KPN Channel Award Winner Innovation 2009 Spierinkjes VARIFOCALE GLAZEN n d i o z e TCP ALLES MOET WEG 'TE GEKKE PRIJZEN' BUDGET KOOKWERELD TGP* TGP RAAF Open Systemen B.V. heeft de KPN Channel Award Innovation 2009 gewonnen met het ontwikkelen van een HSPA draadloos netwerk voor dimbare openbare verlichting. 'We komen dagen te kort om te tracteren' TGP* Want alles moet weg! Oude uniformen en kijkje in archiefkluis gemeentehuis In samenwerking met KPN en Logica kan RAAF uw gemeente budget neutraal nieuwe draadloze dimbare openbare verlichting aanbieden door het verkrijgen van Europese subsidie gelden in het kader van het verminderen van CO2 uitstoot. Het enige dat u hoeft te doen is contact met ons op te nemen, en wij doen de rest. 06445052810644505280, 0650274740 Voor meer informatie: www.RAAF-M2M.nl Cor de Kaasboer i Superstunt1. I 0166-657007 VAN INBOUWKEUK izmm TGf* Want alles moet we$ |^(P' 6 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 15 oktober Cor Boerenkaas Smaakvol Belegen Heerlijke boerenkaas 9 maanden gerijpt kilo €6,95 10 verse eieren 99 cent AUTODEMONTAGE- BEDRIJF AD STOUTEN B.V. Eendrachtbode, de meest gelezen krant van Tholen en Sint Philipsland Wilt u op een leuke manier wijzer worden? BIJ AANKOOP VAN EEN MONTUUR V,A. €99 VARIFOCAAL UNIVERSEEL €79 NU GRATIS VARIFOCAAL PREMIUM €119 NU €40 VARIFOCAAL ELITE €149 NU €70 VARIFOCAAL OP MAAT €189 NU €110 Opticiens Budget kookwereld kiest voor een nieuwe keukenselectie waarin u zich zeker za kun nen vinden. Slechts de allerbeste merken en modellen die onze'toets der kritiek'kunnen doorstaan zullen vertegenwoordigd zijn. Vanzelfsprekend kunt u alle door u gewenste apparaten bij ons bestellen voor de aller- laagste prijzen gerelateerd aan internet kieskeurig of zelfs n2ft[wLd«rïaagste prijs scherper geprijsd! I 1 WEGENS REORGANISATIE INBOUW OVENS ^GP* Z; f INBOUW OVEN/MAGENETRONS uP= OP Want alles moet weg! y O Want alles moet weg! INBOUW ST00M0VENS INBOUW KOFFIEAUTOMATEN EN COMBINATIE ST00M0VENS Want alles moet weg! JGP INBOUW GASKOOKPLATEN öl OP Want alles moet weg' GEÏNTEGREERDE EN GEÏNTEGREERDE INBOUW KOELERS, WAND AFZUIGKAPPEN GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAPPEN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE INBOUW VAATWASSERS VRIEZERS EN KOELVRIESCOMBINATIES TlLAND AFZUIGKAPPEN VLAKSCHERM KAPPEN AFZUIGUNITS ONDERBOUW KAPPEN Keukens, in- én aanbouwapparatuur, tegels en huishoudelijke apparatuur i Industrieterrein IV de Poel in Goes Gedoopt Trakteren Archivarissen kijken rond in Tholen Identiteitsgebonden opvoedondersteuning de Kaasboer Weydeland-kaas, buitenlandse kaasspecialiteiten vers gebrande noten, olijven en tapenades Bij u op de markt:Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, te koop gevraagd: Oud-Vossemeer, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk I Mun,en' Postzegels, oude Deze reclame is geldig van donderdag 15 oktober t/m woensdag 21 oktober bankbiljetten, ansichtkaarten, antiek, speelgoed, Dinky- toys, poppen, beren, treinen, tel.:0187-57 13 66 KRINGLOOPWINKEL THO LEN. Welkom in de Watt straat. Iedere maand open: 2e woensdag 09.00-11 -30 laatste zaterdag 09.30-15.30 grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen, van alle merken inkoop van sloop- en schadeauto's afgifte van origineel R. D. W.-vrijwarings- bewijs, lid van A.R.N. Ringweg 1A, Oosterland Tel. 0111-482130 Bel voor een abonnement naar Coaching fit Officemanagement Energieweg 11B 4691 5E TMOLEM Telefoon: 0166-603036 G5M: 06-20626810 E-mall: ro5ellna.langlus@tl5call.nl Internet: www.roselina.nl BJ ons kunnen bedrjven en particulieren terecht voor dag- en avondopleidingen, trainingen en workshops die leuk en leerzaam zjn om te volgen U kunt denken aan: B Administratief Medewerker start 22 oktober 2009 Commercieel Administratief Medewerker start 22 oktober 2009 Elnancleel Administratief Medewerker start 22 oktober 2009 B Management Assistent(e) start 30 november 2009 B Timemanagement start 13 november 2009 Wj zjn erkend opleider voor L550 kantooropleldlngen, Memas managementopleidingen en de Associatie voor boekhoudopleidlngen. Wj sturen u graag informatie toe, ook is een (kosteloos) intakegespek mogel Jk, GRATIS t Bij Specsavers ontvangt u nu bij aankoop van een montuur v.a. €99 varifocaal Universeel glazen ter waarde van €79 geheel gratis. Mocht u ervoor kiezen om niet de varifocaal Universeel glazen te nemen, dan krijgt u toch €79 korting op de overige varifocale glazen. Ga toch meteen naar Specsavers. Prijzen zijn per paar. UW SPECSAVERS VESTIGING! Specsavers Bergen op Zoom Wouwsestraat 23a (naast WE) 0164 263 337 Deze actie geldt voor PENTAX standaard varifocale universeel glazen t.w.v. €79 of PENTAX bifocale glazen t.w.v. €85. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen. Voor glasopties gelden vaste toeslagen. Deze actie is geldig t/m 1 november 2009. tbo wratuur nog nooit zo goedkoop iHHiiuHrtwiuimrrtn vitm i tun tenue Mrxui Tel. 0113 - 219650 Fax 0113 - 232284 ingang Anthony Fokkerstraat t/o Delta Nuts Openingstijden maandag t/m vrijdag van 10.00-17.30 uur WWW.k00kwer6ldg0eS.nl donderdag van lo.oo - 2o.3o uur info@kookwereldgoes.nl zaterdag van 10.00 -17.00 uur AFBEELDINGEN KUNNEN AFWUKEN PRIJZEN EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN VERVOLG VAN NPB Volgend voorjaar neemt Henk Elenbaas, die zich verdiept heeft in de geschiedenis van het eiland, de dames mee op een tochtje door de stad. Er is ook aandacht voor poëzie en literatuur. Als het even kan wordt eigen leden gevraagd om iets voor te dragen of een lezing te geven. Zo werd een boek van Jos Smits, lid van dC VVB, besproken. Ze las er ook uit voor. Op 11 november komt Jopie Meerman uit Tholen gedichten voorlezen en vertellen over haar werk. Ook het servicebureau Voor Elkaar van de gemeente komt naar de VVB. Om te vertellen wat ze doen en wat de ge volgen zijn van de WMO, de wet maatschappelijke onder steuning. De dames komen elke maand op de tweede woensdag hij elkaar, in het kerkgebouw aan de Oudelandsestraat. Alleen in juli en augustus zijn er geen activiteiten. „Altijd hier. Heel bewust, hier zijn we thuis. Alles wat hier gezegd wordt, alle woorden die hier heen en weer gaan. zijn vei lig. Hier kun<jc zeggen wat je denkt of wat je bezighoudt." De bond van ongeveer twintig vrouwen, is een kleine maar hechte club. Bestuurslid Annie van Dijkc: „De groep is nooit echt groot geweest. Twintig tot vijfentwintig leden is het maximum in deze gemeenschap. Maar ook als de NPB iets organiseert, dan zijn wij er als vrouwenbond bij." De gemiddelde leeftijd ligt rond de 70 jaar. De Rooy: „Het is niet zo dat we op .zoek zijn naar verjonging. Maar het is ook geen club van oude dames. Het gaat om de uit straling. Vrouwen moeten denken: daar wil ik ook bij. Dan sluit je je aan in een kring van ruimdenkenden die je in alle geloofgemeenschappen aantreft. In de islam, maar ook in het hindoeïsme." Volgens secretaris Adri Vroegop is het een intieme groep. „Inlevend en warm. En als er wat is leven de anderen mee." De meeste leden komen uit Tholen, vier uit Scherpenisse, een uit Sint-Maartensdijk, Poortvliet, Kapelle en Wemel- dinge. Adri Vroegop komt uit Scherpenisse. Ze is sinds 2004 lid van de NPB. In haar eigen dorp kon ze óp kerkelijk gebied 'niks meer vinden'. Ze durfde eerst de drempel niet te nemen. Toen haar kleindochter in de kerk aan de Oude landsestraat werd gedoopt, was dat haar eerste kennisma king. „Ik werd meteen opgenomen." Ze werd secretaris van de VVB, maar ook van de NPB. Vroegop hoopt wel op jon gere leden, zegt ze. „Dat zou toch wel lijn zijn." Samen met de leden wordt het jaarprogramma samenge steld. Het is niet zo dat het bestuur dat alleen maar be paald. Er worden wel voorstellen gedaan, maar iedereen kan er haar zegje over doen. „Er is weerwoord, zegt de voorzitter. De kerstviering en de paasbijeenkomst zijn vaste prik in het jaarprogramma. De Rooy: „We bepalen ons tot de verhalen die er bij horen en halen de erge din gen eraf. Zoals de kruisiging want niemand kan begrijpen waarom een mens dit een ander mens aan kan doen. En de angsten die Jozef en Maria hadden toen ze op zoeken wa ren naar huisvesting laten we er ook uit. Het is al zo lang geleden en bovendien hebben ze wat gevonden." Er wordt elk jaar ook een uitstapje gemaakt. Het liefst in de huurt. Maar niet alle bestemmingen zijn geschikt. Zo is het voorstel om een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk te brengen, door de leden afgewezen. „Voor veel leden zijn er te veel vervelende herinneringen aan verhonden." Een bezoek aan de basiliek in Oudenbosch viel echter wel in de smaak. Mede dankzij de uitleg van de gids. De Rooy: „Het is voor een aantal vrouwen heel