TIJDREDE J Familieberich ten V. N Au, PKV SCHERPENISSE Plaats uw FAMILIEBERICHTEN in de Eendrachtbode V Vakantie? 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 23 februari 2006 Amy Kanna Jacoba Shanna Ham Steenpoorte en Anja Steenpoorte-Schrier X Cornells Johannis Pieter Leon en Carolien de Leeuw-Reijngoudt J Kees 8z Betsy van der Klooster (o)pa WIM Piet Hage en Lena Polderman t: (o)pa en (o)ma NICOLAAS JOZUA BOOGERT Riet en Chris Vermaas NICOLAAS JOZUA BOOGERT NICOLAAS JOZUA BOOGERT DOKTER H. MENGER CORNELIA MOELIKER-QUIST Dag lief klein omaatje we zullen je missen. WILLEMINA CATHARINA GELUK-HAGE JACOB SAMUEL MENHEERE ANNA PIETERNELLA VAN VOSSEN-BIJL NICO (O)PA KEES Vrijwillige Thuiszorg Zeeland Steunpunten Mantelzorg Zeeland NatuursteenHuis A-3 50 jaar A dri Lieve Ton, xxxxx 0 D.V. DONDERDAG 2 MAART Locatie: Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Schoolstraat 4 in Scherpenisse Aanvang: 19.30 uur Spreker: ds. A. de Groot uit Numansdorp KERKDIENST ds. M. Pronk Gasthuiskapel te Tholen RIOOL VERSTOPT? GRAFMONUMENT steenhouwerij de kort www. dekortnatuursteetu nl de hypotheekfladviseur adv Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter 17 februari 2006 Hubèrt en Mariëlla van der Graaf Bure. Sluijmersstraat 14696 CJ Stavenisse Tel. 0166-6971 98 Bezoek graag binnen de kraamdagen. In mama 's buik was het warm en zacht Lag ik te trappelen dag en nacht Maar nu ik mij kan laten horen Zal ik ook eens papa 's dromen verstoren Dolblij en gelukkig zijn wij met onze dochter Zij is geboren op zondag 12 februari 2006 om 12.45 uur en weegt 3320 gram. David en Saroya Joppe Scaldisstraat 2e 4694 EP Scherpenisse Tel. 0166-66 1037 1981 2006 Op 26 februari zijn 25 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd van: Anita en Jacco Hanneke en Herman Wendy Moe Adrie en Francien Sander, Tommy Gerard Tvnmy, Jacintha Bram Ria Armando Dineke en Peter Jan-Pieter, Marcel, Carola Poortvliet, februari 2006 Rozemarijnstraat 2 Een wonder in een wiegje zo onvoorstelbaar klein. Een wonder in een wiegje te mooi om waar te zijn. Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en mijn broertje We noemen hem Dylan Dylan is geboren op 14 februari 2006. Corné, Petra, Sharon en Tara f van der Klooster Huygensstraat 85,4697 DB Sint-Annaland^ Onze lieve pappa en mamma zijn D.V. 26 februari \2Yi jaar getrouwd. Wij willen pappa en mamma nog vele gelukkige jaren toewensen. Liefs van, Arina, Coen en Joris Sint-Philipsland, februari 2006 Schelpkreekstraat 5 Met de ene hand in de andere En met de andere hand in de ene Drijvend op een wolk van jaren Wij feliciteren onze ouders, opa en oma met hun 50-jarig huwelijksjubileum. Martin, Dina, Marinda Oscar Peter, Simone, Nando Vandra Marian, Walter, Levi, Dennis Vicky Jos An, Hans, Susie Remy René Ilse p/a Weststraat 33 4697 GA Sint-Annaland Deze Tholenaar in hart en nieren, mocht gisteren zijn 80e verjaardag vieren! Van harte gefeliciteerd! Janneke Goozina en Theo, Ruben Corrie en Ron, Kyra, Kylian, Yaran Op woensdag 1 maart a.s. hopen onze ouders en grootouders te gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd. David, Sandra Melanie en Peter 4697 RH Sint-Annaland, februari 2006 Breedenvlietsedijk I 25-02-1966 25-02-2006 zijn al 40 jaar een paar. Hartelijk gefeliciteerd. Kinderen en kleinkinderen Februari 2006 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Mattheüs 11 vers 28 Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat we hem zo lang in ons midden mochten heb ben, geven wij u kennis van het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa echtgenoot van Jannetje Vroegop in de gezegende leeftijd van 95 jaar. Sint-Annaland: J. Boogert-Vroegop Sint-Annaland: G.C. Boogert A.C. Boogert-den Engelsman Jeannet en Corien Jaco en Willy Stavenisse: A.C. Stoutjesdijk-Boogert (in herinnering) J.J. Stoutjesdijk Peter en Marjo Adrian, Elmar Yerseke: C. Rijstenbil-Boogert J.W. Rijstenbil Adrianne en Koert Gijs, Roos, Bart, Stef Annemieke en Bert Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum De Schutse voor de liefdevolle verzorging. 