Brandweer Flupland verrast met eerste plaats in Brabant VAN DIJKE #777 1 Ruucstoppelen viert vierde lustrum met drie vernieuwde tennisbanen Jeroen van Merwijk in Meulvliet Ploeg wint met groot verschil wedstrijd in Den Bosch Rabokreeft geen Thoolse naam Nieuwe bedrijven Brand en Geluk vier keer winst Aqua-zumba in het zwembad EquiMio breidt zorgbedrijf uit Smash moet klasse gaan bewijzen Peiling van PVAB was aanzet voor Sint Philipslandse club Koersballen Donderdag 1 april 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Voedselbank actief in Sint-Maartensdijk Tholen Oud-Vossemeer Sint-Annaland Stavenisse Sint-Maartensdij'k Scherpenisse Poortvliet Sint Philipsland Als enige Zeeuwse ploeg afgetekend winnen van de Brabantse blusgroepen. Dat lukte de brandweer ploeg uit Sint-Philipsland zaterdag op de regionale wedstrijd klasse 112 in Den Bosch. De ploeg on der leiding van bevelvoer der Jaap Verwijs kwam als tiende en laatste de baan op, maar won overtuigend. Het korps mag door naar de gewestelijke wedstrij den op 5 juni, maar organi seert dan juist op die dag zelf wedstrijden. I De ploeg moest een brand blussen. In paniek Informatieochtend over whiplash nbva Peiling Herindeling WHS wint toernooi voor minipupillen Matte partij Noad 3 tegen Mevo 2500 euro voor Ride for the Roses Jeugd •verzekeringen •financiële diensten hypotheken •pensioenen Bevelvoerder Jaap Verwijs met het hord, naast hem Wim Kempeneers, Maurits Verwijs en Erik van Duuren. Zittend, v.l.n.r. Teus Walpot en Arjan Kempeneers. 'Dat moet meneer Van Merwijk zeg gen' is de naam van de voorstelling die cabaretier Jeroen van Merwijk zaterdag geeft in Meulvliet in Tho- len. De regie is in handen van Die- derik van Vleuten. De veelzijdige Van Mcrkwijk (1995) wordt onder andere geroemd om zijn humor en ironie en om de helderheid en schijnbare eenvoud waarmee hij de problemen schetst van een samenle ving in verval. Ook in zijn nieuwe programma gaat hij vol vuur en met open vizier de strijd met de tijdgeest aan. Erik van Muiswinkel zegt over Jeroen: 'Van Merwijk kijkt door de Rabber. Dat is de naam van de mas cotte van de kinderclub van Rabo bank Oostcrschclde, de Rabokids club. Het is een Oostcrschclde- kreeft. De bank had een prijsvraag uitgeschreven voor haar jeugdleden met de opdracht een naam te ver/.in- De West-Brabantse stichting Goed Ontmoet begint op 8 april met de uitgifte van voedselpakketten in Sint-Maartensdijk. Dat gebeurt vanuit de voormalige kleuterschool in de Radda Barnenstraat. Goed Ontmoet heeft ruim twintig klanten op Tholen die nu nog naar Bergen op Zoom gaan. Ze kunnen straks elke donderdag terecht in het ge bouw waar onder meer de peuter speelzaal was gehuisvest. De pakketten zijn bedoeld als 'noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel Inschrijving in het Handelsregis ter van nieuwe bedrijven op Tho len en Sint Philipsland in de maand februari. Astria holding b.v.. Mossellaan 55, consultancy, directeur-grootaandeel houder A.J.J. Smout. O.RS. China b.v. in oprichting, Slab- becoornweg 53a, het inzamelen als mede de in- en verkoop van plastic, bevoegde functionarissen C.J.A.A. Ligtenberg en G.C. Ligtenberg, 4 medewerkers. Vereniging van eigenaars gebouw Dalemhof Ten Ankerweg bouwdeel II, Dalemhof 2 t/m 30, bestuurder stichting Castria Wonen uit Halste ren. Vereniging van eigenaars hoofdge bouw Dalemhof Ten Ankerweg bouwdeel I, Dalemhof 1 t/m 83, be stuurder stichting Castria Wonen uit Halsteren. Vereniging van eigenaars gebouw Vliethof, Vliethof 5 t/m 45, bestuur der stichting Castria Wonen uit Hal steren. Vereniging van eigenaars