deJonge een greep uit onze occasions: www.autodejonge.nl Harry van der Maas AUTO Nieuwe coalitie zet in op economische ontwikkeling 'De JeugdTheaterSchool heeft driehonderd leerlingen' over Rode strikken voor amazones Linda Mooij en Mandy Deurloo verkeersveiligheid APK, ONDERHOUD REPARATIE ALLE MERKEN 14 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 april 2011 Bestuur Meestoof wordt beetje kleiner Fotowedstrijd week amateurkunst Oefenwedstrijd Provincie maakt mogelijk 'Omdat ook oma's een voorbeeld zijn voor (klein)kinderen' Sluitingsdag Provincie r\ Plan een fietsroute achter uw pc Kom naar de Statenvergadering Provincie Zeeland Visteam uit Scherpertisse wint selectie Korps Zeebaars naar NK kustvissen Keur wint brons OPEL AGILA FLEXX 1.2i-16V OPEL ASTRA COSMO 1.8M6VAUT. I 17.400,- OPEL C0RSA ENJOY 1.4i-16V 6.400,- OPEL ZAFIRA COSMO 1.8i-16V 11.400,- OPEL ZAFIRA MAXX-C00L1.6M6V 1 22.900,- 8.900,- OPEL ZAFIRA MAXX-COOL1.8i-16VAUT. RENAULT Mégane RXE 1.6i-16v I 11.900,- 2.400,- VERHUUR 9-PERS00NSBUS IDEAAL VOOR EEN DAGJE UIT OF VAKANTIE per dag €89,- per weekend 159,- per week £449,- Dagelijks bestuur provincie met gedeputeerde minder Economische ontwikkeling, groei en innovatie zijn de komende vier jaar de leidende thema's voor het provinciaal bestuur van Zeeland. Dat staat in het collegeprogramma dat VVD, PvdA, CDA en SGP overeen zijn geko men. „Die thema's vinden we buitengewoon belangrijk", zegt SGP-fractie- voorzitter Goos Roeland. De Sint-Annalander wordt, als langstzittend sta tenlid, de eerste plaatsvervangend voorzitter van provinciale staten. Stuwende krachten heet het college programma dat de vier partijen voor de periode 2011-2015 overeen zijn gekomen. Een hoofdlijnenakkoord dat gedeputeerde staten willen uit voeren samen niet provinciale staten, andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 'Samen stuwende krachten zijn in de ontwikkeling van Zeeland'. De SGP vindt economische groei geen doel op zich. zegt Roeland. ..Het is een middel om de leefbaarheid voor de inwoners te vergroten. Denk daarbij aan voorzieningen op het gebied van onderwijs en zorg. aan duurzaamheid en milieu." Door deelname aan het college van gedeputeerde staten kun nen veel punten uit het verkiezings programma gerealiseerd worden, geeft Roeland aan. De samenwerking met VVD. PvdA en CDA was in de onderhandelingen de eerste optie van de staatkundig gereformeerden. Als kleinste coalitiepartner moet de SGP zich bescheiden opstellen, vindt de fractievoorzitter. Zijn partij heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van structurele steun voor grote culturele evenementen. De PvdA is. anders dan de coalitiepartners, tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland. De Thoolse statenleden Jack Werkman (VVD) en Wim Mar- kusse (PVV) willen ten aanzien van het collegeprogramma niet vooruitlo pen op de bespreking ervan in pro vinciale staten, morgen. Roeland en Werkman gaan allebei deel uitmaken van de statencommissie bestuur, fi nanciën en welzijn. Markusse komt in de commissie economie en mobili teit. In de statenvergadering worden de nieuwe gedeputeerden benoemd. Dat zijn er vier in plaats van vijf, met Kees van Beveren (CDA) en George van Heukelom (SGP) als vertrouwde gezichten en Sjoerd Heijning (VVD) en Ben de Reu (PvdA) als nieuwelin gen. Hel bestuur van streekmuseum de Meestoof in Sint-Annaland wordt klei ner. Woensdag op de algemene leden vergadering in de Wellevactc in Sint- Annaland treden E. Westdorp-Ane- maet uit Sint-Annaland, C. Stoutjes- dijk-Engclvaart uit Tholen en C.J. Timmers-Punt uit Steenbergen tegelij kertijd af en zijn niet herkiesbaar. O. Molegraaf-Schouten uit Sint-Maar tensdijk is ook aftredend, maar wel herkiesbaar. Het bestuur draagt L.J. Walpot uit Tholen voor als kandidaat. Daarmee komt het bestuur