i Verlichte gevels in Vossemeer m Plaatselijk nieuws EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 20 december 2007 Panorama-zee 4 CENT KORTING op benzine SHELL C. BAL Eerste alarm Hof van Tholen Geen kunststof aanbouw Seste kaarten Verkerke Vogelvreugd Jitbreiding kerkenraad Dakkapel Botshoofd Afscheid jeugdsoos Goud voor Vogelvrienden Cees Burgers voorop Moonlight kerst shopping Uitbreiding bouwbedrijf Bingo op de Waaje Viering in Bethelkerk Alternatieve les Pastoraal medewerker Legaat 12.500 euro 1 Geslacht in eigen slagerij Nieuwe ouderling Hekwerk 'beplakt' Dichte garagedeur Niet uittreden Schoorsteenbrand Airbags gestolen Aanbouw netjes Zomerwoningen Oliebollen Bingo voor drinkwater Nieuwe ouderling Riool Karreveld Windmolens kleiner Bieb extra open Zangavond succes 2 Tholen In het atelier van Dini Simons aan de Dalemsestraat 19 hangt momen teel een vijftal schilderijen die sa men een panoramabeeld vormen. De schilderijen hebben de zee als on derwerp. Het is een geliefd en veel gebruikt onderwerp van de kunste nares die met haar penseelstreken de Zeeuwse kust. de golfbrekers en de aantrekkingskracht van het water onder de aandacht wil brengen. Be gin januari is het vijfluik te zien bij de expositie Dromen aan zee in ga lerie Het licht in Valkenswaard. Profiteer van dit voordeel! Natuurlijk krijgt u ook bij iedere tankbeurt GRATIS zegels of airmiles. Heeft u vragen van technische aard, stel ze gerust We zijn u graag van dienst. Wattstraat 3, Tholen Advertentie I.M. ambtenaren zijn nog niet verhuisd Tholen. maar dinsdagmiddag half vier rukte de brandweer uit ia een automatisch brandalann in het nieuwe gemeentehuis aan Hof van rholen. Het bleek loos alarm. De welstandscommissie ging maan- lag niet akkoord met het gebruik -an een witte kunststof voor de aan- 50UW die L.P. Deurloo wil maken tan zijn woning Burg. van Berchem- itraat 1. De commissie wil dat de relfde metselbaksteen wordt ge- imikt als bij de woning óf een netselwerk schijf op de erfgrens net donkere beplanting, vernieuwen van de voorgevel lan het pand Jan van Bloisstraat 25 an L.B. Luten is wat de commissie akkoord. Dat geldt ook voor dakkapel die J.J. Kwist aan de ichterkant op zijn woning Meander- aan 186 wil plaatsen én voor de uit van Van 't Hof aluminium ian de Slabbecoornweg 21Voor het van de kozijnen van de Vossemeersepoort 27 kreeg Boogaart van de commis- de suggestie om in de topgevel le houten vulling in donkergroen uit e voeren in plaats van in wit. Dok het terugbrengen van de achter gevel van het pand Markt 26 in de iriginele staat, na het wegbreken an een aanbouw, is wat de commis- ie betreft akkoord. Over het plan an P.M.J. Swarthoff moet ook de nonumentencommissie nog een ad- 'ies uitbrengen. vlarie Verkerke heeft met 5326 pun- de onderlinge competitiewed- trijd van klaveijasclub Stad Tholen Janet van Duivendijk mét 5081 punten op de weede plaats. Han Visser kaartte punten en de derde plaats bij- Anita Aarnoudse wist met 4960 de vierde plaats te bemachti gevolgd door Leen Hage met punten. leden van vogelvereniging Vo- deden vorig weekend mee ian de districttentoonstelling in Crabbendijke en gingen allen met en kampioenschap naar huis. Daar- laast scoorde Vogel vreugd een der- Ie plaats in het verenigingsklasse- nent. De heer De Vlieger behaalde en kampioenschap met een kanarie igaat geel mozaïek van 91 punten, net een kanarie agaatopaal geel mo- ai'ek van 91 punten en met een ;loster consort van 93 punten. A. len Engelsman wist ook drie eerste ilaatsen te bemachtigen met een :oudbuikje van 93 