Familieberichten 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 2 september 2010 Bertha/ Chlelxv Cornelia/ Beb&cca/ Cornelia/ Leruv Virmia/ Chanted/ Marreen/ I^aahpieter Pascal/ Jenr Cer& varv Dyke; erv Corné/ de/ K yke/ ew Adrienne/ fauASe/ Ke&yervAdri/ van/Bendegcnw BETS SCHOT-WIJTEN BETS SCHOT BETS BETSIE SCHOT-WIJTEN JOHANNES LEUNE JOHANNES LEUNE Vervolg familieberich ten zie pagina 6. JOHANNES LEUNE JO LEUNE JO LEUNE JO LEUNE JO LEUNE WILLEM MARINUS SLAGER JACOBUS MARINUS VERKERKE COR VAN DER ZANDE ANNA CORNELIA WILLEM MARINUS SLAGER Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Door God gegeven dochter van Ervvin en Maaike Lindhout kleine zus van Anna 4693 RK Poortvliet, 24 augustus 2010 Noordhoekseweg 1 Dankbaar en blij geven wij u kennis van de geboorte van onze dochters en onze zusjes PLeternella/ Maria/ 2620 gram om 22.30 uur 2760 gram om 22.39 uur 26 augustus 2010 John en Lenny van Haaften-Bolier Corné, Marco en Arjan Ons nieuw adres is: Pilootweg 7 4696 RJ Stavenisse Tel. 0166-692504 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje 19 augustus 2010 Michel, Marja en Amanda Potappel Bosert' 17 4675 CL Sint Philipsland Tijdelijk adres van Pascal, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal In verwondering en dankbaarheid mochten wij uit Gods scheppende en bewarende hand een zoontje en broertje ontvangen I%aalc<Jar/ 26 augustus 2010 Arjan en Conny van der Slikke-Larooij Emma, Joost, Geert Westkerkseweg 3 4694 CW Scherpenisse Tel. 0166-664418 Wij, Gakve/BoUer en/ MarUkct van/ Ooikenkrucföe/ geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van ons voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. donderdag 9 september 2010 om 13.00 uur in het gemeentehuis te Elburg, Jufferenstraat 6. De kerkelijke bevestiging van ons huwelijk zal plaatsvinden om 14.00 uur door de weleerwaarde heer ds. A. Schultink in de Grote Kerk te Elburg, Zuiderkerkstraat 1 U bent van harte welkom op onze bruiloft vanaf 20.30 uur in Zalencentrum De Pineta te Nunspeet, Elspeterweg 6. Beatrixlaan 12 4694 EG Scherpenisse Dronterweg 39 8251 PA Dronten V* Ons toekomstig adres: Stel bergstraat 9, 4311 GD Bruinisse Wij hopen D.V. donderdag 9 september te gaan trouwen I ra/ K atururux/ Ons toekomstig adres wordt: Doublethstraat 5 4697 CP Sint-Annaland r Wij gaan trouwen! Op 10 september 2010 om 14.30 uur in het oude stadhuis in Tholen 4691 CK Tholen Schuttershof 9 Va Wij gaan trouwen!!! Op vrijdag 3 september 2010 Gert]art K ijstenkCL erv Ellen/ de/ Graaf De voltrekking hiervan zal plaatsvinden om 12.30 uur in het gemeentehuis te Tholen. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14.00 uur in de kerk van de Hersteld Hervormde Kerk te Poortvliet door de weleerwaarde heer ds. C. Gielen. 4693 BS Poortvliet Langestraat 27A 1960 7 september 2010 Wij feliciteren onze ouders en grootouders met hun 50-jarig huwelijk en wensen hen nog vele gelukkige jaren samen toe Martin en Marianne Coen, Anne let, Daan Floor Rianne en Anton Annelies, Bram Marloes 4697 GE Sint Annaland, september 2010 Bierensstraat 20 Stil ben je van ons heengegaan je hebt altijd voor ons klaar gestaan Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven Zo was je hele leven je was een schat voor ons allen je te moeten missen zal ons zwaar vallen. Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde die wij van haar hebben mogen ontvangen, delen wij u mee dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder en onze onvergetelijke oma en omi 1 weduwe van Wim Schot in de leeftijd van 76 jaar Ineke en Leen Ellis en Robert Kai, Bo Thijs Wim en Esther Collin Cobie en Kees 4691 ZB Tholen, 31 augustus 2010 Prins Clauslaan 20 Vrijdag 3 september is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen en de familie persoonlijk te condoleren in zorgcentrum Ten Anker zaal Tjalk, Prins Clauslaan 1 te Tholen. De crematieplechtigheid zal worden gehou den op zaterdag 4 september om 11.00 uur in het crematorium Zoomstede, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom. Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Indien u door omstandigheden geen rouw brief heeft ontvangen, wilt u dan deze ad vertentie als zodanig beschouwen. Diep bedroefd zijn wij om het verlies van onze goede vriendin Han en Tonny Visser Cor en Gerda Gunter Piet en Corry Geene Wij wensen de familie veel sterkte toe. Tholen, 31 augustus 2010 Aan een hechte vriendschap van vele mooie jaren is plotseling een eind gekomen. wij zullen je heel erg missen. Jo en Frans Nan en Aad Lenie Tholen, 31 augustus 2010 Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze oud-vrijwilliger van de SVRZ locaties in Tholen We hebben Betsie leren kennen als een ui termate betrokken vrijwilliger. Met waarde ring en respect denken we aan alles wat zij de afgelopen jaren voor cliënten en mede werkers van SVRZ betekend heeft. Zij stond altijd voor hen klaar. Wij wensen haar familie alle mogelijke sterkte toe. Namens cliënten en medewerkers van SVRZ, Joost Zielstra, locatiemanager Rien Heijboer, directie SVRZ. "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen." Psalm 91:1 Na een kortstondig ziekbed is rustig overleden mijn lieve man, onze vader en opa "drager van de Eremedaille in goud verbon den aan de Orde van Oranje-Nassau" in de leeftijd van bijna 80 jaar. S.C. Leune-Priem Maarten en Krijnie Kim en Bram Esther en Richard Joost Sonja en Elroy Kirsten en Jeroen Muriël Denise Elna en Bram Jos en Magna Saskia en Matthijs Jeroen Will en Piet Janko Sharon 31 augustus 2010 Vroonhof F.M. Boogaard weg 68 4697 GZ Sint-Annaland De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 4 september om 13.30 uur in de Hervormde Kerk aan de Ring te Sint-Annaland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Anna land. Na de begrafenis is er gelegenheid de fami lie te condoleren in 't Trefpunt. Nog zo kort na het overlijden van mijn broer heeft de Heere, na een korte ernstige ziekte, tot zich genomen mijn zwager Stavenisse: C.S. Priem 31 augustus 2010 Tot onze droefheid heeft de Heere, na een ernstige ziekte, van ons weggenomen mijn broer, zwager en onze oom We wensen (tante) Suus, kinderen en klein kinderen Gods troostende nabijheid toe. Jaap en Plona Leune Mark en El les lorinda en Iris Hans en Mariëlle Sem en Elin Sint-Annaland, 31 augustus 2010 Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze dierbare neef Wij wensen Suus, de kinderen en klein kinderen veel sterkte toe. Han Leune Dinette Leune-Wijnen Capelle a.d. IJssel, 31 augustus 2010 Heden overleed tot onze droefheid na een kortstondig ziekbed onze vriend Wij wensen Suus, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Lena Boon Ina en Tom Tim Lisa en fóul Sint-Annaland, 31 augustus 2010 Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze meelevende buurman Dankbaar herinneren wij zijn jarenlange vriendschap in de Bierensstraat, die ook na zijn verhuizing naar woonzorgcentrum Vroon hof bleef bestaan. Wij wensen Suus, de kinderen en de kleinkin deren veel sterkte toe met dit verlies. Cent