Familieberich ten üeumconcert vim Roy Jort Jeuc Gerbew Plaats uw familieadvertentie in de Eendrachtbode TZIGANI MET 'BBBB' zigeunermuziek uit Oost-Europa 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 15 oktober 2009 Roy Cornelia Jcov Cornelly Robbert G er rit G overtJoclyv Qert-Jatv Koop matv W dj atv Litoeyeld/ DINGEMAN VAN STRIEN FRANS BOOGAART CORVERHOOLE J.C. DE GRAAF-HUBERTUS CORNELIA LINDHOUT-MINHEERE JANNY BOUW-GEUZE JOHANNES NEELE LEENDERT GERARD VAN DER KLEIJN ADRIAAN MARINUS STEIJN Gefeliciteerd/! Ted M arierv Verwijy 50 jaar. 'SARAH' Hoer cv! ZO ZEGT DE HERE! Molenpad 4 4696 BP Stavenisse Telefoon: 0166-69 74 38 Mobiel 06-10 64 28 07 Wij verzorgen alléén begrafenissen GRAFMONUMENT steenhouwerij de kort www. de kortnatuursteen, nl Uitvaartverzorging Lftida van Wingen Gepaste zorg vanuit respect Tel: 0113-63 91 08 Hoera/1 75 jaar. STICHTING UIT OP THOLEN PRESENTEERT: EMILIA KIROVA 'HJUHJ Datum Zaterdag 17 oktober Aanvang 20.15 uur Locatie De Vossenkuil, Oud-Vossemeer Hoera! Op 4 oktober 2009 is geboren onze zoon 3910 gram 53 cm lang Arné en Petra Jansens Broertje van Steve Noordstraat 27 4697 EW SintAnnaland Verwonderd over Gods gave ontvingen wij uit Zijn hand een zoon en broertje 2 oktober 2009 Robbert en Karin van de Sande-Deurloo Bram, Lennart 4691 GX Tholen Ten Ankerweg 76, tel. 0166-604709 Er zijn zoveel dingen in het leven die je steeds verbaasd doen staan. Maar het mooiste wat je elkaar kan geven is een nieuw leven uit liefde ontstaan. Hoera, het is gelukt! Ik ben precies Op mijn verjaardag geboren. is geboren op 8 oktober 2009 om 00.03 uur, weegt 4340 gram en is 57 cm lang. André Erna Stolk Molendijk 22 4695 BC Sint-Maartensdijk Tel. 0166 - 662545 E-mail: jstolk@zeelandnet.nl De Heere, Die leven gaf en leven spaar de, heeft ons verblijd met de geboorte van een zoontje en broertje geboren 9 oktober 2009 Gert-Jan en Marianne Buijs-Priem Hilde en Robin Wilhelminastraat 25 4696 BR Stavenisse Telefoon: 0166-697205 Wij gaan trouwen! M atjatv vatv V ijhe/ Op D.V. 16 oktober om 12.30 uur in streekmuseum de Meestoof. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14.30 uur in de Maartenskerk te Sint-Maartensdijk door ds. joppe. U wordt van harte uitgenodigd dit met ons te vieren vanaf 20.30 uur in partycentrum De Nieuwe Kloof, Zuren hoek 5 te Bergen op Zoom. Ons toekomstig adres: Hoenderweg 88 4697 BM Sint-Annaland Ja wij trouwen! £r Marton Kefengoudt zeggen "ja" op vrijdag 23 oktober 2009, om 15.00 uur in het nieuwe gemeentehuis te Tholen. Ons toekomstig adres: Schel pkreekstraat 11, 4675 CZ Sint Philipsland Nooit vragend Nooit klagend Zijn lasten in stilte dragend je handen hebben voor ons gewerkt je hart heeft voor ons geklopt je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Met groot verdriet, maar ook in diepe be wondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm, na een liefdevolle ver zorging in zorgcentrum Ten Anker, door de Heere, van onze zijde is weggenomen onze lieve vader, groot- en overgrootvader sinds 25 augustus 2002 weduwnaar van Allewiena Maan de Kok in de leeftijd van 87 jaar. Jozien Mario en Esther Aline en Peter Koos en Mart Marjan en Bram Emmely Remy en Jeamie Hennie en Johan Dennis en Juliette Jeroen en Samantha Eric en Linda Diane en Marco Almira en Jan, Lucas, Jesse Regina Michel Anja en Kees Claudia Remco Tholen, 11 oktober 2009 Correspondentieadres: Mevr. J.M.J. van Strien, Gladiolenstraat 27, 4675 BA Sint Philipsland. De rouwdienst zal worden gehouden D.V. vrijdag 16 oktober om 13.15 uur in het