punten, een geel- mikgors van 93 punten en een grote van 92+ punten. Mevrouw Jakobsen scoorde de eerste plaats een catharinaparkiet groen van punten en een valkparkiet wit- opaline van 92 punten. J.M. ging voor het goud met een tam bruinoorparkiet van 368 punten een stam rozeborstbaardparkiet 'an 367 punten. Ook M.C. Goede- behaalde een kampioen- chap met een grijsrug dwergpape- groen van 93 punten. Een roseicollis groen van 93 bezorgde A. Bazen de gou- medaille. M. van der Jagt be- iaalde een kampioenschap met stam igapornis roseicollis groen van 372 lunten. Ook M. den Engelsman ging Js kampioen naar huis dankzij een ink wildkleur van 91 punten. Hier- laast werden nog diverse zilveren en ironzen medailles behaald door de eden. Schot (Binnenkamer) heeft zijn 'erkiezing tot ouderling van de Her teld Hervormde Gemeente aange- Ouderling J. Verheul heeft herverkiezing aanvaard. Daar- komt het totaal aantal ouderlin op drie. Daarentegen bedankte Priem voor zijn herverkie- .ing, zodat hiervoor een vacature lij ft bestaan. Oud-Vossemeer Bij de dakkapel die G. van Haaften wil plaatsen op zijn woning Leguit- sedijk 23 (Botshoofd), had de wel standscommissie maandag een paar opmerkingen. Zo ontbrak elke maat voering op de ingediende tekenin gen. De commissie ging er vanuit dat de breedte van de opbouw zou stroken met de afmetingen van de vensters op de begane grond en dat een maximale hoogte van anderhal ve meter wordt aangehouden. In het jeugdhonk zijn gisterenmid dag twee vrijwilligsters in het zon netje gezet. Ingrid den Hollander en Gerda Plompen stoppen ermee, na een reeks van jaren actief te zijn ge weest. Mevrouw Den Hollander is zelfs tien jaar bij de jeugdsoos be trokken geweest. In het honk was er gisteren een broodmaaltijd en aan sluitend een spelletjesmiddag voor de jeugd. Acht deelnemers van vogelvereni ging de Vogelvrienden vielen vorig weekend in de prijzen bij de district tentoonstelling in Krabbendijke. B. Jeroense wist met kanarie agaat geel intensief stam 367 punten en goud te bemachtigen. Ook zijn enkeling sati net wit van 91 punten was goed voor een kampioenschap. Met enkeling kanarie agaat geel intensief scoorde hij 90+ punten en het zilver. Hetzelf de metaal ontving hij voor een kana rie satinet wit stam (357 punten) en kanaries bruin met wit stam (366 punten). Een derde prijs kreeg hij voor een kanarie zwart met wit van 90 punten. I. Potappel behaalde met kanaries isabel geel intensief stam 368 punten en het goud. Ook bij de enkelingen kanaries isabel geel in tensief was zijn vogel van 91 punten goed voor de eerste prijs. In dezelfde categorie wist hij met twee andere kanaries van 90 en 89 punten res pectievelijk het zilver en brons te be machtigen. Ook ging Potappel naar huis met tweemaal brons voor kana ries agaat geel intensief stam (364 punten) en enkeling agaat geel in tensief (90 punten). J. Neele scoorde met kanaries mozaïek geel stam 368 punten en het goud. Voor de zebra- vink grijs pop enkeling kreeg hij 92 punten en zilver én 91+ punten en brons. A. Ketting behaalde met ze- bravink masker pop stam 352 punten en kreeg hiermee brons. J. Ketting won het goud met een zebravink zwartwang enkeling (91 pt.), met ze bravink (90 pt.) won hij zilver en met een van 89 punten kreeg hij brons. Zijn zebravink witborst grijs van 90 punten was goed voor de zil veren medaille. Ook J. Versendaal ging met het zilver naar huis dankzij zijn agapornis roseicollis groen stam van 368 punten. De Vogelvrienden doen 10 tot 13 januari mee aan het Nederlands kampioenschap en 17 tot 20 januari aan