Janssen Eendrachtbode Familieberichten Thijy UJfrElleyv Lucay Har ah/ Varlëh Melxw\ie/ Vervolg familieberich ten zie pagina 6. 28-5-2010 4 EKNDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 27 mei 2010 Johan/ Ooït&ijh Gerbew evo CaraUew v.d/. Velder Verkerke/ 28-11-1997 28-5-2010 Qerbew evo Caroliero Qerberv ew Carolierv Plaats uw familieadvertentie ook in de Jcuxp eroMariow von/ B eA/erew- Vroegop PIETERNELLA BAZEN NELLEKE NELLEKE HAGE-BAZEN NELLEKE HAGE OME FLIP FLIP VAN DER MALE LIEVE THEO Tholen 0166-60 73 19 Binnenkamer 11, 4691 DG Tholen Mobiel 06 - 53 23 73 20 DINGENUS MARINUS BAL Theodorus Evert van de Velde Pieter Adriaan de Korte ■MMHMRj Lief Volmaakt Klein en teer Een groot wonder! Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon, WUlem/Pieter Hathij'y 19 mei 2010 Artwin en Marloes Otte-Veld Voorhoute 9, 4416 BS Kruiningen Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje JcuvCornelEyMorLnuy We noemen hem Hij is geboren op 21 mei 2010. Kees, Rianne Sanne, Fleur Daniël Verkerke Koekoeksweg 4 4695 RP Sint-Maartensdijk Na 2 jaar samenwonen, gaat het er nu van komen. Wij gaan trouwen! Leoniey vaw der Jogt Zeggen "ja" tegen elkaar op vrijdag 28 mei 2010 om 14.00 uur in het nieuwe gemeentehuis van Tholen. Ons adres is: Kleine Loo 13 4694 CL Scherpenisse Een tweede kindje ontvingen wij, stil, verwonderd en heel blij. Dankend de Schepper van dit leven, Die ons dit wonder opnieuw deed beleven. MavtXvux/Corv^Xlo/Haviëile/ 18 mei 2010 is het dochtertje en zusje van Anthonie enTeunike Verwijs-Vos Giovanni Oudelandsedijk 8 4696 RS Stavenisse Onze lieve papa en mama zijn D.V. 28 mei 12 te jaargetrouwd. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen met ons. Gert-Jan, Jacqueline en Adriënne 4675 CX Sint Philipsland, mei 2010 't Slaak 6 In de schuilplaats van de Allerhoogste blijf ik onder uw vleugels, o Heer. Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht. U bent mijn leven, mijn eer. Dankbaar en blij ontvangen we uit Gods hand onze zoon en ons broertje VaniëlJohcwwey Harinay Geboren op 21 mei 2010 Marin en Corina Harder Ruben Sarah Klinket 10 4691 DJ Tholen ■S zijn vrijdag 28 mei 121/2 jaar getrouwd. Wij willen onze kinderen, broer en schoon zusje, oom en tante hiermee van harte fe liciteren en nog vele goede jaren samen toewensen. Pa en ma van de Velde Stanny en Monique Hélène en Arno Jenny en Tan ja Ook Gert-Jan, Jacqueline en Adriënne gefeliciteerd met jullie pappa en mamma Gerben en Carolien wonen 't Slaak 6 4675CX Sint Philipsland Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter Merwfe/Mouja/ 15 mei 2010 Marinus Voorwinden Mariska Ligtendag Eendrachtstraat 60 4675 CS Sint Philipsland B9B Op 28 mei zijn onze lieve kinderen 12V2 jaargetrouwd. Wij wensen jullie nog vele gelukkige jaren toe samen met de kinderen. Pa en ma Verkerke Sint Philipsland, mei 2010 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje Cornelóy A brahavv finrv 11 mei 2010 Alex en Anja Keur Nina, Jari en Milan Windsingel 52, 4691 DA Tholen A.s. maandag 31 mei zijn onze lieve ouders Joop ervM ariow varuBeA/ereru 25 jaar getrouwd. Wij wensen hen nog vele gezonde jaren toe. Kusjes van Angela John en Cynthia Robin Yentle Zuid-Beijerland, mei 2010 Op maandag 31 mei a.s. is