Noad '67 sluipt naar de top Bezoek zaterdag om 15.00 uur de voetbalwedstrijd Dieleman Tholense Boys - Klundert OVERBIIKt J)UI DIJKE Kraker tegen Klundert: periodetitel staat op het spel 1 PROFILE rIXI:T 77777 a m 1 h Installatiebedrijf Contant AUTOSCHADE LABO BAL MELSE 1 VERJflflL HOPMANS GEENSE MAKELAARDIJ O.G. ben van der heiden optiek EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 15 oktober 2009 Eenvoudige overwinning WHS Tholense Boys geeft zege weg C1000 lage prijzen zo voor het inkoppen Jansen Tholen B.V. ook bij u installeert: drukkerij uitgeverij design H UW THUl: IS ONS tüffpi* DOEL! 2 2 Angsttegenstander Voetbalbolwerk Pupil van de week potheek Tel.0166-606643 ~r|_|P)| Pf\| Fax 0166-606711 DE RIJKE PARTNERS www.derijke-partners.nl Fa. van 't HOF ALUMINIUM ft grootste collectie vloer-en wand I» RENAULT AUTOBEDRIJF Markt 6, Tholen, Tel. 0166-604947 tholen@benvdheiden.nl 18 Noad '67 blijft tot de belangrijkste belagers horen van lijstaanvoerder Tholense Boys. De Fluplanders zetten zaterdag het geroutineerde Beek Vooruit met 2-1 aan de kant. Ook WHS wist de zege naar zich toe te trekken. Op De Waaje werd Krabbendijke niet 3-2 verslagen. Tholense Boys gaf de overwinning bij Killandia in blessuretijd uit handen: 1-1. De formatie van Jacco Theunisse is nog wel de voornaamste kandidaat voor de eerste periodetitel, een prijs waarvoor ook Noad '67 in de race is. Dc late ontsnapping in de derby bij Tholense Boys heeft in het kamp van Noad '67 gezorgd voor extra zelfver trouwen. Tegen Beek Vooruit legden dc Fluplanders met name voor de pauze een prima partij op de mat, met verzorgd voetbal en soms oogstrelen de combinaties. Door het hoge bal tempo werd dc ervaren tegenstander met vlagen zoek gespeeld. Over de linkervleugel zette Remeo Buijs druk op de ketel, met op dc andere flank Roy van Splunter als aanjager. Ook Marlijn Rcijngoudl zorgde achter de spitsen Frank en Rob den Engelsman voor het nodige gevaar. Noad'67 had het beste van het spel maar deed zich tekort in het zestienmetergebied. Al leen Frank den Engelsman wist in hel eerste bedrijf het net te vinden: 1-0. Vrijwel onmiddellijk na die ope ningstreffer waren de Brabanders met een omhaal dicht bij een treffer, me teen het enige wapenfeit van dc be zoekers voor rust. Na de hervatting kreeg Noad '67 het moeilijker. Beek Vooruit had wat omzettingen gedaan en wist met slim positiespel vooral op het middenveld steeds vaker aan de bal te komen. „We maakten vooral de fout om in het tempo van Beek Voor uit te gaan voetballen", verklaarde coach Ko Stoutjesdijk de terugval. „Voor Rist wisten ze ons niet bij te houden. Het lukte ons niet om dat tempo te blijven spelen, ook al omdat Beek Vooruit geroutineerd is en er al les aan deed om ons spel te ontrege len. Gelukkig stond het achterin goed. zodat we bijna niet echt in de problemen kwamen." In dc 68e mi nuut trok de ploeg uit Prinsenbeek dc stand niettemin in evenwicht. Na een hoekschop werd doelman Corné de Frel met een schitterend schot in de kruising gepasseerd: 1-1. Op dat mo ment was bij de thuisclub gifkikker Koen van Dijke al binnen de lijnen verschenen, als vervanger van Frank den Engelsman. Ook Danny Stcijn en dc aanvankelijk naar de reservebank verwezen Arjan van Dijke maakten hun opwachting, voor respectievelijk Lars Stcijn en Roy van Splunter. Het venijn van het duel zat, nel als een weck eerder in Tholcn, in de staan. Noad '67 zette