'Op mijn gemakje een middagje ploegen met de paarden geniet ik het meeste van' Aarnoudse enige prijswinnaar op eigen invitatietoernooi Smash mat WMIW.JtRDIKEUKINS.Nl Thoolse paardenkoppen Fluplandse familie Van Nieuwenhuijzen benut veelzijdigheid van Belgisch trekpaard Thoolse tafeltennisclub zevende bij verenigingsprijs de voordeligste keukerspecidlisPi i KEUKENS Donderdag 2 september 2010EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Paarden. De één is er bang van, bij de ander gaat zijn of haar hart er sneller van kloppen. Wie zijn die mensen die zo dol op deze edele viervoeters zijn? Wat is hun doel? In deze serie belichten we elke keer een Tholenaar die zich bezighoudt met een bepaalde facet van de paardensport. Eigenlijk was hij bang van paarden, maar nu kan hij niet meer zonder. Leo van Nieuwenhuijzen (52) uit Sint Philipsland gaat ér zelfs 's nachts voor uit zijn bed. De akkerbouwer houdt Belgische trekpaarden. Hij heeft er zowat een kudde van. Het hele gezin deelt zijn liefde voor de dieren. Ze doen er eigenlijk alles mee wat je er mee kunt doen: op rijden, voor de wagen, ploegen op het land, mee fokken en opfokken. Van Nieuwenhuij zen is ook hengstenhouder. Hij heeft op dit moment twee dekhengsten. Een kijkje in de keuken van mis schien wel de meest veelzijdige paardenfamilie uit de gemeente Tholen. Koeien en geiten Negen meries Trekpaardenrit Dekhengsten Nachtrust Veulentelefoon Witte manen Lege handen Overal naast Wisselbeker Als hel over de paarden van Van Nieuwenhuijzen gaal. wordt er ge sproken over slal Broedershof. de naam van de boerderij. Alle dieren die daar geboren worden, krijgen de stalnaam als achternaam. Zo'n 70 jaar geleden werd er op diezelf de boerderij nog gewerkt met paar den. Maar dat is van voor Leo zijn tijd. Bovendien werden de paarden die toen niet meer mee konden in het werk gewoon afgeschreven. Zoals de dieren nu bij de familie worden gehouden, is van een heel andere orde. „Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby", zegt Leo. Maar wel een hobby waarmee ze ook geld konden verdienen. „Een veulen was nog niet eens geboren of het was al verkocht. Dat is nu niet meer. Op het ogenblik kun je er geen geld aan verdienen", zegt Leo's echtgenote Catherine (49). Door haar zijn er paarden op de boerderij gekomen. „Ik was gek van luxe paarden." Daarmee bedoelt Catherine de ge wone rijpaarden, de 'warmbloe den'. Maar dat vindt Leo maar niks. „Als je wat krijgt, dan krijg je een Belg", zei hij tegen zijn vrouw. Zo'n koudbloed vindt hij beter bij de boerderij passen. „Dat is tradi tie." Zo kwamen ruim twintig jaar geleden de merries Helena en Iris naar Broedershof. Leo besloot er mee te gaan fokken en zocht een hengst uit bij Jos Brooijmans, de vader van Ko Brooijmans uit Sinl- Annaland. „Ze noemden hem des tijds de nestor van de trekpaarden- wereld", zegt Leo. Die titel verwierf hij volgens Van Nieuwen huijzen. doordat hij de trekpaarden heeft gepromoot. Het ras dreigde in de jaren zeventig te verdwijnen in Nederland en Brooijmans en ande re sympathisanten staken daar een slokje voor. ..Door het organiseren van evenementen is de belangstel ling voor de trekpaarden weer op gebloeid". aldus Van Nieuwenhuij zen. Leo en Catherine waren gek van Helena, omdat het zo'n mooie mer rie was. „Maar het fokken was een drama, want ze droeg altijd een jaar en kreeg elke keer een hengstveu len." Overigens werden alle veulens destijds verkocht, ze hielden er geen één aan. Na ongeveer vier jaar houdt Leo het