De vakantiewerker i Elf kinderen bij start eerste groep in voormalige kleuterschool Benjamin I Plaatselijk nieuws 'De wasstraat kan behoorlijk smerig zijn' Christelijke peuterspeelzaal in Sint-Maartensdijk s 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 september 2011 Bijbelschool ETS Fanmiddag Anita en Ed Zeven auto's bekrast Lezing John Knox LOZ in Steenbergen Olympia start met lessen Open dag Intzadel Subsidie popkoor Rommelmarkt Accelerando Activiteitenmarkt Schorrekoor op festival Zumba op Casembroot Foto expositie Subsidie judo Joth in Stavenisse Bestel-/Bedrijfsauto's Verhuur Geslacht in eigen slagerij J Loterij Cursus E.H.B.O. Predikant beroepen Van Ham wint viswedstrijd Fototentoonstelling Lezing Verkeerstest VVN MusicalXpres zoekt... Marco Wagner uit Sint-Maartensdijk spaart voor zijn rijbewijs Tweede groep Agenda De Evangelische Toerustingsschool (ETS) start 8 september om 19.30 uur in de Oesterschelp met een Bijbelcur sus. Cursisten krijgen per les uitleg uit de boeken van het Oude en Nieu we Testament. Per les (ongeveer 25 uur) worden één tot twee Bijbelboe ken in hoofdlijnen behandeld. In de cursus komen ook achtergronden aan bod. om de verhalen in context te plaatsen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jacqueline v.d. Meer. tel. 605099. Het Thoolse zangduo Anita en Ed or ganiseert zondag 18 september de al lereerste fanmiddag. Deze wordt ge houden in Tapperij De Kroon in de Bosstraat in Bergen op Zoom en be gint om 14.30 uur. Naast Anita en Ed zijn nog drie andere duo's aanwezig: Duo Picobello, DuoNL en het IJssel Duo. De middag is voor iedereen toe gankelijk. Kaarten zijn verkrijgbaar in de zaal en via info@anitaened.nl. Aan de Maria van Vlaanderenstraat zijn tussen woensdagavond en don derdagmiddag vier auto's bekrast. Ook in de Van Glymesstraat was het raak. Daar bleef het bij twee auto's. De laatste melding van bekraste au to's kreeg de politie uit de Jan van Beaumontstraat. Het totale schadebe drag is vooralsnog onbekend. Ds. M. van Kooten van de Christelij ke Ouderen Vereniging organiseert 1 september een lezing over de Schotse kerkhervormer John Knox. De bij eenkomst vindt plaats om 14.30 uur in het NPB-gebouw in de Oudelands- estraat. De volgende bijeenkomst staat gepland om 6 oktober. Corinè en Amanda van de Velde staan morgen met hun rock cover band LOZ op het poppodium van de Lionsclub tijdens de jaarmarkt in Steenbergen. Ze treden om vier uur als eerste op. Ook het popkoor Voix van Ester van der Linden is te horen, maar dan op zaterdag. Gymnastiekvereniging Olympia start op 5 september met gymnastiekles sen voor jong en oud. Uiteenlopend van peutergym voor ouder en kind tot sport en spel voor 55-plussers. Speci aal voor deze laatste groep organi seert Olympia de trend weken. Dat is een tien weken durend sportprogram ma om de lichamelijke conditie op peil te houden. De trend weken star ten dinsdag 6 september in Meulvliet. Begintijden: 8.30 u. 9.30 u en 10.30 u. Oud- Vossemeer Zorgboerderij Praktijk Intzadel orga niseert 3 september van 10.00 tot 16.00 uur aan de Leguitsedijk 7 een open dag. Eigenaresse Sandra Wolve- kamp laat die dag zien wat haar zorg boerderij te bieden heeft. Het begint met een demonstratie 'freestyle' door paardrijdster Marion van de Klun- dert. Tijdens de open dag kunnen be zoekers informatie krijgen over het zorgaanbod. Sandra geeft onder an dere een durfcursus voor mensen met faalangst. Dit doet zij samen met or thopedagoog Kim Buuron. Ook is er 's middags een cursus reiki en een de monstratie paardentherapie. Het popkoor Voix, voortgekomen uit de viering van zeshonderd jaar Oud- Vossemeer, krijgt van de gemeente voor volgend jaar een subsidie van 234 euro. Sint-Annaland Fanfare Accelerando zamelt vanaf 3 september periodiek spullen in voor de rommelmarkt op Koninginnedag. Het inzamelpunt bij de familie Boon aan de Ooststraat in Sint-Annaland is iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 11.00 tot 12.00 uur. Gerard Fase neemt de spullen in ont vangst. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 06- 15094435. Hersteld Hervormde Gemeente 'Bet- helkerk' houdt zaterdag 3 september van 10.00 tot 16.00 uur een grote verkoping en rommelmarkt. Boeken, kleding, kaarten, bloemen, speel goed, streekproducten. Er is die dag van alles te koop. Ook zijn er tal van activiteiten: een springkussen voor de kinderen, een rondrit met paard en wagen, spelletjes en diverse demon straties. De markt vindt plaats aan de F.M. Boogaardweg 17a. bij regen achtig weer wordt uitgeweken naar de veiling. Langeweg 11De op brengst van de rommelmarkt komt ten goede aan het bouwfonds van de Bethelkerk. Het Schorrekoor staat zaterdagavond 3 september op het podium van het Folklorefestival Walcheren. Hun re pertoire bestaat uit liederen van on der meer Simon and Garfunkel en The Beatles. Het tweede deel van het optreden vormt de finale van de avond. Op het Folklorefestival tre den verschillende muziek- en dans groepen uit binnen- en buitenland op. Het festival begint om 13.30 uur op het terrein van de Karolingische Burcht in Oost-Souburg en eindigt om 23.30 uur. Iris Krijnen gaf onlangs een proefles Zumba in alle groepen van de open bare basisschool De Casembroot. Zumba is een fitnessprogramma, ge- basseerd op Latijns-Amerikaanse dans, zoals de salsa, merengue en samba. Fotograaf Sjors van der Wulp expo seert van 24 september tot 26 no vember in KunstCentrum Tholen. Een jaar lang heeft Van der Wulp sfeervolle beelden gemaakt op het eiland. Met als resultaat een serie landschapsfoto's. Alle foto's zijn in zwart-wit uitgevoerd. Het kunstcen trum in de Dalemsestraat is op zater dag geopend van 12.00 tot 16.00 uur. op 10 september van 14.00 tot 17.00 uur. De stichting Judo Geelhoed kan voor volgend jaar rekenen op een subsidie van de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben besloten om 433,50 euro toe te kennen. Stavenlsse De jongerenraad Tholen (Joth) ver gadert 6 september voor het eerst na de zomervakantie in dorpshuis de Stove in Stavenisse. De jongerenraad wil graag weten welke zaken jonge ren raken, zodat zij het college van b. en w. kunnen adviseren. Iedere ver gadering is er een inspraakmogelijk heid. Dat betekent dat jongeren hun stem kunnen laten horen. De verga deringen vinden iedere maand in een andere kem plaats en starten om 19.30 u. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. «2: Scherpenisse Aanmelden bij MusicalXpres kan op tel. 085-8773157. Maandag 5 sept. t/m zaterdag 10 sept. Riblappen 1 kg 7,50 Magere speklappen met zwoerd 1 kg 5,00 Cordonbleu uit eigen keuken 250 gr. 2,45 Slavinken 5 halen 4 BETALEN Beenham 100 gram 1.25 Zeeuws spek 100 gram 1.00 Kipfilet 100 gram 1,20 Selleriesalade 100 gram 1,00 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. we leslocaties in Brabant en Zee land. Voor de musicalproductie Ali ce in Wonderland, die 26 november wordt uitgevoerd in de Mythe in Goes, is MusicalXpres nog op zoek naar hiphoppers, streetdancers en een harmonieorkest. De theater school begint het nieuwe seizoen met een geldinzamelactie voor de gehandicaptenzorg. Deze actie vindt zondag 4 september plaats tijdens de koopzondag in Bergen op Zoom. Sint-Philipsland AJP Actief organiseerde 27 augustus een loterij met als thema 'Ik hou van Holland' in het dorpshuis. Kinderen en ouders gingen in twee teams de strijd met elkaar