Boeren bekijken land fietsend 'Het zou wel het mooiste zijn als je dit op je eigen eiland kon doen' Voetbal vermaak jeugd jubilerend Vossemeer Lijdie Kot voor derde maal finaleplek in eilandencup Koersballen Lijdie Kot staat voor de derde achtereenvolgende keer in de finale van de GoedWare eilandencup individeel, die 6 juni gehouden wordt in Sint-Annaland. De deelnemers aan het Thoolse tenniskampioenschap streden maandag bij tennisclub Eegedima in Tholen voor een finaleplek en dat viel voor Lijdie wederom positief uit. Zij neemt het in de finale op tegen Addie v.d. Zande. Bij de heren 7/8/9 heeft in elk geval Leen Goedegebuure een finaleplek en bij de heren 4/5/6/ is dat Curtis Goedegebuure. De ande re finalisten worden pas op de finaledag zelf bekend. Troostprijs Paardensport Josje en Jaap Moerland twee en zes Donderdag 27 mei 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Nog elf trajecten in Tholen gepland voor 2015 Dijkversterking Van Haaftenpolder aan water Krabbenkreek gestart Natuurvergunning Ze zijn begonnen met twintig, maar nu hebben ze al ze stig Thoolse golfliefhebbers weten te verzamelen. Rens Tichem en Pieter Verhoeff uit Tholen organiseren voor de vierde keer een Thoolse golfdag. Die wordt op maan dag 31 mei gehouden op de golfbaan in Bruinisse: Gre- velingenhout. Een golfwedstrijd puur alleen met eiland genoten en oud-Tholenaren. Dat leek hen gewoon leuk en gezellig. De winnaar mag zich een jaar lang de beste golfer van Tholen noemen. T\ittelhoekje Wisselbeker Tweede mixteam Sint-Annaland wint De eerste competitiedag van het tweede mixteam van ten nisclub Sint-Annaland is positief verlopen voor de Thole- naren. Ze wonnen zaterdag met 1-5 van het team in Axel. Rens Tichem en Pieter Verhoeff houden Thoolse golfdag in Bruinisse Derde mixteam Net als de twee voorgaande edities was het ook dit jaar weer erg warm op tweede pinksterdag en was het voor de tennissers niet alleen de te genstander waar ze tegen moesten vechten maar soms ook de ver moeidheid door de hitte. Cent van Dijke nam het in de heren 7/8/9 categorie op tegen Arco de Rooy in een resterende poulewed- strijd waar alleen nog de eer op het spel stond. De nummer drie ge plaatste in deze zelfde klasse, Leen Goedegebuure nam het op tegen de thuisspclende Danny Bout, die als vervanger voor de door ziekte af wezige Antal Joppe in de halve fi nale aantrad. Van Dijke speelde zo als vanouds erg vast en ondanks dat Arco de Rooy duidelijk gegroeid was in zijn tennis vergeleken bij een jaar eerder kon hij het niet bol werken en Cent won met 6-3 en 6- 4. Leen begon erg sterk en met 6-0, 6-2 was hij de eerste finalist in de klasse 7/8/9. Bram Filius en Sven den Engelsman speelden een kwartfinale om uit te maken wie op de finaledag nog te gen titelverdediger Martijn v.d. Graaf een halve finale moet spelen. De winnaar betreedt uiteindelijk te gen Leen Goedegebuure het strijd perk. Bram en Sven maakten er een mooie en boeiende wedstrijd van voor het publiek. De jonge Sven liet zien dat men de komende jaren met hem rekening moet gaan hou den cn dc routinier Bram ging voor elke bal en bleef strijden tot het eind. Die eindigde dan ook in zijn voordeel: De eerste set ging met 6- 3 naar Bram toe en de tweede met 6-2 naar Sven, maar de derde was met 6-4 voor Bram. Addie v.d. Zande versloeg Renske de Rooy in de de halve finale met 6- 4 en 7-6, waardoor ze de finale bin