Rommelmarkt Hervormde Gemeente Tholen brengt 7500 euro op voor project Rwanda Plaatselijk nieuws Tholen 100% windenergie 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 24 april 2008 Vijfhoek duurder 4 CENT KORTING op benzine Predikant bedankt Bruine kiekendief Bijzondere ambtenaar Oranjezangavond Architectenbureau Bedrijfspand De Groen Overkapping Klimroos Luten wint klaverjassen Wijk toernooi Huis Molendijk Brandje aan dijk Aanbouw woning Zwembad op Bagijhoeve Loop voor Kika Vierdaagse tocht Etienne wint competitie Trouwen in schoollokaal Sloop woning Bedrijfspand Guiljam Geslacht in eigen slagerij 53! f I Dak van kunststof riet Spelletjesmorgen Huizen Kastelijnsweg Brandweer Bergen rukt uit Chemilas verhuist Noodgebouwen weg Den Engelsman wint met vissen Nieuwe garage/berging Naar de tandarts Geraniummarkt Derde sluis Krammer mogelijk Agenda Hartweek Gehandicaptensport Tholen De bouw van het appartementen complex met huisartsenpraktijk en apotheek krijgt voor de gemeente nog een flink financieel staartje. Werd er vorige week al 10.000 euro uitgekeerd wegens planschade, nu komt daar nog 16.500 euro bij. To taal dus 26.500 euro die de gemeen te op haar bord krijgt, nadat de grond aan Castria Wonen/Marsaki was verkocht. De gemeente kan die kosten achteraf dus niet doorbereke nen aan de kopers van de grond, die op zich ook al een strop hadden toen bij de bouw van de parkeerkelder schade ontstond aan een paar huizen aan de Ten Ankerweg en de Jan van Bloisstraat. Twee omwonenden heb ben bij b. en w. een verzoek tot plan- schade ingediend en allebei worden ze gehonoreerd. De een krijgt 12.500 euro exclusief wettelijke ren te over de voorbije periode en de an dere bewoner ontvangt 4000 euro. eveneens exclusief rente. De betrok kenen hebben daar wettelijk recht op omdat de gemeente het geldende be stemmingsplan met de laagbouw van de voormalige gemeentelijke mavo hebben gewijzigd in hoog bouw. Profiteer van dit voordeel! Natuurlijk krijgt u ook bij iedere tankbeurt GRATIS zegels of airmiles. Heeft u vragen van technische aard, stel ze gerust. We zijn u graag van dienst. Advertentie I.M. Een teleurstelling voor de Hervorm de Gemeente. Ds. G. Wassinkmaat uit Hoevelaken heeft bedankt voor het beroep dat de kerkenraad op hem had uitgebracht. De Gereformeerde Gemeente heeft een beroep uitgebracht op ds. G. Clements uit Gouda voor uitzending als zendingspredikant naar Delvine in Albanië. Ds. C. de Jongste blijft gewoon ter plaatse actief in de Re- hobothkerk. De bruine kiekendief is een roofvo gel die al weer een aantal jaren broedt in het Rammegors. Gemid deld legt deze vogel zo'n vijf ze ven eieren. Niet allemaal tegelijk, maar een voor een met telkens drie dagen ertussen. In die volgorde ko men ook de jongen uit. Zo kan het oudste jong met gemak een ruime week ouder zijn dan de jongste uit het nest. De heer Harm Venekamp, oud-docent biologie, vond een aan tal jaren geleden een nest waarin zich het eerste ei van deze vogel soort bevond. Hij keerde met regel maat terug naar de plek en kon er op die manier een prachtige diaserie van maken. Vorige week dinsdag ge noot de afdeling Tholen van de NBvP, Vrouwen van Nu, van deze serie. Niet alleen roofvogels, maar ook heel veel bloemen en planten werden getoond en dit alles voorzien van boeiend commentaar. De laatste serie dia's