Voetbalvoorzitter topscorer bij VVD CU en ABT wijzen duurder college af Blij met trouwe kiezers en christelijke meerderheid 'Een drama, het is een enorme teleurstelling' Tegen landelijke tendens in zelfs een zetel erbij Enigszins teleurgesteld na inzet leefbaarheid Boulogne kan verlies ABT niet verklaren Esther van der Vlies is oudste lid 'In de raad maar we blijven actie voeren' Hommel 'stik tevree' met derde zetel voor VVD Meer dan tweeduizend stemmen SGP voor lijsttrekker Peter Hoek Van 3.1 naar 3.3 Anco Fase passeert beoogd fractievoorzitter Donderdag 11 maart 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Peter HoekSGP, zes zetels Jan Oudesluijs PvdAdrie zetels Kees van Dis, CDA, drie zetels: Bram van de Sande, CU, twee zetels: ABT houdt twee zetels Vrijwilliger op het stembureau in Wimpel Sint Philipsland Theo Korevaar van SP, twee zetels Einde WHS Geen kaasschaaf VVD-lijst overhoop Kees Slager Brandweer Een derde kiezers gaat niet stemmen Stevig college v SP-senatar Kees Slager 25 stemmen van zetel af Uitgelezen kans voor 3 wethouders „Ik ben blij met onze trouwe kiezers", zei een verheugde SGP-leidcr Peter Hoek uil Sint Philipsland na het bekend worden van de 6 zetels voor zijn partij. Twee keer zoveel als PvdA. VVD en CDA, die elk 3 zetels kregen. Niet alleen de RFT-zetcl van Rien Klippcl werd weer binnenboord gehaald, er kwam ook nog een restzetel bij. Die zes zetels zijn voor de SGP overi gens niet uitzonderlijk, want in 2002, 1994 en 1974 was dat ook al het ge val. „Wc hebben absoluut en relatief gewonnen", analyseerde Hoek de uit slag, waarbij de SGP 40 stemmen meer kreeg dan in 2006. De nieuwe lijsttrekker was des te blijer gezien de interne perikelen. Hoe zou de kwestie Klippcl immers uitpakken en zou de zaak rond schooldirecteur Duvckot (tevens SGP-voorzitter) uit Scherpenisse nog een rol spelen? Tot opluchting van Hoek deerde dat de partij niet. „Dit geeft maar aan dat niet de personen voorop staan, maar de beginselen. En daar komt bij dat wet houder Heijbocr hard gewerkt heeft de afgelopen vier jaar. De kiezers heb ben ons een grote verantwoordelijkheid gegeven, maar je kent onze beschei denheid." Naast de winst voor de eigen partij is Peter Hoek ook verheugd met de te rugkeer van de christelijke meerderheid, die voor het eerst in 2006 verloren ging. „We hebben er 2 zetels (SGP en CDA elk 1) bij. Het is dus duidelijk een andere uitslag dan vier jaar geleden." SGP, CDA en CU hebben samen 11 van de 21 zetels, de niet-christelijke partijen PvdA, VVD, ABT en SP 10. De SGP-voorman noemt het enorme verlies van de PvdA .onverdiend.' „Mevr. Velthuis was een goede wethouder en de PvdA-fractie trad de laatste vier jaar uiterst gedegen op en gaf loyale medewerking aan de coalitie. Het landelijk effect heeft dat echter teniet gedaan." Peter Hoek staat sceptisch ten opzichte van nieuwkomer SP, die met 2 zetels de Thoolse raad binnenkomt. „De tijd van roepen is over, het komt nu aan op daden. De SP moet nu verantwoordelijkheid gaan dragen." „Een drama voor de PvdA. Een enorme teleurstelling. Ongelooflijk." Dat is de reactie van fractievoorzitter Jan Oudesluijs als hij de uitslag in de hal van het gemeentehuis tot zich door laat dringen. Van zes naar drie zetels. „Ik snap het niet, als je kijkt naar wat wc gepresteerd hebben. Wc worden van alle kanten geroemd om het sociale karakter van onze gemeente. We hebben ons steeds sterk gemaakt voor die mensen die het moeilijk hebben. Die hebben ons niet gesteund. Ik ervaar het als een schop onder mijn kont." Oudesluijs had niet verwacht dat de terugval zou groot zou zijn. In het van oudsher rode bolwerk Smurdick was er nog wel steun voor de PvdA, maar in Scherpenisse en Poortvliet halveerde de aanhang. En daar had hij niet op gerekend. „Het is ook te simpel om te zeggen dat het aan