'Ik zeg altijd: je moet het probleem daar oplossen waar het ontstaat' Van bollenteler naar constructiebedrijf: 50 jaar Van Dijke Zeeland b.v. Cf///5üjxw//r' v-oor r9'n'no-vafm (\\cc Donderdag 14 april 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Een spoelstraat voor bloembollen. Dat is eigenlijk de basis voor het huidige Sint-Philipslandse bedrijf Van Dijke Zeeland b.v.. Want toen Dim van Dijke (63) die machine had ontwikkeld, is de technische tak van het bedrijf gaan groeien. En zo is het bloembollen- en loon bedrijf dat in 1960 is opgericht door Dims vader Jan van Dijke veranderd in een bedrijf dat constructies ontwerpt en machines bouwt. Begonnen aan de Stationsstraat in het dorp en later verhuisd naar de Kwekerijweg op het bedrijventerrein waar het nu zijn vijftigste verjaardag viert. De derde generatie, zoon Harm-Jan (31), staat al klaar om het inmiddels internationaal bekende bedrijf voort te zetten. Jubileum Spoellijn Lelies Autoschroot Waterbesparing Met zijn allen constructie- en machinebouw Processing Equipment Vader Dim rechts) en zoon Harm-Jan van Dijke hebben beiden zelf ervaring opgedaan in de werkplaats van hun 50 jaar oude bedrijf in Sint Philipsland. De bollen zijn in eerste instantie steeds wel aanleiding geweest voor het ontwerpen van nieuwe machi nes. Wat eerst handmatig gebeurde, werd een machinaal proces. Zoals het verwijderen van de bloemen op de bollen. Daar werd de knuppelaar voor bedacht. Die knuppelde de bloemen van de stelen af. Dim vertelt dat het een groot voor deel is dat hij zelf in de bollen is be gonnen. „Als je uit de bollenwcrcld komt, heb je er ook affiniteit mee." Hij was 12 jaar oud toen zijn vader de overstap maakte van werknemer in de agrarische sector naar onder nemer. „Hij had de drang om zelf standige te worden. Het is te verge lijken met de ZZP'er van tegen woordig." Hij huurde zo'n 30 a 40 hectare land voor de bollenteelt, voornamelijk gladiolen. „Vroeger had je op het eiland best veel bol- lenkwekers. Dat is nu bijna hele maal weg. In Sint-Philipsland kon je er zo vier of vijf tellen en daar wa ren wij er één van. Nu ken ik er mis schien drie in heel Tholen." Het bedrijf jubileerde eigen lijk vorig jaar al, maar het is er nog niet van gekomen daar wat aan te doen. Van Dijke is nu bezig met het' ontwikkelen van wat materi aal waarin het 50-jarig be staan tot uiting komt, zoals chocolaatjes met een wikkel waarop Van Dijke 50 jaar staat en stickers. Voor het personeel wordt nog een dag belegd om er bij stil te staan. „Er liggen wel wat plannen in de kast, maar we zoeken naar iets dat het leukste is en dat iedereen aanspreekt. Het wordt met alles erop en eraan en ook de dames mogen mee." Jan van Dijke kocht ook de benodig de machines om voor zichzelf op het land in te zetten, maar ook bij ande ren als loonbedrijf. De machines hadden Dims interesse. „Toen al wa ren we bezig met onze eigen machi nes aan te passen en te verbeteren om het werk efficiënter te laten ver lopen. Constructie sprak me altijd al aan. Dat vond ik een uitdaging." Maar Dim stond 's morgens ook in het veld. tussen de bloembollen. Zo heeft hij het hele verwerkingsproces, van top tot teen, leren kennen. En al doende, ontstonden er ideecn. „We hadden zo onze eigen proble men, daar gingen we oplossingen voor zoeken." Zo ontstond de spocl- machine. „Collega's zagen dat en wilden dat ook." Dim vertelt dat alle bollenkwekers in het begin steeds langskwamen om ook hun bollen te laten wassen in hun spoellijn. Eerst gingen de bollen namelijk met grond en al de kisten in om te wor den gedroogd. „Maar die grond kan niet mee naar de afnemer, die moet eraf. Waarom dan niet voor het dr ogen eraf halen?" Dim vertelt dat daarmee ook aan volumebesparing wordt gedaan. „Eerst was de kist voor de helft met grond gevuld en dat stond allemaal te drogen in je schuur." Voor elk idee probeert hij terug te gaan naar de wortel. „Ik zeg altijd: je moet het probleem daar oplossen waar het ontstaat. Rooien en gelijk spoelen. Niet eerst drogen en daarna de grond eraf. Die grond moet er toch een keer uit." Het bedrijf bestond aanvankelijk uit vier personen: Jan en zijn zoons Dim en Adri en een personeelslid. Er werden decltijdkrachtcn inge huurd voor het seizoenswerk. Op den duur splitste het bedrijf: Adri ging met de teelt verder en Dim koos voor de constructie. „Het was prachtig verdeeld", zegt Dim. He laas is Adri overleden en daarmee stopte ook het