was geheel aan Polen ge wijd, landschappen, maar ook cul tuur. Alle aanwezige dames genoten zichtbaar. Op donderdag 22 mei komen de le den bij elkaar in Meulvliet. Gast spreker deze avond is Mary Staa. Zij gaat het hebben over hoe om te gaan met conflicten en andere ergernis sen. Dhr. Snijders uit Den Hoorn is voor I dag benoemd tot bijzondere amb tenaar van de burgerlijke stand. B. en w. maken deze uitzondering voor het voltrekken van een huwelijk op II september. Zaterdag wordt een zangavond ge houden in de Rehobothkerk van de Gereformeerde gemeente aan de Ds. G.H. Kerstenstraat Deze avond zal staan in het kader van Koninginne dag en bevrijdingsdag. Aan deze avond werken mee mannenkoor Re- hoboth o.l.v. dirigent Kees v.d. Steenhoven en organist Bram Bout, jongerenkoor Hananja o.l.v. dirigent Bram Bout en organist Kees v.d. Maas, jeugdkoor Sjaloom o.l.v. diri gent Martijn Bakker en organist René Polderman en gemengd koor Crescendo o.l.v. dirigent Paul Heij- boer en organist Eric Quist. Organist Quist zal een orgelsolo ten gehore brengen van bekende vaderlandse liederen. Ook is er ruim plaats ge maakt voor samenzang. De toegang is gratis, wel zal een collecte gehou den worden die bestemd is voor de evangelisatie. De avond begint om 19.30 uur en de algehele leiding is in handen van ds. C. de Jongste. Een architectenbureau heeft een ver zoek ingediend voor vestiging van een kantoor aan de Contre 'Escarpe. B. en w. willen echter niet vooruitlo pen op het zogenaamde 'masterplan' Tholen. Ze verwijzen de initiatiefne mer naar het kernwinkelgebied, dus de Eendrachtsweg. Botermarkt. Da- lemsestraat. Kerkstraat. Transportbedrijf De Groen uit Poort vliet gaat zich vestigen aan de Ener gieweg 13, op het bedrijventerrein Welgelegen. Er komt een loods met werkplaats en kantoor op een terrein van 5285 vierkante meter. Het ter rein ligt naast het bedrijfsverzamel gebouw. De welstandscommissie ging akkoord, maar wil nog wel monsters van de kleur van de wan den zien. Er komt een overkapping aan de achterzijde van de Klimroos, het ge zinsvervangend tehuis aan het Burg. Wagthtoplein, eigendom van Castria Wonen. Het gaat om een kleine toe voeging waar de welstandscommis sie geen moeite mee had. Aan de Prinses Christinastraat 5 kan de fam. Jansen de woning aan de achterzijde uilbreiden. Het gaat om een bijkeu ken en berging. Het wordt uitge voerd in rode baksteen. En aan Bol werk 13 kan L.W.C. Hector zijn schutting verhogen. De commissie gaf nu ook haar fiat voor de gevelre clame voor het pand van Flexexpress aan de Markt. Bij de wedstrijd van klaverjasclub Stad Tholen heeft Peter Luten ge wonnen. Hij haalde 5261 punten. Rinus Moeliker werd tweede met 5168 punten en Joan Kon derde met 5156 punten. Vierde en vijfde waren Martin van Deursen (4797 p.) en Henk Snepvangers (4605 p.). Voetbalclub Tholense Boys houdt op 7. 