Emergo is te sterk voor Scheldevogels Wel of geen donkere Thoolse nacht T.O.V. wint eilandencup voor teams De Trouwe Duif is niet meer Batho breekt geen potten Thoolse pubers leren praten over echtscheiding Jacoba van Beieren klimt op Grond kas tot duif afgetrapt 'Het is een hele avond al circus' Minicamping straks 25 plaatsen SGP vraagt over subsidie CJG Najaarsverkoop voor Unicef Donderdag 15 oktober 2009 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Gedwongen eind voor Thoolse duivenclub De club die zegt de oudste duivenvereniging van Zeeland te zijn, stopt ermee. De Trouwe Duif uit Tholen doet het niet uit vrije wil. De postduivenclub heeft te weinig 'vliegende' leden en moet daarom stoppen. De vereni ging is begonnen als zondagvliegclub en werd later za terdagvliegclub. Voorzitter Jac van Dijke weet alleen hoe lang de laatste bestaat: de oprichtingsvergadering was op 26 juli 1932. Mooiste parkiet en dwergpapegaai Miljoen onderhoud straten en wegen De wedstrijden tussen het seniorenteam van de korfbal vereniging Emergo uit Sint-Maartensdijk en de Schelde vogels uit Bergen op Zoom gelden voor Emergospeler Jaco Rip als een derby. Een derby waarbij afgelopen za terdag een stevige portie stress om de hoek kwam kijken, maar die met overmacht werd afgesloten met een klin kende 15 tegen 4 in het voordeel van Emergo. Het bete kent het kampioenschap in de reserve zesde klasse van de korfbalbond NKKB. Juichende spelers en bezoekers en bloemen voor de winnaars. Na tweemaal te zijn geklopt in de finale door de Ruuc- stoppelen in de eerste twee edities om de GoedWare Ei landen Cup voor teams is het T.O.V. afgelopen zondag in een spannend slotakkoord op het sportpark van TC Sint-Annaland gelukt om de hegemonie van de Fluplan- ders te doorbreken en de titel van beste tennisvereniging van de gemeente Tholen naar Oud-Vossemeer te bren gen. Geen verschil Laatste ronde Doet de gemeente Tholen van 24 op 25 oktober mee aan de Nacht van de Nacht'? Dat vraagt Henk Nieuwenhuis van de PvdA-fractie aan het college van burgemeester en wethouders. Hij zou het een prima voornemen vinden als de gemeente meedoet aan de actie die is opgezet door de provinciale milieufederaties en de stichting Natuur en Milieu. Dc twaalf leden, waaruit de elub nu nog bestaat, nemen vrijdag al- scheid in de laatste ledenvergade ring, waarin óok de kampioenen worden gehuldigd. Afgelopen sei zoen deden er slechts tien mee aan de wedvluchten en dat is niet ge noeg. „Wc hebben voor afgelopen jaar dispensatie gekregen, want je moet officieel twaalf vliegende le den hebben", legt secretaris Piet Laban uit. Van dc twaalf is er één jeugdlid en die telt niet mee voor de Nederlandse postduivenorgani- satie NPO. Negen leden vinden onderdak bij postduivenvereniging Dc Reisduif in Schcrpenisse. Twee leden stop pen ermee. Jac van Dijke is treurig gestemd. Hij vindt het geen leuk nieuws. Hij is blij dat de leden, waaronder hijzelf, kunnen blijven vliegen, maar hij noemt het een aderlating voor de Tholenaren. „Nu moeten wc enorm vaak heen en weer gaan rijden. Dat is een grote kostenpost. Er zijn vluchten bij, waarbij je drie of vier keer paar het lokaal moet, zowel voor het inkor- ven als voor het klokken." Voor De Reisduif noemt hij de komst van dc nieuwe leden een aan winst. Dat vindt ook de voorzitter van die club, Dirk-Jan Mcnheere. „De duivensport is een verouderde toestand. Dan is het fijn