ZUINIG RIJDEN ZONDER CONCESSIES Tanker met koolwaterstof loopt vast op zandbank bij Stavenisse 'Er is getekend, nog niet gebouwd: er is nog invloed uit te oefenen' EN 1.000,- OP DE KOOP TOE. Reevay Godfried kan niet slapen van hongersnood in Hoorn van Afrika ecoFLEX MODELLEN Vrees voor lekkage, maar geen beschadigingen Dorpstafel vraagt mening inwoners plan Geertruidapolder Donderdag 1 september 2011 11 Zesjarige uit Sint-Maartensdijk zamelt lege flessen in De 6-jarige Reevay Godfried uit Sint-Maartensdijk is gisterochtend spon taan begonnen met flessen inzamelen voor de hongersnood in Afrika. Hij had op het jeugdjournaal de situatie in de Hoorn van Afrika gezien en zag op televisie dat er kinderen acties hadden bedacht om te helpen. Hij kon er dinsdagnacht niet van slapen en de volgende ochtend zei hij tegen zijn moe der Petra Godfried dat hij ook wat wilde doen. Giro 555 Een tanker die dinsdagmorgen op koers was richting de Krammersluizen, is diezelfde ochtend rond acht uur vastgelopen op een zandbank bij het vaarwater Witte Tonnen Vlije voor Stavenisse. Het 110 meter lange schip, genaamd Connemara, was geladen met 2500 ton koolwaterstofconcentraat, een giftige en brandbare stof. Verrekijker Drie scenario's voor de Geertruidapolder krijgen de in woners van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse voorge schoteld. Ze zijn onderdeel van het rapport Impuls Sint- Maartensdijk, waar de commissie ruimtelijke ordening zich op 12 september en vervolgens de gemeenteraad op 22 september over buigt. De Dorpstafel Sint-Maartens- dijk-Scherpenisse organiseert samen met de onderne mingsvereniging Smalstad een informatiebijeenkomst. Die is voorafgaand aan de vergaderingen in de gemeen te, namelijk aanstaande woensdagavond om acht uur in gemeenschapscentrum Haestinge in Sint-Maartensdijk. Flinke opkomst Gezicht DE JONGE, Stoofstraat 52, (0166) 61 24 35. Noordgouwe AKKERDAAS, Kloosterweg 2. (0111) 40 13 47. GROEN ENERGIELABEL ZUINIG MET BRANDSTOF BELASTINGVOORDEEL VERVOLG VAN AL.KEMA Volgens de gemeente is verruiming van de norm juridisch onhoudbaar en zouden de bedrijfseco nomische belangen ondervangen kunnen wor den door het afsluiten van een verzekering. Me tingen door de gemeente op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen (op 16 en 28 juni, en 23 augustus) toonden overschrijdingen van de geluidsnormen uit het activiteitenbesluit aan uiteenlopend van 18 tot 30 decibel. Dat is veel forser dan Alkemas adviseur stelt in zijn rap port. Deze zou echter een bronmeting hebben uitgevoerd vanuit een proefopstelling bij de fa brikant. Namens de gemeente is bij de rechtbank aange voerd dat van een last onder dwangsom alleen kan worden afgezien als er concreet zicht be staat op legalisatie van de situatie. En dat zit er naar de mening van de gemeente niet in. De ge constateerde overschrijdingen zijn een feit, zei de woordvoerder, die de rechter vroeg om, niet tot schorsing van het besluit over te gaan. De zesjarige Reevay Godfried is gistermorgen op het idee gekomen om Afrika te helpen en zamelt lege flessen in. „Hij zei mama, ik heb een idee, maar ik denk dat het niet van je mag. Hij wilde zakken rijst opstu ren naar Afrika, zodat ze daar eten hebben. Maar ik zei dat hij beter centjes kon sturen. Toen zei hij dat hij flessen wilde inzamelen", vertelt Petra. Reevay begon in de Wilhelminastraat, waar hij woont en ging vervolgens de omliggende straten af. Binnen anderhalf uur had hij zo'n 15 euro aan lege flessen verzameld. Veelal frisdrankflessen, .naar ook bierflessen zaten in zijn grote bood schappentassen. Hij gaat vandaag ook nog op pad. Helemaal in zijn eentje. Reevay heeft er geen probleem mee om zomaar ergens aan te bellen. De zesjarige wil