gebouw Het Lint, Het Lint 2 t/m 66, bestuur der stichting Castria Wonen. Fa. Moeliker-de Rijke, Ten Anker weg 104, akkerbouwbedrijf, ven nootschap onder firma M.A. Moeli- ker en mevr. RC. Moeliker-de Rijke. Visserijbedrijf Bazen, Onderne- mersweg 3, vennootschap onder fir ma K. Bazen en mevr. G.A.J. Ba- zen-Oostdijk. B&B beveiliging, Molenvlietsedijk 15a, particuliere beveiligingsdien sten, eenmanszaak C.J. van den Berge jr. Maatschap J.A.P. Heestermans, Y.C.M. Heymans en J.A.A.M. Heestermans, Leguitsedijk 5, land bouwbedrijf. Maatschap van Gorsel-de Oude, Molendijk 9, agrarisch bedrijf, ma ten J.L. van Gorsel, mevr. M.K. van Gorsel-de Oude, H. van Gorsel uit Amsterdam, mevr. J.M. van Gorsel uit Ferwert en mevr. M.J. van Gor sel uit Driehuizen. Maatschap J.N.M. de Winter en C.J.T.M. de Winter-Hillebrand, Zeedijk 5, landbouwbedrijf. Quality 4A11, Patrijzenweg 29, werkvoorbereiding en uitvoerder, eenmanszaak Ph.Th.A. van Hees. D. de Hond, Rijkebuurtseweg 2, fokken van rundvee en landbouw bedrijf, eenmanszaak. P. Ooms, Puitsedijk 2, landbouwbe drijf, eenmanszaak P.A.H. Ooms. Maatschap J. en J. Moerland, Oost- weg 7, akker- en tuinbouwbedrijf. W.M. Scherpenisse, Burg. Smith- wercld heen en geeft in schitterend Nederlands inzicht in de eenvoudig ste zaken, die door anderen moeilijk zijn gemaakt.' Een zeker gevoel voor ironie is wel een aanbeveling voor zijn publiek. In april 2006 ontving Jeroen de Annie M.G. Schmidt-prijs voor zijn lied Dat vinden jongens leuk. Voor het radioprogramma Opi um verzorgt Jeroen wekelijks een gesproken column. Kaarten voor de voorstelling, die 's avonds om kwart over acht begint, zijn onder andere verkrijgbaar via de website www.stichtinguitoptholcn.nl of 's avonds voor aanvang aan de zaal. nen voor de mascotte. Daaraan de den 300 van de 1100 leden mee, waaronder ook Emiel Westdorp uit Sint-Annaland en Aron Nesen uit Tholen. Zij hebben een andere naam verzonnen, namelijk Robbie de Rabokreeft en Meneer Kreefie. Daarmee zaten ze bij de tien geno mineerden. Maar de hoofdprijs, een spelcomputer, ging gisteren naar Annet Lokerse uit Kruiningen. niet echt rond kunnen komen.' Niet iedereen kan er terecht, klanten zijn gebonden aan een aantal lan delijke regels voor toekenning. Ie mand die minder dan 175 euro per maand te besteden heeft komt in aanmerking. De stichting Goed Ontmoet kreeg in oktober tijdens de moonlights- hopping 1120 euro, de opbrengst van de actie van Ondernemersver eniging Tholen. Bij de stand van de vrijwilligers van Goed Ont moet op de binnenplaats van de Gasthuiskapel konden bezoekers raden naar het juiste gewicht van een zak snoep. Dat leverde 200 euro op. straat 23, landbouwbedrijf, een manszaak. Maatschap G.M. en M. Rijnberg, Oudelandseweg 10, landbouwbe drijf. D.C. Tange, Huygensstraat 94, fruitteeltbedrijf, eenmanszaak. J.J. Wielaard, Burg. Baasstraat 13, fruitteelt-, akker- en tuinbouwbe drijf, eenmanszaak. E. Boutcrs, Tienhoven 33, ambulan te thuiszorg, eenmanszaak mevr. E.J. Bouters-Feringa. Beauty Hairsalon Shine, Prinses Beatrixstraat 19, dames- en heren- kappersbedrijf, schoonheidssalon, visagie, eenmanszaak mevr. R. Smits. J.P. Heijboer, Veerhoekseweg 4, landbouwbedrijf en het fokken van rundvee, eenmanszaak. J.P. Kloet, Korte Kruisweg t; land bouwbedrijf, eenmanszaak. Maatschap Mulders, Provinciale- weg 22, landbouwbedrijf, maten P.C.J.M. Mulders, mevr. C.M.C.A. Mulders-van Beek, L.P.Y. Mulders. Vereniging van appartementseige naren Maartenshof, Maartenshof 1 t/m 95, bestuurder stichting Castria Wonen uit Halsteren. Maatschap J.J. van Riet en T.A. van Riet-Breurc, Eerste Dijk 