Tholenderwijs Ensembles Concordia pakken uit met een klassiek concert Goud voor 'man van het fluitje' en trouw lid muziekvereniging WWW.ARDIKEUKENS.NL VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD TER INZAGELEGGING PROCES-VERBAAL I 12-2 VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD TER INZAGELEGGING PROCES-VERBAAL I 4 Ongeveer honderd bezoekers in hal gemeentehuis Vosmeer en Adrie Capelle gaan samen jaar verder KEUKENS Noad wil trainen als Arsenalprofs Tholense Boys viert jubileum Thoolse ruiters oefenen met succes EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 4 februari 2010 week 5 Donderdag 4 februari 2010 De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I 1lid 2, van het kiesbesluit, bekend dat de voorzitter van het centraal stembureau heden op het gemeentehuis van deze gemeente ter inzage heeft gelegd het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor het nummeren van de kandidatenlijsten en voor de beslissing over de geldigheid van de lijstencombinaties voor de op 3 maart 2010 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad. De voorzitter maakt voorts, ingevolge artikel I 15, lid 1, van de Kieswet, bekend dat aan deze kandidatenlijsten de volgende nummers zijn toegekend: lijstnummer politieke groepering Plaats Tholen Datum 21-01-2010 aanduiding van de eerste kandidaat De voorzitter voornoemd, W.Nuis De voorzitter van het hoofdstembureau voor de op 3 maart 2010 te houden verkiezing van de raad van de gemeente Tholen maakt, ingevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, alsmede over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, op het gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd. Plaats Tholen Datum 22-01-2010 De voorzitter voornoemd, W.Nuis Zigeunermuziek Meer onderdelen soccerschool in Flupland Adri Verkerke halve eeuw en Elly Faasse kwart eeuw bij Concordia Een vergulde speld, een certificaat en een beeldje. Dat kreeg de 61-jarige Adri Verkerke op de jaarvergadering van muziekvereniging Concordia in Sint Philipsland. Hij is een halve eeuw lid van de vereniging. Zilver was er voor Elly Faasse. Zij is een kwart eeuw lid. Voorzitter Bram Boon deelde de onderscheidingen uit. Berenmuts 10 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Algemeen Belang Tholen (ABT) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen Democratisch Appel (CDA) Christenunie (CU) Socialistische Partij (SP) Oudesluijs, J. (Jan) Hoek, P.W.J. (Peter) Boulogne, J.J.P.A. (Hans) Hommel, F.J.A. (Frank) van Dis, C.L. (Kees) van de Sande, A.G. (Bram) Korevaar, T.D. (Theo) De Koninklijke muziekvereniging Concordia verraste zaterdag avond met een klassiek concert van drie ensembles: trompetten, klarinetten en saxofoon. Allen muzikanten van de eigen vereni ging. In de hal van het gemeente huis in Tholen genoten zo'n hon derd belangstellenden van het optreden dat werd gegeven ter ge legenheid van' het 125-jarig be staan van de vereniging. De zes trompettisten van Trompet Kwaajer. onder leiding van Arnold van Bavcl, stonden opgesteld in de gang die de beide vleugels van het gebouw boven de raadzaal verbindt. Het geluid schalde de zaal in. Met een beetje fantasie stonden de muzi kanten op de kantelen van een kas teel. Sarien Bout-Sakko doelde daar ook op toen ze zei dat de trompetten in de middeleeuwen een signaal functie hadden. „Aanvallen of een edelman begroeten." Ze hadden toen nog geen toonladder. Dat is nu wel even anders. En dat liet Trom pet Kwaajer ook goed horen met de Intrada voor 't Veen van Anton Wec- rcn. De hal leent zich er uitstekend voor. Dat bleek ook toen de ensembles, die beneden zaten, hun eerste num mer inzetten: de klarinettisten