het 25 jaar ge- leden dat zij in het huwelijk zijn getreden Hartelijk gefeliciteerd! Pa en ma Vroegop Johan en Mirjan Natasja en Arjan, Richard Gerrie en Caroline Sven en Rowan 3284 AX Zuid-Beijerland, mei 2010 van Oldenbarneveltstraat 48 Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zit mijn God Uw goede Geest geleide mij in een effen land. Psalm 143 vs 10 Verdrietig omdat we haar moeten missen, maar getroost door de Heère, geven wij ken nis van het overlijden van mijn lieve en zorg zame vrouw, onze (schoon)moeder en oma echtgenote van Chris Hage geboren Sint-Annaland 7 april 1958 overleden Sint-Annaland 25 mei 2010 Sint-Annaland: C.J. Hage AnnemiekQen Jaco Maud Rudi en Dinetta Ellen Raiffeisenstraat 14 4697 CG Sint-Annaland Mijn vrouw, onze moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Monuta Tho len, F.M. Boogaardweg 17 te Sint-Annaland, waar u vrijdag 28 mei van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid krijgt om afscheid van haar te nemen. Zaterdag 29 mei zal om 10.30 uur de rouw dienst gehouden worden in de Nederlands Hervormde Gemeente, Ring 1 te Sint-An naland, waarna we haar zullen begeleiden naar de Algemene Begraafplaats aldaar. Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van de dienst in de kerk en persoonlijk na de begrafenis, in het Trefpunt. Geen bezoek aan huis Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd delen wij u mede dat, na een ern stige ziekte, door de Heere uit dit leven is weggenomen Wij wensen Chris en de kinderen veel sterk te toe. Familie Slager Personeel Slachterij Slager Personeel Slagerij Slager Sint-Annaland, 25 mei 2010 Na een kort ziekbed werd mijn lieve vriendin NELLEKE weggenomen door haar Heere en Heiland. Chris, de kinderen en Nellekes moeder veel sterkte toegewenst. Huib en Petra Cindy en Gert-Jan Sint-Annaland, 25 mei 2010 Na een korte, ernstige ziekte is overleden onze lieve buurvrouw Sterke de Heere buurman Chris, de kinde ren, kleinkind en moeder Bazen in dit zware verlies. Ad en Dineke Fase Erna en Erik, Jolanda en Meeuwes, Florence en Gerhard, Peter Sint-Annaland, 25 mei 2010 Met verslagenheid hebben wij kennis geno men dat, na een moedig gedragen ziekte, door de Heere is weggenomen onze We wensen tante Trees met haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe voor nu en in de toekomst. Maarten en Erica de Vos Marleen en Dirk- Jan Goudriaan Annet en Kees Bijl Rianne en Bouwe Hoekman Corné en Erica v.d. Male Marco en Naomi v.d. Male Diana en Huib Houke Corné en Jolanda v.d.Male Peter en Christine v.d. Male Jacqueline en Ron Noordhuizen Monique en Bart Henning Marja en Jan Elenbaas Ellen en Mario Kriekaard André en Jacqueline de Graaf Martine en Bart Bruijnooge Cees en Miranda achterneven en nichten Poortvliet, 18 mei 2010 Bedroefd namen wij kennis dat de Heerena een ernstig ziekbed, uit dit leven heeft weg genomen onze gewaardeerde werkgever Wij wensen Trees, de kinderen en kleinkin deren veel sterkte toe in dit grote verlies. Personeel Loonbedrijf Van der Male B.V. Poortvliet, 18 mei 2010 Rust zacht We zullen je missen. Leo en Jeanne Michael en Eefje Denise Tholen, 23 mei 2010 Begrafenisverzorging Wij verzorgen begrafenissen op geheel Geen crematies In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden joh. 14 vers 2 Bedroefd, maar dankbaar dat we hem zo lang mochten behouden, geven wij u ken nis dat in alle rust, door de Heere, van ons is weggenomen onze vader, groot- en over grootvader sinds 23 januari 2009 weduwnaar van Adriana Faasse in de leeftijd van ruim 89 jaar. OudeTonge, Jan en Dien Bal Rianne en Ton Niels, Emma, Carlijn Nanda en Geert-Jan Stephanie, Cheyenne, Sidney, Yannick Remko en Willemienke Yeshua, Quenin Roel en Marleen julius, Machteld Tholen, Kees en Adri Bal Marco Jolanda en Michel Tholen, Rinus en Nelly Bal Wim en Jolanda Marius en Suzanne Marleine en Niek 22 mei 2010 Dalemhof 57 4691 ZC Tholen De rouwdienst is gehouden op woensdag 26 mei om 13.15 uur in de aula van het uit vaartcentrum, Prins Bernhardstraat 2 te Tho len. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats aldaar. t Op eerste pinksterdag hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, een pa uit duizenden, een geweldige opa en opi echtgenoot van Lijntje Diepstraten in de leeftijd van 78 jaar. Tholen: L. van de Velde - Diepstraten Tholen: Corrie Aleida en Erwin Marco Tholen: Mary en Leen Lesley (in herinnering) Stephan en llonna Clinge: Willy Romina en Phillip Nikita Chico Tholen: Thea en Suus Soroya Anthony en Marianna daniel Ashley Tholen: Theo en Rian Nick en Michelle Boy 23 mei 2010 Jolstraat 26 4691 JV Tholen Er is gelegenheid om afscheid te nemen op donderdag 27 mei van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van "Monuta", Prins Bernhardstraat 2 te Tholen. De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 28 mei om 10.30 uur in de R.K. kerk O.L. Vrouw Hemelvaart, Markt 22 te Tholen. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot persoonlijke condoleance in bovengenoemd uitvaartcentrum. We zijn dankbaar dat we onze lieve OPA BAL zo lang in ons midden hebben gehad. We zullen zijn aanwezigheid en liefde voor ons missen. Kleinkinderen Rianne en Ton, Marco, Nanda en Geert-Jan, Remko en Willemienke, Roel en Marleen, Jolanda en Michel, Wim en Jolanda, Marius en Suzanne, Marleine en Niek. Achterkleinkinderen: Stephanie, Niels, Emma, Cheyenne, Carlijn, Sidney, Julius, Yeshua, Yan nick, Quenin en Machteld Tholen, 22 mei 2010 "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God'. Filippenzen 4:6 Bedroefd, maar dankbaar voor een kortstondig lijden is door de Heere uit ons midden weggenomen, mijn broer, schoonbroer en oom Sinds 2005 Weduwnaar van Catharina Wilhelmina Polderman geboren 17 november 1919 overleden 20 mei 2010 Onze dank gaat uit naar het personeel van verpleeghuis A.B. G. J. Beukelaar - de Korte S.K. Mol - Polderman P.L. Polderman J. Polderman - van Zetten J.A. Polderman - van Zetten Kees en Truus Jansen Simina en Rinus van Gilst Tholen: Sint Annaland: Tholen: Bergen op Zoom: Tholen: Sint Annaland: Bergen op Zoom: Correspondentieadres: Nieuwiandseweg 268 4697 RK Sint Annaland D.V. donderdag 27 mei om 13.15 uur zal de rouwdienst gehouden worden in de aula van het uitvaartcentrum van "Monuta", Prins Bernhardstraat 2 te Tholen, waar vooraf gelegenheid is om afscheid te nemen van 12.30 tot 13.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in voornoemd uitvaartcentrum.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 4