16 februari 2006 Zorgcentrum De Schutse F.M. Boogaardweg 10, Kamer 216 4697 GM Sint-Annaland De rouwdienst is gehouden jl. dinsdag 21 februari om 13.15 uur in de aula van Monuta, F.M. Boogaardweg 17 te Sint-Annaland. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats aldaar. D.V. zaterdag 25 februari zijn 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd van: Moeder Hoek Broers, (schoon jzussen en zwagers 4697 ER Sint-Annaland Suzannaweg 36 Bedroefd geven wij u kennis van het overlij den van onze oudste broer, zwager en oom echtgenoot van Jannetje Vroegop Sint-Annaland: G.C. Hage-Boogert J. Scherpenisse-Boogert Breda: M. Boogert-Bijl Scharendijke: J. Boogert-van Zetten Zierikzee: J. Boogert-van Schetsen En alle neven en nichten Sint-Annaland, februari 2006 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen onze geliefde oom, de heer op de leeftijd van 95 jaar. Fam. D.C. Goedegebuure-Boogeit Fam. J. Leune-Boogert Fam. A.A. Dake-Boogert Sint-Annaland, 16 februari 2006 Het Nederlandse Rode Kruis In de afgelopen week ontvingen wij het droe vige bericht van het overlijden van onze ere voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis Van 1947 tot 1983 voorzitter van het Neder landse Rode Kruis, afdeling Sint-Philipsland. Niets was hem te veel voor zijn Rode Kruis. Ons medeleven gaat uit naar dokter en mevrouw Doesburg-Menger en zijn verdere familie. Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis afd. Tholen-Sint-Philipsland Februari 2006 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken, dat ge ii verwonderen moet. Gezang 427:5 Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame moeder en oma sinds 2 juli 1991 weduwe van Johannis Moeliker in de leeftijd van 90 jaar. Vlissingen: M. Moeliker Tholen: P.J. Potappel-Moeliker J.D. Potappel Poortvliet: C.M. Moeliker A. Weeda Klein- en achterkleinkinderen Tholen, 20 februari 2006 Correspondentieadres: Familie Potappel-Moe liker, Parksingel 38,4691 GTTholen. Vrijdag 24 februari om 13.15 uur wordt de afscheidsdienst gehouden in het uitvaartcen trum, Prins Bernhardstraat 2 te Tholen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Tholen. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in voornoemd uitvaartcentrum. Je achterkleinkinderen Anouk, Luuk Iris, Cees Tholen, februari 2006 Voor uw blijken van medeleven en belang stelling ons betoond tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder betuigen wij u onze oprechte dank. Familie Fase-Geldhof Familie Fase-Schot Kleinkinderen en achterkleinkinderen Sint-Annaland, februari 2006 Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze broer, zwager en oom zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam: Familie Menheere Familie Van den Kieboom Sint-Maartensdijk, februari 2006 Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na het overlijden van onze lieve zorg zame moeder, schoonmoeder, oma en over- oma betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Tholen, februari 2006 Onze buurman is overleden. Fam. C.P. Fase Fam. S. v/d Leur Fam. H. Westdoip Sint-Annaland. februari 2006 IN MEMORIAM 23-02-2001 23-02-2(X)6 Lieverd, het is alweer 5 jaar geleden, maar het voelt nog steeds als de dag van gisteren. We missen je. xxx... Ria Petra en John Koen. Bart. Sam Bianca en Johan Fleur, Max Februari 2006 Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, felicitaties en cadeaus die wij ont vingen na de geboorte van onze dochter Valerie. Ad en Lisette Elenbaas-Bosland Poortvliet februari 2006 Hierbij bedanken wij iedereen voor de kaar ten, cadeaus en geld die we hebben ontvangen bij de geboorte van André. Wim en Jannie Oosdijk-Mijnster Johanneke, Joline Marijn, Gerdine Aart-Jan, Lydia Judith, Arno Pieter Stavenisse februari 2006 Wilhelminastraat 13 Hierbij wil ik, ook namens mijn gezin, u allen hartelijk bedanken voor het medeleven, in welke vorm dan ook, bij mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuiskomst. Coba Verwijs- Reijngoudt Sint-Philipsland februari 2006 Achterstraat 10 Wij waren verrast door de vele spontane kaar