PERSONEEL www.autodejonge.nl Renaultdealer Bal huishoudelijke hulp Trouwen in een Old-timer? Onderwijsassistent APK, ONDERHOUD REPARATIE ALLE MERKEN EEN GREEP UIT ONZE OCCASIONS: (SS* APELING uw ervaren partner voor: 6- nieuwe en gebruikte Renaults 6- onderhoud en reparatie 6 100 occasions op voorraad Autobedrijf e EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 15 september 2011 eerste verantwoordelijke verzorgende (EVV-er) CBS Op Dreef in Bruinisse zoekt: Voor meer informatie: www.cbsopdreefnl Gezocht: voor 3 uur per week in Scherpenisse. We zijn per direct op zoek naar een nette, betrouwbare hulp, die van aanpakken weet! Reacties o.v.v. nr. 4623 t.a.v. Eendrachtbode, Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland R05ELIMA Wilt u op een leuke manier wijzer worden? B Telefoniste/Receptioniste start 21 november B PowerPoint start 21 november B Word start 6 december B Excel start 14 december B Timemanagement/persoonlijke effectiviteit start 16 en 18 november B Middle Management start 11 januari B Voortgezet Management start 11 Januari B - Workshop 'tiet mysterie van Financiën' (basis fin.management) 25 november Uw bruidsbloemenspecialist heeft een speciale aanbieding voor u: een bruidsboeket corsage voor bruidegom 20 corsages autoversiering trouwrit in Old-timer (keuze uit 25 auto's) vanaf 395," www.auperle.nl 1 €8.900,- 37.400,- 8.400,- i 4.900,- S 6.400,- I 5.900,- VERHUUR 9-PERS00NSBUS per dag €89,- per weekend €159,- per week €449,- Officiële Mededelingen BOSCH - SIEMENS - NEFF - CONSTRUCTA natuur en landschap Wat is uw volgende stap? U KLAVERBLAD ZEELAND STOP DE STAPELING mEE BESTUURSLEDEN en/of SPREEKUURHOUDERS A Wattstraat 3 Voltstraat 2 Tel. 0166-607060 Fax 0166-607061 Bezoek ook onze website: www.autobedrijfbal.nl Gebruikte WIFO hydr. opschepbak 8 Wij zoeken per 7 november a.s. een of verzorgende IC die de opleiding tot EW-er wil volgen Verzorgingshuis De Goede Ree is een sfeervol huis waar mensen goed kunnen wonen en de zorg ontvangen die zij wensen. Vanuit een protestants christelijke levensvisie waarin respect, vertrouwen, samenwerking en verantwoordelijkheid kernbegrippen zijn, wordt alles in het werk gesteld om cliënten hun eigen leven te laten leiden. Zorg wordt ook bij cliënten thuis gegeven, waarbij zij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het verzorgingshuis. Voor de intramurale zorg hebben wij per 1 november a.s. een vacature voor een eerste verantwoordelijke verzorgende (EW- er) of een enthousiaste verzorgende IG die de de opleiding tot EW-er wil volgen. Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar. De arbeidsduur bedraagt 32 uur per week. Functie-informatie - ondersteunen en begeleiden van cliënten conform de individuele zorgplannen; - verlenen van zorg gericht op het behouden van de eigenwaarde, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de cliënten. Functie-eisen - in het bezit van een diploma EW of diploma verzorgende IG en enthousiast om de opleiding tot EW-er te volgen; - cliëntgericht denken en in staat te kunnen werken en bewegen in een vast team. De salariëring (FG 35 40) en de overige arbeidsvoorwaar den zijn conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, met het aantrekkelijke meer-keuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Gelet op de grondslag van onze instelling wordt van kandidaten gevraagd onze protestants-christelijke identiteit te respecteren. Bij voorkeur stemmen kandidaten met deze identiteit in. Informatie Nadere informatie wordt u graag verstrekt door mevrouw L. Veenstra, teamleider De Goede Ree, telefoon (0187) 48 83 00. Sollicitatie Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 22 september a.s. richten aan de dienst P.O&O van CuraMare o.v.v. vacature ZVGO1122. Sollicitatie bij