aan. Dankzij de sponsoring, waren er mooie prijzen te winnen. De E.H.B.O. vereniging van Sint Philipsland en Anna Jacobapolder organiseert bij voldoende belangstel ling medio oktober/november een nieuwe cursus eerste hulp bij onge lukken. Aanmelden kan tot 30 sep tember bij Angela van Oosterhout. tel. 06 45442122. Sint-Maartensdijk De Hersteld Hervormde Gemeente heeft een beroep uitgebracht op do minee A. Vlietstra te Katwijk aan Zee. G. van Ham heeft de 8ste viswed strijd van de Oosterscheldevissers op zijn naam gezet. De tweede plaats ging naar R. Neele, derde werd J. Verwijs. Bij de junioren won J. v.d. Bosch. Verdere uitslag: 4. Ph. Fran ke; Sj. Lindhout; mevr. B. Aarden; M. Bijl; R. Vermaas; C. v.d. Velde; H. Hartog. De volgende wedstrijd is Cees Kleppe organiseert van 22 sep tember tot en met I oktober een foto expositie met als thema; Scherpenis se verleden en heden. De tweejaar lijkse fototentoonstelling is dit jaar uitgebreid met opnamen uit de Twee de Wereldoorlog. Naast foto's is er archiefmateriaal over het dorp in zichtelijk, evenals een nieuwe video. Deze vindt plaats in Dorpshuis Het Holland Huis aan de Laban Deur- loostraat 28. De openingstijden van de tentoonstelling zijn als volgt: maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 11.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Dr. Amar Djaballah uit Québec (Ca nada) houdt op 7 september in de hervormde dorpskerk een lezing over zijn levensgeschiedenis, hoe hij af scheid nam van de Islam en de Ko ran, waarmee hij zo vertrouwd was en hoe hij als christen leeft en de dia loog met moslims ziet. Djaballah is bekend van de boeken 'Gelijkenissen voor vandaag' en 'Jezus in de Islam'. De lezing van Amar Djaballah wordt vertaald door dr. M. Veldman, is vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur. Een heel schooljaar kijken scholieren uit naar de zomervakantie. Is het dan eindelijk zover, dan duurt die vakantie toch wel ontzettend lang. Om die weken aangenaam door te komen, heb ben veel jongeren een vakantiebaan. Uiteenlo pend van vakkenvuller bij de supermarkt tot werken in de kas. Velen maakt het niet uit wat ze doen, als het maar wat oplevert. Waar werkt de Thoolse jeugd deze zomer? Een serie. Wie; Marco Wagner Uit: Sint-Maartensdijk Leeftijd: 17 jaar Studie: vmbo, 't Rijks, Bergen op Zoom Vakantiewerk: schoonmaak Texaco tankstation Scherpenisse Uurloon: 3,70 euro per uur Werkt: op oproep basis (gemiddeld 4 uur per week) Poortvliet Op de zomermarkt deden onlangs 75 bezoekers mee aan de verkeerstest van Veilig Verkeer Nederland. Van hen vulden zeventien mensen het formulier foutloos in. Na loting kwam R. Luijks uit de Hofstraat in Oud-Vossemeer als winnaar uit de bus. Maandag 5 september hoopt de zending oud papier op te halen. Advertentie LM. Stichting MusicalXpres zoekt kinde ren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar die lessen willen volgen in de theater school. Ook zoekt de stichting nieu- Wekelijks maakt Marco Wagner de autowasstraat bij het Texaco-tankstation in Scherpenisse schoon. Bemande tankstations op Tholen. Ze zijn op de vin gers van één hand te tellen. Marco Wagner (17) uit Sint-Maartensdijk werkt in het Texaco tankstation in Scherpenisse. Niet achter de kassa, maar in de schoonmaak. De grond vegen, vuilnisbakken legen, ramen lappen, de pompen afpoetsen en de wasstraat schoonmaken behoren tot zijn takenpakket. „Het is niet heel spannend werk, maar je ziet wel resul taat", zegt Marco. „Vooral de wasstraat kan be hoorlijk smerig zijn. In de zomer valt het mee, maar in de winter ligt de klei verspreid over de grond." Twee keer per weck controleert Marco de rollen in de wasstraat en spoelt ze schoon. Ook