Klanken Vosmeers Lof verwelkomen Tüinman Cees Scholtes gaat verder onder zijn eigen naam Runningteam Tholen in Halsteren 'Door warmte was de Roparun vooral voor de lopers zwaar' Tholen Tientallen inwoners moedigen deelnemers negentiende Roparun aan Donderdag 27 mei 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Combineren Teamcaptain Dennis van Lent van Runningteam onwel in zicht van de haven Om twee minuten voor zes maandagmorgen speelt dweilband De Lamsöören het eerste nummer op de Bur gemeester Elkhuizenlaan in Halsteren. Veel publiek is er zo vroeg nog niet, maar anderhalf uur later begint het aardig druk te worden. Tientallen Tholenaren, waaronder de wethouders Hommel en Oudesluijs, komen er heen om het Runningteam Tholen aan te moedigen dat voor de derde keer meedoet aan de Roparun. Brandweerauto Tandem Vermoeid maar voldaan en bezweet. Zo kwamen de le den van het Runningteam Tholen zondagavond in Haes- tinge uit de bus na de monstertocht te voet en op de fiets van Parijs naar Rotterdam. Lopers en fietsers snakkend naar de douche om het zweet van hun lijf te spoelen want het was warm geweest. Zeker op de laatste kilometers. Teamcaptain Dennis van Lent was al thuis. Hij voelde zich in Schiedam al niet lekker en moest opgeven. Nick Visser Zoë Braai Maurits Verwijs Joris van Dijke Cees Scholtes uit de Heensche Molen noemt zich een echt groenmens. De 56-jarige hovenier geniet van alles wat groeit en bloeit. De tuin achter zijn woning is er een sprekend voorbeeld van. Hij legde de tuin met vij ver helemaal zelf aan. Een groene oase met een uitzicht op de vlakke pol der erachter. Het is Scholtes zijn lust en zijn leven maar ook zijn werk. houd aan tuintjes bij oudere men sen. Vooral dat laatste is de afgelopen ja ren sterk toegenomen, zegt hij. „Voor oude mensen waar ik twee keer per jaar kom, ben ik hun steun en toeverlaat. Er zijn steeds meer mensen die langer in hun eigen wo ning willen blijven wonen, maar dan wordt het onderhouden van de tuin hun te veel." Volgens Scholtes is dit onderdeel van zijn werk gegroeid. Hij probeert ook zo veel mogelijk aan het ver zoek van ouderen te voldoen als er tussendoor iets nodig is. „Als er een tak uit een boom is gebroken die in de weg ligt en waar ze zelf geen kans zien die op te ruimen. Of als er tegels of stenen losliggen waar mensen over kunnen vallen. Ik pro beer er dan binnen een uur tot an derhalf uur te wezen. Een beetje op afroep. Dat lukt vaak wel." Scholtes is een echte liefhebber. Hij Na vier jaar als franchiscondcrne- mer van De Groene Klussenier, gaat hij vanaf 1 juni verder onder zijn ei gen naam. Scholtes doet hoofdzake lijk in aanleg en onderhoud van tui nen. Bij klanten in de gemeente Tholen, Steenbergen en Bergen op Zoom. Het gaat van het compleet nieuw aanleggen van de tuin - van terras tot vijver - tot het klein onder- Cees Scholtes hij zijn door hem zelf aangelegde vijver en tuin in de Heensche Molen. (Advertentie LM.) De leden van het Runningteam Tholen rennen met hun teamgenoot over de Burgemeester Elkhuizenlaan langs de tientallen Thoolse toeschouwers. groeide op in een groene omgeving. In het Westland, in Poeldijk, het kassengebied in Zuid-Holland. Toen ik twaalf jaar was, maakte ik mijn eerste tuinontwerp. Bij een tuinder die een nieuw huis had gebouwd. Het was een grote lap en hij hield van strak. Ik heb een groep bomen met perken aangelegd. Het was mijn eerste stap richting hoveniers. Ik ben er in grootgebracht en kreeg de kans en ben vol aan de bak gegaan." Twintig jaar geleden kwam Scholtes naar West-Brabant omdat het in het westen 'zo verschrikkelijk druk' was, vertelt hij. Nu kent hij de om geving en zijn klanten aan de Bra bantse en de Zeeuwse kant van het Scheldc-Rijnkanaal. „Gemoedelijke mensen. Zeker als je ze wat langer kent. Ze zijn duidelijk in wat ze wil len." Scholtes is van alle markten thuis. Hij heeft niet alleen groene vingers, maar kan ook bestraten of opritten, terrassen