Keepersprobleem bij verliezend Vosmeer www.renaultmaat.nl Benauwde zege brengt WHS terug in de kampioensrace OVERBEEKEAi VAN DUKE WHS-Noad '67 A* PROFILE Tholense Boys droomt ook weer van de titel s j u -r a n t i 7 n Leen Rijstenbil IjSSen Tweewielers Ringsport Bouwbedrijf Jan van Dijke HARM LAND Van Dalen Bandencentrum beek van Hair/ty ling/hop Donderdag 11 maart 2010 EENDRACHTBODE. DE THOOLSE COURANT 13 Peter van Poortvliet weg bij Kruiningen Trapteehniek Van Herk beslissend bij Noad Sensationele ontknoping Tholense Boys Bezoek zaterdag om 14.30 uur de competitiewedstrijd 'J Timmer Metselbedrijf L. HEEREN ZN. CHELSHOP RUCPHEN Verhuur en verkoop: winterhanden Sneeuwkettingen Skiboxen Dyna+ Accounting 06-53477475 Tuin Compleet Hoveniersbedrijf FYSIOTHERAPIE MEDIFIT DE SMISSE www.fysiotherapiedesmisse.nl TYRECENTER Tel. 0166-664198 molenstraat 31, oud-vossemeer tel. 0166-672563 www.rijstenbil.nl i Markt 1 Da Poortvliet Doelman Aarnoudse breekt hand, vervanger krijgt rood Lijstaanvoerder Robur was zondag een paar maten te groot voor Vos meer. De formatie van Adrie Capellc incasseerde op eigen terrein een 0-8 nederlaag. Verder dan een inzet van Jeffrey Kruf op de lat kwam de thuis club niet. Tot overmaat van ramp brak doelman John Aarnoudse in de slotfase van het duel zijn hand. Michel Neelen, zijn mogelijke vervanger in de komende weken, werd tegen Robur uit het veld gestuurd met een ro de kaart. Een keepersprobleem dient zich dus aan in Vosmeer. Adrie Ca- pelle was teleurgesteld na het monsterverlies. ,Je hoopt op een stunt, maar dat zat er niet in. Daarvoor begonnen we te slap aan de wedstrijd." Capellc had er in zijn bespreking Leroy van Mierlo kwam binnen de nog zo op gehamerd: scherp starten tegen het technisch vaardige Robur en de tegenstander afbluffen op du elkracht. Het bleken loze woorden. Binnen de minuut lag dc 0-1 achter Aarnoudse, na zwak ingrijpen in de Vosmeerse defensie. Daarmee kwam het doemscenario volgens Capelle ineens een stap dichterbij. „Tegen Robur moet je er meteen in kletsen. Als die jongens op voor sprong komen, gaan ze pas echt voetballen." Toch wist Vosmeer in het eerste halfuur nog redelijk stand te houden. Ricky de Klerk kwam een teen tekort om iets moois te doen met een pass van laatste man Danny Istha. John Vroegop speelde de bal op het beslissende moment iets te ver vooruit, zodat ook die mo gelijkheid om zeep werd geholpen. Een indraaiende hoekschop van Jef frey Kruf eindigde op de lat. Een raak afstandschot van de ploeg uit Goes was meieen de genadeklap voor Vosmeer. Onmiddellijk na dc 0- 2 werd de bal verspeeld en was Aarnoudse andermaal geklopt: 0-3. Een poeier in de kruising betekende 0-4 en nog voor de pauze lag ook de vijfde treffer in het net. In de tweede helft paste Capelle zijn defensie aan. lijnen voor Jeffrey Driehuis en ging rechtsachter spelen. Tommy van der Plas schoof hierop door naar het centrum. Spits Jacco Vaders was door Capellc uit dc beginopstelling gelaten. In zijn plaats speelde John Vroegop in de voorste linie. Een be wuste keuze. „Robur maakt veel ge bruik van inschuivende mensen van achteruit en in het meeverdedigen liggen nu eenmaal niet de kwalitei ten van Jacco." Robur