14, 21, 28 en 30 mei een wijktoer- nooi voor mensen uit de stad Tho len. De wedstrijd vindt plaats op sportpark de Bent. Tholenaren die voor 1 juni 1993 zijn geboren kun nen meedoen. Zij kunnen zich tot 26 april opgeven via emailadres wijk- voetbaltb@zeelandnet.nl. B. en w. zijn niet bereid om planolo gische medewerking te verlenen aan de bouw van een woning aan de Mo lendijk. Het gaat om een ongenum merd perceel waar nu een schuur staat. De brandweer van Sint-Annaland bluste dinsdagmiddag een brandje aan de Vrijberghsedijk. De blus- groep werd rond tien over vier ge alarmeerd. De oorzaak van de brand is niet bekend. J.J. van Westen kan een aanbouw maken aan de achterzijde van de wo ning aan de Patrijzenweg 47. De welstandscommissie ging er onlangs mee akkoord. Eerst waren er bezwa ren van de commissie omdat de aan bouw gelijk aansloot aan de bestaan de woning. Nu springt de gevel van de uitbreiding ongeveer dertig centi meter in zodat het verschil tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw zichtbaar wordt. De welstandscommissie had geen moeite met de aanleg van een zwem bad op de Bagijnhoeve van de fami lie Van Gorsel aan de Molendijk 9. Het gaat om een bad van negen bij vier meter. De kinderen van Die Heenetrecht- school komen vanaf vandaag langs de deur met een sponsorlijst voor een sponsorloop op woensdag 21 mei. Elke leerling moet voor een sponsor bijdrage een sportieve prestatie leve ren in de vorm van een aantal rondjes lopen. Een groot gedeelte van de op brengst zal besteed worden aan Kika. De sponsorloop vindt plaats op het voetbalveld van v.v. Vosmeer. Het sportieve spektakel wordt rond 9 uur geopend met een massale warming- up. Na de sponsorloop volgt er een sportdag die in het teken staat van atle tiek. De wandelsportclub Vosmeer orga niseert 19 mei haar eerste grote wan delevenement van het jaar: de 27ste avond wandel vierdaagse van Oud- Vossemeer. De start vindt plaats in de kantine van v.v.Vosmeer. Het startbureau is open vanaf zes uur en de start is elke avond tussen half zeven en zeven uur. De routes lopen in en rond Oud-Vossemeer. De wan delclub noemt haar vierdaagse een goede voorbereiding voor de Zeven- dorpentocht op 5 juli of voor de vierdaagse van Tholen op 16 tot en met 19 juni. De wandelaars krijgen onderweg versnaperingen en op de laatste avond worden ze ingehaald door de plaatselijke muziekvereniging. Drie avonden meelopen zijn voldoende om in aanmerking te komen voor een herinnering. Deze krijgen alle wandelaars die drie of vier avonden hebben meegelopen. Wandelboekjes kunnen ook worden afgestempeld. Voor de grootste wandelgroep is er een beker. De route, en met name de 5 kilome ter. is geschikt voor kinderwagens en de vierdaagse is voor alle leeftij den. De afstanden zijn 5 en 10 km. De wandelaars worden verzocht om zich vooraf in te schrijven, zodat er voldoende routes en verzorging voorhanden is. Dit kan bij C. Haver- mans, W. van Beierenstraat 2, tel. 672674. S. Brusselaars, B. Kooij- manstraat 62. tel. 672858 en mail brus@zeelandnet.nl. In de onderlinge competitie van bil jartvereniging de Treffers is Sjaak Etienne kampioen geworden. Cees Burgers werd tweede en Han van Daalen derde. Lange tijd gingen Etienne en Burgers nek aan nek, maar Etienne trok toch aan het lang ste eind. Johan de Koning speelde in de laat ste speelronde de kortste partij in 20 beurten en noteerde de hoogste serie met 12 caramboles en het hoogste gemiddelde met 2,75. Uitslagen: A. Deurloo-S. Etienne 10-10; H. van Daalen-P. de Leeuw 10-7; J. Hommel-H. Rensink 10- 7,937; J. de Koning-L. van Wezel 10-5.417; C. Burgers-P. Goossens 8,302-10; N. Rooijakkers-M. Klijn- smit 10-9.444; A. Hommel-K. Hom mel 10-8,615. Eindstand competitie: 1. Sjaak Etienne 246.383 p.; 2. Cees Burgers 241.132 p.; 3. Han van Daalen 238,857 p.; 