op acht personen en dat zijn er twee minder dan nu. Volgens voorzitter J. Hagc kan het be stuur in de toekomst nog wel kleiner worden. ,,We zullen erover na moeten denken waar we ons als bestuur mee bezig willen houden. Nu komen er heel veel praktische zaken aan bod van de taakgroepen die we hebben, terwijl het ook belangrijk is om beleidsmatige zaken te behandelen. Dat zou ook met minder mensen kunnen." Na de pauze kunnen de leden thee proeven, ingeschonken door deskundi ge Brigitte Schooien. Dat gebeurt ter gelegenheid van dc tentoonstelling over thee die dit seizoen te zien is. De vergadering begint om half acht. Tholcnaren kunnen meedoen aan een fotowedstrijd van Scoop voor de week van de amateurkunst die van 14jot 21 mei wordt gehouden. Liefhebbers worden opgeroepen om amateurkunst in beeld te brengen. De foto's moeten amateurkunst of amateurkunste- naars als onderwerp hebben. De foto's worden be oordeeld op technische kwaliteit, originaliteit en creativiteit. Van dc vijf beste inzendingen worden ansichtkaar ten gemaakt. Er zijn ook andere prijzen te winnen, zoals coaching door een professionele fotograaf en een jaar gratis lidmaatschap van de Kunstuitleen. Deelnemen kan tot 18 april door foto's op A4-for- maat te sturen naar Scoop, postbus 407, 4340 AK. Middelburg of per email: wak@scoopzld.nl. Eendrachtruitersleden Linda Mooij en Mandv Deurloo hebben afgelopen weekend al lebei een tweede prijs gehaald. De eerste met dressuur, de ander met springen. Linda Mooij haalde haar prijs bij een dres- suurwedstrijd in Oude-Tonge. Ze reed mee in dc klasse B met haar paard Beaufort. In de eerste proef behaalde ze 182 punten en in de tweede proef 201 punten en een twee de prijs. Daarmee had ze in totaal drie winstpunten. Mandy Deurloo uit Tholen heeft een rode strik in ontvangst mogen nemen in de klas se L bij een springconcours op manege Den Goubcrgh in Roosendaal. Met het paard llona was ze foutloos in liet klassieke par cours en mocht daardoor barrage rijden. Die verliep erg goed en met een tijd van 30,37 seconden leek ze op de eerste plaats af te stevenen. Maar de laatste deelnemer lukte het om het rondje sneller af te wer ken: 30.26. Daardoor werd Mandy verwe zen naar de tweede plek. Met een kind van llona, Cocktail, deed Mandy mee aan de vierjarige paardenru- briek. Het was de eerste wedstrijd voor het paard en ze kwamen het parcours rond. Wel sprongen ze drie balken van de hindernis sen, maar dat was een nette prestatie voor de eerste keer met zo'n jong paard. Met het paard Vcstha startte Mandy in dc klasse B. Ze hadden een springfout en daar door vier strafpunten. Mandy was deson danks toch tevreden. Rijvereniging De Eendrachtruiters organi seert op 7 mei een oefenwedstrijd bij de fa milie Geluk aan de Annavosdijkseweg 2 in Sint-Annaland. Er is de mogelijkheid voor het rijden van twee dressuurprocvcn in een rijbak met zand. Deze worden beoordeeld door officiële juryleden. Opgeven kan bij: Marjolein Akkermans, marl70180@hot- mail.com, onder vermelding van: klasse, naam van paard/ pony en of het een A.B.C.D.E pony is. Er wordt geen wacht lijst gehanteerd: vol is vol. Provinciewerk CD Informatierubriek van de Provincie. Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl Met bovenstaande antwoord op de slagzinactie 'Waarom ver dient u een hippe fietshelm?' won mevrouw Andriessen uit Sluiskil een fietshelm die eruit ziet als hoed. Karla Peijs overhandigde haar deze fietshelm afgelopen maandag. De andere twee winnaars, de heer Verburgt uit Goes en mevrouw Verhaage uit Middelburg, kregen van haar ook een door hen zelf gekozen fietshelm. Het provinciehuis is vanwege Pasen gesloten op maandag 25 april. 