zeemt hij de ramen. „Dat is best lastig, want ze zijn erg hoog." De Smerdiekenaar heeft geen vaste dagen waarop hij werkt. „Per week spreken we twee dagen af. Ge middeld ben ik per keer zo'n twee uur aan het werk." Het is Marco zijn eerste echte baan. „Ik heb weleens bij mijn ouders klusjes gedaan, maar dat was het dan ook. Toevallig kent mijn moeder Moni que, Meerman, die in het winkeltje van de Texaco achter de kassa werkt. Via haar ben ik hier terecht gekomen." Met vier uur in de week, aangevuld met zakgeld, spaart hij voor zijn rijbewijs. „Maar dat gaat nog wel even duren", zegt Marco. „In het weekend ga ik graag naar het café in Sint-Anna land, daar geef ik aardig wat geld aan uit." Toch ziet de Smerdiekenaar geen reden om meer te werken. „Als ik weer naar school ga, heb ik toch geen tijd. Dan is vier uur per week voldoende." Naast werken en uitgaan staat Marco iedere zaterdag op het veld van SV Smerdiek. „Het seizoen is begonnen, bin nenkort speel ik mijn eerste wedstrijd. Ik leef echt voor de voetbal, dat is mijn alles." Op de vraag of de Smerdiekenaar volgend jaar zomer weer in de schoonmaak werkt, antwoordt hij: „Dat zie ik vol gend jaar weer wel. Tot nu toe heb ik het naar mijn zin, want het is lekker dichtbij huis." iedereen noemt ons Benjamin, maar zo heten we niet hoor. We hebben nog geen naam." Dat is even een misverstand dat Jac queline Wagenaar wil wegwer ken over de nieuwe christelijke peuterspeelzaal in het gebouw- van de voormalige kleuterschool op het terrein van de Juliana van Stolbergschool in Sint-Maartens dijk. De Krabbendijkse is vorige week begonnen samen met Ma rieke den Ouden uit Sint-Anna land als leidster van de peuter speelzaal. De gemeente Tholen telt met de komst van die in Sint-Maartensdijk en Tholen. die beide na de zomerva kantie zijn begonnen, drie christelij ke peuterspeelzalen, 't Schakeltje in Sint-Annaland is al een paar jaar eerder gestart en is nu gehuisvest in de brede school in die plaats. Alle drie de peuterspeelzalen zijn aange sloten bij de Stichting Peuterspeel zalen Tholen (SPT). Ze zijn voort gekomen uit een samenwerkings verband van de School met de Bij bel in Sint-Annaland, de Eben Haë- zerschool in Tholen. en de Juliana van Stolbergschool in Sint-Maar tensdijk. Het personeel is in dienst van de SPT. Jacqueline Wagenaar heeft nu twee werkgevers, want ze werkt naast twee dagdelen in de peuterspeelzaal als onderwijsassistente bij de basis school in Sint-Maartensdijk. „Het is even een omschakeling van kleuters naar peuters. Dat is nieuw voor mij, maar ik vind het wel heel leuk." Marieke den Ouden werkt ook bij 't Schakeltje in Sint-Annaland. Maar op dinsdag- en donderdagochtend leidt ze samen met Jacqueline de peutergroep in Sint-Maartensdijk. Die bestaat nu uit elf kinderen. „Er staan er nog twee ingeschreven, maar die moeten eerst nog twee jaar oud worden." Er is plaats voor zes tien kinderen in totaal. Als dat er meer worden, kan er een tweede groep worden gevormd. Maar dat ziet Jacqueline er nog niet van ko men. „Er zitten kinderen die al bijna Jacqueline Wagenaar leest voor uit het prentenboek Dag!, terwijl Marieke den Ouden de kinderen helpt met eten en drinken. vier worden en die gaan dan naar de kleuterschool, dus dan is er gewoon weer plek in deze groep. Het schuift steeds door." Jacqueline vindt elf kinderen bij de start een flink aantal. .Jk had niet verwacht dat er al meteen zoveel kinderen zouden zijn." Eért kindje is V overgestapt van de openbare peuter speelzaal naar de christelijke. Voor de andere kinderen is het nieuw. „Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind op de peuterspeelzaal te la ten waar het al op zat. Maar we heb ben een