Per 1 september gevestigd in Poortvliet in het pand van autobedrijf De Graaf: roficiat autobedrijf de Groen YAK DUKE carrosserie elenbaas Feliciteert: Peter heel veel succes!!! II) MD www.elenbaas. n 'Mensen moeten met een goed gevoel de werkplaats verlaten' Hennepkwekerij ontdekt in huis aan Molenstraat Sint-Maartensdijk Het is tijd voor een felicitatie Veel succes en veel succes in de toekomst 100% thuis in het MKB! Wij verzorgen reclame en autobelettering Pnajiciat Peter de Groen start universeel autobedrijf aan Paasdijkweg Donderdag 30 augustus 2007 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Voor olie merken Verkoop nieuuu <5 gebruikt Reparatie <S Onderhoud RPH li 'Tl Ook uw vertrouwen waard! Ruim 20 jaar ervaring in Nissan P.S. Van 3 t/m 8 september zijn wij i.v.m. reorganisatie GESLOTEN. Maandag 10 september hopen wij u te kunnen begroeten. Rabobank Tholen feliciteert autobedrijf De Groen met de nieuwe onderneming en wenst hem veel succes. Het is tijd voor de Rabobank A/doJfedüjj dbe Cjnaen Dverzekeringen I financiële diensten E,hypotheken Epensioenen W.A.W.M. (Wilma) Mol AA Accountant Adviseur Autobedrijf De Groen Uw toeleverancier voor topkwaliteit automaterialen Ambachtsweg 14 4691 SC Tholen Telefoon: 0166-607012 Fax: 0166-607033 Mail: info@goversautomaterialen.nl Peter de Groen geniet momenteel nog even van zijn rust. Over twee dagen begint hij namelijk aan zijn nieuwe car rière als eigenaar van een universeel autobedrijf. De 39- jarige Poortvlietenaar werkte jarenlang als technisch specialist bij Nissan-dealer De Graaf aan de Paasdijkweg 9A en gaat binnenkort dit pand huren. „Het gebouw blijft min of meer hetzelfde. Wel wordt het opgefrist en komen er andere installaties in, zoals autobruggen." De komende week staat bij hem in het teken van verfkwas ten en poetsdoeken, zodat maandag 10 september auto bedrijf De Groen zijn deuren kan openen. Vertrouwen Keuringstation t Mob 0615892620 Paasdijkweg 90 4693 R€ Poortvliet Tel. 0166617603 Pax 0166617604 Rabobank Burgemeet 25 9693 CJ Poortvliet T: (0166) 61 25 09 F: 101661 61 29 12 Jjgqg Postbus M7 9690 RR Tholen £:lnfo@overbeeke.nl iuujuj.overbeeke.nl rsia_ K? HF"" Tel. 0164-6130 76 Fax 0164-61 20 51 Mob. 06 - 51 35 21 34 E-mail: aawm@hetnet.nl Het uiterlijk van het autobedrijf krijgt een complete metamorfose, al blijven de werkplaats en de showroom behouden. De Groen be gint in het pand een universeel auto bedrijf. „Ik liep al langer met de ge dachte rond om een eigen bedrijf op te zetten. Als je dan de mogelijkheid krijgt op een toplocatie als deze, dan moet je die kans met twee han den aanpakken. Er komt veel ver keer langs. Niet alleen Tholenaren maar ook mensen elders uit het land rijden er veel, op weg naar de woon boulevard." Toen het autobedrijf aan de Paas dijkweg zes jaar geleden van eige naar wisselde, begon de automon teur na te denken. Een eigen bedrijf runnen, klonk hem toen al niet slecht in de oren. „Er heeft bijna veertig jaar Nissan op dit pand ge staan", blikt De Groen terug. Zelf heeft hij 22 jaar voor het Japanse automerk gewerkt. Hoewel het logo verdwijnt en de naam verandert, blijft de link met dit merk wel be staan. „Ik heb verschillende certifi caten bij Nissan gehaald, heb altijd bij dit bedrijf gewerkt. Ik ben hier technisch specialist geweest. Dan blijf je toch een band houden met het merk." Hoewel hij zich speciali seerde in het Japanse merk, heeft hij kennis van veel merken en kunnen mensen binnenkort ook bij autobe drijf De Groen terecht voor wagens van andere merken, zowel nieuw als gebruikt. De autobranche heeft Peter de Groen altijd getrokken, vertelt hij. „Ik weet nog dat ik als klein ventje op de fiets mijn broer Hans in de werkplaats bezocht, die daar des tijds werkte. Ik ben bijna in die ga rage opgegroeid. Ik was er al vaak te vinden, vóórdat ik zelf als mon teur aan de slag mocht." Hoewel zijn broer tegenwoordig op de vrachtwagen te vinden is, blijven de 'kleinere voertuigen' de passie van Peter. De Poortvlietenaar geniet van zijn werk. „Iets repareren wat kapot is en de wagens onderhouden, daar ligt mijn interesse. Het gaat vooral om de vertrouwensband met men sen. Als een klant een probleem met zijn auto heeft en naar mij komt voor