9* groep uit Goes repeteert de voorstelling 'Ze houden ons in de gaten'. Première op 17april in 't Beest om 12.00 uur. Toneelspelen is populair onder kinderen en jongeren. Door de vele programma's die gericht zijn op talent is de belangstelling groter geworden en musicals zijn 'in'. Zeeland heeft een jeugdtheaterschool met leerlocaties in Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee. Als je tussen de negen en achttien jaar bent, kun je hier toneellessen krijgen. Zaterdag 16 en zondag 17 april gaan alle producties, van de leerlingen die driejaar geleden begonnen, in première in podium 't 'Beest. Prestatieweekend In 1998 startte Het Jeugdtheaterhuis voor kinderen tussen de negenen twaalf jaar. In 2006 kwamen hier de leerlingen van dertien tot achttien jaar bij. 'Inmiddels hebben we driehonderd leerlingen en bestaat ons docententeam uit tien professionele dramadocenten, twee dansdocenten en één zangdocente,' 'ver telt Josien de Graaf, artistiek leidster van de JeugdTheaterSchool Zeeland (JTSZ). 'Twee keer.per jaar houden we een presentatieweekend in podium 't Beest in Goes. Daar treden dan alle 25 groepen uit de hele provincie op! Wij zijn heel blij met de provinciale subsidie. Daardoor kunnen we een volwaardige jeugdtheaterschool creëren," Leuke samenwerking In het tweede jaar krijgen de leerlingen naast toneellessen ook ondersteunende zang- en danslessen. Het derde jaar is een productiejaar. Josien: 'Dan werkt een groep een heel jaar met een regisseur aan een voorstelling. Die voorstellingen spelen ze minimaal drie keer. Dat proberen we ook op andere podia dan 't Beest te laten gebeuren. Ook buiten Zeeland. Wat ik heel erg leuk vind is de samenwerking met de muziekschool. Muzikanten van hen zetten we in bij onze producties. Zaterdag 23 april treden er bij voorbeeld drie talentvolle pianisten van de muziekschool op en tussendoor zijn er optredens van onze talenten. Ook bijzonder dit jaar is de voorstelling van de 12+ productiegroep uit Goes 'Foute Liefde'. Dit stuk is grotendeels geschreven door één van de leerlingen en is gebaseerd op eigen ervaringen.' Het programma van het premièreweekend op 16 en 17 april is te vinden op www.jtsz.nl Sinds 1 april kunt u uw fietsroute digitaal plannen. Dus niet meer puzzelen met behulp van een grote papie ren kaart. Voortaan gewoon door het intikken van uw woonplaats, postcode of door plaatsennamen aan te klikken op uw beeldscherm. De fietsrouteplanner vindt u via www.fietsrouteplanner-zuid.nl Vlak of rustig Wat deze routeplanner speciaal toevoegt, is dat u routes kunt plannen over alle beschikbare wegen en dat u daarbij kunt kiezen voor bijvoorbeeld de vlakste, sportiefste of rustigste route. Of routes langs water en groen en via fietsknooppunten. Drie fietstips van Kees van Beveren Kees van Beveren, gedeputeerde Mobiliteit in Zeeland: 'Deze provincie is een fietsprovincie bij uitstek. Bijzonder ook, door de combinatie van wind, water, duinen, dijken en bossen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de route langs de. Oosterschetde op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland? Of de route van Zoutelande door het duingebied naar Vlissingen en dan met de Fast Ferry over? Op dit moment is fietsen in de Zak van Zuid-Beveland ook prachtig, want alles staat in bloei.' De komende tijd wordt benut om de fietsrouteplanner waar nodig verder te verbeteren en aan te vullen. U kunt daarbij helpen. Test daarom deze routeplanner en geef ons fouten en verbeteringen door via 'probleem melden' op www.fietsrouteplanner-zuid.nl. Het streven is om de planner ook geschikt te maken voor smart phones, zodat u ook onderweg een route kunt plannen en informatie kunt krijgen over de omgeving waar u fietst. www.fietsrouteplanner-zuid.nl Profiel: Statenlid voor de SGP sinds 2007. Woont met zijn echtge note en twee kinderen al weer bijna tien jaar in Aagtekerke. Hier is hij als directeur aan de Jhr. W. Versluijsschool verbonden. Hij is een geboren en getogen Zeeuw, afkomstig van Noord-Beveland. Harry volgde de Pedago gische Academie in Gouda. Eerst stond hij enkele jaren voor de klas. Daarna was hij als projectconsultant 'betrokken bij het op zetten van projecten in de gezondheidszorg en het onderwijs in Ne derland, Afrika ,en Oost-Europa. Harry van der Maas vindt dat Zeeland een provincie is van kan sen. 