C'EST UNE INVITATION Wie wat te vieren heeft trakteert! Ben van der Heiden Horen! J5 PROFITEER NU VAN HET ABC-TJE VAN RENAULT GRATIS Jou ken ik, zei Karla Peijs tegen ondernemer Stroot Geluidsonderzoek nodig woningbouw Molenweg Belijdenis- geschenken ACTIE l oticon BEN VAN DER HEIDEN mmm ssrnmm. Bezoek ook onze website: www.autobedrijfbal.nl VOOR EEN PASSEND BELIJDENISGESCHENK V Lm. Ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe FordFocus trakteren wij u, de gehele maand april, op lekker gebak! Bijtelling 20% De nieuwe FordFocus leverbaar vanaf 19.745,' 1} T rmwi rïïïïi;I UW VERTROUWDE ADRES www.ford-vanderee.nl Bij een set Agil, een gratis ConnectLine streamer Therapeut Ria Walrave maakt patronen in gezin duidelijk 10 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 april 2011 Wij danken alle klanten en belangstellenden die onze open dagen bezocht hebben. Meer nog dan alle leuke attenties en mooie bloemen en planten werd uw aanwezigheid door ons allen ontzettend op prijs gesteld. Stevinweg 14 in Tholen tel. 0166 - 606090 www.dejongemotoren.nl Daarnaast hebben we hulp en vriendschap ontvangen in de vorm van ontelbare uren werk om onze droom te realiseren. Wij danken Rinus Ligtendag, Arjan en Jolanda de Witte, Hans de Wit, Eric Leerbuch, Ties Reitsma, (o)pa en (o)ma de Kok, Christian Snepvangers, Kees Tump, Filip Bogert, Keesjan Bal, Marco Suijkerbuijk, Piet de Beeld, Edwin Mol, Peter en Ariena en Nathan Wachters, Frans de Kok, Arian van Zweden, en alle klanten die nietsvermoedend langs kwamen en een emmer of hamer in de hand gedrukt kregen. Léon, Diana en Noèl de Jonge Coming together is a beginning Staying together is progress Working together is success! Henry Ford. BEZOEK ONZE SHOWROOM VAN 11 T/M 25 APRIL Tel. 0166-602440 Tel. 0166-607060 Fax 0166-604440 Fax 0166-607061 Hardhouten kozijnen: mooi en duurzaam! zoals: Bijbeltje met of zonder goud of zilver slot Bijbel met kanttekening GBS Dagboek Meditatief Bekeringsgeschiedenis Kaart: ter gelegenheid van uw belijdenis, enz. gaat u natuurlijk naar: Zojuist verschenen: Herziene Statenvertaling met Psalmen Boekhandel 'Oostdijk' We hebben een ruime keus in bijbeltjes met zilveren slot of drukknop VAN DER MAARL-WALHOUT Ook op woensdagmiddag geopend. Kt* autoschade Buijs Van de Ree Bergen op Zoom - 0164-250200 verbet^T~~~ NIEUW IN THOLEN hoorcoZZ T/m 29 april a.s. belonen wij uw bezoek met een tray batterijen zien horen Markt 8-10Tholen (t) 0166-604947 info@benvdheiden.nl www.benvdheiden.nl Lezing over familieopstellingen in Haestinge Ria Walrave geeft op woensdag 20 april een lezing in Haestinge in Sint-Maartensdijk over familieopstellingen. De psychosociaal therapeut uit Goes hanteert de metho de van familieopstellingen om de rol die iemand in zijn familie speelt inzichtelijk te maken. Het is een minder bekende methode die volgens Walrave steeds meer ge bruikt wordt. Bert Hellinger schreef er in 1993 zijn eer ste boek over. Onvoldoende kennis Gratis ZQE miniatuur voor iedere bezoeker van de ABC-dagen WEES ER SNEL BIJ, WANT OP OP! *1 miniatuur per huishouden Bij aankoop van een nieuwe Renault gratis TW Stee! lotus Renault GP Horloge OP=OP!' U gaat bouwen of verbouwen? Kies dan voor maatwerk in écht hout met zijn unieke uitstraling en hoge duurzaamheid. Wij verzorgen productie en plaatsing van inbraakwerend geveltimmerwerk tegen een aantrekkelijke prijs én hoge kwaliteit met KOMO-SKH keurmerk. Hardhouten kozijnen, ramen, deuren en hefschuifpuien Kerkstraat 19, 4691 CD Tholen Tel. 0166-60 49 01/Fax 0166-60 53 16 E-mail: admin@boekhandeloostdijk.nl of kijk eens op onze website: www.boekhandeloostdijk.nl dr. H. van den Belt Bloeien, snoeien en groeien Steeds dichter bij God leven. Wat kunnen we leren vanuit de bevindelijk gereformeerde traditie en wat hebben de genade middelen ons te zeggen? 