'Ik moet positiever worden in coaching medespelers' Plaats in het linker rij tj e is dit seizoen ons doel' 'We kunnen met Vosmeer slecht tegen ons verlies' 'Het blijft voor Stavenisse steeds een lastig verhaal' Stiekem droomt Jeffrey Moerland van het linkerrijtje Donderdag 2 september 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Hilbert van Akkeren legt de lat hoog, voor zichzelf en SPS Perfectionist Vierdeklassers willen beter Gemene rat Elftalleider Riny Plompen ziet Vosmeer een stapje voorwaarts zetten Klankbord Ibrahim Eljilali droomt van derde klasse en internationaal zaalvoetbal Twee grote sportieve doelen heeft hij voor het nieuwe seizoen. Met het zaterdagteam van Vosmeer hoopt doel man Ibrahim Eljilali het kampioenschap in de vierde klasse in de wacht te slepen. Als zaalscheidsrechter wil Eljilali zich in de eredivisie van zijn beste kant laten zien en droomt hij van een internationale carrière. De in Tho- len woonachtige keeper en arbiter is ambitieus. „Ik wil altijd het hoogste halen." Ommekeer Mokerslag Discipline Hecht team Van Stavenisse wordt al jaren gezegd dat het allemaal lieve jongens zijn. Ze laten zich te weinig horen in het veld en zijn soms bang om aan de noodrem te trekken. Jeffrey Moerland (20) past in het beeld dat de club bij de buitenwereld heeft. Toch wordt juist van Moerland als leider van de verdediging het nodige organisatietalent gevraagd. „Ik praat nog te weinig. Het coachen van mijn medespelers moet beter worden." Timide Toekomst Terugkijken doet hij liever niet meer. Op de valreep pakte SPS weer naast de promotie, net als het seizoen daarvoor. Wat zich ook herhaalde: de rol van Hilbert van Akkeren in dat verhaal. Twee jaar op rij kon Van Akkeren (22) vanwege blessures in de beslissende fase niet zijn stempel op de ploeg drukken. Het heeft hem pijn gedaan, meer dan hij in het ge sprek wil laten merken. Zijn wens voor het komende seizoen is duide lijk: fit blijven en eindelijk met SPS een stapje hoger gaan voetballen. De club is volgens hem gereed voor de derde klasse. „Promoveren is voor ons het moeilijkst." Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al vele jaren een vaste waarde. Als begaafde midden velder of spits, met een neusje voor de goal. Met Ramon Voshol en Wil lem Bevelander kan hij blind combi neren. Zijn balaanname en traptech- niek overstijgen het niveau van de vierde klasse. De in Seherpenisse woonachtige Van Akkeren kent zijn kwaliteiten en sluit een overstap in de toekomst niet uit. „Ik wil zo hoog mogelijk voetballen, maar het liefst met SPS. Zeker nu ik twee keer in de beslissende fase van hel seizoen ben afgehaakt, zou een vertrek als verraad naar de club voelen." Met tegenzin vertelt hij nog een keer wat er de voorbije twee seizoenen mis ging. Vorig jaar. speelde een schouderblessure hem lang parten. En hel afgelopen seizoen was er de knie die dwars zat. een blessure die hij opliep in het strcckducl met Stave- nisse. „Maanden eruit en dan de fout om te snel weer le beginnen. Ik wilde zo graag fit zijn en op de trainingen leek het ook wel goed te zitten. In de wedstrijden word je zwaarder belast en lukte het niet." Bovendien raakten ook andere steunpilaren als Michel Lisseveld en Willem Bevelander in de weken van de waarheid met kwetsuren op een zijspoor. „En onze selectie is te smal om drie afwezige spelers op te vangen." De aü^üj^ekentl ..Smcrdick ging J joor en|i röns~èxtra zuur." Otj tijdperk van coach i aansprdjgpd, ri Sloten. -Her geeft, Van i altijd een slecht gevoel. verschrikkelijk veel geleerd Ricn. Toen hij deze winter intern zijn afscheid aankondigde, viel me*dat koud op het dak. Ricn heeft ons naar een hoger niveau gebracht en ook jiet plezier in het spel is door zijn ahnpak teruggekeerd. Onder zijn voorganger Will Raats was dat bij sommigen ver dwenen. Rien heeft er alles uitge haald, behalve die ene prijs." De klap kwam hard aan. Zoals bleek bij de