ook nog auto's gaan wassen. Voor gewone, klei ne auto's vraagt hij vijf euro, voor grote zes euro. Die van zijn moeder noemt hij groot, het is een stationwagen. Petra zegt dat ze zelf helaas geen lege flessen meer had. „Die had ik net allemaal ingeleverd." Maar ze heeft nog wel vriendinnen en familiele den waar Reevay nog wat op kan halen. Het geld dat hij inzamelt, hij wil nog een paar da gen doorgaan, stort hij met behulp van zijn moe der op giro 555. Vandaag gaat hij overigens in Poortvliet aan de slag. want daar wonen zijn opa en oma en daar is hij vanmiddag. Wir leben Autos. Gemiddeld brandstofverbruik en C02-uitstoot: liter/100 km: 11,0 - 3,5; kms/liter: 9,1 - 28,6; C02 gr/km 259 - 94. Energielabeti en bijtelling othonkeli|k von gekoien uitvoering en motomotie. Fiscaal voordeel gebaseerd op de huidige wetgeving. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoeringen. De C1.000 cash wordt rechtstreeksdoor General Motors Nederland B.v. uitgekeerd op de bank/g.roiekenmg .or de koper, no aflev ering/registratie van een nieuwe Opel Agiki. Corso. Astra 5dr VST, Merivo. Zofira. Insignia, Antoro. Dit aanbod geldt voor nieuwe Uonteno.de* (paiticuliet/KZMl van 1 juli t/m 30 september 2011 met een uiterlijke kentekenregistrotledotum von 30 ncwembet 2011. Zie voor volledige voorwoorden «ww.opel.nl. wijtigingen voorbehouden. De Zephyr us uit Stavenisse heeft dinsdag twee pogingen gedaan om de HO meter lange tanker vlot te trekken en dat lukte hij de tweede keer. Bergingsbedrijf Van den Berge uit Stavenisse rukte in opdracht van Multraship uit Terneuzen uit met bergingsschip Zephyrus. Er werd volgens de berger gevreesd voor lekkage en brand en daarom werd tijdelijk de scheepvaart stilgelegd. Rijkswaterstaat kwam poolshoogte nemen om te kijken over geen be schadigingen aan het schip waren. Het lukte Van den Berge om de tan ker gedeeltelijk van de zandbank te trekken, zodat het gevaar voor een eventuele breuk in de romp gewe ken was. Wel bleef een leeg tank schip standby om eventueel de la ding over te pompen. 's Middags om half vier, even voor hoog water, lukte het de Zephyrus om de tanker volledig vlot te trek ken. Bij de Krammersluis voerden duikers een inspectie uit aan het vrijwel nieuwe dubbelwandige schip. Er bleek geen schade te zijn en daardoor kon het schip verder varen. Vanaf de kant bij Stavenisse was enig bekijks voor het bergings werk in de Witte Tonnen Vlije. Van af de Pilootweg was het schip beter te zien dan vanaf het eind van de Veerweg, maar Erwin Eerland uit Stavenisse stapte dinsdagmiddag in zijn auto om een kijkje bij de voor malige veerhaven te nemen. Toeval lig zag hij het schip liggen en daar naast de boot van Rijkswaterstaat die op dat moment zwaailichten voer. „Ik heb deze week een verre kijker gekocht die in de aanbieding was bij de supermarkt. Ik dacht, dat komt altijd wel van pas. Ik ben er blij mee, want nu kan ik alles goed zien." „Kijk naar een bedrijf. Mensen op de werkvloer weten vaak het beste wat je wel en wat je niet moet doen", zegt voorzitter Ron van der Graaf van de Dorpstafel. Zijn club is bedoeld om de inwoners van de twee dorpen een stem te geven om mee te denken over de leefbaarheid van hun omgeving. De Dorpstafel is daar vorig jaar voor opgericht. Er is al eerder een bijeenkomst gehou den naar aanleiding van het rapport Impuls Sint-Maartensdijk, dat ook betrekking heeft op Scherpenisse. Daarbij hebben de ongeveer 80 be zoekers hun mening kenbaar kun nen maken. Nu is de gemeente een stap verder in het plan, nadat de scenario's te gen het licht zijn gehouden door onderzoekers, vertelt Van der Graaf. De opmerkingen die destijds op de bijeenkomst zijn gemaakt, zijn door de onderzoekers meege nomen in het uitwerken van