regiofunctie. Er mogen hier ook kinderen van andere dorpen naar toe komen. We hebben al een kindje uit Poortvliet." Op de drie christelijke peuterspeel zalen wordt gewerkt volgens het systeem van 'Ik ben Bas'. Daarbij wordt de kinderen stap voor stap uitgelegd waar ze mee bezig zijn, bijvoorbeeld eten en spelen. De gemeente stimuleert het gebruik van peuterspeelzalen om onderwijs achterstanden tegen te gaanPeuters gaan normaalgesproken twee dag delen naar de peuterspeelzaal, maar als meer vroegschoolse educatie no dig is, is het mogelijk dat ze vaker gaan. Predikbeurten Zondag 4 september THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Meijer. 18.30 u. ds. Vernooij, Stolwijk. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. (H.A.) en 15 u. ds. v.d. Bas. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. mevr. v.d. Maarel. GEREF. KERK 10 u. (H.A.) en 17 u. ds. Broere. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Den Boer. 18.30 u. ds. De Haan. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Schipper. di 6/9 19.30 u.ds. Van Gelder. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Snoep, H.A. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. VR1JZ. GEL. GEM. N.P.B. 10.30 u. ds. Elseman, Den Haag. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Scheurwater. 18.30 u. ds. Maasland. Den Haag. GEREF. KERK 10 u. ds. Luijk. Tilburg. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 15.30u.ds. Den Boer. GEREF. GEM.IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK zo 9.30 u. eucharistieviering SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. (H.A.) en 18 u. ds. Versluis. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Teunissen. Vriezenveen. 16 u. ds. Korteweg, Oud-Beijerland. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Maljaars. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Zeedijk. 18 u. ds. Scheurwater, Oud-Vosse- meer. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. ds. Zwartbol. 14 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. onbekend. 14.30 u. ds. Van der Linden, Stellen dam. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. dr. v.d. Graaf, Rotterdam. 19 u.ds. Baggerman, Yerseke. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30,14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Lohuis. wo 7/9 19.30 u. ds. Veldman en dr. Amar Djaballah, zendingsdienst. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u.ds. Bakker. 14 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. dhr. Lissenburg. POORTVLIEI HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Ruijgrok. 18 u. ds. Korteweg, Oud-Beijerland. vr 2/9 14 u. ds. Gielen, huw.bev. GEREF. KERK 10 u. ds. De Zeeuw, Zierikzee. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Kleinbloesem, Mont- foort. 17 u. ds. v.d. Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel. GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst. 18.30 u. stud. Janse. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30.14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Klap. THOLEN 1 sep Lezing door kerkhervormer John Knox, NPB-gebouw 14.30 u. 2 sep Samenzangavond, organist Pie- ter Heykoop e.a., Grote Kerk, 20 u. 8 sep Bijbelschool, Evangelische Toerustingsschool, Oesterschelp, 19.30 u. 10 sep Fietspuzzeltocht, zendings- comm Hervormde Gemeente, start Wingerd 13-14 u. 10 sep Orgelbespeling, Adriaan Hoek en Eric Quist, Rehobothkerk, 20- 21.15 u. 13, 20 en 27 sep en 4 okt Luistercur sus adventscantates, A. Vogels, RK parochiecentr., 19.30-22 u. SINT-ANNALAND t/m okt Exposities theeserviezen, Ma rie Slager en Blik op Oranje, Meestoot', di t/m za 14-17 u. 3 sept Rommelmarkt en verkoping, F.M. Boogaardweg 17a, 10-16 u. 3 sept Open dag atelier Jos Boogaard, werk van cursisten, Anna van Boürg- ondiëstraat 58,11-17 u. 8 sep Nattelaarzentocht, schor en slik, Staatsbosbeh/VVV, start eind Sluis- polderweg, 19 u. STAVENISSE t/m 24 sep Maïsdoolhof Zuidmoer, Zuidmoerseweg. 