ver enigingsgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente, Voorstraat 36 te Sint Philipsland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sint Phi lipsland. Na de begrafenis is er gelegenheid de fami lie persoonlijk te condoleren. - Geen bloemen Zondag 11 oktober 2009 is overleden onze broer en zwager Wij wensen Nel, de kinderen en kleinkinde ren veel sterkte toe met dit verlies. t Piet in herinnering Broer en zussen Boogaart Tholen, oktober 2009 Bedroefd geven wij u kennis van het overlij den van mijn zwager en onze oom in de leeftijd van 76 jaar. Janny Verhoole-van Splunter Elly en Bert Mirjam Sint-Annaland, oktober 2009 Bedroefd delen wij u mede dat na een pe riode van afnemende gezondheid is overle den, onze geliefde schoonzus en tante weduwe van M.J. de Graaf in de leeftijd van 91 jaar H. de Graaf-üijl Rinus en Ina Maaike en Bert en kinderen Apeldoorn, 10 oktober 2009 Voor uw blijken van medeleven en be langstelling betoond na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze moeder, oma en omaatje betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam: W.M. Lindhout Tholen, oktober 2009 Voor uw medeleven tijdens ziekte en over lijden van onze zus en tante betuigen wij onze hartelijke dank. Familie Geuze Famflie Bouw Scherpenisse, oktober 2009 Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens de kortstondige ziekte en na het overlijden van onze lieve zorgzame vader en opa willen wij u langs deze weg hartelijk bedan ken. Familie Neele Sint Philipsland, oktober 2009 Dankbetuiging Via deze weg wil ik u allen, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, oprecht bedanken voor het warme medeleven dat ik heb mogen ontvangen tijdens het lange ziekbed van mijn man. Tevens wil ik u bedanken voor alle bezoe ken, gebeden en andere warme gebaren, die ik gekregen heb, rondom het overlijden van mijn lieve man Het is door mij, maar zeker ook door mijn (klein)kinderen, als enorme steun ervaren. W.J. van der Kleijn-Jasperse Tholen, oktober 2009 Voor uw blijk van medeleven en belangstel ling na het plotseling overlijden van mijn in nig geliefde man, onze vader en opa betuigen wij u onze oprechte dank. Het is voor ons onvoorstelbaar dat we hem moeten missen. K.K. Steijn-Reijngoudt Kinderen Kleinkinderen Sint Philipsland, oktober 2009 Raar maar waar, deze jongedame ziet vandaag Sciar'. Saskia Carlo Ramon Mandy Rascal Ie Edwin Tholen, oktober 2009 Op D.V. 16 oktober hoopt mijn man, onze pa en opa zijn 80e verjaardag te vieren. Hartelijk gefeliciteerd van Cor Verwijs-Schoonen Bram en Connie Lianne en Henk Lieke en Michael Hennie en Ton Joke en Marius Sint Philipsland, oktober 2009 Deldensestraat 3 Mensen, het is echt waar. Deze leuke meid wordt 15 oktober H.G. moeders - Simon en de rest van de familie Tholen, oktober 2009 \mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊmmmÊÊmmé Bij ons 25-jarig huwe lijk feliciteerde u ons d.m.v. een mooie (zelf gemaakte) kaart of ver raste u ons met bloe men. Voor alle goede wen sen, in welke vorm dan ook, willen wij u harte lijk dank zeggen. Peter en Lia van Driel- van Haaften Sint Annaland, oktober 2009 Hierbij wil ik iedereen, ook namens mijn vrouw en kinderen, hartelijk bedanken voor het me deleven in allerlei vorm tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. L.J. van Vossen Sint-Annaland, oktober 2009 Bierensstraat 62 Graag willen wij ieder een bedanken voor de vele kaarten en overige attenties die wij moch ten ontvangen voor de geboorte van onze dochter Kirvv. Theo en Anke