de lage opkomst ligt. Waar is het fout gegaan'? Is hel de invloed van de landelijke politiek? Verrechtsing met een zetel erbij voor de VVD? En het CDA er één bij?" Oudesluijs is verrast en teleurgesteld tegelijkertijd. Natuurlijk, had hij aan de linkerzijde van zijn partij rekening met de SP gehouden. „Ik had verwacht dat de SP één zetel zou halen. En daar zit wat van ons bij. Maar twee zetels?" Naast emoties zit Oudesluijs vooral met vragen. „Hadden we misschien meer naar links op moeten gaan schuiven. Is dat het?" Hij beseft dat zijn fractie vier jaar geleden met zes zetels een klapper maakte. Dat was niet eerder vertoond. Een uitzonderlijk hoge uitslag. „Ja, dat was veel, maar ik had nu toch op vijf gehoopt." De beoogde PvdA-wethoudcr Jan Heshof troost zich met een glas rode wijn, zegt hij. De bitterballen moeten hem bitter smaken. „Die eet ik om energie op te doen voor de komende vier jaar. Ik ben hier erg van geschrok ken. Dit had ik niet verwacht. Landelijk zitten we juist weer in de lift." Hes hof dacht op vier zetels in de raad uit te zullen komen. „In aantal stemmen zijn we de tweede partij, de restzetels gaan naar SGP, CDA en SP. Het ver schil is minimaal, maar ik ga vannacht niet slapen." Wat hem vooral verbaast is dat 'niemand hem gebeld heeft om te zeggen dat zijn partij het niet goed doet.' „Het is een aardige klap voor ons, maar ik ga nu eerst de SP feliciteren." Oud-raadslid Chiel van der Linde moest het ook eerst een 'beetje verwer- ken'. Ook hij putte hoop uit de uitslag van de peilingen. De PvdA kreeg na de val van het kabinet juist weer meer stemmen. „Fantastisch!" CDA-wethoudcr Kees van Dis is uitgelaten over de zetel winst bij de raadsverkiezingen. „Tegen de landelijke verdrukking in zijn we gegroeid!" Voor verschillende partijen heeft de kabinetscrisis behoorlijke invloed gehad, maar niet voor het Thoolse CDA. y.Voor onze kiezers is de lokale situatie gelukkig duidelijk van betekenis en daar zijn we heel blij mee. We hebben ook een goede campagne gevoerd." Partijvoorzitter David Coppoolse voegt daaraan toe ,dat Kees van Dis het ook goed gedaan heeft al? wethouder.' „Onze nieuwe leden en jonge kandidaten hebben ook aan het mooie resultaat bijgedragen. Als team zijn we opgetrokken en dankzij al die factoren kunnen we tegen de landelijke trend in (het CDA verloor bijna in hel hele land) heel blij en tevreden zijn", zegt Coppoolse. Behalve in Sint Philipsland en Slavcnissc kreeg het CDA overal meer stem men, vooral in Oud-Vossemeer, Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland. „Daar zijn we heel blij mee, want je zou hier ook de landelijke trend kunnen ver wachten", zegt Van Dis. De uitslag voor de PvdA noemt hij .desastreus.' „De 2 zetels voor de SP had ik wel verwacht, maar ik had ook op een derde zetel voor de CU gerekend en dat is niet gebeurd." Ondanks de 104 stemmen meer dan vier jaar geleden was CU-raadslid Bram van de Sande .enigszins teleurgesteld' over de uitslag voor zijn partij. „In de oppositie hebben we gewerkt aan een derde zetel, maar het is toch te weinig geweest. VVD en CDA hebben die derde zetel wel behaald, maar wij hebben onvoldoende duidelijk kunnen maken dat wc ons inzetten voor de leefbaarheid, buiten de grotere kernen Tholen en Sint-Annaland. Wc moeten vooral investeren in de dorpen." De CU kreeg in Tholen, mede door het Mariska van Dcelen-effect, honderd stemmen meer, maar in Sint-Annaland en Sint Philipsland raakte Van de Sande elk 50 stemmen kwijt. „De SGP heeft het goed gedaan en VVD en CDA hebben ook prima ge scoord. Daarentegen kreeg de PvdA een geweldige klap en het resultaat van ABT is ook tegenvallend. Bijzonder is verder, dat de christelijke meerder heid in de gemeenteraad van Tholen weer terug is. Vier jaar geleden werd de omgekeerde situatie gelijk aangegrepen