nenwandelde. Haar opponent kwam uit de wedstrijd tussen tweevoudig titelverdedigster Lijdie Kot cn de jonge Stephanie Geluk die als on geplaatste speelster dc halve finales wist te bereiken. Ook deze dames hadden het weer als extra tegen stander. Lijdie leek daar beter mee om te kunnen gaan en ook door haar jarenlange lenniservaring wist ze dc druk bij Stephanie te leggen. Deze haalde veel ballen maar moest telkens op het laatst het punt aan Lijdie laten. Met tweemaal 6-3 pak te Lijdie deze wedstrijd en staat ze voor de derde achtereenvolgende keer in de finale van dit evenement. Als laatste gingen Cent van Dijke en Wim Bal de baan op voor een poulewedstrijd bij de heren 7/8/9. Bij de heren 4/5/6 nam Stephan v.d. Peet het op tegen titelverdediger Curtis Goedegebuure. Cent speelde zijn tweede wedstrijd van dc dag maar ging toch weer sterk van start en hij won met 6-3 de eerste set. Toen kwam Wim Bal te rug in de wedstrijd en in de tweede set maakten de mannen er een span nend schouwspel van. Uiteindelijk wist Cent het in de tiebreak naar zich toe te trekken en met de tweede zege van de dag eindigde hij als tweede in de poule als troostprijs. Tegelijkertijd waren Stephan en Curtis elkaar aan het afmatten in de brandende zon. Stephan sloeg de ene winner na de andere en Curtis speelde vooral een verdedigende wedstrijd vanaf de baseline. De mannen gingen gelijk op waardoor bij 6-6 een tiebreak nodig was. Hierin begon de conditie een rol te spelen. Stephan was vermoeid en wal eerst winners waren gingen nu allemaal net uit. Curtis profiteerde daar van en met 7-6 won hij de eer ste set. In de tweede liep hij snel uit naar 5-2. Mede door de vele fouten die Stephan forceerde. Even kwam er nog een opleving en begonnen de winners weer te lopen en werd het 5-3 cn breakpoint voor 5-4. Toch lukte het Curtis om het spel van Stephan te doorbreken en met 6-3 dc wedstrijd binnen te halen en voor de tweede maal de finale te be reiken. Oud-Vossemeer: C. Havermans-J. van Houte 1-32 punten, C. van Mierlo-L. van Poortvliet 2-28, L. Wcczcnaar-R. Nagtegaal 3-19, M. van Poortvliet-R. van Driel 4-11. Sint-Maartensdijk Gezelligheid voor alles: Ton Goode-Adrie Wiel aard 32 p, Lia Wielaard-Marie Dane 28 p, Annie Boxce-Aat Poot en Jan Bijnagte 20 p, Betsy Bijnagte-Wim Bijl 16 p, Tonny Breure-Cor Breure 12 p, Willy Kloet-Kees van Gorsel lip. Tholen Meulvliet: mevr. J.Verbrae- ken 44 p, mevr. C. Sprenkels-mevr. B. Schot 30 p, mevr. J. Bos- W. Dcur- loo 28 p, mevr. N. Deurloo-mevr. L. van Bale 26 p, mevr. D. Lindcnberg- J. Sprenkels 16 p. mevr. L.Verschoor- mevr. A. Hilgerson 11 p. Met een zesde prijs voor Jaap en een tweede prijs voor zijn vrouw Josje, op het concours hippique in Bergen op Zoom, was het pinkster weekend geslaagd voor het echtpaar Moerland uit Stavenisse. Jaap startte zaterdag met Tim in de dressuur klasse L, op een klassiek parcours met barrage. Het eerste parcours ging foutloos, zodat dc combinatie terug mocht komen voor de barrage. Moerland was in de 'winning mood' en ook Tim werkte mee, hoewel hij op de laatste hin dernis een balk uit de lepels tikte. Maar ze hadden de snelste tijd, zo dat het toch nog een zesde prijs werd. Zondag stond het B klassiek op het programma en daarin kwam Josje Moerland met Odion in actie. Het paard hield in het basisparcours en in de barrage al het hout boven. En met een snelle tijd en 49 stijlpunten was dat goed