nam in hel tweede bedrijf gas terug, zodat Vos meer redelijk overeind wist te blij ven. Pas na dc veldverwijzing voor Neelen prikte de lijstaanvoerder er nog drie in. Capelle wond zich na afloop op over het in zijn ogen in consequente (luiten van de arbiter. „Ik vond de overtreding van Michel zwaar gestraft. Zeker als je het afzet tegen het met gestrekt been inkomen op Tommy van der Plas, waar Robur mee weg kwam." Lepelstraatse Boys, onder leiding van Johan Nag- tcgaal, is de volgende tegenstander van Vosmeer. Voor de ploeg van Ca pelle lijkt er dit seizoen weinig meer te halen. DZC en Volharding, de teams die Vosmeer in het vizier had en op de ranglijst nog wilde passe ren, wisten beiden de winnen. Peter van Poortvliet en voetbalver eniging Kruiningen zijn met onmid dellijke ingang uit elkaar. Eerder al besloten beide partijen om het con tract niet te verlengen, waarop Van Poortvliet koos voor SPS als nieuwe club. De trainer uit Sinl-Annajand was bij de hekkensluiter in de Zeeuws derde klasse bezig aan zijn eerste seizoen. Van Poortvliet noemt de gang van zaken vervelend. „Want je wordt hierdoor in zekere zin toch beschadigd." Al in de winterstop bleken er bij een deel van de selectie wrevels te be staan over de aanpak van Van Poort vliet. In goed overleg met het be stuur en de technische commissie werd besloten om het seizoen wel samen af te maken. Na het 0-0 ge lijkspel bij VCK ging de zaak on langs andermaal aan het rollen. „Enkele spelers hebben toen achter mijn rug een bommetje gelegd, hoe wel het overgrote deel van de selec tie wel graag met mij verder wilde." In dc gesprekken die volgden, kwa men Van Poortvliet en het bestuur er niet samen uit, waarop in volle har monie besloten werd er een punt achter te zetten. „Als trainer ben je een passant en altijd kwetsbaarder dan spelers, zeker als die dreigen aan het eind van het seizoen over te stappen naar een andere club." Van Poortvliet maakte het bij Nieuw- dorp en Dinteloord ook al mee dat het dienstverband voortijdig werd verbroken. Mede daarom spreekt hij van een zwaar besluit. Hij heeft in middels interim-voorzitter Ab van der Belt van SPS ingeseind over de ontwikkelingen. „Ik zit graag op de racefiets en dat is nu even de beste manier om het hoofd leeg te maken. Maar ik heb SPS verteld dat ze me wellicht eerder langs de lijn zien, om een kijkje te nemen." Advertentie I.M. WHS-spits Armando v.d. Repe schreeuwt het uit na een overtreding van DVO. nadat eerder zijn broer Richard met een zware blessure al van het veld gedragen was. Voor de Thoolse derdeklassers was het een vruchtbare zaterdag, waar bij de 2-1 eindstand in alle verhalen centraal stond. WHS zette met die cijfers DVO '60 opzij, waardoor de Roosendalers officieel zijn gedegra deerd. Voor de formatie van Joost Hulshof betekende dat resultaat op nieuw meedoen voor de titel, omdat de bovenste drie ploegen flinke ste ken lieten vallen. Zo beet Klundert zich stuk op Tholense Boys. Treffers van Niels Hopmans en Freddy Simons in de slotfase zorgden er voor dat de Tholenaren ook weer mogen dromen van het kampioenschap. Remi van Herk was de meest genoemde naam bij Noad '67. De invaller schoot tegen Séolto tot twee keer