van Colour Reeds onder leiding van An drea van de Velde met het barak nummer Arrivel of the Queen of Sheba van Handel en het Saxofoon Ensemble onder leiding van Marcel Hartendorp met To an old white pi ne. In vlot tempo wisselden de ensem bles elkaar af. Soms speelden ze een aantal nummers achter elkaar, soms maar één. Spijtig was dat Andrea van de Velde niet als soliste op kon treden bij de saxofoons. Ze zou Canzonetta spelen van Willy Ostyn maar moest afhaken omdat ze ziek was geweest. Ze was wel in staat te dirigeren. Onder meer Air on a G- string van Bach. „Jammer dat hij niet meer leeft, hij zou heel rijk ge worden zijn van zijn muziek." Voor de wat ouderen in de zaak klonk het bekend in de oren. In de jaren zestig speelde de Nederlandse symfoni sche rockband Ekseption het en stond met het nummer twee weken lang op nummer een van de hitpara de. Toetsenist Rick van der Linden maakte er furore mee. nu was het aan Colour Reeds met 17 muzikan ten het grootste gezelschap.. De Prelude van Richard Shores door het Saxofoon Ensemble bracht Bout de viering van het 90-jarige bestaan in herinnering toen werk van Shores voor het eerst door Con cordia werd uitgevoerd. Dat was in 1974. Bij het spelen van Intradc and Inter mezzo van Leroy Ostransky door Trompet Kwaajer leek het even of de hal veranderde in de San Marco- basiliek in Venetië. Daar traden in de zestiende eeuw koren op die aan weerszijden bovenin het gebouw el kaar. met vraag en antwoord, toe zongen. Volgens Sarien Bout kan dat ook in de hal van het gemeente huis als er bovenin een raam uitgc- sloopt wordt. „De akoestiek is ge weldig. Het benadert Venetië al heel erg." Verassend modern - met jazzy in vloeden- klonk het werk van de Bel gische componist André Waignein. Het gaf ook aan hoeveel er mogelijk is onder de noemer klassiek Na de Het saxofoonensemble met dirigent Marcel Hartendorp speelt in de hal van het gemeentehuis. harde klanken van de trompetten, klonken de zachte tonen uit de klari netten in Sicilienne van Robert Truillard. Typisch zeventiende eeuw. Met de maten die toen gangbaar wa ren. Vrolijk klonken de Hongaarse impressies, zigeunermuziek die tijd loos en warm klinkt. Zeker omdat het tijdens het concert sneeuwde. Dansbaar bleek het nummer Poem en Dance uit 1961 van Ostransky in de uitvoering van de saxofoons. Een mooi slot, ingetogen gebracht door het 9-koppigc ensemble. Gert Dietvorst van de jubileum stichting bedankte de dirigenten en Sarien Bout. Ze kregen bloemen. Hij kondigde ook alvast het jaarcon cert op 20 maart in Meulvliet aan en hdt maritiem concert op zaterdag 29 mei in de Spetter. Voetbalclub Noad '67 wil trainingen naar hef model van de Arsenal soccerschool uit Londen gaan aanbieden op het veld in Sint Philips- land. De vereniging had voor haar Voetbalschool al het onderdeel Play the Arsenal way op het programma staan. Dit wordt op 14 mei afge werkt door de 100 deelnemers van de in oktober onverwacht afgebro ken Voetbalschool. Daarnaast wil Noad op nog nader te bepalen data de activiteiten Arsenal Select en Keep it Simple voor de Zeeuwse en West- Brabantse voetbaljeugd organiseren. Arsenal Select is een toernooi waar aan spelers van elk niveau kunnen deelnemen. De trainers van de Ar senal soccerschool stellen op basis van leeftijd een zogeheten Arsenal Select team samen. De Select teams trainen zes maal samen, spelen vier wedstrijden en doen mee aan mini maal één toernooi. Spelend voor een regionaal Select team, maakt ieder een kans om geselecteerd te worden in het landelijke Select team van die leeftijdsgroep, en doet de speler mee aan het internationale A^senalfcsti- val in Londen in de zomervakantie. Keep it Simple, is