voor verlenging van het slui tingsuur bij de horeca en een ander beleid voor de biddag." Een verklaring heelt hij er zo gauw niet voor. Maar lijsttrekker Hans Bou logne van Algemeen Belang Tholen moet accepteren dat zijn partij samen met de PvdA dé verliezer is van deze gemeenteraadsverkiezingen. Liefst 333 stemmen minder dan vier jaar geleden kreeg ABT. Nog een geluk dat de partij ondanks dat twee zetels behoudt. „De vorige keer zaten wc tegen een derde zetel aan, dus dit hadden we zeker niet verwacht", zegt Boulogne. „De vraag voor ons moet zijn: heb je je duide lijk geprofileerd?" Signalen dat het mis zou gaan, had de lijsttrekker niet. Of het moet zijn dat landelijk de trend was gesignaleerd dat lokale partijen het moeilijk zouden krijgen. Dat werd woensdag in deze regio gelogenstraft, want elders in Zeeland en West-Brabant zijn veel lokale partijen juist Hink gegroeid. ABT, dat de afgelopen vier jaar nadrukkelijk oppositie voerde, rekende er op de derde in grootte te blijven. In plaats daarvan is ze op een na de klein ste geworden, met net geen tien procent van de stemmen. Vooral in Sint- Maartensdijk werd er minder (-157) op de lokale partij gestemd - mogelijk door het stoppen van Leen van Doorn en de overstap van Corrie van der Horst naar de SP - maar ook in zowel Scherpenisse als Tholen verspeelde ABT 55 stemmen. In Stavenisse bleef ze stabiel, alleen in Sint-Annaland was er nog groei ten opzichte van vier jaar geleden. Esther van der Vlies uit Sint Philipsland bemande tijdens de gemeenteraadverkiezing het stembureau in de Wimpel en was daarmee het oudste lid van Tholen. De vreugde bij de SP is groot als tegen elven blijkt dat de partij met twee zetels in de gemeenteraad is gekozen. Hel is een vliegende start voor de SP. In één keer met twee zetels. Uitzonderlijk is het niet. Het gebeurde acht jaar geleden met ABT ook. En daar lijkt nu juist een deel van het SP-stemmers vandaan te komen. De SP viert feest in de hal van het gemeentehuis. Een clubje partijgenoten rond lijstduwer en prominent SP'er Kees Slager slaan elkaar op de schou der. Ze wachten op lijsttrekker Theo Korevaar die van het stembureau in de Wel- levaete in Sint-Annaland moet komen. Pas onderweg naar het gemeentehuis kreeg hij een telefoontje over de uitslag. In de hal wordt hij omhelsd en ge zoend door de vrouwelijke campagnegenotem de mannen slaan hem op de schouder of geven hem een hand. Korevaar: „Dit is heel mooi om mee te beginnen. We zijn er hartstikke blij mee. We hebben gezegd dat we voor twee zetels zouden gaan en hoopten op drie, maar tijdens de campagne bluf je natuurlijk wel." Korevaar was op het stembureau nog niet zo hoopvol gestemd. Daar brach ten maar 80 van de 1000 kiezers hun stem uit op de SP. Hij denkt dat ze het succes te danken hebben aan de acties die ze gevoerd hebben. Onder meer tegen het sluiten van de geldautomaten in Scherpenisse en Poortvliet, tegen het sluiten van het Holland Huis in Scherpenisse en de uitleenpost van de bibliotheek in Poortvliet en tegen de komst van windmolens in Stavenisse. „Als er wat is, dan zijn we er. En dat zullen we ook blijven doen. Onder de mensen zijn. Acties voeren." Hij noemt de achteruitgang van de PvdA frappant, maar noemt dat een landelijk verhaal. Maar ook de SP doet het landelijk niet goed. Des te meer is Korevaar in zijn nopjes met de twee zetels vanuit het niets. Lokaal actief zijn, werpt zijn vruchten af. SP-Ecrstc Kamerlid Kees Slager is blij met het succes in Tholen. Juist omdat de landelijke peilingen voor de SP 'desastreus' zijn. „Het is denk ik toch de manier waarop we bezig zijn geweest in Scherpenisse en P<x>rtvliet. Daar sco ren wc goed. In Poortvliet is de SP groter dan de PvdA. Uitsloven loont." VVD-lijsttrekker Frank Hommel arriveerde woensdag laat in het gemeente huis, na een hele dag op het stembureau in de Vossenkuil. Hij kon meteen de felicitaties in ontvangst nemen, want de Thoolse liberalen hebben de derde zetel heroverd die acht jaar geleden verloren ging. 