toe raak uit een vrije trap, waardoor de punten op Flupland hieven. Komende zaterdag staat het inhaalduel tussen WHS en Noad op het programma. Met een doordeweekse 4-1 zege in het oefenduel tegen tweedeklasser Duiveland bouwde WHS het ge schonden zelfvertrouwen op. Dat ge loof in eigen kunnen kreeg een forse knauw na hel 6-0 verlies bij Krab- bendijke. Ook leek die nederlaag een einde te maken aan de titelaspiraties van de Setallanders. Na zaterdag ziet dc wereld er op de Waajc ineens weer heel anders uit. WHS bezegel de het lot van DVO met een 2-1 winst en zag de concurrenten strui kelen. Het was een meevaller voor de flink gehandicapte formatie van coach Joost Hulshof. De routiniers Patrick Ketting en Hans van den Ou den ontbraken wegens schorsingen, Jeroen Oosdijk was nog altijd op va- kantic en Dennis Vaders moest met een blessure aan dc kant blijven. Na enkele mindere optredens was dc jonge Arvin de Witte in de spits bo vendien gepasseerd, ten faveure van Robin van Dijkc. Door alle mutaties was Matlhijs Bruijnzecl als laatste man gepositioneerd, met Jordi Hom mel als uitstekende vervanger in de middenlinie. Armando van dc Repe startte als schakel aan de linkerkant op het middenveld, met Patrick van Schetsen als de man achter dc spit sen. WHS kwam flitsend uit de start blokken, met Van Schetsen die in de 4c minuut van afstand dc 1-0 binnen schoot. Pieter Lindhoud liet vervol gens een goede mogelijkheid op een ruimere marge onbenut. In een on overzichtelijke situatie kwam DVO na achttien minuten onverwacht langszij. De bal verdween in dc verre hoek achter doelman- Anton Elen- baas: 1-1. „Terwijl DVO tot dat mo ment nog niet over de middenlijn was geweest", aldus Hulshof. De ge lijkmaker brak het ritme bij'de thuis club, een bewijs dat het zelfvertrou wen bij de groen-witten nog steeds niet optimaal was. Een forse aanslag op Richard van de Repe in de 34e minuut leek nieuwe perspectieven te bieden, hoewel de stoere verdediger noodgedwongen naar de kant moest en werd vervangen door Tim Fase. Dc Brabanders moesten met tien man verder. Na de rode kaart schoof Hulshof meteen Van Schetsen door naar de voorste lijn. Bij WHS ont brak echter de vorm en het overleg om gebruik te maken van dc nume rieke meerderheid. Pas in de 50e mi nuut was er weer even opwinding op de Waaje. Robin van Dijke was dicht bij de voorsprong, na een vrije trap van Van Schetsen. Voor het laatste halfuur besloot Hulshof zijn pionnen te herschikken. Arvin de Witte kwam Van Dijke in de frontlinie aflossen en de beide buitdnste middenvelders wisselden van positie, met name om de aanvallende capaciteiten van Ar mando van de Repe beter te benut ten. Luttele minuten later was het raak, dankzij Perry Snoep die een combinatie met Van Schetsen keurig afrondde: 2-1. In de slotfase vergat WHS het karwei af te maken. Een handvol open kansen werd onbenut gelaten, iets wat alle aanvallers zich mochten aantrekken. Zowel Arman do van dc Repe, Pieter Lindhoud, Van Schetsen en invaller Dc Witte bleven op het beslissende moment in gebreke. Door het uitblijven van de derde treffer bleef DVO geloven in een ontsnapping. Zelfs met een man minder braken de Roosendalers en kele malen gevaarlijk