Hoeve Welgelegen biedt zorg aan tien cliënten van Tholen O Oproep Gertjan Bouterse over meer aandacht voor sport Welke groente is dat? Dagbesteding bij EquiMio via persoonsgebonden budget Gasten Kunstroute exposeren in gebouw en tuin Gasthuiskapel Donderdag 8 april 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT EquiMio, centrum voor equitherapie en hippische bege leiding zit in de lift. Zaterdag opende burgemeester W. Nuis de volgende stap van het bedrijf van Eefke Bastia- nen aan de Annavosdijk in Sint-Annaland. Hoeve Welge legen wordt nu ook een zorgboerderij. Er komen tien cliënten van Tholen voor dagbesteding. CD CD Provincie maakt mogelijk Kent u munitiedumpplaatsen uit WOII? Vervolg voor energiezuinige aanpak bestaande huizenmarkt Provincie Zeeland Geen dwang Innovatie De stichting Kunstkring Tholen heeft Willemine Keller- mann en Jós Lobée uitgenodigd als gastkunstenaars tij dens de Kunstroute op 30 april en 1 mei. Op beide dagen zijn op allerlei plekken in de stad van elf tot zes uur aller lei kunstwerken te zien. De gastkunstenaars exposeren bij de Gasthuiskapel aan de Kerkstraat in Tholen, een plek die tijdens de veertiende Kunstroute in het teken van ro mantiek, avontuur en realisme staat. Willemine Keller- mann uit Kortenhoef toont haar schilderijen op zijde rn het gebouw en in de tuin van de kapel worden de bronzen beelden van Jos Lobée uit Halsteren geëxposeerd. Eefke Bastionen geeft een demonstratie. Op je achtergrond v.l.n.r. haar dochter Sanne. Romy Stoutjesdijk, Carolien Ligtendag en Rosa Theuns. Het gaat om drie dagen in de week. Op zaterdag, woensdag en vrijdag. Het is een nieuwe poot aan het be drijf van Bastianen die vijf jaar ge leden met haar praktijk begon. Nu komen er wekelijks 35 klanten op het erf en dat had ze niet voorzien toen ze begon, vertelde ze in de stal van de boerderij. Het programma zou buiten plaats vinden maar regen gooide roet in het eten. De opkomst was overweldigend, zei ze toen alle medewerkers, bezoekers en geno digden zich binnen hadden verza meld. De cliënten voor de zorgboerderij kunnen er terecht via het pgb, het persoonsgebonden budget dat mo gelijk door de voorgenomen bezui nigingen van het demissionair kabi net onder druk komt te staan. Bas tianen heeft er niet voor hoeven werven. „Het meeste gaal via via, van mond-tot-mond. Ik deed al aan groepsbegeleiding en als mensen naar zoiets informeren dan zeggen ze dat Eefke dat doet." Om op de zorgboerderij mee te kun nen doen is wel een indicatie nodig van het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) in Goes. Ook kan MEE Zeeland mensen verwijzen naar de EquiMio. „Het is een mengeling. Er komen mensen op vrijwillige basis en mensen waarvoor ik betaald krijg via de pgb. Het is niet de bedoeling Provinciewerk Informatierubriek van de Provincie. Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl Provinciale Staten wmmmmmmmm Zee and mmmmmmmm Profiel: Statenlid voor SociaalZeeland. Gertjan is medewerker bij Postkantoren BV. Hij is actief in de onder nemingsraad en de vakorganisatie. Gertjan kookt graag in zijn vrije tijd en houdt van een Bourgondisch uitje. Verder bezoekt hij regelmatig voetbalwedstrijden van verschillende clubs. Gertjan Bouterse is Statenlid sinds 2003. Zijn interesse is breed. Het liefst volgt hij de zaken op hoofd lijnen. Hij ziet graag dat er meer aandacht komt voor de maatschappelijke effecten van sport. Ondergeschoven kindje 'Op provinciaal niveau is er veel aandacht voor sport. Dit jaar is uitgeroepen tot Zeeuws Jaar van de Fiets. Er staan unieke gebeurtenissen op stapel zoals de doorkomst