ansseri Fa m ilieberich ten 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 april 2010 Ucvwnahs Jcuwieke/ PietewJoke/ van/ 'tHof-Meeute/ Johan Slabbekoorn JOHAN SLABBEKOORN LIEVE OMA HILLIE, HILLECHIEN JANSEN JOZINA DEN BRABER SOEBHADRA BISESWAR -TREES- PIET KORSTIAAN WEIJERS PIET WEIJERS JAN WILLEM VAN ELSACKER LIEVE JAN A Begrafenisverzorging 0166-60 73 19 SARA PRIEM OMA KEUR LEENTJE MARIA HENDRIKSE-EVERAERS LEENTJE MARIA HENDRIKSE-EVERAERS IZAAK RIEDIJK Ben Nelisse ADRIAAN KLIPPEL Vervolg familieberichten :V zie pagina 6. De Heere, Die leven gaf en leven spaarde verblijdde ons zeer met de geboorte van een dochter en zusje Hermen Eskes Dineke Eskes-Floor Marieke, Alinda, Corina, Anne-Marie, Huibert (in liefdevolle herinnering) en Andy 24 maart 2010 Groot Verréhof 15 4691 LA Tholen 0166-603451 Tot onze grote blijdschap ontvingen wij uit Gods scheppende en bewarende hand een dochter en zusje JcuwosHesulrCkci'Jcccohw J.M. Suurland I.M. Suurland-van der Starre Nelia, Marien en Hanna 25 maart 2010 Lage Broekweg 1 4694 PL Scherpenisse Op 3 april hopen mijn lieve papa en mama 12 Vz jaar getrouwd te zijn. Hartelijk gefeliciteerd en veel liefs van Jade 3255 AH Oude-Tonge Kerkring 22 Veel te jong ben je van ons heengegaan. Slechts 62 jaar mocht je bij ons zijn. Jouw glimlach geeft ons moed om verder te gaan. Verdrietig moeten wij u mededelen dat wij afscheid hebben moeten nemen van mijn zoon. onze vader, schoonvader, mijn lieve opa en mijn schoonzoon weduwnaar van Tens Slabbekoorn - Beckers Yerseke: L. Slabbekoorn-Harthoorn Hove (B): Angelica en Walter Kleindochter Iris Terneuzen: C. Beckers-Andriessen Roosendaal. 29 maart 2010 Correspondentieadres: Moutberg 16 4708 ND Roosendaal Johan is opgebaard in het uitvaartcentrum van Monuta De Groen, Bergrand 236 te Roosendaal. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 1 april van 18.00 tot 18.30 uur. De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 2 april om 10.30 Uur in de aula van de begraafplaats Zegestede, Rucphen- sebaan 95 te Roosendaal, waarna wij hem te rusten zullen leggen op de begraafplaats aldaar. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het begraafplaats. Geschokt en bedroefd hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze vader, schoonvader en opa Jan en Sarina Slabbekoorn Col in da Dennis Tholen, maart 2010 Intens verdrietig om wat niet meer is, en nooit meer zal zijn. Dankbaar voor wat was, en altijd zal blijven. Johan Linda Peter Elvira Remco Sint-Maartensdijk, 27 maart 2010 De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen de naam des Heeren zij geloofd. job I vers 21B Heden zaterdag 27 maart is na een lang ziekbed en veel lijden toch nog onverwacht van ons heengegaan, onze moeder, schoon moeder en oma weduwe van Pieter Johannis Gunst op de leeftijd van 72 jaar. Kinderen en kleinkinderen Wij verliezen in haar een lieve moeder en oma. Zij was onze moeder en oma, maar wij eren haar als een grote vriendin. Bergen op Zoom, 27 maart 2010 Correspondentie-adres: Fam. Eerland Poststraat 45 4696 RB Stavenisse De rouwdienst zal gehouden worden heden donderdag 1 april om 12.