door, zodat de zege tot het eind ongewis bleef. Joost Hulshof haalde na het laatste fluitsig naal opgelucht adem. „Het was moeizaam vandaag. Eens te meer blijkt dat het tegen tien man lastig voetballen is. We gingen te nadruk kelijk op zoek naar de knock out en vergaten om het achterin dicht te houden. De punten zijn in ieder geval binnen en dat is nu even het belang rijkste." Remi van Herk is de laatste seizoe nen, juist vanwege zijn onschatbare mogelijkheden, de meest bekriti seerde voetballer bij Noad. Voor de partij tegen Seolto was hij door zijn coach Ko Stoutjesdijk zelfs op de bank gehouden, na enkele duels waarin met name op het middenveld de balans ontbrak. Na de 0-1 voor de ploeg uit Zevenbergen kwam de zich warmlopende Van Herk in het veld. Om zich vervolgens direct met een toegekende vrije schop te belas ten en die met een fraaie krul achter de Brabantse doelman te schilderen: 1-1. Halverwege de tweede helft werd het nog mooier. Van ruim twintig meter schoot Van Herk ook die vrije trap binnen, meteen de winnende treffer: 2-1. Stoutjesdijk kon ermee lachen. „Hij zal achter mijn rug wel een lange neus naar de trainer hebben gemaakt." In de eer ste helft had Noad vooral dc hulp van doelman Corné de Frel nodig. Hoewel de Fluplanders een vcld- overwicht wisten af te dwingen was Seolto met uitvallen dc meest ge vaarlijke ploeg. Dc Frel redde be kwaam bij een kopbal in de kruising en toonde ook bij enkele andere si tuaties zijn klasse. Voor de thuisclub waren de broers Rob en Frank den Engelsman dicht bij dc openings treffer. Na de pauze keerde Roy van Splunter wegens een eerder opgelo pen gele kaart niet meer terug. Stoutjesdijk wilde tegen de snelle Zevenbergenaren geen risico lopen en bracht Arjan van Dijkc binnen de lijnen. Noad deed er een schepje bo venop en met name langs de zijkan ten zorgden Wiljan Lisseveld en Lars Stcijn regelmatig voor het no dige gevaar. Balverlies op het mid denveld resulteerde in dc zoveelste counter en ditmaal was het wel raak: 0-1. Van Herk kwam in de ploeg als vervanger van verdediger Remco Buijs en bevestigde zijn weergaloze trapteehniek. Stephan van der Peet loste Rob den Engels man af. Het teleurgestelde Seolto reageerde zich af met een gemene overtreding richting de op de grond liggende Lisseveld, zodat de Bra banders de partij beëindigden met tien man. Stoutjesdijk keek na dc overwinning alweer vooruil naar de derby met WHS. „Ik kan deze com petitie niet vatten. Elke week ver rassende uitslagen. Dc druk ligt za terdag bij WHS. Zij moeten winnen om mee tc doen voor de bovenste plaatsen. Omgekeerd: als wij win nen, sluipen we toch dichter bij de subtop. We moeten zo hoog moge lijk willen eindigen." In de aanloop naar het duel met Klundert voerde coach Paul van Buuren de nodige gesprekken met vooral zijn verdedigers. Van Buuren liet zich uitgebreid informeren over het verloop van de met 0-6 verloren thuiswedstrijd, eerder dit seizoen. Alle bevindingen resulteerden in een strijdplan, waarin hel neutralise ren van de lange pass uit de achter hoede van Klundert centraal stond. „We wilden ze gelijk vastzetten, om op die manier de angel uit hun spel tc halen. Klundert is geen voetbal lende