Ambulance komt bij Bouman-Potter vvV beste monteur: Twee keer blazen met Joth 'Jullie kunnen ons een spiegel voorhouden' 29S SO J- betalen gratis installeer jezelf, monteer goede arbeidsvoorwaarden en laatje servieen bij DeltaTechniek Joth presenteert vrijwilligersavond Website Joth werkt niet goed Feest om te flirten Jackson bij talentenjacht AAAPI/TAAkUUCmklZEKI 'T STOEPJE Kinderkniekousen! Damesslip 'touch' Slabben enthousiaste installatiemonteurs Van de Breevaart OO OO Versprille, Krabbendijke EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 22 oktober 2009 Connexxion Ambulancezorg Zeeland wil op het terrein van de Woonboulevard in Poortvliet de ambulance sta tioneren. Connexxion is in onderhandeling met directeur A. Bouman. Die staat niet afwijzend tegenover het plan. „We willen er aan meewerken als we tot goede afspraken kunnen komen", zegt hij. Wie op 14 november van plan is naar het café te gaan, loopt de kans dat hij die avond twee keer mag blazen. De jongerenraad van Tholen wil die avond de cafés in Poort vliet en Tholen bezoeken om jongeren bewust te maken van wat alcohol doet in het verkeer. Wie wil, kan bij de jongerenraadsleden een blaastest afleggen. Degene die teveel heeft gedronken, wordt geadviseerd niet zelf naar huis te rijden. De politie houdt die avond een verkeers controle, waarbij ook op alcohol wordt gecheckt. Ton Boers en Melissa Hommel zijn nieuwe jongerenraadsleden i Plaatselijk nieuws Boogaard vangt het meest Spoedcursus EHBO Lekkere boekenweek op de Rieburch Scherpenisse Oost bouwrijp Uitstel woonzorgcentrum Asfalt voor fietspad Verkoping is succes Ruime meter vis RUBENSAPPELS POMPOENEN BONEN Oud-snijbaar 3,9 5 30+ Mosterd jong bet. A n cr 0,69 Stukje leverworst Halfvolle standyoghurt Rookworsten Ajoo* Kijk voor meer reclame aan de kraam Viking lijnzaad Speculaas keekje Puddingbroodjes Puntjes Brood van de week TEXTIELHANDE JANSEN nu tijdelijke XO% korting per stuk 2,95" 4 voor 9,9S 3 voor 4,50 DeltaTechniek Huizen Molenweg Rommelmarktspullen Rioolpersgemaal Reijngoudt wint viswedstrijd Van der Velde leidt damcompetitie Auto te water 1/a*t (doen, tot qeneyetet! Te koop gevraagd: (oude) THEOLOGISCHE BOEKEN Antiquariaat Boekhandel tel. 0113-502004 Connexxion heeft de huur bij Het Rode Kruis eind december opgezegd van de garage aan de Noordpoort in Sint-Maartensdijk, maar J. Notenbos van Connexxion zegt dat dit niet ge haald kan worden. „Het wordt wel maart omdat we pas over twree weken een offerte voor het onderkomen krij gen en daarna nog een bouwvergun ning moeten aanvragen." Leden van de cliëntenraad waren ge vraagd mee te zoeken naar een ande re locatie voor de ambulance in Poortvliet. Connexxion sprak met de ondernemers J. Niemantsverdriet en P. Heijboer aan de Paasdijkweg in Poortvliet voor een onderkomen voor ambulance en personeel. Con nexxion zag daar vanwege de kosten echter van af en zocht contact met Bouman-Potter. Chr. Koopman van de cliëntenraad maakt zich zorgen over de gang van zaken. De tijd gaat dringen, zegt hij. „De ondernemers krijgen mooie plannen voorgescho teld. maar daarna gaat het om de een of andere reden niet door. Dat zou te maken hebben met de Europese aan besteding, maar volgens mij is dat pas in 2012. De inwoners van Tho- ien willen weten waar ze aan toe zijn." Koopman vindt Poortvliet wel de juiste plaats voor de ambulance. Ze ker als de wagen bij de Woonboule vard komt. „Dat is voor Sint-Anna- land. Sint Philipsland en Anna Jacobapolder ook gunstiger. De am bulance in De Weihock, dat kan niet beter." De jongerenraad is al