6 sep Jongerenraadsvergadering, de Stove, 19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK t/m 8 sep Expositie Els van der Hoeff, natuurschilderijen, Scaldis Naturalis. 3 sept Nazomertocht, wandelen, Oos- terscheldestappers, start Haestinge v.a. 7.30 u. 10 sep Rommelmarkt en fancy fair, Juliana van Stolbergschool, 13-16 u. 21 sep Alzheimer Inn special, voor dementerenden en mantelzorgers. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof 8,za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u., Poort vliet za 8 .30-9 utel0166-662596 KRAAMZORG Verloskundigen: BIB verloskundi gen Steenbergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 06-12257399. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens- dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein l,Goes). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 14-17 u. en ma 18.45-19.45 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. VRIJWILLIGE THUISZORG/ STEUNPUNT MANTELZORG Jeugd- en Jongerenwerk Servicebu reau0166-668200 INDICATIESTELLING (CIZ) Hof van Tholen 2, Tholen, tel. 088- 7891480. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 604275 en 653146; Sint-Philips land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-662264. VRIJWILLIGERS PALLIATIE- VE TERMINALE ZORG WEST BRABANT THOLEN Postbus 334, 4600 AH Bergen op Zoom, tel. 06-51498069. www.vptz- westbrabanttholen .n 1 ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel0118-615551kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. HOOGWATERSTANDEN Donderdag I t/m vrijdag 9 sept. donderdag 1 6.29-18.42 vrijdag 2 7.12 -19.24 zaterdag 3 7.57 -20.09 zondag 4 8.42 -21.02 maandag 5 9.34 -21.59 dinsdag 6 10.37 -23.12 woensdag 7 12.02 - donderdag 8 0.52 - 13.32 Vrijdag 9 2.07 -14.42 zo 4/9 18.40 u. EK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Alzheimer Werkgroep Tholen, hotel Kom!, 13-15.30 u. SCHERPENISSE 10 sep Lustrumfeest Oosterschelde- school,v.a. 15.30 u. 10 sep Najaarsverkoping Hervormde Gemeente. Hoeksteen, 10-14 u. 17 sep Excursie Scherpenissepolder, StaatsbosbehyVVV, start eind Platte- weg, 13.30 u. OUD-VOSSEMEER 3 sep Open dag. Praktijk Intzadel, Leguitsedijk 7,10-16 u. SINT-PHILIPSLAND 7 sep Instuif, uitproberen instrumen ten muziekver. Concordia, Wimpel, 18.30-19.30 u. BERGEN OP ZOOM 3 sep Orgelconcert, op gerestaureerd Ibach-orgel,Gertrudiskerk, 14.30 u. 4, 8 en 9 sep Ibach-week, div. orgel spelingen, Gertrudiskerk, 20 u. 7 sep Whiplash informatieochtend, whiplashinfocentr. Europa, Lievens- berg, 10-12 u. 18 sep Anita en Ed, fanmiddag, Tap perij De Kroon, Bosstraat, 14.30 u. +fi lm+++fi 1 m+++fi lm+++fi Im+ CINEM'ACTUEEL: Cars 2 (3D) - vr 16 u., za, zo en wo 13.45 u. De smurfen (3D, NL) - do 20 u., vr 16 en 18.45 u., za en zo 13.45,16 en 18.45 u.,wo 13.45 en 16 u. Harry Potter 7part 2 (ov, 3D) - do, ma en di 20 u„ vr 18.45 en 21.15 u., zaen zo 16, 18.45 en 21.15 u., wo 16 en 20 u. Horrible bosses - do 20 u„ vr 16 en 21.15 u„ za en zo 13.45 en 21.15 u., wo 13.45 en 20 u. Larry Crowne - vr t/m zo 2115 u., ma t/m wo 20 u. Mr. Poppers penguins (NL) - vr 16 en 18.45 u., za 13.45, 16 en 18.45 u.,zoen wo 13.45 en 16 u. Rise of the planet of the apes - do 20 u., vr 18.45 en 21.15 u., za en zo 16, 18.45 en 21.15 u„ ma en di 20 u., wo 16 en 20 u. Somewhere - zo 18.45 u„ di 20.30 u. Unter dir die Stadt - ma 2030 u. 1

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 2