2, land bouwbedrijf. C.W. Groenewege, Derde Dijk 1, landbouwbedrijf, eenmanszaak. Maatschap gebr. J.en A. Heijboer, Bobbeweelweg 2, landbouwbedrijf. Garage Smcrdiek, Cloveniersplant- soen 11, het treffen van voorberei dingen tot het starten van een gara gebedrijf aan de Geulweg te Sint-Maartensdijk, vennootschap onder firma PW. Paulusse en W.J. Quaak uit Stavenisse. Scheepvaartonderneming M. van Oeveren b.v., Dcestraat 20, het ex ploiteren van een onderneming op het gebied van de binnenvaart en de handel in schepen, directeur-groot- aandeelhouder M.J.A. van Oeveren. K.I. van Dijke, Sluisweg 1, land bouwbedrijf, eenmanszaak. Vof Elenbaas, Pelleweg 3, land bouwbedrijf, vennootschap onder firma A.J. Elenbaas, J. Elenbaas en mevr. C. Elenbaas-Elenbaas. Maatschap den Boer, Weihoekse- weg 2, landbouwbedrijf, maten J.M. den Boer en mevr. W.C. den Boer- Goedegebuure. Liefies haarspeldjes, Schoolstraat 52, ontwerpen en maken van haar- accesoires in eigen atelier, een manszaak mevr. M.C.J. Quist. Het Fluplandse team was uitgeno digd om deel te nemen in Den Bosch omdat de wedstrijdleiding een ploeg te kort kwam. Als tiende ploeg werd het team toegevoegd, maar het eindigde als eerste. Brand weercommandant J. de Feijter: „Met kop en schouders staken ze er boven uit. Het verschil met nummer twee uit Schijndel was maar liefst 99 punten, terwijl er meestal maar een paar punten verschil is." De Feijter spreekt van een verras sing en over een opsteker voor de mannen. „Het is altijd goed voor de motivatie. Ik zeg altijd dat het niet om de eerste plaats gaat. Het gaat om de inzet die elke dag kan voor komen en die je als ploeg op moet zien te lossen. Dat is het belangrijk ste. Als je geen fouten maakt en je eindigt in de middenmoot, dan is het ook goed." Maar zaterdag deed de ploeg het in de ogen van de jury zo goed dat ze beloond werd met een totaalscore van 1360 punten. Schijndel eindig de als tweede met 1261 punten, Sint-Oedenrode werd derde met 1223 punten. een slachtoffer redden en een panie kerige betrokkene kalmeren. In een kleien bedrijfsloods achter een wo ning vond een ongeval plaats. Bij het werken aan een crossauto viel één van de monteurs van de brug en raakte bekneld. Zijn collega liet de elektrode vallen op een stapel poets doeken waardoor brand ontstond. Omdat het pand alleen via een nau we inrit bereikbaar was, was de af stand tussen de plek des onheils en de brandweerwagen groot. Er moes ten 'twee lengtes' slangen uitgerold worden en al het andere materiaal dat nodig was bij de hulpverlening, moest over ongeveer veertig meter vervoerd worden. Het ging om hel zoeken van het slachtoffer, het blus sen van de brand en het verwijderen van een fles met een gasmengsel (acetyleen en zuurstof) van de las ser. De fles werd buiten het gebouw met een straal water koel gehouden. Bij het bestrijden van de brand werd de ploeg geconfronteerd met een vrouw die in paniek naar het onge val kwam en haar auto op de brand weerslang parkeerde. Deze onver wachte gebeurtenis werd goed opgevangen door de Fluplanders. Dankzij de overwinning mag het team naar de gewestelijke wedstrij den op 5 juni, maar op die dag wor den er op Flupland ook wedstrijden voor bevelvoerders gehouden. „Wc moeten nog maar eens bekijken wat wc gaan doen." Minke Brand uit Poortvliet heeft zondag bij de dressuurwedstrijd van manege Visdonk te Roosendaal met allebei haar paarden in de prij zen gereden. Ze deed met Valenti no en Tommy mee in de klasse M2. Met het laatstgenoemde paard haalde ze de hoogste punten van haar klasse: 198 en 196 punten en had daarmee ook gelijk vier winst