4. Arno Deurloo 237,333 p.; 5. Jos Hommel 234,815 p.; 6. Karei Hommel 233,231 p.; 7. Arjan Hommel 231,951 p.; 8. Johan de Koning 230.182 p.; 9. Pierre Goossens 228,788 p.; 10. Nico Rooijakkkers 215,833 p.; 11. Piet de Leeuw 211,333 p.; 12. Henk Ren sink 202,698 p.; 13. Leo van Wezel 200,417 p.; 14. Maarten Klijnsmit 177,944 p. In het oude schoollokaal van streek museum de Meestoof mag 8 augus tus een huwelijk voltrokken worden. B. en w. hebben daarvoor toestem ming verleend op verzoek van het bruidspaar. De Meestoof wordt ech ter niet permanent als trouwlocatie aangewezen, zoals wel met de rond vaartboot Frisia is gebeurd. Wanneer mocht blijken dat een bepaalde plek favoriet wordt, dan kan ook de Meestoof worden aangewezen als vaste plek om huwelijken te sluiten. Maandag 28 april wordt er voor de zending oud papier opgehaald. Advertentie I.M. Aan de Hoenderweg 35 gaat J.J. Boerman een woning slopen en er een nieuw huis voor terug bouwen. De welstandscommissie was het eens met de opzet van de nieuw bouw. Aan de Eerste Bosdreef 2 gaat F.A. Guiljam een derde loods bouwen. De welstandscommissie bekeek maandag een aangepaste tekening. Donderdag, vrijdag en zaterdag I Malse biefstuk 250 gr. 4,25 I Spare ribs 1 kg 4,95 Varkensfilet 500 gr. 4,25 Kip-gezond of kipblokjes 500 gr. 4,25 Tas vers vlees (zie Activa-folder) 15,- I I I I Maandag en dinsdag I Eigen gekookte ham 100 gram 1,39 Gebraden gehakt 100 gram 0,99 Boerenmetworst 100 gram 1,25 Asperge-hamsalade 100 gram 1,25 Bamiballetjes 200 gram 2,00 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Rundgehakt 1 kg 4,75 Schouderkarbonade 1 kg 4,95 Magere speklappen mimi 1 kg 5,00 Blindevinken 5 halen 4 BETALEN! I I I I I Woensdag zijn wij GESLOTEN i.v.m. koninginnedag Advertentie I.M. Daarop is te zien dat de nieuwe loods van 40 bij 21 meter beter past naast de twee bestaande loodsen. De goot is nu op dezelfde hoogte gebracht waardoor het volgens de commissie beter aansluit. Op chaletparc Krabbenkreek aan de Nieuwlandseweg 272 komt een chalet met een kunststof dak met een rietmotief erin verwerkt. Vol gens de welstandscommissie vol doet het aan redelijke eisen van welstand. De commissie stemde er mee in, maar van harte ging dat niet omdat ze liever ander materiaal ge bruikt ziet. De vrijwilligers van jeugdhonk Tonk organiseren met Koninginne dag weer een spelletjesochtend voor de kinderen op het V.d. Lek de Clercqplein. Er zijn oud- en nieuw- Hollandse spelen voor jong en oud. Ook is er een springkussen en in de tent wordt voor een hapje en drank je gezorgd. De spelletjesochtend duurt van 10 tot 13 uur. Sin t-Maartensdijk Een verzoek voor woningbouw op een perceel bouwland van 14.150 m2 aan de zuidkant van het dorp is door b. en w. afgewezen. De grond ligt achter de Gladiolenstraat en grenst aan de Kastelijnsweg. Een eindje verder staan de loodsen van Bout. B. en w. zijn niet bereid planologische medewerking te ver lenen aan het verzoek. Het moet bouwland blijven. De leden van de brandweer uit het dorp keken maandagavond vreemd op tijdens de oefening in de uitjes- fabriek Rieber Son aan de Nij- verheidsweg, toen de blusgroep uit Bergen op Zoom het terrein op draaide. Die bleek opgeroepen te zijn door de alarmcentrale uit Til burg nadat de particuliere centrale van het bedrijf alarm had geslagen. „Het beruste op een