voorkeur per e-mail: po&o@curamare.nl Van CuraMare naken der uil SlicKing Cu-aMare, Stiehfcflg Het Var, Weei-Beihescs Ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Qtwee-OeerfUikee fZVCO), Sticking Natalia en 4e SMtüngOndersteunende Diensten CuraMare www.curamare.nl Coaching Offlcemanagement Energieweg 11B 4691 5E TriOLEM Telefoon: 0166-603036 E-mail: ro5elina.langlu5@tiscali.nl Internet: www.rosellna.nl Bij ons kunnen bedrijven en particulieren terecht voor erkende opleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zijn om te volgen o.a.: Kantooropleidingen Administratief Medewerker start 17 en 21 november Financieel Administratief Medewerker start 17 november Commercieel Administratief Medewerker start 17 november B Secretaresseopleiding start 6 en 14 december B. Managementassistente start 21 november Computertrainingen Managementsupport B PR/Bedrijfscommunicatle start 21 november B Telefoontraining start 17 en 21 november B notuleren start 14 december B Workshop 'vernieuwend werken' 25 november Management Wij zijn erkend opleider voor L550, tlemas en de Associatie.Wij sturen u graag Informatie toe, ook is een (kosteloos) Intakegespek mogelijk. blauwe A-Ford, Citroen Traction (wit, crème, zwart of rood), witte Kever Cabrio, rode Sportwagen Karmann Ghia, rode Citroen B12 Cabrio. Chevrolet Bel Air rood-wil. grote witte Cadillac, witte rolls royce en vele ande re modellen Vanaf 250.- (incl. km. en chaufTeurl Nieuwstraat 1Oude Tonge Tel.: 0187-641306 b.g.g. 0187-641661 OPEL AGILA ENJOY 1.2M6V OPEL INSIGNIA COSMO 2.0CDTi ECOFLEXX OPEL ASTRA ELEGANCE 1.8i-16V OPEL ZAFIRA MAXX-COOL 1.6i-16V IDEAAL VOOR EEN DAGJE UIT OF VAKANTIE Stoofstraat 52 I 4693 RA Poortvliet T: 0166-612435 E: info@autodejonge.nl van de Provincie Zeeland Voor reparaties aan huishoudapparaten van bovenstaande merken bent u bij ons aan het juiste adres. - 20 jaar ervaring met genoemde merken - altijd kostenopgaaf vooraf - eerlijk reparatieadvies - we repareren uitsluitend bij u thuis - 6 maanden garantie op alle betaalde reparaties Bel Octojob Jan van der Male 06 - 51 50 57 01 of kijk voor informatie en tarieven op: www.octojob.nl Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 36 in het kader van artikel 19d, eerste lid. van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan Waterschap Scheldestromen voor de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden aan het dijktraject Nieuwe-Annex-Stavenissepolder in en langs het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Ter inzage De vergunning ligt 6 weken ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer E.C. Stikvoort (tel. 0118-631128) of de heer B. Bouwman (tel. 0118-631795). Beroep Belanghebbenden die een zienswij ze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen ziens wijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen gedurende zes weken, ingaande de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Graven- hage. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, een verzoek tot het tref fen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijl de spoed dit vereist. Provincie Zeeland jf malie o.- i h< i p ivincaa oestuur, zoals Provinciewerk. vindt u op www.zen and.n Ondernemen is plannen maken, bouwen aan de organisatie. Neemt u binnenkort grote of kleine beslissingen? Visser Visser en Willemsen Accountancy in Oosterland staan u terzijde. Met dienstverlening die een stap verder gaat. Bel (0111) 643 586 om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen. Een stap verder ASK voor Advies, Signalen Klachten over zorg- en dienstverlening in Zeeland. T^did&d SEPTEMBER 2011 Maandag 19 september, 12.00 uur, Den Haag T. 0113- 212 783 (09.00- 13.00 uur, van maandag t/m vrijdag) E. ask@Mavert>lacUeetand.nt We krijgen het in