Fa m ilieberich ten 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 april 2011 Joav vclw H cccvftew en/ te jan Pieter Cornelis Franke Jan JAN FRANKE LIEVE OMA BETSIE VROEGOP-BRUIJNZEEL ELIZABETH CENTINEKE VROEGOP-BRUIJNZEEL TANTE BETSIE TANTE BEP BETSIE VROEGOP Cornelis Govert Riemens Kees ADRIE VERSENDAAL JOHN GODERIE JACOBA JACOMINA HEUSEVELDT-DEVOS MEVR. HEUSEVELDT-DEVOS NEELTJE SCHUURMAN-HAGE NEELTJE SCHUURMAN-HAGE ROOK BAAN ANNIE ZWAGEMAKER-HOEK IZABELLA PIETERNELLA SCHOT-BIJL r 50-jarig huwelijk 13-04-1961 13-04-2011 NeUy vo^Ucucfterc-vcvvvAtf: Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie nog vele gezonde jaren samen toe. Wil ma en Fred Linsey en RickMitchel Elsa en Ab Denise, Jordi René en Karin Tessa, Lotte Ariënne en Ko Nikki, Rosanne, Martijn, Sot'ie Nijverheidsweg 17a 4695 RC Sint-Maartensdijk 1961 2011 (&)pa/£r (o)ma/ d&Moed/ Wij willen jullie van harte feliciteren met jullie 50-jarig huwelijksjubileum op 20 april. Peter en Linda Annelies en Yaro Hannie en Leen Hannah Ella en Wouter Mirjam André en Petra Kyra Cu us je Rini en Francis Gerben Corine 4696 CB Stavenisse, april 2011 Pr. Beatrixstraat 31 V Zijn plaats is leeg Zijn stem is stil Eenieder die hem kende, weet wat dat zeggen wil. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na fijne jaren die wij met elkaar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van Sint Maartensdijk 18 mei 1930 t Bovenkarspel 12 april 2011 Jopie Hans en Charissa Caren en Kees Peter en kleinkinderen Keizerskroonweg 97 1611 DG BovenKarspel De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op zaterdag 16 april om 13.00 uur in crematorium "Hollands Hof" aan de Berkhouterweg te Hoorn. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Onze dank gaat uit naar allen die zorg hebben verleend. Geen bezoek aan huis. Na een lange strijd is op 12 april overleden onze lieve broer en zwager geboren 18-5-1930 te Sint-Maartensdijk echtgenoot van Jopie Saakes Broers en zussen Franke 1611 DG Bovenkarspel Keizerskroonweg 97 Voor jou ging het sterven niet ineens Je hebt er moedig voor gestreden Niemand kan weten wat je hebt gevoeld Ook niet wat je hebt geleden Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moe ten nemen van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma yi6e(/ ro<yo/>- i-tVilyriiiSc t'ttH j/fiwótió AfarinuA roeyt'f) in de leeftijd van 63 jaar. Sint-Annaland: J.M.Vroegop Johan Nieske en Leon Armando Jeremy Leo en Jan ine Fabian Sabine Si em in liefdevolle herinnering 10 april 2011 Weststraat 26 4697 GB Sint-Annaland De afscheidsdienst voor familie en belang stellenden zal gehouden worden heden donderdag 14 april om 13.30 uur in het rouwcentrum, F.M. Boogaardweg 1 7 te Sint- Annaland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Anna land. Na de begrafenis is er gelegenheid de fami lie te condoleren in voornoemd rouwcen trum. Zij hield van bloemen Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te sturen, dan kunt u deze kennisgeving als zodanig beschouwen. Nooit meer vragen over voetbal, nooit meer vragen over school, nooit meer oppassen op ons, nooit meer lachen met ons, nooit meer snoepjes uitdelen, nooit geen pijn meer. Ooit weer samen met z'n allen bij elkaar een wereldoma dat ben jij. Dag, lieve oma, rust zacht. Veel liefs, Armando, Jeremy, Fabian en Sabine Sint-Annaland, 10 april 2011 Met droefheid geven wij u kennis van het onverwacht overlijden van onze geliefde schoonzus op de leeftijd van 63 jaar. Jacob Vroegop en Tanny Keur Izaak Vroegop Aagje Vroegop-den Liaan Cor Vroegop Aagje Vroegop-van 't Hof Sint-Annaland, 10 april 2011 Na een