'Stik tevree' was hij over de stemmenwinst. „We hadden op drie zetels gehoopt, maar het is verrassend dat die hoop uit komt", reageert Hommel op de uitslag. De VVD kreeg 331 stemmen meer dan vier jaar geleden. In zijn woonplaats Oud-Vossemeer viel de winst (+15) Hommel tegen. Maar vooral in Tholen (+135) en Sint-Annaland (+82) groeide de steun voor het liberale gedachtegoed. In die plaatsen ble ken respectievelijk Gré Boelhouwers en Anco Fase stemmentrekkers. Zoda nig zelfs dat ze met voorkeurstemmen zijn gekozen, maar dat was woens dagavond nog niet bekend. „Wc hebben ons vier jaar lang ingezet met een duidelijk verhaal. De lijn vastgehouden die we hadden uitgezet", geeft Hommel een verklaring voor het succes. „Verder hadden wc een goede campagne, met dank aan Karei Saris. En we hebben goede kandidaten op de lijst." De Vossemeerdcr sluit niet uit dat de VVD in Tholen profiteert van hoe de partij het landelijk doet, maar wijst ook naar ABT. Die partij verloor dik 300 stemmen. „VVD en ABT verschillen niet zoveel van elkaar. Daar hadden wij dan ook op inge zet", aldus een tevreden Frank Hommel. Esther (Es) van der Vlies is de oud ste vrijwilliger van de Thoolse stembureaus. Ze bemande op 3 maart het stembureau in dorpshuis de Wimpel in Sint Philipsland sa men met Peter Hoek, Henri Bun- gener, Netty v.d. Velde en Sjaak Steijn. De 82-jarige Fluplandse doet het voor de tweede keer. „Ik heb al een keer in Anna Jacobapol- der gezeten. Maar ik weet niet meer of het nu voor de gemeente raadverkiezingen was of voor de landelijke. Ik wilde het nu nog een keer op Flupland meemaken." Het is een lange zit. Ze is om half negen begonnen tot aan de middag pauze en daarna ging ze verder van drie uur tot de sluiting van negen uur. „En dan nog stemmen tellen", zegt ze. „Ik ben graag onder de mensen. Dan beteken je nog wat", verklaart Es haar inzet. Ze doet dan ook nog meer vrijwilligerswerk. Ze is één keer in de weck gast vrouw in ziekenhuis Licvcnsberg in Bergen op Zoom en ze zit in het be stuur van de heemkundekring Phi- lippuslandt. „Maar ik treed af met de jaarvergadering. Dan heb ik zes jaar in het bestuur gezeten." Ook is ze lid van de werkgroep Tholen van de Zeeuwse dialectvercniging. „We krijgen dan vier keer per jaar bij het "bulletin Nehalennia altijd een inleg vel met zinnen die wc in het Flu- plands moeten vertalen." De stembureauvrijwilligers die na mens een vereniging op de bureaus zaten, spekten daarmee de clubkas. Bij Es van der Vlies krijgen de plat telandsvrouwen de bijdrage van 50 euro. Ze heeft het prima naar haar zin op het stembureau en maakt er van alles mee. Zo was er 's morgens een mevrouw die niet begreep dat ze zich moest legitimeren om te Peter Hoek heeft bij de gemeente raadsverkiezingen de meeste stem men van allemaal gekregen. Liefst 2023 kiezers kleurden woensdag het vakje rood voor de naam van de SGP-lijsttrekker uit Sint Philips land. Van de 135 kandidaten was er slechts één die geen enkele stem kreeg: Joanne Roggeband-Wage- maker uit Tholen, die 21ste stond op de lijst van de ChristenUnie. Er zijn zestien van de 21 raadsleden op eigen kracht in de raad gekomen. Daarvoor waren minstens 145 (voorkeur)stemmen nodig. Van alle zeven partijen die meededen, is bij de SGP het meest op de lijsttrek ker gestemd. Liefst 63,5% van de uit gebrachte stemmen ging naar de nummer één. Hoek kreeg ruim 200 stemmen meer dan vier jaar geleden zijn voorganger Karei Heijbocr. Op Bert van Eenennaam zijn 220 stem men uitgebracht, één meer dan op Rien Klippel. Het raadslid uit Scher penisse kreeg aanmerkelijk minder voorkeurstemmen dan vier jaar gele den (toen 