voor gezien met de paarden. „Toen was het een hele goede tijd in de akkerbouw en had ik al mijn land nodig. Ik moest al tijd een stukje grond reserveren voor de paarden, zodat die op de wei konden staan. Al dat verweiden raakte ik zat en daarom besloten we de paarden weg te doen. Ik ver kocht ze aan Brooijmans." Hoewel hij vindt dat het 'nog maar zo zo' met hem ging als hij in de buurt van een paard kwam, merkte Leo op dat moment wel hoezeer hij eigenlijk aan de paarden verknocht was geraakt. „Wc hebben altijd stieren gemest en koeien gehouden. Maar ik heb nog nooit zo'n last er van gehad als toen ik die paarden de vrachtwagen op zag gaan." Toch hield hij het jarenlang vol zonder paarden op de boerderij. Ze gingen geiten houden. Hun zoons Cocn en Teun, toen nog kleine kinderen en inmiddels 20 en 17 jaar oud. brach ten daar verandering in. „We gingen bij kennissen langs en die hadden een pony. De jongens hebben daar de hele middag op ge reden. Daarna bleven ze zeuren: we willen ook een paard." Zo kwam er weer een Belg op de boerderij. Ze kochten Kelly van 't Zomerhof bij Het hele gezin Van Nieuwenhuijzen (zoon Coen staat niet op de foto) is verknocht aan de Belgische trekpaarden. Ze doen er alles mee, zoals fokken. Op de linkeifoto de merrie Rika la Garemme met haar hengstveulen Ron van Broedershof. Teun toont dekhengst Dolf van de Boterhoeve op de rechterfoto. Midden: Leo controleert het opgevangen sperma onder een microscoop. Het liefste dat Leo van Nieuwenhuijzen met zijn trekpaarden doet, is ze voor de ploeg zetten. Toon Brooijmans in Oud-Gastel. Die merrie ging weg nadat bleek dat ze zomereczeem had. een hard nekkige uitslag waardoor de paar den hun huid kapot schuren, en ar trose. Leo en Catherine hebben er van alles aan gedaan, maar dat hielp niet. Alma kwam ervoor in de plaats en die merrie hebben ze nog steeds. „Ze is inmiddels 23. Zij mag hier sterven", zegt Catherine. Mede door het enthousiasme van de kinderen, kreeg het gezin de smaak te pakken en kwamen er meer paar den. „Wc zijn weer gaan fokken en hebben de veulens geregeld aange houden." Omdat ze op den duur zo veel merries hadden om te dekken, besloten ze zelf een hengst aan te kopen. Dat werd Nick van 't Leeg, een donkerbruine. Ze haalden de krant toen ze negen merries van hem drachtig hadden en die alle maal een merricvculen kregen. Van die negen veulens hebben ze er nu nog vijf. Nick werd ook ingezet voor de dek- dienst voor merries van andere ei genaren, maar Leo ging nooit met zijn hengst op pad. „Alle merries kwamen altijd bij ons aan huis. Op den duur dekten we 30 merries in een seizoen." Ze huurden voor twee jaar nog een hengst erbij: De zwarte Uto van Hazelbcek. Die maakte na die periode plaats voor Donald. Aan deze bruinschimmel zit een aparte historie. Hij was goedge keurd voor de dekdienst en zijn sperma was ook van goede kwali teit. Maar welke merrie hij ook dekte, geen één werd drachtig. Leo -hoorde van deze hengst en redde hem van de dood. „Ik heb hem voor slachlprijs kunnen kopen aan het eind van het dekseizoen." Hij zette de hengst bij een vriend in België op een wei met vier merries. Maar Stal Broedershof organiseert elk jaar een trekpaardenrit in sa menwerking met heemkundekring Philippuslandt. Zaterdag zou er weer zo'n rit zijn, maar die is geannuleerd vanwege gebrek aan belangstelling. De familie Van Nieuwenhuijzen zet haar paarden in voor meer activiteiten, zoals een bruiloft of een bra derie. En elk jaar rijden Coen en Teun met een paar vrienden