'Ik wil geen massa aanbieden, zodat Tholen niet in hetzelfde rondloopt' 'Braderie van negen tot negen uur is wel erg lang 'Ik wil een klant alle aandacht geven, hier absoluut geen lopende band werk' Elsmarinda van der Vlies opent kledingzaak in Tholen WmMmB Geen vuurwerk is een gemis voor braderie Tholen Petrina van As uit Tholen begint eigen kapsalon Donderdag 1 september 2011 - EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 „Ik kom oorspronkelijk uit Dinteloord, dat is Brabant. Dit is Zeeland en ik ben gek van beestenprints, vooral zebra. Dat aan elkaar gekoppeld maakt Zebraazz." On der die naam is Elsmarinda van der Vlies (30) een kle dingwinkel gestart aan de Behouwdendam in Tholen. Het is haar allereerste eigen zaak en ze pakt het breed aan, want ze biedt kleding aan voor baby's*tot de trendy oudere vrouw of heer. Ook grote maten heeft ze in het assortiment. Grote maten Puntjes op i Veiling nog maar twee keer per week Politie haalt wapens uit woning Flupland Na regen, komt zonneschijn. Dat weten we allemaal. Maar de vraag is: wanneer. Voor de braderie Tholen kwam de zon precies op tijd, met als gevolg veel volk. Muziek en veel marktkramen maakten het feest voor de bezoekers compleet. Desondanks zijn de meningen over de braderie verdeeld. Standhouders van buitenaf klagen over 'kijken maar niet kopen', terwijl lokale markt kraamhouders vol lof spreken over de verkopen. Samenwerking Verbetering Gezelligheid Goede doel Tevreden Dat ze kapster wilde worden, was al vroeg duidelijk. Maar een eigen zaak beginnen? Dat was nooit haar am bitie. Toch is het nu zover. Petrina van As (37) uit Tholen opent vandaag haar eigen kapsalon De Knipperij aan de Oudelandsestraat in Tholen. Ze knipt zowel dames als heren en kinderen. Makelaar Onder schooltijd Buurvrouw Haar opsteken Elsmarinda van der Vlies heeft kleding voor het hele gezin in haar winkel aan de Behouwdendam. Elsmarinda is in het gat gesprongen dat er volgens haar nog was in Tho len. „Er zit hier vrij weinig voor he ren en verder is er geen winkel met zo'n wisselend en prijsgunstig as sortiment. Ik wil iets aanbieden dat voor iedereen betaalbaar is. Tot nu toe is er nog niet genoeg aanbod op Tholen en daardoor worden mensen gedwongen om over de brug te gaan kijken." Ze heeft een marktonder zoek laten doen en daaruit bleek dat er in Tholen wel vraag is naar een kledingzaak zoals Zebraazz. „Het is een winkel voor het hele gezin met voor ieder wat wils." Er zijn verschillende kledingstijlen te vinden: van simpele sobere tunie ken tot blouses vol met ruches. Zo is het ook voor heren en voor kinde ren, de kleding varieert van ingeto gen tot kleurrijk en glanzend. Er is een uitgebreide spijkerbroekencol lectie en er zijn dames- en kinder schoenen te koop. Elsmarinda heeft als motto dat ze het totaalpakket wil kunnen aanbie den. Ze heeft nog de wens de schoe nenafdeling uit te breiden met he renschoenen. Ook zijn er sieraden te koop en dat assortiment wordt op den duur ook uitgebreid. De grote kledingmaten zijn er nu alleen voor vrouwen, maar Elsmarinda wil ook kleding aanbieden voor mannen met een maatje meer. De collectie vrou wenkleding die ze nu heeft gaat tot maat 54. Maar wie een wens heeft, kan dat aangeven. „Ik wil inspelen op de wensen van de klant. Als ie mand naar iets specifieks vraagt, wil ik daar zeker wel rekening mee hou den." Aanvankelijk was Elsmarinda kap ster, maar om de zorg voor haar kin deren te combineren, ging ze acht jaar geleden ander werk doen. Door privéomstandigheden kwam ze zon der werk te zitten. Met een lening van de gemeente heeft ze een nieu we start kunnen maken. „Ik heb lang nagedacht over wat ik zou kun nen doen. Mode en uiterlijk zijn al tijd belangrijk voor mij geweest. Dit pand stond leeg en ik kreeg de mo gelijkheid om het te huren. Zo kwam het idee voor een kleding zaak naar voren." Omdat de zaak, waar voorheen een speelgoedwinkel in zat, 150 m2 vloeroppervlakte heeft op de begane grond, vond Elsmarinda die te groot voor alleen dameskleding. Daarom