Wij nodigen u graag uit in onze geheel vernieuwde showroom T rbedrijf Middelharnis AmissioJfr Monuta W VAN HAAFTEN Familieberichten Ik weet hoe hij begraven wil worden. www.eendrachtbode.nl Keuze uit meer dan 150 soorten laminaat 0166- 657007 4 weken Y open dagen 13 en 14 mei r HARTELIJK DANK Cor de Kaasboer tel. 0166-603766 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 12 mei 2011 vervolg Voor de vele blijken van médeleven en be langstelling die wij mochten ontvangen, zo wel persoonlijk als schriftelijk, na het over lijden en bij de begrafenis van mijn geliefde man, onze vader en opa HUBRECHT VAN VOSSEN betuigen wij u onze oprechte dank. A.P. van Vossen-de Rijke Kinderen en kleinkinderen Poortvliet, mei 2011 Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa MARINUS MATTHEUS DEN ENGELSMAN betuigen wij u onze oprechte dank. Het heeft mij en de kinderen gesterkt dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit verlies. A.D. den Engelsman-Elenbaas Kinderen en kleinkinderen Poortvliet, mei 2011 Op 29 april werd ik verrast met een koninklijke onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een groot aantal persoonlijke gelukwensep volg de, maar ook attenties in de vorm van bloemen, kaarten en wijn. Het zijn prachtige dagen geweest, waar we met veel genoegen op terug kijken. Mede namens mijn vrouw, kinderen en medewerkers van autobedrijf Bal en Labo-Bal hartelijk dank! Tholen, mei 2011 Hartelijk dank voor de vele felicitaties, persoonlijk of via kaart, e-mail en tele foon, die ik mocht ontvangen voor mijn Koninklijke onderscheiding. Het heeft me zeer verrast. In het bijzonder dank aan hen, die het mogelijk hebben gemaakt, dat ik deze onderscheiding mocht ontvangen Met vreugde en dankbaarheid kijk ik terug op deze bijzondere dag. Stavenisse, mei 2011 Hartelijk dank voor de felicitaties, bloemen, telefoontjes en kaarten die we mochten ontvangen na het uitreiken van mijn Koninklijke onderscheiding. Ook namens mijn vrouw en kinderen heel hartelijk bedankt. Ook dank aan de Heere die mijn de kracht gaf om dit werk te mogen doen. Hem alleen de eer. Het zijn dagen geweest die we niet zullen vergeten. Nogmaals onze harte lijke dank. 4691 GG Tholen, mei 2011 Kon. Wilhelminastraat 20 Alle felicitaties, in welke vorm dan ook, die ik mocht ontvangen na mijn Ko ninklijke onderscheiding van 29 april jl. waren overweldigend. Mede namens mijn kinderen, hartelijk dank hiervoor. Anna jacobapolder, mei 2011 C.P. van Dijke van: v.d. Bosstraat 28 Sint-Annaland De Schutse K. 002 F.M. Boogaardweg 10, 4697 GM Sint-Annaland Hoera, deze kleine "krul Ie" wordt 16 mei 50 jaar Hartelijk gefeliciteerd J, M en M Sint-Annaland, mei 2011 Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle attenties en het meeleven tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuis komst. Sint-Maartensdijk, mei 2011 Wij willen iedereen, ook namens onze kin deren, hartelijk bedan ken voor de vele kaar ten en attenties die wij ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijks jubileum hebben ont vangen. Stavenisse, mei 2011 Voor alle op welke felicitaties, wijze dan ook, ontvangen bij ons 25-jarig huwelijk wil len wij iedereen, ook namens Jeanette en Arnoud, heel hartelijk bedanken. Het was geweldig. Bedankt!! Sint-Annaland, mei 2011 Langeweg 6 Verrast door veel mooie kaarten, bloe men, planten, geld en andere cadeaus die wij mochten ontvan gen voor ons 50-jarig huwelijk, zeggen wij u allen hartelijk dank. Stavenisse, mei 2011 Alle bezoekjes, kaar ten en telefoontjes, die ik mocht ontvan gen voor, tijdens en na mijn ziekenhuisop name hebben mij heel erg goed gedaan. Scherpenisse, mei 2011 Molenvlietsedijk 6 4691 HS Tholen Langs deze weg wil len wij u hartelijk dank zeggen voor'de vele goede wensen in de vorm van kaarten, bloemen en andere at tenties ter gelegenheid van ons 45-jarig huwe lijksjubileum. Het was hartverwar mend en heeft ons erg goed gedaan. Tholen, mei 2011 Molenpad 4 4696 BP Stavenisse Telefoon: 0166 - 69 74 38 Mobiel 06-10 64 28 07 www.dorstbegrafeniszorg.nl Samen weer thuis mogen komen uit het ziekenhuis en willen hierbij ieder harte lijk dankén voor alle meeleven in welke vorrri dan ook. De au tobestuurders die het mogelijk maakten om op bezoek te gaan en voor alle hulp en liefde die we mochten ont vangen. 