enige tijd be zig om iets te doen met verkeersvei ligheid en nu is het gelukt om samen met de politie en hulpverleningsor ganisatie Indigo een actie op te zet ten. De leden gaan aan de hand van vragenkaartjes het gesprek aan met de cafébezoekers en vragen hen of ze willen meewerken aan een blaas test. Wie als alcholvrij wordt getest, krijgt een beloning. In de jongcrenraadsvergadering in Tholen ontstond een discussie over of de leden het wel of niet aan de politic moeten doorgeven als ze zien dat iemand met te veel alcohol op een voertuig wil besturen. Termen als klokkenluider en klikken vielen. Jongerenwerker Ingrid Bras nam die spanning weg, door te zeggen dat er ook jeugdzorgspecialisten van de politic aanwezig zijn bij de blaastesten. „Die komen in hun po litiepak en zijn op de achtergrond aanwezig. Dan zal iemand niet zo snel met alcohol achter het stuur stappen." De medewerkers van Indi go gaan eveneens met jongeren het gesprek aan over alcohol en zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden en om problemen op te sporen. De jongerenraad gaat vanaf negen uur op stap in Poortvliet en reist daarna door naar Tholen. Ze houden hun actie tot sluitingstijd en bespre ken daarna de resultaten met de po litic op het bureau. De jongerenraad van Tholen heeft op 20 november de presentatie in handen van de Vrijwilligersavond die de gemeente Tholen jaarlijks organiseert. De leden spraken dinsdagavond in hun vergadering in het gemeentehuis daar over. Het thema dat centraal staat in hun presentatie is water. De jongeren raad richt een werkgroep op om invulling te geven aan de avond. De website van de jongerenraad van Tholen werkt al enkele maanden niet naar behoren en dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Dat vindt voorzitter Hermen Geluk. In de vergadering die dinsdag in Tholen werd gehouden, zei hij dat het een slechte zaak is dat jongeren nu niet kunnen zien wanneer de eerstvolgende jongerenraadsvergadering is. Twee leden zijn bezig met het ombouwen van de website, omdat het oude systeem niet meer werkbaar was. De vernieuwde site had al na de zomervakantie klaar moeten zijn, maar het werk is telkens uitgesteld. Geluk stelde dat de website in elk geval morgen in de lucht moet zijn en dat zo snel mogelijk alle pagina's weer te raadplegen moeten zijn. Ton Boers (links) en Melissa Hommel zijn de nieuwste aanwinst van de jongerenraad. Tussen hen in Herriaan Franssen uit Scherpenisse. De jongerenraad van Tholen is weer aangevuld met vers bloed. Ton Boers en Melissa Honiniel, beiden uit Oud-Vossemeer, zijn dinsdag be noemd tot jongerenraadslid. Burgemeester W. Nuis verwelkomde de nieuwelingen in de openbare jongerenraadsvergadering die voor de ge legenheid in de raadszaal van het gemeentehuis plaatsvond. De Joth be staat nu uit 17 leden, inclusief twee aspirantleden. Er is diezelfde avond afscheid genomen van Femke van Hoorn uit Oud-Vossenieer, die lid was van het eerste uur. Boers en Hommel waren beiden al enige 'tijd aspirantlid en hebben met hun installatie als volwaardig lid in de Joth het recht gekregen om mee te stemmen over de te be spreken zaken. Anneloes Oude- siuijs uit Sint-Maartensdijk heeft een stapje terug gedaan. Zij heeft haar zetel als jongerenraadslid ter beschikking gesteld door weer as pirantlid te worden. Carola den Brabcr uil Stavenisse wacht nog op een vaste plek in de raad. In een drie kwartier durende toe spraak zette Nuis uiteen dat hij het belangrijk vindt dat er een jonge renraad is in dc gemeente en dat er telkens nieuwe jongeren zijn die zich daarvoor