Rijnberg Sint-Maartensdijk, oktober 2009 Verlies niet de moed, ook na 50 is het leven supergoed Van harte gefeliciteerd Pa en ma Petra en Bram Johan en Imanda Nienke, Sietske en Joost Sint-Annaland, oktober 2009 OMA MIEN (JIKKEMIEN) is 11 oktober 2009 95 JAAR geworden!! Mevr. J.P Nelisse-Verwijs Huize Nieulande Kamer 140 Willem Kosterlaan 1 4413 CP Krabbendijke Oma Copier wordt 80 jaar. Gefeliciteerd van klein- en achterkleinkinderen Tholen, 16 oktober 2009 LEZING 21 OKÏ20uur Evan. Lutherse Kerk, Zierikzee, Gat van West Noordwest 1 Thema: Vrije toegang. Informatie pver profetie die nog heden te midden van de gemeente klinkt, waarin God o.a. Nederland oproept terug te keren tot de oude paden. We hopen vele Bijbelgetrou- we christenen te ontmoeten om hun mening te horen. Welkom! Info: 070-4277530 023-5285561 www.lezing.org BEGRAFENISVERZORGING Koop uw rechtstreeks bij: NATUURSTEENBEDRIJF Bergen op Zoom Zonder bemiddeling tussenpersoon altijd een stuk voordeliger Bijna 80 jaar ervaring in ambachtelijk vakmanschap met een persoonlijke benadering naar de klant. Bezoek onze showroom en sbowtuin met o.a. vele modellen grafmonumenten. Abraham de Haanstraat 6 Tel. 0164- 23 41 09 4624 1IX Bergen op Zoom Fax 0164 - 24 51 00 Mogelijkheid tot het van te voren vastleggen van uitvaartwensen. Mob: 06 - 40 48 40 76 Dag en nacht beschikbaar. Contactpersoon: mevr. C. Hengstmengel Sint-Maartensdijk, tel: 0166 - 66 41 65 Striepseweg 4, 4435 RL Baarland. wwwhndavonwingeri nl M.J. de Groen Hoge weg 27 4693 RJ Poortvliet verhuist per 15 oktober naar: Burgemeester van Doornstraat 4 4693 EM Poortvliet Tel. 0166-617628 Bedankt voor alle kaart jes en bloemen en me deleven tijdens mijn ziekzijn. Het is hartver warmend. Dank u wel allemaal. AVO Voetverzorging Ankie van Oeffelen Tholen, oktober 2009 Hofstraat 13-15 Oma Vroegop wordt 20 oktober Hartelijk gefeliciteerd! Arjan en Natasja, Richard Angela, John en Cynthia, Robin Sven, Rowan Sint-Annaland, oktober 2009 Verhuisd" Familie Klippel-Oosdijk Van: Stoofdijk 39 Naar: Weth. C.J. Moerlandstraat 46 4696 CP Stavenisse Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik iedereen heel harte lijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, fruit en andere attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. J.J. Noorthoek Sint Philipsland, oktober 2009 't Slaak 2 Hierbij willen we ieder een hartelijk bedanken voor de vele gelukwen sen, bloemen en ca deaus,'in welke vorm dan ook, die wij bij ons 50-jarig huwelijk heb ben gekregen. Het was hartverwar mend. Leen en Nelly Vroegop Oud-Vossemeer, oktober 2009 Wij willen iedereen har telijk bedanken voor de vele kaarten, cadeaus en belangstelling die we mochten ontvan gen na de geboorte van onze zoon en broertje Ihomay. Jaco, Carlijne en Jarco Bevelander Tholen, oktober 2009 Kaarten zijn te bestellen via. www.stichtinguitoptholen.nl of verkrijgbaar bij de WV te Sint Maartensdijk, kantoorboekhandel Dieleman in Tholen en 's avonds aan de zaal voor aanvang van de voorstelling. 'hint Philipsland I). T. 2h ofdoier 2CC9 in de toertert ran de Hervormde tert te linden laniWKj: 19JC uur ^ledeieeihciiJeit: ('In: ijeineiKjile :iinijieieniii(j 1 Z.O. S. Sint l'lnlijisliinil en een ijeleijenlieiilsinuiineiieiiseinlle e.l.r. hm 7( esil rji Delphi I' 'ensert uit Heitel-Juin It eimii ^leerlaml. segiaini Hees ran Dis. kuiten IJiuuin Keel., en/el le. in ruil Jura. j/nuie leeti ijinuj vrij foto Tzigani www.stichtinguitoptholen.nl Toegangsprijs 1

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 4