Voorverkoop zwembadkaarten Openbare bekendmakingen Goede Vrijdag en Pasen Thema-avond dementie Reserveringen sportaccomodaties seizoen 2008/2009 Dienstverlening publiekszaken na 12.30 uur alleen op afspraak Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 12 Donderdag 20 maart 2008 gemeente Tholen Milieu straat Huisvuilinzameling M I Tholenderwijs C' Gemeentehuis Tholen Bezoekadres: Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen Postadres: Postbus 51, 4690 AB Tholen Telefoon (0166) 668 200 Meldpunt (0166) 667 667 (24 uur per dag voor opmerkingen, meldingen over uw woonomgeving) Fax (0166) 663 553 E-mail gemeente@tholen.nl Website www.tholen.nl Openingstijden gemeentehuis Iedere werkdag geopend Van 8.30 uur tot 12.30 uur: vrije inloop Van 12.30 uur tot 17.00 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: do. 18.00 - 20.00 uur Burgemeester of wethouder spreken? U bent van harte welkom op het gemeente huis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: (0166) 668 330: voor de burgemeester (0166) 668 386: voor een van de wethouders Gemeenteraad Wanneer u iets met (een lid van) de gemeen teraad wilt bespreken, kunt u contact opne men met de raadsgriffie: 0166 - 668 350. Vragen over leven met een beperking? MEE Zeeland biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U bent van harte welkom met uw vragen op elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur op het servicepunt in het gemeentehuis van Tholen. Wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen Een overzicht van de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen die de komende tijd binnen de gemeente zullen plaatsvinden, kunt u vinden op de website van de gemeen te: www.tholen.nlIn het linkermenu kunt u onder 'Actueel' klikken op Verkeersmaat regelen'. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie op het gebied van verkeer en wegenonderhoud. Tholenderwijs gratis via e-mail of print Inwoners van de gemeente Tholen die géén abon nement hebben op de Eendrachtbode, kunnen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gra tis thuis ontvangen. Via e-mail en als u geen internet-aansluiting hebt, op papier via de brie venbus. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode (0166- 657007) of bij de gemeente Tholen (0166-668210). Of u stuurt een e-mail naar tholenderwijs@eendrachtbode.nl BOUWEN p Ingekomen bouwaanvragen Oudelandsedijk 1 (Tholen): het plaatsen van een bedrijfshal; Dalemsestraat 1 en 3 (Tholen): het wijzigen van de indeling; Koningin Julianastraat 129 (Tholen): het veranderen van de voorgevel; Hogeweg 27 (Poortvliet): het vergroten van een woning; Randweg 3 (Poortvliet): het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning; Diverse locaties (Poortvliet, Sint-Annaland, Oud- Vossemeer, Sint Philipsland): het plaatsen van reclame borden (Rectificatie); Koningin Julianastraat 8 (Tholen): het vergroten van de zolderverdieping van de woning; Bonenblokstraat 5 (Oud-Vossemeer): het uitbreiden van een woning; Razernijweg 1 (Tholen): het plaatsen van sleufsilo's; Nieuwlandseweg 202 (Sint-Annaland): het plaatsen van een chalet en een berging; Ceciliaweg 2 (Sint-Annaland): het plaatsen van een energy ball; Vogelsangsedijk IA (Oud-Vossemeer): het plaatsen van instroomwerk en krooshekreiniger; Normaal gesproken gaat op Koninginnedag (30 april) het zwemseizoen van start. Omdat dit jaar de meivakantie voor de scholen al op maandag 28 april begint, worden de gemeentelijke zwemba den dit jaar geopend op maandag 28 april 2008. Vanaf 13.30 uur zijn de poorten van beide zwembaden geopend voor het publiek. Voorverkoop van de abonnementen en de zwemleskaarten vindt in alle kernen plaats. Het schema is als volgt: 'maandag 31 maart van 09.00 - 12.00 uur dorpshuis De Wimpel te Sint Philipsland. 'maandag 31 maart van 14.00 - 17.00 uur dorpshuis De Stove te Stavenisse. dinsdag 1 april 'dinsdag 1 april 'woensdag 2 april 'woensdag 2 april 'maandag 7 april 'maandag 7 april 'dinsdag 8 april 'dinsdag 8 april 'woensdag 9 april 'woensdag 9 april van 09.00 - 12.00 uur dorpshuis Holland Huis te Scherpenisse. van 14.00 - 17.00 uur sport- en gem.centr. De Wellevaete te Sint-Annaland. van 09.00 - 12.00 uur sport- en gem.centr. Haestinge te Sint-Maartensdijk, van 14.00 - 17.00 uur sport- en gem.centr. Haestinge te Sint-Maartensdijk. van 09.00 - 12.00 uur dorpshuis De Vossenkuil te Oud-Vossemeer. van 14.00 - 17.00 uur 't Ouwe Raed'uus te Poortvliet. van 09.00 - 12.00 uur gemeentehuis te Tholen. van 14.00 - 17.00 uur gemeentehuis te Tholen. van 09.00 - 12.00 uur gemeentehuis te Tholen. van 14.00 - 17.00 