voor de tweede plaats. Na de fietstocht praten de deelnemers bij op de barbecue bij de familie Smits in Oud-Vossemeer. Boeren bekeken op Tweede Pinksterdag hun ge wassen en die van hun collega's vanaf de fiets. Het was de tweede maal dat de pr-commissie van de ZLTO afdeling Tholen en Sint Philips- land een fietstocht hield voor haar leden en fa milie. Ook dit jaar was de opkomst goed. Er wa ren zo'n zeventig deelnemers. Het weer was stralend en iedereen genoot van deze sportieve dag. Ze konden tussen een en twee uur 's mid dags vanaf de boerderij van de familie Smits aan de Vrijbergsedijk in Oud-Vossemeer starten. Er was een keuze tussen een korte route van 18 kilo meter een lange route van 29 kilometer. Beide tochten voerden langs leuke plekjes en doorkijk jes. Voor beide groepen was er halverwege een pauze ingelast. Hier werd iedereen voorzien van drinken en een versnapering. De twee tochten eindigden bij de startplaats bij de familie Smits. Hier stond een barbecue klaar waar de deelne mers nog eens konden napraten over alles wat ze onderweg hebben gezien. Een bal stil leggen op je rug valt niet mee. Op een zonovergoten sportveld in Oud-Vosse meer vermaakten bijna zestig jongens en meiden zich zaterdag met verschillende balspelen. In het kader van het 600-jarig bestaan van het dorp or ganiseerde de voetbalclub een clinic. De jongelui konden hun balvaardigheid op verschillende on derdelen beproeven. Ze waren in landenteams ingedeeld. En om een WK-sfeer op te roepen. werden aan het begin van de dag de verschillen de volksliederen gespeeld. Het ochtendgedeelte werd afgesloten met een quiz, waarbij degenen met een fout antwoord afvielen. Uiteindelijk ble ven twee winnaars over. Alle kinderen kregen een lunchpakket, en na het eten werden partij tjes gevoetbald tussen de landenteams. Dat ging er redelijk fanatiek aan toe, en aan de kant moe digden leeftijdgenoten de spelers aan. De win naars in de verschillende leeftijdscategorieën kregen een prijsje, en daarnaast was er voor elke deelnemer een aandenken. De clinic was onderdeel van het jubileumpro gramma. Ook andere sportverenigingen organi seren in de loop van het jaar een activiteit in dit kader, waarbij ze hun sport promoten. De zeedijk in de Van Haaftenpolder wordt versterkt. Het projectbu reau Zeeweringen is deze week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. Daarna wordt de steenbekleding van de dijk ver sterkt, zodat deze aan de huidige veiligheidsnorm voldoet: een super- storm, die theoretisch gezien eens in de 4000 jaar voorkomt, kunnen weerstaan. Het traject voor de dijkversterking loopt vanaf de Krab- benkreekdam 1,6 kilometer naar het westen, richting Sint-Annaland. Uiterlijk 1 november is het werk in de Van Haaftenpolder klaar, maar er staan nog meer dijkversterkin gen in de planning. Tot en met 2015 worden op Tholen nog elf dijktrajecten versterkt: Willcmpol- der. Abraham Wissepolder; Geer- truidapolder, Schcrpenissepolder: Ocsterdam Noord: Stavenissepol- der. Nieuwe- annex Stavenissepol- der; Oude Polder en Sint Philips- land; Hollaerepolder, Joanna Mariapolder; havendam Sint-An naland, Suzannapolder; Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder; Nieuwe- annex Stavenisscpolder, Noordpolder; Philipsdam Zuid cn Slaakdam Prins Hendrikpolder, Krabbenkreekdam. De voorbereidende werkzaamheden bij de Van Haaftenpolder bestaan vooral uit het bereikbaar