'Die moeten we meer benutten.' Hij is van mening dat we moeten investeren in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. 'Als overheid moet je een betrouwbare partner zijn die ondernemers de ruimte biedt. Denk mee met de ondernemer die wil investeren. De Provincie moet zich inzetten voor een betere bereikbaarheid van Zeeland. Goede onderwijsvoorzieningen zijn een voorwaarde voor nieuwe economische impulsen.' Zeeland is verkeersonveilig! 'Zeeland is ruim en uitgestrekt, een groot gebied met weinig men sen. Dat lijkt veilig, maar is het niet. Grotere afstanden en stille wegen maken dat men minder geconcentreerd rijdt. Het hoge aan tal verkeersslachtoffers, doden en gewonden brengt veel leed met zich mee.' En dat is ook de reden waarom Harry zich zo voor ver keersveiligheid inzet. Hij vindt gerichte educatie op scholen onmis baar. 'Bewustwording van gedrag is een belangrijk punt bij verkeers veiligheid.' Verder ziet hij het belang van aparte fiets- en wandelpa den op onveilige routes als een van de oplossingen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 'Ook de inrichting van de openbare weg is van groot belang. Deze moet de weggebruiker dwin gen tot veilig gedrag. De nieuwe N57 bij Middelburg is daar een prachtig voorbeeld van.' Op 15 april vindt de openbare Provinciale Statenvergadering plaats in het provinciehuis vanaf 9.30 uur. Zie ook: ps.zeeland.nl Colofon Redactie: afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland. Opmaak: Prepress Provincie Zeeland. Fotografie: Jeroen van Opstal. Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met de mensen van het informatiecen trum. Via de e-mait infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 K 00. Of schrijf naar Postbus 6001, 6330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis. Abdij 6. 6331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 27 april 2011. Provinciewerk leest u ook via nieuws.zeeland.nl/provinciewerk Het korps van visclub De Zeebaars uit Scherpenisse heeft zaterdag de selectiewedstrijd kustvissen in de sectie Zuid gewonnen. De Zeebaars was met drie korpsen vertegenwoor digd bij deze wedstrijd en het tweede korps niet Bram Gunter, Dirk Westdorp, Jeromy van Houdt, Jan Kodde en Kees de Graaf pakten met 53 punten en 385 cm vis de w inst. Dat betekent dat het korps door mag naar het Nederlands kampioenschap in oktober bij Grote Keeten. Daarna volgt de topcompetitie kustvissen op 29 oktober en 3 december, waaruit de ploeg voor het wereldkampioenschap kustvissen 2012 wordt geselecteerd. In lotaal deden zeven korpsen van drie Thdblse visclubs mee en waren er twee korpsen met Thoolse vissers. Het tweede korps van de Oosterscheldevissers uit Sint- Maartensdijk. in totaal met vier korpsen ver tegenwoordigd, deed het na de Zeebaars het beste en werd elfde met 90 punten, waarmee ze ook een plek op het NK verzilverden. Die prestatie kwam van Peter Polderman, Rini Necle, Pieter Verwijs, Sander van der Roe en Govert van der Rhee die samen 238 cm vis vingen. Arjan Rijnberg uit Oud-Vossemeer en Remi Eindhout uit Sint-Maartensdijk (beiden in nationale selectie) maakten deel uit van korps I van de Edelkarper uit Bergen op Zoom en werden daarmee negende met 89 punten. Zij mogen met hun korps door naar het NK. Vossemeerder Remco Geuze vist bij diezelfde Bergse club en werd met het vier de korps 19de met 115 punten. Het korps van dc Makreel uit Sint Philipsland, met Je