heeft ze het breder getrokken. ,Jk hoop natuurlijk dat het giat lopen." Voor haar is het een nieuv begin en ook ideaal te combineren met het zorgen voor haar docher (10) en zoon (7). „Die kunnen gewoon hier heen komen." Zebraazz was voor het eerst open tijdens de braderie in Tlolen, afge lopen weekend. „We hoorden pas drieënhalve week van evoren dat alles rond was en we koiden begin nen met inrichten. Ik vilde graag open zijn met de braderie en daarom hebben we keihard gewerkt om al les op tijd klaar te hebben." De win kel kon open, maar nog niet alles is af. De laatste puntjes moeten nog op de i gezet worden, mtar klanten kunnen wel al tussen de kledingrek ken komen snuffelen. De naam van de winkel is terug te vinden in het interieur, want er zit een zebraprint op diverse muren. De betekenis zou je ook kumen koppe len aan het aanbod: afwisselend. ,Jk wil niet teveel van hetzeFde aanbie den. Geen massa, zoda niet heel Tholen in hetzelfde rondoopt." Op de aardappelveiling in Sint-An- naland wordt vanaf deze week niet meer dagelijks geveild, maar alleen nog op dinsdag en donderdag. Er worden geen grote hoeveelheden piepers meer aangevoerd. De prij- zen blijven stabiel. Dinsdag 30 augustus: Doré 15-17, Frieslander 14, Nicola 15-16, Ei genheimer 19, Bintje 14. Bildtstar 19-20, bonken 17-25. kriel 50-65. Aanvoer 29 ton. Vrijdag 26 augus tus: Doré 16, Première 13, Frieslan der 13, Nicola 16, Eigenheimer 19, Bildtstar 19-22, bonken 17-24, kriel 40-65. Aanvoer 29 ton. Donderdag 25 augustus: Doré 16, Frieslander 14, Eigenheimer 20, Bildtstar 19, kriel 40-65. Aanvoer 18 ton. Tientallen messen, maar ook spe ren, zwaarden en dolken, heeft de politie aangetroffen in een woning aan de Achterstraat in Sint Philips- land. Vuurwapens waren er niet bij. Vorige week woensdag is de wo ning, aan dezelfde kant als de kerk van de Oud Gereformeerde Ge meente, 's middags doorzocht. De wapens zijn meegenomen voor ver der onderzoek. De bewoner was op het moment van de huiszoeking niet thuis, maar voor hem is een bericht achtergelaten met het verzoek zich te melden. De 52-jarige man is de zelfde avonds in zijn woning als nog aangehouden, en vastgehouden voor verhoor. Naar de Sint Philipslander liep, al dus een woordvoerder, geen onder zoek. Maar hij was wél bij de politie bekend. Het was druk en de verkopen wa ren beter dan vrijdag. Daar waren de standhouders het zaterdag una niem over eens. Desalniettemin bleven de meningen verdeeld over het totaalplaatje. Matig, noemt Ni co van Bergen uit Kruisland de verkopen. „Voorgaande jaren ver kocht ik veel meer fruit", zegt hij. „Aan het aantal bezoekers ligt het niet. Het is druk genoeg, maar mensen lopen gewoon voorbij." Die ervaring deelt Van Schoten. „Kijken, kijken, maar niet kopen", zegt de marktkoopman uit Olde- broek. De verkoop van zijn voet balshirts loopt niet best. Heel ande re geluiden laat Tamara Buurma van O.N.S. Computers horen. De Thoolse is zeer tevreden. „De ver koop valt alles behalve tegen", zegt ze. „In vergelijking met voorgaan de jaren, bestellen meer mensen een nieuwe computer. Gebruikt, dat loopt dit jaar niet zo. Nee onte vreden, dat kan ik niet zijn." Ook bakkerijen Van Oost en Bliek gaat het voor de wind. De bolussen wa ren ruim voor de middag uitver kocht. Even leek de braderie zaterdag in het water te vallen. Maar na twee stevige regenbuien brak 's middag alsnog de zon door. „Misschien wel het belangrijkste ingrediënt voor een geslaagde braderie", stelt Niek Jansen, voorzitter van de onderne mersvereniging Tholen (OVT). Terwijl de temperatuur naar aange name waarden steeg, verdwenen de paraplu's als sneeuw voor de zon. De rest van de dag was het gezellig heid troef. „Die paar buien, dat mag de pret niet drukken", zegt Jansen. „Uitgaande van de voor spellingen, kunnen we terugkijken op twee mooie braderiedagen. Van dit weer konden ze in het oosten van het land alleen maar dromen." Het weer, dat heb je niet in de hand. Maar het organisatiebureau wel. De Thoolse ondernemersvereniging verruilde