in willen zetten. „Jullie spelen een belangrijke rol in de paradox van deze tijd. Jullie kunnen ons een spiegel voorhou den. Wij als gemeentebestuur moe ten naar jullie luisteren en jullie als jongeren moeten naar ons lui steren." Met de paradox bedoelt hij dat we veel kunnen, maar dat er te weinig naar elkaar wordt gekeken. „We hebben veel titels, maar waar is de wijsheid? Dat is iets anders dan kennis. We hebben de kosmi sche wereld verkend, maar hoe is het met onze innerlijke wereld?" De burgemeester is trots dat de ge meente is genomineerd voor een prijs met betrekking tot jongeren* participatie. Daarvoor zijn er on langs studenten uit Utrecht langs geweest om dc gemeente te toet sen op het jongerenbeleid. Nuis vindt dat de jongerenraad daar alle lof voor moet krijgen. „Wat een boel hebben jullie in de afgelopen jaren gedaan. Het is een indruk wekkende lijst." Hij verwacht dan ook veel van Boers en Hommel en vroeg hen of ze zich daarin kunnen vinden. Hommel volgt het vwo op 't Rijks in Bergen op Zoom en wil daarna gaan studeren. „Ik hoop dat je je daarnaast nog wilt inzetten voor de jongerenraad." Hommel kenmerkt zich door haar onderscheidende mening. Boers wil met zijn lid maatschap contactpersoon zijn De jongerenraad van Tholen wil haar Sinterklaasavondje opzijschuiyen om eens iets heel anders te doen. De leden willen meewerken aan een megaflirt- party die mogelijk eind november in de Wellevaete in Sint-Annaland wordt georganiseerd. Jongerenwerker Ingrid Bras gaf dinsdagavond in de jonge renraadsvergadering in Tholen uitleg over het concept. Het feest wordt aan gekleed door J&E entertainment met licht en muziek en de jongerenraadsle den zouden verkleed als zwarte Pieten achter dc bar kunnen staan. Het is de bedoeling dat de bezoekers met elkaar flirten. Er wordt gedacht aan ge kleurde bandjes voor rond de arm, om aan te geven of iemand vrijgezel is of niet en-aan nummertjes trekken. Als twee personen hetzelfde nummer trek ken is er een match en zouden ze een gratis drankje kunnen halen. voor de reformatorische jongeren, zodat die ook dc jongerenraad kunnen vinden. Hij studeert voor applicatieontwikkelaar en web master in Roosendaal. Op de vraag of ze zich sterk willen maken voor de jongeren in Tholen. bij wijze van eedaflegging, antwoordden zij beiden volmondig ja. Van Hoorn kon wegens familie omstandigheden niet aanwezig zijn bij haar laatste vergadering. Nuis betreurde dal, maar had er al le begrip voor. Hij vroeg voorzit ter Hermen Geluk zijn dankwoord namens het college van burge meester en wethouders over te brengen en haar dc bijbehorende brief en cadeaubon te overhandi gen. „Ook is zij, als zij daar be hoefte aan heeft, uitgenodigd om bij mij of de wethouder een kop koffie te komen drinken", zei Nuis. Dc Vossenkuil heeft morgenavond 17 optredens voor de talentenjacht van de jongerenraad op de planken. Jongerenraadslid Michicl Smits is zeer te spreken over het aantal aan meldingen voor Tholen's got talent. „Het meeste is zang, maar er is ook veel dans. We hebben een Michael Jackson imitator en een buikdans- act." Zelf neemt hij met Ralf Smits de presentatie op zich. Ze willen een speciaal tintje daaraan toevoe gen. „Maar we moeten nog even be denken wat." Dc talentenjacht be gint om acht uur in het dorpshuis in Oud-Vossemeer. De talenten wor den onder de loep genomen door Thoolse juryleden, waaronder het zangduo Anita en Ed en Enrico Ti- chem van Omroep Tholen. Dc eer ste prijs is een cadeaubon van 50 euro en er zijn in totaal drie prijzen. Vervolg van Dc Oosterscheldevissers hebben hun tiende en laatste competitie wedstrijd van het seizoen vervist. J. Boogaard ving daarbij de meeste vis en won. Uitslag.' 