dat als er één verplicht moet stoppen, de le den daarvan naar je toekomen." De club groeit daarmee naar ongeveer 35 leden. Mcnheere denkt dat de club het daar wel een poosje mee kan volhouden, maar is somber over dc toekomst van de duivensport. „Landelijk gezien is de gemiddelde leeftijd van de leden zo"n beetje 75 jaar. Ik ben zelf 43 en we hebben nog wel leden van rond die leeftijd, maar het overgrote deel is toch wel 65 jaar. De jeugd heeft tegenwoor dig andere dingen, die vindt compu ters leuker." De Trouwe Duif had haar beste tijd in dc jaren '70. Toen telde dc club 42 leden. Van Dijke was toen ook voorzitter. Hij is dat meerdere ma len geweest sinds hij lid werd in 1964. De 64-jarige voorzitter maakt zelf ook de overstap naar De Reis duif. Hij blijft actief in dc sport. Hel clubgebouw van De Trouwe Duif in de Regentesscstraat in Tholen is reeds verkocht. De buurman, C. Schot, heeft het overgenomen voor eigen gebruik. Batho heeft dit weekend geen pot ten kunnen breken tegen het Bergse BBV. Het eerste team met dc da mes Saskia v.d. Sandc en Diana v.d Berge en de heren Martijn de Jonge, Edwin Sundermcijer en Ferry Lam- mers verloren met I -7. De Thoolse badmintonners verloren de dubbels en keken zo al snel tegen een 2-0 achterstand aan. Na dc enkels van Diana, Martijn. Diana en Ferry werd het team ook niet vrolijker. Al leen Martijn kon zijn partij moei zaam in drie sets naar winst ombui gen. Dc mixdubbcls werden ook verloren. Het tweede seniorenteam ziet ook een straltraining tegemoet op de reguliere trainingsavond. Batho 2 verloor name lijk ook. Zaterdag werd het 2-6 tegen Hoeven 3. Alleen de heren zorgen in hun enkelpartijen voor de punten. Stefan Bout won met 21-14, 21-81 zijn enkel spel en Pascal de la Haye deed dat met 14-21. 21-6en 21-11. De andere spelers, Martijn Brander Hélene Dieleman. Ma- riclla van Zetten en Manon Verkamman gaven zich in twee sets gewonnen. Al leen de herendubbel van Martijn en Ste fan was pas in drie sets beslist: 21-16, 15-21 en 19-21. De jeugd liet wel zien wie de baas was. Batho U13 won met 8-0 van RBB uit Breda. Alle partijen werden in twee sets afgewerkt en leverden 336 punten op, terwijl de Brcdanaren slechts 136 punten scoorden. Jochem Deurlo. Mattijs Mul der, Amber Lindhout, Jenny Dieleman en Laurens Verkamman kregen een com pliment van hun club. De heren 1 van tennisclub Jacoba van Beieren zijn in de hoofdklasse van de herfstcompetitie opge klommen naar de tweede plaats. De Smurdiekse tennissers wonnen zaterdag thuis met 5-1 van directe concurrent de Stoof 1 uit Koude- kerke. In de eerste dubbel stonden Ruud Schot en Curtis Goedegebuure te genover een evenwaardig duo. De eerste set werd verloren met 3-6 maar in de tweede en spannende set werd met 7-6 gewonnen waardoor een derde set nodig was voor dc be slissing. In de tussentijd waren Micheal Ba zen en Antal Joppe bezig aan een zeer knappe reeks. De dubbel won nen zij overtuigend niet tweemaal 6-1 en nog voor de dubbelwcdstrijd van Ruud en Curtis was afgelopen had Antal de Smurdiekenaren al op 2-0 gezet door ook in zijn enkelpar- lij dc tegenstander geen kans te ge ven en met 6-2 en 6-0 te winnen. Micheal Bazen redde het net niet om ook voor die dubbelpartij klaar te zijn maar hij pakte wel het derde punt door met 6-3 en 7-6 van zijn tegenstander te winnen. Achteraf bleek dat nog een grotere prestatie te zijn dan het al was. Zijn tegen stander had