ten, telefoontjes, gedich ten en bloemen bij ons vertrek uit Stalland en bij de verhuizing en aan komst in Dordt. Wij hebben dit zeer gewaardeerd Hiervoor hartelijk dank. Dinant en Corrie Quist Albertine Agnesstraat 2 3314 LC Dordrecht, tel. 078-613 63 82 Dankzij uw felicitaties in de vorm van kaarten, bloemen en andere atten ties is onze 40-jarige huwelijksdag een feest geworden. Hartelijk dank daarvoor. Fam. G. Kleinveld- Scherpenisse 4697 GT Sint-Annaland februari 2006 Tienhoven 104 regio Tholen Een redelijk verlangen. Zoekt u als mantelzorger mogelijkheden om samen met uw partner of gezin onbezorgd vakan tie te vieren? Kom dan naar onze informatie avond op woensdag 8 maart a.s. in het Centrum Thuiszorg in Sint-Maartensdijk m.m.v. van: de Luchtballon, therapeutische vakanties voor jongeren de Zonnebloem en het Rode Kruis, vakanties voor zieken en hun partner Tevens informatie over vervangende zorg en over een financiële tegemoetkoming. Voor iedere bezoeker ligt een informatiepakket klaar. Bezoek deze avond! Geniet van een Wiener Melange of Espresso en de romantische klanken van de Spaanse gitaar. Voor informatie kunt u bellen naar: VrijwilligeThuiszorg Tholen/Steunpunt Mantelzorg Telefoon: 0166-663784 Stichting Coördinatiepunt VrijwilligeThuiszorg Zeeland vdkrrviirvserv vtrtnUrv uw wtrvscrv Natuursteen (vloeren, bladen, etc) Grafgedenktekens (steen, glas, metaal, etc) Glasatelier (glasbewerkingen, glas-in-lood, etc) Goes tel (0113) 216555 Middelburg tel (0118) 612579 Voorheen Zandee De Kuijper Kijk ook eens op www.notuursteenhuis.nl Wij willen iedereen har telijk bedanken voor alle cadeaus, bloemen, kaarten en geld die wij mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijk. M.M. den Engelsman- Elenbaas 4693 SE Poortvliet Pelleweg 4 Voor de vele kaarten, attenties en bezoek in het ziekenhuis en thuis, allen heel hartelijk bedankt. J. van den Berg Stavenisse februari 2006 Kerkstraat 33 Deze trucker zit echt niet in de put, want 1 maart gaat hij in de vut. Na 46 jaar op de vrachtwagen zet hij zijn truck nu stil, en kan doen wat hij zelf wil. We wensen hem nog vele gezonde jaren en plezier, ook met zijn hobby als tuinier. Nel, Adrie en Carol ien Februari 2006 Onze tante wordt 24 februari En dan wordt ze onze tante Saar. Gefeliciteerd. 1-2-3 je weet wel van wie. is een echte Zeeuw, 24-2 wordt zij een halve eeuw. In 50 jaar tijd van blond naar wit haar, begint zij aan haar Sara-jaar. HG. Iman, Alexander en Hele-Anne Tholen, februari 2006 Februari 2006 verlies niet de moed, ook na de 50 is het leven supergoed. Els en de kinderen Hartelijk dank voor alle kaarten, attenties, belangstelling en per soonlijk bezoek tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis Lievensberg en bij mijn thuiskomst. Hartelijk dank. T. Quist 4696 CD Stavenisse februari 2006 Kerkstraat 25 Hartelijk dank lieve mensen voor alle bloe men, kaarten en cadeaus die we kregen bij ons 45-jarig huwelijk. Jaap en Sjaan Bolier-van Herk Oud-Vossemeer februari 2006 uit Kralingseveer D.V. dinsdagavond 28 februari a.s., aanvang 19.30 uur Bel 06-53 40 51 94 Boers riooltechniek, die lost het voor u op! Koop uw rechtstreeks bij: NATUURSTEENBEDRIJF Bergen op Zoom Zonder bemiddeling tussenpersoon altijd een stuk voordeliger Bijna 70 jaar ervaring in ambachtelijk vakmanschap. Bezoek onze showroom en showtuin met o.a. vele modellen grafmonumenten. Abraham de Haanstraat 6 Tel. 0164-23 41 09 4624 HX Bergen op Zoom Fax 0164 - 24 51 00 De Hypotheekadviseur Sint Maartensdijk en Maes Makelaars slaan de handen ineen. Twee gerenommeerde organisaties staan voor vele jaren ervaring op het gebied van makelaardij en financiële dienstverlening. Altijd scherpe hypotheekaanbiedingen, de laagste makelaarscourtage op het eiland Tholen én een persoonlijke, eerlijke en onafhankelijke werkwijze, maken dat we u optimaal kunnen helpen bij het verwezelijken van uw wensen! Bel ons voor een vrijblijvende afspraak! 4695 Hypotheekadviseur 'Sint Maartensdijk', 5 CP Sint Maartensdijk. Tel. (0166) 66 Haven 30 f4 70

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 4