r Familieberichten 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 20 december 2007 Hoera, een zusje! Loïs Jade Isolde Grace Jaap Hage 8z Anita Hage-van Haaften Adrie enJanneke van Burgh-Stoutjesdijk Leen Berkey 8z Leny Berkey-van Iwaarden Kiep hiep hoera! Opa Leen en oma Leny Jacob Bevelander Sz Marijke Lena Bevelander-Uyl Willy en Ad van den Hoek-Heijboer Ad en Willy van den Hoek Ome Jan uit Amsterdam JAN POLDERMAN BAREND VAN IWAARDEN FRANCINA MARIA CATHARINA VAN ENGELEN FRANCINA MARIA CATHARINA THEUNISSE-VAN ENGELEN MEVR. FRANCINA M.C. THEUNISSE-VAN ENGELEN MEVR. THEUNISSE- VAN ENGELEN HELENA JOHANNA POOT ARIE DUINE JANAARNOUDSE JOSINA WILLEMINA DEURLOO-QUAAK TON KOUWENHOVEN JOHANNA HEIJBOER- VAN DEN BOOGAARD VERHUISD (o)pa 70 jaar PIETER VAN DEN BURG Opa Vries 75 VERVOLG FAMILIE BERICHTEN OP PAGINA 6 14 december 2007 Dochter van Richard en Henriëtte den Engelsman zusje van Christy Provincialeweg 3 4695 RM Sint-Maartendijk 0166-66 45 41 Elke fdéiegifen elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Jakobus 1:17 Uit Gods hand mochten wij op een bij zondere wijze en op Zijn tijd een kostbaar geschenk ontvangen. Dankbaar zijn wij dat de Heere, onze God, aan onze zorgen heeft toevertrouwd Jade is geboren op 3 juni 2006 in Cape Town, Zuid-Afrika. Op 26 november 2007 hebben wij haar in onze armen gesloten in Pretoria en op 14 december zijn wij met onze dochter thuis gekomen. Piet en Joke van 't Hof-Meeuse Raiffeisenstraat 13 4697 CE Sint-Annaland Tel. 0166-65 30 36 Wij wensen u goede kerstdagen en een voor spoedig 2008. Op zondag 23 december zijn onze papa en mama en onze kinderen 12Vi jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. xx Xander en Nienke Hage Pa en ma Hage Pa en ma Van Haaften 4696 AZ Stavenisse, Boswei 79 Op 5 januari 2008 hopen onze kinderen te herdenken dat ze 25 jaar Garagebedrijf Van Burgh hebben, 25 jaar getrouwd zijn en Adrie wordt 50 jaar. Wij feliciteren ze van harte. Pa en ma Stoutjesdijk Sint-Maartensdijk, december 2007 Maartenshof 66 Op zaterdag 22 december a.s. zijn onze ouders 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Sjaak en Patricia Marco en Renate 4698 BR Oud-Vossemeer, december 2007 Marehoekstraat 21 40 jaar getrouwd. xxx Douwe en Tjitse December 2007 Zo de Heere wil en wij leven hopen onze geliefde ouders en grootouders op 29 december 2007 te gedenken dat zij 40 jaar door het huwelijk zijn verbonden. Dat ze nog lang voor ons en voor elkaar gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Van harte nodigen wij u uit onze ouders hiermee te feliciteren op D.V. zaterdag 29 december aan huis. 4695 HS Sint-Maartensdijk, december 2007 Gladiolenstraat 24 1 22-12-1967 22-12-2007 40 jaar een paar 4695 GL Sint-Maartensdijk, december 2007 Alb. Schweitzerstraat 1 Op 22 december 2007 zijn onze ouders en lieve opa en oma 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd van: André en Jolanda Cas en Stan Elles en Franklin Mandy Sint-Maartensdijk, december 2007 Bedroefd geven wij u kennis dat de Here uit onze familie heeft weggenomen 7-10-1921 Sint-Annaland t 6-12-2007 Amsterdam Tholen: C. C. Sprenkels-Koopman J. J. Sprenkels Sint-Maartensdijk: C. C. Stoutjesdijk- Koopman P. Stoutjesdijk J. C. Koopman J. op den Brouw Breda: J. C. Hendricks-Koopman D. A. Hendricks Sint-Annaland: A. M. Moerland-Koopman J. P. Moerland C. J. Koopman M. L. Koopman-Sho Correspondentieadres: J. C. Koopman, Albert Schweitzerstraat 45, 4695 GM Sint-Maartensdijk Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde die wij van hem hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat, na een liefdevolle verpleging in zorgcentrum Ten Anker, afdeling Vliedberg, van ons is heengegaan onze vader, groot- en overgrootvader weduwnaar van Maria Adriana Heijboer in de leeftijd van 86 jaar. Kees en Yvonne Corrie Rina en Jaap Gerda en Chris Louis en Wilma Klein- en achterkleinkinderen 4691 ZA Tholen, 14 december 2007 Prins Clauslaan 1 Correspondentieadres: Familie L.J.C. van Iwaarden, Het Lint 114691 DK Tholen. De rouwdienst is gehouden jl. woensdag 19 december om 14.00 uur in de aula van het uitvaartcentrum van Monuta, Prins Bernhard- straat 2 te Tholen. