Lente... Bekendmaking den Engelsman C^van Driel www.renaultmaat.nl RENAULT Top occasions Renaultdealer Maat EaamCUTDODe unuuucn r voor een appel en een ei www.renaultmaat.nl keukencentrum Scenic en Grand Scenic Er is nog keuze uit slechts 20 kwaliteits-showroomkeukens Het adrea voor al uw mondzorg GRATIS NAVIGATIESYSTEEM klaassen Faxnummer 0166-657008 www.tieleman.nl Tieleman in Melissant gaat verhuizen, dus de showroom moet leeg Momenteel en panoramadak op de VERSPREIDINGEN Officiële Mededelingen natuur en landschap EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 24 april 2008 U kunt bij om) ook terecht voor: JeL Aanbrengen van implantaten JC Mondhygiëne Tandheelkunde jC Het bleken van tanden en kiezen Veilingweg 15, Sint-Annaland Tel. 0166-653625 Of bel gratis 0800 - 23 54 32 48. info@toineklaassen.nl. www.toineklaassen.nl Rijkswaterstaat info@droogersverspreidingen.nl www.droogersverspreidingen.nl Tot 24 maanden garantie Service beurt voor aflevering APK keuring Nationale Autopas Vervangend vervoer bij reparatie >24uur 14 dagen omruilgarantie Route service Europa De nieuwbouw van Keukencentrum Tieleman is inmiddels zover gevorderd, dat aan de inrichting is begonnen. In de nieuwe showroom worden straks ruim 70 keukens opgesteld. De bestaande showroomkeukens in Melissant gaan daarom in de verkoop. En daar doet u uw voordeel mee! J Melissant Binnenweg 7a tel.0187 - 60 25 55 Eertt TLeïerppuw, (cert^Jcer^t: eCce vtojtf; 18 Maak nu kennis met de nieuwste voorjaarsmode bij Den Engelsman en Van Driel. Een collectie, bestaande uit de meest aansprekende merken, die geheel afgestemd is op uw en jouw wensen. Wij adviseren u graag bij het maken van een keuze. BERGEN OP ZOOM THOLEN OSSENDRECHT ZIERIKZEE Jd voor de implantaatprothese, het zgn. "klikgebit". JC reparatie, aanpassing en vernieuwing van uw gebitsprothese jC reparatie klaar terwijl u wacht of winkelt Wet verontreiniging oppervlaktewateren Gedoogbeschikking voor Maatschap W.C. van Nieuwenhuijzen en J.P. Geluk te Sint Pnilipsland voor het lozen van afvalwater op de Oosterschelde Huisbezoek mogelijk JC Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars www.denengelsmanenvandriel.nl Opel Zafira 1.6 16v Elegance Opel Zafira 2.2-16V Design Editie automaat 11.05.05, 87509 km, [Metaalkleur Airconditioning Radio CD ABS Trekhaak Sportvelgen Renault Grand Scenic 2.0-16v Techline 08.01.04, 87400 km, Automatic climate control Cruise Control Lederen bekleding Lichtme talen velgen Navigatiesysteem Open dak elektrisch Parkeersensor Trekhaak Xenon verlichting Renault Kangoo 1.5 dCi 60 h, 10.01.06, 46780 km. ABS Airbags voor Automatic climate control Boordcomputer Centrale deurvergrendeling afstandbediend Cruise Control I ichtmetalen velgen Metallic lak Mistlampen voor Open dak elektrisch Radio CO speler 7 personen Renault Laguna Grand Tour 1.9 dCi Expression Wit, 10.12.03, 68200 km, Airbags voor Betimmering Centrale deurvergrendeling afstandbediend Stuurbekrachtiging Tussenschot Prijs is incl. BTW (marge auto) Renault Modus 1.6-16v Automaat Dynamique Luxe n, 10.06.05, 49800 km, Automatic J climate control Cruise Control I Lichtmetalen velgen Metallic lak I Mistlampen voor Radio CD speler j Beige, 31.05.05, 23000 km, Automatic climate control Cruise Control Lichtmetalen velgen Parkeersensor Radio CD speler Trekhaak Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 07.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uilr. jc mondzorg totaal Ravelstraat 5 Eendrachtsweg 9 Zuidstraat 7 Haringvlietplein 7a Bergen op Zoom Tholen Ossendrecht Zierikzee 0164 - 24 64 72 0166 - 60 64 44 0164 - 24 64 72 0111 -41 65 34 DE THOOLSE COURANT Hét adres voor het bezorgen van al uw folders en direct mail op Tholen en Sint-Philipsland! Raadhuisstraat 40 4698 AK Oud-Vossemeer tel. 0166-672458 fax. 0166-677249 De Staatssecretaris van Verkeer en Water staat maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend. Op 13 maart 2008 is van Maatschap W.C. van Nieuwenhuijzen en J.P. Geluk te Sint Philipsland een aanvraag ontvangen voor het op de Oosterschelde lozen van afvalwater, afkomstig van een proef met de kweek van algen en mosselzaad. Vooruit lopend op het verlenen van de nieuwe vergunning is hiervoor een tijdelijke gedoogbeschikking ingevolge de Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren verleend. Terinzagelegging De gedoogbeschikking en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf heden ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak (0118 - 62 24 28), op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; 2. in de publieke leesruimte van het gemeentehuis van Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.00 uur, met uitzondering van de maandagmiddag. Bezwaar en voorlopige voorziening Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de gedoogbeschikking binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en gezonden aan de hoofd ingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening van het bezwaar; c. de vermelding van het bestuursorgaan dat het gedoogbesluit heeft genomen en zo mogelijk de datum en het kenmerk van het gedoogbesluit; d. een opgave van de redenen waarom men zich met het gedoogbesluit niet kan verenigen. Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Van de indiener van een beroepschrift/ verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling. Middelburg, 24 april 2008. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, mevrouw mr. E.M. Schoof van de Provincie Zeeland Ontheffingen Flora- en faunawet Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 16 in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffingen hebben verleend. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend aan Provincie Zeeland Mts. S. en M.L. de Jong te Scherpenisse voor het doden van knobbelzwanen met gebruik van het geweer, voor de periode van 14 april 2008 t/m 1 mei 2008. De ontheffing heeft betrekking op een perceel grasland gelegen hoek Platteweg en Krengeweg te Scherpe nisse, gemeente Tholen. zoals op de bij het besluit behorende kaart aangegeven. J. Vissers te Scherpenisse voor het doden van knobbelzwanen met gebruik van het geweer, voor de periode van 15 april 2008 t/m 1 mei 2008. De ontheffing heeft betrekking op een perceel grasland gelegen aan de Krengeweg te Scherpenisse, gemeente Tholen, zoals op de bij het besluit behorende kaart aangege ven. Bezwaar De ontheffingen liggen 6 weken ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn [tel. 0118- 631196). Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van de ontheffing bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA te Middelburg. Tevens bestaat op grond van artikel 8.81lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaar een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl Direct een afspraak in de showroom maken? Ga naar onze on-line afsprakenplanner Showroomkeukens 4- tieleman

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2008 | | pagina 18