een onderdeel van Arsenal Goalkeeping met als doel keepers zichzelf te laten ontwikke len. Er wordt met trainingen onder meer aandacht besteed aan techniek en basistactiek. Oud doelman Ha- rald Wapenaar leidt de trainingen. Voor Play the Arsenal way komen dertien Arsenal soccerschool trai ners de kinderen aan het Arsenal concept onderwerpen. Adrie Capelle is ook komend sei zoen hoofdtrainer bij zondagvijfdc- klasser Vosmeer. Capelle wordt daarbij geassisteerd door elftalleider Rini Plompen, de opvolger van Dirk-Jan Havermans die wegens veranderde werkzaamheden niet langer beschikbaar is. Capelle is blij met het verlengen van de samenwer king. „Ik heb altijd de intentie gehad om verder te gaan met deze jonge groep. Ik heb het goed naar mijn zin. We staan ook deze winter geregeld met zestien tot twintig man op het trainingsveld. Als dat niet het geval zou zijn, was de animo bij mij zeker minder." Capelle heeft er bij het bestuur wel op gehamerd dat de begeleiding rond de ploeg moet verbeteren. De sinds kort in de vijfploegendienst werkza me Dirk-Jan Havermans wordt opge volgd door oud-speler Rini Plompen, voorheen begeleider van het inmid dels opgeheven tweede elftal. Plom pen neemt nu al geregeld de begelei ding van de hoofdmacht voor zijn rekening. Capelle is tevreden met de oplossing. „Het is belangrijk iemand naast je te hebben, om te overleggen en om zaken buiten het voetbal om te regelen. Ik kan prima met Rini op schieten en hij ligt goed bij de jonge spelers." Het bestuur heeft toegezegd dat er ook een vaste grensrechter bij het eerste elftal komt, nog een voor waarde van Capelle. Door een sa menloop van omstandigheden, waar onder blessures bij de huidige kandidaten, is dat dit seizoen soms een probleem. Capelle kijkt met ver trouwen naar de toekomst. „Ik zie vooruitgang in het team en wil dat graag verder uitbouwen." Voetbalclub Tholense Boys zit al volop in de activiteiten voor de viering van het 50-jarig bestaan. De Thoolse vereniging viert dit jaar het jubileum. Er worden loten verkocht, op 5 maart start een playstationcompetitie, op 9 april is er een sponsorloop voor de jeugd en rond die datum wordt ook het officiële bestaan van de club gevierd. Voor mei staat een wedstrijd met NAC op de agenda .Op 4 juni is er een kindcravond. op 5 juni een voetbalclinic, 12 juni een tienkamp en feestavond en op 12 juni is er een reünie. Jan van der Slikke is zaterdag eerste geworden bij een oefenwedstrijd sprin gen in Stad aan 't Haringvliet. De Thoolse ruiter reed een parcours in de klasse 80-100 cm. Hij reed twee foutloze ronden en ook in de barrage hield hij de teller op nul. Er kwamen nog meer Tholenaren in actie op de wed strijd. In de klasse 20-40 cm deed Christel Vaders mee met Hester. Ze be haalde hier een vierde prijs. In de klasse 30-60 cm deden twee combinaties mee. Linsey van der Slikke reed met Fleurtje en werd tweede. Daisy Ver wijs werd vierde met Darcy. Adri Verkerke uit Sint-Philipsland met zijn bugel, speldje en beeldje. Het gebeurt zelden dat muzikanten van Concordia de mijlpaal van 50 jaar lidmaatschap bereiken. In 1959 was het Floorlje Feleus. „Het schijnt toch wel iets bijzonders te wezen," zegt de jubilaris thuis aan tafel in de huiskamer. Boon om schreef Verkerke als een trouw lid. „Dal klopt ook wel. Ik sloeg nooit een oefenavond over. Een enkele keer bij een verjaardag, maar als het kon ging ik daar al 's middags naar toe zodat ik 's avonds gewoon kon spelen." Verkerke werd lid van Concordia via de kapper Adrie Everaers in de Voorstraat. „Toen ik daar mijn haar ging laten knippen, was hij aan het blazen. Is dat niks voor jou, vroeg hij. Ik zei dat ik het eerst aan mijn moeder moest