een oplossing, moet hij na re paratie tevreden en vol vertrouwen in diezelfde wagen stappen. Wetend dat alles goed is gerepareerd, met een goed gevoel en zonder twijfel vertrekken. In 22 jaar heb ik met klanten die band weten te creëren, mensen hebben vertrouwen in me. Ik moet me wel weer gaan bewijzen voor de nieuwe klanten, laten zien wat dienstverlening voor mfj bete kent." Toen onlangs duidelijk werd dat de Nissan-dealer uit Poortvliet zou ver dwijnen, is De Groen zijn mogelijk heden nagegaan. „Ik ben een Zeeuw en blijf een Zeeuw. Ik wilde dan ook het liefste in Poortvliet blijven, ik ben hier opgegroeid en heb hier altijd gewerkt. Ik ben nooit wegge weest. Daarom besloot ik uit te zoe ken wat er allemaal nodig was om een eigen bedrijf op te richten, wat waren de vereiste papieren bijvoor beeld. En hoe zat het op financieel gebied. Toen bleek dat het mogelijk was, heb ik de stap genomen." De bekende reclamepaal aan de rechterkant van het pand blijft be houden. Al verandert deze wel van kleur en natuurlijk van naam. Ook het tankstation blijft bestaan, al zal deze binnenkort ook van naam ver anderen. „De Avia-pompen zijn al een tijd geleden verkocht aan Ta- moil. Vanaf oktober kleurt het pompstation waarschijnlijk blauw rood." Hoewel De Groen zich de komende dagen bezighoudt met de opknap beurt van het pand, maakt hij zich ook gereed voor een inspectie. „Er komt begin september iemand langs om te controleren of het be drijf aan alle eisen voor een APK- station voldoet. Na die schouwing mag ik als erkend autobedrijf keu ringen uitvoeren." Vanaf maandag 10 september kan men bij autobedrijf De Groen te recht voor nieuwe en gebruikte wa gens, reparatie, onderhoud en alge mene periodieke keuringen van auto's. Omdat Peter de Groen al léén aan deze nieuwe uitdaging be gint, krijgt hij veel steun van fami lie en vrienden. „Ze helpen bij het opstarten. Ik weet niet hoe het alle maal gaat verlopen, waarschijnlijk zal ik al snel extra hulp nodig heb ben. Maar ik wil het eerst even aan kijken. Het is in het begin flink doorwerken, dat ben ik me goed be wust. Maar ik wil alles op poten zetten, voordat ik aan personeel be gin. Er komt veel bij kijken, eerst moest alles rond zijn. Ik vind het ook wel leuk om alles zelf uit te zoeken. Dat hoort erbij als je eigen baas bent." Vanaf de verdieping wordt de apparatuur van de kwekerijen in een container op straat gegooid om afgevoerd te worden. Aan de Molenstraat in Sint- Maartensdijk is vrijdagmorgen een hennepkwekerij ontmanteld. In de woning is een dertigjarige man uit Oud-Gastel aangehou den. Hij is na verhoor op het poli tiebureau in Tholen weer op vrije voeten gesteld. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Om tien over tien viel de politie, in aanwezigheid van een officier van justitie, de woning binnen. Ze trof er op drie plekken kwekerij en aan, met in totaal ongeveer 5(10 hennepplanten. Een omwonende had donderdagavond al politie in de buurt gezien en vermoedde dat er iets op til was. Bij het pand - waarvan de ramen afgeschermd waren - was de laatste tijd nooit iemand te zien. Vroeger zaten er een lijstenmaker en een kapper in. Door onderzoek was justitie de kwekerij op het spoor gekomen. De inval gebeurde juist op tijd, want de planten stonden bijna in bloei en zouden binnen niet al te lange tijd geoogst zijn. In de wo ning werd illegaal stroom afge tapt. De aangetroffen planten en apparatuur zijn in beslag geno men. Medewerkers van de ge meente haalden alles uit het huis; een grote container werd er hele maal mee gevuld. Tijdens de actie was huiten de woning de typische lucht van de hennepplanten dui delijk te ruiken. Een omstander vond dat de hennepteelt vrijgege ven zou moeten worden, waar door dit soort belastinggeld vers lindende acties tot het verleden behoort. Bij de milieustraat zijn zowel de planten als de appara tuur vrijdag nog vernietigd. Twee dagen tevoren viel de politie ook in Scherpenisse en in Tho len een woning binnen op zoek naar hennepkwekerijen. Er wer den geen kwekerijen aangetroffen die in werking waren. Iets repareren wat kapot is en de wagens onderhouden, daar ligt mijn interesse aldus Peter de Groen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 11