van de Tour de France en finish van de Giro d'ltalia in Middelburg. Dat neemt niet weg dat sport een ondergeschoven kindje is. De maatschap pelijke effecten van sport worden onvoldoende erkend en benut. Zo kom je door te sporten in contact met anderen (wellicht met andere culturele of sociale achtergronden), je maakt afspraken met elkaar, je leert omgaan met winst of verlies en het is nog gezond ook. Echt, er zitten meer positieve kanten aan sport dan je op het eerste gezicht zou denken!' De rol van de Provincie Gertjan realiseert zich dat het stimuleren van sport in de eerste plaats een taak is van de gemeenten. 'Hoëwel het een gemeentelijke taak is, heeft de Provincie hierin ook een verantwoordelijkheid. De finan ciën van gemeenten staan onder druk, waardoor zij wellicht op sportfaciliteiten moeten bezuinigen. Ik vind dat de Provincie de gemeenten waar mogelijk moet ondersteunen, met adviezen en desnoods finan cieel. Verder is voor de Provincie een regierol weggelegd. Zoals gezegd, sporten is gezond en goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de mens. Dus ook goed voor Zeeland'. Kijk ook eens op http://ps.zeeland.nl Om het probleem van ongezond en eenzijdig eten bij kinderen aan te pakken, zijn er Smaakklassen ontwikkeld in Zeeland en Oost- en West Vlaanderen. De Provincie maakt dit project mede mogelijk met een financiering van ruim 70.000 euro. De Zeeuwse uitvoering ervan is in handen van het IVN Zeeland in samenwerking met de Zeeuwse Milieu Federatie. Schorsenerenchips Op verschillende scholen in Zeeland maken vijfhonderd leerlingen tussen de twaalf en veertien jaar de komende drie jaar kennis met gezonde smaakvolle en streekgebon den voeding. Dat doen ze ondermeer in de smaakcarrousel. Paulien van 't Westeinde, projectleider Voortgezet Onderwijs bij het IVN: 'We laten ze met de carrousel smaak beleven en proeven dat gezond eten ook lekker en leuk kan zijn. We leren ze ook beter en bewuster te handelen. Als je namelijk kan kiezen tus sen twee appels en weet dat de Nieuw Zee- landse versie 22.000 km in het vliegtuig heeft doorgebracht, dan kies je eerder voor de eigen duurzame Hollandse appel. Ja. zelf proef ik ook nieuwe dingen in de smaakcarrousel, zoals de pastipaakfrietjes met mierikswortelmayonaise en de schor senerenchips. De leerlingen vonden ze trouwens ook lekker!' Onbekende groente CSW Middelburg werkt met de smaak carrousel in hun voedingsproject 'Weet- wat je eet'. Docent Ad de Graaf: 'In decem ber deden zeven klassen VMBO en MAVO mee. De leerlingen leerden bijvoorbeeld het verschil proeven tussen zout/zoet/ bitter/zuur en zagen groenten waarvan niemand wist wat het was. Voor iedereen dus echt op ontdekking in de smaak carrousel.' Kijk ook op www.smaaklessen.nl Bij grondwerken zoals de aanleg van wegen of bodemsane ringen vinden we in Zeeland van de Tweede Wereldoorlog nog regelmatig Niet Gesprongen Exptosieven (NGE). Vooral vanwege de veiligheidsrisico's maakt de Provincie nu een kaart van gebieden waar je moet oppassen bij deze werk zaamheden, omdat daar mogelijk NGE liggen. Wilt u ons helpen de kaart compleet te maken? Wat namelijk nog ontbreekt zijn de dumpplaatsen van achtergelaten munitie tijdens en in de jaren na de oorlog. Misschien heeft u de Tweede Wereldoortog wel meege maakt en weet u uit eigen waarneming waar er bijvoorbeeld is gedumpt. U kunt- ook betrokken zijn geweest bij een project na de wederopbouw waar graafwerkzaamheden zijn verricht en munitie is verzameld en gedumpt. Laat het ons weten en mail uw informatie naar munitie- dump@zeeland.nl. Schrijven kan ook: Provincie