4696 CG Stavenisse, mei 2011 Kon. Haakonstraat 9 Maar hoe regel ik dat? Bel 0166 60 2866 YARD E M VISSER Voor persoonlijke begeleiding en een waardige, respectvolle uitvaart Kijk ook op onze website ffi 0166-60 26 22 HPfg Hf Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon MooTu Sint-Maartensdijk, mei 2011 Garobe schuifwanden en kasten met soft closing Garobe klassieke deuren Quickstep laminaat Parador laminaat en ondervloeren Esprit laminaat en parket Zonwering voor binnen en buiten Raamdecoratie Plissé hordeuren en raamhorren Werkbladen, vensterbanken, wand- en plafondbekleding Hang en sluitwerk De showroom is op afspraak open. WESPEN? HOUTWORM? Advies? 0113-639760 www.traas.nl Bel voor een abonnement naar Stichting Kunstkring Tholen THOLEN De vijftiende Kunstroute in Tholen was weer een groot succes. Ook dit derde lustrum hebben weer veel mensen genoten van twee dagen gevuld met beeldende kunst, muziek en poëzie. Zonder de inzet van een grote groep mensen zou dit niet te realiseren zijn. Het is onmogelijk iedereen daarvoor persoonlijk te bedanken. De Stichting Kunstkring Tholen zegt daarom langs deze weg beeldende kunstenaars, musici, dichters, locatiehouders, basis schoolleerlingen, docenten, en iedereen die op een andere wijze bij de organisatie betrokken was We hopen dat we volgend jaar opnieuw op ieders inzet mogen rekenen. i Begrafenisonderneming Algehele verzorging Oostrum-van Haatten Markt 56 4695 CH Sint-Maartensdijk Dag en nacht bereikbaar Extra Belegen Noord-Holland speciaal Bij aankoop van 500 gram Boerengraskaas 25 spaarpunten extra 10 verse eieren €0,99 I VRIJDAG 20 MEI 13.30-21.OOu DEMONSTRATIES VAN: Kom kijken en maak een proefrit! Bed Breakfast "Waterfront" - Tholen www.waterfronttholen.nl illiiu - - 1 P. Kietfiet Zernikeweg 6 Middelharnis T 0187 48 26 28 M 06 23 91 44 88 F 0187 48 18 74 timmerbedrijfpkieviet@xs4all.nl www.timmerbedrijfpkieviet.nl 6 Kees Bal RENAULT Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons! Albert Zwerus Jaap Gaakeer Adrie van der Reest Verhuisd naar: Leny van iwaarden- Kwaak Ar ie en Toni Hage-Dane Wim en Ada Hage Fam. de Moed-Smits Laban Bijl Begrafenisonderneming Uw verlies, onze zorg Uw onderneming voor het eiland Tholen en omstreken!! m Uw vertrouwen waard voor een persoonlijke begeleiding. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken. Arentine Bout-Kot Tel. 06-41826826 Chris Kot Tel. 06-41826925 Jaap en Jo Schot-Quist BEGRAFENISVERZORGING Wij verzorgen alléén begrafenissen M.C. Hage J. Hage-Andriesse Met één telefoontje nemen we al uw zorgen uit handen. Bij ons staan uw persoonlijke wensen centraal. Bij Monuta in Tholen denken we graag met u mee. Monuta Tholen Prins Bernhardstraat 2, Tholen www.monuta.nl Uitvaartzorg De Schelde 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Yarden Visser Uitvaartzorg De Schelde Oesterstraat 41 4691 KV Tholen www.yarden-visser.nl Johnllona en Noah Geluk Kom langs tijdens de open dagen op 13 en 14 mei 2011 en maak onder het genot van een hapje en een drankje kennis met onze geheel vernieuwde showroom. Hier vindt u ons complete assortiment, uitgebreid met nieuwe merken en collecties. Zo heeft u alle tijd om rustig uw keuze te maken. Interesse? Maak dan een afspraak met Peter Kieviet en laat u vakkundig informeren over de mogelijkheden. T 0187 48 26 28 Ratten, muizen, mol len, boktor en insecten. Preventieplan, gassingen. Gediplomeerd en lid NVPB. Keurmerk "KAD" Stichting Kunstkring Tholen Cor 'fdM lift <JL Weydeland-kaas, buitenlandse kaasspecialiteiten vers gebrande noten, olijven en tapenades Bij u op de markt: Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Oud-Vossemeer, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk Superstunt Een heerlijke smeuïge en romige kaas met pit Nu voor de speciale actieprijs kilo €5,95 Deze reclame is geldie van do 12 t/m wo 18 mei Jan Goorden, Oud-Vossemeersedijk 6, Tholen - complete lijn traploze tractoren van 95-225pk - Deutz-Fahr Agrovector verreiker - diverse werktuigen heet u - uw logés - relaties van harte welkom aan het water Schelde-Rijnweg 36, 4691TB Tholen Tel. 0166-607372 06-43914005 DE NIEUWE AGROTRON TTV 410 420 430 Garobe kasten 15% Laminaat 10% Zonwering 10% Alle acties zijn geldig van 13 mei t/m 10 juni 2011 vrijdag 15.00 - 21.00 uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur Zernikeweg 6 Middelharnis JKTTjSt* «ui

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 6