2. J. v.d. Rhee; 3. M. Bijl; 4. A. Aarden; 5. W. Keur; 6. J. v. Pieterson; 7. M. van Houdt; 8. J. Bijl; 9. Mej. Sylvia Wesdorp; 10. B. Beringcr. Jeugd: 1. Dylan Lind- hout; 2. Martin Bijl; 3. Jan v.d. Bos. Volgende weck vrijdag houden dc leden de jaarlijkse feestavond om half acht in café Smerdiek. De EHBO vereniging wil in januari starten met een spoedcursus EHBO. In ongeveer drie maanden wordt ge leerd hoe verschillende ongevallen worden behandeld, komt reanimeren aan bod en hoe hat AED-apparaat moet worden gebruikt. De cursus vindt op dc woensdagavonden plaats van half acht tot half tien in de kanti ne van de gemeentewerkplaals aan de Nijvcrheidsweg. Belangstellen den dienen zich zo spoedig mogelijk te melden bij Margo Snip, tel. 06- 53526121 of e-mail margosnip.eh- bosi ntmaartensdijk hotmai 1 .com Basisschool De Rieburch heeft het Kinderbockcnweekthema Aan Tafel aangegrepen om het nuttige met het aangename te verenigen. Twee za len waren feestelijk ingericht met opgedekte tafels, waaraan kinderen konden smullen uit boeken met als thema eten of snoepen. Ook was er een tentoonstelling ingericht met bijzondere etenswaren. Zo konden de kinderen onder andere dc appel van Rupsje Nooitgenoeg en echte Wonkarepen bewonderen. Naast ex tra aandacht- voor lekker leesvoer, waren er in de school met regelmaat lekkere kookluchtjes te bespeuren. Van appeltaart tot uiensoep en in groep 7 zelfs een compleet gebaks assortiment, er werd volop gekookt. Een ander succesnummer was de traditionele wedstrijd: dit jaar kon den de leerlingen van de Rieburch zich wagen aan echte kookkunsten. Wie bakt de lekkerste koekjes?, was de opdracht van deze Kinderboe kenweek. Een deskundige jury, on der leiding van bakker Cock Lcijs waagde zich aan de meer dan 70 in zendingen. Koekjes, biscuitjes, cho coladebolletjes, versierd of naturel, biologisch of toch wat zoet, zelfs authentieke Poolse koeken en een appeltaart moesten door de jury ge proefd en beoordeeld worden. „Veel koekjes en baksels van bijzondere kwaliteit", zo moest bakker Leijs beamen, maar er moest een keuze gemaakt worden. De speculaasrot sen van Marijn Stouten, de spook- koekjes van Suzanne de Jong en de chocoladekoekjes van Esmee Pot- appel werden door een voldane jury als beste beoordeeld. Dc trotse win naars kregen een boekenbon en het Kinderboekenweekgeschenk De wraak van het spruitje als cadeau. Aannemer Aarts uil Steenbergen gaat voor 187.650 euro, exclusief btw. het nieuwe bestemmingsplan Oost bouwrijp maken. Vanuit de woonwijk achter de Langeweg met o.a. de Py- ruslaan wordt een verbinding ge maakt naar de Molenweg. Het is veel grondwerk, maar de gemeente had een bestek boven de twee ton ge maakt en daarom een openbare aan besteding uitgeschreven. Daar bleef het echter ruim onder. Het verschil met de hoogste aanbieder was ruim tachtig mille. Dc tweede, Reimers- waal uit Kruiningen, bleef met 203.300 euro nog ruim achter Aarts. EVS uit Axel was derde met 217.494 euro. Rasenberg uit Krabbendijke schreef in op 218.000, Sagro 's Hee- renhoek 223.250, gebr. Moerland Sint-Annaland 237.000. BAM Ber gen op Zoom 249.000, Dura Vermeer Rotterdam 254.000, Krinkels Wouw 267.000, Oomcn Sprundel 270.000 euro. Om de 50.000 euro subsidie van de provincie voor het woonzorgcentrum veilig te stellen, hebben b. en w. aan gedeputeerde staten om uitstel ge vraagd tot 1 januari 2012. In mei 2007 had de provincie de vijftig mil le al toegezegd