantoor. Tijdens de Kunstroute zijn de flyers op verschillende expositielocaties te koop. Meer informatie over de Kunst route Tholen: www.kunstroutetholen.nl Kerkstraat 19 4691 CD Thólen T: 0166 -60 49 01 F: 0166 - 60 53 16 E: admin@boekhandeloostdijk.nl www.boekhandeloostdijk.nl Contre'Escarpe 11 Tholen T: 0166 - 60 27 99 Hotel Restaurant Brasserie Zeeland Kaai] 6, 4691 EE Tholen 0166-604297 E-mail: info@hotelzeeland.nl www.autobedrijf-eskes.nl HYunam Officieel Hyundai Dealer en erkend reparateur Mazda verzorgde ook dit jaar weer: programmaflyer, uitnodigingen, posters website Vestiging Bergen op Zoom: Steenspil 38 4661 TZ Halsteren T: 0164-21 50 00 Vestiging Tholen: Ohmstraat 2 4691 RD Tholen T: 0166-60 36 82 Halsteren Dorpsstraat 128 t: 0164-682160 Tholen Markt 8-10 t: 0166 -604947 info@benvdheiden.nl www.benvdheiden.nl Bedrijventerrein Welgelegen Energieweg 6 4691 3G holen T:Qló6-ö02C 79 Openingstijden ma t/rr. vr 09.00 - 12.30 uur 13.00- 17.-30 uur za 09.00 16.00 uur WÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/KÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Jt MAAKT MET MET EIXET f. —1 Nijverheidsweg 4 4695 RC Sint-Maartensdijk T:0166 - 667181 Vang 4-6 4661TX Halsteren T: 0164-68 50 90 Cl 000 JURGEN STROOT Postweg 3a 4691 RH Tholen maandag t/m zaterdag 8.00 - 20.00 uur THOLEN HOLLAND nationaal internationaal sneltransport Eendrachtsweg 11 0166 - 60 32 16 4691 EK Tholen I: www.leunis.nl 0166-604522 info@leunis.nl Slabbecoornweg 43 Wattstraat 3 T: 0166 - 60 24 40 Vossemeersepoort 13 I 4691 EL Tholen I Tel. 0166 - 60 23 04 Zonneplein 8 I 4624 BC Bergen op Zoom I Tel. 0164 - 23 55 21 Raadhuisstraat 53 I 4631 NB Hoogerheide I Tel. 0164 - 66 08 66 www.geilings.keurslager.nl CONSTRUCTIES E* urn Slabbecoornweg 21 Tel: 0166-604140 Email: info@hofal.nl 4691 RZ THOLEN Fax: 0166-604123 port bv - unjnAanclel Botermarkt 13 Tholen T: 0166 - 60 72 70 E: stadtholen@zeelandnet.nl Vliethof 8 4691 HA Tholen Tel 0166-606643 Fax 0166-606711 http://www.apotheektholen.nl/ De apotheek is geopend: ma t/m vr 8.30-17.30 u. En za 11.00-12.00 u. Herhaalrecepten, welke u voor 11.00 uur bij de arts of via internet heeft herhaald, kunt u de volgende dag ophalen in de apotheek. Buiten openingsuren kunt u uw recept ook ophalen met uw klantenpas uit de uitgifte automaat.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2012 | | pagina 12