mee bij het Straofeest in Burgh-Haamstede. Ook heeft de fami lie wel eens een paardenkeuring georganiseerd op de Voor straat in Sint Philipsland. Ze zijn van plan om dat volgend jaar in september weer te doen op verzoek van de heemkundekring. hetzelfde verhaal, weer geen merrie drachtig. Toen besloot Leo om sperma van de hengst te vangen en merries daar mee te insemineren, kunstmatige inseminatie (KI) heet dat. Het werd een succes. Leo had in één keer twaalf merries drachtig. Om het sperma op te vangen, laat Leo de hengst 'springen' op een merrie. Tijdens de sprong schuift hij een koker over de penis van de hengst en vangt zo het zaad. Hij contro leert het sperma onder een micro scoop om te kijken of er genoeg le vende cellen in zitten, vervolgens wordt het via een 'rietje' bij de mer-# ric ingebracht. Het is een methode die ze nu bij meer hengsten toepas sen. Natuurlijke dekkingen gebeu ren vrijwel niet meer. „Koudbloe- den zijn over het algemeen minder vruchtbaar", zegt Leo. Met KI zijn ze makkelijker drachtig te krijgen. Met Donald is het alsnog slecht af gelopen. De familie Van Nieuwen huijzen heeft hun paarden veelal in natuurgebieden lopen, zoals de Bruintjeskreek bij Anna Jacobapol- der. Donald ging daar alleen op de wei, maar voelde zich te eenzaam. „Hij kon niet zonder zijn merries en heeft ontzettend lopen roepen. Op een gegeven moment regende het de hele nacht en omdat hij kenne lijk bezweet was van het ijsberen, heeft hij kou gevat. Ik vond hem in het riet met 41 graden koorts." Ze kregen de hengst er wel weer bo venop, maar hij bleef kwakkelen. Uiteindelijk hebben ze hem laten inslapen. Nu is de familie in haar nopjes met Dolf van de Boterhoeve. Die heb ben ze als tweejarige gekocht en toen ze ermee naar de hengsten keu ring in België gingen, werd hij goedgekeurd voor de dekdienst. „Dan hoor je ineens bij de 98 beste hengsten van België", zegt Leo vol trots. Dolf, nu vijf jaar oud. is voor hen het ideale paard. Ten eerste vinden ze zijn klpur mooi. Hij is donker bruin en dat doet veel bij een hengst. Teun, die het dier onder zijn hoede heeft, kan er niet over uit: „Hij is altijd braaf, staat altijd ge reed. dus je hoeft hem nooit te ha len en je kunt er alles mee. Ook op rijden." Op dit moment heeft de familie Van Nieuwenhuijzen twee dekhengsten in hun bezit. Pascal van de Lokkant is in februari gekomen. Ze hebben ze voornamelijk voor eigen ge bruik. „Als je twaalf merries drach tig wil hebben is het voordeliger om met eigen hengsten te dekken. Dan houd je de kosten laag." Vraag ze niet hoeveel paarden ze nu in to taal hebben. Leo: „Ze slaan niet al lemaal aan huis en daarom raak ik een beetje de tel kwijt." Als hij een schatting moet maken, denkt hij aan 25. Dat zijn er veel uit eigen fok. „Ik heb er al veel verkocht hoor, anders had ik er nu wel 1000 gehad." De periode dat merries gaan veulc- nen, betekent weinig nachtrust voor het gezin. Catherine is taxi chauffeur en rijdt met autistische kinderen van Bergen op Zoom naar Breda. Nu het vakantie is, brengt ze zieke mensen naar het zieken huis voor dialyse of naar het bestr- alingsihstituul in Vlissingen. Coen studeert aan de landbouwschool in Goes en wil naar het HAS in Den Bosch en Teun studeert bouwkunde in Bergen op Zoom. Ze moeten al lemaal elke morgen vroeg de deur uit, maar als er een paard aan de telling is, waken ze om de beurt. Als een merrie over tijd gaat, dus langer dan elf maanden draagt, be tekent dat nog langer waken. Met dertien drachtige merries betekent