namelijk dc hoogste ac tuele rating van het team ondanks dal hij op de derde enkel speelde. Ruud en Curtis waren toen klaar met hun dubbelwedstrijd. In een close match werd met 5-7 de derde set nipt verloren en kwamen de Walchenaren terug tot 3-1 Ruud en Curtis hielden een korte pauze, maar gingen snel weer de baan op om vóór eventueel slecht weer dc enkelpartijcn te hebben af gewerkt. Ruud had even tijd nodig om vol op stoom te raken, maar won toch zonder al teveel moeite de eer ste set met 6-4. In de tweede set zat Ruud helemaal in zijn spel en met een 6-0 setwinst pakte hij de wed strijd en een 4-1 voorsprong voor Jacoba van Beieren. Curtis begon moeizamer en kwam met 4-1 achter in dc eerste set. Maar toen begon nen de radertjes ook bij hem te draaien en met 6-4 en 6-3 stelde hij dc ruime thuisoverwinning van 5-1 veilig. Jacoba van Beieren ontvangt zater dag koploper Yerseke en kan alleen bij een ruime overwinning kans ma ken op de titel. Voor de vogelkwekcrs is het ten toonstel li ngsseizoen begonnen. Er zijn al mooie resultaten geboekt. Zo werden de Sint-Annalandcrs M.C. Goedegebuure en J. Walhout alge meen kampioen bij respectievelijk de forpussen en dc grote parkieten, op dc jubileumshow van de parkic- teh speciaalclub Midden-Zeeland in Krabbendijke. Goedegebuure won met een grijsrug dwergpapegaai (93 p) en behaalde nóg drie kampioens titels met deze vogels. Walhout boekte succes met een bruinoor par kiet (93 p) en had (X)k twee kam pioenstitels met gcclfiank parkieten. Op de internationale tentoonstelling in Steenbergen werd J.R Jeroense uit Sint-Annaland kampioen stam met vier geelflank parkieten wild kleur (370 punten). Zijn dorpsge noot J. Ketting werd kampioen met drie zebravinken: isabel bruin (92 p), zwartwang grijs (91 p.) en bruin man (91 p). Ook Sint-Annalander A. Ketting werd kampioen met een ze- bravink, masker grijs (91 p). Bij de kanaries behaalde 1. Potappel uit Oud-Vosscmcer twee kampioensti tels: met een stam isabel geel (368 p, waarvan één vogel 93 p) en een en keling isabel geel (92 p). Dc vier kwekers zijn lid van de Vogelvrien den. Ook twee leden van Vogel- vreugd vielen in Steenbergen in de prijzen. L. Quist uit Sint-Annaland werd kampioen met een blauwkeel- parkict (92 p), zijn zoon Yordi met een gouldamadine (91 p). Op de jeugdshow van het district Zee land van de Ned. Bond van Vogellief hebbers vielen drie leden van Vogel vreugd in de prijzen. Pieter Baaij uil Tholen werd vijfde bij de kanaries. En bij dc parkieten was de vijfde plaats voor Dennis Dorst uit Stavenis- se, terwijl Mark Scherpenisse uit Tho len dc zesde en de tiende prijs won. Voetbalvelden weer in conditie Alle speelbeperkingen op de Thoolse sportvelden zijn dinsdag op geheven. De conditie van de grasmatten is sterk verbeterd door de regenval (zo'n 50 millimeter totaal de afgelopen week), het minder zonnige weer en het beregenen door de clubs. De ge meente staakt de wekelijkse inspectie en laat dat weer over aan de voetbalclubs en de consuls. De gemeente denkt volgend jaar 1,3 miljoen euro uit te geven aan onder houd en aanleg van straten. Daarvan is een miljoen nodig voor groot on derhoud. Er slaan vijf hcrbcstra- tingsprojccten op stapel. De ver schillende bestekken zijn: Tholen 235.000 euro; Tholen en Poortvliet 100.000 euro; Scherpenisse 130.000 euro; Sint-Maartensdijk, Scherpe nisse en Sint-Annaland 75.0(H) eu ro; Oud-Vossemeer en Sint Philips- land 