en Dineke van Dijke Hans en Hannie Ketting Wim en Jacqueline Heijboer Sint-Annaland, 31 augustus 2010 Met droefheid namen wij kennis van het over lijden van van 1957 tot en met 1990 secretarisrentmees ter van stichting De Weezen Armen van Sint- Annaland. Nauwgezet en betrokken behartigde hij de belangen van onze stichting, waaronder die van de huurders van onze 86 (bejaarden)wo- ningen. Dankbaar herinneren wij ook zijn gastvrijheid omdat de bestuursvergaderingen steeds in huize Leune plaatsvonden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkin deren alle sterkte toe. Namens het bestuur van stichting De Weezen Armen van Sint-Annaland, Wim Heijboer, voorzitter David Hage, rentmeester Sint-Annaland, 31 augustus 2010 Heden heeft de Heere uit onze familiekring weggenomen onze zwager en oom echtgenoot van A. Slager-Hollebrands Sint-Annaland: Annie de Groen- Hollebrands Tholen: Koba en Jacob van der Jagt-Hollebrands Poortvliet: Lenie Uyl-Hollebrands Kortgene: Corrie Hollebrands-van Es Scherpenisse: Riet en Gerard Elenbaas- Hollebrands Goes: Janny Gorissen- Hollebrands Scherpenisse, 25 augustus 2010 Met groot verdriet, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heen gegaan onze lieve zorgzame vader en opa sinds 29 november 2008 weduwnaar van Jansje Maria Ponse in de leeftijd van 83 jaar. Sjack en Elna Marisca, Sharona 26 augustus 2010 4695 ER Sint-Maartensdijk Jacoba van Beierenstraat 6 De rouwdienst is gehouden j.l. dinsdag 31 augustus om 14.00 uur in de aula, Kaste- lijnsweg 2a te Sint-Maartensdijk. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsge vonden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Maartensdijk. Vertrouwend op God, helder van geest, volledig aan het einde van haar krachten, maar tot het laatst vol zorg voor ons allen, ging voor zien van het H. Sacrament der Zieken van ons heen, onze lieve zus, schoonzus en tante in de leeftijd van 85 jaar. Zus, broer, schoonzussen Neven en nichten 4698 AD Oud-Vossemeer, 31 augustus 2010 Zilverstraat 2A De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 4 september om 10.30 uur in de kerk van de H. Willibrordus te Oud-Vosse meer, waarna de begrafenis zal volgen op het parochiekerkhof aldaar. Samenkomst in de kerk. De avondwake wordt gehouden op vrijdag 3 september om 19.00 uur in voornoemde kerk. Cor is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen zal zijn na de avondwake. Na de begrafenis is er gelegenheid tot per soonlijk condoleren in Dorpshuis De Vos- senkuil, Bou Kooijmanstraat 48 te Oud-Vos semeer. Willen zij die onverhoopt geen rouwbrief hebben ont vangen, deze advertentie als zodanig beschouwen. "En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U. Psalm 39:8 Met droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed, door de Heere, uit ons midden is weggenomen, mijn innig geliefde man, onze lieve zorg zame vader en opa echtgenoot van Anthonetta Maria Slager-Hollebrands in de leeftijd van 86 jaar. Scherpenisse: A.M. Slager-Hollebrands Breda: Corry en Robert Tholen: Johan en Annette Kim Tholen: Huib en Jacqueline Bart Rob Eric Tholen: Rini en Petra Rita Yerseke: Addy en Kaat Lara Tholen: Jacco en Margreet Pieter Ruben Steenbergen, 25 augustus 2010 Lenteplein 2 4694 CT Scherpenisse De rouwdienst is gehouden j.l. maandag 30 augustus om 13.15 uur in verenigingsgebouw de Hoeksteen, Margrietlaan 2 te Scherpe nisse. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats te Scher penisse. -

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 4