1 sgierig Aagje Mijn moment FESTINA THE SPORT WATCHES 65 jaar NieuwsQuiz O e o o o Voofr u 65 J VOEDERT^EIHA mi Advertenties toen Advertenties nu Mosselpellers(sters) Landbouwhuishoudschool Tholen. li/AAtt ZUV Z£? Fa. A. J. D. Andriessen Zn. DE NIEUWE BEDFORD 6 tons DIESEL Prijs 13915,- Garage C. L. DE JONGE Zn. TEL. 16 POORTVLIET TEL.16 AUTO A de Jonge O* Sinds 1848 7 EUR n Met de Feestdagen naar de ROTTERDAMSCHE Diergaarde „BLIJ-DORP" Als steken en sehentea U het leven vergallen •a D geen raad mear «eet tan de tergende pijn. brengt Kruschen Salts uitkomst Ue kleine, dagelijkse dosis Kruschen maakt korte metten met Uw rheumatiek. Zes mine rale routen wetenschappelijk samengesteld, spannen in Kruschen santen om Uw bloed zuiverende organen krachtig te stimuleren. Met verjongde energie doen die dan hun hetlraam, bloedzuiverend werk. Onzuiver heden kunnen zich niet opnieuw ophopen en vastzetten in de gewrichten. Zo wordt U binnen korte tijd bevrijd van de pijnen die Uw humeur vergallen en Uw gestel skipen. J. C. DORST THOLEN. een schaapherder Muziek v. d. Dans Timmermansknecht J. ELENBAAS Donderdag 27 mei 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Nieuwsgierig. Dat zijn we bij De Eendrachtbode! Dus een thema bedenken voor ons 65-jarig jubileum, dat was niet zo moeilijk. Het komende jaar steken we onze nieuwsgierigheid niet onder stoelen of banken. Maandelijks tonen we 11 onze nieuwsgierigheid door de jaren heen. Want u bent toch ook nieuwsgierig Jongeren durven eerder vragen te stel len die volwassenen niet eens kunnen be denken. Dat kunnen verrassende vragen zijn. Op Tholen en Sint-Philipsland lopen dergelijke Nieuwsgierige Aagjes rond. We hebben ze op pad gestuurd om hun vragen te stellen aan meer of minder prominente inwoners. Bij deze aflevering interviewt Sanne de Hond (14) uit Tholen masseuse Dolores Noguera die haar praktijk in Tho len heeft. Waarom ben je masseur geworden? Ik ben masseuse geworden omdat ik het erg leuk vind om mensen te helpen met lichame lijke klachten en blessures. Aangezien ik altijd in de sportwereld heb gezeten leek het me erg leuk om sportmasseuse te worden. Daarvoor heb ik mijn-diploma gehaald en ben eritiee aan het werk gegaan. Wat nou als er een hele vieze persoon binnen komt? Als er een heel vies persoon binnenkomt dan probeer ik op een vriendelijke manier te vertel- ij Juweliers Edelsmeden Sedert 1848 Ateliers voor alle reparatiën ij Gr. Markt 25 - Tel. 264 jj BERGEN OP ZOOM jj ij l^mmmamtwiiuitiiiiamiwmtmuiK'-S Vanaf heden te bezichtigen in onze garage Dolores Noguera. len dat het in verband met de hygiëne niet mo gelijk is hem/haar te masseren. Gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt. De mensen begrijpen zelf goed dat ze schoon moeten zijn als ze ge masseerd willen worden. Sanne de Hond. Ben je altijd aardig tegen je klanten? Ik ben altijd aardig tegen de klanten. Ga je wel eens een discussie aan metje klanten? Soms is gebeurt het wel dat ik in discussie ga met een klant. Het kan natuurlijk zijn dat de klanten anders denken over zaken dan ik. We kunnen er dan altijd over praten en discussië ren. Was dit altijd al je droombaan? Nee niet altijd hoor! Sportmasseur kwam op de tweede plaats. Ik wilde altijd politieagent wor den. Dit ben ik ook 15 jaar geweest. Nu is mas seuse zeker mijn droombaan. Het geeft me een goed gevoel om mensen te helpen die blessures, spierklachten, nek en/of rugklachten hebben. En natuurlijk ook mensen met een ontspan nende massage, sportmassage, hotstone mas sage of stoelmassage te behandelen. Doe je buiten je werk als masseur ook nog an der werk? Naast mijn Massagepraktijk Effleurage ben ik ook werkzaam als fitness/personal trainer bij een sportschool in Steenbergen Maar de meeste werktijd heb ik in mijn praktijk. Wat doe je als je een persoon moet masseren en die ligt de hele tijd te zeuren? De mensen die gemasseerd worden, zeuren niet. Als de mensen die op de massagetafel lig gen een ontspannende massage willen, dan gaat dit meestal beter als ze niet te veel praten. Dan adviseer ik ze om lekker te relaxen en lek ker de genieten van de massage en niet teveel te praten. Masseer je liever mannen of vrouwen? Het maakt mij niet uit. U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR: Gratis