160.000 euro. Daarnaast wordt voor 130.0(H) euro geasfalteerd, wordt voor 90.000 euro aan straat werk gecombineerd met riolerings werken, en wordt 110.0(H) euro uit gegeven aan onderhoudswerk binnen een afgesloten raamcontract. In het onderhoudsfonds voor de we gen en straten wordt eenmalig 37.500 euro gestort voor het ver vroegen van werkzaamheden in ver band met economische recessie, en twee ton voor maatregelen in het kader van het gemeentelijk vcr- keers- en vervoerplan. De uitbrei ding van het straatareaal vergt een blijvende verhoging van het fonds met 35 jnille. Het kampioensteam van Emergo: Staand v.l.n.r.: Jeffrey PalsMarco v.d. HoekJaco Rip. Gerrie Anthonisse. Hans Peter de Jong, Marianne Romhouts en Maddy Muis. Zittend v.l.n.r.: Annet Bentschap Knook, Renske de Rooij, Petra de Jong, Liesbeth Potappel, Gisela v.d. Ree. zich oppermachtig. Het eigen spel werd strak volgehouden met als ge volg een vrijwel constant aanval lend seniorenteam. Even spartelden de Scheldevogels nog tegen door twee doelpunten te maken, maar Emergo werd met stand van 15-4 met overmacht kampioen. Hans Pe ter de Jong (3x). Petra dc Jong (3x), Liesbeth Potappel (3x), Marco v.d Hoek (2x), Jaco Rip (2x), Gerrie Anthonisse en Gisela v.d Ree waren de doelpuntenmakers. Volgende weck zaterdag rest het se- niorentcam nog een wedstrijd van de zes die moeten worden gespeeld, maar met de huidige competitie- stand was de huldiging vorige week volkomen terecht. De aanslaande wedstrijd tegen ver moedelijk Zevenbergen betekent volgens Rip tevens de laatste wed strijd op het veld. „Daarna gaan wc Dat kampioenschap, waarvoor Emergo nog één punt nodig had, zat er de eerste twintig minuten van de wedstrijd niet in. Zenuwen leken dc thuisploeg parten te spelen. Emergo deed er alles aan om dc baf in de korf te krijgen, maar de vele kansen mondden niet uit in treffers. Inte gendeel. De Bcrgcnaren liepen ge lijk op en werd het op een bepaald moment 2-2. Maar alsof er een nieuwe geest door het team voer. kwam het laat ste kwartier van de eerste helft alles uit de kast. Emergo kreeg alle kan sen om in het eigen spclritme te ko men. Een speler bij de korf om een schot af te vangen en het spel breed- houden om plotseling tot actie over te gaan. Op die manier ging de ploeg dc rust in met voorsprong van 6-2. In de tweede helft toonde Emérgo de zaal in." Veel heimwee naar het veld zal het team niet hebben. Waar ooit een groene grasmat de korven omring den, wordt de huidige 'nood' ac commodatie als knolienveld beti teld. Door de nieuwbouw moet Emergo tijdelijk spelen op de voet balvelden van het sportterrein van Smurdick. En al zaaide de gemeente gras in. het blijft behelpen, vindt de club. Anders dan bij de junioren, hebben de seniorcnspelers wel degelijk last van de ongelijke mat. Jaco Rip: „Liesbeth Potappel heeft er haar en kel door geblesseerd en een dame van Scheldevogels strompelde za terdag huilend van het veld door een blessure. We hebben alles op video opgenomen en op de beelden zag je duidelijk dat ze zich verstapte door een kuil in het speelveld." Ook Jaco zelf had moeite met de veldkwalitcit. „Ik had me er wel op voorbereid en had er al een keer op gespeeld. Maar na dc wedstrijd moest ik langdurig uitlopen om weer rust in mijn benen te krijgen. Het veld ziet er niet uil en het loopt voor geen meter." Dat neemt niet weg dat de leden toch met plezier roeien met de rie men