punten. Met Valentino werd ze der de en tweede met 189 en 191 pun- Bewegen in het water op muziek of wel aqua-zumba. Het kan dit voor jaar in de gemeentelijke zwemba den de Spetter in Tholen en Haestinge in Sint-Maartensdijk. Volgens instruclrice Merel Snelle- man is aqua-zumba een nieuwe ma nier om heerlijk te bewegen op de tonen van Latijns-Amerikaanse mu ziek en is het een goede manier om de conditie op peil houden. „Het is inspannend en het kost veel calo rieën. Voor mensen die hun gewicht in de hand willen houden, is het erg Whiplash, wat is dat en wat kan ik er (nog) mee? Onder deze titel orga niseert het Whiplash informatiecen trum Europa op woensdag 7 april een informatieochtend over whi plash (zweepslag). De bijeenkomst, van tien tot twaalf uur in ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom, is bedoeld voor de hele regio (via hoofdingang en vragen aan de re ceptie). De informatieochtend geeft inzicht in de vele problemen waarmee whiplashers worden geconfron teerd in hun dagelijks leven, zoals Eefke Bastianen breidt haar paar- denthcrapiepraktijk EquiMio in Sint-Annaland uit met een zorg boerderij Die wordt zaterdag om twaalf uur geopend door burgemeester W. Nuis tijdens de open dag van het bedrijf, die van elf tot vier uur ten. Laura Geluk uit Sint-Annaland reed met Zerida mee in de klasse L2:paarden. Ze werd twee keer tweede met eveneens vier winst punten. Haar eerste proef werd be loond met 206 punten en haar tweede met 208 punten. Ook dorpsgenoot Lieke Bevelander nam een puntje mee naar huis in de klasse B. Zij haalde die in de twee de proef met Orchidee: 186 punten. Daarmee werd ze tweede. Met 178 punten in de eerste proef had ze geen winstpunt, maar eindigde ze nog wel als derde van de zeven deelnemers. geschikt. Hel is ook heel leuk om te doen." Merel helpt al als badjuf mee in de zwembaden en is volledig gediplo meerd voor zumba (dat momenteel vooral onder vrouwen een rage is) en aqua-zumba. Snelleman gaat elf lessen geven. In de Spetter begint ze op maandag 10 mei, van acht tot negen uur 's avonds. In Haestinge starten de les sen op vrijdag 14 mei. Gisteren was het de laatste dag van de voorver koop van zwemabonnementen. Dat gebeurde in het gemeentehuis in Tholen. De zwembaden gaan op vrijdag 30 april open, 's middags om half twee. het onbegrepenziektebeeld, de werkgever, de collega's en de arts van de verzekering. Maar ook de problematiek van smartengeld en de juridische aansprakelijkheid ko men aan de orde. Ervaringsdeskun digen (zelf whiplashpatiënten) ge ven antwoord op vragen van bezoekers over whiplash, whi- plashvriendelijke behandelaars en over de juridische afhandeling van letsel)schade. De Uregang is gra tis. Voor informatie kan men te recht bij Bob Klip, tel. 0167- 567860 of 06-25430316, of cmailen met webmaster@whi- plash-info.nl. Ook is er de website www.whiplash-info.nl. wordt gehouden. EquiMio bestaat vijf jaar. Met behulp van paarden worden mensen begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. De kracht van het paard staat daarbij centraal. Tijdens de open dag kun nen waar alle activiteiten van EquiMio in workshops ervaren worden. Voor de kinderen is er onder meer een springkussen, schminken, po nyrijden en trampoline springen. <2% SNSt> Regio Bank Hypotheek adviseur betrokken *Jvtseurc Burgemeet 25 M693 CJ Poortvliet T 10166) 612509 F: (0166) 612912 Postbus M7 M690 flfl Tholen E lnfo@overbeeke.nl I: ujujuj.overbeeke.nl Jack Neele, Roland Walpot en wethouder Van Dis (v.l.n.r.) knippen het lint door van het toegangshek hij de vernieuwde tennisbanen. Deze week keurt ISA Sport