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, Kastelijns- weg 2a te Sint-Maartensdijk, waarna aan sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Stavenisse. Gelegenheid tot afscheid nemen voor aan vang van de rouwdienst. Na de begrafenis is er gelegenheid de fami lie persoonlijk te condoleren in de aula te Sint-Maartensdijk. je wilde nog zoveel maar had niet meer de kracht, je ziekte had je volkomen in zijn macht, je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend geven wij u ken nis dat onverwacht van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder weduwe van Marinus Willem Cornelis Wesdorp Stavenisse 17 mei 1937 t Tholen 30 maart 2010 Louis en Cobie Correspondentieadres: Familie Wesdorp Van der Lek de Clercqplein 13 4696 BZ Stavenisse De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 3 april om 10.00 uur in de Schuil plaats, Poststraat te Stavenisse, waarna aan sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Stavenisse. Gelegenheid tot afscheid nemen voor aan vang van de rouwdienst. Na afloop van de begrafenis is er gelegen heid de familie persoonlijk te condoleren. Geen bloemen Er is geen dood waar ik nu ben. Slechts vreugde en liefde dat ik hier ken. Dus treur niet om mijn laatste reis. Daar zie ik mijn kleinkind, dochter en dierbaren weer terug in het paradijs. Diep bedroefd, maar zeer dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat weduwe van August Sewpersad Harkhoe op 25 maart 2010 overleden is. Zij bereikte de leeftijd van 75 jaar. Deze hele sterke vrouw is helaas tijdens haar vakantie in Suriname van ons heenge gaan. Carmen t, Cieciel, Errol, Willem, Lloyd, Harold, Ingrid, Johan, Asha en Angela, 32 kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen haar ontzettend missen. Correspondentieadres: Asha Harkhoe, Laan op Zuid 512, 3071 AB Rotterdam, 06-44134463 Op de leeftijd van 79 jaar is na een werk zaam leven vol liefde en zorg, toch nog on verwacht van mij heengegaan mijn man echtgenoot van Johanna Bekker J. Weijers-Bekker 4695 HP Sint-Maartensdijk, 30 maart 2010 Bloemenlaan 135 De crematieplechtigheid zal worden ge houden op zaterdag 3 april om 14.30 uur in de aula van het crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom, Mastendreef 5. Gelegenheid tot afscheid nemen voor aan vang van de crematieplechtigheid. Samenkomst aldaar. Na de crematieplechtigheid is er gelegen heid de familie persoonlijk te condoleren. Altijd welkom voor een bakkie, een praatje. Urenlang gezamenlijk sport beleven. Het wordt een groot gemis dit niet meer met je te kunnen delen. Arie Verdrietig en geschokt zijn wij dat zo plot seling vdn ons is weggevallen Antje sterkte, we staan voor je klaar. Arie en Dolores Nicole, Demise Sint-Maartensdijk, 30 maart 2010 Luisterend naar muziek van Mozart, is rus tig ingeslapen mijn lieve Jan, onze zorgza me vader, schoonvader en allerliefste opa Gorichem 9 mei 1931 Tholen 24 maart 2010 Tholen, Gré van Elsacker-Brand Bergen op Zoom, Mieke Bakker van Elsacker Bert Bakker Marius en Alissia Koen en Chantal jurre en Linda Dieuwertje en Stefan josephine en Maarten Sneek, Willem Jan van Elsacker Anne-Marie van Elsacker-Niele Bas Floor Achtererf 45 4691 DC Tholen De herdenkingsbijeenkomst heeft plaatsge vonden op maandag 29 maart in Meulvliet, Zoekweg te Tholen. De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden. Gaan we nog muzieken vandaag? Die vraag zullen we nooit meer horen en dat maakt ons erg verdrietig en leeg van binnen. De fijne gesprekken, je humor, we zullen het zo missen. We wensen Gré, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor de komende tijd. Jules en Annie Thannhauser Tholen, 24 maart 2010 b Wij verzorgen begrafenissen op geheel Tholen Binnenkamer 11, 4691 DG Tholen Mobiel 06 - 53 23 73 20 Geen crematies Met diepe droefheid, maar dankbaar voor al les wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een liefdevolle verzor ging in zorgcentrum De Schutse, door de Heere uit ons midden is weggenomen onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgroot moeder sinds 5 juni 2004 weduwe van Abraham