arissen Familieberich ten Versprille, Krabbendijke Yaeb LAKS a Plaats uw familieadvertentie in de Eendrachtbode Vervolg familieberichten zie pagina 6. 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 11 maart 2010 RIAVAN DIJKE- VAN OUDENAARDE RIAVAN DIJKE-VAN OUDENAARDE RIA MARINUS JACOBUS VAN DEN BOOGAART MARINUS JACOBUS VAN DEN BOOGAART MARINUS JACOBUS VAN DEN BOOGAART 0166-60 73 19 Molenpad 4 4696 BP Stavenisse Telefoon: 0166-69 74 38 Mobiel 06-10 64 28 07 MAARTEN KLIJNSMIT CATHARINA DINGENA BAZEN-QUAAK Wij verzorgen alléén begrafenissen MEVROUW CATHARINA DINGENA BAZEN-QUAAK Te koop gevraagd: THEOLOGISCHE BOEKEN Antiquariaat Bockhandel tel. 0113-502004 PIETER JACOBUS KETTING - PIET - PIETER JACOBUS KETTING Ons werd een geschenk gegeven waar een ieder van houdt Wij zijn dankbaar dat dit leven aan onze zorg werd toevertrouwd LijntjesJcuwietjev We noemen haar J Yaël is het zusje van Luna Alfred en Karla van Vossen Schoolstraat 21 4697 CH Sint-Annaland Tel.: 0166-654992 Wilt u beschuit met muisjes komen eten? Laat het dan van tevoren even weten. Karla en Yaël rusten van 12.00 tot 15.00 en na 21.30 uur. Een geschenk als dit, zó mooi, zo klein, is een kostbaar bezit om dankbaar voor te zijn. Jcecob-Cornelty Is geboren op: 8 maart 2010 Mare en Diana Goedegebuure Brugstraat 14 4697 BW Sint-Annaland Hierbij delen wij u mede dat wij, ~~i l Esther vort de/ Velde/ Sander varvder Laar/ zijn verloofd op 5 maart 2010 Wilhelminastraat 61 4675 BS Sint Philipsland La Razstraat 19 2622 BM Delft Mengras Macro Accr/vcn/oGe- 8 Macrpo 2010 8 nuuerti2010 czriwZwia, rtliqiow kZrlctLLjkz 2 7 Mar^2010 2 7 MULH-20J-0 Igrefo PretbMtrucïui- &U> Bote- Vuuyew- Rroifo do- ToHo- PFilopi- pn*v Porpi/rtio31 f/tXcho- Ro-roU, Efftcnuxfa, 2 CPóco-ra- 04 46<?8 RV Ouud-VoitctviMr Bratilia, PF Brazil HtdirUuuZ 12 september 1997 12 maart 2010 Lieve Piet ewvAdriëme/ Van harte gefeliciteerd met jullie 12V2-jarig huwelijk! Wij wensen jullie nog vele goede en gezonde jaren toe. Pa en ma Potappel Michel, Marja en Amanda 1000 likjes van Mowgli 4698 CW Oud-Vossemeer, maart 2010 Damasstraat 13 Onze lieve o)pa/er/ o)ma/3evelarder zijn 13 maart 2010 40 jaar getrouwd. Gefeliciteerd van Walter en Jacqueline Romy en Esmée 4694 PE Scherpenisse, maart 2010 Westkerkseweg 8 Woensdag 1 7 maart hopen onze ouders en grootouders AbrtdxarvKidderhof er, Jarrw K idderhof-var/ Vemen hun 55-jarig huwelijk te gedenken. Piet en Annemarie Hans El les en Jeroen Coba en Mario Richard Rianne en Dies Arvin en Marjolein Renaldo Jannique 4697 GM Sint-Annaland, maart 2010 F.M. Boogaardweg 10, K 120 Tot onze grote droefheid heeft de Heere van ons weggenomen mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, oma en schoondochter in de leeftijd van 53 jaar. Yerseke: Piet van Dijke Yerseke: Arjan en Jannie Anne Mike Thijs Arnemuiden: Martijn en Mariëlle Celina Noa (in herinnering) Yerseke: Ton Sint-Annaland: A.J. van Dijke-Keur 8 maart 2010 Galjoenstraat 12 4401 JH Yerseke De rouwdienst wordt heden donderdag 11 maart om 13.30 uur gehouden in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, Oude Boogaert 2 te Yerseke. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Yerseke. Na de begrafenis is er in de kerk gelegen heid tot condoleren. Ceen bloemen. Liever geen bezoek aan huis. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ontvangen hebben, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd zijn wij dat, na een ernstige ziekte, de Heere uit ons midden heeft weggeno men onze moedige en lieve schoondochter, schoonzus en tante Wij wensen Piet en de (klein)kinderen veel sterkte toe. Sint-Annaland, A.J. van Dijke-Keur Sint Philipsland, Jan en Lia van Dijke jasper en Ashley Koen en El da Ron Yerseke, 8 maart 2010 Na een periode van ernstig ziek zijn, door haar zo moedig gedragen, is overleden onze lieve zus, schoonzus en tante Wij zijn verdrietig dat wij haar moeten mis sen, maar dankbaar voor wie zij was. Sterke de Heere Piet en de (klein)kinderen. Ina en Martin Annet en Peter Tonja en Dennjs, Thomas, Sanne Alwin Martineën Chris Rinus en Ilse Jan en Anja Rini, Anné, Nanne, Koert Yerseke, 8 maart 2010 Bedroefd om het grote verlies, maar dank baar voor alles wat hij voor ons deed en betekende, geven wij u kennis dat na een langdurige ernstige ziekte, door de Heere, uit ons midden is weggenomen mijn in nig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa echtgenoot van Maria Jacoba Lindhout in de leeftijd van 79 jaar. M.J. van den Boogaart- Lindhout Lia in liefdevolle herinnering Alber.t-jan Willie Jeroen Marcel Corina en Dies Mariëlle Anneloes Bergen op Zoom, 6 maart 2010 Hoenderweg 94 4697 BM Sint-Annaland De rouwdienst zal gehouden worden he den donderdag 11 maart om 13.15 uur in de aula, F.M. Boogaardweg 17 te Sint- Annaland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Anna land. Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren in de aula. - Ceen bloemen Met droefheid geven wij u kennis dat op 6 maart is overleden onze geliefde zwager en oom echtgenoot van Maria Jacoba Lindhout Oud-Vossemeer: C. Burghoud-Lindhout Sint-Annaland: D. Lindhoud-Lindhout C.P. Lindhoud Sint-Maartensdijk: D. Lindhout neven en nichten Sint-Annaland, 6 maart 2010 Bedroefd geven wij u hierbij kennis van het overlijden van onze broer, zwager en oom echtgenoot van M.J. van den Boogaart-Lindhout Piet en Ina van den Boogaart- Geuze Lies van den Boogaart nichten en (achter)neven Bergen op Zoom, 6 maart 2010 Begrafenisverzorging Wij verzorgen begrafenissen op geheel Tholen Binnenkamer 11, 4691 DG Tholen Mobiel 06 - 53 23 73 20 Geen crematies BEGRAFENISVERZORGING Verslagen en met droefheid geven wij u ken nis van het plotseling overlijden van onze zwager op de leeftijd van 68 jaar. Tholen: Paul Roggeband Riet Roggeband-Baaij Oud-Vossemeer: Sjaak Roggeband Sint Philipsland: Adrie Fontijne (in herinne ring) Corrie Fontijne-Roggeband Neven en nichten Oud-Vossemeer, 3 maart 2010 De Heere heeft tot onze grote droefheid op Zijn tijd en wijze uit ons midden weggeno men onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder sinds 16 december 1992 weduwe van Jacob Cornelis Bazen in de leeftijd van 81 jaar. Apeldoorn: Wim en Nella Bazen Jacques en Edina Annette en Jarno, jurian Christiaan en Martine Nicole en Lammert Wilco Mare Twisk: Cobi Bazen Roy Karen Goirle: Kees en Terry Bazen Taco Ni zette Chris Patrick Eric Scherpenisse: Bram en Heieen Bazen Jaap en Dorien jorieke, Bram Corina en Peter Johan en Lianne Martijn Bram Bergen op Zoom, 7 maart 2010 Hoge Markt 26 4694 CG Scherpenisse De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 12 maart om 13.00 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, School straat 2 te Scherpenisse. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Scherpe nisse. Na de begrafenis is er gelegenheid de fami lie te condoleren in voornoemde kerk. Ceen bloemen Zeer bedroefd geven wij u kennis dat de Heere uit onze familiekring heeft weggeno men onze geliefde zuster, schoonzuster en tante weduwe van J.C. Bazen Tholen: M.W. Polderman-Quaak Tholen: J.L. Bijl-Quaak Sint-Maartensdijk: J.J. v.d. Slikke-Quaak C.G. v.d. Slikke Sint-Maartensdijk: J.J. Oudesluijs-Quaak Scherpenisse: J.C. Giljam-Quaak M.J. Giljam neven en nichten Scherpenisse, 7 maart 2010 Tot den tijd toe, dat zijn woord kwam, heeft hem de rede des H EE REN doorlouterd. Psalm 105:19 Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, geven wij u ken nis van het onverwachte overlijden van mijn lieve en zorgzame man, onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader echtgenoot van Corrie van der Meer Sint-Annaland, t Bergen op Zoom, 28 februari 1929 8 maart 2010 Sterke de Heere ons in dit verlies Corrie Ketting-van der Meer Rien en Heieen Ab en Hanna Johan en Hanna Klein- en achterkleinkinderen Tienhoven 35 4697 GP Sint-Annaland D.V. heden 11 maart is er van 9.45 uur tot 10.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de aulq van de begraafplaats, F.M. Boog aardweg 1 7 te Sint-Annaland. De rouwdienst zal aansluitend worden ge houden om 10,15 uur in bovengenoemde aula, waarna omstreeks 11.00 uur de be grafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenis wordt u in de gelegenheid gesteld om de familie te con doleren in bovengenoemde aula. Ceen bloemen Achter tranen van verdriet Schuilt de glimlach van herinnering Verdrietig nemen we afscheid van onze OPA KETTING Patrick en Miranda Merijn, Rens Natasja en Johnny Sanne, Lieke, Thom, Noa Leonard en Colinda Piet en Linda Johan en Monique Pao la Jean-Paul Fernando Eduardo Sint-Annaland, 8 maart 2010 De kerkenraad en het college van kerkrent- meesters van de Hervormde Gemeente van Sint-Annaland geven met droefheid kennis van het overlijden van echtgenoot van Cornelia Ketting-van der Meer in de leeftijd van 81 jaar. Meerdere jaren heeft hij de gemeente met liefde en getrouwheid gediend in het ambt van ouderling. Ook als koster heeft hij de gemeente een aantal jaren mogen dienen. Hij heeft de gaven die de Heere hem ge schonken had gebruikt om andere mensen bij te staan. We zien met dankbaarheid te rug op wat hij voor de gemeente heeft mo gen betekenen. De Heere trooste en sterke zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen in dit zeer grote verlies. Namens de kerkenraad: Ds. E. Versluis, preses J.H. Fase, scriba Namens het college van kerkrentmeesters: M.L. van Popering, voorzitter A.C. van 't Hof, secretaris Sint-Annaland, 8 maart 2010

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 4