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats aldaar. Rust zacht, lieve opa en grootopa VAN IWAARDEN Nathalie en Henri Amy Michael en Annelies Kyara, Gijs Benny en Sjanina Kelvin, Milan Erik en Susan Danielle, Koen, Jesse Ronald en Renate Tholen, december 2007 Een vrouw, een moeder waar je op kon bouwen. Een woord waarop je kon vertrouwen, Achter jou ligt een leven van werken en zorgen, maar ook veel liefde geven maar juist dat bepaalde jouw gezicht Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons tijdens haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat onverwacht van ons is heen gegaan, onze lieve moeder weduwe van Adriaan Johannes Theunisse 22 juni 1921 tl? december 2007 Sint-Annaland: Hanna Henny 4697 EM Sint-Annaland, Havenplein 13 De crematieplechtigheid werd gehouden op dinsdag 18 december om 13.00 uur in het cre matorium, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom. Wij zijn verdrietig dat plotseling mijn lieve, zorgzame schoonzuster en onze altijd belangstellende tante is overleden. Onze gedachten gaan uit naar Hanna en Henny. Tholen: KJ. Coomans-Theunisse Vlissingen: L.J. Zondervan-Coomans J.W. Zondervan Zoetermeer: A.C. Coomans W. Coomans-van der Vegt Marijke, Vera, Timo en Koen Wageningen: G-J.D. Zondervan H.C. Zondervan-Sinnema Jouke Oxford, UK: K.T. Zondervan C.M. Thomson Tholen, 13 december 2007 Verdrietig geven wij u kennis van het plotse ling overlijden van Wij wensen Hanna en Henny veel sterkte en liefde toe. Rie van Driel-Dormaar en kinderen Sint-Annaland, 13 december 2007 Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van ons trouwe lid N.B. van Plattelandvrouwen/Vrouwen van nu afdeling Sint-Annaland December 2007 Je hield van de zon, gelukkig ging die steeds meer voor je schijnen. Verdrietig zijn wij door het onverwachte over lijden van onze lieve moeder, oma en oud-oma in de leeftijd van 85 jaar. Poortvliet: Piet en Corry Kamperland: Aly en Wim Harmeien: René en Marian Klein- en achterkleinkinderen Goes, 13 december 2007 Correspondentieadres: A.G. Wiskerke, Eikenlaan 7,4493 CL Kamperland De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 december. De blijken van medeleven bij het overlijden van onze man en zoon waren overweldigend. Wij ontvingen zeer veel reacties, in de vorm van kaarten, persoonlijke brieven of troos tende woorden. Zij zijn voor ons een grote steun bij het verwerken van dit zware verlies. Wij danken u hiervoor hartelijk. Arie leeft voort in onze gedachten. Ria Duine-Aerts Dina Duine-Geuze Scherpenisse, december 2007 Wij wensen u een voorspoedig 2008 Tot onze diepe droefheid, heeft de Heere op Zijn tijd en wijze van ons weggenomen mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader, schoonvader en opa echtgenoot van Pietje van der Hoek in de leeftijd van 84 jaar. Sommelsdijk: P. Aarnoudse-van der Hoek Stavenisse: Nelly Janssen-Aarnoudse Gabri Janssen Leendert Jan en Willeke Eline Petra en Hilbert Gèrald Adriaan Gilbert Corné Oud-Vossemeer: Addy Aarnoudse Marleen Aarnoudse- Aarnoudse Jan en Johanna André Ellen Wendy Adrian Marnix Bergen op Zoom, 18 december 2007 Correspondentieadres: Familie Janssen, Buurtweg 8a, 4696 RV Stavenisse. Gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 21 december van 19.30 tot 20.30 uur in vereni gingsgebouw 't Gebouwtje van de Gerefor meerde Gemeente in Nederland, Hofstraat 4 te Oud-Vossemeer. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 22 december om 13.00 uur in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, F.D. Rooseveltstraat 26 te Oud-Vossemeer. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Molen straat te Oud-Vossemeer. Indien u de rouwdienst wenst bij te wonen, wordt u uitgenodigd om 12.50 uur, in gepaste kleding, aanwezig te zijn. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in voornoemd verenigingsgebouw. Geen bloemen Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen kunt u deze kennisgeving als zodanig beschouwen. Een luisterend oor, troostende woorden, een kaartje, uw aanwezigheid bij het afscheid van onze lieve moeder, oma en omi heeft ons troost gegeven. Wij willen iedereen hiervoor bedanken. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Scherpenisse, december 2007 Langs deze weg willen wij eenieder bedan ken voor de steun, brieven en kaarten, die wij mochten ontvangen na het overlijden van op 2 september j.l. Het gaf ons veel steun en troost en zal in onze herinnering blijven. Ton is vrijdag 14 december, naar zijn eigen wens, in Port Harcourt begraven. Fam. Kouwenhoven Sint-Maartensdijk, december 2007 Voor de vele blijken van medeleven na het, plotseling overlijden van onze moeder, groot- en overgrootmoeder betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: Familie M. Heijboer Sint-Annaland. december 2007 DANKBETUIGING Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, blijken van belangstelling en andere attenties die wij van u mochten ontvangen, vanwege mijn ziekzijn. Het heeft ons heel erg goed gedaan, dat er zoveel medeleven was. Tevens wensen wij u allen ook langs deze weg, gezegende kerstdagen en de beste wensen voor 2008. G. Faasse 4675 CL Sint-Philipsland, december 2007 Boserf 23 Onvoorstelbaar, zoveel medeleven, meer dan 600 kaarten, bloemen, fruit en andere cadeaus. Alle hulp van familie, vrienden en kennissen en pastorale ondersteuning. Het is om stil van te worden. Heel hartelijk dank hiervoor. Het is voor ons een enorme steun in deze moeilijke tijd. Wij willen iedereen langs deze weg goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe wensen. Jan en Sarina van den Berge Wilbert en Jacqueline Nathalie Alexandra Stavenisse, december 2007 Mevr. H.P. Slager-Boon is verhuisd van Margrietlaan 20 te Scherpenisse naar Zorgcentrum De Schutse Kanier 004, F.M. Boogaardweg 10, 4697 GM Sint-Annaland Tel. 0166-65 87 66 Tevens wenst ze eenieder gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. December 2007 .jp Hoera, 23 december wordt Gefeliciteerd Kinderen en kleinkinderen Anna Jacobapolder, december 2007 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.' Openbaringen 21: 3-4 Op 82-jarige leeftijd heeft God thuisgehaald, onze lieve vader, opa en overgrootvader gehuwd geweest met Akke Feenstra Zijn leven was toegewijd aan Jezus en aan iedereen die hulp nodig had. René en Anne-Mieke Danny en Ingeborg Niels en Monique Hugo en Joke De sire e Tamara en Pim Achterkleinkinderen Jolanda en Wim Marian en Brendan Marco en Thirza Leonie Hans en Vera Jonathan Nathalie en Rogier Jurriaan Erna en Aart-Jan Laura Marije Daphne Amsterdam, 17 december 2007 Correspondentieadres: E.H.W. Schot-van den Burg, Brugstraat 16, 4691 EC Tholen Onze vader is overgebracht naar Uitvaartcentrum Zuid, Fred Roeske- straat 91 te Amsterdam, alwaar geen bezoek. De dankdienst zal gehouden worden op vrijdag 21 december a.s. om 13.00 uur in het gebouw van de Pinkstergemeente Amsterdam Keerpunt aan de A.J. Ernststraat 302-304, Amsterdam. Voorafgaand vanaf 11.30 uur tot 12.45 uur is aldaar gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren. Aansluitend zal om 15.00 uur de teraardebestelling plaatsvinden op de begraafplaats Vredenhof, Haarlemmerweg 367 te Amsterdam. HOERA! Hartelijk gefeliciteerd van Bram en Driek December 2007 Hierbij willen wij ieder een hartelijk bedanken voor de kaarten, cadeaus en andere attenties, die we mochten ontvangen na de geboorte van onze dochter en zusje Lucia. Tevens wensen wij iedereen goede feestda gen en de beste wensen voor 2008. Leo,Joyce en Jada Potappel Steenbergen, december 2007 Langs deze weg wil ik familie, vrienden en bekenden gezegende kerstdagen en een voor spoedig en goed nieuw jaar toewensen. Verder wil ik iedereen, die afgelopen jaar met ons heeft meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze moeder en oma, harte lijk dankzeggen. W. Moerdijk Krabbendijke, december 2007 Doel straat 6 Wij wensen familie, vrienden en bekenden gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2008. P. de Rijke-Smits 4462 WC Goes Watertorenstraat 35

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 4