aan voor een slot- offensief dat in de 89e minuut werd beloond met de winnende treffer van Rob den Engelsman, een aanval waar ook Martijn Reijngoudt een belang rijk aandeel in had. In die hectische minuten kreeg Noad '67 ook nog een strafschop, na ondcniil halen van Koen van Dijke. Specialist Remy van Hcrk faalde vanaf de stip. een misser die bijna fataal werd. Nog eenmaal trok het lepe Beek Vooniit dc regis ters open. met een kopbal die door De Frel op sublieme wijze werd ge pareerd. „Ik heb Come' geloof ik wel tien keer bedankt", vatte Stoutjesdijk dc vreugde samen. Bij winst op Seol- to komende zaterdag blijft Noad '67 kansrijk in de strijd om dc eerste pe riodetitel. Stoutjesdijk is optimis tisch. „We zijn mentaal sterker aan het worden. Het groeit, dat zie je ook aan de gepassioneerde manier waar op onze invallers binnen de lijnen ko men. Ik ben benieuwd waar dit ein digt." Anders dan de 3-2 eindstand doet vermoeden was het duel tussen WHS en Krabbendijke een eenzijdige ver- loning. De formatie van coach Joost Hulshof domineerde, kreeg ook vol doende kansen, maar nam het in de slotfase te gemakkelijk op. Daardoor lukte het de bezoekers om de stand op de valreep een draaglijker aanzien te geven. Hulshof, toch al gepikeerd omdat Matthijs Bruijnzccl en Dennis VadcTs wegens vakantie hadden af gemeld, baalde van die ontknoping. „Een smet op een verder goede wed strijd. We hadden na die 3-0 in dc or ganisatie moeten blijven staan. Ie dereen ging ineens maar mee naar voren en wilde een doclpuntjc mee pikken. Misschien ging het vanmid dag wel te gemakkelijk. Als we ons geduld hadden bewaard was er ook wel een hogere uitslag op het bord gekomen. Zonde. In de aanloop naar het duel was het uitstapje van vier se- lecticspclers naar een Vlaams vakan tieoord onderwerp van gesprek op de Waaje. Perry Snoep en Dennis Oos- dijk onderbraken hun verblijf en keerden tussentijds tcnig, Bruijnzccl en Vaders deden dat niet. Hulshof wilde na afloop niet spreken van een bubbclbadaffaire. „Maar duidelijk is dat ik hier niet vrolijk van wordt. Voor het teambelang is dat geen goe de zaak. Temeer omdat het over veertien dagen inhalen en bekeren is. Zo'n weekeind leent zich veel beter vooreen vakantie." De wedstrijd zelf had weinig om het lijf. WHS begon sterk aan het duel en kreeg verschil lende kansen om dc score te openen. Pas halverwege dc eerste helft was het raak. De treffer was er een van bekend recept: Patrick Ketting ver- zoifd dc lange bal op Pictcr Lind- houd en spits Arvin de Witte stond op de goede plaats: 1-0. Pas kort voor het rustsignaal kwam doelman Anton Elenbaas in beeld. Krabben dijke liet in die minuten twee goede mogelijkheden op de gelijkmaker aan zich voorbijgaan. Tot schrik van Hulshof. „Want lot die tijd hadden wc Krabbendijke niet voor onze goal gezien." In de 51c minuut bouwde WHS de voorsprong uit. Voorstopper Richard van de Repe ging op kracht door, haalde de achterlijn en vond bij de tweede paal Patrick van Schetsen: 2-0. Bij de volgende aanval kopte Arvin de Witte op aangeven van Pie- ter Lindhoud op de paal. Een kwar tier voor het einde viel de definitieve beslissing. Na een lichte overtreding op Patrick van Schetsen ging de bal op dc stip en Patrick Ketting benutte de strafschop: 3-0. Op dat moment was Cliff I.igthart al geruime tijd in dc ploeg, als vervanger van Armando van de Repe. Na dc derde treffer bracht Hulshof ook Tim Fase en Jor- dy