en tuinpaden re pareren. „Het kleinere werk neemt toe. Ik krijg ook verzoeken om graf zerken schoon te maken. Er zijn mensen die geen of weinig familie hebben en er zelf geen gat meer in zien omdat ze te oud zijn. Ik kan me best voorstellen dat het moeilijk is om dat uit te besteden, maar er is wel behoefte aan." Scholtes werkt samen met anderen, zoals straatmakers als een klus voor de aanleg van een tuin en terras te lang dreigt te duren. „Dan kan het rauwe werk snel klaar zijn en kan ook de tuin snel worden aangelegd. Mensen zitten niet graag in de rom mel." Scholtes zorgt ook voor de af voer van stenen en planten, maar hij mag oud en nieuw graag combine ren. „Vaak is de bastrating nog goed. Dan is dat mooi te combine ren en dan kan je ook in het budget snijden. Met een bepaald motief maak je er dan toch iets moois van. Voorop staat natuurlijk dat je samen met de opdrachtgever bekijkt wat de mogelijkheden zijn.," Scholtes noemt zichzelf liever tuin man. Zijn naam komt op zijn bus te staan: tuinman Cees Scholtes. „Lekker laagdrempelig. Uw tuin mijn zorg, zeg ik altijd." Loper Ronald Somford arriveert in de 'Thoolse enclavein Halsteren, geflankeerd door de fietsers Nick Visser links) en Ben Brugman. De uitvalsweg van Halsteren rich ting Lepelstraat is, ter hoogte van de Von Suppéstraat, tijdelijk in een stukje Tholen veranderd. De Thool se vlag hangt er, en een spandoek met de tekst 'Welkom in Tholen'. Ook zijn bordjes geplaatst met de plaatsnaam Tholen erop. 'Kom over de brug!!' staat op een ander span doek te lezen. Runningteam Tholen heeft tevergeefs geprobeerd de route van de 520 kilometer lange estafet teloop van Parijs naar Rotterdam via Tholen te laten lopen. Daarom komt Tholen deze Tweede Pinkster dag maar naar Brabant. Langs de weg standjes waar koffie met een bolus, poffertjes en uitsmijters te koop zijn. Ook kan een petitie wor den getekend, waarmee het Thoolse team de Roparun-organisatic wil overtuigen om in de toekomst tóch af te buigen over Tholen. Er zijn al heel wat handtekeningen gezet. Geregeld passeren lopers en fietsers de 'Thoolse enclave' op weg naar j Rotterdam. Het publiek langs de kant applaudisseert, moedigt aan. Er is veel bewondering voor de presta tie die de deelnemers leveren. Theo Steketee is op de fiets uit Rilland gekomen. „Ik ben in Ossendrccht geweest, Hoogerheide en Bergen op Zoom", vertelt hij. Op een briefje heeft hij een aantal teamnummers genoteerd om te kunnen zien wan neer ze passeren. Oud-Smurdieke- naar Steketee heeft begin mei zelf meegedaan aan de estafetteloop die het Bevrijdingsvuur van Wagcnin- gen naar Zeeland bracht. Een ge weldige ervaring, maar heel anders dan de Roparun. Jo Aalbrcchtse uit Tholen geniet van de sfeer langs de route. Hij is ook voorgaande jaren bij doorkomsten gaan kijken, vertelt hij. Maar voor Piet Lisseveld uit Poortvliet is het de eerste keer. Zijn vrouw vindt de doorkomst best emotioneel, zegt ze. Even verderop zitten twee dames met de vlag van Sint-Annaland bij zich. Rond half negen arriveren leden van het Runningteam in hun opvallende roze shirts. Het zijn degenen die nu hun rusturen hebben. Ze worden hartelijk begroet door familieleden en bekenden. Ondertussen blijven er teams passeren. Maar ook auto's van de organisatie en de media, zo als RTL7. De teamleden verbazen zich over de grote Thoolse belang stelling op dit punt van de route. Die belangstellenden wordt om een fi nanciële bijdrage gevraagd. De Ro parun draait uiteindelijk volledig om één doel: het mogelijk maken om het leven van kankerpatiënten te veraangenamen. Inmiddels is het negen uur geweest. De leden van het Runningteam lo pen een eindje terug richting Halste ren. Want de komst van de Thoolse groep is aangekondigd. Het is kwart over negen als De Lamsöóren Vo smeers Lof inzetten en dan is het zover: loper Ronald Somford en vier fietsers arriveren. De andere teamleden rennen de laatste meters met het groepje mee. Nu wordt