Monuta Tholen Familieberich ten FvO tGRAFMONUMENT steenhouwerijdeKort www.dekortnatuursteen.nl 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 4 februari 2010 MIRIAM KOSTEN ADRIANA JOHANNA MARIA MIRIAM KOSTEN MIRIAM MIRIAM DE FEIJTER-KOSTEN LIEVE MIRIAM MIRIAM GILLES DE JONGE GILLES DE JONGE GILLES DE JONGE Wegens familieomstandigheden is ons bedrijf vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur gesloten. Jonge JACOB MOERLAND JAAP MARIA DINGENA VAN DER EST-QUIST MARIA DINGENA V.D. EST-QUIST IN PLAATS VAN KAARTEN Hierbij zeggen wij u hartelijk dank voor uw blijken van medeleven en be langstelling tijdens zijn ziekte, na zijn overlijden en de begrafenis van mijn vader, schoonvader en partner LEENDERT CORNELIS VROEGOP Het heeft ons goed gedaan. Heieen Brinkman-Vroegop Rudolf Brinkman Nel van Boven-Tramper Kloetinge, februari 2010 50 j'aar 30 jaar! Molenpad 4 4696 BP Stavenisse Telefoon: 0166-69 74 38 Mobiel 06-10 64 28 07 Wij verzorgen alléén begrafenissen Voor een respectvolle en waardige uitvaart met de grootste zorg verzorgd uitvaartwinkel Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en mijn zusje Evl/ A ntovviettes We noemen haar 28 januari 2010 Jos en Jacolien Heijboer-de Rijke Iris 4694 CM Scherpenisse Kaaistraat 6 Op donderdag 4 februari zijn onze lieve ouders en grootouders KLeYV\>a*vVrLel/ evu Maatjes vans Vriet-Potappet 50 jaar getrouwd. Wij wensen hen nog vele goede en gezonde jaren samen toe. Cob ie en Peter Dirk en Monique Naomi 4698 AM Oud-Vossemeer, februari 2010 Bou Kooijmanstraat 4 Mijn Herder, Hij zal al mijn welbehagen volvoeren lesaja 44:28 (NBC 1951) Hoe wreed de dood kan zijn, dat weten wij. Bid met ons om aanvaarding en berusten nu wij geschokt zijn door het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder echtgenote van Jan-Kees de Feijter op de leeftijd van 30 jaar Jan-Kees de Feijter t Allana Jamison Matthieu Tholen, 27 januari 2010 Kotterstraat 36, 4691. JR Tholen De begrafenis heeft plaatsgevonden op de geboortedag van Allana, 2 februari 2010 op de algemene begraafplaats te Tholen. Door de tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering. Voorgoed uit ons midden, nimmer uit ons hart. Zeer geschokt en verdrietig hebben wij af scheid moeten nemen door het plotseling, volkomen onverwachte overlijden van onze dochter echtgenote van Jan-Kees de Feijter moeder van t Allana Jamison Matthieu op de leeftijd van 30 jaar. Heer sterk ons in dit grote verlies en in deze zeer moeilijke tijd. Pa en ma Kosten Tholen, 27 januari 2010 In de stilte blijven we jou ontmoeten. Door wie je was en wat je zei. Bedroefd namen we afscheid van onze lieve vriendin Diana en Mario Marita, Marijn Mieke en Hennie Yannick, Brent Tholen, 27 januari 2010 Naar u. Heer gaat mijn verlangen uit, Mijn Cod, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden. Psalm 25:1-3 (NBV 2004) Na een levenslange strijd, die uiteindelijk ondragelijk is geworden, heeft rust gezocht bij haar Heer en Heiland, onze schoondoch ter, schoonzus en tante Koos en Suzie de Feijter Bida en Herman Femke, Nienke, Menno en janco Elja en Jaco 4695 HM Sint-Maartensdijk, 27 januari 2010 Hoge weg 41 Veel fijne herinneringen verzachten onze smart, voorgoed uit ons midden maar altijd in ons hart. We zullen je nooit vergeten. Jaap en Tineke Moerland Sint-Annaland, 27 januari 2010 Verdrietig en aangedaan zijn wij om het verlies van Dat Jan-Kees, Jamison, Matthieu en verdere familie kracht mogen krijgen om dit grote verlies te dragen. Jarco, Petra, Corné, Paul, William