kennismaking met de nieuwe trainer Peter van Poortvliet die begin juni de ambities voor het komende seizoen inventariseerde. „Die bespreking kwam te vroeg. We zaten er nog als dode vogeltjes bij. Nu weten we weer wel wat we willen: promoveren. Die gedachte leeft breed in de selectie." De selectie van SPS is vrijwel onge wijzigd, met de van een knieblessure herstelde Johan Uijl (ex-Tholense Boys) als nieuwkomer. Van Willem Bevelander wordt verwacht dat hij nog niet geheel fit is bij de start van het seizoen. Oudgedienden als Ap van de Belt, Sjaak Quist en ook Mi chel Lisseveld zijn no'g steeds be schikbaar. Mogelijk dat Van Poort vliet op details andere accenten in de opstelling aanbrengt en kiest voor een systeem met twee spitsen. Van Akkeren legt de lat hoog, voor zich zelf en zijn medespelers. „Ik ben een perfectionist. Bij een positiespelletjc moet iedereen meedoen en op de goede plaats staan. Iemand aanspelen op de sterke voet, voor mij is het van zelfsprekend. Mijn zwakke punt is dat ik soms te nadrukkelijk laat weten dat het beter moet. Ik moet positiever worden in mijn coaching richting medespelers. En ook bij sommige mensen langs de kant doen vloeken zeer." Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. „Ik erger me bijvoor- In deze tweede reeks met voorbeschouwingen op de voetbalcompetitie 2010/2011, die komende zaterdag begint, komen de vierde- en vijfdeklas- sers aan bod. Hilbert van Akke ren van SPS en doelman Ibra him Eljilali van Vosmeer rekenen op een beter resultaat dan afgelopen seizoen. Jeffrey Moerland van Stavenisse en leider Rini Plompen van het zondagteam van Vosmeer zijn al tevreden met een klassering in de bovenste helft van de ranglijst - onder invloed van te letekst meestal het linkerrijtje genoemd. Vierde klasse Hilbert van Akkeren van SPS wil fit blijven. beeld op de training soms aan de jon gens van het tweede elftal. Ik mis bij een aantal van hen ambitie om naar ons niveau toe te groeien en erbij te willen horen. Van scherper trainen wordt iedereen beter, ook de jongens van het eerste." Met zijn vader als teammanager is het logisch dat thuis aan tafel vaak over SPS wordt gepraat. „Maar kort na een mindere prestatie moet hij mij daar niet op willen aanspreken. Dat verwerk ik liever eerst voor mezelf. Na een nederlaag ben ik nogal kortaf en niet te genieten voor mijn omge ving." Komend seizoen wil Van Akkeren ook zijn in het slop geraakte studie commerciële economie (schriftelijk) oppakken. Voorlopig blijft hij ook schilderwerk doen om de kost te ver dienen, een activiteit waar hij via zijn maatje Willem Bevelander in is ge rold. In het leven van de jonge Van Akkeren draait echter bijna alles om de bal. Zierikzee ziet hij dit seizoen als de grote favoriet in de vierde klasse, met het danig versterkte Hal steren als belangrijke outsider. Ook SPS hoort volgens hem, net als Vos meer, in dat rijtje thuis. „Het lijkt er op dat er dit seizoen wat meer voet ballende ploegen in onze klasse zitten. Over het algemeen ligt dat ons beter dan tegenstanders die het van hun fysieke vermogen moeten heb ben." Zelf is hij het toonbeeld van het verzorgde voetbal waar SPS al jaren complimenten voor krijgt. Lie ver dan lovende woorden wil ook Van Akkeren resultaten zien. Maar ook hij kent de kwetsbare kanten van zijn ploeg. „We missen een gemene rat, een type dat de beuk erin gooit en op, of soms over, het randje speelt. Ook dat is voetbal, en zeker in de vierde klasse." Positief zijn. Wie met elftalleider Riny Plompen van Vosmeer praat, hoort het woord keer op keer voorbij komen. Voor een team dat al ja ren in de onderste regionen speelt, lijkt positivisme ver weg. Toch is het dat waar Plompen vrijwel dagelijks mee bezig is. Op het voetbalveld en in zijn persoonlijke leven. Als rechterhand van coach Adri Capelle zorgt hij ervoor dat alle randvoorwaarden kloppen. „De jongens moe ten niets te zeuren hebben." Vijfde