misverstand," zegt A. Kunst van de Thoolse brandweer. „Er was aan de particu liere centrale doorgegeven dat we er een oefening zouden houden, maar de centralist die er zat op het moment van de oefening, heeft toch de alarmcentrale gebeld. Niet in Middelburg maar in Tilburg." De blusgroep uit Bergen kon onver richter zake terugkeren naar de ka zerne. Het bedrijf Chemilas aan de Pluim- potweg verhuist naar de Nijver- heidsweg 38. Daar wordt een nieu we loods gebouwd van 53 bij 41 meter. De welstandscommissie be oordeelde het plan en had er geen opmerkingen over. Het wordt een hoog gebouw van 7.85 meter. Dat is nodig voor de kraan in het ge bouw. Daarvoor is echter wel vrij stelling nodig van het bestem mingsplan. De noodgebouwen voor het perso neel van de gemeente zijn uit de binnentuin van het voormalige ge meentehuis verwijderd. Ze werden in onderdelen op diepladers gela den en via de Korte Vest en Haven afgevoerd. De fundering en de lei dingen moeten nog worden wegge haald. Projectontwikkelaar Nieu- wenhuis is bezig om in een deel van het gebouw appartementen te maken. Daarvoor zijn tussenmuren (zandkalksteen) verwijderd. H. den Engelsman heeft tussen 44 vissers de meeste vis gevangen bij de vierde wedstrijd van de Ooster- scheldevissers. Het lid van, de hen gelsportclub in Sint-Maartensdijk verwees M. van Houdt en Maurits Keur naar de tweede en de derde plek. 4. A. Aarden: 5. F. Boom; 6. Remi Lindhout; 7. S. v.d. Rhee: 8. H. Hartog: 9. Govert v.d. Ree; 10. A. Goedegebuure. De volgende wedstrijd is op 3 mei van half twee tot half vijf. Scherpenisse Op het perceel aan de Gorishoekse- dijk 9 kan E. Hage een nieuwe ga rage/berging bouwen. Maar de wel standscommissie vindt wel dat het allen kan worden toegestaan als de wanden en garagedeur in donkere kleuren worden uitgevoerd. Dat kan donkergrijs, donkergroen of don kerbruin zijn, bleek toen de teke ning werd besproken. Vrijdag gingen alle kinderen van de Oosterscheldeschool naar de tand arts. Met de ouders was er een rij- schema gemaakt en zo zorgden ze voor een aan- en afvoer van 'pa tiënten' bij tandarts Jos van Dort in Sint-Maartensdijk. Op school was al gewerkt met de leskist tandver- zorging van de GGD-Zeeland. In de groepen waren woordvelden ge maakt rond het thema tandarts en de jongsten kleurden platen rond het thema. Bij de tandarts was het erg leuk. Aarzelend gingen ze naar binnen, want je weet maar nooit bij de tand arts. Maar nu was de angst snel weg; na een kort verhaaltje over poetsen, ontstaan van gaatjes en het beantwoorden van een paar vragen door de tandarts, mochten de kids zelf aan de slag. De een was de pa tiënt, de ander speelde voor tand arts. De kinderen vonden het bedie nen van de tandartsstoel heel interessant. Met een spiegeltje in de mond van je klasgenoot kijken kan ook erg leuk zijn en door een paar leerlin gen werden zowaar de zwakke plekken in het gebit opgespoord. Kortom, een heel leerzaam moment voor alle kinderen. Bij het vertrek bood tandarts Van Dort de kinderen ook nog een tandenborstel, tand pasta en een kleurplaat aan. De school had als dank voor hem wat lekkers meegenomen. Op het schoolplein van de Groen van Prinstererschool is zaterdag een geranium- en bloemenmarkt. De markt is van 10 tot 12 uur en de opbrengst is voor de school. Er zijn voorzieningen getroffen om later een derde