maken van het werkterrein voor het werkver keer. Zo wordt er een tijdelijke uit- voegstrook voor het werkverkeer aangelegd in de berm van de Krab- benkrcckweg (N656). Ook komt er een onderhoudsstrook langs de dijk, die tijdens de dijkversterking wordt gebruikt als werkweg cn er komt een tijdelijke weg vanaf dc dijk tot aan de Hollacrewcg voor het werk verkeer. Het werk in de Van Haaftenpolder wordt uitgevoerd door aannemers- combinatie Van den Biggelaar/Lie- brcgts. De oude steenbekleding op de dijk wordt eerst verwijderd en vervolgens worden nieuwe beton- zuilen aangebracht. Ook worden be tonblokken die nu op de dijk liggen hergebruikt. Door ze op hun kant te rug te plaatsen, ontstaat er een dik kere en sterkere steenbckleding. Voor de dijkversterking in dc Geer- truida- en Scherpenissepoldcr in 2011 is een natuurvergunning aan gevraagd. Het dijktraject ligt name lijk in het Natura 2000-gcbicd Oos- terschclde. De provincie is van plan om de aanvrager, het waterschap Zeeuwse Eilanden, dc vergunning te verlenen. Er is een ontwerpbe schikking opgesteld die tot en met 1 juli ter inzage ligt op het kantoor van de provincie Zeeland aan het Groenewoud 1 in Middelburg. Be langhebbenden kunnen in deze pe riode bezwaar maken. Op en langs het dijktraject bevinden zich be langrijke natuurwaarden, met name in het binnendijks gelegen natuur gebied Scherpenissepoldcr. Door in dc vergunning voorwaarden op te nemen, wordt voorkomen dat er te grote natuurschade op zal treden. Zo zijn de werkzaamheden gefa seerd, zodat rekening wordt gehou den met de broedperiode van vo gels. Ook zijn voorwaarden opgenomen die het herstel van on vermijdbare natuurschade zullen bespoedigen. Een Thools kampioenschap dat niet op Tholen wordt gehouden. Zelf vinden de mannen het ook jammer, maar er is op Tholen geen golfbaan. Ze wisselen de wedstrijd dan ook af: het ene jaar bij de club van Pieter in Bruinisse, het andere jaar bij die van Rens in Rilland-Bath, Reymers- wacl. Bij de laatstgenoemde club is de eerste editie van hun kampioen schap gehouden. Van het tweetal golft Pieter het langst, zo'n 16 jaar. „Ik heb het al tijd een fantastische sport gevonden om te zien, maar ik ben er altijd vanuit gegaan dat ik dat niet kon be talen", zegt de 53-jarige kapper. Hij heeft sowieso een zwak voor bal- sporten. Hij deed al aan handbal. Pieter weet dat golf door velen ge zien wordt als elitaire sport, maar tegenwoordig is dat volgens hem niet meer zo. Die mening deelt Rens ook. „Iedereen kan het doen, het zijn echt niet alleen kakkers, alle la gen van de bevolking zitten erbij, ook dc gewone man." De eigenaar van drukkerij Dieleman in Tholen golft sinds zes jaar. Hij heeft een simpele verklaring voor die keuze. „Fietsen zag ik niet zit ten, fitness is niks voor mij. Ik wou toch een beetje bezig wezen." Hij vond golf leuk om te doen. „Het is lekker rustig, ik kan mijn telefoon eens uitzetten. En het spel is altijd anders, je hebt nooit dezelfde om standigheden: het weer, je stem ming, dat speelt allemaal mee. Bo vendien kan het twee holes fantastisch gaan en bij dc volgende twee totaal knudde." Pieter: „Het is dc kick om dc bal zo goed mogelijk weg te slaan." Dc mannen zouden het mooi vin den als meer mensen enthousiast worden voor de sport. „Er zijn zo'n 70 golfliefhebbers op Tholen bij ons bekend. Maar er zijn ook nog verborgen golfers", denkt Pieter. Aan het kampioenschap