Zeeland, t.a.v. onderzoek WOII, Antwoordnummer 55, 4330 VB Middelburg. Een postzegel is niet nodig. Verzamelen en ruimen van munitie nabij Ritthem Meer informatie vindt u op www.zeeland.nl/verkort/munitie. U kunt deze informatie ook gratis aanvragen bij het infor matiecentrum van de Provincie, telefonisch via 0118- 63 14 00 of per e-mail infocentrum@zeeland.nl. Gedeputeerde Marten Wiersma Leerlingen frituren schorsenerenchips, die een beetje zoet blijken te smaken Eerder informeerden wij u in deze rubriek over de inwoners van de Koudekerkse Zeehelden buurt die meededen aan het proefproject 'Voor niets gaat de zon op' in het kader van de lan delijke campagne 'Meer Met Minder'. Met het energiezuinig maken van hun huizen en daar door het verkrijgen van een beter energielabel, leverden deze inwoners een eigen bijdrage aan het klimaat- en energieprobleem. Met de één miljoen éuro subsidie die de Provincie vrijmaakte, krijgt dit project een vervolg in heel Zeeland. De gemeenten dragen hier ook financieel aan bij. Stimulans Gedeputeerde Marten Wiersma is blij: 'Dit is echt een impuls voor de Zeeuwse bouw- en installatiesector, maar natuurlijk ook een stimulans voor huiseigenaren met plannen om hun huis comfortabeler te maken. En, door nu energiemaatregelen te nemen, houden huizen hun waarde op de onroerendgoedmarkt. De subsidie houdt in dat als gemeenten zevenhonderd euro bij twee labelsprongen 'en driehonderdvijftig euro bij één labelsprong beschikbaar stelten, de Provincie het betreffende bedrag verdubbelt. Hierdoor wordt één miljoen euro verdubbeld naar twee miljoen!' Zeeuwse energieloket Meer informatie over het energiezuinig maken van uw huis vindt u op www.meermetminder.nl. In juni gaat het Zeeuwse energieloket online. U treft dan onder andere per gemeente achtergrondinformatie en nieuws aan. Wij informeren u hier natuurlijk over in deze rubriek. Colofon Redactie afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland. Opmaak Prepress Provincie Zeeland Fotografie Collectie C. Traas, (munitiedump), Mechteld Jansen (Marten Wiersmaj, Pauline van 't Westeinde (Smaakcarroussel) Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Of geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met de mensen van het informatiecentrum. Via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 14 00. Of schrijf naar Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6. 4331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 21 april 2010. om cr rijk van te worden. Het be langrijkste van de praktijk blijven de trainingen en workshops. Het is een kiezel die je in het water gooit en waarvan de kringen in het water steeds groter worden." De jaarlijkse open dag combineerde Bastianen nu met de opening van de zorgboerderij. Er was een spring kussen, maar door de regen kon die niet worden gebruikt. Voor de ope ning gaf Bastianen een demonstratie voor het publiek. Bekenden maar ook onbekenden. De 16-jarige Carolien Ligtendag uil Sint-Annaland is een van de vaste bezoekers van Hoeve Welgelegen. Ze heeft samen met Rosa Theuns (12) uit Stavenisse een dressuur sa mengesteld. Thuis voorbereid op de computer. Met eigen muziekkeuze. Afgestemd op de figuren voor dra ven en galopperen. Carolien verzorgt er op zaterdag het paard Falara. Ze is er de hele dag van negen uur 's ochtends tot vier uur 's middags. Maar ook als ze op vrijdag en dinsdag tijd heeft na school, is ze er te vinden. Ze doet vwo aan de Prins Maurits college in Middelharnis. Falara is een bijzon der paard, zegt ze. Het is een van de negen paarden van EquiMio. „Ze is drie jaar geleden hier gekomen. Ze