dat volgende voorjaar een zware periode voor de boeg. Maar ze heb ben het er graag voor over. „Er worden op de boerderij veel dieren geboren, maar de geboorte van een veulen is altijd iets speciaals", vindt Leo. Ze verzorgen de paarden samen, maar ieder heeft zijn eigen voor keur of specialiteit. Als ze met de paarden naar een keuring gaan, zorgt Catherine ervoor dat ze er tip top uitzien. Zij vlecht de manen in, omdat ze dat het beste kan. De jon gens rijden op de paarden of met de wagen erachter en Teun wordt de hengstenhouder genoemd. Waar Leo het meest van geniet is hel ploegen met de paarden. Hij voelt zich op dat moment het meest ver bonden met de natuur. „Als je ach ter zo'n paard loopt, hoor je die ploeg door de grond snijden, dat Om niet meer hele nachten te hoeven waken als er een veulen moet worden geboren, heeft de familie Van Nieuwenhuijzen een geboortealarm aangeschaft. De merrie krijgt een band om en als ze plat gaat liggen, gaat de telefoon bij wijze van alarm. „Ik zet de merrie dan altijd in een weitje voor het huis, waar ook een bouwlamp op staat, en kan haar vanaf het balkon bij onze slaapkamer bekijken als de telefoon gaat", zegt Leo. Maar ze werden een keer gefopt. „De telefoon ging een paar keer op een nacht en elke keer als ik ging kijken, stond de merrie ge woon rechtop. Op een gegeven moment was het half drie 's nachts en weer ging de telefoon. De merrie stond nog steeds overeind. Toen namen we de telefoon op en bleek het een vriend te zijn. Hij had een veulen, zei hij." Leo vertelde hem dat hij gewoon tot de volgende ochtend had kunnen wachten voor dat nieuws. Maar het bewijst volgens hem wel dat mensen elke keer weer blij zijn als er een veulen geboren is. heb je op de tractor nooit. Je ruikt de grond en het zweet van het paard." Catherine, lachend: „En af en toe een scheetje." Leo is van mening dat hel voor be paalde gewassen beter is om de grond met de paarden te ploegen. „Voor de peeën krijg je een veel betere structuur." Hij er is er ook fanatiek in, zo recht mogelijk ploe gen is zijn streven. Zijn naam is dan ook wel eens te vinden op de deelnemerslijst van ploegwcdstrij- den. „Met een merrie naar de keu ring gaan, is niet mijn ding. Op mijn gemakje een middagje ploe gen met de paarden vind ik het leukst." Ze hebben alles moeten leren met de paarden en nu houden ze bijna alles zelf in de hand. Ook op me disch gebied doen ze zoveel moge- dijk zelf, zoals een merrie controle ren op drachtigheid. „Wc hebben veel geleerd van de veearts." Hooi en stro komt van eigen land, even als tarwe en haver. Ze houden de paarden het hele jaar buiten, dat hoort bij het ras, vinden ze. „Ze hebben zo'n dikke vacht, als je ze binnen zet, heb je vaak alleen maar ellende omdat ze ziek worden." Hoewel ze al heel veel paarden heb ben, heeft Leo toch nog een wens. Ze hebben paarden in allerlei kleu ren. Bruinschimmel is het minst ge liefd, omdat die slecht verkopen. Catherine vindt een vos de mooiste kleur. Die hebben ze dan ook. Maar voor Leo is het pas compleet als ze een vosschimmel hebben. „Met witte manen." Een paard hoeft van hen niet snel weg, maar in één ding is Leo onverbiddelijk: ze moeten zich makkelijk laten vangen. „Als ik een half uur achter een paard aan moet lopen om hem te pakken, gaat ie maar weg." Jeugdspeler Johan Aarnoudse is de enige tafeltennisser van Smash'76 die zaterdag een prijs voor zijn club binnensleepte. Op het eigen invitatie- toernooi van de Sint-Annalandse club werd Aarnoudse tweede in de jeugd