even een pauze ingelast. Op twee tafels langs de kant van de weg masseren Zoë Braai en Daphne van Tulder de vermoeide spieren van hun teamge noten. Even later doet een groep zich tegoed aan de uitsmijters van Hans Visser. Dan zorgt een oude brandweerauto, met fietsen op het dak, voor lichte paniek. Vlaggetjes die over de straat zijn gespannen, blijven achter een fiets hangen en worden losgetrok ken. Als ze los zijn gemaakt, ge beurt tien meter verderop hetzelfde. Een fiets die al stond te wiebelen, valt van het autodak en blijft aan de zijkant hangen. Ben Brugman en Dennis van Lent van het Runningteam verbazen zich over de belangstelling en de sfeer. „Dit hadden we niet ver wacht", zegt Brugman. Van Lent stuurt even later een tandem het parkoers op, want de estafette moet vervolgd worden. Richting het via duct in de Ecndrachtweg. Daaraan hangt een laatste spandoek: met een foto van het Thoolse team en de tekst 'Haal de Roparun naar Tholen'. Ook de nieuwe directeur van het Westerpoort college, Jack den Hollander, passeert dit punt. Hij is loper in het team van het Ra dius college. Tholenaar Nap Hage uit Poortvliet - van team Veertien in 't uur - komt hier niet lopend voorbij, want hij wisselde in Ber gen op Zoom. Om kwart over drie maandagmid dag wordt Runningteam Tholen ge registreerd aan de finish in Rotter dam, twee kilometer vóór de Coolsingel. De ruim 519 kilometer is afgelegd in 41 uren en 48 minu ten, met een gemiddelde snelheid van 12,42 km/u. De onderbreking in Halsteren wordt gebruikt om iets te eten. Rechtsvoor zit Daphne van Tulder, aan de andere kant van de tafel Samantha Levolger en Steven van Lent. Achteraan staat sponsor Dion Jonkers. Chauffeur Ben Brugman sprak de deelnemers toe voordat ze aan het buffet en de barbecue begonnen. Hij verontschuldigde Van Lent, diens vrouw en zoon die naar huis waren gegaan om uit te rusten. Brugman keek met tevredenheid terug en roemde de sfeer en de mentaliteit van de deelnemers. „We hebben al les voor elkaar over. Het is een van de toproparuns geweest." Hij be dankte iedereen voor de inzet. Mak kelijk was het niet geweest. „Door het warme weer was het vooral voor de lopers behoorlijk zwaar. Johan Wanrooij kon niet verder als loper, maar Joris van Dijke viel voor hem in." De doorkomst in Halsteren noemde hij overweldigend. „Er kon daar een petitie worden getekend om de Ro parun volgend jaar over Tholen te laten lopen. We hebben de slogan 'Kom over de brug' bedacht. Dat is letterlijk en figuurlijk bedoeld. Bei de doelstellingen hebben we ge haald, want er is heel veel aandacht voor geweest. We hebben in Halste ren een stukje als Thools grondge bied geclaimd." Ook daarvoor be dankte hij de mensen die er voor gezorgd hadden dat de laan was aangekleed. „Ik heb wethouder Frank Hommel er gesproken en ik hoop dat hij ook wat kan losmaken bij de gemeente om de tocht over Tholen te laten lopen. Hopelijk vol gendjaar." Brugman benadrukte nogmaals waar het allemaal om te doen is. Mensen met kanker een aangena mer leven te geven of het leven te vergemakkelijken. „Uit de grond van mijn hart wil ik jullie daar har telijk voor danken. Tot Halsteren hield het team van acht lopers en vijf fietsers zich aan het schema om de tocht met een ge middelde van 12,5 kilometer per uur af te leggen. „Maar door de gezel ligheid zijn we daar te lang blijven hangen. Anders hadden we mee kunnen doen voor de snelste tijd. Maar voor ons is hel toch belangrij ker om het doel voor ogen te hou den." De opbrengst is hoger dan de 11.000 euro van vorig jaar. Penning meester Frits de Jong houdt nog een slag om de arm, maar verwacht dat het rond de 17.000 euro ligt. „We hebben ook behoorlijk wat kosten gemaakt." De 23-jarige Nick Visser uit Sint- Maartensdijk was een belangrijke schakel in een snelle Roparun van team 85. Hij was niet betrokken bij de voorbereiding, maar kreeg drie dagen voor de start hel verzoek om mee te doen omdat René Mocliker uit Tholen