388). Ook de nieuwe SGP-kandidaat Peter Kraamer komt met voorkeurstemmen in de raad. Hij kreeg de steun van 163 kiezers. De zittende raadsleden Johan Aarnoudse uit Oud-Vossemeer en Henk Geluk uit Sint Philipsland be zetten de resterende twee zetels voor de SGP. Zij kregen respectievelijk 131 en 118 stemmen. Wanneer Hoek wet houder wordt, komt Chris Koopman als volgende op de lijst in aanmerking voor een raadszetel. Hij was in de pe riode 2002-2006 al eens raadslid en Het leven van de 41-jarige Anco Fase uit Sint-Annaland heeft door de gemeenteraadsverkiezingen een verrassende wending gekre gen. Zo onverwacht als hij op de VVD-kandidatenlijst kwam - de leden zetten hem zelfs nog een plaats hoger dan de selectiecom missie had voorgesteld - zo ver rassend werd hij ook nog met voorkeurstemmen gekozen. Fase verdrong op de vijfde plaats zelfs de beoogde fractievoorzitter Jack Werkman van zijn zetel, die twee de stond. En hij bleef ook het zit tende raadslid Gabri Hoek ver voor. De Sint-Annalander won ook nipt van Gre Boelhouwers, de andere met voorkeurstemmen ge kozen VVD-kandidaat. Fase nam bijna de helft van de liberale stemmenwinst voor zijn rekening. „Donderdagmorgen om elf uur bel de Frank Hommel me dat ik met voorkeurstemmen gekozen was en ik moest vrijdag voor 12.00 uur be slissen of ik het raadslidmaatschap aanvaardde. Je bedenktijd is dan maar kort. Ik heb met mijn vrouw overlegd en donderdagavond een eerste overleg met de nieuwe fractie bijgewoond. Wat is goed voor de partij, vroeg ik. Ik kreeg intussen veel felicitaties via de telefoon, mail en sms-berichten. Thuis nog eens overlegd en dan geeft uiteindelijk toch de doorslag dat je met voor keurstemmen bent gekozen. Dat is mooi natuurlijk." Zijn raadslidmaatschap betekent aan het einde van het lopende voet balseizoen de finale als voorzitter van voetbalvereniging WHS. „Niet alles kan immers, dat had ik tevoren al gezegd. Je hebt een gezin met drie opgroeiende dochters van 16, 14 en 9 jaar. De oudste zit in haar examenjaar op Roncalli in Bergen op Zoom. Op mijn werk is het door een nieuwe organisatiestructuur ook druk. En dan ben ik nog voorzitter van de Dorpsgemeenschap Sint-An naland. Met name het voorzitter schap van WHS is heel intensief, want ik maak ook de wedstrijdver slagen van het eerste elftal voor de website en verzorg de thuispagina van WHS in de Eendrachtbode. Ik ga ook bij de trainingen kijken, want je moet proeven en ruiken wat er in de vereniging gebeurt. Betrok kenheid kost veel tijd." Anco Fase had er stilletjes op ge hoopt dat hij na diverse bcstuurs- mogen stemmen. „Ze verscheurde het stembiljet gelijk", zegt Es. „Jul lie kennen me toch?", zei de vrouw tegen de leden van het stembureau. Voorzitter Peter Hoek legt uit dat hij zich aan de regels moet houden. Iedereen moet zijn identiteitsbe wijs laten zien. „Als ik eerst ic- kreegnu 127 stemmen. Bij de PvdA stemde 54,7% op lijst trekker Jan Oudesluijs, dat waren 985 kiezers. Ook de nummer vier, Henk Nieuwenhuis, kreeg voldoende voor keurstemmen: 157. Daarmee ver drong hij Jolanda Prins-Tromp, die met 124 stemmen niet het vereiste kwart van de kiesdeler haalde. Aange zien de PvdA deel gaat uitmaken van het nieuwe college, en Jan Oudesluijs kandidaat-wethouder is, zal mevrouw Prins volgende maand alsnog raadslid worden. De drie raadsleden die, door het zetelverlies, buiten de boot vielen en gisteren afscheid namen - Ellen van der Wal. Ecfke Bastianen en Peter Suurland - kregen respectievelijk 45, 40 en 60 stemmen. Kees van Dis, de nummer één van het CDA, kreeg met 951 stemmen 58,7% van de op zijn partij uitgebrachte stemmen. Van Dis was voor het eerst lijsttrekker, want vier jaar geleden is hij van buiten de kieslijst als wethou der voorgedragen. Op Gert-Jan Bou- deling stemden 207 kiezers, op zit tend raadslid