de wereldkam pioenschappen in Belgische Hasselt. Cees Burgers leidt na de eerste com petitiehelft het klassement van bil jartvereniging De Treffers. Hij eist met 126,038 punten de eerste plaats op. Han van Daaien staat momenteel op de tweede plaats met 120,286 punten. De derde plaats is voor Jos Hommel met 115,926 punten. Han van Daaien speelde de kortste partij in 22 beurten. De hoogste serie werd met twaalf caramboles genoteerd door Johan de Koning. Het hoogste gemiddelde werd gespeeld door Jos Hommel met 2.455. Hij scoorde bo vendien in een inhaalpartij een hoogste serie van vijftien carambo les, een gemiddelde van 4,765 en een partij lengte van zeventien beur ten. De uitslagen waren verder als volgt: H. van Daalen-P. de Leeuw 10-6,333, H. Rensink-J. Hommel 7- 10, L. van Wezel-J. de Koning 4,167-10, M. Klijnsmit-N. Rooijak- kers 6-10. R Goossens-C. Burgers 7,879-10. De stand na de eerste competitiehelft is als volgt: 1. Cees Burgers 126,038; 2. Han van Daaien 120.286; 3. Jos Hommel 115,926; 4. Nico Rooijakkers 115,333; 5. Pierre Goossens 113,939; 6. Karei Hom mel 109.692; 7. Arno Deurloo 108,5; 8. Johan de Koning 107,273; 9. Arjan Hommel 106,585; 10. Piet de Leeuw 99,667; 11. Leo van We zel 99.167; 12. Sjaak Etienne 99,149; 13. Henk Rensink 95,714; 14. Maarten Klijnsmit 88.5. Sint-Annaland Aanbiedingen en kortingen, 22 win kels doen morgenavond mee aan de moonlight kerst shopping van mid denstandsvereniging Activa. Al een aantal jaren kan men op deze gezel lige avond nog wat voordelige kerst inkopen doen. Wie op deze avond bij vijf verschillende winkels iets koopt en de stempelkaart inlevert, krijgt bovendien een kerstcheque. Verder is de Kerstman aanwezig, kunnen bezoekers met een arrenslee een rondje door het dorp maken en heeft Activa gezorgd voor enkele winterse verrassingen. De uitbreiding van bouwbedrijf Rijnberg aan de Bronsgeestweg 3a voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Na opmerkingen van de welstandscommissie is de dakpartij aangepast. Het pand krijgt een ge velbekleding in de kleuren paars bruin en zilvergrijs, met een paars bruine plint, antracietkleurige ramen en deuren, witte speklagen en een grijze dakbedekking. Voetbalvereniging WHS houdt za terdag de traditionele kerstbingo op sportpark De Waaje. Hierbij zijn in zes ronden verschillende prijzen te winnen. De aanvang is om vijf uur. De vrouwenvereniging en de oude- rencontactcommissie hebben samen met de ouderen van de Hersteld Her vormde Gemeente een kerstviering gehouden in de Bethelkerk. Ds. Hoek opende met gebed en deed daarna een kerstmeditatie. Er wer den verschillende kerstliederen ge zongen, waarna een kopje koffie of thee werd aangeboden. Na nog een kerstlied werd de broodmaaltijd ge bruikt. Vervolgens konden de zestig aanwezigen genieten van een fluit- groepje. Ouderling Den Engelsman sloot de kerstviering af met dankge bed. De eerstvolgende ouderencon- tactmiddag is 22 januari in de zaal van de Bethelkerk. Een echtpaar uil Zuid-Beveland vertelt in kleder dracht over de klederdracht en laat dia's zien van verschillende kledij, waaronder Thoolse dracht. Iedereen is van harte welkom. De middag be gint om half drie en duurt tot half vijf. De School met de Bijbel heeft een drukke tijd achter de mg. Op twee middagen werden technieklessen ge geven. waarbij een echte technicus naar school kwam, uitleg gaf over zijn gereedschap en techniek en de leerlingen van alles liet maken. Don derdagmiddag kreeg groep 8 in de plaatselijke brandweerkazerne voor lichting over vuurwerk. De bijeen komst werd