Rouwcentrum in Sint-Annaland is eigentijdse voorziening geworden 3 september open middag Dorst begrafenisverzorging 13.30-17.00 uur mOHDBV HOOFDAANNEMER Wij verzorgden het ontwerp tot en met de aanbesteding ABN AMRO FELICITEERT BEGRAFENISVERZORGING DORST MET HET NIEUWE ROUWCENTRUM GEFELICITEERD! P. HOP 0164-25 75 37 van der Graaf Verbouwing aula Begrafenisverzorging Dorst Van de Breevaart Wat Van de Breevaart biedt, vind je elders niet. tiimense bouwtechniek Fa.VROEGOP en Zn. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 september 2011 Met nieuwe 24-uurs kamer speelt Begrafenisverzorging Dorst in op wensen Het rouwcentrum van Begrafenisverzorging Dorst aan de F.M. Boogaardweg in Sint-Annaland heeft een me tamorfose ondergaan. Het realiseren van de wens voor een 24-uurs kamer is aangegrepen om de inrichting aan te passen en het geheel een meer eigentijdse uit straling te geven. Ook is een nieuwe ingang gecreëerd. Belangstellenden hebben zaterdagmiddag de gelegen heid om de veranderingen te bekijken. Lichter Buitenruimte NIEUWBOUW I VERBOUW I ONDERHOUD I MACHINAAL TIMMERWERK Bouwkundig Adviesbureau advies en ontwerp bouwkundige tekeningen aanvraag vergunningen bestekken aanbestedingen bouwbegeleiding Molenpad 4 4696 BP Stavenisse Telefoon: 0166-69 74 38 Mobiel 06-10 64 28 07 www.dorstbegrafeniszorg.nl Keukens l Sanitair ABNAMRO Canadaweg 12a T 0164 - 63 03 29 4661 PZ Halsteren www.vdbkeukens.nl STUKADOORS De elektrische-, verwarmings-, verlichtings- en sanitaire installaties zijn geïnstalleerd door Begrafenisverzorging Dorst gefeliciteerd met de vernieuwde aulua 12 „We willen zo goed mogelijk kun nen inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers", legt Bert Dorst uit. In december nam hij de rouw- centra in zowel Sint-Annaland als Sint-Maartensdijk over van Monuta. Een volgende stap, na eerst in een eigen rouwauto te hebben geïnves teerd. Dorst begon twee jaar geleden voor zichzelf, na al een aantal jaren in de uitvaartbranche werkzaam te De stemmige, ruime 24-uurs kamer. zijn geweest. Hij onderscheidt zich onder meer doordat hij uitsluitend begrafenissen doet. Regelmatig kreeg Dorst de vraag naar een rouwkamer waar nabe staanden terecht kunnen op momen ten dat het hen uitkomt, zonder de begrafenisverzorger te hoeven las tig vallen. Die is er nu in Sint-An naland. „Mensen kunnen de sleu tel krijgen en zelf op elk gewenst moment bij hun dierbare zijn." Er is een stemmige, ruime kamer ge creëerd. met een zitbank en enkele stoelen erin. Ook staat er een kast. „Daarin kunnen mensen zelf per soonlijke dingetjes neerzetten, zoals foto's. Verder is er de mogelijkheid om in de keuken een kop koffie te zetten." Dorst biedt deze service uitsluitend in gevallen dat hij de begrafenis verzorgt. Hij denkt dat deze voorziening drempelverlagend werkt. En hij verwacht dat er mo gelijk ook belangstelling voor is uit andere plaatsen, waar zoiets niet is. Voorheen bestond de aula uit één grote ruimte. Maar daar is voor de 24-uurs kamer, en voor andere voorzieningen, een deel afgehaald. Zo is er nu een kamer waar men sen vlak voor een rouwdienst nog afscheid kunnen nemen van een overledene. En de oude opbaar ruimte is verzorgingsruimte gewor den, met een keukenblok. Verder is een toiletgroep met drie toilet ten geplaatst, terwijl van de oude toiletten een mindervalidentoilet is gemaakt. In de hal staan smalle ta fels voor de condoleanceregisters, gemaakt op een hoogte dat ook rol stoelgebruikers er gemakkelijk bij kunnen. Bert (rechts) en Paul Dorst in het vernieuwde interieur van de zaal in het rouwcentrum. De ingang is enkele meters ver plaatst, en aan de buitenzijde van een luifel voorzien. Daardoor is ze beter herkenbaar geworden. Overal is de houten lambrisering en het schoon metselwerk vervangen door witte gestuukte wanden en systeemplafonds