bloembollenbedrijf. De eerste spoellijn heeft jarenlang bij de oude bollenschuur gestaan, op de plek waar sinds 2000 de nieuwbouw staat van Van Dijke. Het bedrijf heeft in 2006 een prijs ge wonnen voor kleinschalig duurzaam ondernemen, maar dat deden ze al veel eerder. „De spoellijn was de eerste machine die ook al waterbe sparend werkte. Door het water te recyclen." De machine spoelde via een U-buis die steeds het water liet circuleren. De bollen werden in een trechter gestort. „De kluiten zakten naar beneden en door de opstroom van het water kwam het product naar boven toe. De scheiding is simpel." Dat con cept is door de jaren heen steeds verbeterd, maar die eerste spoellijn is nog steeds het uitgangspunt voor veel machines. De Aquagrader is het grootste succes. Daarmee wor den leliebollen van elkaar losge haald, gewassen en op maat gesor teerd. „Dat was zó'n doorbraak." Dim vergelijkt de werking met een tsunami: vanwege de grote hoeveel heid water dat wordt rondgepompt. „Alles dat leverbaar is, wordt door het water meegesleurd, zonder be schadigingen." De Aquagrader bestaat nu zo'n zes jaar en is al over de hele wereld ge leverd. Overal waar lelies geteeld worden. „Je kunt je gerust zeggen, staat zo'n Aquagrader." Dim noemt onder andere Chili, Nieuw-Zeeland en Frankrijk. De machine vervangt volgens hem al gauw vijftig man personeel. „De mensen stonden an ders met hun handen de lelies uit el kaar te pluizen." Het is een combi natie van spoelbak, sorteerroosters en lopende banden, in totaal wel 13 meter lang. „Het is een hele grote machine om te vervoeren. Je hebt er een dicplader voor nodig, maar hij is binnen een uur geladen en ge lost." Tegenwoordig worden ook andere markten en producten aangeboord. Bij Van Dijke worden oplossingen bedacht voor diverse problemen. Dim vertelt dat het niet zomaar komt aanwaaien. „Je moetje ogen en oren open houden en problemen zelf zien te lokaliseren. Dat doe je door goed met de klant te praten over het pro ces. En je samen met hem af te vra gen waar het verbeterd zou kunnen worden." Hij wijst op een kast met ordners in het kantoor. „Daarin zit ten nieuwe ontwikkelingen. Je kunt niet zeggen: ik moet nu hier een ant woord op hebben. Dat kan best vijf tot tien jaar duren. Het moet over winteren. Het is niet zo van: ik word 's morgens wakker en het idee is ge boren. Alles heeft zijn tijd nodig." Niet alle oplossingen zijn een suc ces geworden. Dim geeft als voor beeld een wasser voor suikerbieten. Daarmee was het de bedoeling dat het tarra (loof en modder) werd ge reduceerd voordat de bieten in de vrachtwagen werden geladen. Het is nooit goed van de grond gekomen. „Het lag niet aan de machine. Die werkte perfect, maar logistiek zat het fout." Het bieten laden gaat mét zulke hoeveelheden tegelijk dat de machine daar niet tegenop kon was sen. Er worden ook andere markten en producten aangeboord. Zo is er een sorteerder voor de auto-industrie met het oog op recycling. Als een auto bij de sloop tot schroot is ge maakt, scheidt de recyclemachine de kunststof en de metalen delen. Ook weer door middel van water. „Het lichte materiaal blijft drijven en het zware zinkt naar beneden." Voor wortelen is er een koelmachine om de wortelen voor vervoer vanuit de loods te koelen alvorens ze de vrachtwagen ingaan. En onlangs is Van Dijke naar Alberta in Canada geweest om daar een spoellijn voor aardappelen te introduceren. Een machine wordt steeds per pro duct aangepast. Naast wortelen en aardappelen, wordt ook naar bieten gekeken. „Alle producten die vanuit het veld opgerooid worden, moeten toch een keer gespoeld worden." De machines hergebruiken het wa ter al, nu wil Van Dijke een stapje verder door het gebruik van water te reduceren. „We willen met heel weinig water een groot volume aardappelen kunnen spoelen. Dat doen we door het water te filteren. Dan kun je het hergebruiken om verder te spoelen." Dim vertelt dat er een bindmiddel zou kunnen wor den toegevoegd om de modderklui ten te binden, zodat ze eerder naar de bodem zakken, maar hel liefst werkt hij zo natuurlijk mogelijk, dus zonder toevoegingen. „Ik ben ervan overtuigd dat je met één liter water heel veel kunt reinigen." Blijven innoveren. Dat is het devies van Van Dijke. De wasser in Canada is niet verplaatsbaar (stationair), maar daar wil Van Dijke verande ring in brengen met het ontwikkelen van een mobiele wasser voor aard appelen, die telkens door een andere boer kan worden