de plannen. Maar er staat nog niets vast volgens Van der Graaf. „Er zijn tekeningen, maar er wordt nog niet gebouwd. Er is nog invloed op uif te oefenen." En die gelegenheid krijgen de inwoners dan ook. Er zijn 550 uitnodigingen de deur uit gegaan. „We hopen op een flin ke opkomst", zegt de voorzitter. Hij kan niet inschatten hoeveel mensen er deze keer komen, maar vertelt dat het bestuur vorige keer blij ver rast was met 80 man. Over de plan nen kan hij inhoudelijk nog niet te veel zeggen. „Het moet formeel langs een aantal partijen, die er eerst over moeten beslissen." Bij de bijeenkomst van woensdag komen de plankaarten voor het eerst te voorschijn en daarmee krijgen de bezoekers dus een primeur. Wet houder Kees van Dis en andere be trokkenen lichten de plannen toe. Het gebied ten zuiden van Sint- Maartensdijk, achter de Sportlaan, de Wal en het Galgepad, gaat in elk geval bij alle drie de scenario's op de schop. Er komt een combinatie van natuur, woningbouw, recreatie en toerisme. Er wordt in de plannen een andere invulling gegeven aan natuurgebied De Pluimpot. Van der Graaf vindt het plan interes sant voor de leefbaarheid in Sint- Maartensdijk en Scherpenisse. Het maakt het volgens hem aantrekkelijk voor mensen om in Sint-Maartens dijk te blijven, maar ook om er te komen wonen. Want mensen trek ken weer andere mensen aan als ze ergens graag wonen. Van der Graaf denkt dat er op die manier: „Ge bouwd wordt aan een dorp waar je jeugd en ouderen bij elkaar houdt. Die kunnen voor elkaar zorgen en elkaar helpen. Dat is mijn persoon lijke visie. Maar het kan zijn dat mensen op de bijeenkomst daar een andere mening over hebben." Hij vindt het belangrijk dat de in woners de kans krijgen om vooraf inspraak te hebben op de plannen. „Het punt is dat mensen geïnfor meerd raken en weten wat er gaat gebeuren. Kijk naar het gemeente huis in Sint-Maartensdijk. Mensen hadden er hele andere plannen mee gehad als ze de kans hadden gekre gen erover te mogen meepraten." De Dorpstafel vraagt spreekrecht bij de commissievergadering. „We gaan luisteren, maar ook de gelui den uit het dorp proberen te ventile ren." Ron is zelf erg enthousiast over de plannen. „Ik vind het een ambitieus plan met een goede visie. Er wordt niet zomaar een Vinex- wijk uit de grond gestampt die vloekt met de rest van het land schap. Nee, ze kijken er nu echt naar dat het moet passen in het landschap en bij het klimaat van een Zeeuws dorp. Ik vergelijk het eigenlijk met toen je vroeger Tho- len kwam binnenrijden over de brug. Toen was Tholen vrij kaal. Maar Tholen heeft met Waterfront een gezicht gekregen." De voorzitter zegt dat iedereen, ook zonder uitnodiging, woensdag avond welkom is bij de bijeen komst. Wel vindt de organisatie het prettig als belangstellenden zich vooraf even aanmelden via dorpsta- fel@zeelandnet.nl. Dat e-mailadres kan ook gebruikt worden voor op merkingen. Met de nieuwe ecoFLEX modellen is er nu een extra zuinige variant voor bijna elke Opel. EcoFLEX betekent lage brandstofkosten en een lage CO uitstoot, een lagere fiscale bijtelling en soms zelfs geen wegenbelasting. Het mooiste van alles is dat u niet inlevert op kwaliteit, vermogen of rijplezier. Echte Green Machines dus! Bovendien ontvongt u na aankoop 1000,- cash op uw rekening. Bovenop de deal die u bij ons in de showroom maakt. Mooi meegenomen, toch? Poortvliet Het bestuur van de Dorpstafel bestaat uit zes leden, waaronder voorzitter Ron van der Graaf (links) en secretaris Cees van der Wielen. Het gebied achter hen gaat op de schop als de plannen voor de Impuls Sint-Maartensdijk worden uitgevoerd. mr ouPtvpM mi floJtr Sommelsdijk, Langeweg 113, (0187) 47 67 67.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 11