door een blessure was afgevallen. „De voorbereiding was wat krap, maar de verzorging van de fysiotherapeuten was prima." Visser houdt niet van lopen in de hitte, maar kon er niet onderuit. „Er stond gelukkig wel een windje, maar het was 27 graden." Visser zat in het tweede team en is als zeven de gaan lopen. Elke loper legt onge veer een achtste van de te lopen af stand van 520 kilometer af. Ongeveer 65 kilometer. Een maand geleden liep Visser nog de mara thon van Londen. „Ik wilde een snelle tijd maken, van drie uur en 19 minuten. Maar ik werd misselijk van de energiegel die ik had geno men toen ik 35 kilometer had gelo pen. Ik heb hem wel uitgelopen, maar er vier uur en elf minuten over gedaan." Ook Visser genoot in Halsteren. „Al die mensen langs de kant. Het is net als bij de Tour de France. Het zag er heel leuk uit. We hebben er gegeten en gedronken. We liepen de hele tijd boven ons gemiddelde, maar door Halsteren konden we dat niet vol houden." Het was de tweede maal dat Visser meedeed. Voor de 23-jarige Zoë Braai uit Tholen was het de derde keer dat ze als fysiotherapeute meeging. „De lopers waren goed getraind. Maar de vermoeidheid gaat op den duur wel een rol spelen. Dan moet je meer doen om ze op de been te hou den: masseren, intapen en tips ge ven over voeding. Je moet zorgen dat ze niet uitdrogen en voldoende voedingsstoffen binnen krijgen." Elk team loopt steeds 56 kilometer en heeft daarna 4,5 uur rust. Om te eten, om verzorgd te worden en om te slapen. „Mijn eigen rust is niet het belangrijkste. Het gaat om de lo pers en de fietsers." Halsteren voel de als een thuiskomst, zegt ze. „Zo veel mensen uit Tholen, familie en vrienden. Het was een goede oppep per voor het laatste stuk naar Rotter dam." Zelf is ze een fervent zwemmer. Maar als ze de lopers zo bezig ziet, dan zou ze zelf ook wel eens willen meedoen, zegt ze. „Het is wel een uildaging om te doen." Voor fietser Maurits Verwijs (27) uit Sint Philipsland is het de derde keer dat hij op de fiets meedeed. Hij reed voor of achter een loper. Elke loper heeft twee fietsers, de voorste is ook de kaartlezer. Het is verplicht van wege de veiligheid. „Zeker 's nachts als het donker is. In het begin bij Pa rijs in het bos waar geen verlichting is en op de smalle Franse wegen op het platteland." Volgens Verwijs gaat de Roparun pas in Vlaanderen leven. „In Zele bij Dendermonde staan de mensen langs de route. Daar is het echt feest. En in Ossendrecht." Ook voor hem geldt dat hij steeds 4,5 uur had om te eten en te rusten. „Ik hem steeds maximaal anderhalf tot twee uur kunnen slapen." Wat tempo be treft, vond Maurits de tocht pittig. Van de warmte had hij niet zo veel last. „Het is droog gebleven. Liever heel warm. dan nat van de regen." Joris van Dijke is met 19 jaar de jongste deelnemer. De Tholenaar viel in voor Johan Wanrooij die last kreeg van zijn hiel. Hij viel af als lo per. maar stapte vervolgens op de fiets. Van Dijke nam na 112 kilome ter zijn plaats in. „Dat was best snel. Dan heb je nog 400 kilometer te gaan," vertelt Joris. Zijn gezicht is rood van de zon. „Het ging buiten gewoon goed. In het begin is het toch een beetje afwachten. Ik heb eerst even goed gekeken hoe hoog het tempo lag. Ik heb daarop goed kunnen doorlopen. Wel met steun van de fysiotherapeut. Die heb je toch nodig. Wc liepen eerst steeds ieder anderhalve kilometer. Op het laatst wisselden we vanwege de hit te om de kilometer." Voor Joris was het een hele mooie belevenis. „Je kent iedereen binnen het team. Dat is een positief punt. Iedereen heeft respect voor elkaar." Hij zat samen met Marien Hopmans in hetzelfde team. Beiden spelers van het eerste elftal van Tholense Boys. Het lukte niet met de ploeg te promoveren, maar Van Dijke en Hopmans haalden wel de eindstreep van de Roparun. Spelers van Tholense Boys, Joris van Dijke (links) en Marien Hopmans, liepen in zelfde team.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 9