MULTIMATE Tuinplanten Ton Goossens Tuinmachines Aandacht Voorjaarsactie... OPEN DAG PLANTJESMARKT SAM' ie perfectionist. jÖLSftJfoorraad Natuurlijk buiten gewoon! MET SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN PARKING EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 april 2011 Officiële Mededelingen van de Provincie Zeeland diversen milieu hartelijk welkom! den Engelsman q^van Driel Voorstraat 15 - 5int-Annalarid - Tel. (0166) 65 24 90 maandagmorgen gesloten, vrijdagavond, koopavond www.denengelsmanenvandriel.nl Groot assortiment Rododendrons OP ONZE PARKEERPLAATS Op zaterdag 16 april pakken wij groot uit met onze spectaculaire PARKING SALE! En dat betekent dat onze parkeerplaats helemaal vol staat met geweldige aanbiedingen. Dus kom zaterdag langs, maar haast je wel, want OP=OP. Reparatie en onderhoud van alle merken tuinmachines. Koningsspil 44, 4661 TW Halsteren, Tel: 0164-242866 Mangnus PARK TUIN 'Hung /mow robotmaaier ontworpen en gebouwd door en voor ïttfleshowroom Multimate Tholen Stevinweg 11 THOLEN 0166-604418 www.multimate.nl WESPEN? HOUTWORM? Advies? 0113-639760 www.traas.nl Een ruime keus, kwaliteit en betaalbaar. Voor al uw tuinplanten Kwekerij Stouten Op D.V. 16 april houden we weer onze jaarlijkse Informeer ook naar ons assortiment terras overkappingen en carports Ophaalrok Ausbrenner vest Rok tricot Ballonrok Jack n mé 16 Ontheffing voor Delta Tour Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten om een ontheffing te verlenen van de Wegenverkeers wet en het Reglement Verkeers regels en Verkeerstekens voor het houden van de wielerwedstrijd Delta Tour op 10, 11 en 12 juni 2011 Toelichting De wedstrijd op vrijdag 10 juni wordt verreden binnen de bebouw de kom van Vlissinge'n. De wedstrijd op zaterdag 11 juni wordt verreden tussen 12.30 uur en 17.30 uur en omvat de volgende wegen in Midden- en Noord- Zeeland: N663 (Middelburg-Veere), N255 (Kats-Kamperlandl, N256 (Goes- Zierikzee), N257 (grens Noord- Brabant-Grevelingendam), N656 (Tholen-St. Philips-land), N658 (Nieuw Vossemeer-St. Annaland), N659 (Rilland-Tholen), N286 (grens Noord-Brabant-Stavenisse). N289 (grens Noord-Brabant-Goes), N670 (Goes-Yerseke), A256 (A58-Goes). De wedstrijd op zondag 12 juni wordt verreden tussen 12.00 uur en Provincie Zeeland 17.00 uur en omvat de volgende wegen in Zeeuws-Vlaanderen: N675 (Breskens-Zuidzande). N674 (Oostburg-Cadzand), N251 (Draai brug -Eede), N252 (Sas van Gent- Terneuzen), N253 (Sluis-Schoon- dijkel, N682 (Hoek-Terneuzen). N686 (Sluiskil-Axel) en N62 (Zel- zate-A58). Inzien besluit Het betreffende verkeersbesluit ligt vanaf 14 april 2011 tot en met 26 mei 2011 ter inzage in het Provin ciaal Informatiecentrum, Abdij 6. te Middelburg, op werkdagen van 09.30-16.30 uur. Voor het inzien buiten kantoor uren een mondelinge toelichting of kopieën van ter inzage gelegde stukken, kunt u zich wenden tot dhr. W.W. van de Kreke telefoon nummer 0118-631065. En/of Infrabeheer, telefoonnum mer 0118-631080. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tot en met 26 mei 2011 tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, t a v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschrif ten. Postbus 6001, 4330 LA Middel burg. Het bezwaar schorst niet de wer king van het besluit. Voorlopige voorziening AHeen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Middelburg om een voorlopige voorziening vragen. Melding BUS-bodemsanering Contre Escarpe 1 Tholen Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 29 maart 2011 een Melding BUS-bodemsanering' op grond van artikel 6 Besluit unifor me saneringen ontvangen van Jachtbouw van Duivendijk voor de bodemsanering op de locatie Contre Escarpe 1 46 91 BB Tholen. kadastraal bekend gemeente Tholen. sectie N.nr 1596. Tegen de melding of een medede ling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeer de staten er op te wijzen dat de bodemverontreiniging of de voor-, genomen bodemsanering niet vol doet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen. Voor het inzien, mondelinge toe lichting en kopieën van de 'Melding BUS-bodemsanering' kunt u zich wenden tot mevrouw L. Vermeer [tel. 0118-631924). Melding BUS-bodemsanering De Groen Paasdijkstraat 23 Poortvliet Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op een Melding BUS- bodemsanering' op 29 maart 2011 op grond van artikel 6 Besluit uni forme saneringen ontvangen van de gemeente Tholen voor de bodemsanering op de locatie De Groen, Paasdijkstraat 23, 4693 BN Poortvliet, kadastraal bekend gemeente Poortvliet, sectie N. nr. 1237. Tegen de melding of een medede ling van gedeputeerde staten naar aanleiding van de melding kan door belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Wel is er de mogelijkheid om gedeputeer de staten er op te wijzen dat de bodemverontreiniging of de voor genomen bodemsanering niet vol doet aan de eisen van het Besluit uniforme saneringen. Voor het inzien, mondelinge toe lichting en kopieën van de Melding BUS-bodemsanering' kunt u zich wenden tot mevrouw L. Vermeer (tel. 0118-6319241. Ache geWkj t/m OM saterdag «?3 apuf of s^Ma/tg de voorraad -strekt Informatie over het provinciaal bestuur, zoals Provinciewerk, vindt u op www.zeeland nl CLT^ Tuincentrum "De Hel borden richting -\ Moerstraten ipüt.inttMi ruiming! Ook dealer van: Sabo, Castel garden, Iseki, Dolmar, Flymo, Wolf, Eliet, Partner,Ferrari Mangnus Park en Tuin Machines B.V. Bronkhorststraat 14 4651 SZ Steenbergen T: 0167 -541102 F: 0167 - 566853 E: info@parkentuinmachines.nl Iwww.parkentuinmachines.nl Geulweg 35 - 4695 RE St. Maartensdijk 0166 - 66 19 98 0164 - 61 65 77 www.sierwerkvanelzakker.nl Ratten, muizen, mol len, boktor en insecten. Preventieplan, gassingen. Gediplomeerd en lid NVPB. Keurmerk "KAD" Kwekerij Karei van Dijke Nieuwlandseweg 3 4697 RK Sint-Annaland Tel. 06-51168392 Openingstijden: Vrijdag 13.30-17.30 18.30-20.00 u. Zaterdag 9.00-12.30 13.30-16.30 u. geniet van een extra kleurtje in uw leven! U bent van harte welkom op onze perkplantenkwekerij! Oudendijk 1,Oosterland Tel 0111 -482939 06-51917676 U vindt ons langs de N59 - rotonde met gele boei, afslag Aqua Delta - volg dan borden Kwekerij Stouten Nu open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur. Zaterdag 9.00-16.30 uur www.kwekerijstouten.nl Tijdens de open dag hebben we weer leuke aanbiedingen! Specialist in N massief hekwerk op maat! Gaas Balustrades Toegangspoorten y Ook volledig Sier Sïhee geautomatiseerd mogelijk voor voor Leverbaar in de Meuren rood wit en mam te Van 0»r<*5 I l everbaar in de Meuren Mat ine en Zand VanLig-gS be-toeW owze v\i.eu®Je wjebslfeeü

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 16