doen ook oud-Tholenaren mee. Zo zijn de af gelopen drie edities gewonnen door mensen die allemaal al van het ei land vertrokken zijn. Ingrid Pex won de eerste keer, daarna Jos Ak kermans en vorig jaar Jef dc Waal. Ze zijn er alle drie weer bij maan dag. „Er komen zelfs mensen van Texel en uit Vecnendaal om mee te kunnen doen", zegt Pieter. De deelnemers zijn amateurs, maar om mee te kunnen doen, moeten ze minimaal handicap 36 hebben. Dc speelsterktes beginnen bij 45. Pie ter heeft met zijn jarenlange erva ring één van dc hoogste handicaps van de deelnemers, namelijk 11. Rens zit tussen dc 33 en 35. Door mee te doen aan clubcompetities kunnen er punten worden vergaard om te stijgen in handicap. Pieter golft zo'n twee keer per week en speelt ongeveer zes wedstrijden op een jaar. Rens ziet een keer in de 14 dagen kans om de golfbaan op te zoeken en doet aan ongeveer drie wedstrijden per jaar mee. Iedereen kan golfen, het is geen ou de mannensport, menen Pieter en Rens, die met zijn 48 jaar iets jon ger is dan zijn golfvriend. Rens: „Mijn zoon Justin is dc jongste deelnemer. Hij is nu 23, maar hij is al op zijn 18de begonnen met spe len." Vrouwen doen ook mee, hoe wel hun aandeel in het totale deel nemersveld niet zo groot is met tien inschrijvingen. Daar kan nog veran dering in komen, want belangstel lenden kunnen zich nog tot en met morgen inschrijven via thoolsegolf- dag@zeelandnct.nl. De wedstrijd is niet officieel en de kampioenstitel dus ook niet, zeggen dc bedenkers, want dan kwamen er wel wat meer reglementen bij kij ken. „Dan zouden we het op Tholen moeten houden", zegt Pieter. Hij wil stiekem met de wedstrijd laten zien dat cr voldoende golfers zijn om op Tholen ook een golfbaan te realise ren. „Zie het als een eventuele voor bode voor later." Ze hebben ook al een idee waar die baan dan zou moeten komen. „Bij het tuttelhockjc. Ofwel Gorishoek, op de oude vuilnisbelt. Dat zou een ideale plek zijn." Ze zijn er nu niet mee bezig, maar ze proberen de ge meente Tholen er warm voor te krij gen. Dat is nu niet de juiste tijd, vin den ze. „Je moet zeker in deze tijd absoluut niet kijken of dat mogelijk is", zegt Pieter, doelend op de finan ciële crisis. Er is volgens hen onge veer zeven miljoen euro en 60 hec tare grond nodig om een golfbaan aan te leggen. „Dan heb je eigenlijk nog maar iets heel eenvoudigs", zegt Rens. Een bocrengolfbaan is zo gemaakt, maar daar nemen de man nen geen genoegen mee. „Ja, boe rengolf kun je hier wel, maar dat is echt niet te vergelijken", lacht Pie ter. Omdat de wedstrijd steeds buiten Tholen is gehouden, hebben ze nooit zoveel Thools publick. Dc mannen hopen dat cr nu wel meer belangstelling van eilandbewoners is. De wedstrijd begint om elf uur Tholenaren Rens Tichem (links) en Pieter Verhoeff organiseren voor de vierde keer een Thoolse golfdag. Niet op het eiland, maar in Bruinisse. met afslaan. Dat duurt tot half één. Vervolgens gaan de golfers in groepjes van drie, zogeheten flights lopen. Dat betekent dat ze bij de achttien holes gaan proberen te sco ren. Het is dc bedoeling met zo min mogelijk slagen door het parcours te komen. Er is een prijs voor de verste slag, the longest. Daarnaast zijn cr drie prijzen, waarbij er geen onder scheid wordt gemaakt tussen dames en heren. Rond een uur of vier is de wedstrijd afgelopen en maken de deelnemers zich op voor een drie gangen diner. Zowel dat