Keur Geboren, 21 december 1921 Overleden, 30 maart 2010 Stavenisse: F.W. Keur M.J.C. Keur-Steketee Alex en Anja Nina, jari, Milan Stavenisse: E.J. Zwerus-Keur A.J. Zwerus Henri en Margreet Emma, Christy in liefdevolle herinnering Sandra en Joost Lisa Tholen: J.E. Keur Jan en Anita john, Esther Sandra en Michél Ingrid en Iris Sint-Annaland Zorgcentrum De Schutse Correspondentieadres: fam. Keur, Poststraat 32, 4696 BC Stavenisse. Er is gelegenheid tot condoleren voor aan vang van de dienst D.V. zaterdag 3 april van 13.00 tot 13.20 uur in verenigingsgebouw De Schuilplaats, Poststraat 1 te Stavenisse.. De rouwdienst vindt plaats op D.V. zaterdag 3 april om 13.30 uur in voornoemd vereni gingsgebouw. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Stavenisse. - Geen bloemen Bedroefd delen wij u mede dat op 30 maart is overleden onze lieve Alex en Anja Nina, Jari, Milan Henri en Margreet Emma, Christy in liefdevolle herinnering Sandra en Joost 'y Lisa Jan en Anita john, Esther Sandra en Michél Ingrid en Iris Sint-Annaland, 30 maart 2010 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en jezus Christus, Die Gij gezonden hebt. johannes 17:3 Dankbaar dat zij zolang in ons midden mocht zijn, geven wij kennis dat de Hee re heeft thuisgehaald onze lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en betover grootmoeder Sinds 10 februari 1967 weduwe van Pieter Jan Hendrikse 27 juni 1908 Anna-Jacobapolder t 25 maart 2010 Sint-Annaland Elburg: Hendrik Hendrikse in liefdevolle herinnering Sara Hendrikse-Hout Sint-Annaland: Nel van Popering- Hendrikse Han van Popering Kleinkinderen Achterkleinkinderen Achter-achterkleinkind Zorgcentrum De Schutse Correspondentieadres: Familie Van Popering-Hendrikse, Veilingweg 17, 4697 RB Sint-Annaland. De dankdienst, welke geleid is door de wel eerwaarde heer ds. P. Zeedijk, is gehouden j.l. dinsdag 30 maart om 13.30 uur in de Hervormde Kerk, Van der Lek de Clercq plein 2 te Stavenisse. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsge vonden op de Algemene Begraafplaats te Stavenisse. Op uw genade zal ik leven, op uw gena de doodsnik geven, o Heer, aan wien ik mij vertrouw! Bedroefd zijn wij, maar dankbaar dat we onze lieve opoe zo lang in ons midden mochten hebben 27-06-1908 t 25-03-2010 Koosje en Henk Erwin en Esther Marieke en Peter Martijn en janine Pieter en Alice Daniël en Eva Sandra en jurgen Maarten juclith Esther en Hendrik Heidi en Cudo, Isa Jeroen en Anita Daniëlle, Ilse Hans en Conny Hans, Lennard Peter en Nicole Pascal René en Monique Pauline, Thomas Martin en Irma jasmijn, Femke Dierbare herinneringen verzachten de smart, Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Sint-Annaland, 25 maart 2010 Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus jezus, onze Heere. Getroost door deze woorden hebben wij onze dierbare man, vader, groot- en over grootvader naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wij voelen ons gedragen door uw vele hart verwarmende reacties. Uw medeleven heeft ons erg goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor. G.J. Riedijk-Bos Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Sint-Maartensdijk, april 2010 Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Maddie Jolanda en Ruud Li se en Iris Marian en Cor Brian en Mandv Burgh-Haamstede, april 2010 Voor uw blijken van medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve zorg zame vader en opa betuigen wij u onze oprechte dank. L.J. Klippel-van Haaften Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Scherpenisse, april 2010

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 4