georganiseerd door bu reau Halt. de politie en de brandweer. Leerlingen kregen een rondleiding door de kazerne mét een masker op. waardoor zij alleen donker en licht konden onderscheiden. Zo werd me teen gedemonstreerd hoe je door een met rook gevulde ruimte de weg moet zoeken, maar ook wat voor oogbeschadiging vuurwerk kan ver oorzaken. Vervolgens kregen zij een vragenlijst voorgelegd, waarin zij al hun kennis over vuurwerk konden spuien. Tot slot werd een toneelstukje gedaan waarin nogmaals de gevaren van knutselen met vuurwerk werden belicht. Groep 4 ging vrijdagochtend naar de Schut,sf om voor de oudere inwoners van Sint-Annaland kerstlie deren te zingen. De school viert dit maal geen kerstfeest in de kerk. Mor genochtend (vrijdag) viert iedere groep zelf kerstfeest in de klas. De Hersteld Hervormde Gemeente krijgt in januari een pastoraal mede werker omdat ds. PC. Hoek het werk niet meer aan kan. G. Kater uit Kruiningen. docent godsdienst aan het Calvijncollege te Goes, neemt in het nieuwe jaar voornamelijk het pastoraat op zich. Hij studeert theo logie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar ds. Hoek docent is. Kater volgt ook de kerkelijke op leiding van de HHK. Mevr. H. Hendrikse-Slootmaker heeft de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente een legaat van 12.500 euro nagelaten. De win- Cnoz-i a a/ i/nnr bard ei ir\arL\*/llitait I I Donderdag, vrijdag, zaterdag en maandag Malse biefstuk 250 gr. 3,95 Heerlijke rund-, varkens-, kip- en kalkoenrollades per kg v.a-. 8,00 Speciaal voor kerst, superkwaliteit! Vers geslacht kalfsvlees, rundvlees en varkensvlees Croot assortiment Friki verse kip en kalkoen en nog veel meer, zie onze bestellijst! Bestel tijdigi Zaterdag en maandag brengen wij GRATIS uw bestelling bij u thuis! Maandag 24 december is onze winkel open van 7.00 t/m 16.00 uur Slagerij Slager wenst u smakelijke fijne kerstdagen! Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER l Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Runderrookvlees 100 gram 1.65 Coburger rauwe ham 100 gram 1,60 Gegrilde rosbief 100 gram 1,60 Eigen gekookte ham 100 gram 1,35 Kerstsalade 100 gram 1,40 Advertentie I.M. termarkt in de Bethelkerk heeft 1150 euro opgebracht voor het bouwfonds. Diaken J.G. Kats, die door de ker kenraad van de Herv. Gem. was be noemd tot ouderling, heeft zijn be noeming aangenomen. Hij komt per l januari in de plaats van ouderling M. Polderman, die niet meer her kiesbaar was. Na de eerdere benoe ming van M.L. van Popering tot ou derling zijn alle vacatures vervuld. Alleen moet er nu in de plaats van Kats nog een nieuwe diaken komen. Onbekenden bespoten in de nacht van maandag op dinsdag een sier- hekwerk van een woning in de Kerkstraat met een kleverige schuimachtige substantie. Ook de gevel en de bestrating kregen de zelfde behandeling. Het schadebe drag is nog niet bekend. PM. Poot mag geen garagedeur met ramen plaatsen in het pand Molen dijk 44, vindt de welstandscommis sie. Een dichte deur van een donker groene kleur is wat de commissie wil. bleek maandagmorgen. Het bouwplan van B. de Ruiter voor een woning aan de Wethouder C.J. Moerlandstraat 20 voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Sint-Maartensdijk M.H. Hengstmengel (Zwanelaan) en M.A. van Houdt (Zuidsingel) zijn herkozen als notabel van de Hersteld Hervormde Gemeente. Met nagiften heeft de oogstcollecte 10.139 euro opgebracht. Voor het orgelfonds is 3377 euro bijeengebracht. De kerkenraad van de Hersteld Her vormde Gemeente heeft de leden opgeroepen om zich niet te