slopende ziekte heeft De Heere van ons weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante J. Lemsom-Bruijnzeel C. Lemsom D. Bruijnzeel E. Bruijnzeel-Mol C. Polderman-Bruijnzeel J. Polderman J. Ketting-Bruijnzeel A. Ketting Neven en nichten Sint-Annaland, 10 april 2011 Tot ons verdriet is op 63-jarige leeftijd na een ernstige ziekte overleden onze Wij wensen ome Ko, kinderen en kleinkin deren veel troost en sterkte toe. Hans Johan en Mirjan Marion en Jaap Caroline en Gerrie Ineke en Berry Christian en Ellen Johan Achterneven en achternichten Sint-Annaland, 10 april 2011 Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze We wensen ome Ko, de kinderen en klein kinderen veel sterkte toe. IIze en Henk, Jasper en Tessa Marleen en Corné, Nanet Nanja en Niels, Celine Emiel Sint-Annaland, 10 april 2011 Met verslagenheid hebben wij kennis geno men van het overlijden van de moeder van onze vrienden Johan en Leo. Wij wensen de familie veel sterkte toe. Piet, tam. Chen, Marko, Johan, Ad en Koos Sint-Annaland, 10 april 2011 Vanochtend is geheel onverwacht overleden onze vader en opa eerder gehuwd geweest met H.C. Dekker 5 mei 1943 111 april 2011 Tholen: Heieen Dekker Tholen: Colinda en Matjo van Liere-Riemens Tino, Loreena Oost-Souburg: Marga en Mark Joziasse-Riemens Jeffrey, Jeroen, Esther Poortvliet: René Riemens Tholen: Frangois Riemens Scherpenisse: Marcel en Jacomien Riemens-Krijger Bergen op Zoom, 11 april 2011 Correspondentieadres: C.S. van Liere-Riemens Kruittorenstraat 15, 4691 EN Tholen Kees is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Monuta, Prins Bernhardstraat 2 te Tholen. Vrijdag 15 april kunt u vanaf 10.00 uur afscheid nemen en om 10.30 uur zal de afscheidsplechtigheid gehouden worden in voornoemd uitvaartcentrum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar, waarna er gelegenheid is de familie persoonlijk te condoleren. Afgelopen zaterdag ontvingen wij het droe vige bericht dat geheel onverwachts is over leden, ons lid, Adrie was 15 jaar lid van onze vogelvereni ging- Wij wensen kinderen, kleinkinderen en ver dere familie veel sterkte toe. Vogelvereniging De Vogelvrienden Oud-Vossemeer, april 2011 Met leedwezen geven wij u kennis van het overlijden van onze B.O.A. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe. Wildbeheereenheid Tholen en St. Philipsland voorzitter: H.J. ten Cate secretaris: J.J. Bolier Scherpenisse, april 2011 Al heeft zij ons verlaten, zij laat ons nooit alleen. Wat wij in haar bezaten, is altijd om ons heen. Als zonlicht om de bloemen, een ieder goed gezind. Teveel om op te noemen, door iedereen bemind. Dankbaar voor de liefde en zorg die wij van haar mochten ontvangen en dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, oma en overoma sinds 27 maart 1995 weduwe van Johannes Heuseveldt in de leeftijd van 84 jaar. Boudewijn en Mireille Dik en Annette Anneke en Lex Johan Bianca Klein- en achterkleinkinderen 4691 ZCTholen, 6 april 2011 Dalemhof 41 De afscheidsdienst is gehouden op maan dag 11 april in de Ichthuskerk, Doelweg te Tholen. De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Tholen. Correspondentieadres: Familie Hanser, Oranjerie 8, 4691 LKTholen. Wij namen kennis van het overlijden van onze deelneemster Dankbaar gedenken wij het werk dat ze voor de Welfare heeft gedaan. Bestuur en medewerksters Rode Kruis afd. Tholen Tholen, 6 april 2011 "De Heer is mijn Herder" Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons allen heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve en strijd vaardige stiefmoeder, schoonzuster, tante pn oma sinds 14 oktober 1993 weduwe van Jacob Schuurman Hontenisse, 29 december 1914 TerApel, 11 april 2011 Roswinkel: J. Schuurman H.G. Schuurman-Reyne St. Maartensdijk: J. N. van der Slikke Neven, nichten, Klein- en achterkleinkinderen Op vrijdag 15 april zal er van 19.00 tot 19.30 uur in aula De Vijverhof, Kapelweg 10 te Ter Apel een condoleancebijeenkomst worden gehouden. Allen die haar goed hebben gekend zijn hierbij uitgenodigd. