L& séjour «4 De Kort RSli EEnmumniiE Van Houte wonen EXCLUSIEVE DESIGN WOON- EN INTERIEURINRICHTING §^eeltuinvereniging 'Vrij en n/ij Officiële opening Familieberichten Complete showroom en magazijnvoorraad Ca. 2.500 stuks meubelen en accessoires etc. Inventaris en magazijnstellingen Grote partij bedtextiel 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 18 september 2008 Pieter Adrtian Vieleman 8z MENEER VAN DEN BERG ADRIAAN PIETER BIJL ADRIE JAN JOHANNIS VAN HOUDT J. J. VAN HOUDT PIETERNELLA VAN DAALEN PIETERNELLA JANNETJE VAN DIJKE-VAN DAALEN GERARDUS VERKERKE CORNELIS MOERLAND COR Bedankt 50 jaar.' pa/opa Tuut Adrie Hage 60 jaar; JS gedenkstenen I ft RUCPHENSEBAAN 46 «sm mw ROOSENDAAL tel. 0165 - 521742 GRAFMONUMENT steenhouwerij de kort HOUTWORM OF ANDER ONGEDIERTE? Zaterdag 27 september 2003 van 10.30 tot 17.00 uur Als u thuiszorg of kraamzorg nodig heeft, komt dat midden in uw privé-leven. Zorg achter üw voordeur. Zorgverleners bel traas, de specialist! www.traas.nl i 11 1 DE THOOLSE COURANT VAN THOLEN, VOORTHOLEN In opdracht van de pandhouder in het faillissement van Van Houte Wonen. Stevinweg 1 4691 SM tholen Industrieterrein Welgelegen w.o. exclusieve merken als: Leolux, Antidiva, Auping, Bert Plantagie, De Sede, Gealux, Heidense, Molinari, De Toekomst en vele andere merken. Geopend: Dinsdag t/m donderdag 13.00-17.30 Geopend: Vrijdag koopavond 13.00-21.00 Geopend: Zaterdag hele dag 10.00-17.00 Verkoop geschiedt o.l.v. Bouman-Potter BV hoera! een broertje geboren... 9 september 2008 Ctljcitiuil Zoon van Jacob Natasja Bevelander, Broertje van Julius Schoolstraat 4 - 4675 BM - Sint Philipsland Pleternella Eva van Moolenbroek Dankbaar en blij geven wij u, ook namens onze ouders, kennis van ons voorgenomen huwelijk op D.V. 19 september 2008. De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden om 13.45 uur in het stadhuis te Middelburg. Gods zegen over ons huwelijk willen wij vragen in een dienst die geleid zal worden door ds. J. M. D. de Heer. Receptie van 20.15 tot 21.45 uur in Huis ter Schelde, Vlissingsestraat 38-40 te Koude- kerke. Ons toekomstig adres: Breeweg 50 4335 AR Middelburg Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Meneer Van den Berg heeft de school vele jaren gediend als conciërge. Generaties Thoolse leerlingen heeft hij langs zien komen. We herinneren hem als een rustige, vriende lijke, behulpzame man, die oprechte belang stelling voor de leerlingen had. Voor zijn leer lingen. De meeste kende hij bij naam en van velen wist hij zich ook nog wel de vader of de moeder te herinneren. Hij had ervoor gekozen te stoppen met wer ken bij de verhuizing van onze school van Sint-Maartensdijk naar Tholen, om van een welverdiend pensioen te genieten. Hij heeft genoten van het afscheid dat de leer lingen en zijn collega's hem bereid hadden, hoewel hij eigenlijk in stilte had willen ver trekken. Helaas heeft hij maar heel kort van zijn pen sioen mogen genieten. De ziekte die zich al in zijn laatste jaar op school manifesteerde is hem noodlottig geworden. Nu moeten wij opnieuw en nu voor altijd, afscheid van hem nemen. Het valt ons zwaar. We wensen zijn vrouw, zijn kinderen en zijn kleinkinderen alle sterkte toe in de komende moeilijke periode. Hij ruste in vrede. Namens het Westerpoort College (voorheen Markiezaat College), W. Dominicus, vestigingsdirecteur Tholen, september 2008 M 't Laatste beetje is nu op, veel was er te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Voor wie 't aangaat is 't niet erg, die heeft genoeg geleden. Wel voor hen die hij achterlaat. Rust in Vrede. Diepbedroefd geven wij kennis dat in vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland vredig is ingeslapen mijn innig geliefde man, onze vader en lieve opa echtgenoot van Riet Bijl-Guiljam in de leeftijd van 68 jaar. M. Bijl-Guiljam Lia en Rinus Moerland Daan en Miranda Anne-Wil Chiel en Marleen Bijl Arne en Joanne Maartje André Bijl in liefdevolle herinnering Marco en Birgitte Bijl Noa, Boaz 4691 LJ Tholen, 12 september 2008 Meanderlaan 82 De dienst van Woord en Gebed is gehouden op woensdag 17 september in de Christen gemeente de Oesterschelp, Simon Lindhout- straat la te Tholen. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats te Tholen. Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg, waarmee hij ons tijdens zijn leven heeft omringd, geven wij u kennis dat, door de Heere, van ons is weggenomen mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa echtgenoot van Anthonia Quaak in de leeftijd van 68 jaar. A. van Houdt-Quaak Marja van 't Hof-van Houdt Leon van 't Hof Robert, Jacco, Cinthia Wim van Houdt Jeannette Scherpenisse-van Houdt Marcel Scherpenisse Linda, Wessel Elna Verhoek-van Houdt Henry Verhoek Rick, Kim 4694 CJ Scherpenisse, 14 september 2008 Julianastraat 7 De rouwdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 19 september om 13.15 uur in vereni gingsgebouw De Hoeksteen, Margrietlaan 2 te Scherpenisse. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Scherpenisse. Na de begrafenis bent u in de gelegenheid om de familie te condoleren in voornoemd ver enigingsgebouw. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Bedroefd geven wij u kennis, dat de Heere uit onze familiekring heeft weggenomen onze zwager en oom op de leeftijd van 68 jaar. Scherpenisse: A. W. Quaak M. H. Quaak- den Engelsman G. C. Quaak J. Quaak-Quist Neven en nichten Scherpenisse, 14 september 2008 Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Psalm 4 berijmd Voor ons wilde zij graag nog blijven. Zelf was zij er aan toe en bereid om heen te gaan. Het gemis is groot, want we hebben afscheid moe ten nemen van een zorgzame, lieve en onver: getelijke moeder, oma en overoma 30 oktober 1915 13 september 2008 weduwe van Jacob Laurens van Dijke eerder weduwe van Abraham Mathijs de Graaf ln dankbare herinnering voor alle liefde en zorg die zij ons gaf. Waalwijk: Boudewijn en Lyda de Graaf-Spreij Bram en Nathalie, Lucas, Marie-Claire Agnes en Henk Esther Frits en Jillian Sliedrecht: Sjaak en Henny de Graaf- Klippel Anita en Jaap, Kirsten, Robin, Timo, Noa Marco en Helen, Amy, Liam Ilona en Jan Willem, Ruben, Marvin, Jaël Tholen: Corry en Johan Baaij-van Dijke Patricia en Sjaak Jacqueline en Arjan, Carlijn, Luuc Correspondentie-adres: B. de Graaf, Rossinistraat 43, 5144 XV Waalwijk. We nodigen u uit om met ons afscheid van moeder en oma te nemen tijdens een kerk dienst heden donderdag 18 september om 13.15 uur in de Hervormde Kerk te Oud-Vos- semeer, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Oud-Vosse- meer. Voor aanvang van de dienst kunt u van 12.30 tot 13.00 uur afscheid van haar nemen in het Hervormd Verenigingsgebouw, Ring 5 te Oud-Vossemeer. Na de begrafenis kunt u uw meeleven tonen in De Vossenkuil. Tot onze diepe droefheid heeft de Heere van onze zijde weggenomen onze lieve zuster en schoonzuster M. W. van As-van Daalen W. J. Potappel- van Daalen P. Potappel M. van Daalen-Oudenaarde Oud-Vossemeer, 13 september 2008 De overweldigende belangstelling en deelne ming, welke u mij heeft betoond na het over lijden van mijn innig geliefde, zorgzame man heeft mij,diep getroffen. Ik ben u zeer dankbaar voor de steun en troost welke mij dit heeft gegeven. Daar het mij onmogelijk is u allen persoon lijk te schrijven, betuig ik u hiermede mijn oprechte dank. Sien Verkerke-Nelisse Tholen, september 2008 Voor al uw kaarten telefoontjes belangstelling en medeleven bij het overlijden van onze vader en opa zeggen wij u allen hartelijk dank. Het was ons zeker tot een steun. Een deel van ons verleden zuilen wij hiermee moeten afsluiten