laten uit schrijven. De commissie van bijzon dere zorg van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) schrijft daarover binnenkort een brief om duidelijkheid te krijgen in de plaatselijke situatie. De Hervormde Gemeente is bij de kerkfusie per 1 mei 2004 opgegaan in de PKN, maar de plaatselijke kerken raad wil zich daar met het overgrote deel van de leden niet bij neerleggen, hoewel men uitgetreden is en een ei gen gemeente heeft gevormd in het zelfde kerkgebouw, de monumentale Maartenskerk. Scherpenisse De brandweer is zondagavond tegen zes uur uitgerukt voor een schoor steenbrandje aan de Molenweg. Bu ren hadden vlammen uit de stenen schoorsteen zien komen en de bewo ners gewaarschuwd. Toen de blus- groep uit Sint-Maartensdijk arriveer de, was daar niets meer van te zien. De bewoners hadden er pasgeleden een nieuwe dubbelwandige buis in la ten zetten. Bij inspectie door de brandweer bleek dat bovenin de schoorsteen nog een laag bitumen was achtergebleven van de vorige buis. Volgens de brandweer heeft dat vlam gevat. De bewoners werd gead viseerd niet te stoken voordat het bitu men is verwijderd. Uit vier auto's zijn in de nacht van maandag op dinsdag de airbags gesto len. De wagens stonden geparkeerd aan de Burgemeester Bouwen- sestraat. de Beatrixlaan. de Maria van Nassaustraat en de Weststraat. Uit de auto in de Weststraat werd bovendien de radio ontvreemd. S.D. Goeree kan de aanbouw aan zijn woning Scaldisstraat 23 uitvoeren volgens het door hem ingediende plan. Het is netjes, vond de wel standscommissie maandag. Over de door A.M.M. Eillebrecht ge plaatste carport bij de wohing Zuid straat 2 was de commissie niet tevre den. Er moet een stukje af van de kap. Met de manier waarop H.F. Kappers zijn zomerwoning op recreatieterrein De Pluimpot wil vergroten, is de wel standscommissie niet gelukkig. Ze wil dat er geen knik in het dakvlak wordt toegepast, óf dat door die knik door een kleuraccent logischer wordt uitgevoerd dan op de tekening stond aangegeven P. Meijer mag bij zijn zomerwoning op hetzelfde terrein een vurenhouten berging plaatsen, hoewel commis sievoorzitter M. Onrust vond dat de afstand tot de woning wel erg klein is. Oranjevereniging Prins Willem- Alexander bakt ook dit jaar oliebollen op maandag 31 december. De oliebol len kunnen worden afgehaald vanaf acht uur 's ochtends aan het Holland Huis. Voor bezorging van de lekkernij kan gebeld worden naar 662341 of 06-42352362. Poortvliet Café 't Centrum gaat de 3FM Serious request-actie steunen met een bingo. De opbrengst van de bingo gaat naar het goede doel van 3FM en het Rode Kruis: schoon drinkwater voor ieder een. De bingo vindt morgenavond vanaf acht uur plaats in 't Ouwe Raed'uus. Zaterdag vindt in café 't Centrum vanaf negen uur 's avonds een goud van oud in kerstsfeer plaats. De toegang is gratis. R. Bouman is met 17 van de 30 stem men tot ouderling gekozen van de Hersteld Hervormde Gemeente. Hij vervult daarmee de vacature Kraal. De andere kandidaat, J.L. de Graaf, kreeg 11 stemmen. Twee waren er blanco. Bouman heeft zijn benoe ming aanvaard. M.Bijl is als kerkvoogd herkozen. J.J. Elenbaas en J.L. de Graaf zijn herko zen als notabel. In de vacature G.C. Goedegebuurc. die gestopt is, werd J. Geluk gekozen tot notabel. Aannemingsbedrijf Moerland en Dost uit Steenbergen gaat in januari - als de vorst dat toelaat - nieuwe riole ring aanleggen in het Karreveld. De oude, betonnen rioolbuizen zijn slecht en moeten eruit. Er komen pvc-bui- zen voor terug. Bij de aanbesteding door de gemeente was de Steenbergse