Nederland de komende tijd allemaal moeilijker. Voor veel dingen is er minder geld. Zoals de plannen nu zijn, krijgen sommige groepen mensen het zwaarder dan andere. De kabinetsmaatregelen voorwerk- en inkomensvoorzieningen, zorg, wonen en onderwijs stapelen zich op. Deze stapeling lijkt vooral mensen met een beperking, chronisch zieken en mensen die langdurige ondersteuning vragen hard te treffen. Op maandag 19 september, de dag voor Prinsjesdag, wordt er in Den Haag een manifestatie gehou den. Onderwerp: de zorgen die veel mensen hebben over deze stapeling van maatregelen. Veel maatschappelijke organisaties, waaronder patiënt- en cliëntorganisaties, hebben zich inmid dels aangesloten bij het initiatief van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad en de FNV om samen aandacht te vragen voor deze dreiging. L '^KLAVERBLAD ZEELAND Ook burgers in Zeeland krijgen te maken met de gevolgen. Daarom vragen Klaverblad Zeeland, MEE Zeeland en Programma VCP aandacht voor deze actie. Deze organisaties hebben onlangs nog de Zeeuwse gemeenten geattendeerd op de dreigende stapelingsef fecten. Want dat komt er nog eens bij: Gemeenten krijgen allerlei nieuwe taken, krijgen daar te weinig geld voor en gaan ook zelf bezuinigen. Bijvoorbeeld op vervoer en minimabeleid. Klaverblad Zeeland, MEE Zeeland en Programma VCP verwachten dat veel men sen door al deze maatregelen er zowel financieel als qua ondersteu ning op achteruit gaan, minder zelf de regie kunnen voeren over hun leven en minder in staat zullen zijn om nog volwaardig mee te doen in de maatschappij. Maakt u zich ongerust? Wilt u ook dat we nadenken over alternatieven? Steun dan de landelijke actie. Kom naar Den Haag of laat op een andere manier weten waar u bang voor bent of wat u een beter alternatief vindt. Het programma Plaats: Koekamplaan in Den Haag. De Koekamplaan ligt vlakbij Centraal Station Den Haag, langs het Malieveld. Voor bewegwijzering vanaf Den Haag CS wordt gezorgd. Let op: de locatie kan nog veranderen als blijkt dat het te druk gaat worden. Het programma begint om 12.00 uur. Het bestaat uit podiumpresentaties, activiteiten van deel nemende organisaties en een rondgang rond het Binnenhof. Voor meer informatie: Over de actuele stand van zaken rond Stop de stapeling: www.cg-raad.nl Over de brieven aan de Zeeuwse gemeenten: www.meezeeland.nl en www.klaverbladzeeland.nl Ongerust over uw vervoersvoorziening? Meld het ons. Bel of mail ASK! De belangenbehartiger voor mensen met een uitkering (zoals WW, WIA of WAJ0NG) is op zoek naar nieuwe: MMJiS ZUS is één van de deelnemende organisaties van Klaverblad Zeeland en zet zich in voor mensen die vragen, klachten hebben over, of problemen hebben met, hun uitkering. Hiervoor houden wij iedere week een spreekuur. Door de grote vraag zoeken we nieuwe spreekuurhouders. Het ZUS bestuur is ook op zoek naar bestuursleden. Lijkt het u een uitdaging een bijdrage te leveren aan onze organisatie? Dan nodigen wij u uit om te reageren. Klaverblad Zeeland Van Hertumweg 17-19 4462EV Goes T: 0113-25 68 68, E: info@zuszeeland.nl maandag van 9.00-12.00 uur of donderdag van 1300-16.30 uur Voor meer informatie: Klaverblad Zeeland Van Hertumweg 17-19 4462 EV Goes T. 0113 - 256 856 E. atgemeen@klaverbladzeeland.nl Redactie: Rob Lambert en Angelica Cats u een initiatief waarvan u denkt: dat verdient een n? We horen het graag van u! Suggesties voor de len Klaver kunt u melden bij de redactie. 's Avonds open tot 21.00 uur. Zaterdag open tot 17.00 uur BOVMl ilüWi RENAULT Tel. 0166-602440 Fax 0166-604440 MfcKaKtMKIj Handelsonderneming Vroegindeweij Middelharnis Tel. 0187-482319 fax 0187-482118 http://www.vroeghef.nl Verkoop en verhuur van nieuw en gebruikt intern transport

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 8