duwvaartsluis in het Krammer te bouwen als daaraan behoefte is. Dat vertelde ingenieur Kees Steenpoorte aan de leden van Vrouwen van nu. Zij bezochten de Krammersluizen en kregen onder het genot van een kopje koffie met een bolus, op boeiende wijze uitleg van Steenpoorte hoe een en ander bij de sluizen in zijn werk gaat. Daarbij werd een diaserie getoond. Op een kunstmatig eiland in het Krammer is het schutsluizencom- plex met bijbehorende voorhavens gebouwd voor de binnenvaart en de recreatievaart. Dit complex bestaat uit twee sluizen, die voor vierbaks duwvaartuigen geschikt zijn. Ze zijn elk 280 meter lang en 24 meter breed. Tevens zijn er twee jachtslui- zen van elk 9 bij 75 meter. De drempeldiepte van de duwvaartslui- zen bedraagt NAP -6,25 meter en van de jachtsluizen NAP -3,70 me ter. De dames namen na de voordracht een kijkje bij de sluizen, waar ze uitleg kregen over het zout- en zoetwaterscheidingssysteem. Bij de regelkamer konden ze op de moni toren zien hoe de schepen in de sluizen komen. Deze kamer is dag en nacht bemand. Op de rommelmarkt in Tholen waren de meest uiteenlopende gebruikte spullen te vinden. De rommelmarkt, de bazaar, de gemeen schappelijke maaltijd en de collecte van de Hervormde Gemeente uit Tholen, heeft 7500 euro opgebracht. Ongeveer 80% meer dan een soortgelijke activiteit vorig jaar, zegt woordvoerder A. Nederlof Het geld is be stemd voor een traumaverwerkingsproject in de Afrikaanse staat Rwanda. Honderden voetstappen liepen zaterdag over de familiewapens die uitgehakt waren in de grafstenen van Marijn van Vrijberge en Jo han van Grijpskerke. De monumentale orna menten liggen in de Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk in Tholen. Een prachtig gebouw uit de 13e eeuw waar mevrouw A. Boxhoorn die dag ongeveer twintig liefhebbers van kerkarchitectuur in rondleidde. Ze was niet de enige die de talrijke bezoekers van de rommelmarkt een snufje Thoolse cul tuur liet proeven. Organist Joost van Belzen liet zaterdagochtend het fraaie Van Damorgel horen met onder meer variaties op het thema 'Wie maar de goede God laat zorgen'. Voor de prijs van 2,50 euro kon ongeveer een kwartier geluisterd worden naar zijn orgel concert. Die tijd gebruikte hij om het orgel in een Hink aantal registraties te laten 'zingen' en was tevens bedoeld als promotie van zijn cd. Helaas was het muziekschijfje in geen vel den of wegen te bekennen, 's Middags werd de orgelbank bezet door zijn collega Eric Quist. De kinder- en jeugdclubs van de Hervormde Gemeente, die de activiteiten organiseerden, hadden volgens Nederlof voor een omvangrij ke aanpak gezorgd. De meest uiteenlopende gebruikte spullen wisselden zonder al te veel moeite van eigenaar. Volop actie was er tijdens het gooien van ste nen naar serviesgoed. Een paar Hinke arm zwaaien en de scherven sprongen alle kanten uit. „Pa", riep een dochter van een van de gooiers een beetje ongerust: „Niet zo hard", toen haar de brokjes aardewerk om de oren vlogen. Predikbeurten Zondag 27 april en donderdag 1 mei Hemelvaartsdag THOLEN HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 u. ds. Bakker, Bodegraven. 18.30 u. ds. Den Hoed, Sliedrecht. do 9.30 u. ds. Van der Plas, Zwijndrecht. HERSTELD HERV. GEMEENTE zo 9.30 u. leesdienst. 