r Familieberichten Eendrachtbode 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 12 mei 2011 KCcb Cee& Leeuw ew Nelly Verheey Ko&y e*v Laura/ B ijl-A arnoud^e/ Geertje Marina Blaas Pieter Verwijs Plaats uw familieadverten tie ook in de MARTINUS JACOB DE RIJKE MARTINUS JACOB DE RIJKE TINUS DE RIJKE M.J. DE RIJKE MARTINUS JACOB DE RIJKE JANNETJE AALTJE SNOEP - OVERBEEKE Dag lieve oma Yaël Sijmen Evy Sanne Sem Sint-Annaland, 8 mei 2011 JANNETJE AALTJE SNOEP-OVERBEEKE JANNETJE SNOEP-OVERBEEKE MEVROUW J.A. SNOEP- OVERBEEKE MEVROUW J.A. SNOEP- OVERBEEKE BUURVROUW SNOEP ADRIAAN PAULUSSE Vervolg familieberich ten zie pagina 6. CORNELIS VAN OUDENAARDE JOHANNA JANSJE HAGE-BAZEN ELIZABETH CENTINEKE VROEGOP-BRUIJNZEEL De Heere, Die elk leven leidt, heeft ons opnieuw met een wonder verblijd. Hij heeft leven gespaard en leven gegeven: wij hebben een zoon en broertje gekregen! Cornelóy Pieter JcrvuitKarc We noemen hem Erik-Jan en Liesbeth Wesdorp-van Dijke Sem, Tara en Anna 4694 BC Scherpenisse Molenweg 8 Wij zijn blij u te kunnen berichten dat onze ouders, schoon- en grootouders op D.V. vrijdag 20 mei 2011de dag hopen te herdenken dat zij 50 jaar geleden elkaar in het Gemeentehuis van Oud-Vos- semeer hun jawoord gaven. Dat ze nog lang bij ons mogen blijven is onze wens en bede. Rian en Hans Lilian en Jo Suzanne en Joost Denise en Erik Rob en Astrid Largo Oud-Vossemeer, mei 2011 Molenstraat 46 Op 14 mei zijn onze (o)pa en (o)ma Koxyyër Laura/ 3 CjL-A arnoudte/ 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! Peter en Karina, Koen en jasmijn Tom 4691 GV Tholen, mei 2011 Ten Ankerweg 7 Op 14 mei a.s. zijn mijn geliefde kinde ren, broer en schoonzus, 40 jaar getrouwd. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren. Moeder Bijl-Vermaas Elly en Jan van 't Hof Hanna en Koos van Drongelen Marijke en Jan de Wilde Tholen, mei 2011 Gekomen tot de leeftijd der zeer sterken is plotseling van ons heengegaan onze lieve moeder en grootmoeder sinds 4 maart 1959 weduwe van Tholen 22 november 1919 tTholen 5 mei 2011 Kees en Diny Verwijs Dien Verwijs Jan en Lien Verwijs Kleinkinderen Correspondentieadres: C. Verwijs Krabbenkreekstraat 3 4675 AZ Sint Philipsland Dinsdag 10 mei is de rouwdienst gehouden in het Jeugdgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk, Schoolstraat 3 te Sint Philipsland. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aldaar Tot onze diepe droefheid is door de Heere, voor ons onverwachts, uit ons midden weg genomen, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en grootvader lid in de Orde van Oranje-Nassau echtgenoot van Catharina Sara de Rijke-Allaart in de leeftijd van 69 jaar. Stavenisse: C.S. de Rijke-Allaart Nieuwerkerk: Lia den Boer-de Rijke Cees den Boer Caroline, Maurits, Niek, Anne-Marije, Rosalinde, joëlle Krabbendijke: Marianne den Braber- de Rijke Kees den Braber Elsbeth, Matthijs, Ardwin, Rutger Klaaswaal: Jaap de Rijke Ellie de Rijke-Snellen Marius, Cerriët 9 mei 2011 Prinses Beatrixstraat 7 4696 CB Stavenisse Mijn man, onze vader en grootvader is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren heden don derdag 12 mei van 19.30 tot 20.30 uur in het verenigingsgebouw van de Oud Gere formeerde Gemeente in Nederland, Prins Bernhardstraat 35 te Stavenisse. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 14 mei om 10.30 uur in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Stavenisse. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat te Stavenisse. Na de begrafenis is er tevens gelegenheid de familie te condoleren in voornoemde kerk. - Geen bloemen Met droefheid en verslagenheid geven wij u kennis, dat op het aller onverwachts door de Heere uit ons midden is weggenomen, onze geliefde broer en zwager J.M. de Rijke E.C. de Rijke - de Vos N. de Rijke A.J. de Rijke-Scherpenisse Wij zullen zijn behulpzaamheid nooit vergeten. Stavenisse, 9 mei 2011 Geheel onverwachts is door de Heere van ons weggenomen onze geliefde oom We wensen tante Rina, kinderen en klein kinderen veel sterkte toe met dit zware ver lies Bert en Lian en kinderen Jan en Jacqueline Jaco en Corine Stavenisse, 9 mei 2011 Met verslagenheid geven bestuur en perso neel van de Rehobothschool te Stavenisse kennis van het overlijden van hun bestuurs lid, de heer Vanaf de oprichting van het stichtingsbe stuur in 1980 heeft hij als secretaris pen ningmeester deskundig en met grote ijver bijgedragen aan het besturen van de school. De Heere gedenke in het bijzonder zijn vrouw en (klein)kinderen. De Heere heilige deze roepstem aan ons aller hart. Namens het bestuur: dhr. L.J. de Waal, voorzitter Namens het personeel: dhr. W. van den Dikkenberg, directeur dhr. M. Tijssen, plaatsverv. directeur Stavenisse, 9 mei 2011 Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 9 mei 2011 van de heer Lid in de Orde van Oranje Nassau in de leeftijd van 69 jaar. Met dankbaarheid gedenken wij de wijze waarop hij in de periode van 1 juni 1971 tot 1 januari 2004 zijn werkzaamheden voor de gemeente Tholen heeft verricht. Moge zijn vrouw, kinderen en kleinkinde ren de kracht ontvangen om dit verlies te dragen. Met gevoelens van oprechte deelneming, Burgemeester en wethouders van Tholen, De secretaris, De burgemeester, S. Nieuwkoop W. Nuis Tholen, mei 2011 Als ik ga moet je niet huilen, want echt weg ben ik eigenlijk niet. Verdrietig geven wij kennis van het overlij den van onze moeder, oma en overgroot- oma weduwe van Johannis Snoep 9 augustus 1933 t 8 mei 2011 Jannie en Ad Bart Tanja en Arthur Raisa, Raffi Simone Annet en Rien Bram en Sascha janneke en jarco joh an t Simon t Marianne t Marijn en Corina Yaël Sijmen Joop en Colinda Evy Sanne Sem 4697 DA Sint-Annaland Huygensstraat 1 Gelegenheid tot afscheid nemen en con doleren op donderdag 12 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats F.M. Boogaardweg 17 te Sint- Annaland. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrij dag 13 mei om 11.00 uur in crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom, Masten- dreef 5. Samenkomst aldaar. Na de afscheidsdienst is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren. Op 8 mei is plotseling overleden onze lieve, schoonzus en tante weduwe van Johannes Snoep Sint-Annaland: J.J. Snoep (in herinnering) J.J. Snoep-deViet E.M. Snoep (in herinnering) J.W. Snoep-Reeders Tholen: M.E.P. Minheere-Snoep G.M. Minheere (in herinnering) E.J. Laban-Snoep P.R. Laban neven en nichten Sint-Annaland, 8 mei 2011 Met leedwezen vernamen wij het overlijden van mevrouw vanaf 21 juli 1986 tot 7 december 1994 bestuurslid van onze stichting. Met dankbaarheid herinneren wij haar inzet en lokale betrokkenheid, onder meer voor de huurders van onze 86 (bejaarden)woningen. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe met dit verlies. Namens het bestuur van stichting De Weezen Armen van Sint-Annaland, Wim Heijboer, voorzitter David Hage, rentmeester Sint-Annaland, 8 mei 2011 Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Lid van de Gèmeenteraad van Tholen 1986 - 1994 Wij bewaren goede herinneringen aan haar bijdrage aan het gemeentebestuur van Tho len. Wij spreken de wens uit, dat die ge dachte tot steun mag zijn voor hen die haar dierbaar waren. Wij wensen de familie veel sterkte en troost toe in deze moeilijke tijd. De gemeenteraad van de gemeente Tholen, Voorzitter Griffier W. Nuis mw mrW.C.Antes Tholen, mei 2011 Bedroefd zijn wij bij het vernemen van het bericht van het overlijden van Lid van de Gemeenteraad van Tholen 1986 - 1994 Haar inzet voor het gemeentebestuur van Tholen zal ons bijblijven. Wij wensen de familie veel sterkte en troost toe in deze moeilijke tijd. Medewerkers gemeente Tholen en College van burgemeester en wethouders van Tholen, S. Nieuwkoop W. Nuis, secretaris burgemeester Tholen, mei 2011 Met verslagenheid ontvingen wij het droe vige bericht dat onverwachts is overleden Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden en vrienden heel veel sterkte met- dit enorme verlies. fam. Jeroense fam. Heijboer fam. Quaak fam. Hage fam. de Wilde Rob en Ludy Sint-Annaland, 8 mei 2011 Na een periode van afnemende krachten, is in Zorgcentrum Ten Anker overleden mijn neef en onze altijd belangstellende buurman in de leeftijd van 94 jaar. De begrafenis heeft'afgelopen maandag plaatsgehad op de begraafplaats alhier. dhr. H.G. Quaak dhr. A. Lindhoud fam. Ponse-den Engelsman fam. van der Slikke-van Poortvliet fam. Suurland-Weerheim fam. Teeuw-Suurland Scherpenisse, 4 mei 2011 Psalm 23 Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, heb ben wij afscheid moeten nemen van mijn geliefde man, onze lieve vader, groot- en overgrootvader echtgenoot van Cornelia van Oudenaarde-Rijnberg in de leeftijd van 90 jaar. C. van Oudenaarde-Rijnberg Anna Cor en Yolanda, Pascal, Chantal Hennie en Patrick, Savannah Laura Corné Caroline en Wout, Iris, Kevin Cobie en Frans Adrie Corina en Arjan Lucretia en Peter, Quinten, Fabian Ineke en Hugo Jap en Maya René ^A/itte en Ada 4 mei 2011 Noordstraat 1 4697 EW Sint-Annaland De rouwdienst is gehouden jl. maandag 9 mei om 14.00 uur in het rouwcentrum, F.M. Boogaardweg 1 7 te Sint-Annaland. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsge vonden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Annaland. God grant me the Serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can and Wisdom to know difference Geef mij de innerlijke rust om de dingen, die ik niet kan veranderen te aanvaarden. De moed de dingen te veranderen, waartoe ik in staat ben. En de wijsheid om die twee uit elkaar te houden. Dankbaar voor alle mooie en fijne herinne ringen die zij achterlaat geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder sinds 11 juni 2008 weduwe van Anthonie Leendert Flage 26 juni 1924 Roosendaal: Kloetinge: Velswijk: Sint-Maartensdijk: Kattendijke: Arnhem: Poortvliet: Sint-Maartensdijk: t 5 mei 2011 Bella en John Keetie en Rien Ciska en Gerard t Kees Hannie en Jan Heieen en Peter Nap en Connie Izak en Anja Klein- en achterklein kinderen Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum Maartenshof en Allévo voor de goede zorgen. Reijgerburgh Provincialeweg 5a 4695 RM Sint-Maartensdijk De afscheidsdienst is gehouden dinsdag 10 mei om 14.00 uur in het rouwcentrum, Kas- telijnsweg 2a te Sint-Maartensdijk. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsge vonden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Maartensdijk. Zoveel kaarten, zoveel bloemen, zoveel warme woorden. Zoveel belangstelling tijdens het ziek zijn en de afscheidsdienst van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma Mede namens mijn (klein)kinderen wil ik eenieder hier hartelijk voor bedanken, in het bijzonder Allévo thuiszorg en huisart senpraktijd Dr. v.d. Berge voor de goede zorgen. Dhr. J.M. Vroegop Sint-Annaland, mei 2011

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 4