onderneming met 49.500 euro, exclu sief btw, de laagste. Tweede was gebr. Moerland uit Sint-Annaland met 53.500 euro, derde gebr. Oomen uit Sprundel met 59.900 euro. De Merw- ecombinatie uit Middelburg sloot de rij met 62.700 euro. De vijf windmolens die KP en P wil plaatsen aan de Del Campoweg en de Zuidweg, worden iets minder hoog dan eerst de bedoeling was. Er is gekozen voor een ander type, waardoor de totale hoogte (inclusief rotorblad) geen 125 meter zal zijn maar 119,50 meter. De welstands commissie adviseerde maandag po sitief, waarbij werd gesteld dat op de bouwwerken geen naam of recla me-uiting aangebracht mag worden. De openbare bibliotheek is wegens sluiting tijdens de kerstdagen donder dag 27 december extra geopend. Boe ken kunnen donderdagmiddag tussen twee en drie worden geleend en inge leverd. Daarnaast is de bibliotheek 's avonds geopend van kwart voor zeven tot kwart over acht. Vanaf 2 januari gelden de normale openingstijden weer. De kerstzangavond in De Wimpel was zaterdag een groot succes. Het dorps huis zat bomvol belangstellenden die luisterden naar de christelijk gemeng de zangvereniging VZOS en een man- nenensemble (leden van het voorma lig Smalstads mannenkoor) onder leiding van Jan Wesdorp. Ook jeugd koor Van knop tot bloem en een da mesensemble, bestaande uit de oudste zangeressen van het jeugdkoor, onder leiding van Wilma van Duuren ver leenden hun medewerking aan de avond. Adriaan Hoek en Lidian Wal pot begeleidden de koren op het orgel met panfluitiste Lisanne Geense. R. Weezenaar (op de ladder) met zijn vrouw en zoontje Quentyn (links), de buurkinderen Melissa en Wesley Hendrikse. Achter de heg H. Hendrikse. In de wijk Welhoek in Oud-Vossemeer zijn bewoners begonnen met het versieren van hun woningen en tuinen met kerstverlichting. R. Weeze naar zette in zijn voortuin aan de Philips van Dorpstraat een grote op blaasbare sneeuwman neer. De buurtvereniging heeft opgeroepen de gevels te verlichten rond de feestdagen. Weezenaar geeft er graag ge hoor aan. Steeds vaker worden woningen versierd met guirlandes van lichtjes, een arrenslee of een ster. Het lijkt een rage te worden, maar volgens Weezenaar is het nog niets vergeleken bij Amerika. „Ik ben zelf wel eens in Philadelphia geweest. Zo gek kan het niet wezen. Daar is dan geen straatverlichting nodig." De Vossemeerder weet nog niet hoe hoog hij de lichtjes hangt. Hij heeft wel een ladder tegen de pui gezet, maar overweegt toch niet verder te gaan dan de begane grond. Buurvrouw H. Hendrikse doet ook mee, al zet ze geen sneeuwpop in de tuin. Bij haar klimt er wel een bescheiden kerstmannetje tegen de gevel. Ook zij heeft al lichtjes her en der hangen. Een jury zal de verlichte huizen en tuinen beoordelen. -3 Predikbeurten Zondag 23. eerste kerstdag diasdag 25 en tweede kerstdag woeasdag 26 december THOLEN HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 u. ds. Van de Berg. Nieuw Lekkerland. 18.30 u. ds. Kwint, Sirjansland. di 9.30 u. ds. Blom, Ridderkerk. 18.30 u. kand. Baan, Nieuw Lekker land. wo 10 u. kerstviering zondagsschool en jeugdclubs. HERSTELD HERV. GEMEENTE zo 9.30 u. leesdienst. 18.30 u. kand. Bouman, Poortvliet, di 9 u. ds. Hoek, St.-Annaland. 15 u. kerstfeest zondagsschool wo 9 u. ds. Hoek, St.-Annaland. HERV. GEM. IMMANUEL zo 10 u. ds. Vermeulen, Bergen op Zoom, ma 22.30 u. ds. De Bie, 's-Gravenpol- der (kerstnachtdienst in Ichtuskerk). di 10 u. mevr. Roggeband. Tholen. GEREF. KERK zo 10u. onbekend. ma 22.30 ds. De Bie, 's-Gravenpolder (kerstnachtdienst). di 10 u. ds. Broere. wo 10 u. zangdienst. CHR. GEREF. KERK zo 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Den Boer. di 10 en 18.30 u. ds. Den Boer. wo 10 u. kinderkerstfeest. GEREF. GEM. zo 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. di 10 u. ds. De Jongste. 