ploeg. Ze gokken op dc lange trap naar voren, richting de snelle spitsen." In de eerste twintig minu ten werden de taken zeker nog niet naar behoren uitgevoerd, zodat dc thuisclub enkele malen gevaarlijk kon worden. Toch was Tholense Boys het dichtst bij de openings treffer. met een inzet van Niels Hop mans die op de onderkant van de lal eindigde. Na een halfuur nam Klun dert de leiding. Niet door dc be faamde lange bal, maar na een fout in de opbouw in de Thoolse defen sie. Een breedtepass werd onder schept. waardoor linksachter Ma rien Hopmans meteen aan dc buitenkant stond te dekken: 1-0. In de tweede helft voelde Van Buuren dat de ommekeer erin zat. „Wc ro ken bloed. Het was wachten op de gelijkmaker." Toch kropen dc be zoekers nog eenmaal door het oog van de naald, bij een inzet op dc paal die vervolgens door doelman Marcel Nuijten kon worden opge raapt. „Dat engeltje moet je soms gewoon hebben", aldus Van Buur en. Xander Rens ging er gebles seerd af en werd vervangen door Rick van der Velde. Een kwartier voor het einde werd Lauran Contant als extra spits gebracht. Voorstopper Arjan van Dijke maakte voor hem plaats. Het opvoeren van dc druk betaalde zich in de 89e minuut uit met de gelijkmaker van Niels Hop mans. De linkermiddenvelder draai de keurig weg van zijn directe te genstander en vlamde dc 1-1 binnen. Kort daarvoor had Ronnie de Graaf oog in oog met dc doelman al in het zijnet geschoten. In de blessuretijd trokken de Tholenaren dc partij naar zich toe. Hel was ver dediger Freddy Simons die bij een hoekschop met het hoofd toesloeg: 1-2. Dc ontlading na de sensationele ontknoping was groot. Door het ver lies van Good Luck en het gelijk spel van Internos kruipen de Boys, net als WHS, weer dichter naar de top van de ranglijst toe. Bij winst in het inhaalduel bij Seolto doen dc Tholenaren weer helemaal mee. Zaterdag 13 maart uur WHS-Noad 14.30 Seolto-Tholense Boys 14.30 ZPR-SPS 14.30 Waarde-Smerdiek i 14.30 Brouwershaven-Stavenisse 14.30 Jodan Boys-Smerdiek da. 11.45 Papcndrecht-Smerdiek 2 da. 12.30 Nicuwdorp 2-Noad da. 11.15 Bruse Boys 2-Smerdiek 3 da. 12.15 Noad 2-VVGZ 3 13.00 Kogelvangers 2-WHS 2 14.30 Smcrdiek 2-Noad 3 15.00 Seolto 3-Stavenisse 2 12.30 FSV 2-Tholense Boys 3 14.00 WHS 3-DVO 3 14.30 Rillandia 3-Noad 4 14.30 Tholense Boys 4-SPS 3 12.30 Smerdiek 3-DVO 5 15.00 Noad 5-Rillandia4 14.30 WHS 5-Zwaluwe 5 12.30 Smerdiek 4-Noad 6 13.00 SPS 4-Chrislandia 3 14.30 Kogelvangers 4-Stavenisse 3 14.00 Zondag 14 maart uur Vosmeer-Lepelstraatse B. 14.30 Sprundel 3-Vosmeer 3 10.00 Cluzona 4-Vosmeer 4 10.00 Voetbal Uitslagen Derde kl.: WHS-DVO 2-1, Klundcrt-Thol. Boys 1-2, Noad-Scolto 2-1 Vierde kl.: SPS-Waarde 3-0, Vosmeer-Hal steren 4-0, Chrislandia-Stavenisse 3-3. Vijfde kl.: Vosmeer-Robur 0-8. Dames: Smerdiek-Wanburgia 2 5-1, Sparta- Smerdiek 2 0-5, Smerdiek 3-Walcheren 1-3. Tweede kl. res.: Noad 2-Kogclvangers 2 2-1, Pelikaan 3-WHS 2 4-0. Derde kl. res.: SPS 2-Allianee 2 2-2. Vierde kl. res.: Smerdiek 2-Halsteren 25-2, Bruse B. 3-Thol. Boys 2 8-1. Duiveland 3- Noad 3 3-1. Stavenisse 2-WHS 3 4-7, Thol. Boys 3-DVO 3 1-9, Halsteren 3-Noad 4 3-2. Vijfde kl. res.: Noad 5-Smerdiek 3 1-6, Vre- dcnist 4-SPS 3 3-2, DVO 5-Thol. Boys 