B-klasse. In totaal schreven 93 spelers van verschillende verenigin gen in voor de wedstrijd in de YVellevaete in Sint-Annaland. Dat is welis waar iets minder dan de piek van 115 deelnemers van vorig jaar, maar paste mooi in het gemiddelde van voorgaande jaren: tussen 80 en KM). Het open toernooi voor jeugd- en seniorencompctitiespelers werd voor de 24ste keer gehouden. Er de den tafeltennissers mee uit Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht, en ook een Belgische club. De Leugenberg uit Hoevencn, schreef zich met een aantal spelers in. Het invitatietoernooi~\vordt al tijd vlak voor aanvang van de na jaarscompetitie van de tafeltennis- bond gehouden en wordt gezien als een laatste test om te zien of de spe lers er klaar voor zijn. De competi tie start op 10 september. Bij de senioren werd in vier klassen door 64 deelnemers gestreden. Bij de heren in de hoogste klasse (A-klasse) 14 deelnemers. Vijf spe lers minder aan vorig jaar. Smash'76 had in deze klasse vijf afgevaardigden: Merijn v.d. Kloos ter, Rcmco Vroegop. Johan Snoep. Anné van Dijke en Harm Westdorp. Ook cx-Smasher Ad Verhage. spe lend voor Tanaka uit Etten-Leur. was van de partij. Grote afwezigen waren zesvoudig winnaar Christian van 't Hof van Smash en de kam pioene van vorig jaar Simonc de Klerk (SAR'72 uit Kloosterzande). Johan 't Hooft (SAR), de kampioen van 2001, 2004, 2005 en 2008. was de grote favoriet. Er werden twee zevenkampen ge speeld. De nummers één en twee zouden zich plaatsen voor de vol gende ronde, 't Hooft werd in zijn poule ongeslagen eerste. Zijn club genoot Bart Mangnus tweede, zodat beiden zich plaatsten. In deze poule kwam Merijn v.d. Klooster goed voor de dag met een derdeplaats. iHij verloor alleen van beide SAR- spelers. De vierde plaats was hier voor Ad Verhage. Anné van Dijke was weer voor het eerst van de par tij na een langdurige knieblessure. Ondanks dat hij slechts eenmaal wist te winnen (van Harm West- dorp) kan hij terugkijken op een goed toernooi. Zonder een jaar trai ning en wedstrijdritme liet hij zien het spelletje nog steeds goed te kunnen. Zo verloor hij driemaal nipt: met 15-13 van V.d. Klooster, met 11 -8 van Verhage en met 11 -7 van 't Hooft, echter allen in de be slissende vijfde game. In de andere poule was het onge kend spannend. Maar liefst vijf vap de zeven spelers kamen uit op vier punten, te weten Kees de Joode (Woerden), Mare Maas (SAR), Jo han Snoep (Smash). Edwin Draycr (Woerden) en Henk Mangnus (Ta- veres uit Eindhoven). Een hoop re kenwerk zodoende voor de toer- nooileiding om te bepalen wie doorgaat. Maas en Snoep waren overall de besten en plaatsten zich dus ook voor de halve finales. Remco Vroegop (Smash) en Dennis Smalhccr (Scaldina uit Zicrikz.ee) konden in elk geval al met lege han den naar huis. Beide jonkies waren vrij kansloos deze dag. Thools kampioen Snoep trof het in die hal ve finale niet, want zijn tegenstan der werd 't Hooft, net als hij een matcriaalspeler. Snoep verloor met 3-1 na een 1-0 voorsprong, 't Hooft in de finale, Snoep net buiten de prijzen (gedeelde derde plaats).Bart Mangus won in de finale van zijn SAR-clubgenoot Johan 't Hoofd en won voor het eerst de algemene ti tel. In de heren B-klasse deden 19 deel nemers mee verdeeld over drie pou les. Peter Hcndrikx, Kees van Poortvliet. Mathijs v.d. Graaf, Arno Bruijnzeel en Peter Bazen speelden voor Smash. Ook oud-Smashcr Ad- ri Fase, vele jaren spelend voor Woerden, nam deel. De eerste twee van elke poule gingen door naar de halve