roen den Engelsman, Ton Verwijs, Kees Reijngoudt. Hans van der Ree en Cennie Rcijngoudt is op plaats 21 geëindigd met 117 punten. Het derde korps van de Zee baars haalde plaats 32 met 141 punten. En Oosterscheldevissers 4 werd hekkensluiter met 162 punten op de 37ste plaats. Individueel waren er 216 vissers aanwezig op de selectiewedstrijd, waarvan 46 vissers uit dc gemeente Tholen. Maurits Keur van de Oosterscheldevissers, vissend in korps 3, deed het het beste van de Tholcnaren. Hij pakte het brons met 130 centimeter vis uit 32 exemplaren. Bram Gunter van de Zee baars werd vijfde met 124 cm uit 35 vissen. Op het strand tussen Domburg en Westkapel- 1c werd zaterdagmorgen om hall' tien het startsein gegeven. Bij het winnende team van de Zeebaars werden al snel een aantal botten, scharretjes en een enkel rondvisje gevangen. Er stond een flinke stroming wat het vissen tegen de bodem lastig maakte. Maar door goed 'up-tide' te gooien en de juiste hoeveel heid lijn te geven lukte dit wel. Na zo'n twee uren kwam het water op en hapten de vissen bij het eerste korps. Bij hel tweede korps ging het wat minder voorspoedig. Behalve bij Jeromy en Dirk. Die vingen wel hun visje en plaatsten zich individueel voor het NK. Uitslag: Korpsen: 1. Zeebaars 2 (Bram Gun ter. Dirk Westdorp. Jeromy van Houdt, Jan Kodde en Kees de Graaf), 53 p.; 2. Edelkar per 1 (o.a. Arjan Rijnberg en Remi Lind- hout), 89 p.; 11. Oosterscheldevissers 4 (Pe ter Polderman, Rini Neele. Pieter Verwijs, Sander van der Ree en Govert van der Rhee), 90 p.; 14. Oosterscheldevissers 3 (Maurits Keur, Wilco Keur. Linda van de Velde, David van de Velde, Kees van dc Vel de), 96 p.; 15. Oosterscheldevissers 1 (Arjan van Moort. Cccs Andriesse, Adrie Aarden, Jan van Pictcrson, Jan Verwijs), 99 p.; 19. Edelkarper 4 (met o.a. Remco Geuze), 115 p.; 21Makreel (Jeroen den Engelsman, Ton Verwijs. Kees Rcijngoudt. Hans van der Ree en Cennie Reijngoudt), 117 p.; 30 Zeebaars 1 (Arjan Heijboer, Dennis van Vossen, Mar lijn Westdorp. Michel Mosselman, Corné Wcsterlaken). 139 p.; 32. Tweebaars 3 (Iwan van Acrt. Mathijs Bruijn/.eel, Jan Willem Gouw. Hans van Popering, Han Fase), 141 p.; 37. Oosterscheldevissers 4 (Jaap Boog aard. Rick Zwagemaker. Philip Franke, Alex Hoogendoorn. Elco Hage) 162 p. Individueel: 3. Maurits Keur (Oosterschel devissers (OSV)); 5. Bram Gunter (Zee baars); 22. Arjan van Moort (OSV); 26. Jaap Boogaard (OSV); 29. Jeroen den Engelsman (Makreel); 39. Iwan van Aert (Zeebaars); 41. Dirk Westdorp (Tweebaars); 46. Wilco Keur (OSV); 53. Jeromy van Houdt (Zee baars); 54. Mathijs Bruijnzccl (Zeebaars); 57. Peter Polderman (OSV); 64. Jan Kodde (Tweebaars); 70. Rini Neele (OSV); 71. Ton Verwijs (Makreel); 72. Cccs Andriesse (OSV); 74. Arjan Rijnberg (Edelkarper); 90. Arjan Heijboer'(Zeebaars); 94. Linda van de Velde (OSV); 95. Kees dc Graaf (Zeebaars); 101. Adrie Aarden (OSV); 106. Sander van der Ree (OSV); 107. Pieter Verwijs (OSV); 108. Dennis van Vossen (Zeebaars); 109. Martijn Westdorp (Zeebaars); 110. Govert v.d. Rhee (OSV); 121. Wim Hillcman (OSV); 124. Jan van Pictcrson (OSV); 126. Bram Noorthock (Makreel); 132. Kees Rei jngoudt (Makreel); 133. Rick Zwagemaker (OSV); 137. David van dc Velde (OSV); 138. Hans van der Ree (Makreel); 143. Len- nard Noorthock (Makreel); 145. Remco Geuze (Edelkarper); 153. Remi Lindhout (Edelkarper); 159. Jan Verwijs (OSV); 164. Michel Mosselman (Zeebaars); 166. Jan Willem Gouw (Zeebaars); 177. Hans van Popering (Zeebaars); 181. Philip Franke (OSV); 189. Cennie Reijngoudt (Makreel); 190. Han Fase (Zeebaars); 192. Alex Hoogendoorn (OSV); 206. Corn;e Westcrla- ken (Zeebaars); 209. Kees van de Velde (OSV); 213. Elco Hage (OSV). cc S3 Stoofstraat 52 4693 RA Poortvliet T: 0166-61 2435 E: info@autodejonge.nl

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 14