als een dankbare herinnering aan onze zorgzame ouders en zeer geliefde groot- en overgrootouders Jaap en Josje Moerland Monique en Bram Smits Mirjam en Sjaco Tim Joey en Sacha Moerland Daan Stavenisse, september 2008 voor alle leuke en lieve reacties, kaartjes en attenties die wij ontvingen rondom de geboorte en operatie van onze zoon Niek. Rudi en Heieen Stokkers 4691 BV Tholen, september 2008 Molenvlietsestraat 14 Voor de vele gelukwensen die wij, in welke vorm dan ook, ontvingen bij het 25-jarig bestaan van ons bedrijf zeggen wij u hartelijk dank. Wij hopen nog vele jaren u in gezond heid van dienst te mogen zijn. Wilma en Piet Jeroense V.O.F. Jeroense Tholen Tholen, september 2008 SAarf Dit lieve ventje wordt DV 20 september Hartelijk gefeliciteerd! namens je familie Steenbank 58 4301 ZR Zierikzee Bij de wensen die al op je kaarten staan, willen wij de onze nog toe voegen: 75 mooie jaren van geluk, met de felicitatie van ons allebei, kan jouw verjaardag niet meer stuk Linda en Marouscha Sint-Philipsland, 23 september 2008 Deze jongeman, hier achttien nog maar, wordt D.V. 20 september Hartelijk gefeli citeerd van ons allemaal. Poortvliet, september 2008 Voor alle blijken van medeleven tijdens mijn ziekenhuisverblijf en na mijn thuiskomst zeg ik u, mede namens mijn vrouw en kinderen, har telijk dank. M. v.d. Maarl Sint-Maartensdijk, september 2008 Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij hebben ontvangen bij ons 60-jarig huwelijks jubileum. Fam. C. W. Heijboer- den Engelsman Sint-Annaland, september 2008 Le Séjour uw zorg/verszaaff in 6io(ogische producten en f waCiteitsfazen Elke dag verse Quiche, appeltaartjes en soepen. Zo veel mogelijk biologisch en puur van smaak. Zoals al onze producten met aandacht en oog voor mens en natuur worden bereid. Nu bij Le Séjour speciaal voor bedrijven vers afgebakken belegde broodjes en andere kleine lunchgerechten. Informeer naar onze lunchkaart, wij kunnen bezorgen! Ook via Le Séjour kunt u al uw biologische bood schappen met een muisklik bestellen. Iedere woensdag bij ons afgeleverd. Kijk snel op de website van www.odinwinkel.nl Winkel webcode: 7792 www.dekort-gedenkstenen.nl KEUZE UIT 100 GRAFMONUMENTEN IN ONZE TOONZAAL U van dinsdag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 Zaterdag tot 16.00 uur. Tot ziens in onze winkel Le Séjour Dalemsestraat 11, 4691 CV Tholen www.le-sejour.nl tel (0166)606727 Koop uw rechtstreeks bij: NATUURSTEENBEDRIJF Bergen op Zoom Zonder bemiddeling tussenpersoon altijd een stuk voordeliger Bijna 70 jaar ervaring in ambachtelijk vakmanschap. Bezoek onze showroom en showtuin met o.a. vele modellen grafmonumenten. Abraham de Haanstraat 6 Tel. 0164-2341 09 4624 HX Bergen op Zoom Fax 0164 - 24 51 00 www. dekortnatu u rsteen, nl Leden niet-leden iedereen ie welkom! Kiest u ook voor Identiteit Kwaliteit? Kies dan bewust voor Bestrijden van alle soorten ongedierte. Voor bedrijven maken wij ongedierte- bestrijdings- en wenngsplannen met rapportage 'op maat' volgens de N.V.P.B. en HACCP-normen. Specialist in houtworm- en Schimmel- en zwamsanering. Speciale boorgattechnieken (injecteren) ter bestrijding van de bonte knaagkever. VOILE DiSSSXWflMEBIDtN OECERIlfKEtlO Meerdere vestigingen in Nederland. Tel. 0113 639760 Bel voor meer informatie naar ons kantoor in Goes: 0113-396 396 1 Ook voor zorg op Tholen! Kraamzorg Thuiszorg Postbus 154 3770 AD Barneveld binnen de reformatorische gezindte - landelijk werkend Tel. 0342-422324 Fax 0342-422550 zowel v00r verzekerden ook PGB-houders) als particulieren r kraamzorg huishoudelijke verzorging (wijk)verpleging E-mail: info<®rstzorq.nl •www.rstzorq.nl i- j persoonlijke verzorging - gespecialiseerde verzorging FAILLISSEMENTSVERKOOP

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2008 | | pagina 4