^^rki^S,emmen^ stem meet Enlrée SGP Cr"'----" schoonmaakster 7 MAART! o:fet:rk'~sfe,nmenmet Jeugdbeleid verkiezing Tholen 7 maart 2007 Kijk ook op www.jongerenraadtholen.nl Mededelingen van het waterschap Lijst 1 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT *eet 'tJ*"9 m'dei8u^'eidver- stemmen. KraamzorgtjjpentadministratiE m/v entrée brasserie binnen woonboulevard poortvliet is sinds begin 2005 een geheel nieuw restaurant gevestigd. tijdens de openingstijden van de woonboulevard is het restaurant geopend. een enthousiast team van brasserie medewerkers staat dagelijks klaar om de gasten optimaal te bedienen. ter uitbreiding van het team zoeken wij een nette schoonmaakster die van aanpakken weet. profiel wij zoeken een, liefst ervaren, schoonmaakster die er helemaal voor gaat. u herkent uzelf in de volgende steekwoorden: zelfstandig, snel, netjes en gedreven. wij bieden u een moderne en professionele werkomgeving waar u het bovenstaande waar kunt maken in de presentatie van ons restaurant. u bent van dinsdag tot en met zaterdag minimaal 1,5 uur beschikbaar tijdens de och tenduren óf in de avonduren. de werktijden vallen buiten de openingstijden van het restaurant, solliciteren wanneer u denkt dat u de aangewezen persoon bent om ons restaurant optimaal schoon te maken kunt u uw sollicitatiebrief met cv naar ons toesturen. binnen 7 dagen na het verschijnen van deze advertentie kunt u uw sollicitatie richten aan:entrée brasserie, t.a.v. mw. c.e. bouman, paasdijkweg 33 te 4693 re poortvliet. wanneer u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met mw. bouman of de afd. p&o, tel. 0166-619100. VerantWOORD kiezen Karei Heijboer Donderdag 23 februari 2006 11 ;Ayu^Vroe^<yJ Leeftijd: 17 jaar -ucfj/scnoo/- v Rijks Bergen op Zoom. 6 VWQ jLkl"Ctle"'ngerenraa*lid: Jtussen2"?e*£to°"9rllk da,iongerej w speelt onder de'iT'"''" be,er «ten wat de PO«£j°"9;;en' OP d/e aar be,w °P af sternoten *"*«*tod jlk wee', J, nog^etT aM»Wn? Jhee'f mijn eoort^8' Mcmaal, maar CDA I^'eelngen 2006?'° TO°r de ^eu9dbe/eidver- i Een dag niet gestemn ^gg^^£<evrede„ om o Mc^1" Naam.- laagspa^sneV Naam: Leöw desKykes Leeftijd: 17jaar Beroep/school: Calvijncollege Goes. HAVO 4 Functie jongerenraadslid: Lid Waarom vind je het belangrijk dat jongeren tussen de 12 en 18 jaar gaan stemmen met de jeugdbeleidverkiezingen? Om bij de jongeren interesse opwekken voor de politiek. Ze krijgen alvast een idee over hoe het stemmen in z'n werk gaat. De jongeren gaan zich meer verdiepen in de verschillende politieke partijen en hun standpunten. Weet je al waar je op gaat stemmen? Ik weet het nog niet. Wat is jouw motto voor de jeugdbeleidverkie zingen 2006? Niet gestemd is een gemiste kans! Leettiid'- 19 'jaar Ber°fPóSte^ monteur ^-eer ogrqen OP Zoom- Sss--55— hebben- $lemmen? jaar J^oep/schoo/. 'Lid gerenraadslid: tussen deVl2deJni8^e'angrijk dat Jongeren Nee, nog geen ide'P °p 9aal stemmen? Wat luo«o-deie^8'fNOMoPUOMAUEMiAi TerWeii^edZOOb; VoMS"tEMN^-— Wat goed/ iy moet blijverv! Wat biecht iy moet heter! Lijst J rjm >e If Zwanger? Gefeliciteerd! Geniet ervan en regel de kraamzorg tijdig en goed, Schrijf je bij ons in via: Tel: 0113 - 22 40 40 of via: info@spkez.nl Per jaar verlenen wij zorg bij ruim 3300 bevallingen. Dit doen wij op een persoonlijke manier met meer dan 200 professionele medewerkers. www.kraamzorgzeeland.nl %)c/X b&voM1- Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden deelt het volgende mee: Lozingsvergunning Pekaar Bestratings materialen B.V. Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft op 20 februari 2006 een lozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vastgesteld voor de lozing van afvalwater afkomstig van het reinigen van materieel van Pekaar Bestratingsmaterialen. Lozing vindt plaats via een zuiveringtechnische voorziening op oppervlaktewater in beheer bij het waterschap. Ter inzage Het besluit ligt vanaf 27 februari tot en met 10 april 2006 ter inzage: bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 te Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken; bij het bureau Voorlichting van de gemeente Reimers- waal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. Op afspraak van 13.00 tot 16.00 uur. Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter Bouwen voor uw rust Een open en leefbi Tholen met behoud het natuurlijk karakter l Met dit thema gaat de SGP de verkiezingen in. We erkennen daarmee het Woord van God als basis en uitgangspunt voor alle politieke keuzes. Tevens willen wij verantwoorde keuzes maken met een open oog voor onze mooie gemeente. L! kiest dus voor: Bijbels genormeerd overheidsbeleid Aandacht voor eenzaamheid bij ouderen Financiële steun voor onderhoud van o.a. molens, kerken en vervallen panden Hoog onderhoudsniveau van wegen, groen, gebouwen, begraafplaatsen en verlichting Extra aandacht voor ondersteuning van sociaal zwakkeren van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Ontwerp intrekkingbesluiten Wet verontreiniging oppervlaktewateren Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft op 20 februari 2006 de volgende ontwerp intrekkingbesluiten op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vastgesteld: de ontwerp intrekking voor de centrale werk- en opslagplaats van waterschap Zeeuwse Eilanden, gevestigd aan de Ambachtsweg te Eindewege, wegens het niet uitvoeren van de vergunde activitei ten; de ontwerp intrekking van twee vergunningen van Roompot Recreatie/ Delta Afvalwater B.V. te Kamperland uit 1999 wegens het verlenen van een aansluitvergunning in 2005 waarin beide vergunnin gen zijn verwerkt. De ontwerpbesluiten liggen vanaf 27 februari tot en met 10 april 2006 ter inzage: bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 te Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken; bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes, maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur (Eindewege). op de secretarie van de gemeente Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 15.00 uur (Roompot). Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp intrekking besluiten. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Besluit intrekking Wvo-vergunning Camping Linda Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft op 20 februari 2006 een besluit genomen op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor de intrek king van de vergunning voor het lozen van afvalwater, afkomstig van Camping Linda aan de Oostelijke Kanaalweg te Wemeldinge. Ter inzage Het besluit ligt vanaf 27 februari tot en met 10 april 2006 ter inzage: bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1 te Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken; in de hal van het gemeentehuis van de gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle, elke maandag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en donderdag van 9.00 tot 18.00 uur. Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De intrekking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningen- rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Kanaalweg 1 Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Telefoon 0118 -621000 Fax 0118 -621990 info@wze.nl www.wze.nl Waterschap Zeeuwse Eilanden

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2006 | | pagina 11