uur gemeentehuis te Tholen. N.B. Alléén in het gemeentehuis van Tholen is betaling via de pinautomaat mogelijk. Voor de overige locaties geldt contante betaling. De zwemabonnementen zijn geldig voor zowel zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk als voor zwembad De Spetter in Tholen. A. Eenmalig toegangsbewijs (geldig voor één zwembadbezoek): a. voor personen van 13 jaar tot 65 jaar 3,10* b. voor personen jonger dan 13 jaar en 65 jaar en ouder 2,40 B. 12-Badenkaart: a. voor personen van 13 jaar tot 65 jaar b. voor personen jonger dan 13 jaar en 65 jaar en ouder C. Seizoenabonnementen: 31,60 24,15 a. voor personen van 13 jaar tot 65 jaar 60,85 b. voor personen jonger dan 13 jaar en 65 jaar en ouder 35,60 c. voor een gezin van twee personen 117,35 d. voor een gezin van drie personen 124,75 e. voor een gezin van vier personen 131,50 f. voor een gezin van vijf personen 139,00 g- voor een gezin van zes personen 144,80 D. E. Zwemleskaarten inclusief seizoenabonnement: a. voor personen van 13 jaar tot 65 jaar 82,45 60,85 143,30 b. voor personen jonger dan 13 jaar en 65 jaar en ouder 54,25 35,60 89,85 Verenigingen: voor verenigingen of naar het oordeel van burgemeester en wethouders daarvoor in aanmerking komende groepen van personen, zonder instructie van gemeentewege, per uur 23,80 F. Na de voorverkoop worden de tarieven van de seizoenabonnementen met 7,40 verhoogd. John F.Kennedystraat 5 (Oud-Vossemeer): het vergroten van een woning. Ingekomen monumenten-aanvragen Dalemsestraat 1 en 3 (Tholen): het wijzigen van de indeling. Ingekomen sloopaanvragen Eendrachtsweg 15 (Tholen): het slopen van een loods en een berghok. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert op maandag 31 maart 2008 in het gemeentehuis te Tholen. Aanvang 9.30 uur. In deze vergadering worden de op de agenda geplaatste bouwaanvragen behandeld. De agenda ligt voor iedereen op donderdag 27 maart en vrijdag 28 maart 2008 ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en opdrachtgevers/ontwerpers en direct belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De behandeling van zogenaamd voor- overleg/schetsplannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen Burgemeet 1 (Poortvliet): het plaatsen van een dakka pel, verz. 7 maart 2008; Prinses Beatrixstraat 18 (Stavenisse): het verbouwen van een woning, verz. 7 maart 2008; Priestermeetweg 5 (Poortvliet): het bouwen van een bedrijfswoning, verz. 10 maart 2008; Julianastraat 40 (Sint-Annaland): het vergroten van de woning, verz. 10 maart 2008; Geertruidaweg 3 (Scherpenisse): het uitbreiden van een berging, verz. 11 maart 2008; Coentjesweg 35 (Oud-Vossemeer): het bouwen van een garage/schuur, verz. 11 maart 2008; Geertruidaweg 3 (Scherpenisse): het bouwen van een berging en overkapping, verz. 11 maart 2008; De gemeente is op Goede Vrijdag, 21 maart, gesloten. Het CWI in de hal van het gemeentehuis is wel geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op Tweede Paasdag (maandag 24 maart) zijn zowel de gemeente als het CWI gesloten. De Milieustraat is op Goede Vrijdag geopend, maar op Tweede Paasdag gesloten. 0p Tweede Paasdag zal er geen huisvuil worden opgehaald door de Zeeuwse Reinigingsdienst. Deze route zal twee dagen eerder worden gere den, namelijk op zaterdag 22 maart. Inwoners van de kern Tholen kunnen de restafvalcontainer op zaterdag 22 maart aanbieden. In Oud-Vossemeer kan de GFT-contai- ner op zaterdag 22 maart worden aangeboden. Voor meer informatie kunt u het huis- aan- huis verspreide inzamelschema raadplegen, bellen met het service nummer: 0900 44 33 333 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur) of de website van de ZRD raadplegen: www.zrd.nl tMBMfiHi 0p woensdag 26 maart a.s organiseert de Alzheimerwerkgroep Tholen in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg een thema-avond voor mantel- zorgers en vrijwillligers over dementie met als onder werp 'Activiteiten voor dementerenden'. De avond vindt plaats in Zorgcentrum ten Anker en begint om 19: 30 uur. Deelname is gratis. U kunt zich opgeven bij het Steunpunt Mantelzorg op werkdagen van 10: 00 tot 12: 00 uur op telefoonnummer (0166) 668 200 of via e-mail: mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl De gemeente is begonnen met de reserveringen voor het seizoen 2008/2009 voor de gymzalen, sportzaal De Wellevaete en sporthal De Meulvliet. De vaste gebrui kers hebben inmiddels een brief van de gemeente ont vangen. Nieuwe gebruikers kunnen een reserverings formulier aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente, tel. (0166) 668 200 of per