120 blz. geb. ISBN 978 90 8897 002 3 14,95 ds. D. Heemskerk Geloof en ge voel Wat is een waar geloof en wat houdt het gevoel in? En hoe verhouden geloof en gevoel zich tot elkaar? 128 blz. geb. ISBN 978 90 331 2365 8 €12,90 ds. A.A. Egas Hoe spreekt God tot mij? In dit boek behandelt ds. Egas de vele vragen die zoal leven over het spreken van God. 112 blz. geb. ISBN 978 90 331 2302 3 €12,50 wik GELOOF Ds. P van Ruitenburg Heilig willen leven De Heilige Geest leert Gods kinderen hun oude natuur te doden en op de smalle weg te wandelen. Op die weg is het helaas vallen en opstaan. 68 blz. geb. ISBN 978 90 331 2381 8 €9,90 ds. J.J. van Eckeveld en ds. B. van der Heiden Wat ik geloof De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloot. Zeer geschikt als belijdenisgeschenk. 128 blz. geb. ISBN 978 90 331 2361 O €12,50 MARKT 22 SINT-MAARTENSDIJK TELEFOON 0166-66 24 86 timmerfabriek bv Lange weg 6,4756 AK Kruisland. Tel.: (0167)53 2418. Fex: (0167) 53 33 36. E-mail: info@jacobstifa.nl www.jacobstifa.nl Handelsonderneming Vroegindeweij Middelhamis Tel. 0187-482319 fax 0187-482118 http://www.vroeghef.nl Gebruikte HYSTER 3 ton met ss. Verkoop en verhuur van nieuw en gebruikt intern transport AUTOSCHADE wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen complete schade afhandeling gratis vervangende auto bij schadereparatie IO jaar garantie op onze spuitwerkzaamheden IO jaar ervaring met autoschadeherstel Energieweg 25 4691 SE Tholen Tel 0166 -60 68 98 Mob. 06- 14 43 18 00 Roosendaal- 0165-548161 Oostburg - 0117-383230 Vonr 'nrOt IS Horen v, voor iedereen en nile leeftijden, Ben var- dip Heiden oi n rriaa'nt werk van n I oorbesche nrnu en flOm ve: beteriïtj. IJ füült I:ini':jij l,enken aari oanboje:? '.'ooi vooral on Sm fortabel te hor- >e. - an harte ?U Hiermee kunt u makkelijk mobiel telefoneren en muziek luisteren. Geldig t/m 29-04-2011 PEOPLE FIRST Voor uw hoorapparaat. (1 p.p. t/m 29-04-2011) Walrave legt tijdens de lezing uit hoe de methode werkt en eigen inbreng van publiek is niet noodzakelijk. Wal rave zet mensen in een opstelling, maar laat ze geen rollenspel daarin spelen. Het gaat vooral om feiten, zegt ze.' Eenvoudigweg je problemen vaststellen en ernaar kijken. Het zichtbaar en inzichtelijk maken', om schrijft ze haar werkwijze. Volgens de therapeut kunnen mensen via een opstelling veel inzicht krijgen in de patronen in hun eigen familie of gezin. En geeft die een beeld van de verhoudingen zoals die liggen in het familiesysteem. Daarmee kunnen be paalde kwesties of onduidelijkheden verhelderd worden. Het systemisch werken via een fami lieopstelling wordt (Kik steeds meer toegepast in bedrijven om verhoudin gen tussen werknemers en tussen af delingen in kaart te brengen. Dan wordt het gebruikt om inzicht te krij gen in blokkades waardoor bepaalde processen niet verlopen zoals ver wacht. Volgens Walrave kan alles dat een systeem vormt worden gebruikt in een opstelling. Opgeven voor de avond kan via 06-22764160 of via in- fo@zi-el.nl. De bijeenkomst begint om half acht. Jou ken ik, zei *Karla Peijs toen Jurgen Stroot uit Tholen in Mid delburg bij haar binnenstapte. Het was de tweede keer dat de on dernemer door de commissaris van de koningin werd ontvangen. De eerste keer omdat Stroot de bes te ondernemer in de supermarkt branche van Zeeland was geworden, en nu vanwege hetzelfde wapenfeit. Stroot scoorde weer hoog bij de 400 winkels die meededen aan de wed strijd van Het Vakcentrum waar 2200 winkels bij zijn aangesloten. De ondernemer won er in januari de Z02Z award mee. „We waren uit genodigd om te vertellen hoe