16 u. ds. D Jongste, wo 10 u. onbekend. CHRISTENGEMEENTE zo 10 u. dhr. Wisse (gezinskerstvie ring). ma 22 u. dhr. Van der Wiel (kerst- avondvicring in 't Cromwiel. Steen bergen) VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. di 10.30 u.ds. Peters. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering, ma 19 u. woord-, gebedviering (kin derviering) 22 u. eucharistieviering. di 11 u. eucharistieviering. wo geen viering OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE zo 10 u. ds. Vlasblom, Ter Aar. 18.30 u. ds. Scheurwater. di 10 en 18.30 u. ds. Scheurwater. wo 16.30 u. kerstfeest zondagsschool in de Ger. Kerk. GEREF. KERK zo 10 u. ds. Lingen. Sommelsdijk. di 10 u. ds. De Goede. Werkendam. CHR. GEREF. KERK zo 10 en 14.30 u. ds. De Boer. 18.30 u. leesdienst. di 10 u. ds. Den Butter. 14.30 u. ds. Den Boer. 18.30 u. leesdienst. wo 9.30 u. kinderkerstfeest in Oud- Vossemeer. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. di 10 en 14.30 u. leesdienst. wo 10 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. eucharistieviering, ma 17 u. kinderviering, ma 20 u. kerstnacht, woord-, gebed en communieviering, di 9.30 u. eucharistieviering, wo 9.30 u. woord-, gebed- en comun- nieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE zo 10 u. ds. Van Binnendijk, Capelle a/d IJssel. 18 u. ds. De Wit, Oude Tonge. di 10 u. ds. Versluis. 16.30 u. kinderkerstfeest. wo 10 u. kand. De Kruijf, Oud-Alblas. HERSTELD HERV. GEMEENTE zo 11 u. ds. Hoek. 16 u. ds. Oorschot, Stellendam. di 11 en 16u.ds. Hoek. wo 11 u. ds. Hoek. GEREF. GEM. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. di 9.30 en 14 u. leesdienst. wo 11 u. ds. Meeuse. GEREF. GEM. IN NED. zo 9.45,14.15 en 18.15 u. leesdienst. di 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. wo 9.45 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE zo 10 u. ds. Zeedijk. 18 u. ds. Van Ginkel, Goes di 10 u. ds. Zeedijk. 18 u. ds. Willemsen, Dirksland. wo 10 u. ds. Zeedijk (in de Schuil plaats). OUD GEREF. GEM. zo 9.30 en 18 u. ds. Gerritsen, di 9.30 en 14.30 u. ds. Gerritsen, wo 9.30 u. ds. Gerritsen. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE zo 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. di 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. wo 9.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH zo 10 u. ds. Van der Veer, Gouda. 19 u. kand. Slabbekoorn, Goes. ma 22 u. evang. Van Welie, Rotterdam (kerstnachtdienst). di 10 u. ds. Vroegindeweij, Rotterdam. 19 u. kerstfeest kinderen. OUD GEREF. GEM. zo 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. di 9.30, 14.30 u. leesdienst. wo 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. zo 9.30 en 18.30 u. di 9.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 en 14.30 u. ds. Lohuis, Hars kamp. di 9.30 en 14.30 u. ds. Van Kooten. 19 u. kesrtfeest zondagsschool. GEREF. GEM. zo 9.30,14 en 18.30 u. leesdienst. di 9.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Van Manen, Middelhar- nis. wo 9.30 u. ds. Gunst, Nieuwerkerk. VRIJE HERVORMDE GEM. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o„ tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u„ za en zo. APOTHEEK THOLEN Vliethof8.za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u.. Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG. Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst IKXKJWATERSTANDEN Donderdag 20 t/m vrijdag 28 dec. donderdag 20 11.29 - vrijdag 21 0.17 - 12.37 zaterdag 22 1.19 - 13.39 zondag 23 2.17 - 14.42 maandag 24 3.15 - 15.32 dinsdag 25 4.05 - 16.25 woensdag 26 4.50 - 17.15 donderdag 27 5.35 - 18.02 vrijdag 28 6.22 - 18.42 ma 24/12 2.17 u.VM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Agenda THOLEN 22 dcc. Lampionoptocht, onderne mersvereniging Tholen, Top 1 Toys. Bebouwdendam, 18.30 u. 22 dec. Kerstmarkt, ondernemers ver., Markt, 10-20.30u. OUD-VOSSEMEER 29 dec. Snerttocht, wandelsportclub Vosmeer, Vossenkuil. v.a. 19 u. 12 jan. Klucht Een trouwring mag niet knellen, toneelver. St. Jospeh, Vossenkuil, 19.30 u. SINT-ANNALAND 21 dec. Moonlight kerst shopping. middenstandvereniging Activa. 22 dec. Thoolse tafeltenniskam pioenschappen. Smash '76. Welle- vaete, 9-18 u. 22 dec. Kerstbingo, voetbalvereni ging WHS, sportpark De Waaje, 17 u. SINT-MAARTENSDIJK 20 dec. Vergadering gemeenteraad, gemeentehuis, 20 u. SCHERPENISSE 28 dec. Snerttocht, Staatsbosbeheer, Platteweg/Gatweg, 11 u. 31 dec. Oliebollenverkoop, oranje ver. Pr. Willem Alexander, Holland Huis, 8 u. POORTVLIET 20 dec. Kerstmarkt, basisschool de Eevliet, Julianastraat, 18.45-20 u. +film+++film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL:Alles is liefde - do en vr 18.45 u., za t/m ma en wo 16.15 u. Bee movie (Nederlandsta lig) - za, zo en ma 12.30 en 14.30 u., di 16.15 u., wo 12.30 en 14.30 u. Bee movie (originele versie) - do t/m zo en di en wo 18.45 u. De scheepsjongens van Bontekoe - za t/m ma 12.30 en 16 u., di 16.15 u„ wo 12.30 en 16 u. Enchanted (Ne derlandstalig) - za t/m ma 12.30 en 14 u., di 16.15 u., wo 12.30 en 14 u. Enchanted (originele versie) - do t/m zo en di en wo 21.15 u. Lam le gend - do en vr 18.45 en 21.15 u., za en zo 16.15, 18.45 en 21.15 u., ma 16.15 u.. di 18.45 en 21.15 u„ wo 16.15. 18.45 en 21.15 u. K3 en de kattenprins - za t/m ma 12.30 en 14.45 u„ di 16.15 u„ wo 12.30 en 14.45 u. Moordwijven - do en vr 18.45 en 21.15 u., za en zo 14.15. 18.45 en 21.15 u„ ma 14.15 u„ di 18.45 en 21.15 u., wo 14.15, 18.45 en 21.15 u. The golden compass - do en vr 21.15 u., za en zo 16.15, 18.45 en 21.15 u., ma 16.15 u.,di 18.45 en 21.15 u„ wo 16.15, 18.45 en 21.15 u. di 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. wo 9.30 u. ds. Van der Sleen. P<X)RTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE zo 10 u. ds. Meuleman, Ouddorp. 18 u.ds. Gielen. di 10 en 18 u. ds. Gielen. wo kerstviering zondagsschool. GEREF. KERK zo 10 u. ds. Broere. 14.30 u. dr. Bos, Serooskerke. ma 20 u. ds. Broere (kerstnacht- dienst). di 10 u. ds. Wouters, Middelburg. GEREF. GEM. zo 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. di 10 en 14.30 u. leesdienst. wo 9 u. ds. Meeuwse. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE zo 9.30 u. ds. De Jong, Sliedrecht. 17 u. ds. Van Eckeveld, Katwijk aan Zee. di 9.30 u. ds. Den Boer. ds. Molenaar, Papendrecht. wo 18 u. kerstviering zondagsschool. GEREF. GEM. zo 9.30 u. leesdienst. 15 u. ds. Van Manen. di 9.30 en 15 u. leesdienst. wo 9.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. di 9.30,14.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 9.30 u. leesdienst. OUD GER. GEM. I.O. De Wimpel zo 10 en 18 u. ds. Van der Meer. di 10 en 18 u. ds. Van der Meer. wo 10 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER (11 KI I KI kk zo 10 u. ds. Klap. ma 19 u. ds. Klap. di 10 u. mevr. Maris. f

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 2