Rina Ligtendag-Quist 91. Zij kan tóch blijven, dankzij de extra zetel die de christendemocraten wisten te veroveren. Blijft Van Dis wethouder, dan kan Rob Duijm vol gende maand raadslid worden. De re- functies in de toekomst nog eens tot de gemeenteraad zou doordrin gen. „Ik vond dat een logische stap na een actieve deelname aan het verenigingsleven. De politiek volg de ik heel breed. Ik was wel geïnte resseerd en heb de afgelopep jaren op uitnodiging van de CU-fractic meegedaan aan verschillende dis cussies over de leefbaarheid. Ook het CDA heeft me benaderd en ik stond er voor open omdat ik de leefbaarheid belangrijk vind. Vorig jaar werd het heel concreet toen VVD-raadslid Frank Hommel me als contactpersoon voor Sint-Anna land benaderde. Ik voelde me ook het meest lot de standpunten van de VVD aangetrokken." Zo kwam Anco Fase plotseling als enige kan didaat uit Sint-Annaland op de VVD-lijst en de 195 stemmen le verden hem 3 maart gelijk een raadszetel op. Verdwijnen dankzij raadslid Fase nu voor 1 april al de dranghekken op het havenplateau en kan de Cl000 voor die datum de eerste paal gaan slaan voor de uitbrci- t mand laat doorlopen die ik ken en vervolgens iemand zich laat legiti meren die ik niet zo goed ken, werkt dat ook niet. Wc moeten één lijn trekken." Als het aan Es van der Vlies ligt, gaat ze nog een keer op het stembureau zitten. „In juni zijn de landelijke verkiezingen. creatieondcmemer uil Poortvliet be haalde 31 stemmen. De VVD-stemmers haalden de kandi datenlijst van hun partij behoorlijk overhoop. Lijsttrekker Frank Hom mel kreeg 875 stemmen, dat is 49,5% van het totaal. Maar vervolgens stem den 159 mensen (waarvan 101 in zijn woonplaats Sint-Annaland) op de nummer vijf Anco Fase en 155 (waar van 111 in haar woonplaats Tholen) op de nummer vier Gré Boclhouwcrs. Zij zijn daarmee gekozen in plaats van de nummers twee en drie. Jack Werkman en Gabri Hoek. Hoewel de liberalen een derde zetel hebben ge wonnen, is Hoek (die 84 stemmen kreeg) voor de derde keer niet herko zen. Wanneer Hommel volgende maand wethouder wordt, zal Werk man (hij kreeg 91 stemmen) alsnog raadslid worden. Bij de CU deed zich het merkwaardi ge geval voor, dat drie kandidaten vol doende voorkeurstemmen kregen voor een zetel terwijl de partij er slechts twee behaalde. Mariska van Deelen werd met 267 stemmen ver kozen boven Jaap Hage die 164 stem men had. Van Deelen dankte dat on ding? De nieuwe gemeentebestuur der lacht minzaam. „Het wordt eerst veel luisteren en dan moet je met elkaar tot een goede oplossing komen. Als voorzitter van de Dorpsgemeenschap doe ik dat ook: je open durven stellen voor andere ideeen." Waarschijnlijk krijgt Anco Fase de commissie ruimte als hoofdtaak, dus ruimtelijke ordening en openba re werken. „Hier zullen de bezuini gingen mogelijk ook zwaar op gaan drukken, maar daar heb ik op mijn werk ook mee te maken gehad. Je hebt twee mogelijkheden: de kaas- schaafmethode of rigoureus bezui nigen. Bij de kaasschaaf raak je al les een beetje en dat vind ik niet duidelijk. Ik kies voor onderwerpen die de burgers niet te zwaar treffen en dat moet je dan ook helder ken baar maken. Beter ook dan allerlei nieuwe dingen op te zoeken, is het om je bestaande sterke punten te be nadrukken. Ik moet eerst de stand van zaken even peilen, maar duide lijk is wel dat het een moeilijke tijd wordt voor de gemeente. Allerlei projecten staan op losse schroeven, maar het centraliseren van de sport- voorzieningen staat niet in het ver- t Dan ben ik er weer bij als ik ge zond ben." Het twee na oudste lid van het stembureau is mevrouw de Bruin-Caljouw. Zij is geboren in 1936 en bemande woensdag een stemlocatie in Tholen. Mevrouw Breurc-dc Wilde uit 1940 zat in Sint-Maartensdijk. getwijfeld aan de actie van ds. De Jongste van de Gereformeerde Ge meente