4 4-1, Zwaluwe 5-WHS 5 afgelast, HSC 3-Vosmeer 34-1. Zevende kl. res.: WHS 4-Chrislandia 3 8-1, Thol. Boys 5-Chrisiandia 3 6-7, Kogelvan gers 4-SPS 4 afgelast. Jeugd: Meeuwen-Vosmeer C 0-4, NSV-Vo smeer C meisjes 4-1Vosmeer D-Roosendaal 1-2. Vosmeer E-Smerdiek E2 3-1, Nw. Borg- vliet-Vosmeer F1 2-2, Vosmeer F2-Smerdiek 1-2 3-12; WHS B-Waarde 1-2, WHS C-NSV 7-0. Yerscke-WHS C meisjes 0-1BSC-WHS Dl 0-2, WHS D2-DVO 0-2, WHS El-Gastel 0-1. WHS E2-Halsteren 2-7, WHS E3-Rood Wit 2-4. WHS E meisjes-Odio 1-2. WHS Fl- HSC 1-1, WHS F2-Grenswaehters 6-1. Gas- tel-WHS F3 0-4. Oefenvoetbal: WHS-Duiveland 4-1. Trefzeker Topscorer Rachid Bouhoudane (Vosmeer) 20 Andreas Vroegop (Smerdiek) 18 Willem Bevelander (SPS) 15 Willem Bevelander van SPS kwam met 1 treffer dichterbij de twee koplopers, die niet in actie kwamen. Noad-speler Remi van I lerk viel op met 2 treffers en daar mee was hij de enige zaterdag. Dertien andere spelers maakten ieder 1 doelpunt en voor Freddy Simons (Tholense Boys), Perry Snoep (WHS), Jos van der Jagt (Stavenisse) en Said Ouhammed en Hus sein Almahmoudi (beiden Vosmeer) was dat ook voor het eerst deze competitie. Jorn Elenbaas van SPS zit met 11 treffers boven de tien goals, maar zoals het er nu naar uitziet, komt de topscorer van de voetbalcompetitie 2009/2010 uit een spe ler van de huidige top drie. Ring 78 4697 ED Sint-Annaland Tel. 0166-654000 Fax. 0166-654400 Voor al uw sportartikelen en vrijetijdskleding WOENSDAGMIDDAG OPEN! KLUS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF Metsel, stuc en tegelwerken Nieuwstraat 47, Sint-Annaland Tel. 0166-653475 06-13738057 Fax 0166-653475 Burgemeet 25 4693 CJ Poortvliet T 0166 - 612509 E info@overbeeke.nl Schoolstraat 29 Sint-Annaland I www.overbeeke.nl Spastraat 3 4697 RZ St.-Annaland mob. 06-53524Ü42 Tel. 0166-652048 Jubileum Aanstaande zaterdag speelt WHS boegbeeld en aanvoerder Patrick Ketting zijn 250e offi ciële wedstrijd in WHS IDe gewezen goal- •getter en voormalig Brabants en Zeeuws topscorer is begonnen bij WHS, verkaste in de jeugd naar DOSKO, kwam als jonge spits terug bij WHS om daar vele doelpunten te maken voor het eerste elftal van WHS. Jaren later ging hij nog voetballen bij WC '68 en via v.v. Goes kwam hij weer terug op het oude nest. Na een start in de spits zakte de gerou tineerde aanvalsleider terug naar de WHS verdediging. Patrick Ketting is aanvoerder en leidt als laatste man de WHS verdediging met verve en op geheel eigen wijze, af en toe ver schijnt hij nog voorin en bewijst dan nog steeds levensgevaarlijk te zijn rondom de zestien meter van de tegenpartij. Zaterdag zullen we op gepaste en de voor Patrick Ket ting zo kenmerkende rustige wijze stilstaan bij dit jubileum. Hopelijk weet hij zijn 250e wedstrijd op te vrolijken met een goal en een overwinning. Na Patrick Ketting staan ook Hans van den Ouden met 208 wedstrijden, Matthijs Bruijnzeel met 201 wedstrijden en Anton Elenbaas met I49 wedstrijden hoog genoteerd op de WHS ranglijst. Let wel, dit zijn officiële wedstrijden voor competitie en Stand aan kop. Team gesp gow gel verl pnt voor tegen saldo 1 Good Luck 17 10 3 4 33 23 18 5 2. Internos 17 10 2 5 32 35 28 7 3 Klundert 16 9 2 5 29 33 21 12 