die ze hebben en afgezien daar van zijn ze blij is met de aanwas van leden uit de jongere teams. Want volgens Rip *valt het niet mee om ouderen voldoende te motiveren. „We speelden eerst in de reserve vijfde klasse van de KNKB. Daar waren wc in dc competitie altijd een middenmoter of iets lager. Die klas se bleek een beetje te hoog gegre pen en dit seizoen speelden we voor het eerst in de zesde klasse. En dat merken wc. We winnen bijna alles." Het scniorenteam traint eenmaal per week. „Voorheen was dat tweemaal. Maar we kregen problemen met de opkomst. De mensen hebben toch hun werk of zitten op school zodat we besloten eenmaal per week te trainen en dc teamleden individueel te laten zorgen dat hun conditie op peil blijft." Lcdenaanwas, anders dan van de jongste jeugd, zit er niettemin vol gens Rip momenteel niet in. „De jongste jeugd heeft veel belangstel ling voor korfbal. Ook bij de kinde ren van drie en vier jaar. Maar vanaf 12 jaar begint het moeizaam te wor den om leden te werven. Dc mces- ten in die leeftijd gaan naar de voet bal. Ook dc meisjes. Want het damesvoetbal in Smerdiek doet het erg goed. Dus proberen we op alle manieren de jonge leden aan onze vereniging te binden." Programma zaterdag: Emergo 1- Zevenbergen 13 u.; Swift-Emergo Cl 9.30 u.; Emergo C2-ZKV 11.30 u.; Fortis-Emergo El 9.30 u.; Emer go M WI -Movado 20.30 u. Het winnende team van de eilandencup staand v.l.n.r.: Frank Schoep, Henny Filius, Anje de Jonge, Bart Hertog, zittend Yvonne Havermans en Bram Filius. Dc Ruucstoppelen begon dc finale- dag op een druilerige middag met een kleine voorsprong op T.O.V. Ook nummer drie, Jacoba van Bei eren, had in theorie nog kans op dc titel. Terwijl nummer vier, TC-Sint- Annaland. vooral meedeed om eventueel als scherprechter te fun geren voor dc bovenste kemphanen. Eegedima uit Tholen kon wederom geen team op de been brengen en was daarom niet aanwezig. De fina ledag had als extra regel dat een overwinning drie in plaats van twee punten zou opleveren. Gastteam TC Sint-Annaland had voor een gratis barbecue gezorgd en T.O.V. had salades meegeno men zodat het de deelnemers aan niets ontbrak om tot een goede prestatie te komen. Als eerste gingen dc dames van Ja coba van Beieren Ernclla Bazen en Renske dc Rooij de baan op tegen de dames van T.O.V. Henny Filius en Anje de Jonge. In een spannen de wedstrijd pakten Ernella en Renske dc overwinning met 1Ö-7 en daarmee drie punten voor Smurdiek. Lydie Kot en Netty van Westen van de Ruucstoppelen maakten gelijk gebruik van dc misstap van T.O.V. door een ruime 16-2 overwinning te boeken op Marion Quist en Simonc Snoep van TC Sint-Annaland. Op dc der de baan pakten T.O.V.-ers Frank Schoep en Yvonne Havermans wel de drie punten door een paar se conden voordat de bel ging een 9-8 stand op het scorebord neer te zet ten tegen Rebecca Boot en Ben Schot van Jacoba van Beieren. Zo bleven de onderlinge verschillen tussen de drie kopploegen na de eerste ronde gelijk. In dc tweede ronde snoepten Ruud Schot en Antal Joppe van Jacoba van Beieren drie punten van dc Ruucstoppelen af door met 10-6 Michiel de Jager en Dim Verwijs te verslaan. Tegelijkertijd wonnen Bram Filius en Bart Hertóg van T.O.V. eenvoudig met 12-3 van Marnix en Mathijs de Graaf van TC Sint-Annaland. Patrick Walpot en Liliana de Kok van Sint Philipsland hadden een lastige kluif aan Mieke van 't Hof en William Quist van TC Sint-An naland