Hommel binnen de lijnen. Hans van den Ouden en Pieter Lindhoud maakten plaats. Het spel van WHS werd steeds rommeliger, waardoor Krabbendijke in de extra tijd nog tweemaal kon toeslaan. Komende zaterdag wacht DVO. de hekkenslui ter die na een spectaculaire inhaal race juist het eerste puntje legen In ternos pakte (3-3). WHS is daar om volgens Hulshof gewaarschuwd. „We zullen vol aan de bak moeten. Wc willen winnen en moeten dat ook, om in het spoor van dc koplo pers te blijven. Vooral omdat ze bo venin, gezien het programma met onderlinge duels, komende zaterdag puntjes gaan morsen." „Dit was onze beste wedstrijd van het seizoen. Wc vergeten alleen om ons zelf te belonen." Coach Jacco Theu nisse van Tholense Boys stelde het teleurgesteld vast na het 1-1 gelijk spel van zijn ploeg tegen Rillandia. In de zesde minuut van de blessuretijd kwam dc thuisclub bij een wanorde lijke situatie voor het Thoolse doel onverwacht langszij. Tegen alle ver houdingen in, aldus Theunisse. „We dicteerden de wedstrijd en hielden hun gevaarlijke spitsen goed in be dwang. We riepen deze afloop over onszelf af. doordat wc onvoldoende scherp .voor de goal waren. Bij rust hadden we al op een ruime voor sprong moeten staan." Met Ronnie de Graaf en Carlo Hcijbocr als verras sende gezichten in de basisopstelling begon Tholense Boys aan dc dit sei zoen weer in ere herstelde Ocster- dam-derby. De Graaf werd naast Laurens Bovenberg in de spits gepos teerd, omdat Rcinicr de Groen van wege ziekte niet fit genoeg was. In het hart van de verdediging had Arjan van Dijke plaats gemaakt voor Heij- bocr, een wissel die volgens Theunis se moet accentueren dat er ook voor dc nummers twaalf lot veertien in de selectie kansen zijn. Hel was eigen lijk een wonder dat er pas in dc 83c minuut gescoord werd. Tholense Boys kreeg kansen bij de vleet, met Niels Hopmans die alleen voor de keeper verscheen en Ronnie dc Graaf die zelfs voor open goal niet raak schoot. Nick de Lang mikte al voor dc pauze een vrije trap op de paal. Ook na de hervatting duurde het een richtingsverkeer voort, hoewel Ril landia gaandeweg de tweede helft beter in dc wedstrijd kwam. Dc be zoekers mochten niet klagen bij een kopbal op de paal. één van de weini ge doelkansen voor Rillandia. Hal verwege het tweede bedrijf werd Rei- nier de Groen alsnog ingebracht en ging De Graaf naar de kant. In de slotfase was het uiteindelijk Niels Hopmans die naar het leek hel beslis sende gaatje vond: 0-1. Rick van de Velde kwam in dc ploeg voor Xander Rens. ofn de voorsprong te consoli deren. Net als een week eerder tegen NOAD "67 lukte dat niet. Theunisse wilde er geen conclusies aan verbin den. „Ik kijk op lange termijn en zie alleen maar positieve zaken. Vorig jaar wisten wc het hoge niveau vier maanden vast te houden. Nu zijn we nog altijd ongeslagen en hebben we dc kansen op dc eerste periodetitel in eigen hand. Ik verwacht dit jaar niet zo'n grote terugval als vorig seizoen. Er staat iets. Ik zie dit jaar geen vijf ploegen boven Tholense Boys eindi gen. Dat betekent dat we meedoen voor dc prijzen." JE MAAKT HET MET FIXET Nijverheidsweg 4 4695 R( Sinl-Maartensdijk Tel. (0166) 66 7181 Vang 4-6 4661 TX Halsteren Tel. 0164-685090 www.fixetsintmaartensdijk.nl www.fixethalsteren.nl C1000 JURGEN STROOT Postweg 3a 4691 RH Tholen ma t/m wo 8.00-20.00 u. do en vrij 8.00-21.00 u. zaterdag 8.00-18.00 u. Zeevisgroothandel rokerij De Eendracht verkoop van