4 Tholense Boys 16 8 5 3 29 31 25 6 5. WHS 16 8 5 3 29 30 24 6 6. NOAD'67 16 7 3 6 24 27 31 -4 beker, de vriendschappelijke potjes zijn hier bij niet meegeteld. De Krabbenkreek derby WHS speelt aanstaande zaterdag thuis tegen het Fluplandse Noad '67, laten we hopen dat deze derby nu wel doorgaat want het wordt dit seizoen al de vijfde poging om deze wed strijd te spelen. WHS heeft dit seizoen on dertussen negenentwintig punten verzameld terwijl Noad '67 op vierentwintig punten staat. WHS staat op een knappe gedeelde derde plaats en de Noad '67 equipe staat op een zesde plaats. Voor WHS betekent dit dat de lijn die vorig seizoen is ingezet wordt doorgetrokken en dat de Setallanders meer naar boven dan naar beneden kunnen kijken. Noad '67 had vorig jaar een verloren seizoen maar speelt dit seizoen eigenlijk weer op het niveau dat van de ploeg verwacht mag wor den. De Fluplanders hadden echter veel hoger moeten staan maar hebben een perio de de wind behoorlijk tegen gehad, na de winst op erfvijand Tholense Boys, het slipper tje tegen Beek Vooruit en de winst op Seolto lijkt de equipe van Ko Stoutjesdijk de smaak weer te pakken te hebben. De afgelopen jaren was WHS vaak de onderliggende partij in de Krabbenkreek derby's. In het seizoen 2007-2008 ver loor WHS met 0-2 en l-O van de Fluplandse opponent. In het seizoen 2008-2009 ging het al beter en werd er met I- 1 (goal Robin van Dijke) en 2- 2 (goals Patrick van Schetsen en Perry Snoep) gelijkgespeeld. Dit betekent dat we de laatste vier wedstrij den voor de competitie niet meer hebben kunnen winnen. Het wordt dus tijd om het zoet der overwinning weer eens te proeven. Dat dit niet mee zal vallen weten we, Noad '67 is een zeer beduchte tegenstander en geeft zeker in derby's niets weg.Toch laat ook WHS zien dat het moeilijk te kloppen is dit jaar want met maar drie nederlagen in het seizoen 2009-2010 is de WHS veste moeilijk te nemen.Voor aanstaande zaterdag zullen er wat aanpassingen in het elftal gedaan moeten worden want Hans van den Ouden is nog steeds geschorst terwijl Jeroen Oosdijk de vakantie nog in de benen heeft en Dennis Va ders en Richard van de Repe beiden een be hoorlijke blessure hebben. Zaterdag starten beide ploegen in ieder geval op 0-0 en rond 16.30 uur weten we wie de winnaar is van de eerste Krabbenkreek derby van het seizoen 2009 -2010. De wedstrijdbal Café An de Slööve is de wedstrijdsponsor tij dens de enige en echte Krabbenkreek derby. André en Janny zijn elk jaar bereid om als wedstrijdsponsor op te treden en daarnaast is Café An de Slööve ook hoofdsponsor van WHS 2. In Café An de Slööve worden weer tal van activiteiten georganiseerd, kijk ook maar een op de website www.cafeande- sloove.nl Dat de uitbaters van dit gezellige café aan de haven organisatietalent in het bloed hebben mag duidelijk zijn, een kleine opsomming van de activiteiten die door dit ondernemerspaar wordt georganiseerd: Line dancing, kaarten, bingo, jamsessies, darten, bil jarten, repetitieavond van Kir Royal, Siempjestoernooi, Oudejaarsparty, beachvol- leybal, verjaardagsfeestjes, bedrijfsuitjes en er zijn nog vele andere mogelijkheden. Kortom er is altijd genoeg te doen in Café An de