stond in een weitje en bewoog wei nig. Ze heeft atrose, een gewrichts probleem. Eefke heeft ze naar hier gehaald en in zes weken geprobeerd om ze beter te maken. Ze heeft mij gebeld om het paard te verzorgen. Ik zat toen al twee jaar op les. Ze vroeg of ik iedere dag een stukje met Falara door de polder wilde lo pen. Na de vakantie ging het beter met haar en mocht ze blijven. Het gaat een stuk beter. Nu kan ze zelfs weer een beetje galopperen." Het is niet zo dat alleen Carolien er op rijdt. Ook anderen mogen haar be rijden. Rosa verzorgt Trygvy, een IJslandse pony. Ook zij komt op woensdag, vrijdag en zaterdag. De pony is 24 jaar oud, maar kan volgens Rosa nog 'hard galopperen.' Wat Carolien zo aanspreekt aan de lessen van Bastianen is dat er niets hoeft. „A1s het niet gaat, dan gaat het niet. Er is geen dwang. Ik vraag van tevoren in de les wat we gaan doen. In die les gaan we aan het werk. Dan werk je ook aan jezelf. Als je goed met je paar om kan gaan, dan kun je dat ook met andere mensen." Volgens Rosa is de sfeer goed op Hoeve Welgelegen: „En alle mensen zijn aardig." Tino van Liere uit Tholen rijdt er op Mulo, een muilezel. „Een groot paard, maar het luistert goed naar me." De 14-jarige Tino'heeft ppd nos, een vorm van autisme en werd door de intern begeleider van zijn school Ter Tolne aangeraden om bij Bastianen met paarden om te leren gaan. Tino doet nu allerlei trucjes. Hij staat op Mulo, gaat er achterste voren op zitten, zijwaarts of op zijn knieën. „Maar dat mag je zelf we ren. Ik vind het allemaal leuk." Zijn moeder ziet dat het haar zoon goed doet. „Er heerst hier een vredige sfeer. Mensen voelen zich hier op hun gemak. Ik vind het zeker in de zomer cx>k geen straf om hier een uur te moeten wachten." Werken aan de persoonlijke ontwik keling door met paarden om te gaan. Dat is waar het bij EquiMio om gaat. Gebaseerd op de non-ver bale kwaliteiten van paarden. Vol gens Bastianen hebben mensen het juist afgeleerd om te luisteren naar die manier van communiceren. Ze begon via hel ROC-Zeeland met het geven van individuele coaching. Ze schoolde zich verder en begon workshops te geven. Haar praktijk groeide steeds verder. Ze kreeg meer bekendheid via een televisie programma bij Omroep Zeeland en ook BN bracht haar werkwijze in beeld in hel programma Afkicken. Ze geeft nu ook les aan de Hoge school in Utrecht. En op de zorg boerderij kunnen mensen 'in alle rust werken aan zichzelf, op het land en met de dieren.' „Ons thema is: creëer je eigen toekomst. Dit ide aal willen we meegeven aan onze eigen klanten. Maar er zijn hinder nissen, maar het lukt door de posi tieve energie die we hier uitstralen." Burgmeester Nuis nam symbolisch een hindernis. Hij stapte over een pak hooi heen naar de microfoon. Hij vertelde dat hij haar kende van uit de politiek. Eefke Bastianen zal tot voor kort in de gemeenteraad voor de PvdA. „Maar het was nietje natuurlijke habitat. Dit is voor jou het neusje van de zalm. Bij de paar den en nu ook bij de zorgboerderij." Nuis noemde het een goede zaak dat er voor een dergelijke voorziening plaats is gevonden in de gemeente. „Door haar achtergrond als maat schappelijk werkster en haar hobby voor paarden te combineren is deze schitterende praktijk tot stand geko men." Nuis zei dat ze 'iets met paar den' deed, maar dat er meer bij komt kijken dan hij had gedacht. „Ik dacht eerst aan een manege zon der drempel in Bennekom. aan de rustgevende kracht van paarden op gehandicapten. Bij EquiMio werken therapeut en paard samen om men sen zich psychisch verder te ontwik kelen. Het paard is een volwassen partner