verse zeevis eifschaaldieren Tevens verdeler van Prins en Dingemans mosselen Edisonweg 5-7, 4691 RB Tholen Tel. 0166-603923 Fax 0166-604906 info@ecndrachtvis.nl www.eendrachtvis.nl e-mail: adres: info@jansentholen.nl www.jansentholen.nl •Machinebouw «Laswerk •Verspanendebewerkingen •Superflnishing walsrollen Vlamspuiten Industriële automatisering •Industrieel technisch 'Elektrotechnisch onderhoud installateur Slabbecoornweg 51 4691 RZ Tholen Tel. 0166-601090 Fax 0166-604257 Gas - Waler - Sanitair - Centrale verwarming - Elektra - Loodgieters- en dakdekkerswerken UW WAARBORGINSTALLATEUR Dalemsestraat 5 «Tholen Tel. 0166-602581 «Fax0166-603104«06-53832718 info@contant-installatie.nl www.contant-installatie.nl voor autoschades bij alle merken complete schadeafhandeling bij uw verzekeringsmaatschappij Focwa eurogarantiebedrijf Voltstraat 2,Tholen, tel. 0166-607060 Oudelandsestraat 9 4691 BJ Tholen Postbus 13 4690 AA Tholen Tel.0166-604150, Fax 0166-604085 www.drukkerijdieleman.nl info@drukkerijdieleman.nl >mobtelbe( ADRIE VAN BURGH RMP€R€STRflflT 1THOLCN, TCL. 0166-603079 voor grote en kleine: BEURTEN REPARATIES SCHADE EN REPARATIES ERKEND APK ll-KEURINGSSTATION NIEUWE en GEBRUIKTE AUTO'S SNS,V Burgemeet 35 M693 CJ Poortvliet 10166) 61 35 09 F: (01661 61 39 13 Postbus 47 4690 RR Tholen ln(o®overbeeke.nl i uiuiuj.overbeeke.nl ^verzekeringen I financiële diensten Ehypotheken pensioenen Aswintha Scheepvaart B.V. Stevinweg 9, tel. 0166-602480 Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00-17.30 u. za. 9.00-13.00 u. "1 Stevinweg 11, tel. 0166-604418 Openingstijden: ma. t/m wo. 9.00-18.00 u. do. en vr. 9.00 tot 20.00 u. za. 8.00-17.00 u. LELTNTS MAKELAARS 0l66-604522 www.leunis.nl 3 -8 <b r* '5 CO co- 0 "O IP <b c <b E <0 V) •12 X t§ <b v> c -32 o c 2 33 -C Je 0 -9? c .0 o o CO C 5) Q Wie wint de eerste periodetitel? Dat is de inzet van de kraker tegen Klundert die komende zaterdag op ons sport park Dc Bent wordt gespeeld. Klun dert komt een aanval doen op onze koppositie en neemt die bij winst over. Ook noad '67 '67 is nog volop in de race en kan de lachende derde wor den. Bij een zege van Tholense Boys is de buit echter vrijwel binnen. Alleen NOAD '67 kan ons dan in theorie nog achterhalen. De Fluplanders hebben een wedstrijd minder gespeeld in deze periodetitel die acht wedstrijddagen telt. Kortom, meer dan voldoende in grediënten voor een boeiende voetbal- middag. De strijd om de eerste periodetitel is bloedstollend spannend. Iets wat Tho lense Boys in feite over zichzelf heeft af geroepen. Eerst door veertien dagen ge leden in de zinderende derby met NOAD '67 de winst in de slotfase uit handen te geven: 2-2. En ook door afge lopen zaterdag niet te winnen bij Rillan dia. Weer werden de laatste minuten ons fataal en kwam er in de blessuretijd een 1-1 eindstand op het bord. Dit uitslag deed volgens vriend en vijand geen recht aan de krachtsverhoudingen in her veld. Tholense Boys domineerde vanaf dc af trap en deed dat eigenlijk de hele wed strijd lang. Onze coach Jacco Theunisse sprak na afloop zelfs van de beste wed strijd van het seizoen. Er werd verzorgd gespeeld en de hoeveelheid kansen loog er niet om. Halverwege had de Oester- dam-derby al in ons voordeel beslist moeten zijn. Pas in de slotfase wist Niels Hopmans het gaatje te vinden. Zijn treffer werd door de thuisclub op de valreep geneu traliseerd in een onoverzichtelijke situ atie voor her