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 16 april op de Algemene Begraafplaats aan de Molenstraat te Scherpenisse. Voorafgaand aan de begrafenis zal er om 11.00 uur een afscheidsbijeenkomst zijn in de kerk van de Ned. Hervormde gemeente, Margrietlaan 2 te Scherpenisse. Daar is eveneens de mogelijkheid tot af scheid nemen vanaf 10.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot sa menzijn met de familie in gebouw De Hoeksteen, Margrietlaan 2 te Scherpenisse. Correspondentieadres: C.P. van der Slikke (Ex. Test), Herengracht 592 B, 1017CJ Amsterdam. Liewes pappas gefeliciteerd met je 30ste verjaardag. Liefs Elize en Hendrik Tholen, april 2011 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alles wat we mochten ontvangen: kaarten en cadeaus, bloemen en planten, voor ons 50-ja- rig huwelijksjubileum. Kees en Annie Marinissen Stavenisse, april 2011 T Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze altijd meelevende tante op de leeftijd van 96 jaar. We zullen haar en de zaterdagochtend tele foongesprekken missen. Burgh-Haamstede: Cees en Ans Hage- de Laater Sandra Oosterhout: John en Linda Ter Apel, 11 april 2011 Tante Neeltje zal op haar geboortegrond in Scherpenisse a.s. zaterdag 16 april worden begraven. Voor het hartelijk meeleven na het overlij den van mijn man, onze vader en opa willen wij u allen bedanken. De vele kaar ten, bloemen, bezoeken en belangstelling tijdens de crematie heeft ons erg goed ge daan. Corry Baan, kinderen en kleinkinderen Sint-Maartensdijk, april 2011 Dankbetuiging Vanwege de overweldigende hoeveelheid belangstelling is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Wij danken u voor al het lieve medeleven, dat wij ondervonden rond het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Het heeft ons erg goed gedaan. Rachel la, Ivo en Yoeri Slokkers-Zwagemaker Oud-Vossemeer, april 2011 Daar het niet mogelijk is, u allen persoon lijk te bedanken voor de overweldigende belangstelling, na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en oma willen wij u, langs deze weg onze oprechte dank betuigen. Uit aller naam, Familie. Schot Tholen, april 2011 Onze dank! Na een paar dagen afwezigheid werden we bij onze thuiskomst op vrijdag 18 maart jl. blij verrast door de grote hoeveelheid feli- citatiekaarten en bloemen die we hebben ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksju bileum op 17 maart d.a.v. Zelfs een bloe- mentak van b w der gemeente Tholen en cadeaus mochten we in ontvangst nemen. Met onze grote dank aan de Here, onze God, voor de vele zegeningen, die wij in de achter ons liggende vele jaren van Hem mochten ontvangen, danken wij ieder die ons een gelukwens, in welke vorm ook, heeft doen toekomen. Wij waarderen dit zeer! Willy en Jo de Korte 4695 HW Sint-Maartensdijk, april 2011 Maartenshof 77 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloe men en andere attenties die wij mochten ont vangen bij ons 40-jarig huwelijksjubileum. Het is voor ons een onver getelijke dag geworden. Cees en Nel Aalbrechtse- v.d. Schelling Tholen, april 2011 f Patrick Walpot 30 jaar Gefeliciteerd Je familie St-Annaland, 15 april 2011

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 4