diner als het lunchpakket wordt gesponsord door Thoolse ondernemers cn deel nemers krijgen een aantal consump tiebonnen voor het inschrijfgeld van 57,50 euro. Dc kampioen krijgt na afloop de wissclbcker uitgereikt. Dat is een wijnkoeler die aan een tafelblad ge hangen kan worden. Nu prijkt de naam van Jef dc Waal cr nog op, maar dat kan heel goed een ander worden. Een favoriet kunnen Rens en Pieter niet noemen. Wel is één ding zeker. Zij hebben cr zin in. Pie ter: „Het zou wel het mooiste zijn als je dit op je eigen eiland kon doen." ren met 2-4. Ze speelden tegen Sjef 2 uit Aardenburg. Vanwege blessures van William Quist en Anja Westdorp kwamen Wim Vermaas en Anja van Rens- woude opdraven. Laatstgenoemde zorgde samen met Jaquclinc Bruijn- zeel voor een punt. Er werd begonnen met de herendub- bel. Gabrie Heijboer cn Matthijs van der Graaf konden gelijk aan de slag. Het had een pittige partij kun nen worden, want de tegenstanders waren sterker op papier, maar Mat thijs en Gabrie begonnen geconcen treerd aan de partij cn wonnen met twee keer 6-4. Jaqueline Bruijnzeel cn Anja van' Renswoude begonnen niet goed aan de damesdubbel en de eerste set werd al snel verloren met 1-6, maar in de tweede set kregen Anja en Ja queline meer grip op dc wedstrijd, en dwongen op het nippertje nog een tiebreak af die ze wonnen. In dei derde set zetten ze hun goede spel; door en wonnen met 6-3. Mieke van 't Hof en Wim Vermaasj beten de spits af in de gemengdj dubbels, startten sterk, maar eindig-! den niet goed: 6-3, 1-6, 1-6. Jaqueline en Wim kwamen in de eerste set iets tekort cn verloren de ze met 2-6. De tweede set ging ge lijk op, maar op het eind pakte Sjef 2 toch nog de overwinning met 5-7.' Mieke en Gabrie speelden een ster ke partij, maar dc tegenstanders wa ren net een maatje te groot: 4-6 en 5-7. Anja van Renswoude cn Matthijs van der Graaf probeerden er een ge-! lijkspel uit te slepen, maar ondanks spannende games en mooie punten van beide kanten, konden Anja en Matthijs het net niet redden en ver loren de partij met 4-6 en 4-6. Tennis Sint-Annaland was vertegenwoor digd door twee dames, Elisca de Jonge en Irene Verheul, cn drie he ren, namelijk Martijn van der Graaf, Martin Oosdijk en André Verheul. Dat betekende dat de dames ieder drie partijen moesten spelen, wat met dc hoge temperatuur best pittig was. De damesdubbel en de herendubbel gingen als eerste de baan op. Elisca en Irene speelden niet echt vast in dc damesdubbel en verloren met 6- 1, 7-5. Martijn en Martin speelden de heren dubbel, een stevige wed strijd met van beide kanten hele mooie punten. De winst werd met heel wat 'lijnballen' naar Sint-An naland getrokken: 5-7. 6-7. André en Elisca wonnen in drie sets met 3-6, 6-1, 3-6. Martijn en Irene deden het met 6-7, 6-2, 2-6. Na de lunchpauze hadden André en Irene de smaak te pakken en wonnen met 4-6, 2-6. Martin en Elisca speelden dc laatste partij tegen een geroutineerd kop pel, de tegenstanders waren met 68 jaar en 48 jaar anderhalf keer zo oud en hadden duidelijk vaker getennist. Toch werd met 3-6 de eerste set ge wonnen, maar in de tweede set kwam er een dip en met 6-2 werd die verloren. In de derde set kon dc druk terug worden opgevoerd en met 5-7 werd ook deze partij met winst afgesloten. Het derde mixteam heeft zaterdag de eerste competitiewedstrijd verlo- 1-1: tkliü

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 17