be langrijk om mee te gaan. Ze hebben weinig familie. Het sociale aspect voert de boventoon." Het jaarprogramma opstellen kost tijd maar het geeft de leden wel meer regelmaat. Vroegop: „Nu is al lang van te voren bekend wat er wanneer wordt gedaan. De leden kunnen daar rekening mee houden." Het bestuur is ook begonnen met het sturen van kaarten als een van de leden jarig is. „Dat wordt zeer op prijs gesteld. De leden willen graag trakteren, maar omdat we maar acht bijeenkomsten per jaar hebben, komen we dagen te kort om te kunnen trakteren. Voor sommigen is het een van de weinige ma nieren om samen iets te doen. Eenzaamheid speelt een rol." Nelly de Rooy is vanaf 1981 lid geworden toen ze ver huisde van Zuid-Holland naar Zuid-Beveland. Daar was geen afdeling, en die in Goes en Middelburg werden op geheven. Ze is sinds drie jaar voorzitter. De andere be stuursleden zijn Adri Vroegop, Saar Tichem, Annie van Dijke en Gré van Elsacker. Volgens de voorzitter werkt het bestuur goed samen. „Het is geweldig dat we het steeds weer voor elkaar krijgen en in stand weten te hou den. Veel hangt van jezelf af. Als je positief bent, krijg je ook weerklank. Je moet iets uitstralen. En dat doen we met zijn vijven." Het gemeentearchief van Tholen houdt zaterdag van tien tot vier uur een open dag, naar aanleiding van de landelijke archievendag. Tijdens de open dag worden de bijzondere bezittingen van het archief getoond en kunnen bezoekers een kijkje nemen in de kluis, die normaalgesproken dicht blijft voor publiek. Daarnaast start in de hal van het gemeentehuis een tentoonstelling over de bezetting en bevrijding van Tholen in de Twee de Wereldoorlog. Deze tentoonstelling duurt tot en met 13 november. Medewerkers van het archief ge- half elf de tentoonstelling. Met het ven uitleg over 'het speuren naar voorouders of de bewoningsge- schiedenis van de woning van be zoekers. Ook kunnen belangstellenden spullen meenemen, waarvan ze denken dat die interessant zijn voor het archief. Mensen worden gevraagd een blik te werpen op oude foto's zodat zij mogelijk het archief kunnen helpen de perso nen daarop te identificeren. De archievendag en de tentoon stelling zijn onderdeel van de Week van de Geschiedenis. Die heeft dit jaar het thema Oorlog en Vrede. De tentoonstelling is gere aliseerd door een samenwerking tussen het gemeentearchief, de heemkundekringen Stad en Lande en Philippuslandt en streekmuse um De Meestoof. Burgemeester W. Nuis opent om onderwerp wordt tevens herdacht dat het 65 jaar geleden is dat de eilanden Tholen en Sint-Philips- land werden bevrijd van de Duitse bezetters. Er zijn onder andere foto's, affi ches, pamfletten en oorlogsmate riaal uit die tijd te zien. Er is daar bij aandacht voor vorderingen, verduistering en evacuatie. Enkele originele uniformen die door ver zamelaars ter beschikking zijn ge steld zijn te bewonderen. Speciaal is ook een collectie foto's van een Sint-Annalander die in Duitsland tewerkgesteld is geweest. Deze fo to's zijn bijzonder om het destijds verboden was om plaatjes te schieten. De tentoonstelling is tij dens openingsuren te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis, met uitzondering van 3 tot en met 5 november. Veertig archivarissen uit Zeeland en Vlaanderen brachten maandagmiddag een bezoek aan de gemeente Tholen. Gastheer Fred van den Kieboom ont ving zijn collega's in het nieuwe gemeentehuis, waar hij ze de raadzaal en de archiefruimten liet zien. Henk Elenbaas leidde de bezoekers rond in de stadskern van Tholen, waarna de archivarissen met een drankje en een hapje de onderlinge contacten verstevigden. De gemeente Tholen geeft geen subsidie aan het ds. Kersten onderwijscen trum voor identiteitsgebonden opvoedondersteuning. In juni hadden h. en w. dat al besloten, maar het onderwijscentrum ging daartegen in beroep. Er volgde een hoorzitting, maar dat leverde volgens het college geen nieuwe feiten op. Daarom verklaarden b. en w. het bezwaar ongegrond. Volgens het college is de identiteitsgebonden opvoedondersteuning gewaarborgd via het nog te stichten Centrum Jeugd en Gezin, de wet maatschappelijke onder steuning en het zorgadviesteam. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om alleen algemene 'voorzieningen te subsidiëren en geen voorzieningen naar identiteit.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 6