ingehuurd. „Dat wassen van de aardappels bij de boer zelf, voordat ze naar de fabriek gaan, komt nu wat op gang. Dat zie je al in Frankrijk en in België. Maar ik denk dat we het hier ook gaan krijgen. Maar dan wel een wasser in combinatie met heel weinig water. De insteek is, met een druppel heel veel aankunnen." Alle werknemers helpen mee bij het bedenken van oplossingen. Van Dijke bestaat nu uit ongeveer twin tig personeelsleden. „We werken ook wel met ZZP'crs en partti mers." Henk Van de Velde uit Sint Philipsland is er met 25 jaar het langste bij, maar hij is daarmee geen uitzondering. „We hebben hier heel weinig verloop." Zo volgt vertegenwoordiger Marco Geense zilveren jubilaris Van de Velde op de voet qua arbeidsjaren. Maar Dim en zijn zoon Harm-Jan willen nie mand tekort doen door alleen de werknemers te noemen die er hel langste werken. „Ook alle anderen zijn belangrijk. Je kunt die strijd niet alleen voeren: je moet het met zijn allen doen." De meeste werknemers kennen het bedrijf van haver tot gort en daarom heeft Harm-Jan sinds zijn komst in 2003 alle facetten doorlopen. „Ik heb op de tekenkamer gezeten, op de werkplaats gewerkt en zelfs op de vrachtwagen gereden om machi nes weg te brengen." Het is de be doeling dat hij op den duur het stok je van zijn vader overneemt. „Er komt best veel op je af, daar moetje een beetje ingroeien." Het stond niet vanaf begin af aan vast dal Harm-Jan in de zaak zou komen werken. Wel heeft hij als enige van de vier kinderen het meeste interesse in techniek. „Techniek ligt me gewoon." Hij was dan ook van jongs af aan al in het bedrijf te vinden. En tijdens zijn studie, eerst aan de mts en later aan de hts heeft hij diverse stages bij andere bedrijven gelopen. Dim: „Het is belangrijk dat je ook eens bij een ander aanschuift om te kij ken hoe het daar gaat. Zo was Harm-Jan onder anderen te vinden bij Philip Morris en Budelpack. Voor zijn afstudeerstage van zijn opleiding mechatronica aan de Ho geschool Zeeland is hij naar Seatec gegaan. Hij heeft via dat bedrijf meegeholpen met het bergen van de gezonken Russische kernonder zeeër Koersk, dat door Mammoet gebeurde. „Ik mocht meewerken met het ontwerpen van een zoge naamd suction anchor. Dat is een soort anker te vergelijken met een emmer op zijn kop die zich vast zuigt in de bodem." Deze werd aan beide zijden van de Koersk in de zeebodem verankerd, om zo een stabiele verankering te verkrijgen, waaraan de zaag vastgemaakt werd om de kop van de Koersk eraf te za gen. Harm-Jan: „In diezelfde perio de werden echter de aanslagen in New York gepleegd. Toen is het nieuws over het werk aan de Koersk eigenlijk ondergesneeuwd. Dat was jammer, want het was toch een bijzonder hoogstandje wat de Nederlanders daar hebben gedaan." Harm-Jan heeft al tijdens zijn studie ervaren dat hij al graag het voor touw nam als er met een project groep een opdracht moest worden uitgevoerd. Daarmee weet hij dat een zaak leiden en delegeren hem wel ligt. De laatste jaren heeft Harm-Jan al diverse procedures bij Van Dijke aangepast. Zo heeft hij onder andere het ERP (productie automatiseringssysteem) pakket in gevoerd. Uiteindelijk heeft hij hier door zo veel ervaring opgedaan, dat hij bepaalde applicaties ging aan passen en zelf schrijven. „Als ik dit niet was gaan doen, was ik denk ik in de IT terecht gekomen." Ook voor de toekomst gaal Van Dij ke verder. Harm-Jan: „We besteden hier veel tijd aan ontwikkeling. Dat is de levensader voor Van Dijke. Vandaar ook dat de lijfspreuk 'Pas sie voor Innovatie' perfect bij ons bedrijf past." Recent heeft Van Dij ke nog een 3D printer aangeschaft, waarmee schaalmodellen uil ABS kunststof zo kant en klaar uit de printer komen rollen. De Aquagrader, hier als schaalmodel, is het succesvolste ontwerp van Van Dijke Zeeland b.v. Over de hele wereld zijn er exemplaren van te vinden. De machines worden in. de eigen werkplaats in Sint Philipsland gebouwd. wmmmwmmmKmammmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmKmmmmammmmmmmmmmmmÊmmamÊmmmimiammmmmmmmmmammmmmmammmmammmmmmmmmammmmmÊmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmÊÊaiimmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmiÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmammmmmiÊmimimmm Kwekerijweg 6a 4675 PZ Sint Philipsland T: 0167 - 57 23 85 F: 0167 - 57 26 77 hwww.vandijkegroep.nl E: info@vandijkegroep.nl van Dijke

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 11