maar met 10-8 haalden ze toch de overwinning binnen. Zo waren ook na twee speelrondes de verschillen nog gelijk aan dc ver schillen aan het begin van dc dag. De twee koplopers troffen elkaar in de laatste twee rondes, precies zoals de organisatie gepland had, zodat de competitie een spannend slot zou krijgen. De dames van T.O.V. Anje de Jonge en Yvonne Havermans speelden tegen de Fluplandsc Liliana dc Kok en Ly die Kot. De dames van de Ruuc stoppelen maakten iets teveel on nodige fouten en de Vosmeerders profiteerden daar optimaal van. Met II-6.werd het gat met dc Ruucstoppelen drie punten kleiner gemaakt. Jacoba van Beieren speelsters Re becca Boot en Renske de Rooij wonnen met 9-7 van de Sctallandse dames Simone Snoep en Mieke van 't Hof. Tegelijkertijd verloren dc Ruucstoppelen ook een gemengd dubbel van Jacoba van Beieren. Ruud Schot en Ernella Bazen won nen met 12-5 Van Michiel de Jager en Netty van Westen. Hierdoor werd het Verschil tussen de Ruuc stoppelen en T.O.V. een punt in het voordeel van de eerst gen wmdc met nog een speelronde te gaan. In de laatste speelronde pakten Ben Schot en Antal Joppe de dag overwinning voor Jacoba van Bei eren door met 13-2 van William Quist en Marnix de Graaf van TC Sint-Annaland te winnen. Op baan drie wonnen Bart Hertog en Henny Filius hun belangrijke wedstrijd voor T.O.V. met 14-1 van Marion Quist en Mathijs dc Graaf van TC Sint-Annaland. Dit betekende dat alleen een winstwedstrijd voor dc Ruucstoppelen voldoende zou zijn om hun titel te prolongeren. Het was een zeer spannende heren- dubbel. Bram Filius en Frank Schoep van T.O.V. stonden bijna de gehele wedstrijd telkens voor, maar Patrick Walpot en Dim Ver wijs knokten zich elke keer weer terug. Uiteindelijk kwam de stand op 9-9 toen het allerlaatste bclsig- naal klonk. Dit gelijkspel was on voldoende voor de Fluplanders maar genoeg voor de Vosmeerders die daarmee de derde editie van de GoedWare Eilanden Cup in dc wacht sleepten. Ruucstoppelen ging er met de tweede plaats van door en Jacoba van Beieren met de derde plaats. Daguitslag: 1. Jacoba van Beieren 15 p.; 2. T.O.V. 13 p.; 3. Ruucstop pelen 7 p.; 4. TC Sint-Annaland 0 p. Einduitslag: 1. T.O.V. 39 p.; 2. Ruucstoppelen 37 p.; 3. Jacoba van Beieren 33 p. 4. TC Sint-An naland 13 p."5. Eegedima 10 p. Dc Nacht van dc Nacht wil mensen bewust maken van lichtvervuiling en van de mogelijkheden om deze vorm van vervuiling terug te drin gen. Tijdens de nacht, die ook het einde van de zomertijd inluidt, is het de bedoeling dat het echt overal donker is. Nieuwenhuis vindt dat de gemeente Tholen, vanwege haar status als millenniumgemecnle, een voortrekkersrol en een voor beeldfunctie heeft te vervullen op het gebied van het milieu en ener giebesparende maatregelen. Hij schrijft als toelichting bij zijn vraag: 'De Nacht van dc Nacht is bij uitstek een podium waarop de ge meente Tholen kan tonen dat hel haar ernst is die rol met enthousias me op zich te nemen. Bijzondere bijkomstigheid is dat de nacht een uur langer duurt, omdat de klok een uur wordt teruggezet en wij dus een uur langer van onze betrokkenheid blijk kunnen geven.' Vorig jaar deed de gemeente niet mee aan hel initiatief onder het ar gument dat zij in haar verlichtings- beleid al rekening houdt met het tegengaan van lichtvervuiling; om elf uur 's avonds wordt de verlich ting in openbare gebouwen en op straat gedoofd. De gemeente schreef vorig