het tot stand is gekomen. Ze was erg geïn teresseerd. Ook in de nieuwe vesti ging die op de plaats van de Timpa gaat komen. Ze had vier jaar gele den al gezegd dat ze en keer koffie zou komen drinken, maar dat was er niet van gekomen." Ze kan het alsnog komen doen, mo gelijk als de nieuwe vestiging vol gend jaar gereed is. De planning is juni, zegt Stroot. „Vandaag mogen ze van mij beginnen." Stroot was in het gezelschap van zijn vrouw Jolanda, wethouder Frank Hommel van economische zaken en midden- en kleinbedrijf, en acquisiteur Hendrik Kiviet verte- Karla Peijs (links) krijgt een mand van ondernemer Jurgen Stroot en zijn vrouw Jolanda. genwoordigden de gemeente. Ook Harrie ten Haven en Patrician Hoogstraaten van Het Vakcentrum waren bij het onderhond aanwezig. Volgende week hoort de onderne mer of hij bij de laatste drie zit die voor de landelijke prijs worden ge nomineerd. In een tussenuitspraak wil de Raad van State dat de gemeente Tholen alsnog een akoestisch onderzoek uitvoert met betrekking tot de bouw van woningen aan de Molenweg in Scherpenisse. Loon- en grondver- zetbedrijf Hage was naar het hoge rechtscollege gestapt omdat het vreest dat de bouwplannen een belemmering vormen voor de be drijfsvoering: De gemeenteraad stelde in juli 2009 een herziening van het be stemmingsplan Kom Scherpenisse vast, voor de bouw van 21 wonin gen. Daarvan komt de dichtstbij zijnde op 25 meter van het bedrijf van Hage. Daarmee wordt volgens de ondernemer niet voldaan aan de afstandseis van 50 meter, zoals ge noemd in de VNG-brochure Be drijven en milieuzonering. Een zo nering die bedrijven zekerheid biedt om hun activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden te kunnen uitoefenen. De gemeente stelde zich op het standpunt dal de milieuwetgeving bepalend moet zijn. Momenteel staan er woningen op acht meter (aan de Platteweg) en op dertien meter van het grond- verzethedrijf. De Raad van State stelt, mét de ge meente, vast dat de afstand tot wo ningen door het nieuwe plan niet minder wordt. Het bedrijf moet nu al voldoen aan de voorschriften van hel Besluit landbouw milieubeheer. Waar Hage vreest dat door de bouwplannen de bedrijfsvoering wordt belemmerd, is die volgens de gemeente niet in het geding. De Raad stelt vast dat het bedrijf ook na de bouw van de 21 huizen onder het Besluit landbouw in werking mag zijn. Ze wijst het bezwaar van Hage af dat door hel zicht vanuit de nieuwe huizen op zijn bedrijf het woon- en leefklimaat niet aan vaardbaar zal zijn. Ook het be zwaar dal de belangen van Hages buurman, hoveniersbedrijf Mal- jaars, onvoldoende zijn meegewo gen, verwerpt de Raad. Dit omdat het niet is onderbouwd. Maar ook de gemeente krijgt niet in alles gelijk. De opvatting van de gemeenteraad dat delen van Hages beroep niet-ontvankelijk zijn om dat ze eerder niet in het bezwaar zouden zijn meegenomen, wordt door de Raad niet gedeeld. Ernsti ger is het oordeel, dat waar ten aan zien van de bestaande woningen aan de geluidgrenswaarden van het Besluit landbouw milieubeheer wordt voldaan, niet zomaar kan worden aangenomen dat dit ook geldt voor nieuwbouw aan de an dere kant van het bedrijf. Gezien de beperkte afstand (25 meter), had er akoestisch onderzoek uitgevoerd moeten worden om dit aan te to nen. Door dat na te laten, heeft de gemeenteraad onvoldoende kennis vergaard over de relevante feiten en de af te wegen belangen, vindt de Raad. Daarom draagt ze de ge meente op, binnen twaalf weken alsnog te onderzoeken of het grondverzetbedrijf aan de geluids voorschriften kan voldoen. Zono dig zal het plan aangepast moeten worden. Vervolgens zal de Raad van State een einduitspraak doen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 10