vra gen. Die vond het goed. Bij de Advertentie I.M. kapper ben ik noten gaan leren le zen. Kruizen en mollen komen la ter zei hij." Dat gebeurde ook. Hij leerde Adri een ezelsbruggetje. Bij mollen moest hij maar aan de beestjes denken die onder de grond leven. „Die zijn laag. De kruizen staan op een kerk, dus hoog. Toen jk ze kende kreeg ik een instru mentje, een bugel. Daar heb ik op leren oefenen. Ik kreeg er geluid uit. Ik was elf jaar en dan kon je bij de club." Concordia oefende in het oude ge meentehuis, in een van de lokalen op de verdieping. „We hadden een grote lessenaar. Het randje was hartstikke zwart. Er werd toen vol op gerookt tijdens de repetities. Aan de rand hing ook een busje Buisman. Daar kon je de as in gooien. Als de ene partij aan het spelen was, zat de andere partij te roken." De dirigent toen was Kees Dclhaes uit Steenbergen. Concordia vond later onderdak in het gemeenschappelijke handenar- beidlokaal van de beide lagere scholen. Ook hier moesten ze via een trap naar boven. De vereniging verhuisde vervolgens naar De Wimpel waar de jeugd in de kleine zaal oefende en de volwassenen in de grote. „Ik gaf les aan de klein tjes. Dat was leuk om te doen. Rombouts, de opvolger van Del- haes zat in de andere zaal." Na diens vertrek kregen de muzikanten leiding van René Bogaards uit Ber gen op Zoom. Sinds vijftien jaar di rigeert Walter Siol de fanfare. Het was niet verwonderlijk dat Ad ri naar de muziek ging. Zijn vader speelde de grote trom bij Concor dia. „Ik kom uit een gezin van tien kinderen. Mijn broer Kees zat in de drumband. Nu spelen mijn broer Dim en mijn zuster Joke er nog in en een neefje en een nicht je." Verkerke staat binnen de vereni ging bekend als de man van het fluitje. „Ik geef aan wanneer we vertrekken of beginnen met spelen. Bij de lampionoptocht bijvoor beeld fluit ik drie keer als we te hard lopen voor de kinderen die achter ons aanlopen. Dan moeten we stoppen." Aan het repertoire is veel veran derd, zegt de jubilaris. „Vroeger waren het hele zware en lange stukken. Nu hebben we veel meer variatie, van klassiek tot pop. Om het te leren hebben we een hele goede dirigent. Hij heeft Jobs ge duld en is altijd tevreden." Verkerke speelde corhoorn, nu bu gel. maar heeft ook nog een tijdje trompet gespeeld. De vereniging is met dertig leden stabiel, zegt hij. „Het loopt wel een beetje terug. Als de leerlingen ouder worden en ze gaan naar een andere school, dan wijken ze vaak uit." Elk jaar bezoekt Concordia de scholen De Luijster en Het Kom pas. „We geven uitleg over de ins trumenten en laten de kinderen er ook op spelen. Dat levert toch vaak wel een aantal nieuwe leerlingen op." Concordia heeft nu een rood jasje en een blauwe broek, maar Adri heeft ook nog foto's waarop Con cordia in een donkerblauw kos tuum speelt, later in een lichtblau we jas en een zwarte broek en 'berenmuts' met witte pluim. Verkerke heeft geen bepaalde voorkeuren voor muziek. „Het een speel je liever dan het ander, maar ik doe het allemaal met plezier." Optochten, uitvoeringen en de druk bezochte dodenherdenking. Concordia is van de partij. Verker ke bewaart goede herinneringen aan de uitstapjes naftr de Efteling, ponypark Slagharen en aan de Promsconcerlen in de Wimpel en pleinconcerten in het dorp en in Anna Jacobapolder. Verkerke zit ook in de dweilband die tijdens de braderie optreedt of 'op een dag voor de jeugdbrandweer. „We had den toen allemaal brandweerpak- ken aan en helmen op. Het was bloedheet." Verkerke kan zich een leven zonder Concordia niet voor stellen. „Het is als een taart zonder slagroom. De muziek hoort bij de gemeenschap."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 10