sffSr Onroerend goed r Superstunt j VOLOP GENIETEN MOOI WONEN Familieberichten Spierinkjes .GRAFMONUMENT Bagro E.F. DE BRUIJN 0166-657007 www.dekortnatuursteen.nl Cor de Kaasboer Eendrachtbode, BOUWPLANNEN? Officiële Mededelingen natuur en landschap EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 27 mei 2010 vervolg ADRIANA HENDRIKA OP DEN BROUW CORNELIA WILHELMINA BIJNAGTE-MENHEERE NETTA DE HOND-ZWAGEMAKER MARTINUS HOEK uitvaartwinkel Molenpad 4 4696 BP Stavenisse Telefoon: 0166-69 74 38 Mobiel 06-10 64 28 07 Wij verzorgen alléén begrafenissen Open Huis: D.V. zaterdag 29 mei a.s. van I 1.00 - 15.00 uur. Hartelijk welkom! Tholen Achtererf 91 Vraagprijs: 214.000,- k.k. Oplevering: in overleg I Weydeland jonge graskaas kilo €8,95 Uw woning direct en zonder zorgen verkopen? Bagro vastgoed koopt uw huis. 10 verse eieren 99 cent Boerengraskaas kilo 7,95 vastgoed KINDERKOÖR STALOOM Sint-Annaland MEUBELSTOFFEN MATERIALEN COMPLETE KUSSENS de meest gelezen krant van Tholen en Sint Philipsland Bel voor een abonnement naar T 0167-522622 I www.bagrovastgoed.nl 0164 237760 GRATIS BROCHURE www.selekthuis.nl milieu 6 Enige algemene kennisgeving Elk afscheid is een nieuw begin Na een liefdevolle verzorging in het ver zorgingstehuis St. Elisabeth te Halsteren is vredig van ons heengegaan onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder weduwe van Jacob Marinus Berrevoets op de leeftijd van 95 jaar en 8 maanden Namens de kinderen, klein-en achterkleinkinderen Halsteren, 19 mei 2010 De begrafenis heeft plaatsgehad op vrijdag 21 mei j.l. op de Algemene Begraafplaats te Sint-Maartensdijk. Uw belangstelling en medeleven, welke wij mochten ontvangen na het overlijden van onze geliefde moeder, groot- en overgroot moeder hebben ons goed gedaan. Wij willen u daarvoor hartelijk danken. Familie Bijnagte Scherpenisse, mei 2010 Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed als je iemand die je liefhebt verliezen moet. Voor de zeer vele blijken van medeleven en belangstelling die wij, zowel persoonlijk als schriftelijk, mochten ontvangen tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en oma betuigen wij u onze oprechte dank. Theo en Mary Mariska, Gerwin Addy en Larissa Naut Sint-Maartensdijk, mei 2010 Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven ons betoond, na het overlijden en bij de begrafenis van onze lieve broeder, zwager en oom, zeggen wij u hartelijk dank. Familie Hoek Sint-Maartensdijk, mei 2010 Voor de vele felicitaties, bloemen en kaar ten, die ik mocht ontvangen ter gelegen heid van mijn koninklijke onderscheiding wil ik iedereen hartelijk bedanken. C.J. Knuist Sint Maartensdijk, mei 2010 Voor de vele felicitaties, kaarten en bloe men die ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn koninklijke onderscheiding wil ik iedereen hartelijk bedanken. Piet van der Vlies Tholen, mei 2010 Goedemorgen lieve opa Hans Vandaag word je 50 jaar. Van harte gefeliciteerd Kusjes-love you Kemi 4697 HD Sint-An- naland, mei 2010 Burg. Smithstraat 9 Wij willen iedereen hartelijk bedanken, ook namens de kinderen, voor de kaarten, bloe men en andere attenties die wij mochten ont vangen voor ons 25-ja rig huwelijk. Wim en Jeanne Snoep Sint-Annaland, mei 2010 Weststraat 2 Uw hulp na mijn val, uw kaarten, telefoon tjes, bezoek, bloemen en attenties zijn mij tot grote steun geweest tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, Ten Anker en De Schutse. Hartelijk dank hier voor. Ida de Wilde-Gaakeer Sint-Annaland, mei 2010 Mede namens mijn man wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en attenties tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuis komst. H. Verwijs-Schild Sint Philipsland, mei 2010 Na de Heere, wil ik u, mede namens mijn kin deren, hartelijk dank zeggen voor de vele bemoedigende kaarten, telefoontjes en attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. LP. Franke Sint-Maartensdijk, mei 2010 Langs deze weg willen wij iedereen heel har telijk bedanken voor de vele kaarten en cadeau tjes die we hebben ont vangen na de geboorte van onze dochter en zusje Babette/. Rens, Sylvia en Thiemen Reijngoudt Sint Philipsland, mei 2010 Verkoop nu uw oud GOUD! Sieraden, gouden munten en verzamelingen. De Ruiter BV, 0186-571366 www.Goudprijs.nl Koop uw Lw rechtstreeks! Grafmonumenten, Urnmonumenten, Urnen Grafdecoratie, Vazen, Lantaarns, Porseleinen foto's Zonder bemiddeling tussenpersoon, altijd voordeliger! Bijna 80 jaar ervaring in ambachtelijk vakmanschap. Uw persoonlijke wens staat bij ons centraal. Bezoek onze showroom uitvaartwinkel en showtuin. Abraham de Haanstraat 6 4624 HX Bergen op Zoom Tel. 0164-23 41 09 Fax 0164-24 51 00 begrafenisverzorging Ik wil, mede namens mijn vröuw, iedereen bedanken voor de vele kaarten en de vele an dere attenties die ik heb ontvangen en de vele bezoeken tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij en na mijn thuiskomst. Rien Smits Stavenisse, mei 2010 Namens mijn kinderen wil ik u hartelijk dan ken voor alle belang stelling, in welke vorm dan ook tijdens mijn verblijf in het zieken huis en bij mijn thuis komst. Het was hart verwarmend! In het bijzonder mijn twee lingbroer J.F. voor de vele keren dat hij met me gereden heeft en zijn dagelijks bezoek! Nogmaals dank. Leo Neele 4695 ER Sint-Maar tensdijk, mei 2010 Jacoba van Beieren- straat 26 WIJ DENKEN MET U MEE EN VERZORGEN l|W BOUWVERGUNNING! Timek brains in building Tholen 606810 www.timek.nl Cor de Kaasboer Weydeland-kaas, buitenlandse kaasspecialiteiten vers gebrande noten, olijven en tapenades Bij u op de markt: Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Oud-Vossemeer, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk Namens onze opdrachtgever, bieden wij op een schitterende locatie met een grandioos uitzicht te koop aan, een 2 (met mogelijkheid tot 3 )-KAMER- APPARTEMENT 2004 met tevens nog een riante BERGING op de begane grond. Dit fraai afgewerkte appartement (ca. 88 m2 woon- oppervlakte is gelegen in de jonge nieuwbouwwijk 'Stadszicht Tholen' op de lc verdieping van het appartementencomplex c.q. woontoren "Erffprins". Het onderscheidt zich doordat de gehele (verdiepings)vloer voorzien is van een drempel loze, massief eiken parketvloer met een geluid dempende, elastilonnen ondervloer. Verder zijn er plaatselijk elektrisch bedienbare sereens c.q. inpandig rolluik(en) aanwezig. Kortom, het is hier echt "vorstelijk" wonen in de "Erffprins"...! Een uitgebreide bezichtiging op afspraak is dan ook mogelijk via ons kantoor. Kijk voor meer informatie op onze website: WWW.KATERMAKELAARDIJ.nl óf bel: 01 I I - 641000 I Wij willen iedereen hartelijk bedanken, ook bij aankoop van 500 gram kaas namens onze kinderen, I naar keuze punt roombrie gratis I klein- en achterklein- kinderen, voor de vele I kaarten en attenties ter - gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Fam. A. Fiage- Lindhout Deze reclame is geldig van donderdag 27 mJi t/m woensdag 2 juni Al 4o jaar een vertrouwd adres Verkoop zonder zorg. Poortvliet, mei 2010 Bethelkerk, F.M. Boogaardweg 17A Sint-Annaland Aanvang 19.30 uur Collecte wordt bestemd voor het kindertehuis JEMIMA, een tehuis in Palestina voor kinderen met een handicap. STOFFERING BOUTERSHEMSTR. 