Buurtsparen met zegels en cheques bij zeventig winkeliers tig Help mee en profiteer €2,50 Diefstal smet op opening Spar 2,00 Iedereen kan nu meedoen met verbrede actie van Castria Wonen Extra voordeel! I Wat wil je doen met 750 euro? Donderdag 20 december 2007 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Huurders van Castria Wonen maar ook alle huiseigena ren kunnen vanaf 4 januari meedoen aan het buurtsparen. In totaal zijn er bijna zeventig winkeliers en bedrijven die met het spaarsysteem meedoen. In alle woonkernen van Tholen en in Halsteren en Lepelstraat. Maar niet alle winkeliers doen mee. In Sint-Annaland is er slechts één winkel die meedoet. Gratis sparen met waardezegels en cheques op heel veel adressen in de gemeente Tholen, in Halsteren en Lepelstraat U spaart volle zegelkaarten of cheques. Beiden zijn 2,- waard. Daarmee kunt u boodschappen doen bij u in de buurt. Deelnemende winkeliers verstrekken vanaf 4 januari a.s. ook spaarboekjes met spaarkaarten. Bij inlevering van een volle spaarkaart met zegels of met een cheque is de kaart van 2,- in uw eigen woonplaats maar liefst waard! ,9 Tastbaar Promotiebus Zie ook onze website: www.buurtsparen.nu De openingsreceptie van Spar Van Ommen woensdag avond aan de Markt in Sint-Maartensdijk werd druk be zocht. Klanten en kennissen, collega-ondernemers, bu ren en familie kwamen Van Ommen en zijn vrouw Samantha de hand drukken. De diefstal van flessen wijn uit de rekken was een smet op de opening. Coördinator Nick Jansen (rechts) op bezoek bij Coen Moerland in de Voorstraat in Sint-Annaland. Bij winkeliers die wel meedoen krijgen klanten een zegelboekje met tien pagina's waarin ze zegels kunnen plakken. Een vol boekje is 20 euro waard, in de eigen woon kern zelfs 25 euro. Maar er kan ook één pagina worden verzilverd bij een van de deelnemende win keliers. Eén volle pagina is dan twee euro waard. Als de volle kaart besteed wordt in een winkel in de eigen woonplaats, dan zijn de zegels 2,50 euro waard. Hoe veel zegeltjes de klant bij de win kelier krijgt, hang af van de win kelier. Ondernemers kunnen dat zelf bepalen. Met het buurtsparen blijven de euro's in de eigen woonkern. De winkeliers kunnen er hun omzet mee verhogen. Maar daardoor kunnen ook andere voor zieningen in stand worden gehou den. En dat komt de leefbaarheid ten goede. Dat is de achterliggen de gedachte van het buurtsparen, dat door woningcorporatie Castria Wonen is bedacht. Zij is ook een van de investeerders in het project dat mede met finan ciële steun van de Europese Unie tot stand is gekomen. Aanvankelijk konden alleen huurders van Castria meedoen, maar nu kunnen ook huis eigenaren profiteren van het buurt sparen. zegt projectleider Niek Jan sen. Hij is blij dat ondernemers die IV aQ buurt sparen U herkent de deelnemers aan de deurstickers. deelnemer meedoen, enthousiast zijn. „Het streefgetal van zeventig is bijna ge haald. Huurders van Castria kennen het goudkaartsystcem. Maar daar mee werd een te gering deel bereikt. Ongeveer 20 tot 25 procent van de inwoners zijn huurders. Dat was een te kleine portie voor veel winkeliers om er aan mee te doen. Er is toen naar verbreding gezocht. De Castria goudkaart blijft gewoon bestaan, de waarde is omgerekend. De aanbie dingen vervallen, maar de voorde len komen in de spaar/egeltjes te rug." Het spaarsysteem is volgens Jansen bij de deelnemers goed ontvangen. „Het leuke van het verhaal is dat het niet alleen winkeliers betreft, maar dat ook grotere bedrijven meedoen die dat op een eigen manier kunnen invullen." Ze doen dat onder meer met che ques. Als voorbeeld noemt Jansen een makelaar die bij de verkoop van een huis de nieuwe eigenaar een bosje bloemen geeft met een cheque eraan die bij een van de deelnemen de winkeliers kan worden besteed. „Dat is heel tastbaar. De kern van de zaak is. dat de euro in het gebied blijft. Het versterkt de winkels. Het helpt ook aan meer omzet in de streek", zegt de ondernemer die tot drie jaar geleden een drogisterij in Tholen en Sint-Philipsland dreef. Volgens Jansen kan het buurtsparen bijdragen aan het binden van klan ten aan de eigen woonkern. „Voor winkeliers is het een mogelijkheid iets extra's voor hun klanten te doen. Ik vergelijk het met een Iris- geschenkenbon die je in heel Neder land kunt besteden, met dit systeem blijf je eigen buurt." Bijna zeventig deelnemers is een mooi aantal, maar volgens Jansen kunnen er altijd meer winkels, bedrijven en