klasse Halverwege vorig seizoen kwam Plompen (36) bij de ploeg. Als ver vanger van Dirk Jan Havcrmans, de toenmalige elftalleider die vanwege tijdgebrek afhaakte. De in Steenber gen woonachtige Plompen hoefde niet lang na te denken toen hij werd gevraagd. „Ik voelde me vereerd." Wie zijn levensverhaal kent, begrijpt wat het voor Plompen betekent. Langs de lijn staan, hel gras ruiken, betrokken zijn bij Vosmeer, de club die hij in zijn hart draagt. Als voet baller viel hij vooral op door zijn werklust en tomeloze inzet. Tot die zondag, halverwege december 2008. De laatste wedstrijd voor de winter stop. „Met één trap was het klaar." Na een botsing met de doelman van Hansweertse Boys ging zowat alles kapot wat er in een onderbeen maar kan kraken. Wie erbij was, vergeet het nooit meer. De röntgenfoto's die hij uit een bureaulade opdiept, spre ken boekdelen. De voetbalschoen staat dwars naast het bot geparkeerd. Alsof zijn voet los staat van de kuit, zo ziet het eruit. Wie ooit gevoetbald heeft, voelt zijn maag draaien. Plompen heeft geknokt. Met zich zelf. Met zijn omgeving. Gelukkig was hij goed verzekerd. En ook de voetbalbond betaalt nog een schade vergoeding uit. Meer dan pleisters op de wonde zijn het niet. Nooit zal hij meer tegen een bal trappen. Ook de continuïteit van zijn eigen bedrijf stond ter discussie. Zelf zal hij nooit meer een steiger bouwen. Noodge dwongen beperkt hij zich tot het aansturen van zijn medewerkers. Gelukkig is zijn gezin bij elkaar ge bleven. Samen naar de stacaravan in Renesse, voor Plompen beslaat er niets mooiers. Of het zou een prijs voor Vosmeer moeten zijn. Voorlo pig hoopt hij dat orthopedische schoenen hem op weg helpen. Nog altijd gaat het lopen moeilijk. On danks die lange revalidatie. Mis schien biedt een nieuwe ingreep aan de enkel uitkomst. Maar dan wacht mogelijk artrose aan de gewrichten. Ingetogen vertelt Plompen zijn ver baal. Voor dia ene keer. Zijn ogen staan zacht. De stem is rustig. Hij heeft het verwerkt. Maar hel heeft tijd gekost. Veel tijd. „Ik kon altijd de hele wereld aan. Maar na die dag niet meer." Als leider van het tweede elftal van Vosmeer keerde hij begin vorig sei zoen in het voetbalwereldje terug. Ook daar zat het niet mee. De selec tie werd uitgehold door blessures, schorsingen, motivatieproblemen en ander ongemak. Plompen deed alles wat in zijn vermogen lag om het schip drijvende te houden. Het was vechten tegen de bierkaai. Noodge dwongen besloot het bestuur om het team uit de competitie terug te trek ken. De zoveelste tegenslag voor een vereniging die toch al jaren de wind tegen heeft. Op sportief vlak in ieder geval. De vacature bij het eerste elf tal 'bood Plompen uitkomst. Geïns pireerd door de legendarische leider Gerrit de Gast voerde hij meteen het broodje en het drankje voor de se lectie in, zowel bij thuis- als uitwed strijden. Plompen zorgt er voor dat de tenues, de ballen en het andere materiaal in orde zijn. Ook dc water zak hoort tot zijn verantwoording. In korte tijd heeft hij zich ontwikkeld tot een onmisbaar klankbord voor coach Capcllc. „Elke week maken we, ieder voor zich, een opstelling en leggen die naast elkaar. Vrijwel altijd zitten we op één lijn." De veel al jonge spelers biedt Plompen een „De jongens moeten niets te zeuren hebben vindt elftalleider Riny Plqyipen van het zondagteam van Vosmeer. luisterend oor. „Sommige jongens zijn zo schuchter dat ze ergens mee blijven rondlopen zonder dat ze hel aan Adri durven te vertellen. Voor hen ben ik dan misschien net wat makkelijker benaderbaar." Ook maakt Plompen werk van het wed strijdverslag voor internet. „Dat hoort erbij voor een standaardtcam, ook als je in de vijfde klasse speelt." Veel tijd investeert hij ook in het be vorderen van de contacten tussen het bestuur en de selectie. „Er is nog te veel onbekendheid, over en weer. En daardoor krijg je misverstanden. Binnen de beperkte mogelijkheden