de vernieuwde tennisbanen van De Ruuc stoppelen. Als alles in orde is, kan zaterdag de voorjaarscompetitie be ginnen. Vrijdagavond zijn de drie SmashCourt banen in Sint Philips land officieel geopend, nadat 's middags de afwerking had plaatsgevonden met het aanbrengen van een hoeveelheid zand. De 200 leden van de club kunnen voortaan onder alle weersomstandigheden een balletje slaan. Bij de heropening van het vernieuw de tennispark werd vooral terugge blikt. Dit omdat De Ruucstoppelen twintig jaar bestaat. Dat vierde lus trum werd gevierd met een gezellige feestavond, waarvoor onder meer een speenvarken aan het spit de kan tine in werd gedragen. Voor de gele genheid was vóór het clubgebouw een tent geplaatst. „Er hebben zich 160 mensen voor deze avond aange meld", vertelde secretaris Roland Walpot. Hij lichtte toe dat de club de laatste jaren flink is gegroeid als ge volg van de nieuwbouw aan de west kant van het dorp. Ook het aantrek ken van Edwin Braat voor het geven van tennislessen heeft De Ruucstop pelen geen windeieren gelegd. Samen met voormalig waarnemend voorzitter Jack Neele (kortgeleden opgevolgd door Eli de Vos) en wet houder Van Dis verrichtte Walpot de officiële opening. Met een aan twee tennisrackets bevestigde schaar knipte het trio een lint door dat aan het toegangshek was bevestigd. Ter wijl de genodigden met champagne klonken op deze mijlpaal, namen al snel enkele tennissers bezit van de baan om er een balletje te slaan. Op de nieuwe banen kan onder alle weersomstandigheden worden ge tennist. Bovendien zijn ze onder houdsarm'. In plaats van gravel ligt er een toplaag van kunstgras, die rust op een laag lava met daaronder een zandlaag. Wat de aanleg méér heeft gekost dan een gewone gravel baan, legt de vereniging zelf op tafel. De gemeente heeft naast de kosten voor de opknapbeurt nog met een tegen valler te maken gehad, omdat de drainage versleten bleek te zijn. Die is nu ook meteen vernieuwd. De Ruucstoppelen heeft met vrijwilli gers een belangrijk deel van het werk gedaan. Zoals het verwijderen van de beplanting om de banen, het uitgra ven van de banen en het vervangen van het hekwerk. Door het winter weer lag het werk zeven weken stil, maar uiteindelijk is de klus nét voor het seizoen geklaard. „Het tegelpad rond de banen hebben we uiteinde lijk door een aannemer laten leg gen", aldus Walpot. Zowel voorzitter De Vos als wet houder Van Dis keken terug naar het ontstaan en de ontwikkeling van De Ruucstoppelen. Een geschiedenis die, aldus de wethouder, leest als een cursus hordelopen voor begin ners. De aanleiding was een peiling die de Partij voor Algemene Belan gen (PVAB) in de jaren tachtig on der de inwoners hield over waaraan er in het dorp behoefte was. Naar voren kwamen onder meer een jachthaven, een zwembad en een tennisclub. De twee eerstgenoemde zaken waren politiek noch finan cieel haalbaar. Een commissie, met mensen uit de PVAB en het CDA, ging met het idee voor een tennis club aan de slag. Een enquête lever de een paar honderd positieve reac ties op, en deze mensen werden benaderd om aspirant-lid te worden. Gesprekken met het gemeentebe stuur volgden. Maar dat stond niet te trappelen, vond de financiële risi co's te groot en vreesde verstoring van de zondagsrust. Ook de Rabo bank wilde zonder onderpand niet over de brug komen. De commissie stapte naar de provincie, die de ge meente adviseerde om mee te wer ken. En dat gebeurde. Wél maakte het bestuur van de inmiddels opge richte vereniging de afspraak dat er niet op zondag getennist zou wor den. De keuze voor een plek om de banen aan te leggen