Actie: STEIGER paas^cT' De Kort tiÜlOfc jubilarisavond willemsen accounlancq eeMHOTDODe Mededelingen van het waterschap Familieberichten Sophie Iel. 0111 643 586. OoslerM Nu aanbieding vanaf 34,00 p/m2 GgvVËrj Autobedrijf Swagemakers Helena Adriana opa en oma M. Andriesse-Uijl ABRAHAM DE RAAT ABRAHAM DE RAAT BRAM DE RAAT BRAM DE RAAT MARINUS PETRUS BOOGAART - RINUS - MARINUS CORNELIS VAN OUDENAARDE BRAM DE RAAT M. C. VAN OUDENAARDE DE THOOLSE COURANT VOOR AL UW FAMILIE ADVERTENTIES GRAFMONUMENT steenhouwerij de kort www. dekortnatuursteeru nl Woonafdeling Tholen FMV-Bondgenoten nodigt hiermee alle leden uit om aanwezig te z[jn op onze jaarlijkse op vrijdag 28 maart 2008. In het Oude Raed'uus, Langestraat 16 te Poortvliet. Aanvang 20.00 uur. Faxnummer 0166-657008 www.kurepro.nl e-mail:kurepro@zeelandnet.nl voor verbouwing of renovatie www.ladderen steigerkoning.nl GRATIS PORTABLE NAVIGATIE SYSTEEM Hf Oude Moerstraatsebaan 50 4614 RP Bergen op Zoom Tel: 4-31(0)164-236285 Fax: 4-31(0)164-256109 www.autobedrijfswagemakers.nl altijd noodzakelijk! 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 20 maart 2008 GEDENKSTENEN RUCPHENSEBAAN 46 ROOSENDAAL TEL. 0165 - 521742 www.dekort-gedenkstenen.nl KEUZE UIT 100 GRAFMONUMENTEN IN ONZE TOONZAAL Opnieuw verwonderd... Opnieuw vertederd... Opnieuw ontroerd... Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en ons zusje Wij noemen haar 16 maart 2008 Jacob en Caroline de Wit Matthias, Niek en Jesse 4695 JG Sint-Maartensdijk Scholeksterlaan 18, Tel. 0166-66 20 89 Lieve papa en mama. Zaterdag 15 maart is het 12^ jaar geleden dat jullie getrouwd zijn en daarmee felicite ren wij jullie van harte. Kevin en Denise Moerland 4691 HL Tholen, maart 2008 Jan van Bloisstraat 12 Hoera zijn vandaag 40 jaar getrouwd Gefeliciteerd van Robin, Jip, Sterre en Thimo 4698 AR Oud-Vossemeer, maart 2008 Burg. Versluijsstraat 5 «s Vandaag hopen onze geliefde ouders en grootouders C. Andriesse en te herdenken dat ze 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Leen en Leny Kees en Leonie Lizette en Arie Marieke Pauline en Ronnie Leandra Conny Kees en Leny Jacqueline Kees Edwin Martin Corstiaan Lisanne Walter Anke en Peter Arjan Corné Marinda Elbert Corina Annejet Irma en Marius Albert Kees Jarno Marten Leonard Marco en Willie Miranda Annemarie Barbara Marita en Anton Jelmar Mirthe 4694 BP Scherpenisse, 20 maart 2008 Laban Deurloostraat 5 Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Op 12 maart 2008 is mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa overleden op de leeftijd van 65 jaar echtgenoot van Elodie Emilia van Ertvelde De vreugde en liefde die hij ons gaf zullen wij nimmer vergeten Elly de Raat Elise en Martijn Esmée Annette en Roy Elmyra, Elena 4675 CB Sint-Philipsland Voorstraat 48 De crematieplechtigheid zal plaatsvinden, zaterdag 15 maart om 13.00 uur in het crema torium Zoomstede, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom. Een mens is dikwijls moedig, In groot verdriet en pijn, Toch schuilt misschien de ware moed In wie blij-moedig zijn. Toon Hermans Heel bedroefd zijn we, omdat we afscheid hebben moeten nemen van onze geliefde en vrolijke broer, zwager en oom We hebben veel bewondering voor de dappere wijze waarop hij, samen met Elly, zijn ziekte heeft gedragen. Rob en Henriëtte Patrick, Caroline en Mees Nanja, Norbert, Bessel en Sebastiaan Anja en Kees Marije, Hans, Jonathan en David Nelleke, Steven en Tijm Jaap Roos en Frank Sint-Philipsland, 12 maart 2008 Op 12 maart is van ons heengegaan onze vriend Hij was 24 jaar voorzitter van onze vakbond C.N.V. Wij wensen de familie sterkte. Het bestuur en leden afd. St. Philipsland. Maart 2008 Voor ons toch nog onverwacht vernamen wij het overlijden van onze oud-voorzitter in de leeftijd van 65 jaar. Vanaf het oprichtingsjaar 1967 tot en met 1970 was hij voorzitter van onze vereniging, gevolgd door bestuurslid van 1970 tot en met 1977. Verder verleende hij vele hand- en spandiensten voor de voetbalvereniging. We wensen Elly, de kinderen en de verdere familie veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen. Bestuur en leden vv NOAD '67 Sint-Philipsland, maart 2008 Heel bedroefd geven wij kennis dat, na een geslaagde operatie, toch nog onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man, vader, opa, baasje, broer en zwager echtgenoot van Petronella Timmermans in de leeftijd van 67 jaar. Oud Vossemeer P. Boogaart-Timmermans Oud Vossemeer Corné en Watsana Marvin, Ferdie, Peter Saartje Familie Boogaart Familie Timmermans Onze dank gaat uit naar het personeel van thuis zorg Allévo voor de liefdevolle verzorging Rotterdam, 16 maart 2008 Onder de Molen 30 4698 AV Oud Vossemeer Mijn man, vader is opgebaard in zorgcentrum De Vossemeren, Burg. Janssensstraat 1 te Nieuw Vossemeer, waar er gelegenheid is tot afscheid nemen op donderdag 20 maart van 19.30 tot 20.00 uur. De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 21 maart om 11.00 uur in de aula van het crematorium, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom. Na de plechtigheid wordt u uitgenodigd mee te gaan naar Hotel Restaurant "Aarden", Kaai 1 te Steenbergen om de naaste familie persoonlijk te condoleren en voor de koffie tafel. Geen bloemen Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Nog vrij onverwacht heeft de Heere van onze zijde weggenomen onze broer, zwager, oom en oud-oom sinds 19 augustus 2002 weduwnaar van Anna Kommerina van Nieuwkerk in de leeftijd van 80 jaar. J. de Wit-van Oudenaarde (in herinnering) J. M. de Wit J. van Tiggele-van Oudenaarde (in herinnering) A. P. van Tiggele in herinnering) J. van Oudenaarde M. van Oudenaarde-Riedijk Kinderen en kleinkinderen Maart 2008 Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-uit voerder en vriend Wij zullen zijn lach en altijd goede humeur missen. Wij wensen Elly, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Gerald, Gerrit, Ad, Jan-Willem, Bert, Sjaak, Peter, Marcel en Tonny Maart 2008 Met droefheid hebben wij kennisgenomen dat de Heere op 80-jarige leeftijd heeft weggeno men onze oud-ambtsdrager pn oud-lid van het college van notabelen, de heer Vele jaren heeft hij onze gemeente met grote inzet en ijver mogen dienen in het ambt van diaken en ouderling en als lid en voorzitter van het college van notabelen. We wensen de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en vertroosting toe bij dit ver lies. Hersteld Hervormde Gemeente Poortvliet Kerkenraad ds. C. Gielen, preses A.M. Verwijs, scriba Kerkvoogdij M. Bijl, voorzitter J. de Graaf, secretaris College van notabelen J.L. de Graaf, voorzitter C.P. v.d. Berge, secretaris Poortvliet, 12 maart 2008 HARTELIJK DANK Voor het genoten vertrouwen en de plezie rige contacten die ik afgelopen 8 jaar met mijn Thoolse klanten (en daarbuiten) mocht hebben. Ik heb me in Tholen dan ook altijd als een vis in het water gevoeld. Voor de plezierige en boeiende contacten met de Verenigde Thoolse Beleggingsstu dieclubs. Voor de fijne samenwerking met al mijn collega's van Rabobank Tholen, in het bij zonder mijn rechterhand: Kees de Wilde die altijd voor me klaarstond. Voor de overweldigende belangstelling op de afscheidsreceptie, de vele warme woor den, de vele cadeaus, persoonlijke brieven, kaarten en e-mails. Hartverwarmend! Het beste toe gewenst voor de toekomst, veel gezondheid en goede beleggingsresul taten toegewenst! Hartelijke groet, Jack Verkamman Maart 2008 N j Hedi en Arthur Alweer \2Vi jaar een fantastisch paar! H. G. van: Remco en Femke Paps en mams Gerda en Niek 22 maart 2008 Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, geld en cadeaus die wij bij ons 12Vè-jarig huwelijk mochten ontvangen. John en Lenny Corné, Marco en Arjan van Haaften Stavenisse, maart 2008 Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die we bij ons 45-jarig huwelijk heb ben gekregen. Leen en Janna Goedegebu u re-Opree Scherpenisse, maart 2008 Sint-Annaland, maart 2008 Heel hartelijk bedankt, ook namens onze kin deren, voor de bloemen, kaarten, geld en andere attenties die we moch ten ontvangen voor ons 25-jarig huwelijk. Leen en Leny