zoekt hij naar manieren om de selec tie samen een dagje uit te bezorgen. „Zeker als de prestaties op het veld beter kunnen, moet je zorgen dat al les daaromheen tot in de puntjes ver zorgd is. Eén verloren generatic bij Vosmeer is genoeg." Plompen doelt op het wegvallen van de mid-twintigers bij de zondagclub. Door allerlei omstandigheden zijn er dc voorbije jaren meer dan een handvol potentiële basisspelers in die leeftijdscategorie afgehaakt. Vooral daardoor moet Vosmeer noodgedwongen met een piepjonge lichting de mat op. Ook al omdat dc routiniers John Vroegop en Jacco Vaders een stapje terugdoen. En de in januari teruggekeerde Danny Ist- ha heeft laten weten, niet langer voor het standaardteam te willen uit komen. Doelman John Aarnoudse behoort inmiddels, met Michel Nc- lcn, tot de oudgedienden.. Verder zijn het bij Vosmeer tieners die aan de bak moeten, in een afdeling waar het vaak neerkomt op fysiek voetbal. Hoewel op het eind van het vorige seizoen een lichte kentering zicht baar was, laten de resultaten al jaren te wensen over. Samen met coach Capelle gelooft Plompen in een om mekeer. „Ik heb "alle vertrouwen in die jongens. Als het tegen zit, is het gemakkelijk om naar de fouten van een ander te wijzen. Het gaat erom dat we positief blijven. Naar elkaar, dc tegenstander en de arbitrage." Natuurlijk gaat het om een proces dat tijd kost. Plompen heeft geleerd om geduld te hebben. „Er zit genoeg potentie in deze groep. Het moet groeien. Ik kan enkel maar zorgen dat de basis om te presteren in orde is. Dc jongens moeten het op het veld laten zien. Toch denk ik dat we nu langzamerhand een stapje voor waarts kunnen zetten. Een plaats in het linkerrijtje is ons doel." Eljilali behoorde het afgelopen sei zoen tot de meest opvallende figu ren in het toch al kleurrijke team van Vosmeer. Eerst door enkele wedstrijden op rij te blunderen en later door, dankzij de tips van het nu al legendarische boekje over kee perstraining, de sterren van de he mel te spelen. En natuurlijk was er die aandacht trekkende, bijna witte, keeperstrui. Een trui die als een magneet de ballen leek aan te trek ken. Eljilali kan er wel om lachen. Net als het boekje komt het idee van het felle shirt uit de koker van Aad van der Meeren, de coach met wie Eljilali ook al in de jeugd en bij de reserves van Tholense Boys samen werkte. „Aad hamerde op meer uit straling. Hij wilde dat zijn 'pikkie' in het doel goed zichtbaar was. Ik was het wel eens met zijn idee. Ik val graag een beetje op. Misschien kiezen we dit seizoen voor een knal geel tenue. Dat hangt nog van dc sponsoring af." Het boekje deed ook wonderen. „Na mijn periode bij Tholense Boys heb ik twee jaar niks gedaan en bij Vosmeer doen we het zonder kceperstrainer. Een heleboel automatismen was ik kwijt. In het boekje stonden ook leerzame din gen die ik niet wist. Ineens pakte ik goeie ballen en kwam er niks meer doorheen. Ik stond er zelf ook ver steld van. En omdat ik per wedstrijd groeide, ging ook de verdediging steeds beter spelen. Het vertrouwen kwam in de ploeg, we durfden te voetballen en de jongens waren niet bang meer om ook eens een balletje op mij terug te leggen." Door zijn prestaties beslechtte Elji lali de strijd met Sander Nagtegaal in zijn voordeel, de concurrent die er meteen mee stopte. Het team kreeg dc stijgende lijn te pakken en wist niet meer wat verliezen was. Op het eind van het seizoen werd stiekem gehoopt op het kampioen schap. „Jammer genoeg voor ons was Smerdiek ook goed bezig. Zij bleven winnen en zaten ons in de weg." Via de nacompetitie leek Vo smeer, in het tweede seizoen na de start, alsnog promotie naar dc derde klasse af te dwingen. Een gelijkspel in de afsluitende thuiswedstrijd te gen FSV zou volstaan. Nog één maal draait Eljilali de film terug. „We dachten dat dc buit binnen was. We waren al bezig met het draaiboek van het feestje. Sinds de winter hadden we niet meer