verliep evenmin van een leien dakje, onder meer om dat ook voetbalclub Noad '67 uit breidingsplannen had. De vader van schooldirecteur Jan Plekkenpol tekende het ontwerp voor de twee banen. „Hij was archi tect", vertelt Plekkenpol, die in de tennisclub een mogelijkheid zag om de meisjes in het dorp aan het spor ten te krijgen. Een hekwerk haalde men in Goes, een overbodige bouw keet van de Philipsdam kon als clubgebouw dienst doen. Uit een verhaal dat oud-bestuurslid Martijn Bomas over de beginperiode heeft opgetekend, blijkt dat bij het uit bouwen van de vereniging Jan Wal pot een belangrijke rol heeft ge speeld. Met hulp van een enthousiaste groep leden. In de loop van de jaren kwamen een derde baan, een stenen clubgebouw en een parkeerterrein tot stand. En er werd een open toernooi georganiseerd. Na de gemeentelijke herindeling nam de gemeente Tholen de schul den van de club over en financierde een clubgebouw. Het was ook het moment dat de afspraak om niet op zondag te spelen, overboord ging. „De vereniging heeft voor- en te genspoed gekend, zowel op het menselijke als het sportieve vlak", zei voorzitter Eli de Vos. „Er zijn al lerlei acties opgezet om de club de nodige werking te geven. Toernooi en georganiseerd. De vereniging heeft vele kampioenen gekend en jeugdig talent voortgebracht. De Ruucstoppelen geniet faam in de re gio, staat positief bekend." Van Dis benadrukte nog eens hoe de op knapbeurt van het tennispark met veel zelfwerkzaamheid en eigen middelen door de vereniging is uit gevoerd. De spelertjes van WHS uit Sint-Annaland hebben het toernooi voor minipupillen ge wonnen dat zaterdag in Oud-Vossemeer is gehouden. Zowel hel eerste als het tweede team van de groen-witten behaalde zeven punten. Derde werd Smerdiek met zes pun ten, vierde Vosmeer en vijfde Tholense Boys met allebei vier punten. Het derde team van de Fluplandse voet balclub Noad '67 heeft zaterdag Mevo 3 uit Zierikzee, de laagst gekwalificeerde ploeg, met 2-0 verslagen. Het tempo van de wedstrijd lag laag. De ploeg uit Zierikzee had niets in te brengen, maar echte open kansen waren er niet voor Noad in het eerste kwartier. Daarna ging het iels soepeler. Een mooie combinatie van Kees Vroegop en Leo Polderman eindigde bij Johan Reijngoudt. maar de voorzet was iets te scherp en Reijngoudt kon net niet intikken. Ook een aanval van Roel den Engelsman eindigde bij Reini Reijngoudt die de bal niet perfect raakte en de bal overschoot. Jaap van Oudenaarde kon de bal uit een comer van Leo Polderman via de binnenkant van de paal inkoppen. Tot voor rust ge beurde er niet veel meer in de wedstrijd. Ook werden beide ploegen niet echt ge vaarlijk in de tweede helft. Een lange trap van doelman Ligtendag belandde bij Ronald den Braber, maar hij was niet scherp voor de goal. Later was hij wel trefzeker. Een lange pass van Léon Hoek belandde bij Leo Polderman, die de bal hard inschoot in de korte hoek. De doel man liet de bal los en de attente spits Den Braber scoorde zijn eerste treffer van het seizoen. In de slotfase schoof laatste man Edwin Hage goed door, zijn stift op de zestien meter ging mooi over de doelman heen, maar de bal stuiterde via de onder kant van de lat weer het veld in. De organisatie van de Delta Ride for the Roses kan rekenen op 2500 euro subsidie van de gemeente Tho len. Deze toertocht voor het goede doel - de kankerbestrijding - wordt op zaterdag 12 juni gehouden. Er zijn drie afstanden, waarvan de langste - 120 kilometer - over £int Philipsland en Tholen voert. De Zeelandhallcn in Goes zijn het ver trekpunt. Vorig jaar trok de eerste editie van