t Familieberich ten Jcuper 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 9 december 2010 Tooyv LLndhout ere AD VAN ELSACKER GERRIT VOSHOL MARINUS CORNELIS GOEDEGEBUURE MARIEN GOEDEGEBUURE MARIEN GOEDEGEBUURE MARIEN GOEDEGEBUURE Vervolg familieberichten op pagina 6 MARINUS ANTHONIE POOT RINUS POOT MARINUS POOT MARIEN POOT DS. G.J. VOORTMAN HUBRECHT KAREL NEELE HUIB NEELE HUIB NEELE HUIB De wereld is er voor jou en met jou een stukje mooier. Eigenlijk is het te mooi om waar te zijn, maarhet is waar, dat is het mooiste! Wij zijn heel blij met en trots op onze zoon Jasper Johxwine&JeYine/ Cornelia Hij is op dinsdag 30 november 2010 geboren, is 55 centimeter lang en weegt 4940 gram We noemen hem Eric Karin Moerland-de Haan Iris t Isabelle Rijksweg 5, 4675 RB Anna Jacobapolder Telefoon: 0167-576046 Wil je op kraamvisite komen? Dan vinden wij dat heel erg fijn. De mooiste tijd is tus sen 13.00 uur en 16.00 uur. Bel wel even van tevoren, dan zorgen wij ervoor dat we thuis zijn. HOERA! Zaterdag 11 december zijn onze opa/KCeweyv&ma/NeiUe' 40 jaar getrouwd Hartelijk gefeliciteerd van Stan Fynn Noa Stijn Stavenisse, december 2010 Vandaag, 9 december, zijn onze lieve ouders, opa en oma I$aberuJannekey GovdeyebtiAAre/ 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren toegewenst. Jaco en Mirella 5ven, Meike Sint Annaland, 9 december 2010 Langeweg 7 Bijna te klein om vast te houden Maar te groot voor woorden Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter M cutlYioy CcrrneUov We noemen haar Evwwiely 29 november 2010 Jan en Willeke Janssen-Vos Boswei 8: 4696 AZ Stavenisse Tel. 0166-697443 D.V. woensdag 15 december zijn onze ouders en grootouders Gerard/e^Uie/ Goedegebuurez- W&stdorp 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd Kees en Anita Iris en Kaj Erwin Sander en Jolanda Manon en leroen Yvet en janko Edwina en Ard lordy Melissa 4697 Cj Sint-Annaland, december 2010 Schoolstraat 53 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van.onze zoon en mijn broertje Vcuwv Jan Marinus 3 december 2010 Cris, Marlies en Lars Krijger Hogedorpstraat 2D 4693 EG Poortvliet Op D.V. 11 december zijn Tcmiez ev\z M ivxle/ Livndhout-Hocb 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd van ons allemaal Annie Corrie Pierre Maddie Jan neven en nichten achterneefjes en -nichtjes Oud-Vossemeer, december 2010 Van Zeijlstraat 12 Op D.V. 15 december hopen onze geliefde ouders, opa en oma JcuxArMoerlcvnd/ b ActgtjesMovrUwid/- CjovdegebuAAre/ hun 50-jarig huwelijk te gedenken. Wij willen hen van harte feliciteren en wensen ze Gods zegen toe. Marty David Marco, Amanda, Jacco Emmy Martin Anne, Martijn Jhoney, lochem, Huib Marinda, Arjen Johan Antje Beppie Wilbert, Jacob Ine, Alice, Corine Stefan, Jan Thirsa, Maarten, Corné, Bart, Erica, Leon Jaap Petra Job, Connie Heieen Peter Pim, Annelena, Joost, Wiebe, Martin Leo Erna Ymke, Tamara, Bregje Jolande Jan Aafke, Wout, Rob 4697 GD Sint-Annaland, december 2010 Bierensstraat 53 Op 11 december 2010 zijn onze (o)pa en (o)ma Minlev Lundhout-HocJo 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd! Ronald, Regina Jeroen, Tamara en Sander 4698 DC Oud-Vossemeer, december 2010 Van Zeijlstraat 12 Bedroefd hebben we afscheid moeten ne men van onze lieve, zorgzame broer, zwa ger en oom echtgenoot van Lily Hillebrandt Tholen 20 augustus 1933 t Vlissingen 5 december 2010 Namens de familie Leni van Elsacker De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 10 december om 13.30 uur in de St. Jacobskerk te Vlissingen. Door een ernstige ziekte is van ons heenge gaan, mijn geliefde zoon, onze broer, zwa ger en oom in de leeftijd van 52 jaar Familie Voshol Sint Philipsland, 1 december 2010 De begrafenis heeft zaterdag 4 december plaatsgevonden in Bergen op Zoom. Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten bele ven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze vader en opa echtgenoot van Tona Goedegebuure-Potappel in de leeftijd van 73 jaar. T. Goedegebuure-Potappel Karei en Rian Tamara in liefdevolle herinnering Martijn Elles 4691 BN Tholen, 7 december 2010 Regentessestraat 43 De afscheidsdienst zal worden gehouden zaterdag 11 december om 13.15 uur in het uitvaartcentrum, Prins Bernhardstraat 2' te Tholen. Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. ?c* Voor aanvang van de dienst is er gelegen heid tot afscheid nemen, na de begrafenis is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in het uitvaartcentrum. Met vers lagen he id hebben wij kennis ge nomen van het overlijden'van onzê"broer, zwager en oom We wensen Tona, Karei, Rianne, kleinkinde ren en verdere familie veel sterkte toe. Lien Meyer-Goedegebuure Rina Gaakeer-Goedegebuure Arrie Gaakeer en kinderen December 2010 Verdrietig, omdat hij niet meer in ons mid den is, hebben wij afscheid moeten nemen van onze zwager en oom echtgenoot van Tona Potappel in de leeftijd van 73 jaar. A. Potappel (in herinnering) J.D. Potappel (in herinnering) P.J. Potappel-Moeliker W.M. Potappel J. Bierens-lmanse Neven en nichten Tholen, 7 december 2010 Bedroefd zijn we door het overlijden van "Broer" We wensen Tona, Karei, Rianne, kleinkinde ren en verdere familie veel sterkte toe. Baddy en Nella Goedegebuure Stavenisse, december 2010 Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet, hij redt het niet. Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor het einde dat na zoveel moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam. Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame vader en opa weduwnaar van Maria Cornelia van FHaaften op de leeftijd van 78 jaar. Riekje en Adrie Tom en Ilse Adri en Helma Elna en Sjaak Rianne Richard en Stephanie Rieneke en Edwin Alex 4693 RM Poortvliet, 4 december 2010 Kalfdamseweg 1 De afscheidsdienst zal gehouden worden heden donderdag 9 december om 13.00 uur in dorpshuis Holland Huis, Laban Deurloo- straat 28 te Scherpenisse, waarna aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aldaar zal plaatsvinden. Gelegenheid tot afscheid nemen voor aan vang van de afscheidsdienst in Holland Huis. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren. Met droefheid geven wij u kennis van het over lijden van onze geliefde broer, zwager en oom Breda: M.A. Poot Poeldijk: F.G. Boekee-Poot Den Helder: S. Poot-Kruijsse Scherpenisse: M.W. Bolier-Poot nichten en neven Scherpenisse, 4 december 2010 Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze buurman We zullen hem gedenken als een meeleven de buurman en wensen kinderen en klein kinderen veel sterkte toe. Fam. Brons Mevr. C. Moeliker en dhr. A. Weeda Fam. Vroegop Fam. Andriesse Fam. Lindhout Fam. van Dalen Fam. FJage Fam. van Gils Poortvliet, 4 december 2010 Na een jarenlange vriendschap is op 4 de cember van ons heengegaan Marien en Adrie Poot- van Nieuwenhuijzen Rinus en Mieke Poot-Dorst Kees en Jannie Janse-van Dijke Scherpenisse, december 2010 Denk aan uw voorgangers, die het Woord van Cod tot u gesproken hebben. (Hebreeën 13: 7) De kerkenraad en gemeente van de Her vormde Gemeente te Oud-Vossemeer heb ben met verdriet kennis genomen van het overlijden van haar oud-herder en leraar in de leeftijd van 85 jaar 21 november 1925 6 december 2010 We denken met dankbaarheid terug aan zijn ambtelijk werk dat hij in ons dorp en onze kerkelijke gemeente heeft verricht van 14 januari 1968 tot 8 augustus 1976. Wij wensen mevrouw Voortman, (kleinkin deren en verdere familie Gods nabijheid en vertroosting toe. Namens de kerkenraad: J.W. Scheurwater, predikant S.J.J. Everaers, voorzitter Oud-Vossemeer, 6 december 2010 Met droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij voor mij heeft betekend, geef ik u kennis dat na een ernstig ziek zijn van mij is weggenomen mijn geliefde man Huib echtgenoot van Cornelia Josina Neele-Gunst Geboren, 9 april 1931 Stavenisse Overleden, 7 december 2010 Bergen op Zoom Stavenisse: C.J. Neele-Gunst Dokter Zoetemanstraat 1 4696 CR Stavenisse De afscheidsdienst voor familie en belang stellenden zal gehouden worden D.V. zater dag 11 december om 10.15 uur in de Her vormde Kerk, Van der Lek de Clercqplein 2 te Stavenisse. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Stavenisse. Indien u de dienst wenst bij te wonen, wordt u uitgenodigd om 10.00 uur in de kerk aan wezig te zijn. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in voornoemde kerk. Bedroefd, maar dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn broer, zwager en onze oom Rien Neele Nella Neele-Goedegebuure Kinderen en kleinkinderen Halsteren, 7 december 2010 Rust nu maar uit. Je hebt je strijd gestreden. Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze oom Leen en Greet Gunst Petra, Naomi Erna en Rien Eerland Johan en Linda Peter en Elvira, Luca Remco Els en Wim Bazen Peter en Joyce Johnny en Francis Stavenisse, 7 december 2010 Toch nog onverwacht moeten we afscheid nemen van onze buurman We zullen hem missen. We wensen Corry en familie veel sterkte toe. Baddy en Nella Goedegebuure Bert en Yvonne van Velden Stavenisse, december 2010 Weggerukt uit ieders midden maar alles draait voort je blijft in ons hart daar waar je thuis hoort! In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel onverwacht overlijden van mijn zorgzame vrouw, ons moeder en oma Willemina Johanna van Gorsel - Rijnberg - Mina - echtgenote van Ad van Gorsel in de leeftijd van 81 jaar. A.P. van Gorsel Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Ossendrecht, 6 december 2010 Hageland 48 4641 TA Ossendrecht De dienst van afscheid is vandaag gehouden in de Protestantse kerk, te Ossendrecht, aansluitend hebben wij haar begraven op de algemene begraafplaats te Ossendrecht.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 4