die haar kandidatuur openlijk afkeurde. Maar ze trok zich terug, zo dat Hage als zittend raadslid weer vier jaar door kan. Lijsttrekker Bram van de Sande verzamelde 722 stemmen, 49% van het totaal dat de ChristenU nie kreeg. Eerste Kamerlid Kees Slager bleef met 136 voorkeurstemmen er 25 ver wijderd van een zetel in de Thoolse gemeenteraad. Voor zijn partij de SP verzamelde lijsttrekker Theo Kore vaar 45,1% van de kiezers (516 stem men) achter zich. Op Annie Vogelaar stemden 160 mensen. Ten slotte Algemeen Belang Tholen. waar lijsttrekker Hans Boulogne 533 stemmen kreeg, goed voor 44,5% van het totaal. Op de nummer twee, Han van 't Hof, stemden 192 ABT-sym- palhisantcn. En de nummer zeven. Kees Koopman, was goed voor hon derd stemmen. Het vertrekkende raadslid Leen van Dixtrn kreeg nog 68 stemmen. In totaal zijn op 25 kandidaten hon derd of méér stemmen uitgebracht en op 110 minder dan honderd stemmen. kiezingsprogramma van de VVD", lacht Fase. Hoewel nieuw in de gemeentepoli tiek, heeft Anco Fase al de nodige le venservaring. Na hel Móllerlyceum kreeg hij een opleiding als electro- monteur, waarna de militaire dienst plicht volgde. Dat beviel zodanig, dat Fase beroepsmilitair werd en ze ven jaar bij de Koninklijke Lucht macht op de vliegbasis Gilzc Rijen werkte. Daar had hij ook met de brandweer te maken en in Sint-An naland volgde hij Johan Dekker bij de vrijwillige brandweer op. Daar kreeg hij nog een speld voor zijn 12,5jarig dienstverband. Intussen werkte Fase al bij M&R brandbevei liging in Roosendaal, waar hij o.a. met vluchtplanncn te maken kreeg. Vijftien jaar geleden' stapte de Sint- Annalander over naar General Elec tric Plastics (nu Sabic) in Bergen op Zoom, waar hij in de 5-ploegen- dienst als productiemedewerker be gon en door zijn ervaring en cursus sen inmiddels opgeklommen is lot 1 van de 4 leidinggevenden van de Lexan-afdeling. Anco Fase is daar verantwoordelijk voor het productie proces van de planning van de grondstoffen lot en met de aflevering van het gereed product aan de auto mobielindustrie. „Dat betekent sa menwerken met collega's en mensen begeleiden. Pas heb ik nog een trai ningsprogramma van een week in Amerika gevolgd." Een collega op zijn werk is VVD- raadslid in Woensdrecht, dus heeft hij al wat meegekregen van de werk belasting. Het bureaucratische van de gemeente schrikt Fase niet af. „Overal zijn er kaders en regels. En bij de voetbal zeg ik altijd: je moet de jeugd een keer getraind hebben om te weten wal er omgaat. Dat is in de politiek ook zo. Als raadslid is het ook belangrijk dat je gemakkelijk benaderbaar moet zijn." Anco Fase wil dat de komende vier jaar in de praktijk gaan brengen. Met 64 procent lag de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen twee procent lager dan vier jaar geleden. Meer dan een derde van de 19.048 stemgerechtigden is thuis gebleven. In de vijftien stembureaus zijn 12.189 geldige stemmen uitge bracht (waarvan drie blanco), en 17 stemmen ongeldig verklaard. Er wa ren 621 kiezers meer opgeroepen dan in 2006, maar er kwamen er „Het was een uitgelezen kans voor drie voltijdswethouders met 12 van de 21 zetels", zegt Van de Sande. „Nu krijg je weer een soort monsterver bond. Wat voor uitslag ook, altijd krijg je deze coatic van SGP. PvdA, VVD en CDA." Ook Boulogne noemt hel .heel vreemd' dat de PvdA met zo'n enorm verlies nog in het college komt. „Het stoort ABT ook dat er toch voor vier, wethouders is gekozen en dat er extra uren bijkomen. „Bijna iedereen raakt zijn baan kwijt en zij gaan meer wer ken. Anton van Oost van de VVD zei laatst nog dat de helft van de ambte naren wel weg konden." Boulogne begrijpt de liberalen daar om niet. „Ze willen wel bezuinigen op het gemeentepersoneel, maar ma ken het bestuur nu 15.000 euro duur- 'dcr. Dat de PvdA uitging van een