onder voorwaarde dat het project voor 31 december 2009 afgerond zou zijn. De realiteit is dat de voorbereiding zoveel tijd in be slag genomen heeft, dat de planning en afronding niet gehaald wordt. Een evaluatie voor dc jaarwisseling zit er dan ook niet in. Dc daadwerkelijke bouw begint pas in april 2010. De provincie begint maandag met onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad langs de N286 (Poortvliet- sedijk en Provinciale Weg). Het tra ject tussen de Koningsweg en de ro tonde wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Het fietsverkeer wordt omgeleid door het dorp. De provincie waarschuwt voor ver- keershinder tijdens de werkzaamhe den. Die duren tot en met vrijdag. De jaarlijkse verkoping die woens dag 14 oktober door de gereformeer de vrouwenvereniging Waakt en Bidt is gehouden is succesvol verlopen, vinden de leden. Dc netto opbrengst hiervan is 5500 euro. Dit bedrag is, inclusief de oliebollenverkoop (1040 euro) en een jaar babbelaarverkoop (650 euro). Van dit bedrag is 75 pro cent bestemd voor de kerkbouw en de overige 25 procent wordt verdeeld over vier goede doelen. H. Dijke heeft zaterdag 128 centime ter vis gevangen en daarmee had hij een ruime voorsprong op de andere 43 deelnemers, die allen onder de rfieter vis bleven. Zij deden mee aan de elfde bekerwedstrijd van hengel sportclub De Zeebaars die werd ver- vist aan Moggershil. In totaal werd er 984 centimeter aan vis gevangen. ELDIG VAN DO. 22 OKTOBER T/M WO. 28 OKTOBER Wij slaan in alle kamen, behalve Thoten-slad! Hollandse kruising tussen Elstar en Gala Flespompoenen zijn extra zoet! Nieuwe oogst uit Egypte! SOO gram SOO graml'jt «0 1OO gram 2 halen is voor uw» I— - 1 I de vierde is Wij staan op vrijdag in St-Philipsland en op woensdag in Stuvf Outf-Vbsssmm SMmMd SWmaml Sf-Murimd» Sctoipeiim PaxMst Brood van toen! 6 voor 3 voor Wit of bruin, 10 voor Per stuk Wij staan op alle markten m de gemeente Tholen PERSONEEL Zie ook pagina 14 voor meer vacatures DeltaTechniek is een dynamische en innovatieve totaalinstallateur. Het bedrijf combineert 30 jaar werkervaring met de modernste technologie in een onderscheidend totaalpakket: ontwerp,.installatie en onderhoud van technische installaties in de utiliteit, woningbouw en bij particulieren. Een goede relatie met de groeiende klantenkring vormt samen met de kwaliteit, flexibiliteit en kennis van de 50 enthousiaste medewerkers de basis voor het succesrijke bedrijf. Totaal installateurs Voor onze vestigingen in Sint Philipsland en Zierikzee zoeken wij: Je gaat zelfstandig of in teamverband aan de slag met renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Je werkt in bewoonde woningen dus het werk vraagt een hoge mate van accuratesse, creativiteit, orde- en netheid. Eisen: Technische opleiding Enkele jaren ervaring als loodgieter/installatiemonteur renovatie binnen de woningbouw Goede contactuele eigenschappen en makkelijk om kunnen gaan met mensen Rijbewijs B Wij bieden: Een leuke baan binnen een leuk team bij een vooruitstrevende opdrachtgever. Daarnaast een salaris volgens CAO en uitzicht op een vast dienstverband Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan een korte en bondige brief met C.V. naar een van de onderstaande adressen: t.a.v. de heer M.J. Koldijk, of e-mail naar: mjkoldijk@delta-techniek.nl Handelsweg 2 Industrieweg 36-4 4675RC St. Philipsland 4301RS Zierikzee t0167-577277 t 0111-644764 www.delta-techniek.nl Uitslag: 2. M. Westdorp 98 cm; 3. J.W. Gouw 64 cm; 4. Dingenouts 61 cm; 5. C. Westcrlakcn 60 cm; 6. Koen Fase (le jeugd) 