dit jaar organisatiebureau Star Promotions uit Rotterdam voor Euromarkt/ Sint Christoffel uit Ossendrecht. „Niets dan lof over de samenwerking", zegt Jansen. „Nooit hebben we met zo'n actief bureau samengewerkt. Volop on dersteuning bij het opbouwen en af breken. Het kon niet beter. Ook liep een team heel de dag vuiltjes te prikken. Dat noem ik nog eens een betrokken organisatie." Wel ziet Jansen ruimte voor verbe tering. „Dat heeft niets van doen met de samenwerking", zegt de voorzitter. „De kinderbraderie is uit zijn verband gegroeid. Speelgoed heeft plaatsgemaakt voor televisie en andere elektronica. Dat is op zich geen probleem. Wat wel een probleem is, is dat kinderen en ou ders hun onverkochte spullen niet opruimen. Dat moet volgend jaar echt beter." Wat ook beter, of an ders moet, zijn de tijden van de bra derie. „Van negen tot negen uur is erg lang. Zeker voor standhouders van buitenaf." Het gevolg van die lange dag openbaarde zich zater dagavond. „Rond zeven uur vertrok een aantal standhouders al richting huis. Daardoor verliep de avond rommelig. Dat moeten we in het vervolg voorkomen." Het gebrek aan vuurwerk was de voorzitter van de ondernemersvereniging ook een doorn in het oog. „Het budget liet het simpelweg niet toe", zegt hij. „Als de financiën het toelaten, dan hebben we volgend jaar weer een vuurwerkshow. Of we bedenken een alternatief. Feit is wel, dat deze braderie een afsluiter mist." Wel is Jansen te spreken over de herinvoe ring van de 'acht van Tholen'. Dat is het parcours van de braderie. Vuurwerk of geen vuurwerk, voor mevrouw Schetters uit Bergen op Zoom is de braderie geslaagd. „De gezelligheid, dat is waarvoor ik kom", zegt de Bergse. Samen met een vriendin heeft ze koffie gedron ken en een pannenkoek gegeten. „En op de terugweg hebben we nog verse vis en oliebollen gekocht. Voor mij is de braderie Tholen ie der jaar vaste prik. Het is een van de gezelligste hier in de omge ving." Ook Anneke van Akkeren uit Halsteren komt voor de gezellig heid. „Niets mooier dan mensen kijken vanaf het terras", zegt ze on der het genot van een biertje op het terras van eetcafé The Sixties. „Nog even genieten van de muziek en dan gaan we straks weer op de fiets terug naar huis." Op muzikaal niveau was er traditiegetrouw van alles te beleven op de Thoolse bra derie. De Kaaij was het toneel van wat je noemt Thoolse' muziekma- kers. Nederpop en koonruziek, af gewisseld door een optreden van blaaskapel De Klienkers (muziek vereniging Concordia), Eden Anita en niet te vergeten het Zumba-op- treden van Iris Krijnen. De band Whatever sloot rond micdernacht de braderie na een twee uir durend concert af. Marktkramen, 'live muziek, optre dens. Wat was er eigenlijk niet op de Thoolse braderie, kun je je af vragen. Voor het goede doel waren er ook allerlei acties. Zo knipte Kapsalon Hairrr in de Kerkstraat voor Pink Ribbon. Deze stichting zet zich in voor mensen met borst kanker. „Maar liefst 1200 euro heb ben we binnengehaald", zegt eige naresse Margriet Koopman. „Dat is meer dan venvacht. Hoeveel men sen we geknipt hebben, durf ik niet te zeggen. Maar het waren er veel." De kapsalon was tijdens de braderie helemaal volgeboekt. „Iedereen re ageert ontzettend positief op ons initiatief. Het is mooi dat we op de ze manier een bijdrage kunnen le veren aan het goede doel." Als be dankje kregen alle klanten een tas met verzorgingsspullen mee naar huis. Jansen toonde zich na afloop van de braderie een tevreden mens. „Geen incidenten, geen verkeersproble men, het is zelden zo rustig ge weest", stelt hij. „Voor de eerste keer met dit organisatiebureau mo gen we trots zijn op het resultaat. En die paar verbeterpunten, daar kunnen we alleen maar lering uit trekken." t Voetje voor voetje schuifelt de mensen massa langs de marktkramen. Petrina heeft jarenlang voor een baas gewerkt. Eerst tien jaar in Bergen op Zoom en de laatste acht jaar bij Pieter Verhoeff in Tholen. Laatstgenoemde heeft pas besloten om zijn zaak in de Stoofstraat te sluiten en alles