finale. Hendrikx en V.d. Graaf kwamen prima voor de dag. maar bereikten de finale niet. Hendriks kam in de halve finale niet meer tot scoren. V.d. Graaf won alleen nog van Hendrikx met 3-0. Bart Bruins (TCO'78 uit Ossendrecht) werd kampioen. In de finale won hij met 3-2 van Erik Mangnus (SAR'72). de winnaar van vorig jaar. In de senioren C-klasse waren er 13 spelers die met elkaar de strijd aan bonden, dat is de helft van vorig jaar en daarbij geen enkele Smasher. Marlijn Stoute (Scaldina uit Zicrik zee) werd kampioen. Met 3-0 ver sloeg hij in de finale Justin Prinsen (De Treffers uit Melissant). Cindy v.d. Klooster. Erik Micntjcs, Eldert Besseling, Anky Vroegop en Jochem v.d. Klooster vertegenwoor digden de Sint-Annalandse club in de D-klasse senioren met in totaal 18 deelnemers. Vroegop. Cindy en Jochem v.d. Klooster bereikten de halve finaleronde. Cindy v.d. Kloos ter cn Vroegop bleven zelfs ongesla gen in hun poule. Met drie van de zes spelers afkomstig van Smash leek een prijs voor de Sctallandsc club eraan te komen, maar zover kwan) het niet. Smash pakte overal naast, want Toon van Oevcren (Woerden), al vele jaren een trouwe deelnemer, was de sterkste. Dion van Doren (TCO'78 uil Ossend- rechr) werd tweede. Uitslag: 3-1. Mientjes cn Besseling maakten hun debuut op dit toernooi. Bij de jeugd waren er drie klassen met in totaal 29 deelnemers. In de jeugd A-klasse werd had Smash drie afgevaardigden: Gertjan v.d. Berg, Job Moerland en Bennie van Poort vliet. Vorig jaar moesten de twee dochters van oud-Setal lander Johan Snoep. Davina en Janinc, nog op het laatste moment afhaken. Nu waren de twee meisjes uit Dordrecht er wel bij. Ook de zoon van Ad Verha ge uit Anna Jacobapolder, Erik, deed mee. De jeugd van Smash plaatste zich niet voor de halve fina le, maar de kinderen van Snoep en Verhage wel. Erik Verhage werd tweede in de poule evenals Janine Snoep in de andere poule. Verhage, sinds enige tijd spelend voor Tanaka uit Etten-Leur, sneuvelde en viel zo doende net buiten de prijzen. Janine Snoep won wel en plaatste zich voor de finale tegen de Belg Nigel Bcnsch (De Leugenberg uit Hoe venen). Bensch won met 3-2 en werd algemeen jeugdkampioen. In de B-klasse bij de jeugd waren vier Smashspelers: Leontine Aarn oudse. Christel Vroegop, Johan Aarnoudse en Joost van Dijke. Deze klasse was eigenlijk een strijd tus sen Smash en Yerseke dat drie spe lers leverde. Jarno Kooyman van Yerseke bleef ongeslagen cn werd kampioen. Johan Aarnoudse werd tweede. Hij won vijf van de zeven partijen en bezorgde zijn vereniging de enige prijs van de dag. Sander Zwagemaker was de enige troef voor Smash in de C-klasse jeugd met 8 deelnemers. Driemaal winst was te weinig om in de prij zen te vallen. Indy Rogiers (De Leu genberg uit Hoevenen) werd eerste. Sander Duijnkerkc (Yerseke) twee de. De verenigingsprijs, de Pedro van Heumen-wisselbeker, werd evenals vorig jaar gewonnen door SAR '72 uit Kloosterzande. Zij eindigden op een gedeelde eerste plaats (beiden 40 punten) met De Leugenberg uit België, maar omdat SAR minder deelnemers had ging de beker weer voor een jaar naar de Zeeuws-Vla mingen. Als SAR '72 volgend jaar weer wint, mogen zij de beker de finitief houden. Smash werd ge deeld zevende met tien punten. Toernooi leider Kees Vroegop reikte de prijzen uit aan alle winnaars. Johan Aarnoudse was de enige speler die een prijs binnensleepte voor Smash. Hij werd tweede in de jeugd klasse B. Advertentie I.^ï.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 13