instel lingen aansluiten. „Deelname is nog steeds open." Castria voerde het buurtsparen in 2003 in. Gebleken is dat ongeveer 90 procent van alle deelnemers in de eigen woonkern verzilvert. In de eerste opzet de den er 93 winkeliers mee, nu 67. Opvallend is dat er in Sint-Anna land maar één winkelier meedoet. Ondernemersvereniging Activa doet niet mee omdat de vereniging zelf al veel acties houdt voor hun klanten. Ook de kosten spelen een rol. Per maand dragen de deelnemers 38,50 euro bij voor de organisatiekosten. In de vorige ronde waren er nog 16 winkeliers in Sint-Annaland die aan het buurtsparen deelnamen. Maar ook in Oud-Vossemeer en Poortvliet is er maar één winkel die meedoet. Dat heeft meer te maken met hel ge ring aantal middenstanders in beide dorpen. In Tholen doen 19 winkeliers met zegels en acht grotere ondernemin gen (met cheques), in Sint-Maar tensdijk elf, in Sint-Philipsland vier (en twee met cheques). In Scherpe- nisse twee. in Stavenisse drie, in Halsteren twaalf en in Lepelstraat drie. Om het nieuwe systeem te introdu ceren, komt er op 4 januari een promotiebus (gele Amerikaanse schoolbus) die alle woonkernen aandoet. De huurders krijgen een spaarboekje via de Castria Bode. De winkeliers krijgen een deurslicker en een plafondhanger zodat ze goed herkenbaar zijn. Arjan van Ommen wordt bij de opening van de winkel gelukgewenst door Lia Pleune uit Sint-Annaland. Wethouder C.L. van Dis en voorzit ter Ph. Wouters van de onderne mersvereniging Smalstad maakten bij het bekendmaken van de prijs winnaars van de winkelweekactie melding van de ontvreemding. De opening viel samen met de kerst markt waardoor er extra publiek op de been was. Ze betreurden de gang van zaken. De ondernemer ontdekte het al een half uur na de opening van de win kel (om zeven uur) toen hij in het kantoor boven de zaak het scherm bekeek van zijn bewakingscame ra's. De stellingen waren helemaal gevuld waardoor Van Ommen al snel zag dat er gaten zaten in de rij met wijnflessen. Het gaat om onge veer twaalf flessen die tijdens het eerste half uur van de receptie zijn weggenomen. Tijdens de opening kon er niet gewinkeld worden. Er werd toen zelfs nog aan de kassa's gewerkt omdat de winkel pas de dag daarna voor het winkelend publick open ging. Bij de opening zag de winkel er pico bello uit met frisse kleuren onder een nieuw en ver laagd plafond. Voor Rien de Viet was het wel even wennen, zegt hij. „Ik heb hier 36 jaar samen met mijn broer Nathan in de garage ge werkt." Dat was voordat de zaak aan Van Steenis werd verkocht. Er is niets meer wat aan autoreparaties herinnert. Blauwe overalls zijn er niet te zien. Van Ommen heeft een pak met krijtstreep aangetrokken en wordt bijna bedolven onder de bloe men en bloemstukken van de bezoe kers. Ook ondernemers en kennis sen uit Sint-Annaland (waar Van Ommen 13 jaar werkte bij de Cl000) kwamen hem succes wen den. Opvallend waren de bakken met verse bloemkool, de geur van vers brood en de volle schappen. Het was een feestelijke bijeenkomst waar een glazen wijn, bier en fris werd geschonken. Overal stonden groepjes mensen te praten of ze wandelden langs de stellingen om te zien wat de nieuwe formule van de buurtwinkel te bieden heeft. Buiten staat een grote (opgebla zen) boodschappentas als blikvan ger. Ook de volgende dag staat hij als er boodschappen gedaan kunnen worden. Aan het eind van de eerste dag kijkt Van Ommen tevreden te rug. „Het is 's ochtends heel druk geweest. Alle winkelwagentjes wa ren in gebruik. Ik dacht dat het toen wel het drukst zou zijn, maar 's middags zijn er ook heel veel men sen geweest. Natuurlijk omdat ze nieuwsgierig waren, maar ook om inkopen te doen. Dat is alleen maar goed natuurlijk. Nu hopen dal hel zo druk blijft." De jongerenraad Tholen (Joth) gaat volgend jaar de straat op om de jeugd- stimuleringsregeling nogmaals te promoten. Ook wordt de regeling met de slogan 'Wat wil jij doen met 750 euro?' via Hyves. flyers en posters bij de Thoolse jeugd onder de aandacht gebracht. Jongeren met een idee voor een jeugdactiviteit kunnen van de gemeente maximaal 750 euro ontvangen om het plan daadwerkelijk te realiseren. De Joth roept jongeren op om ideeën aan te voeren. Volgend jaar gaan de leden één plan ondersteunen. „We ma ken er een soort wedstrijd van", aldus Anneloes Oudesluijs. „Eén project helpen we opstarten en kunnen we gebruiken als voorbeeldactiviteit."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 19