e-mail: sport- zaalverhuur@tholen.nlMocht u één van bovenge noemde zalen in het seizoen 2008/2009 willen huren, dan verzoekt de gemeente u dit vóór 16 mei 2008 aan te geven. Er kan dan rekening worden houden met het inplannen van overige activiteiten. U kunt van 8.30 tot 12.30 uur zonder afspraak terecht bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente, voor bijvoorbeeld het aanvragen of afhalen een paspoort, rijbewijs, of andere produc ten. Hiervoor kunt u ook op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur terecht. Wilt u van 12.30 tot 17.00 uur een product aanvragen of afhalen, dan kan dat alleen op afspraak. U kunt hiervoor een dag van tevoren een afspraak maken bij de tele foniste van de gemeente Tholen, te bereiken op num mer 0166-668 200. Schoolstraat 17 (Sint-Annaland): het oprichten van speeltoestellen met entreegebouw, verz. 11 maart 2008. Verleende reclamevergunningen Markt 34 (Sint-Maartensdijk): het plaatsen van reclame, verz. 7 maart 2008. Verleende sloopvergunningen Eendrachtsweg 15 (Tholen): het slopen van een loods en een berghok, verz. 11 maart 2008. Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvra ger schriftelijk worden ingediend bij het college van bur gemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, tel (0166) 668200. Ontwerpbesluiten vrijstellingen bestemmingsplannen Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, dat zij - op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - voor de navolgende aanvragen om bouwvergunning vrij stelling willen verlenen van de geldende bestemmings plannen: Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: Puitsedijk 2 te Oud-Vossemeer: het bouwen van een loods (2007/0264); Vanaf 21 maart 2008 tot en met 3 april 2008 ligt het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openings tijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzageter mijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbe sluit naar voren brengen. Artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: Nieuwlandseweg 136 te Sint-Annaland: voor het plaatsen van een dubbele stacaravan (2008/1); Artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: Molenstraat 9 te Sint-Maartensdijk: het bouwen van een garage met bovenwoning (2007/0447); Vanaf 21 maart 2008 tot en met 1 mei 2008 liggen de ont werpbesluiten met de daarbij behorende stukken ter inza ge in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Binnen de genoemde inzagetermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbesluit naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving, tel. (0166) 668562 of 668363. Van een mondelinge ziens wijze zal een verslag worden opgesteld. Geen zienswijzen ontwerp-vrijstellingsbesluit Burgemeester en wethouders van Tholen maken - ingevol ge artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat er geen zienswijzen zijn ingediend betreffende het navolgende ontwerp-vrijstellingsbesluit: Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: Nieuwlandseweg 200 te Sint-Annaland: het plaatsen van een stacaravan met berging (2007/0534); Het ontwerpbesluit met alle daarbij behorende stukken heeft van 25 januari 2008 tot en met 6 maart 2008 ter inzage gelegen. Burgemeester en wethouders zullen uiter lijk 3 april 2008 besluiten op het verzoek om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en op de aanvraag om bouwvergunning. KAPVERGUNNINGEN Aanvraag Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij in de periode van 6 maart tot en met 11 maart 2008 de volgende aanvraag voor een kapvergunning heb ben ontvangen: Oud-Vossemeer Hofstraat 21 voor het kappen van 1 lindeboom De stukken die betrekking hebben op deze aanvraag lig gen gedurende twee weken na de datum van deze bekendmaking tijdens de openingstijden van het gemeen tehuis voor iedereen ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 4690 AB Tholen. Uw reactie zal dan meegenomen wor den bij de beslissing om wel of niet de kapvergunning te verlenen. VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS Het hoofd van de afdeling Openbare Werken maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht namens het college van bur gemeester en wethouders van de gemeente Tholen bekend dat er voor de veiligheid van de leerlingen van de basis scholen in Sint-Annaland twee (tijdelijke) voetgangers oversteekplaatsen worden aangelegd. Eén op de kruising Bierensstraat/F.M. Boogaardweg en de andere ter hoogte van het bruggetje naar het achterpad van de woningen in de Bgm. Baasstraat. Zie verder pagina 14.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 13