reparatie van een sterretje - Vervanging van de voorruit - Schadereparatie voor alle verzekerings maatschappijen met vervangend vervoer - Uitdeuken zonder spuiten en spot repair - Onderhoud en reparatie aircosystemen van elk merk - Reinigen en poetsen van personen- en bedrijfswagens - Wassen van uw auto op onze wasplaats - Dag en nacht tanken met hoge korting - Onderhoud en reparatie aan personen en bedrijfswagens van elk merk - Onderhoud en reparatie voor alle Leasemaatschappijen Voor ons actuele aanbod kuntu terecht op www.autodejonge.nl Lieven de Lange. Iedere medewerker heeft van die mo menten in zijn/haar carrière die onver getelijk zijn. Deze keer advertentiever- koper Lieven de Lange (46) uit Tholen. Als je aan 1296 Eendrachtbodes hebt meege werkt, zijn trieste en vreugdevolle momenten. Het beste gevoel geeft toch het moment dat ik in het weekend mensen op het Walletje in Tholen met de krant onder de arm zie lopen. Dat het 'Thoolse krantje' ook in dit digitale tijdperk in een behoefte voorziet, blijkt ook uit het feit dat vorig jaar het aantal abonnees, ondanks de recessie, met maar liefst 500 is gestegen naar 7000. Deze stijging toont waar dering, stimuleert, geeft vertrouwen en is ook goed nieuws voor adverteerders. Grote Markt 22 (hoek Bosstraat) 4611 NS Bergen op Zoom Tel,: 0164-234464 www.juwelier-andriessen.nl De Eendrachtbode gaat een jaar lang, elke maand, op zoek naar de Grootste Nieuwsken- ner van Tholen. Daartoe beantwoordt u maandelijks de vijf vragen op deze pagina. Mail uw antwoord voor 14 juni naar quiz@eendrachtbode.nl (uiteraard ook met uw contactge gevens) of per post: Postbus 5, 4697 ZG Sint Annaland. U maakt kans op 65 euro. Succes! Wie werd in 1965 directeur na de fusie tussen de Nutsspaarbank en de Bondspaar- bank? A) A. van den Hoek B) J. van Elsacker C) J. Melse Hoeveel standhouders waren er in 1965 op de tweedaagse voorjaarsbeurs in de Wimpel? A) Veertien B) Negen C) Vijftien Hoeveel gulden kreeg in 1965 het brandweerkorps van Scherpeninsse voor het af scheid? A) 275 gulden B) 300 gulden C) 250 gulden Wie wordt de nieuwe directeur van het Westerpoort college in Tholen? A) Ben te Kulve B) Jan Bolier C) Jack den Hollander Wie is er op het schoolvoetbaltoernooi eerste geworden bij de jongens elftallen? A) Ter Tolne B) De Casembroot C) De Rieburch I. -i VEEL NIEUWE AANWINSTEN oa.: jonge Nijlpaarden, jonge Beren, jonge Boa's Con strictor. Emu-kuikens, Manen-schapen, nieuwe Flamingo-vijver, Fazanterie, Wolvenverblijven, nieuwe Apenrots, Nederlands Stamboekvee. gevraagd voor het komend seizoen PELLOON 12 CENT PER K.G. Aanmelding Zaterdag van 2-4 uur bij B. W. BAAY Hofstraat 41 Tholen DEZE WEEK: 100 0 gram fi samen voor 0.80. 200 bijtspek en 100 gram Ont- Pekelvlees, go Verkrijgbaar bij Met SEPTEMBER zal aanvangen TWEE-JARIGE CURSUS VOOR MEISJES die minstens zes klassen Lagere School hebben doorlopen. Onderwijs wordt gegeven in Naald vakken, Algemeen vormend Onderwijs en Huishoudelijke vakken. Schoolgeld naar inkomen, eventueel tegemoetkoming in reis- en studiekosten. Nadere inlichtingen worden gaarne door de Directrice verstrekt. - AANGIFTE VóóR 1 JULI - Directrice. M. C. KOOPMAN. gr. fijne Rookworst voor 0.50. M. v, d. Eijk te Tholen. THOLEN: 6 Juli zitting Groene Kruisgebouw, Molen vlietsestraat. 25.30 uur. Steeds de le en 3e Dinsdag van de maand. Zr. Rtjs- tenbil-Scheffer, Voetspecialiste. GESORTEERD str andhout te koop. Planken, palen, deuren, rui ters. brandhout, enz. enz. bii Gebr. a d. Brouw, Achterboa te Sb Maartensdijk. HJH. Landbouwer». Uit voorraad leverbaar: Tolhouten. Draadpa- len, Ruiters, Hooibomen en voorts alle soorten Geriefhout. Beleefd aanbevelend. P. v. d. Houten, B 223. Oud-Vosseneer. OUD-VOSEMEER: 7 Juli zitting bij Wed. van Dljke, Zllverstraat 26 uur. Steeds de le Woens dag van de maand. Zr. Rijstenbil- Scheffer, Voetspecialiste. TE HUUR alle maten dekkleden vanaf 30 ct. per dag. Geen vrachtkosten. A. Deurloo, Qud- Vossemeer. tel. 81. TE KOOP: een spekkuip. Wal- straat 11, Tholen. GEVRAAGD Woning beschikbaar bij J. C. KOOIJMAN Joanna Maria Polder 5 ST. ANNALAND ZATERDAG 5 MEI om 6 uur M. J. STEKETEE Hotol do Goudon Leouw Sint Maartensdijk Terstond GEVRAAGD bokwomo POORTVLIET

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 19