Slööve, Havenplein 9 Sint-Annaland, 0166 6S454I of 06 40478103. Pupil van de week Raymond Clarke van WHS D2 is aanstaande zaterdag pupil van de week bij de enige echte Krabbenkreek derby van het seizoen tussen WHS I en Noad '67 IRaymond is dit seizoen van de El naar de D2 gepromoveerd en dat betekent op een groot veld voetballen en met de buitenspelregel. Wie op zaterdagmorgen een rondje over de Waaje doet en even bij WHS D2 gaat kijken ziet daar een razendsnel le rechtsbuiten die niet snel opgeeft. Die snel le spits luistert naar de naam Raymond Clarke en had in de jaren zeventig een naamgenoot voetballen die furore maakte bij Sparta en die later bij Ajax topscorer werd. Of de jonge Ray mond Clarke ook een dergelijke loopbaan te gemoet gaat moet afgewacht worden maar po tentie heeft hij zeker. Raymond heeft verschillende hobby's en dat zijn voetballen, fietsen en computeren. Zijn favoriete club is Ajax en rechterspits Luis Suarez is zijn lieve lingsvoetballer bij de Amsterdammers. Bij WHS is Patrick Ketting zijn favoriete speler. Raymond lust graag friet maar belieft zeker geen hutspot (maken ze dat dan nog?).Wat nog leuk is om te weten is het feit dat Ray mond Clarke eigenlijk uit Zuid-Afrika komt en dat hij later profvoetballer wil worden. Hij voorspelt dat WHS I met 3-I van Noad '67 I gaat winnen en laten we hopen dat deze voor spelling uitkomt want dan blijft WHS meedoen in de top van de ranglijst Raymond Clarke NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD 's Gravenkreek 38 4697 DE Sint-Annaland timmerbedrijf @zeelandnet.nl T 0166-653598 F 0166-654644 M 06-51678528 AUTOSERVICE ONDERHOUD REPARATIE APK Spastraat 6, 4797 RZ Sint-Annaland Tel. 0166-653848 06-24668375 Fax 0166-654263 E-mail: harmmoerland@planet.nl www.harmmoerland.nl VAN DIJKE timmerwerken Wim van Dijke Vroonland 31 4697 DH Sint-Annaland 0166-652091 06-22303471 STUKADOORSBEDRIJF AFBOUWWERKZAAMHEDEN Voor stuc-, spack-en sierpleisterwerk rs Klaverveld 43, 4698 PS Oud-Vossemeer Tel. 0166-677023 Mob. 06-53210131 Raadhuisstraat 30a, 4715 CD Rucphen Tel. 0165-342750 Fax 0165-343684 Voor al uw hout-, gas- en elektrische kachels, marmeren schouwen en cadeau-artikelen. Wij zijn geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Dinsdag gesloten. Vrijdag koopavond tot 20.00 uur. Zaterdag geopend tot 16.00 uur Veilingweg 3, Sint-Annaland, Tel. 0166-667039 dynaplus@zeelandnet.nl Financial Accounting - Management support Interim Consult Leonard Ketting Tuinstraat 44 4697 BS Sint Annaland 06-12952042 tuincompleet@zeelandnet.nl Restaurant 't Veerhuis Hotel Oosterschelde Rijksweg 5 - Anna Jacobapolder ^l^ccrhu's £rjc Kanri Moerland Bezoek één van onze VISSPECIALITEITENAVONDEN op: 20 maart, 3 april en 24 april Meer informatie: tel. 0167-576046 www.restaurantveerhuis.nl voor fysiotherapie medische fitness onder begeleiding Voorstraat 31, Sint-Annaland Tel. 0166-653440 Profile Tyrecenter Rinus Roon Nijverheidsweg 8, 4695 RC St.-Maartensdijk NIET ALLEEN BETER IN BANDEN Spastraat 15,4697 RZ Sint Annaland Tel. 0166-652468 V Fox 0166-653211 constructie b.v. www.vonbeekconslruttie.nl vanbeek@vanbeektonslructie.nl □1 66-617040

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 12