58 cm; 7. Jan Kodde 38 cm; 7 Ko Polderman 38 cm; 7. L. Poot 38 cm; 10. A. He ijboer 34'cm; 11. J. Bijl 33 cm; 12. J. van Houdt 32 cm; 12. G. Bijl 32 cm. Dhr. Bijnagte heeft nogmaals een verzoek tot het gemeentebestuur ge richt om af te zien van de bouw van 6 huizen aan dc Molenweg. Hij re ageert op de vaststelling van de eer ste herziening van bestemmingsplan Kom door de gemeenteraad in juli. Bijnagte had daartegen al eerder be zwaren geuit. B. en w. zeggen te zijn gebonden aan het raadsbesluit. Dat moet uitgevoerd worden, dus gaat de bouw van dc huizen aan de Molenweg gewoon door. Poortvliet Dc Gereformeerde Gemeente is op zoek naar bruikbare spullen voor de najaarsmarkt op 7 november. Daar van is de opbrengst bestemd voor het zendingswerk. Ook boeken kun nen worden ingeleverd. Meer infor matie bij: J. Schol 612754, A. Dek ker 612993 en J. Noom 617431 Sint-Philipsland Het waterschap Zeeuwse Eilanden gaat het rioolpersgemaal aan de Zuid- dijk gewijzigd uitvoeren. Het gaat om een kleine verandering maar toch kwam de tekening bij de welstands commissie op tafel. Die had er geen bezwaar tegen. Het gemaaltje krijgt dc huiskleur van het waterschap. Ccnny Reijngoudt heeft zaterdag met 61 centimeter vis de viswed strijd van de Makreel gewonnen. Hij won maar nipt, want Dirk Bree- man volgde op twee centimeter af stand met 59 centimeter vis. In to taal vingen de leden 329 cm aan vis uit het water. Uitslag: 3. Jan van Moort 46 cm; 4. Jan Verwijs 44 cm; 5. Kees Reijngoudt 31 cm; 6. Pa trick van Sas 31 cm; 7. Thijs Geuze 30 cm; 8. Piet Kleppc 27 cm. Johan (Han) van der Velde gaat aan de leiding in de onderlinge damcom petitie van DSVF, die weer is begon nen. Van der Velde boekte tegen Wil lem Drenth een ietwat gelukkige zege daar deze in het eindspel de juis te voorzetting miste. Jan v.d Wete- ringh, subtopper in Zeeland en club kampioen, kreeg bij de wedstrijd van vorige week dinsdag Gcrbcn v.d Vel de niet op de knieën, uitslag 1 -1Aart Slager heeft ook nog de volle 100% score. Arie v.d Weteringh, vorig jaar zeer sterk,verloor van Van der Velde. Onderaan de lijst staan vier spelers met 0 punten, hetzij opgemerkt dat zij niet allemaal evenveel wedstrijden hebben gespeeld. De club betreurt hel dat de enige vrouw in het gezel schap (tijdelijk) is gestopt met com- pctitiespelcn op clubniveau, wel is Janny nog persoonlijk actief in de Zeeuwse competitie. In de tweede klasse voert ze momenteel de rang lijst aan. Nico Flikweert startte de competitie tegen twee toppers van daar voor hem twee keer een neder laag. A. Vijfhuizen, daarentegen, boekte dit jaar zijn eerste zege, tegen nieuwkomer A. van Moort. Stand na vier wedstrijden: 1. J. v.d. Velde 4-8; 2. A. Slager 3-6; 3. G. v.d. Velde 4-7; 4. J. Noorthock 1-2; 5. J. v.d. Wete ringh 1 -16. A. v.d. Weteringh 2-2; 7. A. Vijfhuizen 3-2; 8. J. Roggeveen 2- 0; 9. W. Drenth 2-0; 10. A. v. Moort 3-0; 11. N. Flikweert 3-0. Een personenauto is vrijdagavond op de Philipsdam bij Bruinisse te water geraakt. De 38-jarige automobilist uit de gemeente Schouwen-Duiveland reed rond kwart over zes bij de dam toen het gebeurde. Hij verklaarde aan de politie dat hij door het natte weg dek in dc slip raakte en van de weg afschoof. Hij kon op eigen kracht uit de auto kruipen en raakte niet ge wond. De politie nam een blaastest bij de man af, waaruit bleek dat hij teveel gedronken had. Hij kreeg een rijverbod van een uur een een boete. Cariadaweg 12a 4661 PZ Halsteren T 0164 630 329 www.vdbkeukens.nl keukens badkamers vloeren

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 8