deze toertocht zo'n drie duizend deelnemers. Uitslagen van de gespeelde koers- balwedstrijden van: Gezelligheid vóór Alles/Sint- Maartensdijk: 1. mevr. B. Bijnagte en mevr. L. Wielaard 29 p.; 2. mevr. M. Dane en W. Bijl, én mevr. A. Bocxe, én mevr. W. Kloet en A. Wielaard 21 p.; 5. A. Poot en J. Bij nagte 18 p.; 6. mevr. T. Breure en T. Goode 17 p.; 7. C. Breure en C. van Gorsel 15 p. Meulvliet: 1. mevr. D. Lindcnbcrg en mevr. R. Bolier 37 p.; 2. W. Bijl 35 p.; 3. mevr. H. Schot en W. Deurloo 30 p.; 4. mevr. N. Deurloo en mevr. J. Bos 27 p.; 5. mevr. J. Verbraeken en mevr. A. Hilgerson 12 p. Oud-Vossemeer: 1. mevr. R. Nag- tegaal 21 p.; 2. mevr. C. Havermans 19 p.; 3. mevr. R. van Driel 17 p.; 4. N. Noerkerken 13 p.; 5. mevr. J. van Houte, én mevr. L. Wcczenaar én mevr. C. van Mierlo 12 p. Smash *76 hoopte dit weekend met het inzetten van routinier Jo han Snoep uit Dordrecht een be tere kans te hebben op een goede uitslag tegen titelkandidaat Ho- tak'68. Met de winst in zijn eerste partij leek dit een goede gok te zijn geweest voor de Sint-Anna- landse tafeltennisclub, maar in zijn volgende wedstrijden die in vijf games werden gespeeld kwam Johan conditioneel tekort om nog meer punten bij de tegen stander af te snoepen. Voor Rem- co Vroegop en Merijn v.d. Kloos ter was de tegenstander een maatje te groot en ook in het dub bel konden ze geen potten breken. Een 1-9 nederlaag in eigen zaal was het gevolg. Het wordt nu zaak om in de komende drie wedstrij den te laten zien dat ze toch in de eerste klasse thuishoren. Het reserveteam gaat zich steeds meer profileren als titelkandidaat. Deze keer werd Vice-Versa '51 thuis met 7-3 aan de zegekar gebon den. Hoewel de teamsamenstelling wekelijks verschilt, is er elke keer weer een speler die het team extra cachet geeft. Dit keer was het David van Driel, voor de tweede keer in de basis, die zijn team naar de zege leidde. David traint in zijn woon plaats Bergen op Zoom bij Het Mar- kiezaat en dat werpt zijn vruchten af. Mathijs v.d. Graaf deed hel met twee overwinningen ook goed en grotere broer Marnix hield het op één winstpartij, maar wist wel met David de winst in het dubbel binnen te halen. Het team staat nu drie pun ten los van de nummer twee Het Markiezaat. Winst in het dubbelspel door Jan Willem van Vossen en Anky Vroeg op was het enige dat erin zat voor het derde seniorenteam, uit bij Ta- naka. Cindy van de Klooster kon het team ook niet aan punten helpen. De degradaliezorgen worden weke lijks groter. Het eerste juniorenteam liet steken val len bij Middelburg. Coach Kees van Poortvliet kon niet voorkomen dat zijn team een 7-3 nederlaag leed. Zoon Ben nie. Gert-Jan v.d. Berg en Job Moerland verdeelden de punten met ieder een winstpartij. Het tweede jeugdteam neemt het tweede seniorenteam als groot voorbeeld. Wat zij kunnen, kunnen wij ook moeten ze hebben gedacht en nestelden zich thuis tegen koploper Middelburg op een ge deelde eerste plaats met een knappe 6-4 overwinning. Lonneke den Engelsman toonde een goede wedstrijdmentaliteit en knokte zich naar drie overwinningen. Voor Joost van Dijke was een tegenstan der te sterk en Christel Vroegop liet het deze keer bij één puntje voor haar team. Een 10-0 overwinning voor het derde jeugdteam. Martijn Keur, Sander Zwa- gemaker en Tom Verburg lieten hun te genstander TCO '78 duidelijk zien waar om ze tweede op de ranglijst staan. Programma zaterdag: SAR '72-Smash 1; Smash 2-Het Markiezaat; Smash 3- Hotak '68; Yerseke-Smash jeugd 1; Het Markiezaat-Smash jeugd 2; Witac '89- Smash jeugd 3.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 15