14 u. ds. Van Tilburg, Waddinx- veen. do geen opgave. HERV. GF.M. 1MMANUEL zo 10 u. gezinsdienst in de Ichthus- kerk. do 10 u. ds. Hoffman, in de Icht- huskerk. GEREF. KERK zo 10 u. ds. Wilschut, Hoogvliet (gezamelijke dienst), do 10 u. ds. Hoffman, (gezamelijke dienst Halsteren). CHR. GEREF. KERK zo 18.30 u. ds. Van der Zwan. do 9.30 u. ds. Den Boer (gezame lijke dienst in Oud Vossemeer). GEREF. GEM. zo 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. do 10 u. ds. De Jongste. CHRISTENGEMEENTE zo 10 u. dhr. Van der Wiel. do 10 u. dhr. Van Yperen. R.K.-KERK zo 11 u. Woord-, gebed-, en com munieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE zo 10 u. ds. Scheurwater (bevest. ambtsdrager). 18.30 u. ds. De Graaf, Waalwijk, do 10 u. ds. Scheurwater. GEREF. KERK zo 10 u. dhr. Daleboudt, Ossen- drecht. do 10 u. da. Van der Poll. CHR. GEREF. KERK zo 10 en 15.30 u. ds. Den Boer. do 9.30 u. ds. Den Boer (gezame lijke dienst). GEREF. GEM. IN NED. zo 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. do 10 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering. zo 9.30 u. eucharistieviering. vr 9 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE zo 10 (openb. geloofsbel.) en 18 u. ds. Versluis do 10 u. ds. Versluis. HERSTELD HERV. GEMEENTE zo 10 u. ds. Hoek. 16 u. ds. Oorschot, Stellendam, do 10 u. ds. Hoek. GEREF. GEM. zo 9 en 14.30 u. ds. Brugge. 18.30 u. leesdienst. do geen opgave. GEREF. GEM. IN NED. zo 9.45, 14.15 en 18.15 u. lees dienst. do 9.45 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE zo 10 u. ds. Zeedijk (openb. geloofs bel.). 18 u. ds. Bouter, Leerdam. do 10 u. kand. Van 't Hof, St.-An- naland. OUD GEREF. GEM. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. do 9.30 u. ds. Gerritsen. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE zo 9.30 en 14.30 u. ds. Bijl, Gouda, do 9.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH zo 10 u. evang. Poppe, Renswoude. 19 u. ds. Meijer, Werkendam, do 10 u. ds. Reehorst. OUD GEREF. GEM. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. do 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. zo 9.30 en 18.30 u. leesdienst. do 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van Kooten. do 9.30 u. ds. Van Kooten. GEREF. GEM. zo 11 en 18.30 u. ds. Brugge, Dor drecht. do 11 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. do 9.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE geen opgave. GEREF. KERK zolO u. ds. Schep, Zuidland. 14.30 u. ds. Kruger, Barendrecht. do 10 u. ds. Coppoolse. GEREF. GEM. zo 10 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Van Manen. do 10 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 u. ds. Meyer, Yerseke. 17 u. ds. Den Boer. do 9.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. zo 9.30 u. leesdienst. 15 u. stud. Van Rijswijk, do 9.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. do 9.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B V.) zo 10 en 18 u. ds. Van der Meer. do 10 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK zo 10 u. ds. Ten Kate, Bergen op Zoom. do 10 u. nog onbekend. De gemeente Tholen koopt tot en met 2011 voor honderd procent elektriticiteit in de vorm van wind energie in. B. en w. zullen de ont wikkelingen omtrent duurzame energie op de voet volgen. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma tfm vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof8, za 11-12 u. DIERENARTS VV. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u.. Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst HOOGWATERSTANDEN Donderdag 24 april t/m vrijdag 2 mei. donderdag 24 6.39 -18.49 vrijdag 25 7.07 -19.19 zaterdag 26 7.42 -19.52 zondag 27 8.17 -20.32 maandag 28 9.07 -21.27 dinsdag 29 10.17 -22.42 woensdag 30 11.47 - ----- donderdag 1 0.17 - 13.02 vrijdag 2 1.22-14.02 ma 28/4 16.14 LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishock steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. THOLEN 25 apr. Ambras, Zeeuws-Vlaamse volksmuziek. Uit op Tholen, Meul vliet, 20.15 u. 26 apr. Natte kernenslag, zeskamp Joth, zwembad de Spetter, 10 u. 29 en 30 april Kunstroute, exposi ties, Kunstkring, div. locaties, 11 u. 17 mei Rommelmarkt, scouting Heenetrecht en christ. jeugdwerk. Markt, 11 u. OUD-VOSSEMEER 30 apr. Fancy fair, de Pluus, sport park de Vossenberg, 13.30 u. 16 t/m 19 mei Avondwandelvier daagse, wandelsportclub, start kan tine v.v. Vosmeer 18.30-19 u. SINT-ANNALAND 10 mei Schorrefestival, Havenplein. 17 mei Evenementendag honden school Steil óre, Langeweg. STAVENISSE 3 mei Voorjaarsmarkt, Woord en Daad. v.d. Lek de Clercqplein 9- 12.30 u. SINT-MAARTENSDIJK t/m 5 juli Foto-expo., H. Zweers en L. van Vliet. Scaldis Naturalis, za 11-16 u. 26 apr. Streetshowteam, automee ting/open autoshow, Pluimpotweg, 18.30 u. SCHERPENISSE 26 apr. Geranium- en bloemen markt, plein Groen van Prinsterer school, 10-12 u. 3 mei Rommelmarkt Ontspanning gehandicapten, loods fam. Quaak, Veerdijkseweg, 13.30-17 u. POORTVLIET 3 mei Landelijke fair, Zeeuwse Tuinkamers, Hogeweg, 10 u. SINT-PHILIPSLAND 23 apr. Blij dat ik rij, bijeenkomst NbvP, de Wimpel, 20 u. 24 apr. Ledenverg. heemkundekring Philippuslandt. ver.geb. Schoolstr., 19.30 u. +film+++filin+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL: 10.000 BC - vr en za 21.15 u., zo 18.45 u, di en wo 20 u. 27 dresses - do 20 u., vr en za 18.45 en 21.15 u., zo 21 u., ma. di en wo 20 u. Alvin and the chipmunks (Nederlandsta lig) - za, zo, ma en di 16 u. De Spi- derwick kronieken (Nederlandsta lig) - vr, za, zo 18.45 u. Dunya en Desie - vr. 18.45 u, za en zo 16 en 18.45 u„ ma, di en wo 16 u. Horton hears a who! (Nederlandstalig) - za, zo, ma en di 13.45 u., wo 16 u. Lust, caution - zo 19 u., ma 20.30 u., di 20.30 u. Morrison krijgt een zusje - za, zo, ma en di 13.45 en 16 u„ wo 16 u. Rendition - do 24 u.,vr en za 21.15 u., zo 21 u., ma en wo 20 u. Samson en Gert. Hotel op stelten - za, zo, ma en di 13.45 u. Verras singsvoorpremière - do 20.30 u. Winx club (Nederlandstalig) - za, zo, ma en di 13.45 en 16 u., wo 16 u. Zomerhitte - do 20 u., vr en za 18.45 en 21.15 u., zo 21 u., ma, di en wo 20 u. De 35 collectanten voor de Neder landse Hartstichting hebben in de Hartweek 1385,36 euro in Sint-An naland opgehaald. Het geld wordt gebruikt voor de bestrijding van hart- en vaatziekten. De collecte voor de gehandicapten sport in Poortvliet heeft 371,04 euro opgebracht. Fonds Gehandicapten sport is van mening dat sport je li chamelijk en mentaal sterk maakt en daarom voor mensen met een handicap essentieel is. De missie is dan ook het werven van financiële middelen waardoor iedereen met een handicap overal kan sporten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2008 | | pagina 2