te verhuizen naar zijn andere kapsalon in de Dalems- estraat. Dat was voor Petrina een uitgelezen moment om voor zich- zelf te beginnen. „Ik was daar nooit mee bezig. Mensen adviseer- I den me het wel, maar overal waar ik werkte, had ik het gewoon goed naar mijn zin." Petrina was wel al aan het naden ken over andere werktijden om de zorg voor haar kinderen van vijf en zeven jaar oud beter te kunnen combineren. Ze herinnerde zich de opmerking van de makelaar toen ze hun huis aan de Oudelandsestraat kochten ineens weer, toen Verhoeff zijn besluit nam. De makelaar had namelijk gezegd dat het huis, dat vroeger op de be gane grond een smederij huisvest te, genoeg ruimte had voor een kapsalon. En dat idee heeft ze nu verwezen lijkt. „Het is niet groot, maar we hebben ons best gedaan om er wel een echte kapsalon van te maken", zegt Petrina trots. Er is een knip- stoel en een plek bij de wasbak. Ook is er een wachtbankje. Maar grote wachtrijen zullen er nooit zijn. „Ik wil een klant alle aandacht kunnen geven. Mensen moeten een prettig gevoel hebben als ze de deur uitgaan. Hier is er absoluut geen lopende band werk." De Knipperij is van maandag tot en met vrijdag open en Petrina wil proberen haar afspraken zoveel mogelijk onder schooltijd te plan nen. Maar ze wil ook 's avonds gaan knippen. „Tegenwoordig zijn er heel veel mensen overdag aan het werk en sommigen vinden het vervelend om in het weekend naar de kapper te gaan, want daar stop je toch wel veel tijd in. Die mensen kunnen nu op deze manier gehol pen worden." Ze denkt dat ze prima tussen het huidige aanbod kapsalons past. „Bovendien ben ik niet extra, want er ging er eentje weg met de ver huizing van Pieter, dus wat dat be treft is er niets veranderd." Ze richt zich ook op dezelfde doelgroep en houdt van de afwisseling. „Ik vind heren knippen heel leuk, terwijl de meeste dameskapsters daar juist niet zo van houden, want het is heel precies werk. Ik vind heren knippen ook gezellig, dan heb je ook een andere sfeer en andere ge sprekken. En dames knippen is leuk, want daar kun je je op uitle ven. De één heeft kort, de ander lang of half lang haar. En kinderen, die doe je er automatisch bij." Hoe wel sommige kinderen wel wat ge duld vragen volgens Petrina. „De één werkt gewoon mee, terwijl er voor de ander wat kunst- en vlieg werk nodig is." Maar jaren geleden was haar aller eerste klant ook een kind. Petrina speelde in haar jeugd al kappertje in de schuur van haar ouderlijk huis in Yerseke en heeft zo ooit een vriendinnetje van een nieuw kapsel voorzien. Tot ongenoegen van de ouders. „Ik probeerde het afge knipte haar nog te verbergen, maar het was overduidelijk. Mijn moe der was er niet blij mee." De vriendin moest na de knipbeurt van Petrina alsnog naar de kapper. Ze denkt dat ze de liefde voor het vak heeft opgedaan door de buurvrouw. Die had namelijk ook een kapsa lon. Omdat ze van kleins af aan al bezig was met krulspelden draaien en an dere onderdelen van het vak, was al vroeg duidelijk dat ze kapster wilde worden. Ze heeft zowel de opleiding voor het knippen van da mes als voor heren afgerond. In haar eigen zaak biedt ze alle voor komende behandelingen aan, van alleen knippen tot wassen, kleuren en krullen. „Het enige dat ik niet doe, zijn bruidskapsels. Haar opsteken vind ik een vak apart en ik heb nooit de kans gekregen om me erin te ver diepen. Nu word ik er veel te ze nuwachtig van, want ik vind dat zo'n kapsel helemaal perfect moet zijn voor die ene dag." De deur van de oude smederij naar de kapsalon onder haar huis gaat vandaag officieel open. Maar de te lefoon rinkelt al een paar dagen door mensen die een afspraak wil len maken. Petrina heeft er zin in. „Ik had nooit die ambitie, maar ik vind het nu toch wel heel erg leuk om een eigen stekje te hebben waar je het mag doen, zoals je het zelf wilt hebben." Petrina van As heeft een ruimte van haar huis aan de Oudelandsestraat ingericht als kapsalon om voor zichzelf te beginnen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 13