met sfeerverlich ting. Ook de grote zaal is anders ingericht. Het spreekgestoelte staat tegenover de ingang, tussen twee ramen en tegen een donkere ach tergrond. De bruine houten stoe len staan ruim opgesteld. „Voor een koffietafel of maaltijd na de begrafenis kan de indeling sim pel worden aangepast en kunnen zitjes worden gemaakt", zegt Bert Dorst. Hij heeft het geheel vooral een stuk lichter willen maken en is daar goed in geslaagd. „We hopen dat de gebruikers deze verbouwing zullen waarderen." „Het totaal geeft een veel betere uitstraling", vindt Paul Dorst, die zijn vader geregeld assisteert bij begrafenissen. Bert Dorst heeft geen vast personeel in dienst. Dra gers, dames voor de bediening, het zijn allemaal oproepkrachten. Ook op oud-begrafenisverzorger Theo Jansen kan als oproepkracht een beroep worden gedaan. Het klein schalige karakter van Begrafenis verzorging Dorst is iets waar men sen weer steeds meer voor kiezen, merkt de begrafenisverzorger uit Stavenisse. Hij werkt voorname lijk op Tholen en Sint Philipsland, maar verzorgt ook begrafenissen op Schouwen-Duiveland en Zuid- Beveland." Persoonlijk contact en zorg staan bij Dorst centraal, hij hecht aan een respectvolle en stijlvolle begelei ding van de nabestaanden bij een sterfgeval. „We kunnen, als klein schalig bedrijf, onze opdrachtge vers alle aandacht geven. Een goede dienstverlening staat voorop." Paul vervolgt: „Doordat we veel in eigen hand hebben, kunnen we flexibel omgaan met de wensen van de na bestaanden." Nu het rouwcentrum is opgeknapt, is er nog de wens om ook de bui tenruimte - de beplanting en de par keervakken - aan te pakken. Daar voor is de medewerking nodig van de gemeente. Komende zaterdag is iedereen welkom om een kijkje te nemen in het rouwcentrum. Tus sen half twee en vijf uur 's middags staan de deuren open en kunnen be langstellenden zich laten informe- BEGRAFENISVERZORGING JÊÉ vutNËMms-m Bouwend Nederland O* ••'•"fnf ven bouw- en infreDerltijver Voorstraat 3 4696 BJ Stavenisse T: 0166 - 69 70 04 F: 0166-69 70 27 info@roozemondbv.nl www.roozemondbv.nl Boswei 14 4696 AX Stavenisse T: 0166 - 69 71 98 M: 06 - 54 93 53 75 bouwadvies@filternet.nl www.bouwadvies-vdgraat.nl BEGRAFENISVERZORGING Wij verzorgen alléén begrafenissen Het vernieuwde rouwcentrum te Sint-Annaland is op zaterdag 3 september van 1330 tot 17.00 uur te bezichtigen ABN AMRO Bergen op Zoom, Wassenaarstraat 57. Relatiemanagers Joost Akkermans en Danielle Flach, tel. 0164-296149. 335 r EN ZO PNI EISlI MS ing c.m.p. hollebrandse De mens in zijn dimensie Dimenze Bouwtechniek h gefundeerd op een even eenvoudig als doeltreffend motto: specialiseer je in datgene waar je goed in bent. Het dienstenpakket van Dimenze Bouwtechniek ondecscheidt zich dan ook niet zozeer door zijn omvang, maar door zijn diepgang. Eigenaar-directeur Christian Hollebrandse richt zich op een beknopt aantal bouwkundige specialismen, die hij tot in detail beheerst. Een persoonlijke, doelgerichte en flexibele aanpak staat bij Dimenze Bouwtechniek nummer 1. vertelt Hollebrandse. 'Niet zozeer ons dienstenpakket, als wel de vraag van de klant is onze leiddraad. En valt die vtaag buiten ons dienstenpakket, dan kunnen wij een beroep doen op een duurzaam, fijnmazig net werk van externe specialisten. Dit teamwork stelt Dimenze Bouwtechniek in staat altijd hoogwaardige producten te leveren op tal van bouw kundige teneinen.' Dimenze Bouwtechniek levert maatwerk in bouwkundige uitwerkingen bouwbesluit en schaduwberekeningen bouwbesluitadvies vergunningaanvragen bouwbegeleiding Dimenze Bouwtechniek krabbendijke telefoon 0113 37 0686 www.dimen7e.nl ELEKTRO-,WATER-,GAS- EN C.V.-INSTALLATEUF OOSTSTRAAT 30 - SINT ANNALAND - 0166 - 652487 0166 66 3804 - 0113 34 02 35 www.schildemoom.nl

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 12