verlo ren. En toen stortte juist die dag al les in elkaar." De nederlaag kwam hard aan. „We hebben als echte mannen de handen geschud van de tegenstander en zijn lang bij elkaar gebleven. Op zo'n moment zoek je steun bij elkaar. Een halfjaar hadden wc geknokt en ons best gedaan om die promotic te halen, met ups en downs en soms tekortschietende trainingsarbeid. Als het dan op het nippertje mis gaat, komt dat aan als een mokerslag." Eenmaal thuis dreunde dc klap na. „Ik ben de rest van de dag op bed gaan liggen, de telefoon eruit getrokken. Ik wilde niemand meer zien of spreken." Al die emoties tekenen dc ambitie van Eljilali en ook wel de Marok kaanse achtergrond van het team. „Als we winnen, zijn we een hecht team. Bij verlies gaan we op elkaar schelden en zijn wè na afloop snel weg. Wc kunnen slecht tegen ons verlies." Eljilali is blij dat de ver wachte leegloop na het missen van de promotie is uitgebleven. „Bui tenstaanders rekenden erop dat we uit elkaar zouden vallen. Gelukkig is dat niet gebeurd. De selectie is in de breedte zelfs sterker geworden. We hebben nu vrijwel alle posities dubbel ingevuld, behalve die van keeper. Ons derde seizoen moet top Ibrahim Eljilali uit Tholen wil zowel als speler bij het zaterdagteam van Vosmeer en als scheidsrechter in het zaalvoetbal hogerop. worden." Graag had Eljilali de se lectie aangevuld met enkele Neder landse jongens. „Voor de mentale instelling en de motivatie van de groep zou dat niet verkeerd zijn. Wij nemen het soms te gemakkelijk op." Wel is bij Vosmeer de disci pline aangescherpt. „Door ons ma tig trainingsbezoek hebben we Aad van binnen soms helemaal kapot ge maakt. Daarom zijn er nu allerlei huisregels opgesteld over trainingen en afmelden. Aan die regels zijn boetes gekoppeld en wie niet betaalt kan zijn spelerskaart inleveren. Wc pakken het serieus op. Het is vanaf het begin ons doel geweest om in het derde jaar te oogsten en kam pioen te worden. Het jaar van de waarheid is aangebroken." Eljilali wordt op dc dag van de com petitiestart 24 jaar. Een leeftijd om langzamerhand een leidersrol in het jonge elftal op te eisen. Het zijn nu vooral Hicham Benhammou en Ja- ouad Allouchi die op het veld de touwtjes in handen hebben. Ook El jilali laat zich geregeld horen. „Van uit het doel zie je alles en heb je het totale overzicht, ook op wat er alle maal fout gaat. Daar wil ik graag greep op hebben en verandering in brengen." Voor Eljilali. in het dage lijks leven ambtenaar op de afdeling vergunningen en toezicht van de ge meente Steenbergen, draait alles om voetbal. Bij Tholense Boys stond hij te boek als een talentvolle doelman. Hij verloor echter de concurrentie strijd met Marius Bal en later Mar cel Nuijten. Dc jonge keeper kon niet leven met de uitleg van zijn toenmalige trainer Henk Hagenaars en gooide zijn kont tegen de krib. Naast hel keepen is er de arbitrage, in navolging van zijn vader Kaddah Eljilali, met onlangs dc promotie naar de eredivisie. Eljilali wil graag in het voetspoor van zijn pa treden. Eljilali senior floot jarenlang inter nationale wedstrijden en is nog al tijd actief in de topdivisie, het hoog ste landelijke niveau-. Op termijn wil de Vosmeer-doelman ook doorstro men naar dc absolute top. „Ik wil in de toekomst Europa in. Dat lijkt me geweldig." Op kortere termijn is er die andere ambitie: met Vosmeer derdeklasser worden. Eén voordeel heeft de ploeg: de ramadan is vroe ger afgelopen dan vorig seizoen, zo dat eerder op volle kracht kan wor den geopereerd. „We moeten als een hecht team verder gaan. Dan komen de resultaten vanzelf." Moerland is van nature geen pra ter. Evenmin is hij een speler die fors ingrijpt als het nodig is. Wel is hij het vriendje van de dochter van dc nieuwe trainer Jaap Knop. Na tuurlijk wordt daarover gedold in de kïeedkamer. Voetbalhumor is overal hetzelfde, ook in Stavenis se. Zelfs bij een club die al jaren in de onderste regionen