doel van Marcel Nuijten: 1-1. Die late gelijkmaker kwam hard aan. Vooral omdat er 7.0 goed was gespeeld en er volop uitzicht was op dc vijfde over winning van het seizoen. Een zege die de periodetitel bovendien al vrijwel op het droge zou hebben gebracht. Nu moeten wc nog vol aan de bak om de eerste prijs van het jaar in de wacht te slepen. Tegen Klundert nog wel, een ploeg die we ge rust een angsttegenstander mogen noe- Tholense Boys Cl loopt er na zaterdag op z'n paasbest bij in de nieuwe outfit die gespon sord is door "Dave"verkeersopleidingen (tassen), Bakkerij Gladdines (de tenues) en Hage- meyer Nederland (trainingspakken). Namens Tholense Boys nogmaals heel hartelijk dank aan deze 3 sponsors. Op de foto staan de volgende spelers, trainers en sponsors: zittend van links naar rechts: Danny van Haaften, Luc van den Berg, Costiaan-Maarten Tilman, Jesse Verbruggen, Damian Groenewegen, Jelle Elenbaas en Jens de Rond. Staand van links naar rechts: Martin Tilman, Johan Schot, Michael Schot, Datii GLiddines, Youssri Zakriti, Corné Geuze, Jonathan Valesco, Colin van 't Hof, Ad Gladdines en Dave van Haaften. men. Door de jaren heen hebben we moeite met de ploeg uit dc Brabantse vestingstad. Fysiek spel, aartsgevaarlijke spitsen, strakke organisatie, Klundert heeft kwaliteiten die respect afdwingen. Vorig jaar pakten de Brabanders nog tweemaal de winst tegen ons, met uitge kookt spel. We zijn dus gewaarschuwd. Klundert wist zich zelfs te plaatsen voor de nacompetitie. De sprong naar de tweede klasse bleek echter net te hoog gegrepen. De tricolores is er alles aan ge legen om dit jaar wel de promotie af te dwingen. Winst in Tholen zou voor hen een belangrijke stap in de goede richting betekenen. Kortom, we kunnen de borst nat maken. Klundert is een bloeiend voetbalbol werk, waarvan de geschiedenis teruggaat naar 1919- In het buurtschap Noord schans werd er al vroeg tegen de bal ge trapt. Vanaf 1931 gebeurde dat officieel in competitieverband. De club ging later WN heten, wat staat voor Voetbalver eniging Noordschans. De waters noodramp van 1953 betekende het ein de van de voetbalsport in Noordschans, een calamiteit die ook de voorloper van het huidige Tholense Boys hard trof en direct leidde tot het eind van onze ver eniging. De voetballers uit Noordschans verloren hun veld aan het water, maar konden terechr hij de katholieke buren van Olto in Klundert. Zo werd het voortbestaan van de club veilig gesteld. Door de jaren heen speelde VVN vaak tegen het heropgerichte Tholense Boys. In 1978 werd besloten dat WN en Olto zouden fuseren. Dc gemeente beloonde die samenwerking met een nieuw sport complex aan de Molenkreek, nog altijd de accommodatie van de vereniging. Klundert telt ruim vierhonderd leden en beschikt over een levendige jeugdafde ling. Een heus voetbalbolwerk dus. De hoofdmacht telt exotische namen als Po- ger Mukoko, Christian Fuanani en Lolo Patricia, behendige jongens die vaak een wedstrijd weten re beslissen. Klundert had dit seizoen aanvankelijk moeite met scoren, hoewel aanvaller Leon Holle mans van Dinteloord terugkeerde op het oude nest. Afgelopen zaterdag werd Good Luck verslagen met overtuigende 4-1 cijfers. Het team lijkt juist op tijd in vorm om het ons moeilijk te maken en een gooi te doen naar de eerste periode. We rekenen daarom op massale steun van het publiek. Misschien kan juist die twaalfde man het verschil maken tegen deze lastig te