en Jelmer Kosten Sint Philipsland, 27 januari 2010 je vader blijft je vader zo eigen en vertrouwd. Ie wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt. Maar eens dan komt de dag, dat je hem moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. Heden is zacht en kalm van ons heenge gaan onze vader en opa Smerdiek weduwnaar van Map de Jonge-Anthonisse Geboren 21 november 1920 Overleden 1 februari 2010 Poortvliet, Kees en Ina Miriam en Jan Mirna, Kelsey Niels en Sandra Kirsten, Robin, Kim Sint-Annaland, Gerry en Dini Marco en Connie Marc, Tom Corné en Carola Angela en Peter Roos, Mila Krabbendijke, Tonny en Leen Jaap in liefdevolle herinnering Peter en Merel Mirthe, Olivia, Laurens Dennis en Heieen Poortvliet, Cisca en Jan Amé Mara Bergen op Zoom, 1 februari 2010 Correspondentieadres: Familie G. de Jonge, Hoenderweg 101, 4697 BH Sint-Annaland. Heden, donderdag 4 februari is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot afscheid ne men en de familie persoonlijk te condo leren in het uitvaartcentrum van Monuta, Prins Bernhardstraat 2 te Tholen. De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 5 februari om 13.30 uur in het dorpshuis t Ouwe Raed'uus, Langestraat 16 te Poortvliet, vooraf is er gelegenheid tot af scheid nemen van 12.45 tot 13.15 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid de familie te condoleren in het dorpshuis. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze neef Scherpenisse: D.M. Giljam G. Giljam-Deurloo Sint-Maartensdijk: L.Chr. Giljam in herinnering L. Giljam-Kaat Scherpenisse: M.J. Giljam J. Giljam-Quaak Sint-Annaland: J.P. Dekker Chr. M. Dekker-Giljam Tholen, 1 februari 2010 Na een lange tijd van afnemende krachten overleed toch nog onverwachts ons erelid We zullen hem herinneren als een gezellige en fijne persoonlijkheid.» We wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Bestuur en leden van biljartvereniging 't Centrum Poortvliet, 1 februari 2010 AUTOMH Stoofstraat 52 Poortvliet Tel. 0166-612435 info@autohedrijfdejonge.nl www.autobedrijfdejonge.nl Uit de hechte ketting is weer een schakel gevallen. Na een langdurige verpleging in Ter Valcke Goes is onze lieve en zorgzame broer over leden gehuwd met Leuntje Kopmels in de leeftijd van 78 jaar. geb. Sint-Annaland 22-09-1931 t Goes 29-01-2010 Kees t en Martina t Lina en Gommert Willem t en Dien t Janna en Wim t Jan t en Loes Rien en Maatje Ploon en Hans Magda en Leen Bram en Hendrikje Hans en Sari Ina en Kees Tom en Ria Februari 2010 Verdrietig zijn wij nu onze lieve OMA VAN DER EST is overleden Emiel en Fiona Mark in liefdevolle herinnering Kees en Esmee Mischa, Noah, Esra, Isa Roel Mark, Bart, Annelie in liefdevolle herinnering, Charlotte Mariët en Fred Amiliya, Deveney Jeannet en Danny Julia, Damian Richard en Nelleke Anqelique en Patrick Robin, Amber Mariola en Arjan Mathilde, Brigitte Michel en Johanna Nica, Rhode Karei en Carola Pim en Janniene Michiel en Leonie Marloes Sint Philipsland, 1 februari 2010 Diep bedroefd, maar dankbaar voor de lief de die wij van haar hebben mogen ontvan gen, geven wij u kennis dat voor ons toch nog onverwachts, door de Heere, van ons is weggenomen onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder sinds 23 april 1999 weduwe van Machiel Cornelis van der Est in de leeftijd van 87 jaar. Sterke de Heere ons in dit verlies Adrie van der Est Mien van der Est-Wagemaker Lijda Reijngoudt-van der Est Jacob Reijngoudt Gerard van der Est (in liefdevolle herinnering) Jopie van der Reest-Kaashoek Corrie Reijngoudt-van der Est Krijn Reijngoudt Piet van der Est Marijke van der Est-Deurloo Giel van der Est Marja van der Est-Reijngoudï Klein- en achterkleinkinderen Bergen op Zoom, 1 februari 2010 Eendrachtstraat 10 4675 CS Sint Philipsland Onze moeder en oma is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren heden donder dag 4 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de zaal van De Rozeboom, Eendrachtstraat 2 te Sint Philipsland. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 5 februari om 13.15 uur in het ver enigingsgebouw van de Oud Gereformeer de Gemeente, Voorstraat 36 te Sint Philips land. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sint Phi lipsland. - Geen bloemen Op zijn tijd en wijze heeft de Heere, van ons weggenomen onze lieve zuster en schoonzuster geboren 29-7-1922 overleden 1-2-2010 Sint-Annaland: M.G. den Braber-Quist Sint Philipsland: K. Quist Sint Philipsland: G.C. Quist D.C. Quist-Kunst 1 Februari 2010' Deze lieve meid staat voor iedereen klaar en wordt D.V. 8 februari al weer 60 jaar! Hartelijk gefeliciteerd. 4693 EG Poortvliet Hogedorpstraat 2A Hier is ze nog maar net verloofd, ik weet niet of je het gelooft. Maar het is echt waar, gisteren werd ze 50 jaar. Sint-Annaland, februari 2010 4 februari 2010 HIEP HIEP 50X HOERA voor onze lieve/maA GEFELICITEERD! Sint-Annaland, februari 2010 w* FUy wil het helemaal niet we ten, dat ze vanaf 9 februari Sarah zal heten!!!!! Hartelijk gefeliciteerd van de Van Pootjes. Sint-Annaland, februari 2010 Dit meisje wist dat we iets zouden bekokstoven en nu moet ze er aan geloven. Want in de krant staan, dat doe je niet zomaar van harte gefelici teerd met je Mare Diana Sebastiaan Jeroen, Karin Linda Jacco Adriaan Carolien Erik Nicky Wij willen u heel har telijk bedanken voor de vele felicitaties en atten ties in welke vorm dan ook, voor ons 25-jarig huwelijksjubileum, ook namens onze kinderen. Tevens wensen wij u een voorspoedig 2010 André en Corina van der Reest-Joppe Goes, februari 2010 Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloe men en cadeaus die wij hebben ontvangen voor ons 50-jarig hu welijksfeest. Fien en Pita Boudeling Sint Philipsland, februari 2010 Lieve mensen, wij zijn verrast door de vele kaarten, bloemen en andere attenties ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Heel erg bedankt. Neleward en Jo op den Brouw Sint-Maartensdijk, februari 2010. Ik ben Mariette Bron, 23 jaar, gereformeerd. Ik vertrek 22 maart 2010 vanuit Zuid-Afrika naar Sint-Annaland, Nederland. Ik ben op zoek naar een gemeubileerde kamer te huur in Sint-An- naland/Stavenisse van 23 maart/1 april tot en met 1 november 2010 (misschien een beetje langer). Wie kan me helpenmjbron@magalies.net BEGRAFENISVERZORGING Uitvaartcentrum Prins Bernhardstraat 2 4691 GC Tholen 0166 602866 Aula Kastelijnsweg 2a 4695 RA Sint-Maartensdijk 0166 602866 Aula F.M. Boogaardweg 17 4697 GM Sint-Annaland 0166 602866 Onze medewerkers: Arentine Bout, Henk in den Bosch en Peter Hage staan dag en nacht voor u klaar Koop uw rechtstreeks! Grafmonumenten, Urnmonumenten, Urnen Grafdecoratie, Vazen, Lantaarns, Porseleinen foto's Zonder bemiddeling tussenpersoon, altijd voordeliger! Bijna 80 jaar ervaring in ambachtelijk vakmanschap. Uw persoonlijke wens staat bij ons centraal. Bezoek onze showroom uitvaartwinkel en showtuin. Abraham de Haanstraat 6 4624 HX Bergen op Zoom Tel. 0164-23 41 09 Fax 0164-24 51 00

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 4