eindigt, wordt er gelachen. Ook het vorig seizoen was niet om over naar huis te schrijven. Moerland maakte het na de winterstop van nabij mee. In korte zinnen blikt hij terug. „Er ging veel fout. Het liep niet. Pas op het eind van het seizoen werd het wat beter. Het was ook een nieuw team, en jong. We moesten aan elkaar wennen. Misschien zijn we inderdaad te lief. We laten ook te snel dc kop hangen. En dan gaan we elkaar verwijten maken." Zelf was hij blij dat hij weer aan voet ballen toekwam. Vorig jaar met Koninginnedag sloeg voor de jon ge Moerland het noodlot toe. Na een sliding lag ineens zijn menis cus in gruzelementen. Meteen was het seizoen voorbij. Het herstel duurde lang. Een moeilijke tijd. Soms springt zijn moeder bij in het verhaal over die uitzichtloze maanden. Hoe zijn broertje Quin- ccy Moerland zijn tas pakte en dc wedstrijdspanning voelde oplopen. Net als een deur verder zijn neefje Lorenzo van .Haaften, nog zo'n jonge speler die bij de kleine dorpsclub al vroeg aan het grote werk mag proeven. „Dan is het niet leuk om langs de kant te staan." Zelf neemt hij het woord roofbouw niet in de mond. Maar volgens zijn moeder was de bles sure het gevolg van overbelasting. Telkens een volle wedstrijd spelen bij de A-jcugd, toen in een gecom bineerd team met Smerdiek. Daar na invallen bij het eerste dat schreeuwde om mankracht. En in dat bewuste weekeinde ook nog een zaal voetbaltoernooi. „Mis schien was hel allemaal een beetje teveel van het goede. Maar zulke dingen gebeuren bij een kleine vereniging." Zijn moeder heeft trouwens nog een leuke anekdote in huis over het lieve Stavenisse. Lang geleden met de jeugd, een uitwedstrijd in Roosendaal. Een flink deel van de huidige selectie maakte deel uit van het team. „Kwamen ze het veld op en zagen ze voor het eerst van hun leven allochtone voetbal lertjes. Ze waren diep onder de in druk. raakten geen bal en werden Jeffrey Moerland kiest vanzelfsprekend voor club in geboortedorp. van de mat gespeeld." Het was ook dat timide karakter van de groep waarover de vorige trainer Wim Westerhuis zich regelmatig be klaagde. Eigenlijk zijn alleen de routiniers Marco Klippel, Kees van Putte en Sander Smits in staat om zich in de vierde klasse vol doende te wapenen. Hoe talentvol ook, de jonge lichting wordt in de kelder van het zaterdagvoetbal vaak afgebluft door fysiek sterkere tegenstanders. Hel is een proces dat volgens Moerland tijd nodig heeft. Mogelijk dat onder de nieu we coach Jaap Knop het stapje vooruit gezet kan worden. „Ik hoop dat wc een keer in het linker rijtje kunnen eindigen." Met de A-junioren van Smerdiek/Stavenisse werd Moer land kampioen. Hij weet hoe de euforie van een titel voelt. Iets van dat gevoel wilde hij meenemen naar dc senioren. Maar wie bij Sta venisse speelt, hoeft niet te dro men. Op de schouders gaan in het rood en geel, Moerland zal het niet zo gauw meemaken. Toch heeft hij destijds geen seconde getwijfeld voor welke club hij zou kiezen. Ook al stak hij op Haestinge het nodige op van ervaren trainers als Ruud Lindcrs, Frans Ista en Carlo Opree. „Je kiest voor de club in het dorp waar je geboren bent, zo simpel is dat." Moerland heeft wel de nodige verwachtingen van de aanpak van Jaap Knop. „Hij is di recter en strenger dan zijn voor ganger. Misschien dat we nu wat beter luisteren. En we zijn een jaartje ouder geworden. Mogelijk helpt ons dat ook vooruit." De sportieve toekomst van Stavenisse ligt in de voeten van Moerland en zijn leeftijdgenoten. Een jeugdaf deling heeft de club nauwelijks meer. Pas bij de jongste jeugd is wat aanwas. De kloof met de hui dige selectie is zowat tien jaar. Ook Moerland maakt zich zorgen, hoewel een basisplaats in het ko mende decennium verzekerd is. „Wie de jeugd heeft, heeft de toe komst. En wij hebben die jeugd niet. Het blijft voor Stavenisse een lastig verhaal."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 17