in het therapieproces." Dat het vooral in stilte gebeurt, sprak de burgemeester wel aan. „Dat zouden wij eens moeten pro beren," zei hij gekscherend. Nuis feliciteerde Bastianen met de uitbreiding van EquiMio. „We zijn blij met de vlucht die de zorgboer derij neemt. Hoeve Welgelegen voor dagbesteding: onderhoud in de tuin, huishouding, verzorging van de paarden." Nuis vergeleek het met een heel andere tak van sport, name lijk de firma Jansen in Tholen. „Een innovatief bedrijf. Hier is dat ook het geval. Innovatie in de zorg: duurzaamheid, maatschappelijk on dernemen en gemeenschapszin." Om de positieve energie tot uitdruk king te brengen mocht Nuis een bakje met aarde vullen en er een bloemzaadje in doen. Alle bezoe kers aan de open dag, kregen een beker met aarde en zaad mee. Kellcrmann is na haar opleidingen sluit daarmee aan bij de klassieken. aan de academies in Tilburg en den Haag, begin jaren zeventig profes sioneel gaan schilderen. Zij werkte onder andere in Duitsland en Zwit serland waar zij ook de Kunstgc- werbe Schule bezocht en met lesge ven begon. Terug in Nederland, begin jaren tachtig, kwam haar car rière in een versnelling, vooral toen zij bekend werd om haar bijzondere schilderkunst op zijde. Willemine Kellermann heeft op basis van de oeroude technieken en rituelen een eigen en unieke werkwijze ontwik keld en geperfectioneerd. Boven dien heeft zij met deze, door haar genoemde Silkcolors (waar auteurs recht op staat) ook internationaal naam gemaakt. Haar werk onder scheidt zich door een warme kleur rijke blijheid die voortkomt uit haar positieve en optimistische levensvi sie. Zij ziet de wereld, de aarde en de mensen, met een onbevooroor deelde blik. De titel van haar boek Het Romantisch Avonturisme om schrijft haar werk zoals zij zelf is, romantisch en avontuurlijk tegelijk. Jos Lobée toont geheel ander soort werk. Hij werkt in brons en ge bruikt de verloren giettechniek. Brons is een van de oudste door de mens gebruikte metalen. De Egyp- tenaren en Grieken gebruikten het duurzame brons al voor het maken van kunstvoorwerpen door middel van dezelfde techniek. Ook in de keus van het thema verschilt Jos Lobée van Willemine Kellermann. Hij maakt gebruik van de realis tisch afgebeelde mensfiguur en V Jos Lobée werkt realistisch en maakt de huid van zijn beelden glad en strak. Het realiseren van deze af werking stelt hoge eisen aan iedere stap in het maakproces: het boetse ren in klei, het maken van de mal len. het verloren wasmodcl, het gie ten en het afwerken van het brons. Jos Lobée beheerst dit hele proces, en voert het daar waar mogelijk he lemaal zelf uit. Tijdens de Kunstroute van Tholen zijn naast de exposities van boven genoemde kunstenaars diverse an dere vormen van kunst te zien. va riërend van beeldhouwwerken tot foto's en sieraden. In enkele tiental len karakteristieke kerkqn. molens en woonhuizen tijdens de Kun stroute worden deze uitingen van kunstliefde getoond. In de Koorkerk van de Grote Kerk is een expositie ingericht met kunstwerken die zijn vervaardigd door Thoolse leerlingen. In de tuin rond de kerk staan ingezonden ge dichten opgesteld en diverse muzi kanten zorgen ook dit jaar voor gra tis optredens voor. De gemeente verleent voor deze kunstmanifesta tie 4663 euro subsidie. De stichting Zeelandboek brengt een opvolger van ZeelandBoek uit. Het gaat ZeclandDoc heten. ZeelandDoc is een journalistiek jaardocument met artikelen over Zeeland. Reportages, interviews, beschouwingen, achtergronden en opinies over zaken die in de pro vincie spelen. I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 9