jaar wel ruim 1800 Thoolse ondernemers aan om mee te doen aan de Nacht van de Nacht. Op diverse plekken in het land zijn er activiteiten tijdens de nacht, zoals een nachtwandeling in Renesse. De nieuwe kassen aan de Langeweg bij Sint-Annaland zijn geheel vol gens de regels van het bestem mingsplan gebouwd. Dat zei wet houder K.A. Heijboer maandag in de commissie ruimte waar de kwes tie weer eens aan dc orde werd. ge steld. Volgens J.L. Hage (CU) zijn er twee in plaats van drie kassen gekomen. En is er in het inrichtingsplan niet gesproken over een groensingel. Er zou volgens hem een groenstrook van tien meter in acht worden geno men. maar dat is volgens hem niet mogelijk omdat op die plek water bassins zijn aangelegd. Hage wilde weten of in de vijfde herziening van het bestemmings plan buitengebied de strook voor groensingels is opgenomen. Dc wethouder kon daar niet meteen antwoord op geven, maar zegde toe dc gegevens te verstrekken voor de raadsvergadering van don derdag. Hage verbaasde zich over het feit dat dc bouw gewoon doorgaat on danks dat er volgens hem niet wordt voldaan aan de afgesproken tien meter groensingel. „Ik heb maar een meter afgetrapt tol de duif." De wethouder zei dat hem niet ge bleken is dat er afgeweken wordt van de afspraken. Dc CU'er hield vol dat er nog geen overeenkomst is, maar Heijbocr ontkende dat. Hij was bijna opgestapt, maar be dacht zich. J.J. van 't Hof (ABT) maakte zich maandagavond in de commissie ruimte boos op de wet houders Heijboer, Goossen en Van Dis. Naar zijn zin gaven ze onvol doende of onvolledige antwoorden op vragen die werden gesteld. „Het is al een hele avond circus. Dit kan niet. Ik wil niet voor de gek worden gehouden. Ik ga nog net niet opstap pen," zei hij en maakte een afwe rend gebaar naar de collegetafcl. Voorzitter H. Geluk riep hem tot de orde. Hij wees Van 't Hof om de omgangsvormen die in het debat worden gehanteerd en daar paste zijn reactie niet in. Van 't Hof vond dat Geluk zich maar tot de 'veroor zaker van zijn reactie' moest rich ten. In dit geval was dat Heijboer die volgens Van 't Hof onvolledig was in de beantwoording over de herziening van het bestemmings plan buitengebied. Het commissie lid bleef en deed voor de resterende tijd gewoon mee met de discussie. Er zijn maar twee minicampings op Tholen, maar die mogen straks meer staplaatsen hebben dan nu. In dc herziening van het bestemmingsplan bui tengebied zijn namelijk 25 plaatsen opgenomen in plaats van vijftien nu. Het gaat om de minicamping Klinffcnoord aan de Heideweg in Sint-Maar tensdijk en de landschapscamping Kruytenburg in Poortvliet. Zes gemeenten in dc Oosterschelde- regio ontvangen bij elkaar 300.000 euro aan subsidie voor het voorbe reiden van Centra voor Jeugd en Ge zin (CJG). SGP-fractielid H.W. van Eencnnaam wil weten hoeveel van dat bedrag aan de gemeente Tholen wordt toegekend en heeft daarover een schriftelijke vraag gesteld aan het college van burgemeester en" wethouders. Ook vraagt hij op wel ke wijze het bedrag wordt ingezet in de gemeente en of de gemeente nog andere subsidiebedragen ontvangt voor het nog te realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin in Tholen. Van die bedragen wil hij tevens weten hoe die worden ingezet. Tot slot vraagt hij of het college deze bijdra ge binnen het geheel van de uitwer king van het CJG als een taakstel lend budget ziet. Aan de toekenning van de subsidie