Andriesse-Jagt Scherpenisse, maart 2008 Voor al de attenties die ik mocht ontvangen i.v.m. ziekenhuisopname en thuiskomst, mijn harte lijke dank. Theodoor de Rooy Poortvliet, maart 2008 Molenstraat 44b Hartelijk dank, ook namens mijn man, voor alle mooie kaarten en alle belangstelling voor en na mijn operatie in België. Jenny en Ko Polderman Mede namens mijn man en kinderen zeg ik allen hartelijk dank voor de vele belangstelling, kaarten en bezoekjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf en thuiskomst uit het zie kenhuis. Hartelijk dank hiervoor. Willy Priem- Hage Sint-Maartensdijk, maart 2008. Koop uw rechtstreeks bij: NATUURSTEENBEDRIJF Bergen op Zoom Zonder bemiddeling tussenpersoon altijd een stuk voordeliger ff Bijna 70 jaar ervaring in ambachtelijk vakmanschap. Bezoek onze showroom en showtuin met o.a. vele modellen grafmonumenten. Abraham de Haanstraat 6 Tel. 0164-23 41 09 4624 HX Bergen op Zoom Fax 0164 - 24 51 00 •'0< Werkt in je voordeel 1 Visser Visser Hm ACCOUNTANTS BELA8TINQADVI8EUR8 Middelharnis - Bareodrecbt - Gouda - Barneveld www. visser-visser, nl Naai- en lockmachines Breimachines Alle reparaties Wol breimachinegarens Borduurpakketten Inruil en financiering A.B.S. Naai- Breimachines Bedrijventerrein "Welgelegen" Ondernemersweg 19 4691 SL Tholen Tel.: 0166 - 60 70 85 Open: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur DE THOOLSE COURANT Terrasplanken in kunststof: holle planken massieve planken In 16 standaardkleuren leverbaar. Standaard 10 jaar productgarantie. Kurepro Recycling Producten Veilingweg 11 4697 RB Sint-Annaland tel: 0166-657106- fax 0166-653453 b.g.g. 06-22261798 of tel: 0164-683425 showroombezoek op afspraak mogelijk Wij monteren en demonteren verhuur gevelsteigers, stalen steigers Info: STEIGERKONING Roosendaal 0165561424 BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONZE OCCASION TOPPERS OP 21, 22 24 MAART Oude Moerstraatsebaan 24 50 Bergen op Zoom Het gratis navigatie systeem is van toepassing op de gebruikte auto's vanaf C4S00,-.Eventueel inwissetoaar voor een waardebon te besteden bij Home Car Perfection.De afbeelding dient als voorbeeld.Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden deelt het volgende mee: Algemene vergadering en commissies Dinsdag 15 april 2008 is de openbare vergadering van de algemene vergadering in het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de Jaarrekening 2007, de notitie Grondverwerving en een voorstel tot herbenoeming van dijkgraaf W.A. Gosselaar. Voorafgaand aan de vergadering zijn er openbare bijeenkomsten van functionele commissies. Bij deze vergaderingen heeft u de gelegenheid direct na opening van de vergadering uw mening over een punt op de agenda uiteen te zetten. Hieronder vindt u een overzicht van deze commissievergaderingen. Waterbeheer: dinsdag 1 april 2008 om 16.30 uur in restaurant Grevelingen, Parallelweg 1 in Bruinisse. Algemeen Bestuurlijke Zaken: dinsdag 1 april 2008 om 19.30 uur in het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg. Soms onzichtbaa Economische Zaken: woensdag 2 april 2008 om 17.00 uur in het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg. Waterkeringen en Wegen: woensdag 2 april 2008 om 19.30 uur in het waterschapskantoor, Kanaalweg 1 in Middelburg. De vergaderbundel ligt vanaf dinsdag 25 maart 2008 ter inzage op het hoofdkantoor in Middelburg. Ook in de bibliotheken in Goes, Zierikzee en Tholen kunt u de stukken inzien. Jaarrekening 2007 Het concept van de jaarrekening 2007 ligt met ingang van 28 maart tot en met 11 april 2008 ter inzage in het kantoor van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 in Middelburg. Het kantoor is geopend elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Een exemplaar van de jaarrekening 2007 is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en gratis te downloaden op www.wze.nl. Kanaalweg 1 Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Telefoon 0118 -621000 Fax 0118 - 621990 info@wze.nl www.wze.nl

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 4