kloppen ploeg. Bij winst op Klundert is er na afloop misschien al wel voorzichtig een feestje. De prijs is defini tief binnen als NOAD '67 '67 zaterdag de punten laat liggen bij Seolto. Want dan zijn we ook voor dc Fluplanders niet meer te achterhalen. Kortom, het bruist op de Bent. We rekenen op uw komst! Stand aan kop klasse 3B Tholense Boys 6 14 14 6 Klundert 6 12 10 9 noad '67 '67 5 10 10 7 Internos 6 10 13 9 Good Luck 6 10 8 9 Jesse dc Hond is bij dc kraker Tholense Boys-Klundert de pupil van de week. Hij is 10 jaar, zit al 4 jaar op voetbal en speelt als middenvelder in de El dat onder lei ding staat van zijn vader Kees. Als voet baller kan onze Feyenoordfan als de beste paasen en afwerken, heeft een hekel aan onsportief gedrag en hoe kan het ook an ders, aan gewisseld worden. Het liefst eet Jesse Friet met kip en zijn lievelingsdier is de panda. Later als hij de CNS regen- boogschool af heeft zou het mooi zijn als hij profvoetballer zou kunnen worden. Eerst nog veel oefenen met broer Marijn. lA Jesse de Hond A B S. Naai- Breimachines Bedrijventerrein "Welgelegen" Ondernemersweg 19 4691 SL Tholen Tel.: 0166-60 70 85 Naai- en lockmachines Breimachines Alle reparaties Wol breimachinegarens Borduurpakketten Dt IIECTROI I SPECIAALZAAK j ARTENSDMK LJ 2315 H - Inruil en Financiering - Open: di t/m vrij za 9.00- 17.30 uur 9.00- 16.00 uur Molendijk 3-4 STJWAARTENSOUK Tel.(0166) 66 23 15 www.verjaal.nl Wassen - Drogen - Vriezen - Koelen - Home Cinema LCD/Plasma - Huishoudelijk apparatuur Digitaal foto en film - Digitale TV - Computer accessoires Installatietechniek Professioneel geluid - Eigen Service dienst AVIiethof 3 4691 HA Tholen IN www.apotheektholen.nl De apotheek is geopend: ma t/m vr 8.30-17.30 u. en za 11.00-12.00 u. Voor spoedrecepten buiten de openingstijden vindt u informatie bij de apotheek of op de tclcfoonbeantwoordcr. Herhaalreceptuur. waarvan u voor 11.00 uur bij de arts de uitgeknipte etiketten heeft ingeleverd, kunt u na 16.00 uur of de volgende dagen ophalen bij de apotheek. adviesgroep Noordzijde Zoom 7, 4613 AA Bergen op Zoom Telefoonnummer: (0164)27 44 90 Faxnummer: (0164)27 44 99 E-mailadres: info@derijke-partners.nl Uw adres voor: accountancy, loonadministraties en belastingadviezen - Ramen, Douren Winkelpuien - Automatische Deuren - Isolatie Glas - Rolluiken - Zonwering Slabbecoornweg 21,4691 RZ Tholen Teleloon 0166-604140, Fax. 0166-604123 Tevens uw adres voor alle glassoorten U zoekt een beëdigd makelaar/taxateur op het eiland Tholen! Hans Hopmans, Molenvlietsestraat 5,4691 BT Tholen. Telefoon 0166-603525 www.hopmansengeense.nl teeels TÏEELSl BOUW» AFBOUW Welgelegen 2b Tholen T 0166 606 681 E info@engelsmantholen.nl www.engelsmantholen.nl Openingstijden: vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur en op afspraak. Profile Tyrecenter Rinus Roon Nijverheidsweg 8, 4695 RC St.-Maartensdijk TYRECENTER Tel. 0166-664198 NIET ALLEEN BETER IN BANDEN Oeif u f Zuid Oudaan 6- 4691 HH Tholen Tel. 0166-603381 Mob. 06-28673864 Fax 0166-612032 E-mail: info@atelieraurum.nl www.atelieraurum.nl Eendrachtsweg 9 4691 EK Tholen Tel 0166 - 60 64 44 klaassen Fax 0164 - 24 88 44 "móncizorg t'otaai w Bal Wattstraat 3,Tholen, tel. 0166-602440, fax 604440 www.autobedrijfbal.nl Patrick van Schetsen van WHS links) was zaterdag een van de doelpuntenmakers. Serengeti Ray-Ban Ck sun Vogue DKNY

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 18