1 4611 KA BERGEN OP ZOOM Vraag vrijblijvend prijs, ook alles voor de doe het zelf stoffeerder De voordelen: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling cq betaling mogelijk geen ontbindende voorwaarden ook als uw woning al (bij een makelaar) te koop staat Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met... Bagr» Vastgoed Oostvoorstraat 25Dinteloord E info@bagrovastgoed.nl TEVENS VERKOOP LEDER ONDERHOUDS MIDDELEN Kiest u voor een woning van SelektHuis, dan kiest u voor kwaliteit, gemak en traditioneel bouwen. SelektHuis heeft alle aandacht voor uw specifieke wensen. Tenslotte is het üw huis dat Ëp' L 0. we bouwen! bel OS4B-537555 of kijk op AMERSFOORT I MOORDRECHT I Rlüï SEN I K I THOLEN van de Provincie Zeeland Moed gevend, troostend en hartverwarmend waren uw woorden, mooie kaarten, attenties en bezoekjes tijdens mijn verblijf in het zieken huis en in Ten Anker. Ik wil u daar, ook namens mijn kinderen, heel erg voor bedanken, mede daardoor ben ik nu weer thuis. Marry Douw-van Beekhuizen 4698 AN Oud-Vossemeer Schoolstraat 39 Ontwerp planwijziging Natuurbeheerplan Zeeland 2010 Op 11 mei jl. heeft het college van GS de Ontwerp planwijziging Natuurbeheerplan Zeeland 2010 vastgesteld. Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid voor begrenzing, ver werving, omvorming, inrichting en beheer van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van de Zeeuwse Ecologische Hoofdstructuur. De ontwerp planwijziging betreft onder andere de begrenzing van enkele natuurbeheergebieden en de wijziging van enkele beheerpakketten en is met name van belang voor agrarische en particu liere natuurbeheerders die voor 2011 een subsi dieaanvraag willen indienen via de Subsidiever ordening Natuur- en Landschapsbeheer. Alleen het beheerpakket dat in het Natuurbeheerplan is opgenomen kan worden aangevraagd. De ptanwijziging staat open voor inspraak, ligt gedurende de inspraakperiode ter inzage op de gemeentehuizen en op het provinciaal informa tiecentrum en is verder ook te vinden op de pro vinciale website op www.zeeland.nl/verkort/ontwerpnbp2010. De inspraakperiode is van 25 mei tot en met 6 juli. Zienswijzen, voorzien van naam en adres, kunnen worden gericht aan Provincie Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Voor nadere informatie over het Natuurbeheer plan Zeeland kan men contact opnemen met dhr. P. van der Reest (natuurbeheer) op 0118-631730, R. Steijn (agrarisch natuurbeheer) op 0118- 631196 of T. de Beer (agrarisch en particulier natuurbeheer! op 013-5950595. Bodemverontreiniging Hoenderweg ong. te Sint Annaland Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat er sprake is van een geval van niet-ernstige veront reiniging. Gedeputeerde Staten hebben besloten geen toepassing te geven aan de uniforme open bare voorbereidingsprocedure. De beschikking ligt van 26 mei tot en met 7 juli 2010 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 08.00- 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. op werkdagen 's morgens van 9-12, s middags of 's avonds na telefonische afspraak 10166-668200 tst 13). Belanghebbenden kunnen tot en met 7 juli 2010 een bezwaarschrift tegen de beschikking indie nen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gra- venhage. De beschikking treedt 8 juli 2010 in werking, ten zij binnen die termijn een verzoek om een voorlo pige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Vermeer (tel. 0118-631924). Provincie Zeeland nformatie over het provinciaal bestuur, zoals Provinciewerk, vindt u op www.zeeland.nl

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 6