vol- tijdswethouder begrijp ik evenmin, want die partij wist vantevorcn dat er met de deelname van de SP wat ging veranderen. Alle seinen voor de PvdA stonden op rood en nu komt Jan Ou desluijs ineens als wethouder om de hoek kijken." Het ABT-raadslid denkt dat dit de PvdA nog meer gaal opbre ken dan 3 maart is gebeurd. „De op positie met de SP als nieuwkomer zal het minima-beleid van die coalitiepar tij in deze tijd van bezuinigingen ui terst kritisch gaan volgen. Wc hadden een hele sterke oppositie kunnen heb ben als de PvdA buiten het college was gebleven. Ik vraag me af of het leveren van een wethouder voor de PvdA wel verstandig is." Van de Sande onderschrijft dat. „De kiezer heeft gesproken en gezien het enorme verlies had de PvdA kunnen zeggen: we passen nu en leveren geen wethouder. Met drie wethouders werk slechts drie meer. De hoogste opkomst was woensdag in Meulvliet in Tholen, waar 72 pro cent zijn stem uitbracht. Daarente gen kwam in het verenigingsgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Oud-Vossemeer maar krap 53 procent van de kiezers opda gen. Nogal wat mensen die dat be treffende stembureau was geadvi seerd (men was vrij om op elk van de vijftien te stemmen), gingen naar de Vossenkuil, zo meldt VVD-raads lid Frank Hommel die daar voorzit ter was van het stembureau. je ook efficiënter, je hebt minder over leg. Drie is ook genoeg om te rege ren." Boulogne kent de argumenten voor 4 wethouders zoals een krachtiger be stuur en het uitvoeren van de diverse projecten. „Als dal waar zou zijn, hoefje er niet zo'n probleem van te maken, maar wc moeten reeel zijn: er is gewoon geen geld voor al die grote projecten. Daarom kun je met 3 wet houders volstaan, die prioriteit moe ten geven aan de plannen en andere dingen moeten afstoten. Een wethou der hoeft ook niet overal bij te zijn, een ambtenaar kan ook naar een ver gadering." SGP-wethouderskandidaat Peter Hoek zegt echter .een stevig college' op het oog te hebben, dat een gezond financieel beleid wil voeren. „Dat is veel belangrijker dan zetels, want in deze economisch moeilijke tijd moe ten er pijnlijke keuzes gemaakt wor den. Eigen stokpaardjes zijn dus niet aan de orde", aldus Hoek, die twee keer zoveel zetels heeft als de PvdA, VVD en het CDA. Met de huidige vier partijen is er volgens hem sprake van een evenwichtige verdeling. Het is echt een collegiaal bestuur van drie fractievoorzitters uit de huidige coali tie en Kees van Dis als zittende wet houder. We kennen elkaar en vertrou wen is heel belangrijk. Ik ben erg blij dal de huidige coalitie verder kan. Ook al zijn we met 6 zetels de groot ste, ik vind het fout om alles te clai men met het risico datje het niet waar kunt maken. Het klassieke SGP-pak- ket zit bij Karei Hcijboer en dat staat ons weer voor ogen." De huidige vier wethouders hebben samen 3.1 voltijdsbaan: PvdA- wethouder Velthuis krijgt het meeste salaris voor 0.9 baan dus 36 uur. wethouder Heijboer krijgt loon voor 32 uur (0.8) en de wethouders Goossen en Van Dis voor 28 uur (0.7). De laatste werkte ook nog bij basisschool CNS de Regenboog. In de nieuwe coalitie krijgt SGP- wethouder Peter Hoek voor 36 uur salaris en zijn collega's Jan Ou desluijs (PvdA). Frank Hommel (WD) en Kees van Dis (CDA) elk voor 32 uur. Volgens Van Dis, de enige wethouder die doorgaat, wor den er in de praktijk veel meer uren gemaakt dan er betaald worden. „Een kwalijke zaak in deze tijd", noemt CU-raadslid Van de Sande de uitbreiding van 3.1 naar 3.3 wethoudersbanen. „Naar de maatschappij toe is dit niet terecht", zegt ook ABT-voorman Boulogne. Beiden begrij pen met nieuwkomer SP ook niet dat de gehalveerde PvdA nog mee doet aan het college. „De gemeenschap heeft met de PvdA afgerekend", vindt het ABT-raadslid.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 7