stelt de provincie als taak dat er eind 2011 in elk van de zes gemeenten (naast Tholen, Bor- sele. Goes, Noord-Beveland. Kapcl- lc en Reimerswaal) een 'fysiek' Centrum voor Jeugd en Gezin aan wezig is. Voor Tholen is nog niet be kend waar dat gaat komen. Indigo Preventie start in november met de cursus Puber en Echtschei ding. De cursus is bedoeld voor jongeren van twaalf' tot en met zeven tien jaar die het moeilijk vinden dat hun ouders gescheiden zijn. De cursus wordt gegeven op een nader te bepalen locatie en tijdstip op Tholen. Volgens Barbara van de Geer van Indigo wordt gekeken naar de plaats waar de meeste aanmeldingen vandaan komen. De cursus zal waarschijnlijk aan het eind van de middag of aan het begin van de avond worden gegeven. Dc cursus is een proef. „Wc hebben wel al cursussen voor kinderen tol twaalf jaar, maar met deze groep hebben we nog nooit iets gedaan. Wc krijgen wel vaak vragen zoals hebben jullie niets voor pubers", al dus Van de Geer. Dat er voor Tholen is gekozen, heeft te maken met het aantal belangstel lenden, er waren er al drie, en omdat het eiland vaak buiten de boot valt wat locatie betreft. „Vaak wordt er voor een andere plek in de Oostcr- schelderegio gekeken en dan vallen dc belangstellenden uit Tholen meestal af. We willen kijken of we deze groep op deze manier wel kun nen bereiken." Puber en Echtscheiding is een groepstraining voor jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar die worstelen met de scheiding van hun ouders. Het uit elkaar gaan van dc ouders kan leiden tot ge voelens van onveiligheid en angst. Tijdens de cursus leren de pubers praten over hun gevoelens. Óok le ren ze wat de scheiding betekent voor hun eigen (relationele) ont wikkeling. Dc training beslaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. Vooraf is er een kennismakingsge sprek tussen dc jongere, de trainer en eventueel de oudcr(s). De cursus is gratis. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden of meer informatie vra gen kan bij Indigo Preventie, tele foon 0118-625113 of c-mail preventie@indigozceland.nl. De vrijwilligers voor hulporganisa tie Unicef starten de najaarsver koop. Er zijn spulletjes te koop bij mevrouw Lanooij aan dc Burge meester Bouwensestraat 1 in Scherpenisse en bij de Wereldwin kel in Tholen. Er zijn kerstkaarten, babyspceltjes met slab en cadeau tjes, van Indiase mokken tot een paraplu. Dit najaar richt Unicef zich op het voorkomen van de overdracht van hiv van moeder op kind. Dc organisatie meldt dat bij na elke minuut van elke dag een baby wordt geboren met hiv, over gedragen door de moeder tijdens de zwangerschap of de bevalling. Unicef wil met een effectieve be handeling voorkomen dal een moe der het virus doorgeeft aan haar kindje. De campagne richt zich voornamelijk op Zambia, het is één van dc landen die wereldwijd het zwaarst getroffen zijn door de aids- epidemie. In totaal telt Zambia elf miljoen inwoners, 14,3 procent van de inwoners tussen de 15 en 49 jaar oud heeft hiv. Unicef informeert over het bestaan en het belang van preventieprogramma's en voorzie ningen voor gezondheidszorg. Zwangere vrouwen en hun gezin kunnen in Zambia een gratis hiv- test en behandeling ondergaan. Ook worden voedingsadviezen ge geven voor baby's van seropositie ve moeders. Via het kopen van dc Unicefartikelen steunen mensen de actie.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 17